Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Десислава Жекова Танева

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 ПП ГЕРБ член
2013-05-21 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по земеделието и горите председател
2009-07-29 2011-11-09 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове зам.-председател
2013-09-11 Комисия по бюджет и финанси член
2013-09-11 Комисия по земеделието и храните член
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Австралия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Филипини зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Китай член
2013-10-17 Група за приятелство България - Португалия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Италия зам.-председател
Зададени въпроси
 • дадено разрешение за изграждане и експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал в "Производствена и складова база - Бършен", гр. Сливен
 • цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони
 • политики за подкрепа в сектор Пчеларство
 • груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони
 • политики за подкрепа в сектор Пчеларство
 • груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони
 • политики за подкрепа в сектор Пчеларство
 • груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • цялостната политика и организация на работа по ос 4 от Програмата за развитие на селските райони
 • груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • потенциален риск за загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за 2013 г
 • груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • потенциален риск за загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за 2013 г
 • груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • потенциален риск за загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за 2013 г
 • груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • потенциален риск за загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за 2013 г
 • груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
 • политиката в млечния сектор
 • Селскостопанска академия
 • проблеми в доставката на ушни марки за животновъдите и сключване на договори с частнопрактикуващите ветеринарни лекари за изпълнение на държавната имунопрофилактична програма
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
 • политиката в млечния сектор
 • Селскостопанска академия
 • проблеми в доставката на ушни марки за животновъдите и сключване на договори с частнопрактикуващите ветеринарни лекари за изпълнение на държавната имунопрофилактична програма
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
 • политиката в млечния сектор
 • проблеми в доставката на ушни марки за животновъдите и сключване на договори с частнопрактикуващите ветеринарни лекари за изпълнение на държавната имунопрофилактична програма
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"

Снимка

987 1551

Лични данни

дата на раждане 1972-06-09
място на раждане Сливен, България
професия икономист, юрист
езици английски
семейно положение неомъжена
имейл desislava.taneva@parliament.bg
уебсайт