Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Корнелия Петрова Нинова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
2013-05-21 2013-06-07 Коалиция за България член
2013-06-07 Коалиция за България зам.-председател на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред член
2009-07-30 2013-03-14 Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм член
2013-06-19 Комисия по икономическата политика и туризъм член
2013-06-19 Комисия по труда и социалната политика председател
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2009-09-04 2012-01-11 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа заместващ представител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Мароко зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Франция член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - САЩ член
Зададени въпроси
 • политиката за усвояване на средствата от ЕС
 • изпълнение на ПМС № 1 от 05.01.2012 г
 • осигуряване функционирането на "Напоителни системи" ЕАД
 • решение на Земеделската комисия на Европейския парламент
 • развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България
 • изпълнение на ПМС № 1 от 05.01.2012 г
 • нови приоритети на Правителството на Република България
 • протест на граждани на община Благоевград на 04.02.2013 г
 • развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България
 • изпълнение на ПМС № 1 от 05.01.2012 г
 • осигуряване функционирането на "Напоителни системи" ЕАД
 • решение на Земеделската комисия на Европейския парламент
 • развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България
 • протест на граждани на община Благоевград на 04.02.2013 г
 • резултати към декември 2012 г. от антикризисните мерки на правителството, РМС № 180/01.04.2010 г
 • изпълнение на ПМС № 1 от 05.01.2012 г
 • осигуряване функционирането на "Напоителни системи" ЕАД
 • решение на Земеделската комисия на Европейския парламент
 • протест на граждани на община Благоевград на 04.02.2013 г
 • развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България
 • политика за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и за недопускане употребата на наркотични вещества (чл. 53 от Закона за здравето)
 • изпълнение на ПМС № 1 от 05.01.2012 г
 • политиката за усвояване на средствата от ЕС
 • политиката за усвояване на средствата от ЕС
 • Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г
 • политиката за усвояване на средствата от ЕС
 • разписание на влакове
 • политиката на правителството за осигуряване на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти
 • политиката за усвояване на средствата от ЕС
 • политика за държавни помощи
 • политиката на правителството за гарантиране на необходимото финансиране в рамките на Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. на ЕС
 • политиката за усвояване на средствата от ЕС
 • политика за подобряване на бизнес климата в България
 • политика за държавни помощи
 • политика за подобряване на бизнес климата в България
 • изкупуване на реколтата от тютюн
 • политиката на правителството за гарантиране на тютюнопроизводството и стимулиране на неговото развитие след 2013 г
 • компенсиране на земеделските производители от района на Петолъчката, пострадали от взривовете в началото на м. юни 2012 г
 • политиката за подпомагане на земеделските производители
 • състоянието на "Напоителни системи" ЕАД - клон Струма-Места
 • политика по националната сигурност
 • сеч на 16 дка гора в местността "Страната", в землището на с. Поленица, общ. Сандански
 • технически проект за основен ремонт на път "Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония"
 • компенсиране на земеделските производители от района на Петолъчката, пострадали от взривовете в началото на м. юни 2012 г
 • политиката за подпомагане на земеделските производители
 • технически проект за основен ремонт на път "Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония"
 • състоянието на "Напоителни системи" ЕАД - клон Струма-Места
 • компенсиране на земеделските производители от района на Петолъчката, пострадали от взривовете в началото на м. юни 2012 г
 • политиката за подпомагане на земеделските производители
 • състоянието на "Напоителни системи" ЕАД - клон Струма-Места
 • компенсиране на населението и бизнеса за увеличаването на цените на електрическата енергия, газта и петрола
 • компенсиране на земеделските производители от района на Петолъчката, пострадали от взривовете в началото на м. юни 2012 г
 • политиката за подпомагане на земеделските производители
 • компенсиране на земеделските производители от района на Петолъчката, пострадали от взривовете в началото на м. юни 2012 г
 • политиката за подпомагане на земеделските производители
 • компенсиране на земеделските производители от района на Петолъчката, пострадали от взривовете в началото на м. юни 2012 г
 • политиката за подпомагане на земеделските производители
 • компенсиране на земеделските производители от района на Петолъчката, пострадали от взривовете в началото на м. юни 2012 г
 • политиката на правителството по отношение на сивия сектор в икономиката
 • напояване на земеделски земи
 • задължения на Министерския съвет към фирми
 • децентрализация на министерства
 • Национална програма за реформи
 • финансова политика на правителството
 • напояване на земеделски земи
 • Национална програма за реформи
 • цени на храни
 • допълнително споразумение към Меморандум от 8 юни 2010 г., подписан между правителството на Република България и Национална асоциация на зърнопроизводителите
 • цени на храни
