Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Страхил Чавдаров Ангелов

Парламентарна активност

Народни събрания:
От До Име позиция
2013-05-21 42-ро Народно събрание член
Парламентарни групи
От До Име позиция
2013-05-21 Коалиция за България член
Постоянни комисии
От До Име позиция
2013-06-19 Комисия по околната среда и водите член
2013-06-19 Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове член
2013-07-31 2014-04-02 Постоянно действаща подкомисия по усвояването на средствата от европейския съюз към комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове председател
Няма временни комисии
Няма парламентарни подкомисии
Няма делегации
Групи за приятелство
От До Име позиция
2013-10-17 2014-01-28 Група за приятелство България - Черна гора член
2013-10-17 2014-01-28 Група за приятелство България - Русия член
2013-10-17 2014-01-28 Група за приятелство България - Сирия председател
2013-10-17 2014-01-28 Група за приятелство България - Украйна член
2013-10-17 2014-01-28 Група за приятелство България - Молдова член
2013-11-27 2014-01-28 Група за приятелство България - Сърбия член
Зададени въпроси
 • финансовото състояние на "Летище София " ЕАД
 • временно прекъсване на плащанията по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г
 • изказването на Реджеп Таийп Ердоган
 • подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г
 • финансовите отношения между Република България и Сирийската арабска република
 • финансовото състояние на "Летище София " ЕАД
 • финансовите отношения между Република България и Сирийската арабска република
 • временно прекъсване на плащанията по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г
 • финансовото състояние на "Летище София " ЕАД
 • финансовите отношения между Република България и Сирийската арабска република
 • процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г"
 • временно прекъсване на плащанията по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г
 • финансовите отношения между Република България и Сирийската арабска република
 • процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г"
 • временно прекъсване на плащанията по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г
 • финансовите отношения между Република България и Сирийската арабска република
 • процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г"
 • финансовото състояние на "Летище София " ЕАД
 • финансовите отношения между Република България и Сирийската арабска република
 • временно прекъсване на плащанията по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г
 • финансовото състояние на "Летище София " ЕАД
 • финансовите отношения между Република България и Сирийската арабска република
 • процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г"
 • временно прекъсване на плащанията по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г
 • финансовото състояние на "Летище София " ЕАД
 • временно прекъсване на плащанията по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г
 • изтичащ период на допустимост на разходи 2007 г. - 2013 г. и съществуващ риск от неизпълнение на дейностите
 • подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г
 • мерки за преодоляване на проблеми, които биха могли да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти
 • мерки за преодоляване на проблеми, които биха могли да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти
 • текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти
 • мерки за преодоляване на проблеми, които биха могли да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти
 • текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
 • състоянието на конна база "Хан Аспарух" - гр. София
 • състоянието на Паметник "Цар Освободител"
 • текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти
 • мерки за преодоляване на проблеми, които биха могли да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти
 • текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
 • състоянието на конна база "Хан Аспарух" - гр. София
 • състоянието на Паметник "Цар Освободител"
 • мерки за преодоляване на проблеми, които биха могли да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти
 • състоянието на конна база "Хан Аспарух" - гр. София
 • състоянието на Паметник "Цар Освободител"
 • текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти
 • мерки за преодоляване на проблеми, които биха могли да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти
 • текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
 • състоянието на конна база "Хан Аспарух" - гр. София
 • състоянието на Паметник "Цар Освободител"
 • текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • текущ статус и график за "Изпълнение на фаза ІІ на проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" - Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво", съфинансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
 • комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти
 • текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
 • агломерации без достъп до европейско финансиране
 • състоянието на Паметник "Цар Освободител"
 • състоянието на конна база "Хан Аспарух" - гр. София
 • текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • текущ статус и график за "Изпълнение на фаза ІІ на проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" - Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво", съфинансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
 • комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти
 • мерки за преодоляване на проблеми, които биха могли да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти
 • текущо състояние във връзка с изпълнението на проектите, одобрени за финансиране в рамките на Процедура BG 161РО005/10/1.11/03/19, подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.
 • агломерации без достъп до европейско финансиране
 • текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • текущ статус и график за "Изпълнение на фаза ІІ на проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" - Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво", съфинансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
 • комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти
 • мерки за преодоляване на проблеми, които биха могли да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти
 • текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • текущ статус и график за "Изпълнение на фаза ІІ на проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" - Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво", съфинансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
 • комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти
 • текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
 • текущ статус и график за "Изпълнение на фаза ІІ на проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" - Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво", съфинансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
 • комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат, вследствие на променената концепция на третирането на ДДС за водните проекти

Снимка

1480

Лични данни

дата на раждане 1977-06-19
място на раждане София, България
професия преподавател, икономист
езици английски, френски, руски, сърбо-хърватски
семейно положение разведен
имейл strahil.angelov@parliament.bg
уебсайт