Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Петър Василев Мутафчиев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2005-08-16 40-то Народно събрание член
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2005-08-16 Коалиция за България член
2001-07-05 2001-07-05 Коалиция за България член
2001-07-05 2005-06-17 Коалиция за България секретар на ПГ
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
2013-05-21 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2001-07-20 2005-06-17 Kомисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство член
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по транспорт и телекомуникации зам.-председател
2009-07-30 2009-12-10 Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения зам.-председател
2009-12-10 2013-03-14 Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения член
2013-06-19 Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения член
2013-07-12 Комисия по вероизповеданията и парламентарна етика член
Временни комисии
От До Име позиция
2002-02-22 2002-06-07 Временна анкетна комисия, която да извърши проучване и комплексна проверка на дейността на държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" към Министерството на транспорта и съобщенията член
2004-02-05 2004-05-05 Временна парламентарна комисия, която да извърши проучване и проверка на безопасните и здравословни условия на труд в "Кремиковци" АД и изпълнение на Решението на Народното събрание от 29 март 2002г. член
2005-01-27 2005-06-17 Временна анкетна комисия, която да изясни целесъобразността на решение от заседание на Министерския съвет, проведено на 16.12.2004 г., съгласно протокол 48, т. 11, за предоставяне на концесия за републикански път “Калотина-Софийски околовръстен път (северна дъга) - Оризово - Стара Загора - Нова Загора - Ямбол - Карнобат - Бургас”, изключителна държавна собственост член
2013-12-04 2014-03-11 Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище председател
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Гърция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Йордания зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Македония член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Иран зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Албания член
2013-10-17 Група за приятелство България - Гърция член
2013-10-17 Група за приятелство България - Иран зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Македония зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Турция член
2013-10-17 Група за приятелство България - Италия член
Зададени въпроси
 • бъдещото управление на "Дунав мост 2"
 • доставката на нови спални вагони
 • бъдещото управление на "Дунав мост 2"
 • доставката на нови спални вагони
 • разходите на Авиоотряд 28 за 2011 г
 • предстояща приватизация на "БДЖ - Товарни превози"
 • предстояща приватизация на "БДЖ - Товарни превози"
 • бъдещото управление на "Дунав мост 2"
 • доставката на нови спални вагони
 • развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България
 • развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България
 • развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България
 • развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България
 • концесия на пристанище Несебър
 • концесия на жп гара Пловдив
 • рехабилитацията и разширяването на пътя Пловдив - Лилково
 • рехабилитацията и разширяването на пътя Пловдив - Асеновград
 • необходимостта от ограничаване на скоростта по автомагистралите и скоростните пътища в страната
 • тежкото състояние и необходимостта от ремонт на мостовите съоръжения на автомагистралите в страната
 • рехабилитацията и разширяването на пътя Пловдив - Лилково
 • рехабилитацията и разширяването на пътя Пловдив - Асеновград
 • необходимостта от ограничаване на скоростта по автомагистралите и скоростните пътища в страната
 • тежкото състояние и необходимостта от ремонт на мостовите съоръжения на автомагистралите в страната
 • рехабилитацията и разширяването на пътя Пловдив - Лилково
 • рехабилитацията и разширяването на пътя Пловдив - Асеновград
 • осигуряване на финансови средства за разплащане на непредвидени разходи и аварийно-възстановителни работи за овладяване и преодоляване на последиците от бедствието в гр. Калофер, общ. Карлово
 • рехабилитацията и разширяването на пътя Пловдив - Лилково
 • рехабилитацията и разширяването на пътя Пловдив - Асеновград
 • собствеността на новопостроените съоръжения на модернизираната жп линия от Пловдив до Първомай
 • експлоатацията на новооткрития участък на БДЖ Пловдив - Първомай
 • предстояща приватизация на "БДЖ - Товарни превози"
 • пропуснати ползи на БДЖ от безплатни пътувания
 • ремонт на пътя Асеновград - Поповица
 • пропуснати ползи на БДЖ от безплатни пътувания
 • пропуснати ползи на БДЖ от безплатни пътувания
 • ремонт на пътя Асеновград - Поповица
 • издаване на визи в Украйна
 • ремонт на пътя Асеновград - Поповица
 • ремонт на пътя Асеновград - Поповица
 • издаване на визи в Украйна
 • кризата в БДЖ от недостиг на вагони
 • приватизацията на БДЖ "Товарни превози" ЕООД
 • промяна в статута на земеделските земи
 • промяна в статута на земеделските земи
 • промяна в статута на земеделските земи
 • заболяването от хепатит А в с. Искра, общ. Първомай, Пловдивска област
 • финансиране изграждането на пречиствателна станция в община Сопот
 • промяна в статута на земеделските земи
 • заболяването от хепатит А в с. Искра, общ. Първомай, Пловдивска област
 • заболяването от хепатит А в с. Искра, общ. Първомай, Пловдивска област
 • заболяването от хепатит А в с. Искра, общ. Първомай, Пловдивска област
 • развитието на интермодалните превози в страната
 • развитието на железопътния транспорт
 • развитието на железопътния транспорт
 • развитието на интермодалните превози в страната
