Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2006-12-20

Председателствали: председателят Георги Пирински и заместник-председателите Любен Корнезов, Камелия Касабова и Юнал Лютфи
Секретари: Метин Сюлейманов и Светослав Малинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме регистрирани 180 народни представители, което ми дава възможност да открия днешното пленарно заседание.
Всеки момент ще получите проекта за програма, който беше дискутиран на заседанието на Председателския съвет. Преди началото на заседанието вие разполагахте с един проект, който не търпи промяна, освен в датите.
Ще ви прочета проекта, който ще получите всеки момент.
РЕПЛИКИ: Ние сме го получили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Но дали фигурира датата “20-21 декември 2006 г.”?
РЕПЛИКИ: “20-22 декември 2006 г.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Именно. Аз насочвам вниманието ви на споделеното мнение на Председателския съвет, че трябва да се чете “20-21 декември 2006 г.”. Поправката е мъничка, но навярно с осезаеми последици.
И така:
“Проект
ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание за 20-21 декември 2006 г.
1. Проект за Решение за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.
2. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Литва за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото. Вносител е Министерският съвет.
3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата.
4. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Вносители са Борислав Великов и група народни представители.
5. Второ четене на законопроекта за одобряване и прилагане на Общия устройствен план на Столичната община.
6. Второ четене на Законопроекта за Централния професионален регистър на физическите и юридическите лица, извършващи строителство.
7. Второ четене на законопроекта за лекарствените продукти в хуманната медицина – продължение.
8. Проект за Решение за освобождаване на министъра по европейските въпроси.
9. Прекратяване на пълномощията на народни представители.”
Този проект за програма се предлага с разбирането, че са възможни размествания на точките, за да се приемат решенията от персонален характер, които фигурират сега към точки осма и девета, и с разбирането, че може да има и други размествания в зависимост от дискусията.
Двадесет и втори декември 2006 г., петък, вече и по правилник е неработен, ваканционен ден за Народното събрание. Няма причина да се отклоняваме от нормата на правилника. Напротив, интензивността на работата предполага да го спазим.
Подлагам на гласуване този проект за Програма за работата на Народното събрание за 20-21 декември 2006 г.
Гласували 163 народни представители: за 157, против 2, въздържали се 4.
Програмата е приета.
Преди да съобщя постъпилите законопроекти и проекторешения – предложенията за дневен ред:
Има предложение от господин Борислав Китов и група народни представители за включване на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
Той е включен в програмата, която току-що гласувахме, и затова предложението няма да бъде подлагано на гласуване.
Заповядайте, господин Китов.
Борислав Китов (БНС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! На пръв поглед нещата съвпадат, но не е така.
Предложението, което правя, е във връзка с един законопроект на уважаемия доц. Великов към стария Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, който е с един член и дава възможност да се удължи срокът, за който ще действа начинът, по който се внасят медицински изделия, тъй като Законът за медицинските изделия, така или иначе ще стане факт след Нова година. Ако това не се прояви, има реална опасност да се получи известен вакуум с медицинските изделия, което до голяма степен засяга вноса на медицински изделия за инвалиди и други групи.
Мисля, че текстът е консенсусен. Неслучайно вносителите са от всички парламентарни групи и моля да бъде включен в дневния ред на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли доклад на комисията, господин Китов?
Борислав Китов: Да, има доклад на комисията, който е внесен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има ли готовност в парламентарните групи за включване?
Господин Китов, не знам дали обърнахте внимание на програмата. Точно този, Вашият закон, е включен като точка четвърта в програмата.
Отпада необходимостта да се гласува.
Борислав Китов (БНС, от място): Включено е като точка четвърта, грешката е моя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Има предложение от народния представител Стела Банкова за включване на законопроект по имотите на господин Сакскобургготски.
Заповядайте, госпожо Банкова.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, имам предложение отново, за кой ли път, на вашето внимание да бъде допуснат за разглеждане в пленарната зала Законът, който внесох в първия ден на Четиридесетия парламент, за конфискация на незаконно върнатите имоти на господин Кобургготски.
Искам да ви обърна внимание, че това представлява един изключително скандален факт – за над 1 млрд. лв. по актуализирани цени е присвоено българско имущество от господин Кобургготски.
В комисията за така наречените царски имоти чрез документи беше установено, че тези имоти са върнати неправомерно на господин Кобургготски. Нещо повече, нека да не забравяме, че дворецът “Врана” е върнат с фалшифициран нотариален акт, което представлява един криминален акт, който парламентът продължава да търпи. Тези имоти бяха върнати от назначени от господин Кобургготски лица, което представлява злоупотреба със служебното положение.
Моля на вашето внимание отново да поставим обстоятелството, че в момента безпощадно се изсичат рилските гори от господин Кобургготски, което представлява престъпление спрямо българската природа и спрямо интересите на българската държава.
Уважаеми колеги, когато господин Кобургготски благодари на тройната коалиция за това, че са оставили имотите му, аз изпитах срам и си мисля, че това е национален срам, че това е срам за цялата нация. Дотам ли достигна националното ни унижение? В името на котерийни, задкулисни и партийни интереси, в името на това да оцелее в управлението тройната коалиция да си затваряме очите пред един криминален акт – връщане на незаконно имущество за над 1 млрд. лв. по днешни цени.
Моля ви, уважаеми колеги, този закон за конфискация на това имущество да влезе в пленарната зала. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 143 народни представители: за 30, против 85, въздържали се 28.
Предложението не се приема.
Предложение на народния представител Минчо Христов – проект за решение относно ІІІ и ІV блок на АЕЦ „Козлодуй”.
Заповядайте, господин Христов.
