Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Неджми Ниязи Али

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 Движение за права и свободи член
2009-07-14 2013-03-14 Движение за права и свободи член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по отбраната член
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по външна политика и отбрана член
2009-09-16 2013-03-14 Подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на националната разузнавателна служба, националната служба за охрана и служба член
2011-02-09 2013-03-14 Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред зам.-председател
Временни комисии
От До Име позиция
2005-07-14 2005-08-24 Временна комисия по европейски въпроси член
2005-07-15 2005-08-25 Временна анкетна комисия, която да проучи дейността на правителството във връзка с обгазяването на Стара Загора през 2004 и 2005 г. член
2005-07-21 2005-10-30 Временна комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията и за изготвяне на предложения за оптимизиране на модела на действия на държавните органи по управление при кризи член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2009-09-16 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Асамблеята на Европейската сигурност и отбрана / Асамблеята на Западноевропейския съюз заместващ член
2011-05-11 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Аржентина зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Бразилия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Великобритания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Канада член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Китай член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - САЩ зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Филипини член
2011-11-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Турция член
2012-02-17 2013-03-14 Група за приятелство България - Тунис член
Зададени въпроси
 • разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС, за програмния период 2014 - 2020 г
 • разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС, за програмния период 2014 - 2020 г
 • разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС, за програмния период 2014 - 2020 г
 • разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС, за програмния период 2014 - 2020 г
 • разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС, за програмния период 2014 - 2020 г
 • разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС, за програмния период 2014 - 2020 г
 • разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС, за програмния период 2014 - 2020 г
 • Заповед № РД 49-164/17.05.2012 г. на министъра на земеделието и храните
 • разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС, за програмния период 2014 - 2020 г
 • Заповед № РД 49-164/17.05.2012 г. на министъра на земеделието и храните
 • разработването на стратегическите и програмни документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС, за програмния период 2014 - 2020 г
 • Заповед № РД 49-164/17.05.2012 г. на министъра на земеделието и храните
 • неизпълнение на законовите изисквания на чл. 5, ал. 6 и 7 от Закона за тютюна и тютюневите изделия
 • Заповед № РД 49-79/24.03.2011 г
 • неизпълнение на законовите изисквания на чл. 5, ал. 6 и 7 от Закона за тютюна и тютюневите изделия
 • Заповед № РД 49-79/24.03.2011 г
 • безпрецедентно забавяне на изкупната кампания сред тютюнопроизводителите
 • практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население
 • практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население
 • практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население
 • основен ремонт на пътна отсечка от път: ІІІ - 8673 "(Златоград-Бенковски) - Добринци - Генерал Гешево - Устрен - (Мрежичко-Припек)" - пътна отсечка между селата Генерал Гешево и Жълъдово, община Джебел
 • практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население
 • основен ремонт на пътна отсечка от път: ІІІ - 8673 "(Златоград-Бенковски) - Добринци - Генерал Гешево - Устрен - (Мрежичко-Припек)" - пътна отсечка между селата Генерал Гешево и Жълъдово, община Джебел
 • практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население
 • цената на доставяната питейна вода по гравитачен път в редица села от община Кирково, област Кърджали
 • намеренията на Министерството на културата за бъдещето на Държавния музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" - Кърджали и Държавния музикално-драматичен театър " "Назъм Хикмет" - Разград
 • упражнено полицейско насилие над невинни граждани в гр.Кърджали на 23 юли 2010 г. - 23.30 часа
 • намеренията на Министерството на културата за бъдещето на Държавния музикално-драматичен театър "Кадрие Лятифова" - Кърджали и Държавния музикално-драматичен театър " "Назъм Хикмет" - Разград
 • осигуряването на семена за производство на тютюн - реколта 2010 г

Снимка

56 904

Лични данни

дата на раждане 1972-07-16
място на раждане с. Устрен, България
професия икономист
езици английски, руски
семейно положение женен
имейл n.ali@parliament.bg,nedzhmi.ali@parliament.bg
уебсайт