Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Захари Димитров Георгиев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 Коалиция за България член
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
2013-05-21 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство член
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по околната среда и водите член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по регионална политика и местно самоуправление член
2013-06-19 Комисия по регионална политика и местно самоуправление член
2013-06-19 Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения член
Временни комисии
От До Име позиция
2005-08-04 2005-08-24 Временна комисия по околната среда и водите член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2007-01-12 2009-06-25 Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа заместващ представител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Австрия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Чехия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Австрия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Германия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Чехия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Хърватия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Словакия член
Зададени въпроси
 • регионалните центрове за трансфузионна хематология
 • строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив
 • основен ремонт на мостово съоръжение на пътя "Бориславци - Малки Воден"
 • строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив
 • кампания за набиране на кандидати за доброволния резерв
 • основен ремонт на мостово съоръжение на пътя "Бориславци - Малки Воден"
 • има ли оказан политически натиск върху директори на териториални дирекции на НАП
 • строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив
 • основен ремонт на мостово съоръжение на пътя "Бориславци - Малки Воден"
 • защита правата на работници и служители от некоректни работодатели
 • кампания за набиране на кандидати за доброволния резерв
 • строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив
 • прокопаване на тунел под прохода Троян - Кърнаре, в Стара планина
 • кампания за набиране на кандидати за доброволния резерв
 • защита правата на работници и служители от некоректни работодатели
 • прокопаване на тунел под прохода Троян - Кърнаре, в Стара планина
 • строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив
 • регионалните центрове за трансфузионна хематология
 • защита правата на работници и служители от некоректни работодатели
 • строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив
 • прокопаване на тунел под прохода Троян - Кърнаре, в Стара планина
 • защита правата на работници и служители от некоректни работодатели
 • каскада "Горна Арда"
 • строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив
 • прокопаване на тунел под прохода Троян - Кърнаре, в Стара планина
 • защита правата на работници и служители от некоректни работодатели
 • каскада "Горна Арда"
 • регионалните центрове за трансфузионна хематология
 • нарушение на режима за опазване на исторически зелени площи Централна градска част Пловдив
 • защита правата на работници и служители от некоректни работодатели
 • регионалните центрове за трансфузионна хематология
 • каскада "Горна Арда"
 • защита правата на работници и служители от некоректни работодатели
 • каскада "Горна Арда"
 • регионалните центрове за трансфузионна хематология
 • строителството на интермодалния терминал на Драгоман
 • защита правата на работници и служители от некоректни работодатели
 • каскада "Горна Арда"
 • строителството на интермодалния терминал на Драгоман
 • защита правата на работници и служители от некоректни работодатели
 • строителството на интермодалния терминал на Драгоман
 • използване на строителни материали за АМ "Тракия" Лот 3, доставени от обект без разрешение за ползване на строежа
 • използване на строителни материали за АМ "Тракия" Лот 3, доставени от обект без разрешение за ползване на строежа
 • използване на строителни материали за АМ "Тракия" Лот 3, доставени от обект без разрешение за ползване на строежа
 • използване на строителни материали за АМ "Тракия" Лот 3, доставени от обект без разрешение за ползване на строежа
 • поддържането на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели
 • обявен конкурс по Закона за обществените поръчки за изпълнение на проект по Оперативна програма "Административен капацитет"
 • обявен конкурс по Закона за обществените поръчки за изпълнение на проект по Оперативна програма "Административен капацитет"
 • спазването на Кодекса на труда в Интендантско обслужване ЕАД София, клон Калофер, цех Пловдив
 • нарушения на Наредба № 47 /8.09.2010 г
 • квотното разпределение на дървесината за продажби чрез стоковите борси в страната
 • нарушения на Наредба № 47 /8.09.2010 г
 • квотното разпределение на дървесината за продажби чрез стоковите борси в страната