 • политиката на Министерството на финансите към фирмите с мажоритарно държавно участие
 • прогноза на Световната банка за развитие на икономиката
 • приватизацията на държавни активи
 • приватизация на "Български енергиен холдинг" ЕАД
 • указания за продажба на дървесина, добита от горските територии - държавна собственост, чрез стоковата борса
 • неизплатени количества тютюн
 • указания за продажба на дървесина, добита от горските територии - държавна собственост, чрез стоковата борса
 • указания за продажба на дървесина, добита от горските територии - държавна собственост, чрез стоковата борса
 • държавните резерви и военновременните запаси
 • последиците за България от дълговата криза в еврозоната
 • облагане с данък на субсидията на тютюнопроизводителите
 • политиката за привличане на чуждестранни инвестиции
 • политиката за подпомагане на фирми
 • държавни помощи в сектор "Земеделие"
 • актуализация на антикризисен план на правителството
 • отчета на правителството за изминалите две години и приоритетите на правителството за следващите две години
 • "Технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-106 "Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония" от км 0.000 до км 24.652
 • координация на общата политика на правителството
 • препоръките на Европейската комисия по Националната програма за реформи на България 2011 г. и Конвергентната програма на България 2011 - 2014 г
 • приватизацията на "Булгартабак холдинг" АД
 • задълженията на държавата към бизнеса
 • политиката в сектор тютюнопроизводство
 • приватизацията на Булгартабак Холдинг
 • становище на консултанта по сделката за приватизация на Булгартабак Холдинг
 • изразходваните средства от фискалния резерв за периода юли 2009 - март 2011 г
 • влошаването на стопанската конюнктура в страната през март 2011 г
 • влошаването на стопанската конюнктура в страната през март 2011 г
 • влошаването на стопанската конюнктура в страната през март 2011 г
 • пътувания в страната на министър-председателя през 2010 и до 25.03.2011 г
 • финансирането на болнични заведения в Благоевград
 • изпълнението на бюджета на Република България за 2011 г
 • задължения на държавата към български фирми
 • политиката за контрол по изпълнение решенията на Министерския съвет
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за либерализация на пазара на тютюни
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за либерализация на пазара на тютюни
 • договори, подписани от г-жа Калина Илиева
 • контрабандни китайски цигари "Джин Линг", заловени в пристанище Варна-Запад в началото на юни 2010 г
 • докладна записка до министър-председателя на заместник-директора на Агенция "Митници"
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за либерализация на пазара на тютюни
 • договори, подписани от г-жа Калина Илиева
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" по подготовката и стартиране на изпълнението на най-големия пътен инфраструктурен проект, съфинансиран от Европейската комисия, автомагистрала "Струма"
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за либерализация на пазара на тютюни
 • договори, подписани от г-жа Калина Илиева
 • политиката на правителството за приватизация и следприватизационен контрол
 • резултатите от проверката на НАП за имотното състояние на вицепремиера Цветан Цветанов
 • политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" по подготовката и стартиране на изпълнението на най-големия пътен инфраструктурен проект, съфинансиран от Европейската комисия, автомагистрала "Струма"
 • приходи за бюджета от контрабандни китайски цигари "Джин Линг", заловени в пристанище Варна-Запад през 2010 г
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за либерализация на пазара на тютюни
 • договори, подписани от г-жа Калина Илиева
 • контрабандни китайски цигари "Джин Линг", заловени в пристанище Варна-Запад в началото на юни 2010 г
 • докладна записка до министър-председателя на заместник-директора на Агенция "Митници"
 • политиката на Министерството на земеделието и храните за либерализация на пазара на тютюни
 • договори, подписани от г-жа Калина Илиева
 • изпълнение на РМС № 180/1.04.2010г
 • политиката на Министерството на земеделието и храните в сектор тютюнопроизводство за 2010 и 2011 г
 • диспансерите на територията на Благоевградска област
 • политика за търсене на отговорност от бившите управляващи
 • съвместно дружество между "Български енергиен холдинг" и "ІGI POSEIDON", Гърция
 • политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение сектор тютюнопроизводство
 • доставки на природен газ за България след 2010 г
 • политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение сектор тютюнопроизводство
 • доставки на природен газ за България след 2010 г
 • държавната субсидия за издръжката на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград
 • политиката на Правителството за борба с контрабандата
 • мерките за възстановяване на българската икономика, приети с решение на Министерския съвет
 • строителството на автомагистрала "Струма"
 • контрабандата на цигари
 • Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет
 • Енергийната стратегия на България
 • размера на структурата на акциза на цигарите
 • евентуално наличие на конфликт на интереси във връзка с проекта каскада "Горна Арда"
 • изпълнението на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Снимка

839 1601

Лични данни

дата на раждане 1969-01-16
място на раждане с. Крушовица, България
професия юрист
езици английски, френски
семейно положение омъжена
имейл korneliya.ninova@parliament.bg
уебсайт