Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Светлана Ангелова Найденова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 ПП ГЕРБ член
2013-05-21 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2010-07-14 Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите член
2009-07-29 2010-09-02 Комисия по труда и социалната политика член
2010-07-14 2010-09-02 Комисия по бюджет и финанси член
2010-09-02 2013-03-14 Комисия по труда и социалната политика зам.-председател
2010-09-08 2013-03-14 Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите член
2013-09-11 Комисия по труда и социалната политика член
2013-09-11 Комисия по културата и медиите член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2013-10-03 Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2011-12-09 Група за приятелство България - Йордания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Литва член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Холандия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Чили член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Швеция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Япония член
2011-12-10 2013-03-14 Група за приятелство България - Полша зам.-председател
2011-12-10 2013-03-14 Група за приятелство България - Йордания зам.-председател
2012-02-17 2013-03-14 Група за приятелство България - Тунис зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Бразилия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Йордания зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Китай член
2013-10-17 Група за приятелство България - Казахстан член
2013-10-17 Група за приятелство България - Мароко член
2013-10-17 Група за приятелство България - Португалия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Швейцария член
2013-10-17 Група за приятелство България - Испания член
2013-10-17 Група за приятелство България - Франция член
Зададени въпроси
 • средствата, които държавата трябва да осигури за редовни археологически проучвания, съгласно Закона за културното наследство
 • осигуряване на нови работни места по програми за заетост и обучение за лица от уязвимите групи
 • осигуряване на нови работни места по програми за заетост и обучение за лица от уязвимите групи
 • осигуряване на нови работни места по програми за заетост и обучение за лица от уязвимите групи
 • драстично намаления брой заети лица по Националната програма "Асистенти на хора с увреждания" за 2014 г
 • политиката на правителството за овладяване на растящата безработица от началото на 2014 г
 • намеренията на правителството за промени в пенсионната система
 • мерките на правителството за увеличаването на заетостта
 • обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи
 • намеренията на правителството за промени в пенсионната система
 • мерките на правителството за увеличаването на заетостта
 • обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи
 • намеренията на правителството за промени в пенсионната система
 • мерките на правителството за увеличаването на заетостта
 • обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи
 • намеренията на правителството за промени в пенсионната система
 • мерките на правителството за увеличаването на заетостта
 • обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи
 • намеренията на правителството за промени в пенсионната система
 • мерките на правителството за увеличаването на заетостта
 • обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи
 • намеренията на правителството за промени в пенсионната система
 • мерките на правителството за увеличаването на заетостта
 • намеренията на правителството за премахване данъчните облекчения за млади семейства с ипотечен кредит и възможността за въвеждане на семейното подоходно облагане
 • намеренията на правителството за промени в пенсионната система
 • мерките на правителството за увеличаването на заетостта

Снимка

980 1458

Лични данни

дата на раждане 1969-06-09
място на раждане Горна Оряховица, България
професия финансист
езици английски, руски
семейно положение разведена
имейл svetlana.angelova@parliament.bg
уебсайт