МИНЧО ХРИСТОВ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, предлагам в дневния ред да влезе проект за решение за предоговаряне на закриването на ІІІ и ІV блок на АЕЦ „Козлодуй”. Причините съм ви ги казал от тази трибуна - това е перфектното техническо състояние на ІІІ и ІV блок и тежкият дефицит на ток, който се очертава в региона и в България. Това беше признато от министър Румен Овчаров в специално писмо до Европейската комисия.
Искам да ви цитирам и премиера господин Сергей Станишев, който заяви преди няколко дни буквално, че „Не сме се отказали от по-добро решение за двата реактора.”
Ще ви цитирам и президента господин Първанов, който преди няколко дни заяви: „Очаквам, ако Европейският съюз мисли реално за бъдещето, за енергийната сигурност не само на България, а и на Балканите като цяло, да се намери начин за удължаване на срока на работа на ІІІ и ІV блок на АЕЦ „Козлодуй”.”
Няма да ви цитирам многобройните европейски депутати, които се борят против предсрочното закриване. Ще ви цитирам потресаващите признания на Джефри ван Орден: „Ако аз бях получил подкрепата от българското правителство, българската мисия и българските евронаблюдатели, тези пет гласа за гъвкавия подход към ІІІ и ІV блок въобще нямаше да са проблем.”
Колеги, ще ви повторя, недостойно е, срамно е европейски депутати да защитават българската атомна електроцентрала, а ние да мълчим. Нека да развържем ръцете на българското правителство за започване на преговори за предоговаряне на закриването на ІІІ и ІV блок. От това се нуждае нашата страна, от това се нуждаят нашите граждани. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 133 народни представители: за 28, против 61, въздържали се 44.
Предложението не се приема.
Други предложения по реда на ал. 3 няма.
Следва да ви съобщя постъпилите законопроекти и проекторешения от 13 до 19 декември 2006 г.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие – вносители са Яни Янев и група народни представители. Водеща е Комисията по околната среда и водите.
Законопроект за изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина – вносители са Борислав Великов и група народни представители. Водеща е Комисията по здравеопазването.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за заем на проект за разширение на пристанище Бургас между Задграничния фонд за икономическо сътрудничество, Япония, и Република България – вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по транспорт и съобщения и на Комисията по външна политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката – вносители са Красимир Каракачанов и група народни представители. Водеща е Комисията по енергетика.
Законопроект за ратифициране на Международното споразумение по кафето от 2001 г. и на Международното споразумение по какаото от 2001 г. – вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, на Комисията по европейска интеграция и на Комисията по външна политика.
Законопроект за закриване на Агенцията за чуждестранна помощ – вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Проект за решение за избиране на заместник-председател на Четиридесетото Народно събрание – вносител е Волен Сидеров.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията – вносители са Захари Георгиев и група народни представители. Водеща е Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност – вносител е Захари Георгиев. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд – вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Разпределен е и на Комисията по европейска интеграция.
Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждане на точка първа от приетия дневен ред:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.
Проектът за решение има преамбюлна част, в която са изброени основанията, на които се приема броят на народните представители, които ще бъдат членове на Европейския парламент, и броят на членовете по парламентарни групи.
Като информация мога да ви съобщя, че до мен беше отправено писмо-предложение с днешна дата от народния представител Димитър Абаджиев, в което той обосновава необходимостта сред 18-те да бъде включена и кандидатура на независим народен представител. Въпросът беше обсъден на Председателски съвет с разбирането и споделеното мнение, че изричното решение, което парламентът прие по този въпрос за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предвижда принцип на пропорционално представителство на парламентарните групи. В този смисъл изключва възможността от включване сред представителите в Европейския парламент на независими народни представители. Може би въпросът ще бъде предмет на дискусия в хода на обсъждането на самия проект за решение.
Уважаеми колеги, преминаваме към:
ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.
Има ли някои от вносителите, който би желал да представи проекта за решение? Той е подписан от господата и госпожите Миков, Мингова, Местан, Стоянов, Михайлова, Софиянски и Шопов.
Кой желае процедурен въпрос?
Господин Абаджиев, заповядайте.
Димитър Абаджиев (независим): Благодаря, господин председател.
Вземам думата по процедурен въпрос. Оттеглям направеното от мен предложение, тъй като, доколкото виждам от проекта за решение, квотата на парламентарната група на ОДС е запазена.
Единственият ми мотив беше, че тройната коалиция имаше идея да намали квотата на десницата и съответно на Европейската народна партия от четирима на трима. Виждам, че това не е така, така че оттеглям направеното тази сутрин предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря, Ви господин Абаджиев.
По същество Вашето предложение нямаше как да бъде обсъждано формално, тъй като не е внесено съгласно изискванията на правилника. Аз го съобщих от коректност, за да има картина пленарната зала за ….
Димитър Абаджиев (независим): Не е вярно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Така е, господин Абаджиев.
Няма други процедурни въпроси. Няма желаещи да представят проект за решение.
Преминаваме към дискусия.
Има думата господин Камов.
Николай Камов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Съзнавам, че ще наруша Правилника с началото на своето изказване, но тъй като ние обсъждаме Европейския парламент и нашите представители в него, искам да предложа нещо във връзка с вчерашните смъртни присъди. Надявам се, че това нарушение няма да бъде фатално от гледна точка на нашата процедура, уважаеми господин председател.
Изцяло поддържам прочетения от Вас текст вчера, но мисля, че това не е достатъчна реакция на парламента. И затова предлагам следната инициатива: всеки един от нас, всеки народен представител в това събрание да изпрати лично писмо до всеки един депутат в Европейския парламент, до всеки един член на Американския конгрес, а по инициатива на господин Яни Янев нашата делегация в Парламентарната асамблея на НАТО има намерение да изпрати такива писма персонално до всички членове на Асамблеята. Това могат да направят и другите делегации, ако приемат за уместно. Също така мисля, че депутатите мюсюлмани в нашия парламент могат да предприемат и други свои действия.
