Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Драгомир Велков Стойнев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2009-07-29 41-во Народно събрание временен парламентарен секретар
2009-07-29 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 2013-05-29 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 Коалиция за България член
2013-05-21 2013-05-29 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2010-06-09 Комисия по труда и социалната политика член
2009-07-30 2010-06-09 Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм член
2010-06-09 2013-03-14 Комисия по труда и социалната политика председател
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2009-09-04 2013-03-14 Постоянна делегация на Народното събрание в Евросредиземноморската парламетарна асамблея ръководител
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Франция член
2012-02-17 2013-03-14 Група за приятелство България - Тунис зам.-председател
2012-03-27 2013-03-14 Група за приятелство България - Узбекистан член
2012-03-27 2013-03-14 Група за приятелство България - Казахстан член
Зададени въпроси
 • мерките за намаляване на младежката безработица
 • инициативите срещу бедността и социалното изключване
 • политиката по заетост през 2013 г
 • мерките за намаляване на младежката безработица
 • мерките за намаляване на младежката безработица
 • мерките за намаляване на младежката безработица
 • мерките за намаляване на младежката безработица
 • водоснабдяване на с. Чибаовци, общ. Костинброд
 • националната политика за професионалното образование
 • Европейската година за активен живот на възрастните и солидарността между поколенията
 • животновъден обект, регистриран в Регионалната ветеринарномедицинска служба - Костинброд, находящ се в обл. Софийска, с. Луково, общ. Своге
 • осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот
 • организацията по предоставяне на медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания
 • мерки за ускоряване процеса на верификация на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • политиката за социално включване на хората с увреждания
 • оценка за работата на служителите в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
 • животновъден обект, регистриран в Регионалната ветеринарномедицинска служба - Костинброд, находящ се в обл. Софийска, с. Луково, общ. Своге
 • осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот
 • организацията по предоставяне на медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания
 • мерки за ускоряване процеса на верификация на средствата по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • животновъден обект, регистриран в Регионалната ветеринарномедицинска служба - Костинброд, находящ се в обл. Софийска, с. Луково, общ. Своге
 • осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот
 • организацията по предоставяне на медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания
 • животновъден обект, регистриран в Регионалната ветеринарномедицинска служба - Костинброд, находящ се в обл. Софийска, с. Луково, общ. Своге
 • животновъден обект, регистриран в Регионалната ветеринарномедицинска служба - Костинброд, находящ се в обл. Софийска, с. Луково, общ. Своге
 • политиката по заетост през 2013 г
 • осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) - Сопот
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • водоснабдяване на с. Чибаовци, общ. Костинброд
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • финансови и социални аспекти на преместването на Централното митническо управление на Агенция "Митници"
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г
 • разработване, с участието на социалните партньори и други неправителствени организации, на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза
 • използването на средствата по оперативните програми за реформа в институционалната грижа
 • изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г
 • разработване, с участието на социалните партньори и други неправителствени организации, на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза
 • изпълнението на някои от предвидените мерки за заетост в Програмата на правителството за периода 2009 - 2013 г
 • разработване, с участието на социалните партньори и други неправителствени организации, на Стратегическа програма за повишаване доходите на българските граждани в условията на криза
 • нарастването на безработицата в България
 • нарастването на безработицата в България
 • концесията на летище "София"
 • концесията на летище "Балчик"
 • концесията на летище "София"
 • концесията на летище "Балчик"
 • мерки за компенсиране на лицата, неполучаващи трудовите си възнаграждения за продължителен период от време
 • концесията на летище "София"
 • концесията на летище "Балчик"
 • концесията на летище "София"
 • концесията на летище "Балчик"
 • националната политика за професионалното образование
 • концесията на летище "София"
 • концесията на летище "Балчик"
 • Европейската година за активен живот на възрастните и солидарността между поколенията
 • инициативите срещу бедността и социалното изключване
 • мерките за намаляване на младежката безработица
 • националната политика за професионалното образование
 • концесията на летище "София"
 • концесията на летище "Балчик"
 • мерките за намаляване на младежката безработица
 • определяне на дохода за изчисляване обезщетенията за временна неработоспособност, поради общо заболяване, професионална болест или трудова злополука, и начина на изплащането им
 • мерки за създаване на заетост за хората в предпенсионна възраст
 • критериите за определяне размера на осигурителната вноска
 • критериите за определяне на възрастта за пенсиониране
 • критериите за определяне размера на осигурителната вноска
 • критериите за определяне на възрастта за пенсиониране
 • политиката на правителството за увеличаване на пенсиите през 2012 г
 • компенсиране недостига в бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г
 • динамиката в нивата на заетостта и безработицата през последните две години и политиката на правителството за решаване на проблемите на пазара на труда
 • контрол върху изплащане на работни заплати за социални услуги като делегирани от държавата дейности
 • методиката за изчисляване на безработицата в България
 • компенсиране доходите на най-ниско доходните български граждани
 • политиката на Министерството на образованието, младежта и науката при освобождаване и назначаване на директори на учебни заведения
 • политиката на Министерството на образованието, младежта и науката при освобождаване и назначаване на директори на учебни заведения
 • компенсиране доходите на най-ниско доходните български граждани
 • политиката на Министерството на образованието, младежта и науката при освобождаване и назначаване на директори на учебни заведения
 • политиката на доходите на правителството
 • политиката на Министерството на труда и социалната политика за постепенно увеличаване на минималната работна заплата до средното ниво в ЕС
 • изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане
 • изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане
 • изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • компенсиране на ръста на цените чрез системата за социално подпомагане
 • изпълнението на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" и реализацията на дейностите "Социален асистент", "Личен асистент" и "Домашен помощник" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
 • мерки за увеличаване на заетостта
 • увеличаване размера на вноската за фонд "Пенсии"
 • мотиви за промени в КСО
 • целесъобразността от прекратяване обезщетенията на дългосрочно безработните, предвидени в ЗИД на Кодекса за социално осигуряване
 • очакваното увеличение на цените на газта, електроенергията и топлоенергията
 • идеята за поемане на социалноосигурителните вноски от държавните служители
 • изпълнение на проект "Социално включване"
 • липса на решение за избор на управителен и контролен орган на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
 • политиката на правителството по отношение на младежката безработица в страната
 • финансиране на летателната подготовка на студенти от Технически университет - София
 • финансиране на общински проекти по линия на Социално-инвестиционния фонд
 • неизпълнение на ратифицираните споразумения по инициативата ДЖЕРЪМИ/Jeremie/
 • финансиране на общински проекти по линия на Социално-инвестиционния фонд
 • намеренията за изплащане на енергийни помощи за 2009 и 2010 год

Снимка

1033 1554

Лични данни

дата на раждане 1976-05-06
място на раждане Триполи, Либия
професия икономист
езици английски, френски, руски
семейно положение женен
имейл dragomir.stoynev@parliament.bg
уебсайт