Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Дурхан Мехмед Мустафа

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 Движение за права и свободи член
2013-05-21 Движение за права и свободи член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-30 2013-03-14 Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения член
2013-06-19 Комисия по труда и социалната политика зам.-председател
2013-06-19 Комисия по околната среда и водите член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Азербайджан член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Белгия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Бразилия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Германия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Египет член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Индия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Индонезия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Йордания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Казахстан член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Китай член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Куба член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Тайланд зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Турция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Узбекистан член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Украйна член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Филипини член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Република Южна Африка член
2012-04-11 2013-03-14 Група за приятелство България - Косово член
2013-10-17 Група за приятелство България - Беларус зам.-председател
2013-10-25 Група за приятелство България - Азербайджан член
2013-10-25 Група за приятелство България - Албания член
2013-10-25 Група за приятелство България - Германия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Босна и Херцеговина член
2013-10-17 Група за приятелство България - Индонезия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Йордания зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Косово член
2013-10-17 Група за приятелство България - Латвия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Ливан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Литва зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Казахстан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Македония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Малта член
2013-10-17 Група за приятелство България - Монголия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - САЩ член
2013-10-17 Група за приятелство България - Тайланд член
2013-10-17 Група за приятелство България - Тунис член
2013-10-17 Група за приятелство България - Узбекистан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Украйна член
2013-10-17 Група за приятелство България - Турция член
2013-10-17 Група за приятелство България - Италия член
2013-11-01 Група за приятелство България - Куба член
Зададени въпроси
 • несъответствие в картата на възстановената собственост (земеразделителен план) на с. Речица, общ. Руен, обл. Бургас
 • липсата на изпълнител на технически дейности към службите по земеделие в общините Айтос и Руен
 • несъответствие в картата на възстановената собственост (земеразделителен план) на с. Речица, общ. Руен, обл. Бургас
 • липсата на изпълнител на технически дейности към службите по земеделие в общините Айтос и Руен
 • възможността на физически лица да закупят стояща дървесина на корен за лична употреба
 • възможността на физически лица да закупят стояща дървесина на корен за лична употреба
 • промени в Закона за стоковите борси и тържища, ограничаващи земеделските производители да продават продукцията си без регистрация като търговци
 • промени в Закона за стоковите борси и тържища, ограничаващи земеделските производители да продават продукцията си без регистрация като търговци
 • възникнало напрежение между жители на община Руен и концесионера на Държавен дивечовъден участък "Дъбрава"
 • възникнало напрежение между жители на община Руен и концесионера на Държавен дивечовъден участък "Дъбрава"
 • стопиране на Проект "Екотуризъм" в община Руен, поради отказа на Държавно горско стопанство "Айтос" да го съгласува
 • стопиране на Проект "Екотуризъм" в община Руен, поради отказа на Държавно горско стопанство "Айтос" да го съгласува
 • стопиране на Проект "Екотуризъм" в община Руен, поради отказа на Държавно горско стопанство "Айтос" да го съгласува
 • стопиране на Проект "Екотуризъм" в община Руен, поради отказа на Държавно горско стопанство "Айтос" да го съгласува
 • редуциране на някои автоматични измервателни станции (АИС) за контролни измервания и закриване на Лабораторията за извършване на контролни измервания от неподвижни точкови източници, на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас
 • извършване на ремонтни дейности на път III - 208 от км 51+130 до км 94+231, за територията на община Руен
 • почистване от плевелни видове риби на езерата "Мандра" и "Вая" край Бургас
 • почистване от плевелни видове риби на езерата "Мандра" и "Вая" край Бургас
 • почистване от плевелни видове риби на езерата "Мандра" и "Вая" край Бургас
 • опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства
 • опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства
 • извършваните строително-ремонтни работи по магистралната жп линия от км 0+000 гара Карнобат до 75+807, що се отнася до спирка Струя, в междугарието Търнак - Аспарухово
 • опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства
 • опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства
 • извършваните строително-ремонтни работи по магистралната жп линия от км 0+000 гара Карнобат до 75+807, що се отнася до спирка Струя, в междугарието Търнак - Аспарухово
 • опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства
 • извършваните строително-ремонтни работи по магистралната жп линия от км 0+000 гара Карнобат до 75+807, що се отнася до спирка Струя, в междугарието Търнак - Аспарухово
 • извършваните строително-ремонтни работи по магистралната жп линия от км 0+000 гара Карнобат до 75+807, що се отнася до спирка Струя, в междугарието Търнак - Аспарухово
 • опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства
 • опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства
 • извършваните строително-ремонтни работи по магистралната жп линия от км 0+000 гара Карнобат до 75+807, що се отнася до спирка Струя, в междугарието Търнак - Аспарухово
 • извършваните строително-ремонтни работи по магистралната жп линия от км 0+000 гара Карнобат до 75+807, що се отнася до спирка Струя, в междугарието Търнак - Аспарухово
 • опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства
 • опростяване на процедурата за добив на дървесина за отопление от държавния горски фонд, от граждани със собствени сили и средства
 • извършваните строително-ремонтни работи по магистралната жп линия от км 0+000 гара Карнобат до 75+807, що се отнася до спирка Струя, в междугарието Търнак - Аспарухово
 • извършваните строително-ремонтни работи по магистралната жп линия от км 0+000 гара Карнобат до 75+807, що се отнася до спирка Струя, в междугарието Търнак - Аспарухово

Снимка

850 1564

Лични данни

дата на раждане 1971-09-27
място на раждане с. Добра поляна, България
професия юрист
езици руски, турски
семейно положение женен
имейл DMustafa@parliament.bg
уебсайт