Мисля, че е уместно да учредим и парламентарен фонд за лобиране и предлагам нашите декемврийски заплати да бъдат внесени в този фонд, ако това предложение се приеме.
А сега по въпроса. Излизам с предложение, за съжаление по въпрос, по който има разногласия, по-точно вчера беше взето решение от парламентарната група на Коалиция за България и това, което се очаква да се предложи, мисля, че е неприемливо.
Няма да коментирам въпроса, това са наши вътрешни отношения, но не мисля, че е уместно от парламентарната група на Коалиция за България, подчертавам, Коалиция за България да бъдат излъчени депутати само от една партия – Българската социалистическа партия. Това е решението на групата вчера.
Досега имаше известно представителство – госпожа Иглика Иванова беше включена в досегашните ни представители. Предлагам от мое име и от името на господин Георги Анастасов тя отново да бъде включена в състава, който Коалиция за България ще изпрати. Знам, че в преходните разпоредби такова право, за разлика от комисиите и техните ръководства, по правилник имат само парламентарните групи. Но мисля, че парламентът, а надявам се и колегите след снощните ни дебати ще помислят и ще приемат този съвсем сериозен аргумент. Не може една коалиция в парламента еднопартийно да бъде представена в Европейския парламент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, припомням текста на ал. 2 на параграф 5а от нашето решение, тъй като ние можем да работим само по правилата. Той гласи следното:
“Членовете на Европейския парламент по ал. 1 се избират по предложение на парламентарните групи с явно гласуване и в цялост.”
Този текст изключва възможността дискусиите в рамките на парламентарните групи да се пренасят при обсъждането в пленарна зала. Така че можем да процедираме единствено въз основа на правилата, които сме приели.
Виждам, че господин Софиянски желае думата. Заповядайте.
Стефан Софиянски (БНС): Благодаря, господин председател.
Съвсем накратко във връзка с повдигнатия от господин Камов въпрос да информирам колегите депутати.
Вчера евронаблюдателите от Европейската народна партия имаха среща с председателя на Комисията по външните работи Елмар Брок специално за случая с осъдените сестри в Либия. Подготвена е декларация, която е гледана вчера в Комисията по външните работи, и от 8 януари 2007 г., още на първото заседание на групата на Народната партия въпросът ще се постави официално в парламента.
Извинявайте, че сега го казвам, но понеже въпросът беше повдигнат. Това просто е тръгнало и въпросът ще бъде разглеждан в качеството на нови депутати, поне в дясната партия с ангажимент на председателя на Комисията по външните работи в Европейския парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Уважаеми колеги, не коментирах първата част от изказването на господин Камов не защото няма основание да набележим цяла поредица от достатъчно сериозни стъпки на парламента, а просто защото в момента не сме готови да обсъждаме този въпрос и той не е точката на дневния ред. Но бих Ви предложил в началото на утрешното пленарно заседание да отделим време и да съгласуваме един набор от стъпки, които може да бъдат предприети, като съберем предложения от различните парламентарни групи. Аз ще имам грижата да проведа контакти с ръководството на всяка от групите, да съгласуваме действията си с другите държавни институции и да имаме достатъчно информация за предприетите от страна на нашите партньори действия.
Така че ни най-малко не считам въпроса за приключил за парламента. Напротив, трябва да се активизираме и в началото на следващия ден да преценим кои са най-работещите и ефективни действия, които можем да предприемем.
Сега предлагам да продължим дискусията по проекта за решение, който ви е раздаден. Има ли желаещи да вземат думата? Моля да се представят имената по парламентарни групи за попълване на бройката от 18 души.
Съобщавам постъпилите предложения по реда на парламентарните групи на Народното събрание:
- Коалиция за България – Атанас Папаризов, Георги Близнашки, Евгени Кирилов, Кристиан Вигенин, Маруся Любчева, Младен Червеняков;
- Национално движение Симеон Втори – Станимир Илчев, Лидия Шулева, Христина Христова, Антония Първанова;
- Движение за права и свободи – Филиз Хюсменова, Четин Казак, Неджми Али;
- Обединени демократични сили – Филип Димитров, Мартин Димитров;
- Демократи за силна България – Константин Димитров;
- Български народен съюз – Стефан Софиянски;
- Коалиция “Атака” – Димитър Стоянов.
Това са 18-те кандидатури, които да попълнят 18-те бройки – представители на България в Европейския парламент. Вече знаете и персоналния състав на кандидатурите.
Има ли желаещи да вземат думата?
Господин Тодоров, заповядайте.
Станчо Тодоров (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, решението на Народното събрание е факт. При това положение аз не виждам защо е необходимо да се правят дискусии по проекта, който сега разглеждаме. Ясно е, че предложеният списък, който току-що беше прочетен, дори да бъде или не дискутиран, той ще бъде приет цялостно и ще стане факт, може само да се съобщи.
Струва ми се обаче, че решението, което сега приема Народното събрание, не е правдиво, тъй като всички депутати тук преди всичко сме независими, а след това сме в групи. Разбира се, от отношението на групите се определя бройката. За сведение на Народното събрание независимите народни представители са по-големи от някои групи. В правилника е записано, щом броят на независимите народни представители е такъв, че може да бъде направена група, те се ползват с права на парламентарна група.
