Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2006-09-14

Председателствали: заместник-председателите Любен Корнезов и Камелия Касабова
Секретари: Нина Чилова и Десислав Чуколов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов (звъни): Имаме необходимия кворум. Откривам днешното пленарно заседание.
Продължаваме с:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.
Да припомня, че на вчерашното пленарно заседание бяха изслушани докладите на комисиите и преминаваме към разисквания. Имаше няколко народни представители, които вчера изявиха желание да вземат думата по този законопроект.
И така, уважаеми народни представители, имате думата.
Господин Димов, заповядайте.
Нено Димов (ДСБ): Господин председател, колеги! Доколкото вчера дебатът завърши с това дали трябва да се приема нов закон или трябва да се направи Закон за изменение и допълнение, аз няма да влизам в тази подробност. Бих казал само, че независимо дали се прави закон за изменение и допълнение или се приема нов закон, все не е добре. Трябва да има достатъчна стабилност в българското законодателство, за да може българските граждани и българските предприемачи да знаят какво става за достатъчно дълго време напред. Факт обаче е, че в този законопроект има евроинтеграционни текстове, което очевидно налага неговото разглеждане.
Това, което ще ви предложа днес, е да не го разглеждаме, а да го върнем отново на вносителите, защото в него има една концептуална грешка. Според мен те трябва да я оправят и тогава да бъде гледан, защото тази концептуална грешка засяга целия дух на закона извън интеграционните текстове. Вчера беше загатнато от Комисията по европейска интеграция, но аз искам да върна вашето внимание по-сериозно на този проблем, а именно, че в този законопроект се дискриминират българските граждани. Не може българският парламент да гледа законопроект, който поставя в неравностойно положение българските данъкоплатци – тези, които работят, живеят и плащат данъци в България.
Вчера на практика се изтъкна, че се прави уеднаквяване на данъците, когато става дума за окончателния данък – за 7% от доходите от дивиденти, независимо дали лицето е чуждестранно или българско. Това е добра стъпка, аз не споря по нея.
Но в членове 37 и 38 на този законопроект се дава възможност за чуждите лица облагането да е окончателно при източника, и то е 10%. За българските граждани обаче, които работят, живеят и плащат данъци в България, този данък от всички доходи практически се трупа на една прогресивна скала и се стига дотам, че в един момент за един и същ доход чуждото лице ще плати 10%, а българският гражданин – 24%. Тоест 2,4 пъти повече.
Още един факт. За чуждо лице се брои и български гражданин, който живее повече от 180 дни в чужбина. Тоест български гражданин, който живее в чужбина, ще плаща един данък от 10%; български гражданин, който живее в България, ще плаща данък от 24% и нагоре.
Аз съм направил елементарна сметка, че примерно за наем от 12 000 лв. годишно, който се взема от чуждо лице, той ще плати данък от 960 лв. Българско лице, живеещо в България, български гражданин ще плати минимум 1670 лв. в зависимост от останалите му доходи. Ето ви почти два пъти разлика при един и същи доход. Как ще го обясним? Това не е ли противоречие дори на Конституцията, че един български гражданин, който живее в чужбина повече от 180 дни, ще плаща един данък, а за същия доход български гражданин, живеещ в България, ще плаща два пъти по-голям данък? Това нещо трябва да се изчисти в законопроекта и тогава да бъде внесен за гледане, защото в интерес на истината тази врата, която се отваря, дава възможност български граждани чрез техните роднини, които живеят в чужбина, да укриват, да плащат по-малък данък, прехвърляйки дохода все едно е на чужд гражданин и от 24-те процента да отидат на 10-те процента. Това ще има отражение върху приходната част на бюджета.
Именно затова ви предлагам да върнем законопроекта обратно на Министерството на финансите, въпреки че вносител формално е Министерският съвет. Да изчистят тези неща, да видят как това ще се отрази на данъчната им политика и да го внесат отново, за да го приемем. Надявам се да не го променяме в следващите шест месеца.
Ще заключа с това: не може българският парламент да приема законопроекти на първо четене, които са в директен ущърб на българските граждани. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Димов, Вие два пъти повторихте – да върнем законопроекта на вносителя, но в правилника няма такава процедура.
Нено Димов: Тогава да не го приемаме на първо четене, господин председател, което означава, че те ще трябва да го внесат отново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли реплики към господин Димов?
Заповядайте.
Ясен Попвасилев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Димов! За мен по-големият въпрос е този, който вчера представих в изказването си, а именно, че един едноличен търговец и едно юридическо лице са в неравностойно положение по отношение облагането на доходите им от стопанска дейност. Ще ви дам конкретен пример.
Ако едно юридическо лице има доход от 30 000 лв., който трябва да обложи, той трябва да плати 4500 лв. данък. Ако същото лице обаче е едноличен търговец и извършва същата дейност, то в най-лошия случай ще плати с 1000 лв. повече данък при ставка 20 на сто. Но при ставка 24 на сто данъкът ще отиде с 2000 лв. повече. Представете си, че същите – юридическо лице и едноличен търговец са в една община, в която безработицата е с 35 на сто повече от средната. Тогава юридическото лице може да ползва облекчения, свързани с размера на данъка, дори в пълния размер да му бъде преотстъпен данъкът. Тоест едноличният търговец в такава община е поставен в неравностойно положение по отношение на юридическите лица. Двете лица – било юридическо или едноличен търговец, извършват една и съща стопанска дейност, може да произвеждат един продукт. Не може да има различно облагане за извършването на една и съща стопанска дейност. Аз не знам по какъв начин е допуснато това. Някой не е ли направил простата сметка, че поставяш в неравностойно положение едноличния търговец и юридическото лице, при условие че и двамата по един и същи начин формират облагаемата печалба? Това е просто недопустимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Попвасилев. Това е първа реплика.
Има ли втора реплика?
Господин Димов, имате право на дуплика.
Нено Димов (ДСБ): Господин Попвасилев, вчера слушах много внимателно Вашето изказване и не исках да повтарям същите аргументи, които вече изтъкнахте. Аз дадох още един аргумент и затова казах, че философията на закона е грешна, поставяйки в неравностойно положение – дадох примера между местни и чужди лица. Вчера Вие дадохте примера, който повторихте и днес.
Надявам се, че колегите от управляващото мнозинство са Ви слушали внимателно, както аз съм Ви слушал, за да могат да разберат защо говоря за философията на закона, а не за един или два члена. Просто тя се прокрадва в целия законопроект и затова трябва да бъде изчистена. Това е моята дуплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Димов.
И така, има ли други народни представители, желаещи да вземат отношение по този законопроект?
Вие влязохте в залата и направо към трибуната – заповядайте.
Мартин Димитров (ОДС): Добро утро, уважаеми колеги.
Да, господин председател, затова се влиза в залата – за да се вземе отношение по различни неща.
Този закон, дами и господа, е още един пример как не трябва да се приемат и правят закони в България. Министерството на финансите решава, без да направи каквито и да е консултации, да премахне патента за таксиметровите шофьори. Никой не ги е питал, никой не е правил консултации с тях, никъде в мотивите в този законопроект не е ясно какви ще бъдат ефектите върху тази група от хора. Изведнъж се наложи те да водят счетоводство, изведнъж ще се наложи да спазват изисквания, които до момента не са спазвани. Много от тези фирми в България ще фалират. Само допреди месец Министерството на финансите обясняваше пред този парламент, че те са много принципни и затова искат една и съща ставка по ДДС, включително за инвалидните колички.
Сега казват следното нещо: примерно около 30 вида бизнес са на условията на патент, обаче ние само таксиметровите шофьори ще извадим от този режим и ще ги подложим на друг. Без да има мотиви за това, без да е ясно какви са разходите за тази група в обществото. Това е много неправилен начин да се правят закони. Аз се учудвам защо няма сериозно обществено недоволство до момента. То ще възникне по-нататък, но подобен начин на работа е напълно недопустим.
Не може по един закон да твърдиш, че си най-принципният, искаш едно и също третиране за всички, а по следващия закон да кажеш – да, само за тези хора ще променя режима, без дори да направя консултации с тях. Към мен и моите колеги от СДС имаше вече няколко писма от организации на таксиметрови шофьори, в които ясно се казва, че това ще бъде много тежък удар за тях. Честно казано, голяма част от бранша все още не знаят какво ги чака, но постепенно започнаха да разбират. Техните опасения нарастват с всеки изминал ден.
Уважаеми колеги, между другото вчера бях в Брюксел, където Бюджетната комисия на Европейския парламент обсъждаше Бюджет 2007 на Европейския съюз. Там всяко такова решение, уважаеми дами и господа, се съпътства с анализ на ползите и разходите, всяко едно решение от такъв порядък като това. Без да се каже колко хора са засегнати, колко от тях ще фалират евентуално, какъв ще бъде разходът за средния човек, подобни решения не се приемат. Така че това е една много лоша практика. Благодаря за вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Димитров.
Вчера в залата беше допуснат и присъства заместник-министърът на финансите господин Кадиев, днес не го виждам. Тук се поставят въпроси, които чакат отговор.
Господин Кътев, заповядайте за реплика.
Олимпи Кътев (НДСВ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги! Това е много радостно – че колегата е зарязал Брюксел, за да се изкаже по този жизнено важен въпрос за таксиметровите шофьори, но аз искам да му кажа, че съществуват професионални организации, браншови организации на таксиметровите шофьори, които в последните няколко години искаха точно това – да се премахне патентният данък за таксиметровите шофьори и да минат на друга система на данъчно облагане. Между другото, струва ми се, че много подценявате грамотността на таксиметровите шофьори.
Може би е трябвало да прочетете, че те ще бъдат облагани по ред, който съществува в нашето законодателство. Хиляди хора си плащат данъците точно по този ред и там те трябва просто да сложат и да покажат тези присъщи разходи, които са 35% признати. Друг е въпросът дали те са достатъчни да покрият всички разходи на таксиметровите шофьори или не. Но има ред, не е нещо ново и това е по-модерната стъпка на данъчно облагане, отколкото патентът. Така че между прелитането от Брюксел и пленарната зала е редно да се запознаете с досегашните данъчни законодателства. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Това е първа реплика.
Втора реплика има ли?
Господин Димитров, ако желаете, имате право на дуплика.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми господин Кътев, във Вашето изказване направихте невероятното откритие, че те ще бъдат облагани по ред, който го има в някакъв закон. Да, това наистина е голям напредък в сравнение с предишни Ваши изказвания, признавам.
По-важното, господин Кътев, е следното нещо: как така от 40 вида бизнес, които се облагат с патент, решиха точно този да го извадят и да кажат – само вие, всички други си оставате по същия ред, но само вие вече няма да плащате патент. Съвсем отговорно ви казвам, че дебат по тази тема в обществото не е имало. Тези хора не са били питани. Сега какво били искали – контактите, които имаме с тях, показват, че те са тотално изненадани от това развитие.
