Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Цветан Асенов Цветанов

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2010-03-31 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2009-12-09 Ред, законност и справедливост член
2009-12-09 2010-03-31 Независими член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2010-03-31 Комисия по земеделието и горите член
2009-07-29 2010-03-31 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2009-09-04 2009-12-10 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива ръководител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2010-03-31 Група за приятелство България - Азербайджан член
2009-10-23 2010-03-31 Група за приятелство България - Бразилия член
2009-10-23 2010-03-31 Група за приятелство България - Виетнам член
2009-10-23 2010-03-31 Група за приятелство България - Дания член
2009-10-23 2010-03-31 Група за приятелство България - Италия член
2009-10-23 2010-03-31 Група за приятелство България - Китай зам.-председател
2009-10-23 2010-03-31 Група за приятелство България - Мексико член
2009-10-23 2010-03-31 Група за приятелство България - САЩ член
2009-10-23 2010-03-31 Група за приятелство България - Сирия зам.-председател
2009-10-23 2010-03-31 Група за приятелство България - Тайланд член
2009-10-23 2010-03-31 Група за приятелство България - Украйна зам.-председател
2009-10-23 2010-03-31 Група за приятелство България - Уругвай член
2009-10-23 2010-03-31 Група за приятелство България - Филипини член
2009-10-23 2010-03-31 Група за приятелство България - Чили член
2009-10-23 2010-03-31 Група за приятелство България - Република Южна Африка член
2009-10-23 2010-03-31 Група за приятелство България - Румъния член
Зададени въпроси
  • защитата на държавния интерес в приватизирани дружества, в които министърът на икономиката, енергетиката и туризма е принципал на миноритарен държавен дял
  • политиката на Министерството на земеделието и храните по повод изпълнение разпоредбите на Закона за обществените поръчки
  • необходимост от допълнителни разяснения в получен писмен отговор от министъра на финансите за предназначението и класифицирането на многофункционалните товаро-пътнически превозни средства и тяхното дефиниране в Закона за данък върху добавената стойност

Снимка

877

Лични данни

дата на раждане 1966-05-18
място на раждане Каварна, България
професия инженер
езици английски, руски, италиански
семейно положение женен
имейл ts.tsvetanov@parliament.bg
уебсайт