Не виждам каква е причината и какво е неправилно, ако независимите народни представители, примерно ако са 100 души, пак ли няма да имат представители? Не е задължително обезателно да има 100 човека, за да направят група. В момента ние сме 13 човека, Коалиция “Атака” са 12 човека, Български народен съюз са 13 – всеки има право, а ние сме без права. Тоест независимите депутати в Народното събрание, а мисля, че всички тук би трябвало да бъдем независими, нямаме никакви права. Ако независимите народни представители са 100 човека, ще се люшкат тук по коридорите на парламента, няма да имат места и ще се забравят. Това е дискриминация. Не е необходимо така да се постъпва в Народното събрание. Квотата би трябвало да бъде по бройки хора, а не на групи. Аз съм против това, което сега се случва в Народното събрание.
Мисля, че всеки предложен народен представител трябва да бъде гласуван поотделно от Народното събрание, а не накуп – предлага се и се гласува.
Вие знаете, че скоро ще имаме съответно избори за евродепутати. Там българският народ ще избира поименно. Ние - Народното събрание, не избираме поименно, няма значение кой – какъв е. Който бъде предложен – заминава. Струва ми се, че това не е демократично и аз не бих гласувал по този начин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Няма реплики.
Желаещи за изказване също няма.
Позволете ми да оглася проекта за решение, за да бъде гласуван:
“РЕШЕНИЕ
за избиране на народни представители от Република България за членове на Европейския парламент
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 5а от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 24, ал. 2 и 3 от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните договори на Европейския съюз
РЕШИ:
Избира 18 народни представители от Република България за членове на Европейския парламент, като прилага принципа на пропорционално представителство на парламентарните групи, от които: 6 от Парламентарната група на Коалиция за България, 4 от Парламентарната група на Национално движение Симеон Втори, 3 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, 2 от Парламентарната група на Обединените демократични сили и по един от Парламентарната група на Демократи за силна България, Парламентарната група на Българския народен съюз и Парламентарната група на Коалиция “Атака”: Атанас Папаризов, Георги Близнашки, Евгени Кирилов, Кристиан Вигенин, Маруся Любчева, Младен Червеняков, Станимир Илчев, Лидия Шулева, Христина Христова, Антония Първанова, Филиз Хюсменова, Четин Казак, Неджми Али, Филип Димитров, Мартин Димитров, Константин Димитров, Стефан Софиянски и Димитър Стоянов.”
Моля, гласувайте това решение.
Гласували 161 народни представители: за 157, против 3, въздържал се 1.
Решението е прието.
За отрицателен вот – заповядайте, господин Анастасов.
Георги Анастасов (КБ): Господин председател, уважаеми народни представители! Гласувах “против”, защото считам, че когато един вот се нарича социалдемократически, трябва да има социалдемократ в Европейския парламент. Това беше казано само преди една година и шест месеца от лидера на Коалиция за България. Затова беше необходимо да има социалдемократи. Затова ние – социалдемократите в този парламент, гласуваме против този начин на подреждане на евродепутатите. Благодаря ви.
Иван Костов (ДСБ, от място): Браво!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Преди да преминем към следващата точка от дневния ред, господин Стоянов пожела думата като ръководител на парламентарна група.
Петър Стоянов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа! Днес и утре са последните дни от работата на парламента, след което общо-взето политическата класа в България излиза във ваканция. Вчерашната присъда на либийския съд обаче ще бъде коментирана не само в България, но и в цял свят. Последиците от тези коментари ще бъдат изключително важни за нас. Затова нашето предложение е през днешния ден да се опитаме да изработим още веднъж съвместно обща позиция на българския парламент, защото съдбата на българските медицински сестри е една от малкото национални каузи, която не предполага автономно политическо говорене, още по-малко съизмерване на партийна и политическа риторика.
Затова нашето предложение е, ако не днес, утре да направим един много бърз Председателски съвет. Абсолютно се солидаризирам с вчерашната декларация, прочетена от председателя на Народното събрание, но помоему трябва да предприемем един много по-твърд и много по-категоричен курс, тъй като времето на дипломацията вече мина. След потвърждаването на смъртните присъди вече няма какво да губим. Ако дотук от нас се изискваше да бъдем в по-голяма степен дипломатични, защото, образно казано, клупът беше около шията на нашите медицински сестри, оттук насетне само твърд, много категоричен курс по отношение на Либия и много твърд апел за солидарност от страна на Европейския съюз може да повлияе решително на процеса.
Нашето предложение е днес и утре да има извънредни председателски съвети за изработване на обща позиция на парламента. Нашият апел е: свикване от страна на президента на Републиката на Консултативен съвет за национална сигурност. Това е изключително важен въпрос, той си струва да бъде обсъден във всичките му измерения и е един от въпросите, по които трябва да имаме ясна, твърда, категорична и недвусмислена национална позиция.
Моят страх, познавайки нелошо нашите политически обичаи, е да не започне една надпревара, която да се превърне в спекулация в защита на нашите медицински сестри. Без съмнение всяка политическа сила и всеки български гражданин би искал да има своя позиция и всички тези позиции са в една посока – как да спасим медицинските сестри. Но тази позиция може да бъде ефикасна само ако бъде единна и бъде изговаряна общо от един глас. Това е нашето предложение.
Моля Ви, господин председателю, в оставащите само два дни – днес и утре, Народното събрание да бъде органът, който първи да обяви тази категоричност в своята позиция. В противен случай – идват новогодишни празници, до Нова година няма да имаме нито една логистична възможност да се съберем, за да изработим такава позиция. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, предлагам следното: в почивката да се събере Председателският съвет, да обсъди целия кръг въпроси, които бяха повдигнати тази сутрин и след почивката да ви информираме какви са предложенията, които правим.
Преминаваме към точка втора:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ЛИТВА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ.
Има думата господин Петър Димитров да представи Доклада на Комисията по бюджет и финанси, може би първоначално ще направи процедурно предложение.