Така че, господин Кътев, като говорим за грамотност, си представете следното нещо. Няма значение човек дали е грамотен или не е грамотен. Когато до един момент не е имало изискване да водиш счетоводство и е имало една проста процедура на плащане - това е едно нещо. Когато изведнъж ти кажат: да, ама от утре вече трябва да водиш счетоводство с всичките му изисквания, да наемеш счетоводител и да имаш съвсем друга процедура на облагане, това вече е съвсем друго развитие на нещата.
Надявам се, господин Кътев, като представител на една партия, която в недалечното минало беше дясноцентристка или поне центристка, да не приемате с лека ръка подобни закони и да кажете, че се интересувате от разходите, които се налагат върху бизнеса. Надявам се коалицията, в която сте влезли, да не е променила профила на партията. Като Ви слушам, звучите като най-големия защитник да се приемат закони без някакво обсъждане и без оценка на разходите и ползите от тях, защото така звучите. Ако имате такива идеи, ги кажете – в обществото да е ясно.
Колкото до Брюксел, там е хубаво да се ходи, господин Кътев, и да се види как се правят нещата. Може би трябва и Вас да поканим, когато имате възможност да заповядате и да видите, че такова нещо в един цивилизован парламент, в който се мисли какви са ефектите от приеманите закони - не се приемат просто закони, какъвто е този случай - е важно да бъдат оценявани всички възможни ефекти. Цялото заседание на Бюджетната комисия на Европейския парламент вчера беше посветено изключително и само на различни оценки на въздействието. Основните промени в бюджета бяха съпътствани с оценка на разходите и ползите. Три часа само това беше обсъждано – какви ефекти ще има върху хората. Българският парламент, уважаеми дами и господа, не се интересува очевидно от това какви ефекти ще имат промените в законите върху бизнеса и гражданите. На тези въпроси не отговаряме.
В мотивите към законите често се казва – еди-кое си министерство предлага еди-какво си, тоест Министерският съвет предлага еди-какво си или предлага нещо друго, но това не е достатъчно. Важно е как се променя животът на хората с един закон – ще го подобри или ще го влоши. На този въпрос не се отговаря. Ние, от Съюза на демократичните сили, твърдим, че подобни закони влошават средата в България. Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по този законопроект? Разбира се, отношение може да вземе и е целесъобразно да чуем становището на Министерството на финансите, на вносителя.
Заповядайте, господин Мръцков.
Петър Мръцков (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! За разлика от моите колеги от ОДС и от ДСБ, аз и колегите от Коалиция за България ще подкрепим внесения Законопроект за данъците върху доходите на физическите лица.
Искам да кажа няколко думи защо ще го подкрепим.
Първо, предложеният законопроект си поставя като основна задача да осъвремени уредбата и да хармонизира българското данъчно законодателство с това на Европейския съюз, да осъвремени уредбата по отношение на облагането на личните доходи на гражданите в нашата страна.
Законопроектът, както беше отбелязано и в становищата на комисиите, третира по нов начин облагането на доходите от различните източници, което досега в стария закон се тълкуваше нееднозначно. В новия Закон за данъците върху доходите на физическите лица се запазва обаче обхватът на източниците на доходи, които подлежат на облагане и се запазва кръгът на данъчно задължените лица.
Аз искам да разгледам внесения законопроект в някои от неговите социални аспекти.
Първият социален аспект е запазването на данъчните облекчения за лицата с намалена работоспособност. Досега и в стария Закон за облагане на доходите на физическите лица, така и в новия Закон за данъците върху доходите на физическите лица се запазват данъчните облекчения за лицата, които имат 50% и над 50% загубена трудоспособност. За тези лица данъчната основа се намалява с двойния размер от необлагаемата годишна данъчна основа като тук вече се изясняват и моментите от кога започва самото намаление и получаването на данъчни облекчения за тези лица, които имат определен процент неработоспособност.
Вторият социален аспект на законопроекта, който искам да изтъкна е, че в този закон е възприет много по-гъвкав и рационален подход за ползване на данъчни облекчения за семействата с деца. Както знаете, миналата година за първи път беше въведено данъчно облекчение за семействата, които имат деца. Данъчната основа за едно дете се намалява с 360 лв., за две деца със 720 лв., а за три деца – с 1140 лв., но се получиха някои неблагоприятни резултати. Те се състояха в това, че сумите късно се връщаха от Националната агенция по приходите. В новия закон се предлага един по-рационален начин на възстановяване на тези суми. Тези суми ще бъдат възстановявани за лицата, които работят по трудови правоотношения, от работодателя. Тези данъчни облекчения за семействата, които имат деца, могат да получат по-навреме и средствата да се ползват за нуждите на децата – именно за това, за което са дадени тези данъчни облекчения.
Аз и моите колеги ще направим предложение за увеличение на данъчните облекчения за семействата като нашите предложения най-вероятно ще бъдат: за едно дете – 480 лв. да бъде сумата, която се приспада от годишната данъчна основа, за две деца – 960 лв., за три деца – 1440 лв.
В законопроекта са прецизирани и някои от разпоредбите по отношение на кръга от лица, които могат да ползват тези данъчни облекчения, тъй като досега нямаше яснота. Например в случаите, при които семействата са в развод, данъчните облекчения трябва да могат да бъдат ползвани и от родителя, на когото не са присъдени родителски права, при условие, че другият родител представи декларация, че няма да ползва такива данъчни облекчения.
Третият момент, което е новост в този законопроект, е промяната във вноските за доброволно пенсионно и здравно осигуряване. Тук е предложено тези вноски да бъдат освобождавани на входа на системата, така да се каже, като се намалява сумата от годишните данъчни основи. Размерът на данъчното облекчение се запазва. То е 10%. Въведен е старият лимит, който беше 1440 лв. Той съществуваше и досега.
В нашата комисия бяха направени задълбочени разисквания по повод на предложението на Министерството на финансите да бъдат освободени на изхода тези суми и да не се удържа данък, когато бъдат изтеглени тези суми. Становището на колегите от комисията, както и моето становище е, че ако тези суми бъдат освободени, ние ще създадем възможност в края на всяка година част от гражданите да внасят определени суми за пенсионно осигуряване, а в началото на следващата година, още през м. януари, да бъдат изтеглени тези суми, като се избегне данъчното облагане. В този случай се нарушава именно замисълът на това доброволно осигуряване да бъде ползвано за пенсии. Замисълът е ние да усилим така наречения трети стълб на пенсионната система.
В дебата, който беше проведен, представителите на Министерството на финансите, господин Кадиев, който присъства на разискванията, се съгласиха, че в това отношение трябва да се направи промяна. Ние ще направим нашето предложение да отпадне освобождаването на тези суми, които се внасят за доброволно пенсионно осигуряване, да бъдат освободени от данък, когато не бъдат ползвани като пенсии, тъй като се създават рискове както за доброволните пенсионни фондове, така и за самите осигурени лица.
Уважаеми колеги, както казах в началото, ние от Коалиция за България ще подкрепим внесения Законопроект за данъците върху доходите на физическите лица. Надявам се, че ще направим необходимите предложения и в законопроекта да бъдат избегнати някои несъвършенства и да имаме един приет нов Закон за данъците върху доходите на физическите лица, който да бъде прилаган през следващата година. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Мръцков.
За реплика, заповядайте, господин Попвасилев.
Ясен Попвасилев (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин Мръцков! Този законопроект се нуждае от основен ремонт. Той не се нуждае от някакви промени. Аз се съмнявам дали този законопроект, който е слаб и в този си вид, ще може да бъде променен от предложения, които ще бъдат направени между първо и второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други реплики? Няма.
Господин Мръцков се отказва от дуплика.
За изказване има думата госпожа Христина Христова. Заповядайте.
ХРИСТИНА ХРИСТОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз също бих искала да се спра само на някои аспекти в Законопроекта за данъците върху доходите на физическите лица относно облекченията, които засягат кръга от лицата, които могат да имат данъчни облекчения, свързани със стимулиране на пенсионно-осигурителната култура в нашата страна. Знаете, че с пенсионната реформа в България са ангажирани вече няколко български правителства. Пенсионният модел е един от добрите в Европа, но се нуждае от допълнителна икономическа мотивация и стимулация, за да може да проработи тъй нареченият трети стълб – където хората и техните работодатели доброволно, без мениджмънт на държавата, както се грижи държавата за първия и втория стълб, да могат да внасят допълнителни средства за обезпечаване на своите старини.
Ние в НДСВ разгледахме внимателно законопроекта. Съвсем не ни удовлетворява това, което Министерският съвет предлага – до 60 лева месечно за допълнително пенсионно осигуряване да се приспадат от облагаемата сума. Това е толкова незначително, че не носи никаква икономическа мотивация.
Категорично сме за премахване на изхода на тези 12%, които сега съществуват, защото ако събираните за допълнителна пенсия средства бъдат изтеглени преди навършването на пенсионна възраст, фактически се загубва предназначението на тези средства, за които държавата е дала определени облекчения на входа. Това попада в противоречие с дългосрочните интереси на пенсионното осигуряване дори и на хората в страната.
Ето защо ние между първо и второ четене наред с други важни промени, които ще предложим, категорично ще настояваме да бъдат освободени от данък вноските за допълнителна пенсия в размер минимум до 10% от максималния осигурителен доход, който ще бъде определен. Сега той е 1400 лева. Това би носило някаква мотивация. А защо не и още по-високи суми?! Ние продължаваме обсъждането в парламентарната група.
Ще искаме да се запази облагането с 12-процентен данък за предварително изтегляне на сумите преди навършване на пенсионната възраст, които да се ползват за друго, а не за пенсионно осигуряване.
Ще направим предложение хората, родени преди 31 декември 1959 г., които нямат право да участват във втория стълб, да бъдат стимулирани още повече данъчно. Защо не да имат право да внасят до 20% от максималния осигурителен доход, които да се ползват с данъчна преференция?! Също така да се запази възможността средствата за допълнително пенсионно осигуряване, натрупани по сметката на едно лице, да се прехвърлят на роднини по права линия, без да се облагат с данък. В едно семейство, ако хората имат активност и желаят да помогнат за осигуряване на деца, родители, на съпруг – съпруга, нека също да имат данъчно облекчение.
Внимателно ще анализираме елементите на семейното подоходно облагане, които са въведени. Знаете, че предишното правителство с промените в закона през есента на 2004 г. въведе елементите на семейното подоходно облагане. За нас тази тема е много важна. Ние ще продължим да я следим и ще искаме тези елементи да се следят и разширят.
Наред с тези неща ще предложим и други по-общи от гледна точка на данъчната политика промени. На първо четене ще подкрепим закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Имамов.
