Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Тунчер Мехмедов Кърджалиев

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-14 2013-03-14 Движение за права и свободи член
2013-05-21 Движение за права и свободи зам.-председател на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите зам.-председател
2012-02-01 2013-03-14 Комисия по здравеопазването член
2013-06-19 Комисия по здравеопазването зам.-председател
2013-07-12 Комисия по правата на човека и жалбите на гражданите председател
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Делегации
От До Име позиция
2013-07-10 2014-03-26 Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа заместващ член
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Русия член
2009-10-23 Група за приятелство България - Сирия член
2009-10-23 Група за приятелство България - Турция член
2013-10-17 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Сирия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Турция член
Зададени въпроси
 • забавени трудови възнаграждения на работници и служители на "Напоителни системи" ЕООД, в клон "Долен Дунав"
 • ефектите от приложението на Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. при определянето на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (въпрос на същата тема е зададен от народния представител Мая Манолова)
 • невъзможността да се завърши специализация по Обща медицина на лекарите в Република България
 • ефектите от приложението на Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. при определянето на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (въпрос на същата тема е зададен от народния представител Мая Манолова)
 • невъзможността да се завърши специализация по Обща медицина на лекарите в Република България
 • поискана справка от Отдел "Противодействие на икономическата престъпност" при СДВР за евентуални действия, предприети от централата на ПП ДПС във връзка с изпратено отворено писмо от Висш мюсюлмански духовен съвет
 • зачестили прояви на полицейско насилие над български граждани
 • актуалното състояние и намеренията на правителството за летище "Търговище"
 • проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг", по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С085/29.12.2008 г
 • проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг", по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С085/29.12.2008 г
 • лошо експлоатационно състояние на път I-4, София-Варна ( Е-772), в няколко участъка на обл. Търговище
 • лошо експлоатационно състояние на път ІІІ - 4009, Търговище - Лиляк - Долна Кабда, от км. 0+000 до км. 7+220
 • проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг", по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С085/29.12.2008 г
 • лошо експлоатационно състояние на път I-4, София-Варна ( Е-772), в няколко участъка на обл. Търговище
 • лошо експлоатационно състояние на път ІІІ - 4009, Търговище - Лиляк - Долна Кабда, от км. 0+000 до км. 7+220
 • проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг", по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С085/29.12.2008 г
 • проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг", по сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58-131-С085/29.12.2008 г
 • лошо експлоатационно състояние на път I-4, София-Варна ( Е-772), в няколко участъка на обл. Търговище
 • лошо експлоатационно състояние на път I-4, София-Варна ( Е-772), в няколко участъка на обл. Търговище
 • лошо експлоатационно състояние на път I-4, София-Варна ( Е-772), в няколко участъка на обл. Търговище

Снимка

1055 1487

Лични данни

дата на раждане 1969-07-03
място на раждане Търговище, България
професия лекар
езици руски, турски
семейно положение женен
имейл Kardjaliev@parliament.bg
уебсайт