Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Гинче Димитрова Караминова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 ПП ГЕРБ член
2013-05-21 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по културата, гражданското общество и медиите член
2013-01-23 2013-03-14 Комисия по бюджет и финанси член
2013-09-11 Комисия по труда и социалната политика член
2013-09-11 Комисия по културата и медиите член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Гърция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Ливан зам.-председател
2009-10-23 2012-01-20 Група за приятелство България - Египет член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Франция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Чили член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Уругвай член
2012-01-20 2013-03-14 Група за приятелство България - Египет зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Германия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Египет член
2013-10-17 Група за приятелство България - Великобритания член
2013-10-17 Група за приятелство България - Бразилия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Словакия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Тунис зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Украйна член
2013-10-17 Група за приятелство България - Испания член
2013-10-17 Група за приятелство България - Франция член
2013-10-17 Група за приятелство България - Ливан член
Зададени въпроси
 • Средносрочна рамкова инвестиционна програма
 • Национална стратегия за превенция на престъпността
 • Национална стратегия за превенция на престъпността
 • Национална стратегия за превенция на престъпността
 • жалба от жителите на с. Ковачево, област Пазарджик
 • изразходване на средства по Оперативна програма „Административен капацитет” гр. Пазарджик
 • средствата, които държавата трябва да осигури за редовни археологически проучвания, съгласно Закона за културното наследство
 • размера на помощта за дете - близнак, което е второ в семейството и същевременно е дете с трайни увреждания
 • размера на помощта за дете - близнак, което е второ в семейството и същевременно е дете с трайни увреждания
 • размера на помощта за дете - близнак, което е второ в семейството и същевременно е дете с трайни увреждания
 • обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи
 • обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи
 • пътуването до Русия на целия кабинет на Министерство на културата
 • обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи
 • пътуването до Русия на целия кабинет на Министерство на културата
 • обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи
 • пътуването до Русия на целия кабинет на Министерство на културата
 • обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи
 • пътуването до Русия на целия кабинет на Министерство на културата

Снимка

926 1538

Лични данни

дата на раждане 1953-09-17
място на раждане Пазарджик, България
професия преподавател
езици немски, руски
семейно положение омъжена
имейл ginche.karaminova@parliament.bg
уебсайт