Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Силвия Анастасова Хубенова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 ПП ГЕРБ член
2013-05-21 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по културата, гражданското общество и медиите член
2010-12-08 2011-01-12 Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта зам.-председател
2011-11-09 2013-03-14 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове член
2013-09-11 Комисия по околната среда и водите член
2013-09-11 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2009-09-04 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива зам.-ръководител
2013-10-03 Делегация в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива зам.-ръководител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Албания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Беларус член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Босна и Херцеговина член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Гватемала член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Грузия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Естония член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Индонезия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Испания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Молдова член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Холандия зам.-председател
2009-10-23 2011-12-09 Група за приятелство България - Швейцария член
2011-12-10 2012-04-10 Група за приятелство България - Швейцария зам.-председател
2012-02-17 2013-03-14 Група за приятелство България - Тунис член
2012-04-11 2013-03-14 Група за приятелство България - Швейцария председател
2012-04-11 2013-03-14 Група за приятелство България - Косово член
2013-10-17 Група за приятелство България - Австрия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Германия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Швейцария зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - САЩ член
2013-10-17 Група за приятелство България - Холандия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Украйна член
Зададени въпроси
  • ремонт на стадион "Пловдив"
  • ремонт на стадион "Пловдив"
  • протест на земеделски производители на 06 ноември 2013 г
  • неизпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161POOO1/2.1/2007/001/036, сключен между ОПРР и АПИ
  • неизпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161POOO1/2.1/2007/001/036, сключен между ОПРР и АПИ

Снимка

966 1455

Лични данни

дата на раждане 1961-10-08
място на раждане Асеновград, България
професия експерт по европроекти
езици английски, немски, руски
семейно положение омъжена
имейл silviya.hubenova@parliament.bg
уебсайт