Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Любомила Станиславова Станиславова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по културата, гражданското общество и медиите член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2009-09-04 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2012-12-20 Група за приятелство България - Белгия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Великобритания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Египет член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Република Корея член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Литва член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - САЩ член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Унгария зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Холандия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Хърватия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Япония член
2012-12-20 2013-03-14 Група за приятелство България - Белгия председател
Зададени въпроси
  • предприети действия от Агенцията за държавна финансова инспекция след проверката за финансови злоупотреби в община Ружинци
  • забраната за придвижване с училищни автобуси до работното място на учителите в община Ружинци
  • предприети действия от Агенцията за държавна финансова инспекция след проверката за финансови злоупотреби в община Ружинци
  • забраната за придвижване с училищни автобуси до работното място на учителите в община Ружинци
  • предприети действия от Агенцията за държавна финансова инспекция след проверката за финансови злоупотреби в община Ружинци
  • забраната за придвижване с училищни автобуси до работното място на учителите в община Ружинци
  • опазване на културното наследство на Република България

Снимка

881

Лични данни

дата на раждане 1983-07-22
място на раждане София, България
професия връзки с обществеността
езици английски
семейно положение омъжена
имейл l.stanislavova@nt52.parliament.bg
уебсайт