Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Камелия Методиева Касабова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2005-07-11 40-то Народно събрание член
2005-07-11 2009-06-25 40-то Народно събрание зам.-председател на НС
2001-07-05 2001-07-05 39-то Народно събрание член
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание зам.-председател на НС
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-14 2009-06-25 Национално движение за стабилност и възход член
2001-07-05 2005-06-17 Национално движение Симеон Втори член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2005-08-24 2009-06-25 Комисия по правни въпроси член
2001-07-20 2001-08-03 Kомисия по външна политика, отбрана и сигурност член
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по европейска интеграция член
Временни комисии
От До Име позиция
2005-07-11 2005-08-18 Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание член
2005-07-15 2005-08-24 Временна комисия по правни въпроси член
2006-01-18 2006-03-30 Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България зам.-председател
2006-10-11 2007-02-02 Временна комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България зам.-председател
2003-01-30 2003-03-31 Временна комисия за изготвяне на Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание член
2003-04-23 2005-02-18 Временна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията на Република България председател
2005-04-28 2005-06-17 Временна комисия за обсъждане и приемане на законопроекта за ратифициране на Договора за присъединяване на Република България и Румъния към Европейския съюз, Протокола относно условията и договореностите за приемане на Република България и Румъния към Европейския съюз, Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промени в Учредителните договори на Европейския съюз и Заключителния акт по присъединяването на Република България към Европейския съюз, подписани на 25 ап председател
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2001-08-03 2005-06-17 Делегация в съвместния парламентарен комитет България - Европейски съюз член
Няма групи за приятелство
Зададени въпроси

Снимка

147 657

Лични данни

дата на раждане 1957-01-24
място на раждане София, България
професия юрист
езици английски, руски
семейно положение омъжена
имейл Kasabova@nt14.parliament.bg
уебсайт