Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Румен Иванов Иванов

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 ПП ГЕРБ член
2013-05-21 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2012-11-14 Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите член
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по регионална политика и местно самоуправление член
2012-11-14 2013-03-14 Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред член
2013-09-11 Комисия по регионална политика и местно самоуправление член
2013-09-11 Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред член
Временни комисии
От До Име позиция
2010-05-13 2010-07-13 Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на ДВ от 2010 г. председател
2012-02-01 2012-04-24 Временна анкетна комисия за проучване на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи член
2012-03-22 2012-10-30 Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер член
2012-09-20 2013-03-14 Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата член
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Бразилия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Германия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Йордания зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Франция член
2013-10-17 Група за приятелство България - Йордания председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Македония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Хърватия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Италия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Франция член
2013-11-27 Група за приятелство България - Сърбия член
Зададени въпроси
  • проведена международна полицейска акция, с участието на ГДБОП за пресичането на доставка на хероин от България до Македония, в началото на м. март 2012 г
  • проведена международна полицейска акция, с участието на ГДБОП за пресичането на доставка на хероин от България до Македония, в началото на м. март 2012 г
  • зачестил и нараснал ръст на противозаконно отнемане на автомобили
  • условията за настаняване и размера на изразходваните средства за командированите служители на Министерството на вътрешните работи за охрана на държавната граница и на протестите в София
  • спазването на изискванията за компенсиране на работата, извън редовното работно време в Министерството на вътрешните работи
  • проведена операция на Министерството на вътрешните работи на 23 и 24 юли 2013 г., по извеждане на министри и народни представители от сградата на Народното събрание, и действия на щаба по провеждане на операцията

Снимка

900 1450

Лични данни

дата на раждане 1962-02-21
място на раждане Генерал Тошево, България
професия юрист
езици френски, руски
семейно положение женен
имейл rumen.ivanov@parliament.bg
уебсайт