Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Иван Николаев Иванов

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2009-06-25 Демократи за Силна България член
2001-07-05 2005-03-25 Обединените Демократични Сили член
2002-03-12 2004-03-05 Обединените Демократични Сили член
2005-03-25 2005-06-17 Демократи за Силна България член
2009-07-14 2013-03-14 Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП зам.-председател на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по енергетиката член
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по транспорт и съобщения член
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по образованието и науката член
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по транспорт и телекомуникации зам.-председател
2009-07-30 2013-03-14 Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм член
2009-07-30 2013-03-14 Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения зам.-председател
Временни комисии
От До Име позиция
2004-06-02 2005-03-14 Временна анкетна комисия за проучване на данните, свързани с трагичната катастрофа в р. Лим член
2005-01-27 2005-06-17 Временна анкетна комисия, която да изясни целесъобразността на решение от заседание на Министерския съвет, проведено на 16.12.2004 г., съгласно протокол 48, т. 11, за предоставяне на концесия за републикански път “Калотина-Софийски околовръстен път (северна дъга) - Оризово - Стара Загора - Нова Загора - Ямбол - Карнобат - Бургас”, изключителна държавна собственост член
2005-04-28 2005-06-17 Временна комисия за обсъждане и приемане на законопроекта за ратифициране на Договора за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз, Протокола относно условията и договореностите за приемане на Република България и Румъния към Европейския съюз, Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промени в Учредителните договори на Европейския съюз и Заключителния акт по присъединяването на Република България към Европейския съюз, подписани на 25 ап член
2009-09-02 2010-03-22 Временна анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев член
2012-04-04 2013-03-14 Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда член
2012-10-03 2013-03-14 Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ зам.-председател
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2005-09-21 2009-06-25 Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа зам.-ръководител
2009-09-04 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Асамблеята на Европейската сигурност и отбрана / Асамблеята на Западноевропейския съюз ръководител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Алжир зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Белгия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Ливан член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Мароко член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Франция зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Швейцария член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Грузия член
2010-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Латвия член
2012-02-17 2013-03-14 Група за приятелство България - Тунис зам.-председател
2012-04-11 2013-03-14 Група за приятелство България - Косово зам.-председател
Зададени въпроси
 • мерки на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по повод дело срещу България в Съда на Европейския съюз
 • бъдещето на язовир "Студена", общ. Перник
 • изграждане на претоварна станция с инсталация за сепариране и компостиране в землището на с. Радловци, общ. Кюстендил
 • строителство на Участък 1 на Западната дъга на Софийския околовръстен път и отсечка свързваща АМ "Люлин" с ж.к. Люлин
 • мерки на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения по повод на дело, заведено срещу България в Съда на Европейския съюз, заради процедурата по издаване на разрешения за цифровия радиочестотен спектър
 • мерки на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по повод дело срещу България в Съда на Европейския съюз
 • бъдещето на язовир "Студена", общ. Перник
 • мерки на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения по повод на дело, заведено срещу България в Съда на Европейския съюз, заради процедурата по издаване на разрешения за цифровия радиочестотен спектър
 • мерки на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по повод дело срещу България в Съда на Европейския съюз
 • бъдещето на язовир "Студена", общ. Перник
 • разширяване на път Е 85, в участъка Стара Загора - АМ "Тракия"
 • проведени преговори за изграждане на АЕЦ "Белене"
 • строителството на нови мощности в ТЕЦ "Марица - изток 2"
 • съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз
 • строителство на високоволтов далекопровод 400 кV АЕЦ "Белене" - подстанция "Царевец"
