Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Мустафа Фахри Ахмед

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2013-05-21 Движение за права и свободи член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2013-06-19 Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта член
2013-06-19 Комисия по околната среда и водите член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2013-10-17 Група за приятелство България - Алжир зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Азербайджан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Германия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Великобритания член
2013-10-17 Група за приятелство България - Бразилия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Индия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Индонезия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Ирак член
2013-10-17 Група за приятелство България - Иран зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Китай член
2013-10-17 Група за приятелство България - Мароко член
2013-10-17 Група за приятелство България - Норвегия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Япония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Швеция член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Сирия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Холандия зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Турция член
2014-03-06 Група за приятелство България - Киргизка република член
2014-03-06 Група за приятелство България - Туркменистан член
Зададени въпроси
  • позицията и действията на България, след като на ниво Европейски съюз се разреши отглеждането на нов вид генномодифицирана царевица - ТС1507, продукт на американската компания "Пайъниър"
  • позицията и действията на България, след като на ниво Европейски съюз се разреши отглеждането на нов вид генномодифицирана царевица - ТС1507, продукт на американската компания "Пайъниър"
  • позицията и действията на България, след като на ниво Европейски съюз се разреши отглеждането на нов вид генномодифицирана царевица - ТС1507, продукт на американската компания "Пайъниър"

Снимка

1628

Лични данни

дата на раждане 1981-04-26
място на раждане Кърджали, България
професия инженер, икономист
езици английски, руски
семейно положение женен
имейл mustafa.ahmed@parliament.bg
уебсайт