Алиосман Имамов (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние от Движението за права и свободи също ще подкрепим законопроекта на първо четене. Нашите аргументи са изложени в мотивите, приложени към законопроекта. Ще си позволя да разширя някои от тези мотиви и да дам допълнителни обяснения защо този законопроект трябва да бъде такъв и защо трябва да бъде подкрепен точно сега.
Данъкът върху доходите на физическите лица е един от основните преки данъци, който обаче няма такова голямо решаващо влияние върху фиска, както например косвените данъци. В резултат на този данък всяка година се събират около 1 млрд. лева в бюджета, което е приблизително около 2,3% от брутния вътрешен продукт. Точно толкова или приблизително точно толкова се събират и от корпоративните данъци. В резултат на политиката на правителствата от 2001 г. насам (както на предходното, така и на сегашното) за преместване на данъчната тежест от преките към косвените данъци, приходите от този данък се задържат устойчиво и съзнателно на едно и също равнище – както абсолютно, така и относително. Този данък има изключително важно значение за регулиране на потреблението в страната. Неговото значение се изразява в това, че може да влияе много силно както върху инфлацията, така и върху проблемите, които имаме по текущите сметки в момента.
Основните дискусионни моменти по този данък за съжаление, а може би за наше удовлетворение на този етап, са отложени за времето, когато ще обсъждаме проекта за държавния бюджет за 2007 г. Това са въпросите, свързани с данъчните ставки, с районирането при патентния данък, със ставките при патентния данък и проблемите, свързани със семейното подоходно облагане. Трябва да призная, че опозицията в предходното Народно събрание беше много по-активна и по-убедителна при защитаването на аргументи в тези основни критични моменти на този данък.
Моето мнение е, че досегашната дискусия е изкуствена, аргументите са изсмукани от пръсти, има заключения, които се основават на твърде конкретни проблеми. Разбира се, че този законопроект има проблеми, които биха могли без особени усилия да бъдат премахнати между първо и второ четене. Вероятно сериозната, истинската дискусия ще бъде когато определяме скалата за облагане доходите на физическите лица. Там намира израз една или друга политика по отношение на доходите. Там намира израз намерението на отделните политически партии да стимулират или да задържат икономическите процеси в страната, главно икономическия растеж.
Ние ще подкрепим този законопроект и си запазваме правото да заемем конкретни позиции, когато става дума за конкретните числа в таблиците, касаещи отделните членове на законопроекта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря, господин Имамов.
Има думата за реплика господин Попвасилев.
Ясен Попвасилев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Имамов! Това макар и преписан, е все пак нов закон. Когато законът е нов, той трябва да поставя някаква цел. Целта тук може да е да се облекчи начинът за определяне на облагаемия доход, да се стреми към уеднаквяване на ставките, касаещи преките данъци, и в крайна сметка независимо дали си регистриран като едноличен търговец или юридическо лице, да можеш да ползваш еднакви облекчения. Във вида, в който е, този закон не решава тези въпроси. Това означава, че не облекчава ползвателите на този закон. Това означава, че това е слаб закон и че той освен преписването или някои козметични промени, няма нова философия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли втора реплика? Няма.
Господин Имамов, заповядайте, имате право на дуплика.
Алиосман Имамов (ДПС): Господин председател, моите уважения към господин Попвасилев. Той е човек със сериозен практически опит в данъчната система и вероятно е съзрял някои проблеми, свързани с детайлите в законопроекта. Аз смятам, че той има възможност между първо и второ четене да подготви съответните текстове и да ги предложи за обсъждане.
Що се отнася до неговите обобщения, аз отново изразявам своето несъгласие, че този закон няма философия. Напротив, това е изцяло нов закон, чиято основна цел, ако ми позволите, мога да я формулирам твърде общо, е в България данъкоплатците да се третират по същия начин, независимо от това дали живеят в страната, или не, както данъкоплатците ще се третират в която и да е страна, независимо дали са българи или не са българи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по този законопроект?
Господин Велчев, заповядайте.
Милен Велчев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Бих искал да се изкажа по въпрос, който не се третира от предлагания законопроект. Защо? Защото това според НДСВ е фундаментален въпрос, касаещ облагането доходите на физическите лица, който не може да остане подминат, макар ние да одобряваме факта, че повишаването или намаляването на данъчните ставки не се третира с този законопроект.
В общественото пространство се чуха мнения, широко обсъждани, както личи в средите на един от нашите коалиционни партньори, макар и не универсално споделяни от всички негови членове, че е време ставките върху най-високите доходи да бъдат увеличени – скромно или не много скромно. Аз ще взема отношение именно по този въпрос, защото НДСВ никога и при никакви обстоятелства няма да подкрепи увеличението на преките данъци.
Ние се гордеем, че през миналия управленски мандат при управлението на НДСВ и ДПС икономиката получи изключително сериозен стимул от радикалното намаляване на данъчните ставки върху доходите на всички граждани. Няма да напомням цифри, но всички знаят, че почти двойното намаление на данъчните ставки доведе всъщност до по-голяма събираемост на данъците. Има риск да се допусне обратният процес, ако сега тръгнем да връщаме часовника назад от това, което е постигнато.
Ние се гордеем с постигнатите данъчни намаления, адмирирани не само от бизнеса и гражданите у нас, но предизвикващи възхищение и у инвеститорите от чужбина, които гласуват, както се казва, с краката си, идвайки все повече и по-често в България.
Ние сме удовлетворени от това, че тази политика получи своя печат на одобрение в хода на коалиционните преговори през миналата година, когато беше изрично записана в коалиционното споразумение, което гласи: „Управлението няма да увеличава никакви преки данъци”. Затова искам да кажа, че ние ще подкрепим плановете на Министерството на финансите и на правителството, за които сега все още се чува и обсъжда в общественото пространство за намалението на някои ставки и за увеличаване на необлагаемия минимум, но при никакви обстоятелства няма да позволим увеличаването на пряката данъчна тежест за който и да било гражданин и което и да било юридическо лице. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря, господин Велчев.
Заповядайте за реплика, господин Димитров.
Мартин Димитров (ОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Велчев! Това беше едно много правилно изказване от Ваша страна, но аз се надявам НДСВ да се ангажира с това изказване, защото е недопустимо увеличаването на личните данъци в България. Сивата икономика и без това е висока. Ако се приеме една такава мярка, резултатите ще бъдат трагични. Имайте предвид, че това ще доведе до по-малко приходи в бюджета вместо до повече, както много от вас си мислят!
Така че, господин Велчев, аз се надявам на категоричност от страна на НДСВ по този въпрос. Надявам се това да не е само Ваше мнение!
Смятам, че след като в коалиционното споразумение, което не е само за коалицията, а за българския народ, е записано, че няма да се увеличават преките данъци, аз не виждам какви основания имате от БСП да имате такива желания. След като не бяха изпълнени вашите предизборни обещания, поне тези, които са дадени след изборите, трябва да спазите! Но аз се надявам българският парламент да бъде изключително категоричен по тази тема. СДС ще направи всичко възможно да спре всякакво увеличение на данъци в България!
Уважаеми колеги, знаете ли какъв е излишъкът в бюджета до момента? Той е 1 милиард и 700 милиона лева! За какви данъчни увеличения говорите въобще?
Така че, господин Велчев, аз много се надявам да имате категорична позиция по тази тема докрай. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Димитров, това не е реплика! Репликата е несъгласие с изказването. Вие всъщност направихте второ изказване да подкрепите господин Велчев.
Господин Димов, заповядайте.
Нено Димов (ДСБ): Господин Велчев, за мен е приятна изненада категоричността, с която заявихте неподкрепата си за вдигане на ставките. Аз обаче се надявам така категорично да заявите, че ще бъдат намалени и най-високите ставки. Това също беше идея на НДСВ, която не можахте да реализирате докрай. Сега отново сте управляващи и имате възможност да го направите и когато дойде време да се гледат данъчните ставки, се надявам така категорично да защитите и този приоритет, а ние ще ви подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Пак, нещо като реплика!
Нено Димов: Това не е реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли трета реплика? Няма.
Господин Велчев, ако желаете можете да вземете отношение под формата на дуплика.
Милен Велчев (НДСВ): Аз съм изненадан от Вашата изненада, господин Димов! Искам да Ви уверя, че изказването ми прозвуча достатъчно категорично. Още по-категорична от тона на моето изказване е позицията на НДСВ изцяло като партия.
Що се отнася до намалението на ставките, ние естествено, че ще настояваме за намаляване на данъчната тежест, но си запазваме правото да преценим кои са данъците. Това не е непременно данъкът върху доходите на физическите лица, които следва да получат намаление на ставките през следващата фискална година. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.
Давам думата на заместник-министъра на финансите господин Георги Кадиев.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР Георги Кадиев: Благодаря, господин председател.
Тъй като съм заместник-министър от квотата на БСП, бих искал да изясня донякъде и позицията на БСП. Мисля, че проблемът с тази най-висока ставка, който върви в общественото пространство малко се драматизира, и то излишно. Става въпрос за 17 хил. души със средна заплата от 1852 лв. Допълнителното увеличение от 4% на доходите над 1400 лв. ще бъде за тях данък от 20 лв. на месец. В същото време, като се вдигне необлагаемият минимум, те спестяват 4 лв., и ако падне средната ставка от 22%, спестяват още 8 лв. В крайна сметка говорим за отнемане на доход от 8 лв. на месец на 17 хил. души. Ако мислите, че това води до влизане на икономиката в сивата сфера отново, аз лично съм несъгласен.
В същото време е вярно, че някакъв особен фискален ефект няма да има. По нашите оценки той ще бъде около 1 милион лева. Така че за мен лично тази идея на БСП има по-скоро символичен характер – характер на това, че хората с по-високи доходи трябва да бъдат по-солидарни и да плащат по-голям данък на обществото. В никакъв случай в него не виждам опит да се наказват богатите, защото 8 лв. на месец не е никакво наказание. Аз лично, като човек с такива доходи, бих ги плащал с удоволствие, ако съм сигурен, че държавата ги харчи така, както трябва – че инвестира в това, което трябва, че има добра инфраструктура, че има добро здравеопазване, че има добро образование. Там са проблемите и там трябва да се насочим. В никакъв случай не мисля, че 8 лв. допълнителен данък на 17 хил. души е кой-знае какъв проблем! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Кадиев.
Господин Димитров, заповядайте за изказване.