 • изпълнение на Решение № 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г
 • съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз
 • строителство на високоволтов далекопровод 400 кV АЕЦ "Белене" - подстанция "Царевец"
 • изпълнение на Решение № 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г
 • съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз
 • разширяване на път Е 85, в участъка Стара Загора - АМ "Тракия"
 • строителство на високоволтов далекопровод 400 кV АЕЦ "Белене" - подстанция "Царевец"
 • изпълнение на Решение № 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г
 • изпълнение на Споразумението между Република България и Румъния за изграждане на втори мост на река Дунав
 • обществена поръчка за ремонт на пътнически вагони
 • съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз
 • строителство на високоволтов далекопровод 400 кV АЕЦ "Белене" - подстанция "Царевец"
 • изпълнение на Решение № 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г
 • проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката
 • обществена поръчка за ремонт на пътнически вагони
 • разширяване на път Е 85, в участъка Стара Загора - АМ "Тракия"
 • обезопасяването на международния път І - 8 "Калотина - София"
 • проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката
 • сеч на дървен материал в с. Добростан, общ. Асеновград
 • разширяване на път Е 85, в участъка Стара Загора - АМ "Тракия"
 • обезопасяването на международния път І - 8 "Калотина - София"
 • съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз
 • проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката
 • сеч на дървен материал в с. Добростан, общ. Асеновград
 • достъпа на гражданите до плаж "Русалка", общ. Каварна, обл. Добрич
 • несъгласуваност между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на земеделието и храните
 • обезопасяването на международния път І - 8 "Калотина - София"
 • съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз
 • проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката
 • обществена поръчка за ремонт на пътнически вагони
 • сеч на дървен материал в с. Добростан, общ. Асеновград
 • строителството на тунел под връх Шипка
 • разследване на побоя над бившия изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй"
 • въвеждане в експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници
 • трасето на АМ "Струма" през Кресненското дефиле
 • достъпа на гражданите до плаж "Русалка", общ. Каварна, обл. Добрич
 • несъгласуваност между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на земеделието и храните
 • обезопасяването на международния път І - 8 "Калотина - София"
 • съответствие на проекта "Южен поток" с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз
 • проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката
 • сеч на дървен материал в с. Добростан, общ. Асеновград
 • договор с Швейцария - за облагане с данъци на сметки на български граждани в швейцарски банки
 • разследване на побоя над бившия изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй"
 • проведена обществена поръчка в Министерството на образованието, младежта и науката
 • въвеждане в експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници
 • трасето на АМ "Струма" през Кресненското дефиле
 • достъпа на гражданите до плаж "Русалка", общ. Каварна, обл. Добрич
 • несъгласуваност между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на земеделието и храните
 • търг за продажба на държавна земя срещу компенсаторни бонове
 • цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г
 • въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия
 • мерки за оздравяване на финансовото състояние на НЕК
 • цената на електроенергията от "Брикел" ЕАД
 • състоянието на транзитния газопровод за Турция, Гърция и Македония
 • цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г
 • въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия
 • въвеждане в експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници
 • мерки за оздравяване на финансовото състояние на НЕК
 • трасето на АМ "Струма" през Кресненското дефиле
 • цената на електроенергията от "Брикел" ЕАД
 • достъпа на гражданите до плаж "Русалка", общ. Каварна, обл. Добрич
 • състоянието на транзитния газопровод за Турция, Гърция и Македония
 • цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г
 • въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия
 • въвеждане в експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници
 • екологичното замърсяване на община Павел баня от дървопреработвателния завод "Габровница" АД, с. Горно Сахране
 • мерки за оздравяване на финансовото състояние на НЕК
 • трасето на АМ "Струма" през Кресненското дефиле
 • цената на електроенергията от "Брикел" ЕАД
 • цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г
 • административно-правни бариери пред търговията с течни горива
 • въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия
 • екологичното замърсяване на община Павел баня от дървопреработвателния завод "Габровница" АД, с. Горно Сахране
 • мерки за оздравяване на финансовото състояние на НЕК
 • реформата в служба "Военна информация"
 • цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г
 • въвеждане в експлоатация на възобновяеми източници на електрическа енергия
 • реформата в служба "Военна информация"
 • цените на електроенергията у нас, в сила от 01.07.2012 г
 • политиката на Министерството на вътрешните работи за изграждане на централизирана автоматизирана система за документи за самоличност
 • нарушения в договорите за специализиран превоз на работниците и служителите от "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД
 • въвеждане на биокомпонента в състава на течните горива
 • нарушения в договорите за специализиран превоз на работниците и служителите от "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД
 • въвеждане на биокомпонента в състава на течните горива
 • политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за защита на бизнеса от високите цени на течните горива
 • политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за защита на бизнеса от високите цени на течните горива
 • нарушения в договорите за специализиран превоз на работниците и служителите от "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД
 • въвеждане на биокомпонента в състава на течните горива
 • политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за защита на бизнеса от високите цени на течните горива
 • политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за защита на бизнеса от високите цени на течните горива
 • нарушения в договорите за специализиран превоз на работниците и служителите от "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД
 • мерките за контрол на вноса и износа на продукция от терминал "Росенец"
 • финансов ефект от въвеждането на информационната система на Агенция "Митници"
 • дейността на Агенция "Митници" на терминал "Росенец"
 • политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за защита на бизнеса от високите цени на течните горива
 • мерките за контрол на вноса и износа на продукция от терминал "Росенец"
 • финансов ефект от въвеждането на информационната система на Агенция "Митници"
 • дейността на Агенция "Митници" на терминал "Росенец"
 • цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД
 • позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната
 • процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми
 • политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за защита на бизнеса от високите цени на течните горива
 • политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за защита на бизнеса от високите цени на течните горива
 • цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД
 • позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната
 • процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми
 • продължаващите случаи на насилие в Студентски град - София
 • продължаващите случаи на насилие в Студентски град - София
 • цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД
 • позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната
 • процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми
 • цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД
 • позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната
 • процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми
 • политиката на Министерството на финансите по изпълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
 • цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД
 • позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната
 • предприети правни действия на Европейската комисия срещу България поради непълно прилагане на първия пакет за железопътния транспорт
 • договора за платен паркинг на Националната спортна зала "Арена Армеец" - София
 • процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми
 • договора за платен паркинг на Националната спортна зала "Арена Армеец" - София
 • финансиране на сдруженията на потребителите
 • разрешителните за превоз на стоки с ТИР карнети за Русия
 • опасността България да не получи европейски средства за 2011 г. за реализацията на междусистемните газови връзки със съседните страни
 • перспективите за производство на захар в страната от местна суровина
 • налагане на санкции на земеделски производители
 • категоризиране на участъка Драгичево - Долна Диканя от АМ Струма
 • въведени изисквания от Комисията за защита на потребителите
 • проведен търг в АЕЦ "Козлодуй" за продажба на електроенергия на търговци за вътрешния пазар
