Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Недялко Живков Славов

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2011-11-09 2013-03-14 41-во Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2011-11-09 2013-03-14 ПП ГЕРБ член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2011-11-09 2013-03-14 Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм член
Временни комисии
От До Име позиция
2012-04-04 2013-03-14 Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда член
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2012-04-20 2013-03-14 Група за приятелство България - Дания член
2012-04-20 2013-03-14 Група за приятелство България - Италия член
2012-04-20 2013-03-14 Група за приятелство България - Гърция член
2012-04-20 2013-03-14 Група за приятелство България - Малта член
2012-04-20 2013-03-14 Група за приятелство България - Швеция член
2012-04-20 2013-03-14 Група за приятелство България - Швейцария член
2012-04-20 2013-03-14 Група за приятелство България - Черна гора член
2012-04-20 2013-03-14 Група за приятелство България - Хърватия член
Зададени въпроси
  • изграждане на хидроенергийна каскада "Горна Арда"
  • изграждане на хидроенергийна каскада "Горна Арда"
  • изграждане на хидроенергийна каскада "Горна Арда"
  • невъзможността за кандидатстване на бенефициенти от Смолянска и Благоевградска области по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г

Снимка

1116

Лични данни

дата на раждане 1973-07-16
място на раждане Златоград, България
професия икономист
езици английски
семейно положение женен
имейл nedyalko.slavov@parliament.bg
уебсайт