Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Диана Иванова Йорданова

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2011-11-09 2013-03-14 41-во Народно събрание член
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2011-11-09 2013-03-14 ПП ГЕРБ член
2013-05-21 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2011-11-09 2013-03-14 Комисия по бюджет и финанси член
2012-10-18 2013-03-14 Подкомисия по отчетност на публичния сектор член
2013-09-11 Комисия по енергетика член
2013-09-11 Комисия по бюджет и финанси член
Временни комисии
От До Име позиция
2012-03-23 2012-10-15 Временна анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи зам.-председател
2012-10-03 2013-03-14 Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ член
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2011-12-01 2013-03-14 Група за приятелство България - Белгия член
2011-12-01 2013-03-14 Група за приятелство България - Бразилия член
2011-12-01 2013-03-14 Група за приятелство България - Великобритания член
2011-12-01 2013-03-14 Група за приятелство България - Германия член
2011-12-01 2013-03-14 Група за приятелство България - Испания член
2011-12-01 2013-03-14 Група за приятелство България - Китай член
2011-12-01 2013-03-14 Група за приятелство България - Япония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Германия член
2013-10-17 Група за приятелство България - Китай член
2013-10-17 Група за приятелство България - Казахстан зам.-председател
2013-10-17 Група за приятелство България - Япония член
2013-10-17 Група за приятелство България - Хърватия член
2013-10-17 Група за приятелство България - САЩ член
2013-10-17 Група за приятелство България - Израел член
2013-10-17 Група за приятелство България - Италия член
Зададени въпроси
 • извършена проверка от Министерството на образованието, младежта и науката в Университет "Асен Златаров", гр. Бургас
 • брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък"
 • откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас
 • откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас
 • брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък"
 • откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас
 • рушаща се и опасна сграда, собственост на Министерството на правосъдието, в центъра на град Бургас
 • откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас
 • освобождаване на 150 служители на "Бургаски корабостроителници" АД и закриването на отрасъл, с традиции на територията на Бургаска област
 • брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък"
 • откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас
 • откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас
 • брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък"
 • изнесена информация от медиите за неправомерни действия през 2008 г. на началника на кабинета на министъра на вътрешните работи Георги Великов, в качеството му на служител на Държавна агенция "Национална сигурност"
 • откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас
 • брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък"
 • откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас
 • политиката по децентрализация на държавните органи и институции в Република България
 • заграждения около сградата на Народното събрание на Република България
 • информация за присвояване на 12 000 евро от заместник-министъра на вътрешните работи Васил Маринов
 • политики за опазване правата на гражданите и създаване на демократични условия за работа на медиите

Снимка

1114 1547

Лични данни

дата на раждане 1971-01-18
място на раждане Бургас, България
професия икономист, преподавател
езици английски, руски
семейно положение омъжена
имейл diana.yordanova@parliament.bg
уебсайт