Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Деница Стоилова Гаджева

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2007-05-30 2009-06-25 40-то Народно събрание член
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2007-05-30 2009-06-17 Атака член
2009-06-17 2009-06-25 Независими член
2009-07-14 2013-03-14 Атака член
2013-05-21 Атака член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2007-06-07 2009-06-25 Комисия по гражданското общество и медии член
2007-06-07 2009-06-25 Комисия по европейските въпроси зам.-председател
2009-07-30 2013-03-14 Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения член
2011-03-09 2013-03-14 Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред член
2013-06-19 Комисия по околната среда и водите член
2013-06-19 Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения зам.-председател
Временни комисии
От До Име позиция
2012-04-04 2013-03-14 Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда член
2014-02-05 Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Дамянов Бисеров от всички заемани постове в Народното събрание и политическата партия член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2009-09-04 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз член
2013-08-01 Делегация в Интерперламентарния съюз член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Бразилия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Гватемала зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Испания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Куба член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Португалия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Бразилия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Индия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Китай член
2013-10-17 Група за приятелство България - Република Южна Африка член
2013-10-17 Група за приятелство България - Тайланд член
2013-10-17 Група за приятелство България - Испания зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Италия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Куба зам.-председател
Зададени въпроси
 • рекламата на българския туризъм в чужбина и на целеви пазари извън България
 • рекламата на българския туризъм в чужбина и на целеви пазари извън България
 • включване на България към международното споразумение АСТА /Anti-Counterfeiting Trade Agreement/
 • раздадени бонуси на служителите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • раздадени бонуси на служителите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • раздадени бонуси на служителите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • раздадени бонуси на служителите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • раздадени бонуси на служителите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството
 • строежа на джамия в гр. Горна Оряховица
 • отчитане на водоснабдяването в местността "Войнишко кладенче", гр. Сливен
 • строежа на джамия в гр. Горна Оряховица
 • отчитане на водоснабдяването в местността "Войнишко кладенче", гр. Сливен
 • строежа на джамия в гр. Горна Оряховица
 • отчитане на водоснабдяването в местността "Войнишко кладенче", гр. Сливен
 • строежа на джамия в гр. Горна Оряховица
 • отчитане на водоснабдяването в местността "Войнишко кладенче", гр. Сливен
 • строежа на джамия в гр. Горна Оряховица
 • отчитане на водоснабдяването в местността "Войнишко кладенче", гр. Сливен
 • строежа на джамия в гр. Горна Оряховица
 • отчитане на водоснабдяването в местността "Войнишко кладенче", гр. Сливен
 • строежа на джамия в гр. Горна Оряховица
 • отчитане на водоснабдяването в местността "Войнишко кладенче", гр. Сливен
 • строежа на джамия в гр. Горна Оряховица
 • отчитане на водоснабдяването в местността "Войнишко кладенче", гр. Сливен
 • разпространението на турски радиостанции на територията на община Сливен
 • разпространението на турски радиостанции на територията на община Сливен
 • рекламата на българския туризъм в чужбина и на целеви пазари извън България
 • съблюдаването на законовите мерки за опазване на историческата черква-костница "Света Неделя" в гр. Батак
 • рекламата на българския туризъм в чужбина и на целеви пазари извън България
 • позицията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отношение на "Водна учебна база на НСА "Васил Левски" - гр. Несебър
 • рекламата на българския туризъм в чужбина и на целеви пазари извън България
 • позицията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отношение на "Водна учебна база на НСА "Васил Левски" - гр. Несебър
 • съблюдаването на законовите мерки за опазване на историческата черква-костница "Света Неделя" в гр. Батак
 • включване на България към международното споразумение АСТА /Anti-Counterfeiting Trade Agreement/
 • рекламата на българския туризъм в чужбина и на целеви пазари извън България
 • включване на България към международното споразумение АСТА /Anti-Counterfeiting Trade Agreement/
 • коледните бонуси в Министерството на финансите
 • включване на България към международното споразумение АСТА /Anti-Counterfeiting Trade Agreement/
 • коледните бонуси в Министерството на финансите
 • включване на България към международното споразумение АСТА /Anti-Counterfeiting Trade Agreement/
 • насилието и произвола в Студентски град
 • мерки на Министерството на земеделието и храните за предотвратяване на неправомерни действия на директори на горски стопанства
 • мерки на Министерството на земеделието и храните за предотвратяване на неправомерни действия на директори на горски стопанства
 • ощетяване на държавата от консултантска компания "Краун Ейджънтс"
 • мерки на Министерството на земеделието и храните за предотвратяване на неправомерни действия на директори на горски стопанства
 • мерки на Министерството на земеделието и храните за предотвратяване на неправомерни действия на директори на горски стопанства
 • мерки на Министерството на земеделието и храните за предотвратяване на неправомерни действия на директори на горски стопанства
 • мерки на Министерството на земеделието и храните за предотвратяване на неправомерни действия на директори на горски стопанства
 • състоянието и перспективите за развитие на БДЖ ЕАД и НК "Железопътна инфраструктура"
 • състоянието и перспективите за развитие на БДЖ ЕАД и НК "Железопътна инфраструктура"
 • състоянието на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз (ИСУН)
 • материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/
 • материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/
 • материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/
 • материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/
 • материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/
 • материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/
 • актуалните възможности на Република България за посрещане на хуманитарна бежанска вълна от арабските страни и Близкия Изток
 • материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/
 • материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/
 • материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/
 • материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/

Снимка

814 1013 1668

Лични данни

дата на раждане 1982-12-06
място на раждане Хавана, Куба
професия инженер
езици английски, немски, италиански
семейно положение непоказано
имейл denitsa.gadjeva@parliament.bg
уебсайт