 • скъпоструващ медикамент Мирцера
 • нарушения на Наредба № 47 /8.09.2010 г
 • квотното разпределение на дървесината за продажби чрез стоковите борси в страната
 • нарушения на Наредба № 47 /8.09.2010 г
 • действия на заместник-директор на УМБАЛ "Св.Георги" ЕАД - Пловдив доц. д-р Жанет Грудева
 • действия на заместник-директор на УМБАЛ "Св.Георги" ЕАД - Пловдив доц. д-р Жанет Грудева
 • бъдещото функциониране на Специализираната болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение "Димитър Петров Кудоглу" ЕООД, гр. Пловдив
 • бъдещото функциониране на Специализираната болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение "Димитър Петров Кудоглу" ЕООД, гр. Пловдив
 • преобразуване на Българо-руско съвместно предприятие"Автоелектроника" в акционерно дружество по Търговския закон на Република България
 • критерии и изисквания за назначаване на временно изпълняващи длъжността "директор"
 • мерки, които ще бъдат предприети спрямо директора на Регионален инспекторат по образованието - Пловдив
 • назначаване на директор на ОУ "В. и К. Тютюнджян" - гр.Пловдив, без необходимия ценз
 • критерии и изисквания за назначаване на временно изпълняващи длъжността "директор"
 • уволненение на служители от Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Пловдив
 • финансовото състояние на Национален компенсационен жилищен фонд
 • готовността на Министерството на образованието, младежта и науката да инициира законодателни промени, които уреждат платен студентски стаж
 • готовността на Министерството на образованието, младежта и науката да инициира законодателни промени, които уреждат платен студентски стаж
 • готовността на Министерството на образованието, младежта и науката да инициира законодателни промени, които уреждат платен студентски стаж
 • 30-милионен заем на община Пловдив за реконструкция на 300 вътрешноквартални улици и пространства
 • дейността на Национална агенция " Музика" ЕООД през 2010 г
 • позицията на Министерството на здравеопазването за увеличаване на капиталовия дял на държавата в " МБАЛ - Пловдив" - АД
 • дейността на Национална агенция " Музика" ЕООД през 2010 г
 • позицията на Министерството на здравеопазването за увеличаване на капиталовия дял на държавата в " МБАЛ - Пловдив" - АД
 • политиката на Министерството на транспорта спрямо дейността по "Отбранително мобилизационна подготовка"
 • разходите за топлоенергия на пловдивските потребители през следващия отоплителен сезон
 • незаконно закриване на три паралелки във Вечерна гимназия "Хр. Смирненски", гр. Пловдив
 • възможността за преотстъпване на част от данъка върху доходите на физическите лица на общините
 • финансиране на обектите "Депото за твърди битови отпадъци" с. Цалапица и "Предприятие с депо за третиране на битови отпадъци" гр.Пловдив
 • преобразуване на Оперно-филхармоничното дружество - Пловдив в Пловдивска филхармония и закриване на Оперния театър
 • преобразуване на Оперно-филхармоничното дружество - Пловдив в Пловдивска филхармония и закриване на Оперния театър
 • осъществяване на контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители от страна на Министерството на правосъдието
 • политиката на министерството и предприеманите действия при жалби на граждани за търсене на съдействие от органите на МВР
 • ограничаването на обхвата на лицата, участващи в Националната програма "Асистенти на хора с увреждания", дейност "Личен асистент"
 • ограничаването на обхвата на лицата, участващи в Националната програма "Асистенти на хора с увреждания", дейност "Личен асистент"
 • състоянието на Интендантско обслужване ЕАД - цех Пловдив и политиката на Министерството на отбраната за перспективното развитие на дружеството
 • политиката на Министерството на образованието, младежта и науката за финансирането на междуучилищните центрове за трудово-политехническо обучение
 • политиката на Министерството на образованието, младежта и науката за финансирането на междуучилищните центрове за трудово-политехническо обучение
 • провеждането на конкурс за назначаване на началник на Инспектората по образование - гр. Пловдив и причините за неговото анулиране
 • основен ремонт на мостово съоръжение на пътя "Бориславци - Малки Воден", общ. Маджарово, Хасковска област
 • проект "Изграждане на преносен газопровод - високо налягане Добрич - Силистра и автоматична газоредуцираща станция - Силистра"
 • основен ремонт на мостово съоръжение на пътя "Бориславци - Малки Воден", общ. Маджарово, Хасковска област
 • проект "Изграждане на преносен газопровод - високо налягане Добрич - Силистра и автоматична газоредуцираща станция - Силистра"
 • основен ремонт на мостово съоръжение на пътя "Бориславци - Малки Воден", общ. Маджарово, Хасковска област

Снимка

91 949 1695

Лични данни

дата на раждане 1953-10-14
място на раждане Пловдив, България
професия инженер
езици английски, немски, руски
семейно положение женен
имейл z.georgiev@parliament.bg
уебсайт