Петър Димитров (КБ): Господин председател, предлагам в залата да бъде допуснат господин Георги Кадиев за обсъждането на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Направено е предложение за допускане на господин Кадиев в залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 96, против 2, въздържал се 1.
Поканете господин Кадиев.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: “На извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 18 декември 2006 г. беше разгледан Законопроектът за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Литва за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, внесен от Министерския съвет.
На 9 май 2006 г. в гр. Вилнюс е подписана Спогодба между Република България и Република Литва за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото. Спогодбата е успешен резултат от усилията на двете държави за създаване на правна основа за развитие между тях на стопанските и културните връзки и сътрудничества във всички области на обществения стопански живот. Тя благоприятства решаването на проблемите, свързани с отстраняването на нежеланите последици от двойното данъчно облагане. По този начин тя се явява необходима предпоставка за разширяването на икономическото сътрудничество между двете държави. Спогодбата е в съответствие с основните насоки на българската външна политика и представлява част от усилията на българската държава за задълбочаване и развитие на отношенията, основаващи се на взаимно изгодно сътрудничество и нормите на международното право. Подписаната спогодба е съобразена с определени директиви на Европейския съюз, свързани с данъчното облагане с оглед на бъдещия статут на Република България като страна – член на Европейския съюз. По този начин спогодбата отговаря на изискванията и е адекватна спрямо останалите държави, с оглед предстоящото присъединяване на нашата страна към Европейския съюз.
След приключване на обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: 14 гласа “за”, без “против” и “въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Литва за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2006 г.” Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има ли някой от Комисията по европейска интеграция? Всички ли членове са из Европа, няма ли някой в залата?
Заповядайте, господин Казак.
ДОКЛАДЧИК Четин Казак: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители!
“СТАНОВИЩЕ
на Комисията по европейска интеграция относно Проектозакон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Литва за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
На 6 декември 2006 г. Комисията по европейска интеграция разгледа проекта на Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Литва за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, внесен от Министерския съвет.
Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане са обичайна практика в международното право, насочена към развитието на икономическите отношения между държавите. Тези спогодби облекчават и насърчават развитието на международната търговия, инвестициите, ползването на правата, свързани с интелектуалната собственост, движението на лицата, продиктувано от трудовоправни и приравнени към тях правоотношения, сътрудничеството между държавите в областта на науката и образованието.
Нашата страна, като и Република Литва засега не са страни по тази многостранна спогодба. При това положение в момента разглеждането на споровете е предмет на регулиране чрез предлаганата двустранна спогодба. По-специално това се постига чрез чл. 26.
Подписаната на 9 май 2006 г. Спогодба между Република България и Република Литва отговаря на приетите в международната практика изисквания за подобен род споразумения. Тя не противоречи на действащото право на Европейския съюз. Очакванията са, че спогодбата ще спомогне за развитието на икономическите връзки между България и Литва, което съответства на провежданата от нашата страна политика на всестранно сближаване на държавите – членки на Европейския съюз.
С оглед на гореизложеното Комисията по европейска интеграция предлага на Народното събрание да бъде приет на първо гласуване Законопроектът за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Литва за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Казак.
Господин Ранчев, заповядайте да представите Доклада на Комисията по външна политика.
ДОКЛАДЧИК Пламен Ранчев: Господин председател, уважаеми колеги!
“СТАНОВИЩЕ
на Комисията по външна политика относно Законопроект № 602-02-61 за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Литва за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, внесен от Министерския съвет на 4 декември 2006 г.
На редовно заседание, проведено на 13 декември 2006 г., Комисията по външна политика разгледа законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Литва за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото и прие следното становище.
Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Спогодбата между Република България и Република Литва за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписано на 9 май 2006 г. във Вилнюс.
Становището беше прието единодушно.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви, господин Ранчев.
Откривам дискусията по този законопроект.
Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този законопроект? Няма желаещи.
Поставям на гласуване законопроекта на първо четене.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Димитров.
Петър Димитров (КБ): Уважаеми господин председател, предвид характера на законопроекта предлагам да преминем към второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Моля, господин Димитров, да докладвате законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Петър Димитров: Благодаря, господин председател.
“ЗАКОН
за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Литва за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
Член единствен. Ратифицира Спогодбата между Република България и Република Литва за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана на 9 май 2006 г. във Вилнюс.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте законопроекта на второ четене.
Гласували 103 народни представители: за 103, против и въздържали се няма.
Законът е приет и на второ четене.
Преминаваме към трета точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА.
Имате думата, госпожо Чилова.
Нина Чилова (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Правя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати господин Иван Токаджиев – заместник-министър на културата, и госпожа Ани Емануилова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли обратно процедурно предложение? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Моля да поканите допуснатите в залата лица.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, № 602-01-69, внесен от Министерския съвет на 01.08.2006 г.
“Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата по заглавието и § 1. Няма желаещи.
Моля, гласувайте.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Заглавието и § 1 са приети.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: По § 2 има предложение от народния представител Николай Михайлов, което комисията подкрепя по принцип.
Има и предложение, направено от народния представител Атанас Мерджанов, което комисията подкрепя по принцип в частта му относно първо и второ изречение на ал. 3, но не подкрепя предложението в останалата му част.
Има предложение от народния представител Нина Чилова, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от народния представител Любен Дилов, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 със следната редакция:
“§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Правоотношенията на директорите на държавни културни институти възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда за срок от 3 години.”
2. Създава се ал. 4:
“(4) Конкурсът се провежда след представяне на концепция за развитието на културния институт по ред, определен в наредба, издадена от министъра на културата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Руденко Йорданов.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, господин председател.
Госпожи и господа народни представители! Искам да кажа няколко думи във връзка с възможните хипотези, които са заложени в текста на § 2 – с няколко думи да преразкажа за какво става дума.
