Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Емилия Радкова Масларова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2005-07-11 2005-08-16 40-то Народно събрание член
2001-07-05 2005-06-17 39-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2005-07-11 2005-08-16 Коалиция за България зам.-председател на ПГ
2001-07-05 2001-07-05 Коалиция за България член
2001-07-05 2005-06-17 Коалиция за България зам.-председател на ПГ
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по труда и социалната политика зам.-председател
2001-07-20 2005-06-17 Комисия по здравеопазването член
2009-07-29 2009-12-09 Комисия по труда и социалната политика председател
2009-12-09 Комисия по труда и социалната политика член
2009-12-10 2013-03-14 Комисия по труда и социалната политика член
Временни комисии
От До Име позиция
2005-08-10 2005-08-16 Временна комисия за проучване и ликвидиране на щетите от наводненията и за изготвяне на предложения за оптимизиране на модела на действия на държавните органи по управление при кризи член
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Индия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Китай член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Чили член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Япония член
Зададени въпроси
 • политиката по заетост през 2013 г
 • осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот
 • мерки за ускоряване процеса на верификация на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • политиката за социално включване на хората с увреждания
 • изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини
 • осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот
 • мерки за ускоряване процеса на верификация на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България
 • Конвенцията за правата на хората с увреждания
 • неразплатени разходи за социални плащания към 31.12.2012 г
 • осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот
 • изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини
 • актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България
 • Конвенцията за правата на хората с увреждания
 • изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини
 • неразплатени разходи за социални плащания към 31.12.2012 г
 • политиката по заетост през 2013 г
 • осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България
 • Конвенцията за правата на хората с увреждания
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България
 • изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли
 • Конвенцията за правата на хората с увреждания
 • изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини
 • изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли
 • Конвенцията за правата на хората с увреждания
 • изисквания по договори за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за общини
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България
 • стандарта на живот на българските граждани
 • Конвенцията за правата на хората с увреждания
 • изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли
 • програми за заетост в Смолянска област
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България
 • стандарта на живот на българските граждани
 • изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли
 • актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България
 • стандарта на живот на българските граждани
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България
 • стандарта на живот на българските граждани
 • контрола на качеството на доставени продукти по програма "Благотворителност"
 • изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България
 • стандарта на живот на българските граждани
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • намерението на правителството за увеличаване на пeнсиите
 • полагане на извънреден и нощен труд в митническите пунктове
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г
 • разработване, с участието на социалните партньори и други неправителствени организации, на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза
 • прилагането на възможността за социални инвестиции чрез заплащане ползването на детско заведение
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г
 • разработване, с участието на социалните партньори и други неправителствени организации, на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза
 • прилагането на възможността за социални инвестиции чрез заплащане ползването на детско заведение
 • изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г
 • разработване, с участието на социалните партньори и други неправителствени организации, на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза
 • напредъка при усвояването на средствата от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", предвидени за системата на образованието
 • напредъка при усвояването на средствата от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", предвидени за системата на образованието
 • уволнения в митница Свиленград
 • законосъобразността на уволненията в община Ивайловград
 • мерки за намаляване на безработицата и увеличение на заетостта в период на криза на пазара на труда
 • мерки за компенсиране на лицата, неполучаващи трудовите си възнаграждения за продължителен период от време
 • законосъобразността на уволненията в община Ивайловград
 • мерки за намаляване на безработицата и увеличение на заетостта в период на криза на пазара на труда
 • Европейската година за активен живот на възрастните и солидарността между поколенията
 • инициативите срещу бедността и социалното изключване
 • Европейската година за активен живот на възрастните и солидарността между поколенията
 • инициативите срещу бедността и социалното изключване
 • мерките за намаляване на младежката безработица
 • мерки за най-рисковите групи в резултат на повишаване на цените на горивата, енергията и ръста на инфлацията
 • мерките за намаляване на младежката безработица
 • мерки за най-рисковите групи в резултат на повишаване на цените на горивата, енергията и ръста на инфлацията
 • мерките за намаляване на младежката безработица
 • мерки за най-рисковите групи в резултат на повишаване на цените на горивата, енергията и ръста на инфлацията
 • мерките за намаляване на младежката безработица
 • мерки за най-рисковите групи в резултат на повишаване на цените на горивата, енергията и ръста на инфлацията
 • мерките за намаляване на младежката безработица
 • мерки за най-рисковите групи в резултат на повишаване на цените на горивата, енергията и ръста на инфлацията
 • мерките за намаляване на младежката безработица
 • мерките за намаляване на младежката безработица
 • стандартите за финансираните от държавата делегирани дейности през 2012 г., във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
 • определяне на дохода за изчисляване обезщетенията за временна неработоспособност, поради общо заболяване, професионална болест или трудова злополука, и начина на изплащането им
 • мерки за създаване на заетост за хората в предпенсионна възраст
 • мерки за ограничаване влиянието на демографската криза
 • реда и начина за контрол на вноса на плодове и зеленчуци от Турция
 • усвояване на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", предвидени за образованието
 • бъдещето на здравеопазването в Тополовград
 • бъдещето на здравеопазването в Тополовград
 • пенсиониране на полицейски инспектор
 • методиката за изчисляване на безработицата в България
 • изпълнението на договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г
 • осигуряване на заетост на безработни лица и предоставяне на качествена грижа за деца от 1 до 5-годишна възраст
 • осигуряване на заетост на безработни лица и предоставяне на качествена грижа за деца от 1 до 5-годишна възраст
 • изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане
 • изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане
 • намеренията на правителството за предоставяне на по-големи възможности за мобилност на хората с увреждания
 • изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изпълнение на автомагистрални участъци, чрез използване на съществуващи договори и сключване на нови
 • компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане
 • атестиране на служителите в държавната администрация
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството при изпълнение на автомагистрални участъци, чрез използване на съществуващи договори и сключване на нови
 • намеренията на правителството за предоставяне на по-големи възможности за мобилност на хората с увреждания
 • изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • отнемане на социални права на многодетни майки и хора с увреждания
 • увеличаване размера на вноската за фонд "Пенсии"
 • стартиране на проект "Социално включване", финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие
 • гарантиране сигурността и спокойствието на жителите на с. Меричлери и околните населени места
 • реализация на социалната услуга "Лични асистенти на хора с увреждания"
 • очаквания ефект от предстоящи промени в Кодекса за социално осигуряване
 • реализация на схемата "Училищен плод", финансирана от Европейския съюз
 • реализация на модул "Подпомагане храненето на деца от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас"
 • уреждане на осигурителни права на български граждани, работили в СССР
 • очакваното увеличение на цените на газта, електроенергията и топлоенергията
 • уреждане на осигурителни права на български граждани, работили в СССР
 • тежкото и все по-влошаващо се финансово състояние на общини в Република България
 • изпълнение на проект "Социално включване"
 • политиката на правителството по отношение на младежката безработица в страната
 • подписване на Споразумението за прилагане на Договора за социална сигурност с Руската федерация

Снимка

158 359 1058 1810

Лични данни

дата на раждане 1949-07-03
място на раждане Якоруда, България
професия икономист
езици немски, руски
семейно положение омъжена
имейл e.maslarova@parliament.bg
уебсайт