Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Искра Фидосова Искренова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 2013-07-26 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2009-07-27 ПП ГЕРБ зам.-председател на ПГ
2009-07-28 2011-02-09 ПП ГЕРБ съпредседател на ПГ
2011-02-09 2013-03-14 ПП ГЕРБ зам.-председател на ПГ
2013-05-21 2013-07-26 ПП ГЕРБ зам.-председател на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по правни въпроси председател
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по регионална политика и местно самоуправление член
Временни комисии
От До Име позиция
2010-02-11 2010-09-13 Временна комисия за изработване на Изборен кодекс председател
2011-06-01 2013-03-14 Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 година от група народни представители председател
2009-07-14 2009-07-21 Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание председател
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2009-09-04 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа заместващ член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Беларус зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Великобритания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Ирландия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Словакия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Словения член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Сърбия председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Хърватия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Чехия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Швейцария член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Република Южна Африка зам.-председател
Зададени въпроси

Снимка

919 1594

Лични данни

дата на раждане 1971-08-22
място на раждане Лом, България
професия юрист
езици английски, руски
семейно положение омъжена
имейл fidosova@gbg.bg
уебсайт