Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Лютви Ахмед Местан

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 Движение за права и свободи зам.-председател на ПГ
2001-07-05 2001-07-05 Движение за права и свободи член
2001-07-05 2005-06-17 Движение за права и свободи зам.-председател на ПГ
2009-07-14 2013-02-06 Движение за права и свободи зам.-председател на ПГ
2013-02-06 2013-03-14 Движение за права и свободи председател на ПГ
2013-05-21 Движение за права и свободи председател на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по образованието и науката председател
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по гражданското общество и медии член
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по образованието и науката зам.-председател
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по въпросите на гражданското общество член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по културата, гражданското общество и медиите член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта член
2013-08-01 Комисия по образованието и науката член
Временни комисии
От До Име позиция
2005-07-11 2005-08-18 Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание член
2005-08-10 2005-10-30 Временна комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията и за изготвяне на предложения за оптимизиране на модела на действия на държавните органи по управление при кризи член
2006-01-18 2006-03-30 Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България зам.-председател
2006-10-11 2007-02-02 Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България зам.-председател
2009-03-13 2009-04-22 Временна комисия за промени в изборното законодателство член
2003-04-23 2005-02-18 Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България член
2004-02-27 2005-06-17 Временна комисия за проучване на данните по твърденията за финансиране на Българската Социалистическа партия от режима на Саддам Хюсеин в Ирак член
2005-04-28 2005-06-17 Временна комисия за обсъждане и приемане на законопроекта за ратифициране на Договора за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз, Протокола относно условията и договореностите за приемане на Република България и Румъния към Европейския съюз, Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промени в Учредителните договори на Европейския съюз и Заключителния акт по присъединяването на Република България към Европейския съюз, подписани на 25 ап член
2011-06-01 2013-03-14 Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 година от група народни представители член
2009-07-14 2009-07-21 Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание член
2012-03-22 2012-10-30 Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2005-09-28 2009-06-25 Делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа зам.-ръководител
2001-08-03 2005-06-17 Делегация в парламентарната асамблея на съвета на Европа заместващ представител
2001-08-03 2005-06-17 Делегация в парламентарната асамблея на организацията за сигурност и сътрудничество в Европа основен представител
2012-01-11 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа заместващ член
2013-08-01 Делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа заместващ член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Индия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Казахстан член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Канада член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Република Корея председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Норвегия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Португалия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Финландия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Хърватия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Япония зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Република Корея председател
2014-03-06 Група за приятелство България - Киргизка република председател
Зададени въпроси
 • причините за дисциплинарното уволнение на дългогодишни горски стражари в Държавно горско стопанство "Момчилград"
 • причините за дисциплинарното уволнение на дългогодишни горски стражари в Държавно горско стопанство "Момчилград"
 • причините за дисциплинарното уволнение на дългогодишни горски стражари в Държавно горско стопанство "Момчилград"
 • методиката на обучение по литература в пети клас в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ясеновец, обл. Разград, по която учители изискват от учениците информация за етническата и религиозната принадлежност на семействата, както и за партийната принадлежност на родителите им
 • протестите на родителите на учениците от СОУ "Св. Св. Кирил и Методи" в с. Брезница, общ. Гоце Делчев
 • методиката на обучение по литература в пети клас в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ясеновец, обл. Разград, по която учители изискват от учениците информация за етническата и религиозната принадлежност на семействата, както и за партийната принадлежност на родителите им
 • прояви на дискриминация по политически признак от страна на горски служители при изпълнение на писмо на министъра на земеделието и храните за прилагане на Закона за горите, в частта за осигуряване на дърва за огрев на физически лица
 • реквизитите на формуляра за кандидатстване за европейска стипендия по проект "Студентски стипендии и награди" - втора фаза от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • изплащане на допълнителни възнаграждения на чиновници в Министерството на образованието, младежта и науката
 • неизпълнение на законовите изисквания на чл. 5, ал. 6 и 7 от Закона за тютюна и тютюневите изделия
 • Заповед № РД 49-79/24.03.2011 г
 • неизпълнение на законовите изисквания на чл. 5, ал. 6 и 7 от Закона за тютюна и тютюневите изделия
 • Заповед № РД 49-79/24.03.2011 г
 • безпрецедентно забавяне на изкупната кампания сред тютюнопроизводителите
 • практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население
 • практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население
 • практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население
 • основен ремонт на пътна отсечка от път: ІІІ - 8673 "(Златоград-Бенковски) - Добринци - Генерал Гешево - Устрен - (Мрежичко-Припек)" - пътна отсечка между селата Генерал Гешево и Жълъдово, община Джебел
 • практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население
 • основен ремонт на пътна отсечка от път: ІІІ - 8673 "(Златоград-Бенковски) - Добринци - Генерал Гешево - Устрен - (Мрежичко-Припек)" - пътна отсечка между селата Генерал Гешево и Жълъдово, община Джебел
 • практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население
 • причините за прекратяване на правоотношенията с директори на училища, заели длъжността след спечелен конкурс
 • цената на доставяната питейна вода по гравитачен път в редица села от община Кирково, област Кърджали
 • възможностите за записване в магистърски програми по чл. 42, ал. 1, т. 2, "б" и "в" от Закона за висшето образование на лица, които са без придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър", и които са загубили студентски права
 • причините за сериозно орязване на бюджетите за 2011 г. на медицинските университети, академиите по изкуства, икономическите университети и други, общо 15, висши училища в Република България
 • възможностите за записване в магистърски програми по чл. 42, ал. 1, т. 2, "б" и "в" от Закона за висшето образование на лица, които са без придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър", и които са загубили студентски права
 • причините за сериозно орязване на бюджетите за 2011 г. на медицинските университети, академиите по изкуства, икономическите университети и други, общо 15, висши училища в Република България
 • неизпълнени задължения на министъра на финансите, произтичащи от чл. 2, ал. 8 на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
 • нарушение на Закона за висшето образование при записване на студенти за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър"
 • уволнения на държавни служители в системата на регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката
 • намеренията на Министерството на културата за бъдещето на Държавния музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" - Кърджали и Държавния музикално-драматичен театър " "Назъм Хикмет" - Разград
 • упражнено полицейско насилие над невинни граждани в гр.Кърджали на 23 юли 2010 г. - 23.30 часа
 • намеренията на Министерството на културата за бъдещето на Държавния музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" - Кърджали и Държавния музикално-драматичен театър " "Назъм Хикмет" - Разград
 • положително оценени от Националната агенция за оценяване и акредитация проекти за откриване на висши училища и политиката на Министерството на образованието, младежта и науката за тяхното реализиране съгласно разпоредбите на Закона за висшето образование
 • прилагане на Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС N 215/12.08.2004 г., изм. и доп., бр.10 на ДВ от 6.02.2009 г., бр.39 от 26.05.2009 г
 • заявени намерения за намаляване на броя на висшите училища от 51 на 40
 • министерски ремонти в условия на криза
 • статута на новоразкрития Български център по египтология в Кайро
 • осигуряването на семена за производство на тютюн - реколта 2010 г
 • преговорите за многогодишната финансова рамка на Европейския съюз и българската позиция

Снимка

53 415 1045 1677 2075

Лични данни

дата на раждане 1960-12-24
място на раждане с. Чорбаджийско, България
професия преподавател
езици турски
семейно положение женен
имейл lyutvi.mestan@parliament.bg
уебсайт