Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Красимир Любомиров Велчев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2009-07-27 ПП ГЕРБ зам.-председател на ПГ
2009-07-28 2011-02-09 ПП ГЕРБ съпредседател на ПГ
2011-02-09 2013-03-14 ПП ГЕРБ председател на ПГ
2013-05-21 ПП ГЕРБ зам.-председател на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по културата, гражданското общество и медиите член
2013-09-11 Комисия по културата и медиите член
2013-09-11 2013-10-03 Комисия по вероизповеданията и парламентарна етика член
2013-10-03 Комисия по правата на човека и жалбите на гражданите член
Временни комисии
От До Име позиция
2013-12-04 2014-03-11 Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2013-10-03 Делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа зам.-ръководител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Гърция член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Словения член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Сърбия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Япония зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Малта зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Армения член
2013-10-17 Група за приятелство България - Гърция член
2013-10-17 Група за приятелство България - Малта председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Япония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Словения член
2013-10-17 Група за приятелство България - Украйна член
2013-10-17 Група за приятелство България - Италия член
2013-11-27 Група за приятелство България - Сърбия член
Зададени въпроси
  • финансиране на филмопроизводството от бюджета на Министерството на културата

Снимка

1021 1598

Лични данни

дата на раждане 1951-01-06
място на раждане София, България
професия инженер
езици руски
семейно положение женен
имейл krasimir.velchev@parliament.bg
уебсайт