Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Цвета Вълчева Караянчева

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2009-07-29 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2009-07-29 2012-04-23 ПП ГЕРБ член
2012-04-23 2013-03-14 ПП ГЕРБ зам.-председател на ПГ
2013-05-21 ПП ГЕРБ секретар на ПГ
Постоянни комисии
От До Име позиция
2009-07-30 2013-03-14 Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм член
2010-12-03 2011-01-12 Комисия по правни въпроси член
2013-09-11 Комисия по земеделието и храните член
2013-09-11 Комисия по труда и социалната политика член
Временни комисии
От До Име позиция
2012-02-15 2012-04-24 Временна парламентарна комисия за проучване на нормативните основания, фактите и обстоятелствата при помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 22 януари 2002 - 22 януари 2012 г. (обявена за противоконституционна и отменена с Решение № 6 на Конституционния съд от 11.04.2012 г. по конституционно дело № 3 от 2012г.) член
2012-03-22 2012-10-30 Временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер член
2012-05-16 2012-09-17 Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода януари 2002 - януари 2012 г. член
2013-10-31 2014-03-10 Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 - март 2013 г. член
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Аржентина зам.-председател
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Бразилия член
2009-10-23 2013-03-14 Група за приятелство България - Индия зам.-председател
2009-10-23 2012-01-20 Група за приятелство България - Япония член
2012-01-20 2013-03-14 Група за приятелство България - Япония зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Аржентина член
2013-10-17 Група за приятелство България - Бразилия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Малта зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Португалия член
2013-10-17 Група за приятелство България - САЩ член
2013-10-17 Група за приятелство България - Тунис член
Зададени въпроси
 • изграждане на хидроенергийна каскада "Горна Арда"
 • изграждане на хидроенергийна каскада "Горна Арда"
 • изграждане на хидроенергийна каскада "Горна Арда"
 • обект "Укрепване на бреговете на река Арда, в района на гр. Кърджали" или т.н. "Водно огледало"
 • потенциален риск за загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за 2013 г
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • конфликт на интереси при назначаване на директор на дирекция "Инспекция по труда" в Кърджали и липса на необходим професионален опит
 • Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • потенциален риск за загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за 2013 г
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • потенциален риск за загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за 2013 г
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • потенциален риск за загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за 2013 г
 • конфликт на интереси при назначаване на директор на дирекция "Инспекция по труда" в Кърджали и липса на необходим професионален опит
 • подготвяни промени в Изпълнителната Агенция по горите
 • Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене
 • конфликт на интереси при назначаване на директор на дирекция "Инспекция по труда" в Кърджали и липса на необходим професионален опит
 • Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
 • Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене
 • Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
 • Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
 • Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
 • Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене
 • несъстоял се прием по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" и мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране"
 • проведена нерегламентирана проверка от общински служители във "В и К" ООД - Кърджали
 • Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене
 • Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене
 • проведена нерегламентирана проверка от общински служители във "В и К" ООД - Кърджали
 • Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене
 • Основно училище "Никола Вапцаров" в с. Бели вир, общ. Черноочене

Снимка

1078 1491

Лични данни

дата на раждане 1968-02-25
място на раждане Болярово, България
професия инженер
езици руски
семейно положение омъжена
имейл tsveta.karayancheva@parliament.bg
уебсайт