Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Георги Тодоров Божинов

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 Коалиция за България член
2001-07-05 2002-07-31 Коалиция за България член
2002-07-31 2005-06-17 Коалиция за България зам.-председател на ПГ
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по околната среда и водите председател
2005-08-24 2007-07-11 Комисия по политиката при бедствия и аварии член
2007-07-11 2009-06-25 Комисия по външна политика член
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по земеделието и горите член
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по околната среда и водите зам.-председател
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по околната среда и водите член
2009-07-29 2012-10-10 Комисия по земеделието и горите член
2012-10-10 2013-03-14 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове член
Временни комисии
От До Име позиция
2005-08-04 2005-08-24 Временна комисия по околната среда и водите председател
2004-02-05 2004-05-05 Временна парламентарна комисия, която да извърши проучване и проверка на безопасните и здравословни условия на труд в "Кремиковци" АД и изпълнение на Решението на Народното събрание от 29 март 2002г. член
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Испания зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Китай член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Финландия член
Зададени въпроси
 • финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"
 • възлагането и изпълнението на договор Д-30-85/27.08.2010 г. за избор на консултант за разработване на софтуер
 • причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства
 • изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците
 • планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г
 • изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма
 • реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община
 • търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г
 • причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София
 • схеми, критерии и практики, по които са разпределени средствата от Шестата сесия на Националния иновационен фонд и ефективността от досега предоставените средства
 • финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"
 • причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства
 • изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците
 • планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г
 • изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма
 • реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община
 • търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г
 • причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София
 • схеми, критерии и практики, по които са разпределени средствата от Шестата сесия на Националния иновационен фонд и ефективността от досега предоставените средства
 • ново съобщение за задържане на лица, уличени, че в условията на продължаващо престъпление, противозаконно са точили кондензат в особено големи размери от затворения сондаж край селата Хайредин и Крива бара, общ. Козлодуй
 • финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"
 • причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства
 • изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците
 • планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г
 • изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма
 • реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община
 • търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г
 • причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София
 • удължаване срока на проекти по предприсъединителната програма ИСПА
 • схеми, критерии и практики, по които са разпределени средствата от Шестата сесия на Националния иновационен фонд и ефективността от досега предоставените средства
 • ново съобщение за задържане на лица, уличени, че в условията на продължаващо престъпление, противозаконно са точили кондензат в особено големи размери от затворения сондаж край селата Хайредин и Крива бара, общ. Козлодуй
 • схеми, критерии и практики, по които са разпределени средствата от Шестата сесия на Националния иновационен фонд и ефективността от досега предоставените средства
 • ново съобщение за задържане на лица, уличени, че в условията на продължаващо престъпление, противозаконно са точили кондензат в особено големи размери от затворения сондаж край селата Хайредин и Крива бара, общ. Козлодуй
 • финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"
 • причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства
 • изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците
 • планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г
 • изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма
 • реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община
 • търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г
 • причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София
 • реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата
 • политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността
 • финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"
 • причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства
 • изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците
 • планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г
 • изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма
 • реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община
 • търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г
 • причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София
 • финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"
 • причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства
 • изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците
 • реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата
 • политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността
 • планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г
 • изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма
 • реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община
 • търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г
 • причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София
 • финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"
 • причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства
 • изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците
 • реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата
 • политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността
 • планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г
 • изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма
 • реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община
 • търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г
 • причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София
 • реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата
 • политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността
 • реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата
 • политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността
 • политиката на правителството спрямо нелегалния добив на течни въглеводороди (кондензат) от сондажи, с прекратен технологичен добив на нефт и газ
 • финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"
 • причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства
 • изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците
 • реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата
 • политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността
 • планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г
 • изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма
 • реализацията на "Проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване", разработен от Столична община
 • търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 г
 • причините за значително изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София
 • финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"
 • причините за пренасочване на средства от Оперативна програма "Околна среда" - приоритети "Води" и "Биоразнообразие" към МВР и други ведомства
 • изразходване на повече от 1 млн. лева от Оперативна програма "Околна среда" за популяризиране на проект на Столична община за управление на отпадъците
 • реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата
 • политиката на правителството за по-добро усвояване на средствата от Европейския съюз, чрез повишаване на административния капацитет на бенефициентите и управляващите органи, както и информиране на обществеността
 • планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда, за следващия програмен период 2014 - 2020 г
 • изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно Националната програма
 • политиката на правителството спрямо нелегалния добив на течни въглеводороди (кондензат) от сондажи, с прекратен технологичен добив на нефт и газ
 • състоянието и перспективата за съществуване на болница в гр. Оряхово, Врачанска област
 • реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата
 • ремонт на участък от пътя Враца - Вършец
 • политиката на правителството спрямо нелегалния добив на течни въглеводороди (кондензат) от сондажи, с прекратен технологичен добив на нефт и газ
 • състоянието и перспективата за съществуване на болница в гр. Оряхово, Врачанска област
 • реално изплатените средства по Оперативна програма "Околна среда" към 1.10.2012 г., и очертаващата се загуба на средства след изтичане на последния срок за плащане по програмата
 • ремонт на участък от пътя Враца - Вършец
 • политиката на правителството спрямо нелегалния добив на течни въглеводороди (кондензат) от сондажи, с прекратен технологичен добив на нефт и газ
 • политиката на правителството спрямо нелегалния добив на течни въглеводороди (кондензат) от сондажи, с прекратен технологичен добив на нефт и газ
 • финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен, по Оперативна програма "Околна среда"
 • ремонт на участък от пътя Враца - Вършец
 • възлагането и изпълнението на договор Д-30-85/27.08.2010 г. за избор на консултант за разработване на софтуер
 • възлагането и изпълнението на договор Д-30-58/17.06.2010 г. за избор на консултант
 • геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства
 • регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ
 • участие на български производители в международното изложение за храни и напитки PRODEXPO 2012 в Москва
 • разработването на нова Национална стратегия за развитие на водния сектор
 • проект на жп инфракструктура за високоскоростна жп линия Видин - София, в района на гр. Враца
 • геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства
 • регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ
 • участие на български производители в международното изложение за храни и напитки PRODEXPO 2012 в Москва
 • проект на жп инфракструктура за високоскоростна жп линия Видин - София, в района на гр. Враца
 • геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства
 • регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ
 • участие на български производители в международното изложение за храни и напитки PRODEXPO 2012 в Москва
 • проект на жп инфракструктура за високоскоростна жп линия Видин - София, в района на гр. Враца
 • геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства
 • регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ
 • участие на български производители в международното изложение за храни и напитки PRODEXPO 2012 в Москва
 • действия на служители на МВР спрямо Стефан Стефанов, кандидат за кмет - Местни избори 2011 г. - с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца
 • геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства
 • регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ
 • геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства
 • регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ
 • последния вариант на формуляр за кандидатстване за финансиране на втора фаза на Интегрирана система от съоръжения за управление на отпадъците на София
 • критичното състояние на път VRC 1015 Тлачене - Габаре, част от републиканската транспортна схема
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за превенция и предотвратяване конфликта на интереси при осъществяване на многостранната дейност на министерството