Филип Димитров (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Странни неща се чуват в този парламент! Току-що пред нас излезе един заместник-министър от най-голямата от управляващите партии и ни съобщава, че очевидно неговата партия, защото гледам, че останалите коалиционни партньори май не са на този акъл, предлага изменения, всъщност увеличения на данъчната ставка, което нямало да засегне джоба на пострадалите; което нямало да принесе особена полза на хазната; което е в противоречие с принципите, декларирани по многобройни поводи и от членовете на управляващата коалиция, и изобщо от българската страна в нейната позиция по отношение на измененията в българското законодателство като цяло, и въпреки това ни предлагат подобно изменение! Ако някой може да ни обясни логическия смисъл на това нещо по почтен начин, аз бих бил много благодарен. Защото за съжаление единствените възможни обяснения, които остават, са само две.
Първото обяснение е, че някой си мисли, че правейки една стъпка, която не носи резултат за хазната, ще успее да хвърли прах в очите на избирателите, тоест да ги излъже - това е точната дума, че уж прави нещо, а не прави. Ако е така, подобно поведение не трябва да бъде поощрявано.
Другото обяснение е, че дори и да няма толкова голям фискален ефект подобна стъпка, тя се извършва, за да се даде символичен знак. Е, питам аз: “Какъв е този символичен знак?”.
Вие искате да кажете символически, че макар че се опитвате да бъдете нормална партия, някак си все пак поне символично няма да бъдете, така ли е? Тоест, макар да се опитвате да приемете онези здравословни стандарти, които в момента са установени в западния свят и ни учат на това, че колкото повече се разиграва комедията с данъчните тежести, толкова повече приходите за страната намаляват, защото по-големи ставки означават повече укрити данъци и това показва опитът на всички без изключение западноевропейски страни, въпреки това вие искате символически да ни дадете сигнала, че вие не сте дозрели до това, че сте още с единия крак в миналото, че акълът ви по някакъв начин отново е построен малко по онзи особен маниер, който сме свикнали да виждаме. Тази символика наистина не я разбирам!
Ако действително това е позицията на бившата комунистическа партия, че вие няма да принесете файда на хазната с подобно изменение, но искате символично да шашардисате хората, хайде да се опитаме да не шашардисваме хората по този начин!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли реплика?
Господин Димитров, заповядайте.
Мартин Димитров (ОДС): Уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, Вие не казахте нещо много важно, което пропуснахте във Вашето изказване. Догодина акцизите ще бъдат увеличени, заради Европейския съюз. Няма как да се избегне увеличението на този данък и това също трябваше да бъде казано. Значи, един данък ще бъде увеличен заради минималните прагове на Европейския съюз. От това не може да се избяга. Така че няма никакви основания други данъци да бъдат увеличавани. Ако искаме намаление на общата данъчноосигурителна тежест, трябва да мислим как да компенсираме увеличаването на акцизите. Защото, като нараснат акцизите, нараства и основата за облагане с ДДС и данъчната тежест като цяло нараства в България.
Така че, уважаема левица, не знам какво смятате да правите богатите хора, обаче тези предложения е по-добре да не ги приемате. (Шум и реплики в КБ.) Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Това беше нещо като реплика.
Има ли втора реплика?
Господин Димитров, по процедура все пак имате право на дуплика.
Филип Димитров (ОДС, от място): Няма да се възползвам от това право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли други желаещи народни представители, които желаят да вземат отношение по този законопроект? Няма.
Уважаеми народни представители, поставям на гласуване на първо четене Законопроекта за данъците върху доходите на физически лица с вносител Министерският съвет.
Моля, гласувайте.
Гласували 155 народни представители: за 113, против 35, въздържали се 7.
Законопроектът е приет на първо четене.
Преминаваме към точка трета от седмичната ни програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ.
Вносители са народните представители Васил Калинов, Пенко Атанасов и Ясен Пенчев.
Водеща е Комисията по земеделието и горите, а подпомагаща - Комисията по европейска интеграция.
Госпожо Вълканова, заповядайте да представите доклада на Комисията по земеделието и горите.
ДОКЛАДЧИК Мария Вълканова:
“ДОКЛАД
на Комисията по земеделието и горите
Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 15 август 2006 г., на което обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал.
В работата на комисията взеха участие министърът на земеделието и горите господин Нихат Кабил и експерти.
С внасянето на законопроекта се цели:
Постигане на по-висока степен на съответствие на закона с правото на Европейския съюз в областта на семената и посадъчния материал.
Отпадане на изпитването за “биологични и стопански качества” на сортовете зеленчукови култури от датата на присъединяването на България към Европейския съюз.
Регламентиране от датата на пълноправно членство на страната предлагането на пазара на семена от категории “сертифицирани” с по-ниска от изискващата се кълняемост и движението на семена, които не са одобрени за вписване в официалната сортова листа на България с цел демонстративни или производствени опити, в съответствие с Решение на Европейската комисия № 2004/842.
Създава се регламент относно предлагането на пазара на семена и посадъчен материал без ограничения за свободна търговия.
След станалите разисквания и на основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по земеделието и горите прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 654-01-114, внесен от Васил Калинов, Пенко Атанасов и Ясен Пенчев на 4 август 2006 г.
Това становище е прието с 20 гласа “за”, без “против” и “въздържали се”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря ви.
Господин Атанасов, заповядайте да представите становището на Комисията по европейска интеграция.
ДОКЛАДЧИК Пенко Атанасов: Ще ви представя становището на Комисията по европейска интеграция.
“СТАНОВИЩЕ
относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал
На свое заседание, проведено на 17 август 2006 г., Комисията по европейска интеграция разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, внесен от народните представители Васил Калинов, Пенко Атанасов и Ясен Пенчев.
Законопроектът беше представен пред членовете на комисията от народния представител Пенко Атанасов. В обсъждането взе участие и госпожа Невена Иванова – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по изпитване, апробация и семеконтрол.
І. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал е изготвен в изпълнение на поет ангажимент от страна на България по Глава седма “Земеделие” и е съобразен с направената препоръка на експерти от Европейската комисия, специалисти в Сектор “Сортове растения, семена и посадъчен материал”. Изработването на законопроекта има за цел да създаде по-висока степен на съответствие на законовите разпоредби с Директива 2002/53/ЕО, Директива 2002/55/ЕО, Директива 2002/57/ЕО, Директива 92/34, Директива 68/193/ЕО, Директива 93/79/ЕО.
ІІ. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал се цели по-пълното хармонизиране на съществуващите в законодателната уредба непълноти на правила и норми, отнасящи се до пазара на посевния и посадъчния материал в Република България с европейските изисквания в тази област. Една част от промените са свързани с въвеждане на изискванията на Директива 2002/53/ЕО и Директива 2002/55/ЕО относно общите каталози на Европейския съюз, както и относно гаранциите, които държавите членки дават за признаване на сортовете семена.
Важна част от допълненията в закона са свързани с транспонирането на Директива 92/34/ЕО, която дава легално определение на понятието “САС (стандартният) овощен материал”. В съответствие с изискванията на Директива 2002/57/ЕО и Директива 2002/55/ЕО се създава възможност за предлагане на пазара на семена за научни цели или за селекционна дейност. В законопроекта се предвижда прилагането на специална процедура за търговия на по-ниско сертифицирани семена и се въвежда понятието “внос и износ от и за трети страни”.
ІІІ. С предложения проект се въвежда в националното законодателство приложението на Общия каталог на сортовете земеделски растителни видове и Общия каталог на сортовете зеленчукови култури, които са въведени в Европейския съюз. Вписването на посевния и посадъчния материал в тези каталози е необходимо условие за предлагането им на пазара.
С проекта се създава възможност за разрешаване на възникнали временни затруднения на пазара поради недостиг на семена. За целта се предвижда семена от категориите “сертифицирани”, които са с по-ниска от изискващата се кълняемост, да се предлагат на пазара при спазване на процедурата, определена в Регламент на комисията № 217/2006.
Законопроектът въвежда конкретни изисквания, на които трябва да отговаря даден материал, за да бъде определен като посевен и посадъчен. По този начин България изпълнява изискванията за предоставяне на гаранции за различимост, стабилност и хомогенност на сортовете.
Проектът предвижда създаването на нов чл. 39а, с който се цели пълно въвеждане на чл. 6 от Директива 2002/57/ЕО и на чл. 23 от Директива 2002/55/ЕО. С новата разпоредба се регулира възможността за предлагане на пазара на семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или за демонстративни и/или производствени опити.
Законопроектът определя условията за одобряване и търгуване със стандартен лозов материал и въвежда новите понятия “САС (стандартен) овощен посадъчен материал” и “внос и износ от и за трети страни с призната от Европейската комисия еквивалентност”, за които се дават легални определения.
ІV. Въз основа на изложеното Комисията по европейска интеграция констатира, че е налице пълно съответствие на предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал с Директива 2002/53/ЕО, Директива 2002/55/ЕО, Директива 2002/57/ЕО, Директива 92/34, Директива 68/193/ЕО, Директива 93/79/ЕО.
С оглед на гореизложеното Комисията по европейска интеграция с единодушие – 9 гласа “за”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, внесен от Васил Калинов, Пенко Атанасов и Ясен Пенчев на 4 август 2006 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Вносителите имат думата.
От името на вносителите господин Атанасов ще представи законопроекта.
Пенко Атанасов (КБ): Само няколко думи ще кажа. И двете становища – на Комисията по европейска интеграция и на Комисията по земеделието и горите, бяха пълни и изчерпателни и до голяма степен отразяват това, което е смисълът на промените в този закон. Въпреки че нашият председател на Народното събрание вчера декларира, че сме приключили с евроинтеграционните закони, все пак в тази си част това са типично евроинтеграционни предложения за промяната в този закон.
Мисля, че без проблем трябва да мине в залата и да бъде гласуван. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря, господин Атанасов.
Откривам дискусията по този законопроект.
Имате думата, уважаеми народни представители.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този законопроект? Няма.
Поставям на гласуване на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал.
Гласували 106 народни представители: за 106, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Преминаваме към следващата точка от седмичната ни програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА.
Водеща е Комисията по икономическата политика. Подпомагаща е Комисията по земеделието и горите, която не е представила своя доклад. След като водещата комисия има свое становище, няма пречка този законопроект да бъде разискван в пленарната зала.
Давам думата на заместник-председателя на комисията господин Кънев.
Петър Кънев (КБ): Правя процедурно предложение за допускане в залата на господин Христо Миленков – председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, госпожа Корнелия Нинова – заместник-министър на икономиката и енергетиката, и госпожа Деяна Найденова – директор на дирекция в министерството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Моля, гласувайте за допускане в залата на тези трима представители на държавната власт.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението се приема.
Моля, поканете дамите и господина да заповядат в пленарната зала.
Давам думата на заместник-председателя на Комисията по икономическата политика господин Петър Кънев да представи становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев:
“ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, № 602-01-63, внесен на 21 юли от Министерския съвет
На заседание, проведено на 23 август 2006 г., Комисията по икономическата политика разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата. На заседанието присъстваха председателят на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата Христо Миленков и представители на следните организации: Александър Дончев – юрист от Асоциацията на тържищата, Васил Симов – главен изпълнителен директор на Софийската стокова борса, Красимир Дафчев – изпълнителен директор, и Петър Ганчев – директор “Финанси” на Пловдивската стокова бора.
