Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Петър Атанасов Курумбашев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
2013-05-21 Коалиция за България зам.-председател на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по околната среда и водите член
2009-07-29 2012-10-10 Комисия по културата, гражданското общество и медиите член
2012-10-10 2013-03-14 Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм член
2013-06-19 Комисия по външна политика член
2013-06-19 Комисия по околната среда и водите председател
Временни комисии
От До Име позиция
2012-04-04 2013-03-14 Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда член
2012-10-03 2012-10-10 Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ член
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2012-06-06 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз член
2013-08-01 Делегация в Интерперламентарния съюз член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Босна и Херцеговина председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Украйна член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Дания член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Китай член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Норвегия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - САЩ член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Словения член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Израел член
2013-10-17 Група за приятелство България - Австрия зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Великобритания член
2013-10-17 Група за приятелство България - Германия председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Китай член
2013-10-17 Група за приятелство България - Норвегия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Португалия зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Словения член
2013-10-17 Група за приятелство България - Израел зам.-председател
Зададени въпроси
 • разрешение за проучване за находища на шистов газ
 • дейността на "Алианс" ЕООД
 • контрола, който упражнява Министерството на културата върху процеса на реставрация на националния паметник на културата - паметника на Цар Освободител
 • дейността на "Алианс" ЕООД
 • контрола, който упражнява Министерството на културата върху процеса на реставрация на националния паметник на културата - паметника на Цар Освободител
 • дейността на "Алианс" ЕООД
 • разходите на Авиоотряд 28 за 2011 г
 • проверка на подписка за произвеждане на национален референдум
 • осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив
 • обществена поръчка за внедряване на софтуер за моментни състояния, аудио и видео комуникация, и обществена поръчка за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони
 • осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив
 • критериите за назначаване на председател на Селскостопанската академия
 • осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив
 • осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив
 • осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив
 • грубо използване на вестник "Българска армия" за политическа пропаганда
 • осигуряване на финансиране за довършване на новострояща се училищна сграда в гр. Съединение, обл. Пловдив
 • предприети мерки за обезпечаването сигурността, живота и здравето на гражданите от изравнителния басейн в гр.Асеновград
 • предприети мерки за обезпечаването сигурността, живота и здравето на гражданите от изравнителния басейн в гр.Асеновград
 • разходите по периодичните проверки, доставката, монтажа, поддържането и ремонта на индивидуалните водомери
 • разходите по периодичните проверки, доставката, монтажа, поддържането и ремонта на индивидуалните водомери
 • обявена обществена поръчка от Министерски съвет, на стойност 60 млн. и 400 хил. лв
 • търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и негови държави-членки, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати, одобрено от Министерски съвет на 16 ноември 2011 г
 • заповед за претърсване в имот на г-н Илия Илиев
 • компетентност и квалификация на председателя на Съвета на директорите на "Напоителни системи" ЕАД
 • сключени през 2011 г. договори за текущ ремонт, поддръжка и снегопочистване на 20 000 км. пътна мрежа
 • създаването на временен кризисен щаб за преодоляване на критични ситуации при извънредни метеорологични условия
 • нерегламентирано внесен фалшив сертификат за краен потребител в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение
 • изпълнение на решение на Министерския съвет
 • разходване на средствата на държавни дружества за финансиране на футболни клубове
 • предизборна среща между служители на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. АННА-ВАРНА" и кандидата за кмет от ПП ГЕРБ - г-н Кирил Йорданов
 • балирани твърди битови отпадъци в Ловешкото депо
 • дарение на 236 автомобила "Опел Астра" на Министерството на вътрешните работи
 • политиката на правителството по отношение на дарения, получавани от Министерството на вътрешните работи
 • политиката на Министерството на околната среда и водите за управление на природните и национални паркове в България
 • разрешение за проучване за находища на шистов газ
 • разрешение за проучване за находища на шистов газ
 • разрешение за проучване за находища на шистов газ
 • разрешение за проучване за находища на шистов газ
 • гласуване на българските представители в Регулаторната комисия по хранителни вериги и здравето на животните по предложение на ЕК за разрешаване в ЕС на вноса на неодобрени за внос ГМ фуражи, с праг на замърсяване 0,1 %
 • гласуване на българските представители в Регулаторната комисия по хранителни вериги и здравето на животните по предложение на ЕК за разрешаване в ЕС на вноса на неодобрени за внос ГМ фуражи, с праг на замърсяване 0,1 %
