Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Ремзи Дурмуш Осман

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание член
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 Движение за права и свободи зам.-председател на ПГ
2001-07-05 2001-07-05 Движение за права и свободи член
2001-07-05 2005-06-17 Движение за права и свободи зам.-председател на ПГ
2009-07-14 2013-03-14 Движение за права и свободи зам.-председател на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по правни въпроси член
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство председател
2001-07-20 2005-06-17 Kомисия по правни въпроси член
2001-07-20 2005-06-17 Kомисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство председател
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по регионална политика и местно самоуправление член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по външна политика и отбрана член
Временни комисии
От До Име позиция
2005-07-15 2005-08-24 Временна комисия по правни въпроси член
2006-01-18 2006-03-30 Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България член
2006-10-11 2007-02-02 Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България член
2001-07-06 2001-07-20 Временна комисия по правилника за организацията и дейността на Народното събрание член
2002-02-07 2002-03-21 Временна комисия по искането на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Върбанов член
2002-02-22 2002-06-07 Временна анкетна комисия, която да извърши проучване и комплексна проверка на дейността на държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" към Министерството на транспорта и съобщенията зам.-председател
2003-04-23 2005-02-18 Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България член
2004-05-13 2005-06-17 Временна комисия за дейността на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, относно усвояването на финансовите средства, отпуснати от Европейския съюз по програмите ФАР и ИСПА за периода 1999 година - май 2004 година председател
2005-01-27 2005-06-17 Временна анкетна комисия, която да изясни целесъобразността на решение от заседание на Министерския съвет, проведено на 16.12.2004 г., съгласно протокол 48, т. 11, за предоставяне на концесия за републикански път “Калотина-Софийски околовръстен път (северна дъга) - Оризово - Стара Загора - Нова Загора - Ямбол - Карнобат - Бургас”, изключителна държавна собственост зам.-председател
2010-02-11 2010-09-13 Временна комисия за изработване на Изборен кодекс член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2005-09-28 2009-06-25 Делегация в Асамблеята на Западноевропейския съюз зам.-ръководител
2001-08-03 2005-06-17 Делегация в съвместния парламентарен комитет България - Европейски съюз член
2009-09-04 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Асамблеята на Европейската сигурност и отбрана / Асамблеята на Западноевропейския съюз зам.-ръководител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Азербайджан председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Албания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Аржентина член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Австралия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Белгия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Босна и Херцеговина член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Великобритания зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Виетнам член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Германия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Дания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Ирак член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Иран член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Ирландия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Йордания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Китай член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Куба член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Ливан член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Норвегия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Португалия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Словакия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Словения член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Сърбия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Сирия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Турция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Финландия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Чехия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Чили член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Швеция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Република Южна Африка член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Япония член
2011-06-24 2013-03-14 Група за приятелство България - Палестина член
2012-04-11 2013-03-14 Група за приятелство България - Косово член
Зададени въпроси
  • неправомерно деяние, извършено в Областна дирекция на МВР - Кърджали
  • упражнено полицейско насилие над невинни граждани в гр.Кърджали на 23 юли 2010 г. - 23.30 часа

Снимка

54 462 905 1932 2119

Лични данни

дата на раждане 1964-02-12
място на раждане Кърджали, България
професия юрист
езици английски, руски
семейно положение женен
имейл remzi.osman@parliament.bg
уебсайт