Законопроектът бе представен от господин Христо Миленков. Със законопроекта се цели да се синхронизира българското с европейското законодателство в областта на търговията на едро, да се гарантира качеството и безопасността на храните, да се ограничи незаконната и неконтролирана търговия на едро и се създадат условия за изграждане на пазарна инфраструктура в съответствие с европейските стандарти.
Основните моменти в законопроекта са:
Въвеждат се регистрационни режими за стоковите тържища, пазарите на производителите и брокерите на стоковите борси, ясно се дефинират пазарните структури в търговията на едро с храни и се поставят минимални задължителни условия към местата за търговия. Дефинира се пазарната структура “Пазар на производителя”, която досега не е била обект на регулиране от Закона за стоковите борси и тържища. Предвиждат се правила за действия на пазарите на производители, които ще гарантират достъп на малките и средни производители на пазара.
След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която се поставиха следните въпроси.
Първо, на регистрация да подлежи не дейността, а обектът стоково тържище.
Второ, в законопроекта да се уреди въпросът с регистрацията на тържищата пред Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.
Трето, относно размера на капитала на стоковата борса, се оформиха две становища: за завишаване на размера – вместо 250 хил. да стане 2 млн. лева, което бе аргументирано с това, че през последните 10 години са се повишили изискванията към капитала на редица институции - банки, застрахователни компании и други, а по отношение на стоковите борси има изоставане в това отношение.
Другото становище бе за запазване на досегашния размер на капитала от 250 хил. лева, което бе основано с това, че стоковата борса не е търговско дружество, не извършва сделки за покупко-продажба и в този смисъл не са й необходими средства да гарантира сделките, тъй като те се сключват между членовете.
Четвърто, относно членския състав на Клиринговата къща, направено бе предложение да има превес на борсата и нейните членове, като те съставляват поне 50%, а останалите външни институции да са с по-малка представителност в нея.
Пето, да отпадне § 22 от законопроекта, тъй като в противен случай се отнема възможността на общините да участват с непарични вноски в капитала на стоковата борса.
Шесто, да се въведе регистрационен, а не лицензионен режим за стоковите борси, както е предложението в законопроекта.
Дискусията приключи с гласуване при следните резултати: “за” 17 народни представители, “въздържал се” 1 народен представител, без “против”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата, внесен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Кънев.
Откривам дискусията по този законопроект. Имате думата, уважаеми народни представители.
Два законопроекта на първо четене, един след друг, без дебати, надали говори добре за един парламент.
След като няма желаещи за изказвания, преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата с вносител Министерският съвет.
Гласували 91 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 5.
Законопроектът е приет на първо четене.
Преминаваме към следващата точка от седмичната ни програма:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - второ четене.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Господин председател, господа народни представители! Представям ви доклада на Комисията по правни въпроси относно обсъждане на второ четене на общия проект по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1:
“§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 буква “б” се изменя така:
“б) извършва дейност, което противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;”.
2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Съдът дава срок до шест месеца за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи за изказване по наименованието на законопроекта и § 1? Няма.
Моля, гласувайте наименованието на законопроекта и § 1.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Наименованието на закона и § 1 са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
По § 3 комисията подкрепя текста на вносителя.
Комисията предлага да се създаде нов § 4:
„§ 4. В чл. 39, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди буква „а” думите „превишават минимум едно от следните условия” се заменят с „е налице някое от следните условия”.
2. Създават се букви „в” и „г”:
„в) получили са суми от държавния бюджет или други средства от фондове на Европейския съюз на стойност над 50 хил. лв.;
г) направили са дарение на политическа партия общо на стойност над 50 хил. лв.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: По тези параграфи - 2, 3 и новия 4, има ли желаещи да вземат отношение? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: По § 4 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа, който става § 5:
„§ 5. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 3:
„3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;”
б) досегашната т. 3 става т. 4.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.”
Комисията предлага да се създаде нов § 6:
„§ 6. В чл. 41, ал. 3 се създава т. 5:
„5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 7.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 8:
„§ 8. В чл. 45, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. удостоверение за актуално състояние по регистрацията, издадено от съда по регистрацията;”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 9.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 10:
„§ 10. Създава се чл. 47а:
„Задължение за уведомяване
Чл. 47а. За закононарушенията, констатирани при ежегодния или текущ контрол, министърът на правосъдието уведомява съответните държавни контролни органи за предприемане на проверки и предвидените в закона действия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте текстовете до § 10 включително.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Янаки Стоилов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 9, който става § 11:
„§ 11. В чл. 48 се правят следните изменения:
1.Алинея 1 се изменя така:
„(1) Вписването се заличава от министъра на правосъдието или оправомощено от него служебно лице по искане на прокурора или на съответните държавни контролни органи, когато юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност:
1. системно не представя в определените срокове информацията по отношение подлежащите на вписване обстоятелства;
2. две поредни години не представи в срок информация за дейността по смисъла на чл. 46, ал. 1;
3. извършва дейност в нарушение на чл. 13, ал. 1, т. 3, буква „б”;
4. системно не внася в срок публични вземания;
5. е останало с членове под законово изискуемия минимум за период повече от 6 месеца.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и т. 2 преди заличаване на вписването министърът на правосъдието изпраща писмено уведомление до юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, в което определя допълнителен срок за представяне на информацията, след което, ако тя не бъде представена, вписването се заличава.”
2.Досегашната ал. 2 става ал. 3.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя по § 10 и предлага да се създаде „Преходна разпоредба” като § 12:
„§ 12. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност, които не са вписани в централния регистър при Министерството на правосъдието, подават заявление за вписване в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата по параграфи по новата номерация 11 и 12. Няма желаещи.
Гласуваме параграфи 11 и 12.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Тези текстове са приети, а с това и Законът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Предстои ни следващата точка от дневния ред, а именно:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.
Има думата заместник-председателят на Комисията по труда и социалната политика господин Петър Мръцков. Заповядайте да представите доклада.
Петър Мръцков (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Моля за процедура – в залата да бъдат допуснати заместник-министърът на труда и социалната политика господин Горан Банков и госпожа Лиляна Иличина – началник отдел в Министерството на труда и социалната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Мръцков: Уважаеми господин председател, на проведено заседание на 23 август 2006 г. Комисията по труда и социалната политика разгледа приетия на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания № 654-01-101/21.07.2006 г., постъпилите писмени предложения и предложенията по време на заседанията.
Комисията предлага на Народното събрание за второ гласуване следния проект на: “Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители, по наименованието на законопроекта. Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на законопроекта.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
Наименованието на законопроекта е прието.
ДОКЛАДЧИК Петър Мръцков: Уважаеми господин председател, искам да уведомя народните представители, че има направени три предложения от народния представител Николай Камов, които не са обсъждани и гласувани на основание на чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като не са били предмет на първото четене на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да, Вие сте отразили това в доклада, то не подлежи на гласуване.
ДОКЛАДЧИК Петър Мръцков: По § 1 има предложение на народния представител Деница Димитрова.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Антонела Понева.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, предложението по т. 2 е оттеглено и не подкрепя предложенията по т. 3, 4 и 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Понева, поддържате ли предложенията си, за да ги прочетем?
Антонела Понева (ДСБ, от място): Да.
ДОКЛАДЧИК Петър Мръцков:
3. В ал. 3 след думата “утвърдена” се добавят думите “чрез Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания”.
4. Алинея 6 се изменя така:
“(6) След преценка на всички обстоятелства, отразени в социалната оценка директорът на Дирекция “Интеграция на хората с увреждания” или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускането й.”
5. Алинея 9 се изменя така:
“(9) Заповедта по ал. 6 се обжалва пред изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.”
Това са трите неподкрепени предложения.
Има предложение на народния представител Маргарита Панева.
Комисията не подкрепя предложението.
1. В т. 2, ал. 2 т. 6 се изменя така:
Първи вариант:
“6. наем на жилище или общежитие в размер до гарантирания минимален доход.”
Втори вариант:
Точка 6 се изменя така:
“6. наем за жилище или общежитие в размер до наема за общинско жилище за съответното населено място, отговарящ на норматива за жилищна площ на едно лице;”
2. Досегашната т. 6 става т. 8.
3. В т. 3, в новосъздадената ал. 3 думата “методика” се заменя с “инструкция”.
Има предложение на народния представител Николай Камов по § 1.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1, предложението по т. 2 е оттеглено и не подкрепя предложението по т. 3:
3. По т. 3:
В новата ал. 3 думата “от” да са замени със “с наредба на”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
“§ 1. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности, съобразно вида на увреждането, степента на намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация.”
2. В ал. 2:
а) т. 6 се изменя така:
“6. наем на общинско жилище.”
б) в т. 7 думата “средства” се заменя с “продукти”.
3. Създава се нова ал. 3:
“(3) Индивидуалните потребности по ал. 1 се определят въз основа на методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания и на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.”
4. Досегашните ал. 3-12 стават съответно ал. 4-13.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата по § 1.
Има думата госпожа Панева.
Маргарита Панева (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! В Комисията по труда и социалната политика се състоя много сериозен дебат по отношение на това какво правим с поправките в Закона за интеграция на хората с увреждания. Наистина по отношението на обществото към тази категория граждани можем да съдим за неговата зрялост, за неговата съпричастност, за неговата готовност да споделя проблемите на хората в неравностойно положение.
И тъй като имаше предложение на вносителя да се заплаща наемът само на настанените в общински жилища хора с увреждания, а ние много добре знаем, че напоследък почти нито една община не може да строи жилища, досегашният жилищен фонд е изцяло зает, почти не могат да бъдат настанявани нови такива наематели, аз направих предложение да бъде заплащан наемът на живеещи с договор в друга жилищна площ, равен на наема за общинско жилище.
Но тук се налага да направя още една редакционна поправка във втория вариант от предложението: “когато лицето отговаря на условията за настаняване в общинско жилище”, тоест изцяло изравняваме лицата, настанени в общински жилища, с тези, които отговарят на условията да бъдат настанени в такива, но общините не могат да задоволят тази потребност и се налага тези граждани да ползват други жилища.
В дебата имаше реплики, че едва ли не ще се налага ние да плащаме много хиляди лева наем и едва ли не семействата ще тръгнат да се развеждат, за да могат да ползват тези привилегии. Тук съм посочила “в рамките на норматива за жилищна площ на едно лице”. Това ще струва най-много 8-10-12-15 лв. По този начин ние изравняваме онези хора с увреждания, които могат да ползват общински жилища, и всички други, които са настанени или живеят в общежитие – държавни, ведомствени или в жилища на свободен наем.
