Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Кирчо Димитров Димитров

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по бюджет и финанси член
2009-08-26 2013-03-14 Подкомисия по отчетност на публичния сектор член
Временни комисии
От До Име позиция
2012-03-22 2012-10-30 Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер член
2012-10-03 2013-03-14 Парламентарна анкетна комисия за проучване на случаи, при които има факти, данни и документално аргументирани публични разследвания, включително и на прекратени дела и преписки за корупция по високите етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни последици за държавата член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2009-09-04 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа заместващ представител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Великобритания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Грузия зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Израел член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Испания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Канада член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Кипър зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Китай член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Франция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Япония член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Азербайджан член
Зададени въпроси
 • контрола на търговските везни на пазарите
 • отмяната на крайградския пътнически влак № 30251, тръгващ от гр.Тулово за гр.Зимница
 • канализация на с. Жельо Войвода, общ. Сливен, подобект: канализационна мрежа - І-ви етап /северен район/- първи приоритет
 • конкурсна сесия за подпомагане на дейността на народните читалища в размер на 1,6 млн. лв
 • неизпълнението на ангажимента за изплащането на Евросубсидиите на зърнопроизводителите за 2012 г. до 31.01.2013 г. от страна на Министерството на земеделието и храните
 • конкурсна сесия за подпомагане на дейността на народните читалища в размер на 1,6 млн. лв
 • неизпълнението на ангажимента за изплащането на Евросубсидиите на зърнопроизводителите за 2012 г. до 31.01.2013 г. от страна на Министерството на земеделието и храните
 • признаването на гроздовата ракия от Европейския съюз за чисто българска напитка
 • възможността народните читалища да получат допълнителна субсидия от преизпълнените приходи от НАП и Митниците за 2012 г
 • контрола на търговските везни на пазарите
 • контрола на търговските везни на пазарите
 • отмяната на крайградския пътнически влак № 30251, тръгващ от гр.Тулово за гр.Зимница
 • контрола на търговските везни на пазарите
 • отмяната на крайградския пътнически влак № 30251, тръгващ от гр.Тулово за гр.Зимница
 • процедура за промяна предназначението на гори и земи от Изпълнителна агенция по горите, необходима за изграждане на напорен водоем с хлораторно, основен елемент от обект "Водоснабдяване на селищно образувание - Кироолу, гр. Сливен"
 • процедура за промяна предназначението на гори и земи от Изпълнителна агенция по горите, необходима за изграждане на напорен водоем с хлораторно, основен елемент от обект "Водоснабдяване на селищно образувание - Кироолу, гр. Сливен"
 • процедура за промяна предназначението на гори и земи от Изпълнителна агенция по горите, необходима за изграждане на напорен водоем с хлораторно, основен елемент от обект "Водоснабдяване на селищно образувание - Кироолу, гр. Сливен"
 • сигнал и проверка за нарушение в Дирекция на музеите в гр. Копривщица
 • необоснованото забавяне събирането на битови отпадъци от кораби, посетили пристанище Бургас
 • необоснованото забавяне събирането на битови отпадъци от кораби, посетили пристанище Бургас
 • таксите, които заплащат гражданите на търговските банки за преводи към държавния бюджет
 • закритите постове, охраняващи железопътната гара - Сливен
 • изграждане на вътрешна водопроводна мрежа за "Висока зона" в с. Ябланово, общ. Котел
 • образувалите се трайни деформации по асфалтовата настилка на път № 5305 Ямбол - Веселиново - Завой - Жельо войвода - Калояново
 • закритите постове, охраняващи железопътната гара - Сливен
 • закритите постове, охраняващи железопътната гара - Сливен
 • изграждане на вътрешна водопроводна мрежа за "Висока зона" в с. Ябланово, общ. Котел
 • планирано въвеждане на нови изисквания за преводаческите агенции в България
 • образувалите се трайни деформации по асфалтовата настилка на път № 5305 Ямбол - Веселиново - Завой - Жельо войвода - Калояново
 • изграждане на вътрешна водопроводна мрежа за "Висока зона" в с. Ябланово, общ. Котел
 • образувалите се трайни деформации по асфалтовата настилка на път № 5305 Ямбол - Веселиново - Завой - Жельо войвода - Калояново
 • планирано въвеждане на нови изисквания за преводаческите агенции в България
 • допускани нарушения на Закона за лечебните растения от директорите в държавните предприятия, назначени по чл. 163 от Закона за горите
 • облагане с ДДС на дарителски SМS - съобщения/телефонни номера
 • допускани нарушения на Закона за лечебните растения от директорите в държавните предприятия, назначени по чл. 163 от Закона за горите
 • изграждане на вътрешна водопроводна мрежа за "Висока зона" в с. Ябланово, общ. Котел
 • изграждането на гранична санитарна преграда между Република България и Република Турция
 • разходите по свързването на касови апарати с НАП
 • разходите по свързването на касови апарати с НАП
 • средствата във Фонда за безопасност на движението и закупуването на камери /снимачни устройства/ за контрол на скоростта
 • подготвяните от правителството промени в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, т.е. в т. н. Сребърен фонд
 • незавършване строителството и въвеждане в експлоатация на обект "Пречиствателна станция за питейни води" - гр. Сливен
 • незавършване строителството и въвеждане в експлоатация на обект "Пречиствателна станция за питейни води" - гр. Сливен
 • работата на Националния съвет за защита на потребителите
 • извеждане на сечи в местностите "Гунчов кайнак", "Калинка" и източните склонове на Стидовска планина, намираща се на територията на Природен парк "Сините камъни"
 • разпределението на средствата по мярка "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони
 • засилване общественото недоволство и усложняване на криминогенната обстановка в с. Сотиря и вилна зона "Изток" -община Сливен
 • направено възражение от жители на с. Крушаре, община Сливен, във връзка с разпределение ползването на мерите и пасищата в селото
 • направено възражение от жители на с. Крушаре, община Сливен, във връзка с разпределение ползването на мерите и пасищата в селото
 • изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Пречиствателна станция за питейни води" - гр.Сливен
 • резултати от интеграцията на информационните системи на НАП и Агенция "Митници"
 • разпореждане с военни имоти през управленския мандат на тройната коалиция
 • разпореждане с военни имоти през управленския мандат на тройната коалиция
 • вложени парични средства на държавни предприятия в банки

Снимка

990

Лични данни

дата на раждане 1961-11-08
място на раждане Сливен, България
професия икономист
езици руски
семейно положение женен
имейл kdimitrov@parliament.bg
уебсайт