Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Митхат Сабри Метин

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2005-07-11 40-то Народно събрание член
2005-07-11 2006-03-08 40-то Народно събрание временен парламентарен секретар
2006-03-08 2009-06-25 40-то Народно събрание парламентарен секретар
2009-07-14 2009-07-29 41-во Народно събрание временен парламентарен секретар
2009-07-29 2013-03-14 41-во Народно събрание парламентарен секретар
2009-07-14 2009-07-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 Движение за права и свободи член
2009-07-14 2013-03-14 Движение за права и свободи член
2013-05-21 Движение за права и свободи член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по икономическата политика член
2005-08-24 2005-11-11 Комисия за борба с корупцията зам.-председател
2005-11-11 2009-06-25 Комисия по бюджет и финанси член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по правни въпроси член
2011-05-11 2013-03-14 Комисия по бюджет и финанси член
2013-06-19 Комисия по правни въпроси член
2013-06-19 Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения член
Временни комисии
От До Име позиция
2005-07-15 2005-08-24 Временна комисия по правни въпроси член
2012-05-16 2012-09-17 Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 - януари 2012 г. член
2013-09-05 2013-12-04 Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси член
2013-12-04 2014-03-11 Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2013-10-03 Делегация в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива ръководител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Азербайджан член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Аржентина член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Великобритания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Грузия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Гърция зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Кипър член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Ливан член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Румъния член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Турция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Уругвай член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Чили член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Швейцария член
2013-10-17 Група за приятелство България - Австрия зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Аржентина член
2013-10-17 Група за приятелство България - Гърция член
2013-10-17 Група за приятелство България - Великобритания член
2013-10-17 Група за приятелство България - Грузия зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Кипър зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Македония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Черна гора зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Швейцария член
2013-10-17 Група за приятелство България - Хърватия председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Чили член
2013-10-17 Група за приятелство България - Турция член
2013-10-17 Група за приятелство България - Италия член
2013-11-27 Група за приятелство България - Сърбия член
Зададени въпроси
  • неизпълнение на задължение във връзка със сключени споразумения по чл. 37в, ал 1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи за разпределение на земеделски земи между ползватели в общ. Червен бряг, обл. Плевен
  • ангажираността на Министерството на земеделието и храните за разрешаване на проблема с водоснабдяването на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия
  • ангажираността на Министерството на земеделието и храните за разрешаване на проблема с водоснабдяването на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия
  • предприетите от оперативно-следствените органи действия по разкриване извършителите на оскверняването на мюсюлманските гробища в гр. Левски
  • обстоятелства, свързани с директора на областна служба "Земеделие" г-жа Ралица Добрева

Снимка

89 941 1617

Лични данни

дата на раждане 1971-12-26
място на раждане ,
професия юрист
езици английски, турски
семейно положение непоказано
имейл mithat.metin@parliament.bg
уебсайт