Смятам, че ние ще възцарим справедливостта, ако вземем такова решение. В тази връзка бях предложила досегашната т. 6 да стане т. 8, защото понякога се налага да плащаме не само наема за жилището, а и други помощи и специални добавки за хората с увреждания.
Другото съображение е свързано с това, че е по-добре да напишем инструкция, защото според Закона за нормативните документи наредбите имат друга сила и характер. След като има правилник за приложението на закона, може би е по-правилно да наречем този документ, който ще бъде подписван и узаконяван от министъра на труда и социалната политика, инструкция.
Аз не се отказвам от своите предложения и държа те да бъдат гласувани в залата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Панева, разбра се, че ще подложа на гласуване Вашите предложения, но от юридическа гледна точка не мога да подложа на гласуване и двата варианта.
Маргарита Панева (КБ, от място): Вторият вариант, аз вече казах, с добавката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.
Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Антонела Понева в неподкрепената от комисията част, тоест т. 3, 4 и 5 от нейното предложение.
Гласували 108 народни представители: за 29, против 17, въздържали се 62.
Предложението на народния представител Антонела Понева не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Маргарита Панева. Чухте аргументацията й. По т. 1 има два варианта. Първият вариант е оттеглен, остава вторият вариант – това, което госпожа Панева уточни тук.
Моля, гласувайте.
Гласували 92 народни представители: за 44, против 5, въздържали се 43.
Предложението не се приема.
Заповядайте за процедура, госпожо Панева.
Маргарита Панева (КБ): Колеги, към мотивите, които изложих, искам да добавя и още един. Оказа се, че миналата година за наеми на хора, настанени в общински жилища, са платени около 245-250 хил. лв. По прогнозите, които могат да се направят, сега тази сума ще скочи най-много до 1 млн. лв. Аз моля за прегласуване. Смятам, че можем да заделим за хората с увреждания още около 700 хил. лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля да прегласуваме предложението на народния представител Маргарита Панева с втория вариант, още веднъж повтарям, който не е подкрепен от комисията.
Гласували 111 народни представители: за 55, против 4, въздържали се 52.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте предложението на народния представител Николай Камов, в частта, в която не се приема от комисията, тоест т. 3.
Гласували 106 народни представители: за 17, против 24, въздържали се 65.
Предложението на народния представител Николай Камов се отхвърля.
Моля, гласувайте предложението на комисията за § 1.
Гласували 102 народни представители: за 91, против 11, въздържали се няма.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Мръцков: По § 2 има няколко предложения.
Първото предложение е на народния представител Деница Димитрова.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Николай Камов, което не се подкрепя от комисията:
В чл. 42б, в т. 1 думите “с определена чужда помощ” да отпаднат.
Има предложение на народния представител Донка Михайлова:
В чл. 42д след думите “месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 5 се предоставя на лицата с трайни слухови и/или зрителни увреждания” се добавя “и на лица с интелектуални затруднения”.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Николай Камов по чл. 42д:
“Чл. 42д. Месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 5 се предоставя на лица с трайни зрителни, слухови и/или ментални увреждания, довели до степен на трайно намалена работоспособност или ограничена възможност за социална адаптация 71 и над 71%.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Маргарита Панева, подкрепено по принцип от комисията.
Има предложение на народния представител Антонела Понева, подкрепено по принцип от комисията.
Следва предложение на народния представител Николай Камов:
Член 42е да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народния представител Ива Станкова по чл. 42ж, подкрепено от комисията.
Има предложение на народния представител Антонела Понева - § 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
“§ 2. Създават се чл. 42а, чл. 42б, чл. 42в, чл. 42г, чл. 42д, чл. 42е и чл. 42ж:
“Чл. 42а. Месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 1 се предоставя в зависимост от индивидуалните потребности на:
1. лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто трайно намалена работоспособност;
2. лица с трайни увреждания с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто със затруднения в придвижването;
3. деца с намалена възможност за социална адаптация.
Чл. 42б. Месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 2 се предоставя в зависимост от индивидуалните потребности на:
1. лица с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
2. деца със 71 и над 71 на сто намалена възможност за социална адаптация.
Чл. 42в. Месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 3 се предоставя в зависимост от индивидуалните потребности на лица с трайно намалена работоспособност и деца с намалена възможност за социална адаптация.
Чл. 42г. (1) Добавка по чл. 42, ал. 2, т. 4 се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист на:
1. лица с трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност;
2. деца с намалена възможност за социална адаптация;
3. военноинвалиди.
(2) Добавката по ал. 1 се ползва и от придружителите на лицата с определена чужда помощ.
Чл. 42д. Месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 5 се предоставя на лица с трайни слухови и/или зрителни увреждания, довели до намалена работоспособност 71 и над 71 на сто и на деца с намалена възможност за социална адаптация.
Чл. 42е. Месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 6 се предоставя на самотни лица с трайни увреждания, ако договорът за наем е сключен с тях.
Чл. 42ж. Месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 7 се предоставя на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто трайно намалена работоспособност или деца с намалена възможност за социална адаптация, при условия и по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването и на министъра на труда и социалната политика.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.
Първо, поставям на гласуване предложението на народния представител Николай Камов относно чл. 42б, т. 1, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 18, против 16, въздържали се 50.
Предложението на народния представител Николай Камов не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Донка Михайлова, което комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 3, против 18, въздържали се 64.
Не се приема това предложение.
Поставям на гласуване второто по ред предложение на народния представител Николай Камов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 11, против 21, въздържали се 54.
Предложението, второ по ред, на народния представител Николай Камов, не се приема.
Поставям на гласуване пак предложение на народния представител Николай Камов – виждате доклада, то е вече трето по ред – чл. 42е да отпадне. Комисията не подкрепя това предложение.
Гласували 91 народни представители: за 13, против 20, въздържали се 58.
Предложението на народния представител Николай Камов не се приема.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Антонела Понева, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 16, против 38, въздържали се 39.
Предложението на народния представител Антонела Понева не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за § 2.
Гласували 88 народни представители: за 70, против 10, въздържали се 8.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК Петър Мръцков: Искам да уведомя, че има едно предложение на народния представител Николай Камов, което не е обсъждано на основание чл. 71, ал. 2 от правилника.
По § 3 има предложение от народния представител Деница Димитрова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има второ предложение на народния представител Маргарита Панева, което комисията не подкрепя:
Създава се § 3:
„§ 3. В Допълнителната разпоредба в § 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. “Трайно намалена възможност за социална адаптация” е доказана неспособност на лице с увреждания да се самообслужва и да общува без посредник.”
2. Досегашните точки от 3 до 15 се преномерират съответно от 4 до 16.”
Комисията предлага да се създаде § 3 със следното съдържание:
„§ 3. В § 1 от Допълнителната разпоредба се създава т. 16:
„16. „Лица със затруднения в придвижването” са лица, които имат трайно оформен дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта”.
По § 4 има допълнителен доклад.
Комисията предлага параграфът да бъде разделен на две алинеи като смисълът на § 4 не се променя:
“§ 4. (1) Месечната добавка по чл. 42, ал. 2, т. 7 се предоставя на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто трайно намалена работоспособност или деца с намалена възможност за социална адаптация при наличие на медицинско предписание от лекар-специалист до 1 януари 2007 г.
(2) Параграф 2, относно чл. 42ж влиза в сила от 1 януари 2007 г.”
Искам да дам едно малко пояснение защо комисията предложи § 4 да бъде разделен. По този начин искаме да уредим изменението и това как могат да ползват до 1 януари 2007 г. лицата тази добавка по чл. 42, ал. 2, т. 7 и влизането в сила на § 42ж, което е от 1 януари 2007 г. Това наложи тази промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.
Имате думата, уважаеми народни представители.
Маргарита Панева (КБ, от място): Господин председател, аз оттеглям предложението си по § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля да се отрази в стенографския протокол, че народният представител Маргарита Панева оттегля предложението си, тъй като е отпаднала тази необходимост. Следователно, остава само предложението на комисията.
Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля да гласуваме § 3 и § 4 така, както се докладваха тук.
Моля да погледнете допълнителния доклад на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 99, против няма, въздържал се 1.
Тези два параграфа са приети, а с това и окончателно Законът за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания.
ДОКЛАДЧИК Петър Мръцков: Господин председател, искам да благодаря на уважаемите народни представители за подкрепата, която дадоха на нас, вносителите – д-р Адемов, госпожа Христина Христова и аз, по приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Обявявам почивка до 11,30 ч. (Звъни.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова (звъни): Продължаваме заседанието.
Предстои да разгледаме следващата точка от дневния ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2005 Г.
Има доклад на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Господин Спасов, моля да представите доклада на вашата комисия, която е водеща по този проект за решение.
Светослав Спасов (НДСВ): Госпожо председател, правя процедурно предложение в пленарната зала да бъдат допуснати господин Михаил Балабанов – заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта, и господин Иван Модев – директор на Дирекция “Политика за младежта” в Държавната агенция за младежта и спорта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да гласуваме процедурното предложение за достъп до пленарната зала.
Гласували 68 народни представители: за 67, против няма, въздържал се 1.
Процедурното предложение е прието.
ДОКЛАДЧИК Светослав Спасов: Уважаема госпожо председател, представям
“ДОКЛАД
на Комисията по въпросите на децата, младежта и спората относно Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2005 г., № 602-03-15, внесен от Министерския съвет на 27 юни 2006 г.
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2005 г., внесен от Министерския съвет, на свое заседание, проведено на 13 юли 2006 г.
Проектът за решение за приемане на Годишния доклад за младежта за 2005 г. беше представен от госпожа Весела Лечева – председател на Държавната агенция за младежта и спорта.
Председателят на Държавната агенция за младежта и спорта информира членовете на комисията, че докладът е изготвен от Междуведомствен експертен съвет на основание решение на Народното събрание от 3 април 2002 г. и на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България. Докладът представя актуалното състояние на младите хора в страната и основните приоритети на държавната политика, като се основава на Бялата книга на Европейската комисия “Нов тласък за европейската младеж” и Европейската харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите, както и решенията и препоръките по въпросите на младежта в Съвета на Европа. В него са отразени данни от проведено социологическо проучване, възложено от Държавната агенция за младежта и спорта на Агенция “Медиана”, публичните регистри, статистики на националните институции и се основава на годишните доклади за младежта за 2003 г. и 2004 г. Докладът отразява извършеното до момента и предстоящите действия за провеждане на единна младежта политика в Република България.
Структурата на доклада е обособена в шест глави, които очертават шест основни приоритетни сфери на младежката политика – демографска характеристика, здраве, образование, трудова заетост, работно време и гражданска активност. Във всяка една от главите се съдържа актуална информация, основни приоритети и предвидени мерки за съответната сфера.