Става дума за правото на министъра на културата да назначава директорите на културните институти.
Хипотеза едно. Това назначаване става с конкурс, като на всеки три години се извършва оценка на работата на спечелилия конкурса и назначен директор. Министърът на културата на базата на тази атестация и оценка решава дали да продължи срока с още три години, без да провежда нов конкурс, или да освободи въпросното лице, ако атестационната оценка е неудовлетворителна и да проведе нов конкурс след изтичане на тези три години.
Уважаваният от мен колега д-р Михайлов предлага вариант, в който в § 2, ал. 4 т. 2 да отпадне, тоест отпада хипотезата, при която след нови три години министърът на културата да може да превърне договора в трудово правоотношение за неопределено време, тоест в безсрочен трудов договор.
Молбата ми е: подкрепям идеята конкурсът да бъде веднъж първоначално на три години, да се направи атестация и ако атестационната оценка е положителна, министърът на културата да може да продължи без нов конкурс договора на съответния директор на държавен културен институт с още три години. Този алгоритъм да бъде спазван дотогава, докато атестационните оценки позволяват това, тоест те са положителни. Това е хипотезата на д р Михайлов.
Затова ви предлагам да бъдат гласувани разделно ал. 3 и ал. 4 в § 2, тоест вариантът дали министърът на културата може да превръща договора в безсрочен да бъде гласувано отделно. Така си мисля, че можем по-лесно да се обединим около онова, което предлага д-р Михайлов.
Онова, което се съдържа в първата част на предложението на народния представител Мерджанов и ако в § 2 бъде приета новата ал. 3 във вида, в който я предлага вносителят и както фигурира в предложението на колегата Мерджанов, то гласуването отделно на ал. 4 ще даде възможност да преценим дали да приемем и другото, което министърът или вносителят предлага - превръщането на правоотношенията в правоотношения за неопределено време или не. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Йорданов, да си призная – нищо не разбрах. Тук пише, че предложението на народния представител Николай Михайлов се подкрепя по принцип. Нали така? Комисията ни предлага § 2, който има ал. 3, има и ал. 4. Поне в тези две алинеи няма такова нещо, за което Вие говорите.
Ако искате нещо друго, кажете ми – да знам какво да подложа на гласуване, защото аз ще подложа на гласуване задължително това, което предлага комисията и господин Мерджанов в частта, в която не се подкрепя.
Руденко Йорданов (КБ): Още веднъж да Ви обясня, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не само на мен, не е въпросът за мен, да е ясно на залата какво правим.
Руденко Йорданов: Пред нас е § 2, в който в предложението на вносителя има ал. 3 и ал. 4. Алинея 3 разглежда възможността след провеждане на конкурс и изтичане на 3-годишния срок след атестация министърът да продължи договора за още три години, без да се провежда нов конкурс. Дотук това е първата част на предложението на колегата Мерджанов и това е цялото предложение на колегата Михайлов, който предлага ал. 4 да отпадне. Тоест моето предложение е свързано с предложението на колегата Михайлов да гласуваме отделно ал. 3 на вносителя, която е и ал. 3 на колегата Мерджанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Значи Вие не сте съгласен с това, което комисията ни предлага.
Руденко Йорданов: Не съм съгласен с това, което комисията предлага – да отпадне второто изречение на ал. 3, което дава правомощия на министъра след атестационна оценка да продължава договора. Предложението на комисията е на всеки три години нов конкурс, независимо от това добър ли е, лош ли е новоназначеният директор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Не споделяте предложението на комисията в тази му част – второто изречение.
Госпожо Чилова, искате нещо да обясните – предполагам във вид на изказване.
Нина Чилова (НДСВ): Ако ми позволите, господин председател, бих искала да направя едно уточнение. Всъщност хипотезите, които господин Йорданов коментира в момента, са изрично посочени в предложението или в сходна редакция на господин Мерджанов. Ние гласувахме в комисия предложението на господин Мерджанов и в тази част – в хипотезата на изречение второ на ал. 3 и ал. 4, не беше подкрепено от комисията.
Така че сега в залата отново ще предложим народните представители да гласуват този текст, след което вече ще гласуваме текста на комисията, който сме представили като редакция. На практика сега ще подложим на гласуване като хипотеза това, което предлага господин Йорданов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте за реплика.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, господин председател.
Споделям тревогата ви, че усложняваме и утежняваме дебата, но тъй като тази идея, която сега развих пред вас, може би е недостатъчно скопосна, я развих и пред комисията и там не беше прието разделното гласуване. Затова си позволих да обърна внимание както на уважаемата председателка, така и на вас, че държа на разделното гласуване, защото то би дало възможност да се приеме онова, което е приемливо, и да се отхвърли онова, което е спорно в значителна степен – ал. 4, дали може едно трудово правоотношение за определен срок да се превърне в трудово правоотношение за неопределен срок. Спорно е от гледна точка на кодекса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Разделното гласуване няма да реши това.
Руденко Йорданов: Ще го реши.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: Няма да го реши!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, господин Мерджанов.
Атанас Мерджанов (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители! Аз ще се опитам да улесня направеното предложение от колегата Руденко Йорданов. Поддържам предложението по § 2 в първата му част, що се касае до ал. 3, като оттеглям новата редакция по ал. 4. Оттеглям собственото си предложение във втората му част за нова редакция на ал. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Оттегляте ал. 4.
Атанас Мерджанов: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Оттегляте ли “преди изтичане на срока на трудовото правоотношение министърът на култура извършва…”?
Атанас Мерджанов: Предложението по ал. 3 остава в цялата му част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има думата народният представител Любен Дилов.