 • издаване на учебник "Човек и общество", на издателство "Просвета", за 4-ти клас
 • заповед на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов Р 102 от 26.04.2011г. за създаване на проект за Национална стратегия на филмовата индустрия
 • финансиране от ПУДООС на проекти на общини, кметства, неправителствени организации, училища и детски градини
 • издаване на учебник "Човек и общество", на издателство "Просвета", за 4-ти клас
 • финансиране от ПУДООС на проекти на общини, кметства, неправителствени организации, училища и детски градини
 • пропуска за нотификация пред Европейската комисия на държавна помощ за българската филмова индустрия
 • осигуряване финансиране, съгласно чл. 17 от Закона за филмовата индустрия, след решението на Конституционния съд за отпадане на § 83 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г
 • издаване на учебник "Човек и общество", на издателство "Просвета", за 4-ти клас
 • компенсиране и заплащане на полагания от държавните служители в Министерството на вътрешните работи извънреден и нощен труд
 • кадровата политика в структурите на Министерството на земеделието и храните
 • разпоредена проверка на ДАНС относно разработка на сина на Ваньо Танов, директор на Агенция " Митници "
 • кадровата политика в структурите на Министерството на земеделието и храните
 • назначаването на Консултативната комисия по генетично-модифицирани организми
 • кадровата политика в структурите на Министерството на земеделието и храните
 • пътуването на правителствена делегация до Бразилия
 • назначаването на Консултативната комисия по генетично-модифицирани организми
 • пътуването на правителствена делегация до Бразилия
 • пътуването на правителствена делегация до Бразилия
 • писмо на председателя на Европейската комисия г-н Жозе Барозу до министър-председателя на Република България Бойко Борисов
 • посещение на българска делегация на кинофестивала във Венеция
 • промени в Закона за филмовата индустрия, приети чрез Закона за държавния бюджет
 • транспортирането и депонирането на незаконно складирани бали с отпадъци на територията на Софийска община
 • отхвърляне на проекта "Интегрирана система за преработка на битови отпадъци за Столична община" от Европейската комисия и необходимост от преработване на анализа на вариантите за избор на технология
 • публикувани технически данни на допустимата апаратура по ОП "Регионално Развитие" на сайта на Министерството на здравеопазването
 • реакция срещу Постановление 152 и избора на вр.и.д. директор на новосъздадения Театрално-музикален продуценски център от обединението на Варненска опера и Драматичен театър "Стоян Бъчваров", в гр. Варна
 • закриване на държавен балет "Арабеск"
 • преобразуване на Оперно-филхармоничното дружество - Пловдив в Пловдивска филхармония и закриване на Оперния театър
 • проект "Горна Арда"
 • закриване на държавен балет "Арабеск"
 • проект "Горна Арда"
 • преобразуване на Оперно-филхармоничното дружество - Пловдив в Пловдивска филхармония и закриване на Оперния театър
 • проект "Горна Арда"
 • кадровата политика на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
 • самоволно тълкуване и прилагане на Закона за движение по пътищата от страна на СДВР
 • политиката на Министерството на финансите по отношение на финансиране на общините - от държавния бюджет и заемни средства
 • поети ангажименти, съгласно Закона за здравното осигуряване
 • приложението на Закона за генетично модифицирани организми
 • издаване на лиценз за 80-мегаватов соларен парк на AES от ДКЕВР
 • въвеждане на забрана за строителство на електроцентрали, базирани на възобновяеми енергийни източници
 • изпълнението на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства
 • охрана на частно парти от служители на МВР
 • финансиране на проекта АЕЦ "Белене"
 • процедура за избор на инвеститори на АЕЦ "Белене"
 • привличане на нови инвеститори в проекта АЕЦ "Белене"
 • проблемите при функционирането на сметището на гр. Пазарджик
 • проблемите при функционирането на сметището на гр. Пазарджик
 • проблемите при функционирането на сметището на гр. Пазарджик
 • проблемите при функционирането на сметището на гр. Пазарджик
 • текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • текущ статус и график за "Изпълнение на фаза ІІ на проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" - Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво", съфинансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
 • текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • текущ статус и график за "Изпълнение на фаза ІІ на проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" - Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво", съфинансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
 • текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • текущ статус и график за "Изпълнение на фаза ІІ на проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" - Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво", съфинансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
 • текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • текущ статус и график за "Изпълнение на фаза ІІ на проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" - Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво", съфинансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
 • текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • текущ статус и график за "Изпълнение на фаза ІІ на проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" - Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво", съфинансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Снимка

1019 1633

Лични данни

дата на раждане 1968-01-28
място на раждане Плевен, България
професия инженер, журналист
езици английски, руски
семейно положение женен
имейл pkouroumbashev@parliament.bg
уебсайт www.peterkouroumbashev.com