Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Огнян Стоичков Янакиев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 Атака член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта председател
Временни комисии
От До Име позиция
2009-07-14 2009-07-21 Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание член
2010-02-11 2010-09-13 Временна комисия за изработване на Изборен кодекс член
2011-06-01 2013-03-14 Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, вх. № 154-01-50, внесен на 26 май 2011 година от група народни представители зам.-председател
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Индия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Норвегия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Малта член
2012-02-17 2013-03-14 Група за приятелство България - Тунис зам.-председател
Зададени въпроси
  • конкурсна сесия на фонд "Научни изследвания"
  • представителство на Министерството на финансите във фонд "Научни изследвания"
  • разследване на престъпления против спорта
  • отказ на Република Турция да признае дипломите за висше образование, издавани от български висши училища
  • палежите на леки автомобили в гр. София
  • мораториум върху новоназначенията по Закона за съдебната власт
  • сграда на Софийския районен съд

Снимка

963

Лични данни

дата на раждане 1968-04-01
място на раждане Омуртаг, България
професия юрист
езици
семейно положение женен
имейл stoichkov@parliament.bg
уебсайт