Основните приоритети, формулирани в доклада, и предложените спешни мерки са както следва:
Първо, по отношение на демографската политика основните приоритети са свързани със забавяне на негативните демографски процеси. Предложените спешни мерки, насочени към младите хора, са изготвяне на Национална политика по миграцията; Програма за популяризация и налагане на двудетния семеен модел; реализиране на политика за намаляване възрастта на раждане на първо дете и превръщане на майчинството в социално престижен статус.
Второ, по отношение на здравната политика спешните мерки са насочени към изграждане на нова система за лечение и реадаптация на наркозависимите; приемане на Програма за въздействие на общественото мнение с цел създаване на обществен контрол и нетърпимост към разпространението и търговията с наркотици; въвеждане на ефективна връзка между учителите и родителите за ранно известяване и предупреждение; предприемане на мерки за създаване на системен полицейски контрол над естествените места за струпване на млади хора (училища, младежки дискотеки, заведения); изготвяне и приемане на специализирана образователна програма за превенция върху употребата на наркотици.
Трето, по отношение на образователната политика основен приоритет е осигуряване на качествено образование, съобразено с нарастващите нужди на бизнеса от висококвалифицирани специалисти. Мерките са насочени към оптимизиране на нормативната база и националната политика за създаване на възможности за финансиране на българската образователна система чрез европейските фондове; гарантиране на равен достъп до образование във всички образователни степени; специална програма за подпомагане на деца в неравностойно положение за преодоляване на неграмотността; нормативно гарантиране и стимулиране на непрекъснатото професионално обучение и квалификация; повишаване на качеството на средното и висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда в страната и Европейския съюз.
Четвърто, по отношение на политиката за младежка заетост спешните мерки са насочени към стимулиране на връзката между учебните заведения и бизнеса; улесняване на прехода от училището към работното място; насърчаване на младежката заетост и предприемачество; насърчаване на мобилността и адаптивността на работната сила; провеждане на активна социална политика за преодоляване на негативните демографски тенденции.
Пето, по отношение на свободното време спешните мерки са насочени към създаване на фонд за стимулиране на младежката активност и финансиране на младежките дейности; оптимизиране на условията за изграждане на нови и модерни младежки зони, спортни и културни центрове чрез създаване на публично-частно партньорство; формиране на нормативна база, която да гарантира изграждането на национални и регионални младежки структури; стимулиране на партньорството на местните и регионални власти с младежките съвети; запазване и обновяване на младежките бази.
Шестият приоритет е по отношение на гражданската активност. Той е свързан с постигането на необходимото равнище на организираност, което да позволи на българската младеж да поставя и отстоява решаването на проблемите, които счита за важни и решаващи. Спешните мерки са насочени към приемане на Закон за младежта и Стратегия за национална политика за периода 2007-2017 г., както и разработване на система от програми на национално и регионално ниво за подпомагане на младежките дейности и изграждане на Национална информационна система за младежките организации и формирования и създаване на национално представителство в Европейския младежки форум; оптимизиране на възможностите за финансиране на младежките организации и инициативата от европейските фондове; изграждане на младежки форуми – партньорски мрежи на национални нива.
Като цяло докладът очертава необходимостта от приемане на единна политика в областта на младежта. Основният въпрос, който се поставя, е свързан с приемането на Закон за младежта, който да определи младите хора като основен обект на държавната политика за младежта, да дефинира младежките организации, тяхната структура, функции и финансиране, както и координацията и съвместните им действия с органите на държавната власт и местното самоуправление.
Докладът поставя въпроса и за приемане на Национална стратегия за младежта, както и за трансформирането на Държавната агенция за младежта и спорта в Министерство на младежта и спорта.
В хода на разискванията думата взеха народните представители Светослав Спасов, Евгения Живкова, Лъчезар Иванов, Валентина Богданова, Маргарита Кънева, Маргарита Панева и Георги Димитров. Членовете на комисията декларираха по принцип подкрепата си.
Народният представител Светослав Спасов подчерта необходимостта от създаването на Закон за младежта, който да определи структурата и организацията на младежките организации и отговорните за провеждане на държавната политика младежки институции, тяхната координация и взаимодействие. Той постави въпроса за необходимостта от възстановяване дейността на Националния младежки съвет, както и за създаването на регионални младежки съвети, с чиято помощ да се изградят и поддържат младежки информационно-консултантски центрове, чиято основна цел да е свързана с информиране и обучение на младите хора за дейността и работата по Европейските структурни фондове.
Народният представител Лъчезар Иванов изказа възражение срещу информацията, съдържаща се в Глава втора “Здраве, здравен статус и здравословен начин на живот на младите хора”, а именно срещу необходимостта от законодателно разграничаване на понятията “твърди” и “меки” наркотични вещества и неточното представяне на данни относно майчината смъртност – съгласно информацията в доклада тя е 19,1% от ражданията, а според информацията, предоставена от Министерството на здравеопазването, тя е 10,02%. Той излезе с предложение, което да бъде подкрепено от останалите членове на комисията, тези текстове от доклада да бъдат коригирани.
След проведените разисквания комисията взе единодушно решение да подкрепи Проекта за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2005 г., № 602-03-15, внесен от Министерския съвет на 27.06.2006 г., и да предложи на Народното събрание нейното приемане със следните забележки:
В Глава втора “Здраве, здравен статус и здравословен начин на живот на младите хора”:
- цифрите относно размера на майчината смъртност да се заменят от “19,1% от ражданията” на “10,02% от ражданията”;
- да не се допуска законодателно разграничаване на понятията “твърди” и “меки” наркотични вещества.” Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Спасов.
Има и доклад на Комисията по труда и социалната политика. Ако има заместник-председател в залата, моля да го представи.
Комисията по образованието и науката и Комисията по здравеопазването също са представили доклади.
Заповядайте, господин Кумчев.
ДОКЛАДЧИК Тодор Кумчев: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, позволете ми да ви запозная с
“ДОКЛАД
на Комисията по здравеопазването относно Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2005 г., № 602-03-15, внесен от Министерския съвет на 27 юни 2006 г.
На свое редовно заседание, проведено на 13 юли 2006 г., комисията разгледа Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2005 г., № 602-03-15, внесен от Министерския съвет на 27 юни 2006 г. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Емил Райнов, представител на Държавната агенция за младежта и спорта, на Националния център по наркомании и на неправителствени организации. Докладът беше представен от служители на Държавната агенция за младежта и спорта.
Бяха поставени въпроси и беше проведена дискусия по Глава втора “Здраве, здравен статус и здравословен начин на живот на младите хора” и по набелязаните спешни мерки в заключението на доклада.
Комисията по здравеопазването въз основа на проведеното обсъждане прие следното становище:
- препоръчва в частта сравнителен анализ и здравен статус на младите хора да бъдат коригирани показателите за майчина смъртност и да се уточни показателят “обща смъртност”, както и да се посочат конкретни статистически данни;
- с оглед на действащото в момента законодателство в страната, счита за необходимо препоръката за законодателно разграничаване на меката от твърдата дрога да бъде прецизирано или да отпадне като мярка в заключението на доклада;
- препоръчва всички предложения, изводи и препоръки относно националната политика по отношение на употребата и разпространението на наркотиците да бъдат съгласувани с Министерството на здравеопазването и Националния център по наркомании.
След проведеното единодушно гласуване “за” Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание на основание чл. 75, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да приеме Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2005 г., № 602-03-15, внесен от Министерския съвет на 27 юни 2006 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Кумчев.
Представителите на вносителите желаят ли да вземат думата да представят проекта за решение и доклада или да преминем към дискусия?
Имате думата за изказвания по проекта за решение и по представения от господин Спасов основен доклад на водещата комисия.
Заповядайте, госпожо Понева.
Антонела Понева (ДСБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Темата наистина е изключително важна за децата, младежта – нашите деца. Какво правим ние за тях и за да не си задаваме въпроса къде са те, какво се случва с нашите деца, трябва да се обърне много сериозно внимание.
Не бих казала, че този доклад ни дава представа за нужното внимание на правителството към темата за младежта. Какво ми направи впечатление на мен в този доклад? В няколко от главите има единствено и само констатации – общоизвестни констатации, мерки, лишени от всякаква конкретност, без срокове, без отговорни държавни органи и институции – чисто пожелателен характер. Прехвърлят се отговорности и ангажименти от една към друга институция и това е най-сигурният начин да не се изпълни нито един от тях.
Ако говорим за Глава “Демографски характеристики на младите хора в България”, важи точно това. Абсолютно не е ясно кои са отговорните институции и какви са мерките - лишени са от всякаква конкретност.
Същото е и в Глава “Образование и образователно равнище на младите хора”. И после се питаме защо от училище те излизат неграмотни. Питаме се защо пишат учуден с “о”.
Глава “Заетост и професионална реализация на младите хора”. Тук в сравнение с другите глави има известна конкретика, но повечето програми, които се споменават, са стартирани при предишни правителства и през 2005 г. те приключват или продължават. Дейностите по тях са по-скоро в ресора на Министерството на труда и социалната политика и най-вероятно ще бъдат отчетени и там. Или пък са в бъдеще време, такова бъдеще необхватно и недостижимо.
Глава “Свободно време”. Изложението в тази глава започва с едно показателно признание. То е опит за снемане на отговорността и оправдание. Многократните промени в институционалната структура на ведомството са причина за ограничаване на възможностите за провеждане на ефективна и единна политика за свободното време на младите хора. Наистина признание, че такава политика няма, но за сметка на това заслужава внимание следващият абзац: “През 2005 г. Министерският съвет създаде Държавна агенция за младежта и спорта, в чиято специализирана администрация е Главна дирекция “Политика за младежта”. Този административен акт е предпоставка за ново равнище на управленска дейност по въпросите на младежта.” Каква конкретика има тук и какво ни говорят изобщо тези думи? “Ключ към успеха е свободното време на децата и младите хора да бъде изпълнено с позитивни дейности в областта на спорта и творчеството.” Забележете как завършва този абзац: “По този начин тези дейности ще се превърнат и в мярка срещу негативните и асоциални прояви сред младите хора.” И тъй като такива дейности няма, очевидно признаваме, че са застрашителни негативните и асоциални прояви сред младите хора.
Конкретно по програмите, които са визирани в доклада.
Програма за младежки дейности 2004-2005 г. – продължение. Не е ясно каква е заслугата на управляващите от м. юни 2005 г.
Национален форум „Българска младеж”. Не става ясно какви са целите на този проект и как са оценени успешността или съответно неуспехът на този проект.
Програма „Младеж”. Очевадно манипулативно представяне на данни за усвояемостта на средствата за 2005 г., за липса на важна сравнителна таблица, която е дадена само по този начин – за 2004 г., и показва много ниски показатели за реална усвояемост на всички дейности. Например правилността, честността, откритостта, в крайна сметка отсъствие на корупция или политическа протекция на верни НПО.