 • причините, поради които в нормативно установения срок не са издадени заповедите за признаване изпълнението (неизпълнението) на целите на организациите по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, определени със съответните наредби, приети на основание чл. 24 от Закона за управление на отпадъците
 • удължаване срока на проекти по предприсъединителната програма ИСПА
 • затворения мост в местността Соповото при с. Стояново, на границата между областите Враца и Монтана
 • състоянието на път ІІ-13 през гр. Бяла Слатина и необходимостта от неотложни действия
 • удължаване срока на проекти по предприсъединителната програма ИСПА
 • среща на министър-председателя на Република България с експерти от американска компания "Шеврон"
 • затворения мост в местността Соповото при с. Стояново, на границата между областите Враца и Монтана
 • състоянието на път ІІ-13 през гр. Бяла Слатина и необходимостта от неотложни действия
 • удължаване срока на проекти по предприсъединителната програма ИСПА
 • затворения мост в местността Соповото при с. Стояново, на границата между областите Враца и Монтана
 • състоянието на път ІІ-13 през гр. Бяла Слатина и необходимостта от неотложни действия
 • удължаване срока на проекти по предприсъединителната програма ИСПА
 • политиката на правителството за разширяване на енергийната сигурност, в т.ч. чрез разработването и реализирането на проекта за експлоатация на Подземното газонаходище "Чирен"
 • процедурите за геофизични изследвания на определени сондажи и прокарване на нов експлоатационен наклонено-насочен сондаж (Е72) в ПХН-Чирен (природно-газово хранилище)
 • първоначални оценки на компаниите, заявили желание за участие в търга за проучване и добив на шистов газ в района на Нови пазар
 • условията в разрешителното на компанията за проучване на шистов газ в района на Нови пазар
 • политиката на правителството за разширяване на енергийната сигурност, в т.ч. чрез разработването и реализирането на проекта за експлоатация на Подземното газонаходище "Чирен"
 • процедурите за геофизични изследвания на определени сондажи и прокарване на нов експлоатационен наклонено-насочен сондаж (Е72) в ПХН-Чирен (природно-газово хранилище)
 • първоначални оценки на компаниите, заявили желание за участие в търга за проучване и добив на шистов газ в района на Нови пазар
 • условията в разрешителното на компанията за проучване на шистов газ в района на Нови пазар
 • политиката на правителството за разширяване на енергийната сигурност, в т.ч. чрез разработването и реализирането на проекта за експлоатация на Подземното газонаходище "Чирен"
 • изявление на министър-председателя на Република България, направено на 14.05.2011 г. пред форум на Съюза на репресираните в България
 • решението за замразяване на смесите с биодизел до края на 2011г
 • създаване на компенсационен фонд за покриване на щети при управление на европроекти
 • проект по ИСПА - Интегриран проект за воден сектор на гр. Сливен
 • усвояването на средства по ОП "Околна среда"
 • решението за замразяване на смесите с биодизел до края на 2011г
 • значителното нарастване на престъпността в Северозападна България
 • създаване на компенсационен фонд за покриване на щети при управление на европроекти
 • проект по ИСПА - Интегриран проект за воден сектор на гр. Сливен
 • усвояването на средства по ОП "Околна среда"
 • решението за замразяване на смесите с биодизел до края на 2011г
 • работата на Министерството на вътрешните работи по случая с ограбването на член-кооператори на земеделска кооперация от с. Малорад, община Борован, Врачанска област
 • бъдещето на МБАЛ Кнежа
 • допълване на приоритетите за изграждане на пътища с общоевропейско и национално значение с тунел през прохода "Петрохан"
 • бъдещето на МБАЛ Кнежа
 • неотложен ремонт на мостово съоръжение на границата между областите Враца и Монтана
 • изграждането на регионални депа за твърди битови отпадъци и отправената покана към 13 групи общини за представяне на проекти по Оперативна програма "Околна среда"
 • замърсяване на повърхностни води в района на с. Лютаджик, община Враца
 • пренасочване на неусвоени средства по Приложение № 7 към чл. 12, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г
 • неотложен ремонт на мостово съоръжение на границата между областите Враца и Монтана
 • изграждането на регионални депа за твърди битови отпадъци и отправената покана към 13 групи общини за представяне на проекти по Оперативна програма "Околна среда"
 • замърсяване на повърхностни води в района на с. Лютаджик, община Враца
 • статута и съдбата на поделение 52380, гр. Враца след приемането на Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Република България
 • действия на Министерския съвет, произтичащи от Решение на Народното събрание от 18.12.2009 г. за спиране на разпореждането с поземлени имоти, земеделски земи, гори, сгради и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ и за спиране на експлоатацията и строителната дейност в посочените имоти
 • изводите от едногодишната работа на първия в страната завод за преработка на твърди битови отпадъци в село Шишманци
 • инцидент в с. Шума, област София от 25.10.2010 г
 • направените разходи за балиране на твърди битови отпадъци на община София и нерешените проблеми в тази област
 • пренасочване на средства за капиталови разходи, предвидени за община Враца в Републиканския бюджет 2010 г
 • успешното завършване на "рисков" проект за воден сектор на гр. Сливен, финансиран по програма ИСПА
 • необходимото съгласуване между Агенция "Пътна инфраструктура" и Национална компания "Железопътна инфраструктура" при проектирането и реализирането на 4-лентово трасе от международен път Е79 в участъка Мездра - Ботевград и проектирането на пресичащ го железен път в същия участък
 • реализирането на три от най-важните проекти в областта на опазването на околната среда и водите в община Враца
 • средства в републиканския бюджет за 2010 г. за национални доплащания
 • националните доплащания за единица площ за 2009 г

Снимка

36 330 885 1782 2247

Лични данни

дата на раждане 1949-03-03
място на раждане Бяла Слатина, България
професия инженер, друга
езици английски, руски
семейно положение женен
имейл gbojinov@parliament.bg
уебсайт