 • категоризиране на участъка Драгичево - Долна Диканя от АМ Струма
 • инцидент с опасно облъчени работници на фирма "Гитава" ООД
 • въведени изисквания от Комисията за защита на потребителите
 • проведен търг в АЕЦ "Козлодуй" за продажба на електроенергия на търговци за вътрешния пазар
 • снабдяване на данъчните складове на течни горива с необходимите измервателни уреди
 • действията на полицията при почистването на паметника на Съветската армия
 • мерки за равностойно обезщетение на жителите на с. Бели бряг при изкупуването на имотите им за нуждите на "Мини Марица Изток" ЕАД
 • договори за доставки на оборудване за българската армия
 • случай на конфискувани и унищожени радиоактивни гъби с български произход
 • ускоряване изграждането на междусистемна газова връзка с Турция
 • мерки за равностойно обезщетение на жителите на с. Бели бряг при изкупуването на имотите им за нуждите на "Мини Марица Изток" ЕАД
 • мерки за равностойно обезщетение на жителите на с. Бели бряг при изкупуването на имотите им за нуждите на "Мини Марица Изток" ЕАД
 • решение по ОВОС за строителството на АЕЦ "Белене"
 • противодействие на заплаха за сигурността на страната
 • мерки за равностойно обезщетение на жителите на с. Бели бряг при изкупуването на имотите им за нуждите на "Мини Марица Изток" ЕАД
 • нота на Посолството на Руската Федерация в Република България
 • решение по ОВОС за строителството на АЕЦ "Белене"
 • степента на изпълнение на ангажименти, поети от България като страна - членка на Европейския съюз
 • разходите на "Лукойл-България" за производство на течни горива
 • изпълнение на новите изисквания към безопасността на ядрените централи в Европейския съюз
 • нота на Посолството на Руската Федерация в Република България
 • увеличаващите се кражби на багажи на Летище София
 • мерки за преустановяване на организираните боеве с кучета
 • закриване на пощенски станции в населени места под 800 жители
 • рехабилитация на пътя от разклона на път ІІ - 66 до с. Винарово /път ІV - 66066/, община Чирпан
 • кадровата политика в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
 • рехабилитация на пътя от разклона на път ІІ - 66 до с. Винарово /път ІV - 66066/, община Чирпан
 • кадровата политика в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
 • рехабилитация на пътя от разклона на път ІІ - 66 до с. Винарово /път ІV - 66066/, община Чирпан
 • мерки за подобряване кадровия състав на висшите дипломатически служители на Република България в чуждестранните ни мисии
 • мерки за подобряване кадровия състав на висшите дипломатически служители на Република България в чуждестранните ни мисии
 • собствеността на 300 дка гори и земи от горския фонд в община Каварна, ваканционно селище "Русалка"
 • собствеността на 300 дка гори и земи от горския фонд в община Каварна, ваканционно селище "Русалка"
 • изграждане на регионално депо за отпадъци в гр. Самоков
 • мерки за подобряване кадровия състав на висшите дипломатически служители на Република България в чуждестранните ни мисии
 • преките приходи от транзитни такси за България при реализацията на "Южен поток"
 • въведена от "Българска служба за акредитация" промяна в процедурата за проследимост
 • изграждане на депо за съхранение на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво
 • привличане на чуждестранни инвеститори в проекта АЕЦ "Белене"
 • мерки за подобряване кадровия състав на висшите дипломатически служители на Република България в чуждестранните ни мисии
 • мерките за осигуряване на безопасността на пътниците в маршрутните таксита, и на контрола върху тези превози
 • преките приходи от транзитни такси за България при реализацията на "Южен поток"
 • въведена от "Българска служба за акредитация" промяна в процедурата за проследимост
 • изграждане на депо за съхранение на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво
 • привличане на чуждестранни инвеститори в проекта АЕЦ "Белене"
 • мерки за подобряване кадровия състав на висшите дипломатически служители на Република България в чуждестранните ни мисии
 • мерките за осигуряване на безопасността на пътниците в маршрутните таксита, и на контрола върху тези превози
 • преките приходи от транзитни такси за България при реализацията на "Южен поток"
 • мерки за доставяне на компресиран природен газ в България
 • сертификати за безопасност на вагоните на БДЖ
 • бъдещето на ТЕЦ "Брикел"
 • финансиране на строителството на Лот 2, 3 и 4 на Автомагистрала "Тракия"
 • закъснение в приемане на подзаконов нормативен акт към Закона за здравето
 • дефектиране на половината от приводите на системата за управление и защита на VІ-ти блок на АЕЦ "Козлодуй"
 • финансиране на строителството на Лот 2, 3 и 4 на Автомагистрала "Тракия"
 • сертификати за безопасност на вагоните на БДЖ