Любен Дилов (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, смятам, че влизаме в излишно затруднение. Предложението на господин Мерджанов, както предложението на комисията, ясно показват два различаващи се, даже противостоящи си възгледа. Те са следните. Независимо от пленителния чар на фигурата на министъра в момента на културата, с който всички сме отраснали от деца и неговите екранни превъплъщения, ние не сме убедени, че трябва да дадем във властта на един министър на културата възможността да прецени сам или с някаква комисия дали са изпълнени параметрите по един конкурс за директор на театър, училище или друг културен институт и въз основа на това да заобиколим възможността за повторна проверка на така зададените в началото критерии при един конкурс без да има нов конкурс. Тоест, да продължи или превърне в безсрочен или друг вид трудови отношения договора на един такъв ръководител. Припомняме само, че дори Иван Вазов, като директор на Народния театър, не е бил избран безсрочно.
Смятаме, че философията на явяване на конкурси, особено в институтите на културата, са изключително важни, а дори да пораждат някаква трудност и дори да има в момента директори на театър или училище, които вече години наред – десет и повече, управляват тези културни институти, въпреки това всеки един пореден конкурс е възможност те отново да заявят пред обществото или пред малката група, която ги оценява, с какви намерения са започнали, как вървят техните реформи или културна програма, която изпълняват, и да получат оценка.
Последното, което ще кажа, е, че не просто демокрацията, а човечеството не е измислило по-добра форма на оценяване на хората, освен тази. Неслучайно китайската държава просъществува независимо от формата на управление – комунистическа империя или каквато и да е, вече близо 3000 години, защото там всеки чиновник във всеки момент от своя живот се явява на конкурси и изпити и така расте в йерархията на общественото си издигане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: От 3000 г. – само конкурси?
Любен Дилов: От 3000 г., господин председател!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За императорите няма конкурси!
Любен Дилов: От Средното царство – говорим за управляващи, а не за императорите.
Така че аз ви предлагам отново да гласуваме така направените предложения, които, хайде да не са чак мирогледно, но са коренно противоположни и така ще решим въпроса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Първа реплика – господин Руденко Йорданов. Заповядайте.
Руденко Йорданов (КБ): Благодаря, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, тъкмо се поизясниха нещата и…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: …и се замъглиха.
Руденко Йорданов: И господин Дилов моментално ги замъгли.
Аз ще се опитам отново да припомня. Беше оттеглено предложението в § 2, ал. 4 - възможността министърът да превръща договора в безсрочен. Тоест, конкурсното начало оцеля! Оттук нататък слагаме на кантара - дали след като изтекат три години от договора на онзи, който е бил назначен като директор и е показал качествата си, резултатите го показват, дали да сравняваме резултатите с добрите намерения на новия кандидат. Ние сме за тезата има ли добри резултати, да работи още три години. Защото винаги, когато сравняваш добри намерения с добри резултати, намеренията печелят. Ние предлагаме добрите резултати да са водещите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли друга реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Дилов.
Любен Дилов (ОДС): Благодаря, господин председател.
Да, така е, но няма омъгляване, господин Йорданов. За това става дума. Ние твърдим, че трябва да има конкурс – три години са изтекли, независимо дали ще мерим добри намерения с добри резултати, въпросът е кой ги мери. Ние казваме – министър или атестационна комисия не би следвало да е в състояние да прецени, защото елементът на субективност става прекалено важен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има думата Олимпи Кътев за изказване.
Олимпи Кътев (НДСВ): Почитаеми господин председател, уважаеми колеги! Действително въпросът е принципен. В Комисията по реформата на държавната администрация много задълбочено се извърши дискусията по този законопроект. Мисля, че в комисията постигнахме едно единодушие съгласно това дали трябва да се провежда конкурс и дали той трябва да бъде последователен като една конкурсна процедура, или с едно явяване може един кандидат или един директор да остане 20-30-50 години или до пенсия, не дай си Боже, и до смърт. Значи, излизаме от принципа на конкурсното начало.
Министърът е министър един мандат – може да повтори, може преди това да го сменят, обаче директорът си е директор за мандата, за който е избран. Параметрите при задаването на конкурса при постъпване, не се знае дали ще бъдат същите след три или след шест години. Така че нека да си оставим конкурсното начало като водещо, както е навсякъде в администрацията, а обществеността или зрителите, или читателите да кажат дали този директор е добър и има ли добри резултати, или не. Ние говорим по принцип за конкурсното начало. Щом има конкурсно начало, нека да бъдем последователни. Всяко изключение води до това да правим закон за един министър или закон за едно правителство, ние правим закон за много правителства и много министри отсега нататък. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: Искам реплика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Заповядайте за първа реплика.
Но той го поддържа…
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: Да, зная, че той го поддържа, но аз вече направих изказване и не бих могла да се възползвам от тази възможност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Но репликата изразява несъгласие с господин Кътев.
Нина Чилова (НДСВ): Да, така е.
Първо, искам да направя едно уточнение във връзка с това, което каза господин Кътев.
Уважаеми колеги, тук има един чисто юридически проблем. Лицето, след като спечели конкурса, министърът действа в условия на обвързана компетентност. Министърът няма право на оценка дали лицето, което комисията е класирала, ще сключи с него правоотношението, или не. Щом комисията е избрала това лице, министърът е длъжен да сключи договор с него.
Вижте какъв юридически нонсенс ще се получи. Ако конкурсът е за срок от три години, лицето е длъжно да представи концепция за развитието на културния институт за срок от три години. И как след това ще стане, преди изтичането на тези три години, министърът еднолично да направи преценка за неговата работа и да му удължи договора за още три години?! Просто изпадаме в ситуация на правен абсурд и няма логика след като самото правоотношение възниква за срок от три години и той представи концепция за срок от три години, след това министърът, като не е имал право на преценка при възникване на това правоотношение, еднолично да го удължи.
