Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Димитър Йорданов Чукарски

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2009-12-09 Ред, законност и справедливост зам.-председател на ПГ
2009-12-09 2013-03-14 Независими член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2009-12-10 Комисия по външна политика и отбрана председател
2009-09-16 2013-03-14 Подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на националната разузнавателна служба, националната служба за охрана и служба член
2009-12-10 2013-03-14 Комисия по външна политика и отбрана член
Временни комисии
От До Име позиция
2009-09-02 2009-12-02 Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 г. член
2010-05-13 2010-07-13 Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на ДВ от 2010 г. член
2011-06-01 2013-03-14 Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 година от група народни представители член
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Алжир зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Йордания зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Кувейт член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Монголия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Пакистан председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Полша зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Сирия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Турция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Финландия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Албания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Афганистан член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Беларус член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Естония член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Ирак член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Ливан член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Молдова член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - КНДР член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Република Корея член
2009-10-23 Група за приятелство България - Куба член
Зададени въпроси
 • пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил
 • допълнителното задължително пенсионно осигуряване на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
 • политиката на Министерството на вътрешните работи по отношение на организирането и предоставянето на правна защита и съдействие на полицаи, срещу които се водят граждански искове, по повод на възникнали конфликтни ситуации при изпълнение на служебните им задължения
 • политиката на Министерството на вътрешните работи по отношение на организирането и предоставянето на правна защита и съдействие на полицаи, срещу които се водят граждански искове, по повод на възникнали конфликтни ситуации при изпълнение на служебните им задължения
 • позицията на Република България по отношение на започване преговори за членство в Европейския съюз от Република Македония
 • набиране и контрол при разходване на средствата от глобите, наложени чрез системите за автоматичен контрол на скоростта
 • набиране и контрол при разходване на средствата от глобите, наложени чрез системите за автоматичен контрол на скоростта
 • набиране и контрол при разходване на средствата от глобите, наложени чрез системите за автоматичен контрол на скоростта
 • извършване на оторизация и изплащане на финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011 г
 • пътна отсечка от с. Враня стена до Добродолски воденици, обл. Перник
 • пътна отсечка от с. Враня стена до Добродолски воденици, обл. Перник
 • пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил
 • въвеждане на по-високи изисквания за пожаробезопасност в обществения транспорт
 • пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил
 • пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил
 • признаване от страна на Министерство на образованието, младежта и науката на документи, издадени от Англо-американското училище в София
 • пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил
 • признаване от страна на Министерство на образованието, младежта и науката на документи, издадени от Англо-американското училище в София
 • пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил
 • пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил
 • пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил
 • оборудването със защитни маски за еднократна употреба в случаи на пожари, бедствия и аварии на подвижния железопътен състав от системата на БДЖ ЕАД
 • изграждане на скоростни пътища в България до 2020 г
 • изграждане на скоростни пътища в България до 2020 г
 • дейността на Разплащателната агенция към Министерството на земеделието и храните по Мярка 313
 • отдаване на дължима почит на организатора и членовете на Българската национална доброволческа рота № 4093 в НАТО
 • проблеми с поддръжката на пътя между Трекляно и град Земен
 • работата на Министерството на външните работи по Официалната помощ за развитие
 • работата на Министерството на външните работи по Официалната помощ за развитие
 • работата на Министерството на външните работи по Официалната помощ за развитие
 • пускане в действие на пречиствателна станция в с.Вратца, община Кюстендил
 • регистрация на превозни средства "АТV"
 • ограничаване броя на бездомните кучета
 • разпределение броя на издадени визи от различните български консулства и служби на територията на Руската федерация през 2009 година
 • съпътстваща инфраструктура на пътищата от Републиканската пътна мрежа
 • плановете на правителството за продължаване изграждането на магистрала "Хемус"
 • предприети действия от българската държава, след влизане в сила на Лисабонския договор, за встъпване в длъжност на избрания 18-ти член на Европейския парламент от Република България
 • политиката на правителството при отстояване на националните интереси по повод причинените вреди и пропуснатите ползи за българската икономика и българските граждани
 • политиката на правителството при приватизацията на стратегически държавни предприятия
 • политиката на правителството за гарантиране административния капацитет на изпълнителната власт
 • политиката на Министерството на земеделието и храните по повод изпълнение разпоредбите на Закона за обществените поръчки

Снимка

908

Лични данни

дата на раждане 1970-06-10
място на раждане Видин, България
професия юрист
езици английски, руски, полски
семейно положение женен
имейл d.chukarski@parliament.bg
уебсайт