 • бъдещето на Университетската и на Окръжна болница в гр. Стара Загора
 • политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за борба с корупцията в администрацията
 • изпълнение на разпоредба от Регламент на Европейския съюз
 • некачествено строителство на участъка Перник - Долна Диканя от автомагистрала "Струма"
 • изграждането на трансграничните връзки на българската газопреносна мрежа със съседните страни
 • удължаване на лицензите за експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй"
 • проучвания за наличие на шистов газ в страната
 • възможностите за присъединяване на фотоволтаични и ветрогенераторни централи към електроразпределителните мрежи
 • изграждането на трансграничните връзки на българската газопреносна мрежа със съседните страни
 • удължаване на лицензите за експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй"
 • проучвания за наличие на шистов газ в страната
 • възможностите за присъединяване на фотоволтаични и ветрогенераторни централи към електроразпределителните мрежи
 • предприетите мерки за доизграждане на автомагистрала "Струма" ( въпрос на същата тема са задали и народните представители Митко Захов и Любен Татарски)
 • изграждането на трансграничните връзки на българската газопреносна мрежа със съседните страни
 • удължаване на лицензите за експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй"
 • проучвания за наличие на шистов газ в страната
 • възможностите за присъединяване на фотоволтаични и ветрогенераторни централи към електроразпределителните мрежи
 • предприетите мерки за доизграждане на автомагистрала "Струма" ( въпрос на същата тема са задали и народните представители Митко Захов и Любен Татарски)
 • приемане на стратегията за устойчиво развитие на страната
 • изпълнение на изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз
 • проекта по ИСПА "Интегриран проект за водния сектор на гр.Сливен"
 • съдбата на българските документи, изнесени в СССР в края на Втората световна война
 • националния план за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
 • изпълнение на Договора за приватизация на БТК
 • договори за сервизно обслужване на автокранове в "Мини Марица Изток" ЕАД
 • участието на България в Нощта на музейте
 • създаването на енергийна борса в страната
 • решението на Европейската комисия по искането на България за отлагателен срок за пет топлоелектрически централи
 • сигурността на конструкциите на Многофункционална спортна зала - София
 • създаването на енергийна борса в страната
 • решението на Европейската комисия по искането на България за отлагателен срок за пет топлоелектрически централи
 • необходимостта от спешен ремонт на пътя Княжево - Драгичево
 • назначаване на заместник изпълнителен директор на "Мини Марица Изток" ЕАД
 • договори, сключени от "Мини Марица Изток" ЕАД, гр. Раднево
 • отпускане на заем от 2 млрд. евро от Руската федерация за строителство на АЕЦ"Белене"
 • необходимостта от спешен ремонт на пътя Княжево - Драгичево
 • необходимостта от спешен ремонт на пътя Княжево - Драгичево
 • защита на обществения интерес при строителството на АМ "Тракия"
 • строителството на Еврокоридор № 8
 • реконструкцията на административната сграда и ниското тяло към нея на Държавната комисия по сигурността на информацията
 • управление на отработеното ядрено гориво от АЕЦ "Козлодуй"
 • строителството на Еврокоридор № 8
 • строителството на мокри комини на блокове 7 и 8 в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД
 • процедурите и провеждането на обществени поръчки в ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД
 • тръжните процедури за достроявяне на магистрала "Тракия"
 • строителството на Национална спортна зала - София
 • разходване на бюджетни средства от Министерството на икономиката и енергетиката през 2008 - 2009 г
 • заявления от "Атомстройекспорт" за продължаващо изпълнение на графика по реализацията на АЕЦ"Белене"
 • подготовката на страната ни за евентуална нова газова криза
 • ратифициране на многостранното споразумение за изграждане на газопровода "Набуко"
 • последиците от подписаното през 2006 г. допълнително споразумение № 11 между Булгаргаз и Газпром
 • изработване на нова енергийна стратегия на Република България
 • вредните емисии, отделяни при производствената дейност на завод "Биовет" - Пещера
 • строителството на тунел под Шипка
 • връзката на град Стара Загора с АМ "Тракия"
 • средствата за консултантски услуги за АЕЦ "Белене"
 • продажбата на летище Търговище
 • резултатите от досегашната дейност на Българския енергиен холдинг

Снимка

132 516 1044 2017

Лични данни

дата на раждане 1945-07-24
място на раждане Пловдив, България
професия инженер
езици английски, френски, руски
семейно положение женен
имейл ivan.n.ivanov@parliament.bg; dsbivanov@yahoo.com
уебсайт