Успешността на механизмите за контрол и насърчаване по време на изпълнение на селектираните проекти. Отново единствено констатации!
Мрежа „Евродеск”. Програмата действа от 2002 г., но за качеството и за работата е показателен следният цитат: „В началото на 2005 г. в България има едно национално бюро, координиращо дейността и 50 Евродеск сертифицирани регионални бюра”. Ето това именно показва каква е дейността по тази програма. По препоръка на Брюксел с цел оптимизиране на мрежата те са намалени с 14 и в края на календарната година тези информационни точки са 38. Причината за редуцирането им е липсата на активност, дублиране на дейностите в някои градове, както и неизпълнение на договора с Европейската комисия на съответните организации. Разбира се, причините за този провал винаги са други, освен обективните, и не са посочени такива.
Ролята и отговорността на държавното управление е абсолютно неясна.
Европейската младежка седмица. Изброените инициативи са толкова малки и случайно подбрани, като прицел и обхват. Например рисуване на графити в подлеза на НДК.
Дейностите са такива, които могат да бъдат отчетени по някой проект на средна неправителствена организация, но изглеждат нелепо за претенциите на една държавна институция, каквато е Държавната агенция за младежта и спорта.
Много ви моля да обърнете внимание на този нелепо звучащ рефрен: „Първа стъпка в осъществяване на приоритетите на държавната политика е трансформирането на Държавната агенция за младежта и спорта в Министерство на младежта и спорта”. Отново! Колко пъти ще го правим това и докога?
Това, което бих искала да кажа накрая, е, че присъствието на НДСВ в това правителство би трябвало все пак да означава някаква приемственост.
Ето какво пише в доклада за 2004 г. Ще посоча само няколко конкретни забележки: „Създаване на консултативен младежки съвет, създаване на регистър на младежките неправителствени организации”. Защо не се настоява от представителите на НДСВ това да се случи, тъй като до момента, аз поне не знам и ще се радвам, ако греша, но нито консултативен младежки съвет, нито регистър на младежките неправителствени организации са създадени?
Но затова пък, засега неофициално, се говори за закон за младежта и се предвиждат подобни органи и структури, които забележете, са: Национален младежки съвет и регистър на младежките организации, който е задължителен, като този от типа на Лекарския съюз например. Тоест, за да можеш да кандидатстваш за средства по програми на правителството или на Европейския съюз трябва да се регистрираш като младежка организация именно в тези съюзи.
Точно тук се предполага да са заложени онези фини механизми за ограничаване на дейността на така наречените неприятелски неправителствени организации чрез трудната им регистрация като младежки организации в този регистър. Тоест, комунистическата обсесия за бюрократизиране и контрол навсякъде и във всичко за съжаление се развихря с пълна сила и на този терен. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, госпожо Понева.
Има ли други желаещи за изказване?
Госпожо Живкова, заповядайте.
Евгения Живкова (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, Годишният доклад за младежта за 2005 г. е на базата на решение на Тридесет и деветото Народно събрание да бъдат приемани ежегодни доклади на Държавната агенция за младежта и спорта, които да отчитат младежките дейности. Тъй като за 2003-2004 г. такива доклади не бяха внесени и приети от Народното събрание, в момента се налага ние да приемаме доклад за 2005 г., който е иницииран от Държавната агенция за младежта и спорта и е създаден от Междуведомствен експертен съвет с участието на държавните институции, неправителствения сектор, академичната и социологическата общности. Този доклад, независимо от критиките, които все пак към него биха могли да бъдат отправени, отчита младежките проблеми и постигнатите резултати до този момент. Той е разработен в шестте приоритетни сфери на младежката политика, а те са: демографска характеристика на младите хора; здраве, здравен статут и здравословен начин на живот; образование и образователно равнище; заетост и професионална реализация; свободно време; гражданска активност и толерантност.
В доклада се съдържат данни до края на 2005 г., сравними с отчетни данни на Министерството на образованието и науката и Държавната агенция за закрила на детето предвид съвпадащия възрастов обхват от 15 до 35 години за младежите, като се покрива периодът след 2002 г., когато, както вече споменах, е приет и последният доклад. Съществено е, че отчита възрастовата граница над детската, тоест от 18 до 35 години, като в нея са регистрирани 2 млн. 46 хил. души. Това е едно особено важно от икономическо и демографско отношение население. Ползват се статистически данни, сравнителни анализи и социологически проучвания, които се сравняват с 1991 г. Докладът, въпреки недостатъчните може би анализи, все пак показва и анализира причините за демографския проблем, ниската раждаемост, свързва ги с икономическите причини и ръста на месечните помощи за деца.
По отношение на здравеопазването се наблюдават тревожни тенденции, като невнимание към личното здраве, употреба на алкохол и наркотици, липса на здравни осигуровки и съответно лечение, общо повишаване на заболеваемостта.
Към образованието въпросите са от икономически характер, като се наблюдава засилване на неграмотността сред ромското население, което води до отхвърляне на групата от пазара на труда.
Ръстът на работната заплата влияе върху мотивацията на младите да се образоват. Свободното време се свързва с участие в програми, спорт и туризъм.
В доклада се констатира, че ликвидирането на Националната спортна база и сградния фонд, както и преобразуването на младежките домове и центрове в търговски дружества, създава големи трудности.
Гражданската активност в рамките на 50% се определя като относителна. Върху нея влияят пазарният принцип, с който се свързва ценностната система, липсва национална младежка организация или съюз, пада доверието в закона. Отчетено е, че съществува относителен еврооптимизъм и нараства етническата и религиозната нетолерантност.
Докладът посочва и мерките, които се предвиждат за преодоляване на негативите, но несъмнено в тях не достигат лостовете, които трайно и видимо да изменят положението. Въпреки това смятам, че в доклада се предлага решение за някои от съществуващите проблеми, като закон за национална младежка политика, Национална стратегия за младежта за 2007-2017 г. Аз лично смятам, че този доклад би трябвало да бъде подкрепен и затова Коалиция за България ще подкрепи доклада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря, госпожо Живкова.
Има ли други желаещи за изказвания?
Господин Спасов, заповядайте за представите проекта за решение.
ДОКЛАДЧИК Светослав Спасов: Уважаема госпожо председател, предлагам следния проект за решение:
“Проект
РЕШЕНИЕ
за приемане на Годишния доклад за младежта за 2005 г.
На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България Народното събрание
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за младежта за 2005 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване проекта за решение, така както беше представен.
Гласували 87 народни представители: за 80, против 5, въздържали се 2.
Решението е прието.
Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ.
Госпожо Дикова, заповядайте да представите доклада на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.
ДОКЛАДЧИК Марина Дикова: “Закон за изменение и допълнение на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.”
Комисията подкрепя наименованието на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 5.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 6.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 7.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 8:
“§ 8. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите “Европейския съюз” се добавя “на Европейското икономическо пространство или от Конфедерация Швейцария”.
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
“(4) Лица – граждани на държави–членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, които притежават професионално звание “архитект”, предоставено от компетентен орган на съответната държава по силата на закон за доказани постижения в областта на архитектурата, могат да извършват самостоятелно в Република България дейности в инвестиционното проектиране за обекти от пета и шеста категория по чл. 137, т. 5 и 6 от Закона за устройство на територията, а за обектите от първа, втора, трета и четвърта категория по чл. 137, т. 1, 2, 3 и 4 от Закона за устройство на територията – съвместно с проектант, притежаващ пълна проектантска правоспособност.
(5) Постиженията на лицата по ал. 4 се доказват със свидетелство, издадено от тяхната държава членка по произход.
(6) Лицата по ал. 4 притежават ограничена проектантска правоспособност по част “архитектурна”.”
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 9.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 10.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 11.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 12.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 13.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи да се изкажат по тези текстове? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване наименованието на закона, параграфи от 1 до 7 включително на вносителите, подкрепени от комисията, § 8 в редакцията на комисията и от § 9 до § 15 включително на вносителите, подкрепени от комисията.
Моля, гласувайте тези текстове.
Гласували 67 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Марина Дикова: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 19.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 20.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 24.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 25.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 26.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 27.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 28.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 29.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 30.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 31.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Желаещи за изказвания по така представените параграфи има ли? Няма желаещи.
Моля, гласувайте параграфи от 16 до 32 включително на вносителите, подкрепени от комисията.
Гласували 72 народни представители: за 71, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Марина Дикова: “Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията предлага да се създаде нов § 32а, който да стане § 33:
“§ 33. Министерският съвет и областните управители предоставят на Камарата на архитектите, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и на регионалните им колегии помещения – държавна собственост, необходими за осъществяване на дейността им по реда на Закона за държавната собственост.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 33, който става § 34:
“§ 34. В Закона за устройство на територията се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 176а, ал. 1 се добавя изречение второ: “Не се съставят технически паспорти за строежите по Глава трета, Раздел VІІ и Раздел VІІІ.”
2. В чл. 230 се правят следните изменения и допълнения:
а) Алинея 3 се изменя така:
“(3) Проектанти с пълна проектантска правоспособност, които работят като служители по трудово или служебно правоотношение в администрациите на териториалните органи на изпълнителната власт, могат да изработват проекти на устройствени схеми и планове или да упражняват технически контрол само за административно-териториални единици, в които те не са органи или не участват в състава на органи с експертни, съгласувателни, одобрителни, разрешителни, контролни или други правомощия по този закон.”
б) създава се нова ал. 4:
“(4) Служители в общинските администрации, които имат пълна или ограничена проектантска правоспособност, могат да изработват служебно проекти за устройствени планове за държавни или общински поземлени имоти на територията на общината, а за изграждането на обекти общинска собственост – и инвестиционни проекти, в съответствие с придобитата проектантска правоспособност.
в) досегашната ал. 4 става ал. 5.”
Комисията предлага да се създаде нов § 34а, който да стане § 35:
“§ 35. В Закона за обществените поръчки в чл. 94, ал. 3 думите “устройственото проектиране” се заменят с “инвестиционното проектиране”.”
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 34, който става § 36.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 35, който става § 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Уважаеми дами и господа, имате думата за изказвания по текстовете от Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта. Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на законопроекта, § 32а, 33, 34а в редакция, предложена от комисията, и § 34 и 35 на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети, а с това и целият закон.
Благодаря Ви, госпожо Дикова.
Уважаеми дами и господа, поради преждевременно изчерпване на дневния ред, гласуван за тази седмица, закривам днешното пленарно заседание.
Следващото пленарно заседание ще бъде утре от 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 12,14 ч.)

Заместник-председатели:
Любен Корнезов
Камелия Касабова

Секретари:
Нина Чилова
Десислав Чуколов