 • ремонт на мотрисни влакове "Сименс"
 • политиката на финансиране на железопътния транспорт
 • състоянието на подвижния състав на "БДЖ-Товарни превози"
 • закриване на жп линии, в съответствие с Правителствената програма за реформа на железопътния сектор
 • политиката на правителството за подобряване условията за корабоплаване по р. Дунав
 • критерии и изисквания за назначаване на временно изпълняващи длъжността "директор"
 • политиката на правителството по концесиониране на обекти от транспортната инфраструктура
 • критерии и изисквания за назначаване на временно изпълняващи длъжността "директор"
 • протестите на живеещите в с. Маноле, община Марица
 • пътната връзка между магистралите "Тракия" и "Марица"
 • бягството на задържан турски кораб от териториалните води на България
 • реализация на проектите в Оперативна програма "Транспорт"
 • развитието на пристанищата във Варна и Бургас
 • реализация на проектите в Оперативна програма "Транспорт"
 • развитието на пристанищата във Варна и Бургас
 • план за облекчаване на данъчната тежест на земеделските производители "физически лица" за 2010 г
 • реализация на проектите в Оперативна програма "Транспорт"
 • развитието на пристанищата във Варна и Бургас
 • реализация на проектите в Оперативна програма "Транспорт"
 • развитието на пристанищата във Варна и Бургас
 • политиката на правителството по концесиониране на важни за страната инфраструктурни обекти
 • осъществяване проекта по "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград"
 • настояще и бъдеще на "БДЖ" АД
 • политиката на правителството по концесиониране на важни за страната инфраструктурни обекти
 • осъществяване проекта по "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград"
 • системата за обслужване и проверка на граждани на едно гише на Граничните контролно-пропускателни пунктове
 • политиката на правителството по концесиониране на важни за страната инфраструктурни обекти
 • осъществяване проекта по "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград"
 • изводите от едногодишната работа на първия в страната завод за преработка на твърди битови отпадъци в село Шишманци
 • изпълнението на ОП "Транспорт"
 • изпълнението на ОП "Транспорт"
 • бъдещето на "Български пощи" ЕАД
 • бъдещето на "Български пощи" ЕАД
 • бъдещето на "Български пощи" ЕАД
 • наводнението в гр. Съединение, обл. Пловдив
 • развитието на проектите за изграждане на контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас
 • реализацията на проект по Оперативна програма "Транспорт"
 • извършен одит в "БДЖ" ЕАД (питане на същата тема е задал и н.п. Иван Вълков)
 • политиката по подобряване качеството на услуга - превоз на пътници от БДЖ - Пътнически превози ЕАД
 • финансиране на летателната подготовка на студенти от Технически университет - София
 • политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по поддържане на необходимия административен капацитет за управление и изпълнение на Оперативна програма "Транспорт"
 • проведена тръжна процедура по Оперативна програма "Транспорт"
 • политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по поддържане на необходимия административен капацитет за управление и изпълнение на Оперативна програма "Транспорт"
 • проведена тръжна процедура по Оперативна програма "Транспорт"
 • бъдещето на Дневен център за деца с увреждания - гр. Асеновград
 • строителството на нов мост на р. Стряма
 • политиката по разкриване на наследството от бившето управление на страната
 • политиката по разкриване на наследството от бившето управление на страната
 • управлението през последните три години на Национална компания "Железопътна инфраструктура"
 • настояще и бъдеще на "БДЖ" АД
 • управлението през последните три години на Национална компания "Железопътна инфраструктура"
 • търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене на летище София
 • настояще и бъдеще на "БДЖ" АД
 • управлението през последните три години на Национална компания "Железопътна инфраструктура"
 • търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене на летище София
 • настояще и бъдеще на "БДЖ" АД
 • управлението през последните три години на Национална компания "Железопътна инфраструктура"
 • търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене на летище София
 • настояще и бъдеще на "БДЖ" АД
 • управлението през последните три години на Национална компания "Железопътна инфраструктура"
 • търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене на летище София
 • настояще и бъдеще на "БДЖ" АД
 • управлението през последните три години на Национална компания "Железопътна инфраструктура"
 • търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене на летище София
 • настояще и бъдеще на "БДЖ" АД
 • управлението през последните три години на Национална компания "Железопътна инфраструктура"
 • търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене на летище София
 • настояще и бъдеще на "БДЖ" АД
 • управлението през последните три години на Национална компания "Железопътна инфраструктура"
 • търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене на летище София
 • настояще и бъдеще на "БДЖ" АД
 • търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене на летище София
 • управлението през последните три години на Национална компания "Железопътна инфраструктура"
 • търг за отдаване под наем на заведение за обществено хранене на летище София
 • настояще и бъдеще на "БДЖ" АД
 • настояще и бъдеще на "БДЖ" АД
 • изпълнението на Закона за автомобилните превози
 • концесията на гара Пловдив
 • строителството на автомагистрали
 • изкупните цени на продукция на зеленчукопроизводителите

Снимка

99 448 964 1632 1658

Лични данни

дата на раждане 1961-04-10
място на раждане Първомай, България
професия инженер
езици руски
семейно положение женен
имейл petar.mutafchiev@parliament.bg
уебсайт