Имаме становище на Съвета по законодателството – това го казвам за информация на колегите, които категорично отхвърлят така направеното предложение и от вносителя в този смисъл, точно с абсолютно същите аргументи. След като сме приели философията да имаме конкурсно правоотношение и тези лица да бъдат назначавани на базата на конкурс, то с изтичането на конкурса, който е определен за три години, това правоотношение се прекратява. Ако имаме воля и смятаме, че тези три години не са достатъчни, те могат да бъдат удължени, но в никакъв случай не може да се направи такава правна трансформация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Длъжен съм да констатирам, че това не беше никаква реплика.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: Да, вярно е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: И госпожа Чилова го осъзнава. Вижте, Вие като председател може да вземате думата неведнъж.
Има ли други реплики? Няма.
Господин Кътев, имате право на дуплика. Заповядайте.
Олимпи Кътев (НДСВ): Госпожа Чилова говори две минути и тринадесет секунди, така че е имало какво да каже.
Уважаеми колеги, мен ме смущава това, че отношение по този въпрос за културата вземаме хора, които не сме толкова пряко свързани с нея – лекари, юристи и икономисти. А хората, които са пряко свързани, просто ги няма в залата или не ги интересува това.
И затова предлагам на многоуважавания от мен д-р Йорданов да съсредоточи усилията си към следващия закон. Когато ще четем за хуманната медицина, вероятно там ще говори много, но тук просто да оставим да надделее мнението на специалистите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има думата народният представител господин Михайлов, който е вносител.
Николай Михайлов (ДСБ): Господин председател, уважаеми народни представители! Този въпрос е основен за предлагания законопроект, както и въпросът за културната децентрализация - дали културните институти да бъдат „прибрани” при господин Данаилов като дирекции. Това е този законопроект фактически.
Сега по внесеното предложение. Аз мисля, че министърът на културата и управлението на културните процеси и от името на министъра на културата, да кажа така, не се решава на риск. Риск е да приемеш конкурсната процедура, да приемеш, че мениджмънтът на културните процеси е рискова зона, да дестабилизираш заварената културна номенклатура и да я хвърлиш, тъй да се каже, в ноктите на демократите.
В България вече има висши училища, които подготвят кадри за управление на културата, тъй наречените културни мениджъри, които стоят при дверите на всяка културна институция, за да дочакат своя шанс. Знаете ли каква жажда ги гони да могат да се състезават с улегналите с прошарени коси културни феодали довчера? Във всяка културна институция ги има. Ще трябва да дадем шанс на тези хора, които могат да мислят модерно, да говорят истини и да се изразяват рязко по културните въпроси пред съда на комисия, която, предполага се, е компетентна да прави това.
Министърът на културата има опасен чар. Чарът му е безспорен и казвам опасен, защото някак си, както каза Любен Дилов-син, ние помним детството си заедно с него. Следователно това, което той предлага - а той предлага власт за себе си, какво друго - е някак си много рисковано за нас да станем жертва на този чар.
На всичкото отгоре – ще повторя това в стила на културното управление от името на Социалистическата партия, да ми бъде позволено да говоря директно – има една такава заплаха на отказ от модернизация на културното управление, което означава либерализация на процесите. Конкурсът е името на тази фундаментална истина, затова моля ви се, нека се разберем. Ние нямаме друг шанс да направим нещо в областта на културния мениджмънт освен да приемем много твърдо, откровено и на риск конкурсното начало. Тригодишният срок е срок на изпитание на една концепция, с която си спечелил убедително пред комисия. Става ясно в края на тези три години дали имаш капацитет да се движиш нататък или не. Преходът от назначаване чрез конкурс към назначаване по договор вкарва грубо противоречие във философията на тази теза и освен това представлява юридически парадокс, както преди мъничко обясни госпожа Чилова.
Ако ние можем да спорим в областта на философията на управление на културните процеси, едва ли бихме могли да оспорваме Кодекса на труда в неговата юридическа същност. Аз оставам зад своето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря Ви.
Има ли реплики? Няма.
Господин Аблеким, заповядайте.
Рейхан Аблеким (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Предложението на вносителя и предложението на колегата Мерджанов и в комисията предизвикаха такъв широк дебат, но нека да помислим добре и да разберем, че в двете предложения няма никаква логика. Тук говорим за конкурсното начало и след като имаме конкурсно начало, на всеки три години след изтичане на мандата на дадения директор на институцията, да се проведе друг конкурс на база, на който той ще бъде избран или няма да бъде избран.
Как една конкурсна комисия избира един директор на институция и впоследствие даваме възможност на министъра еднолично да прецени, че той е много добър и му дава картбланш за още три години да управлява същата институция? Тук си противоречим и аз предлагам така предложените текстове на вносителя и на господин Мерджанов да не бъдат подкрепени, а да подкрепим становището на комисията, което е: комисията подкрепя по принцип предложението в частта му относно първо и второ изречение на ал. 3, но не подкрепя предложението в останалата му част. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли реплики?
Господин Берон, заповядайте.
Петър Берон (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не знам дали ще ми признаят, че съм близо до културата, но все пак съм бил много години директор на научен институт и мога да споделя практиката на едно от най-демократичните в това отношение учреждение у нас – Българската академия на науките. Всеки четири години се провежда конкурс за директор. Конкурсът се провежда на три етапа. Разглежда се от колектива на съответния институт. Взема се мнението на специална комисия с представители на други институти. Накрая отива в Управителния съвет на БАН, който избира или не избира съответния директор. Председателят на БАН сключва договор с него. Това се прави на всеки четири години. С мен е правено три пъти досега.
Този пример показва, че би трябвало да има съответствие в ситуацията на научните и културните институти. Конкурсното начало е безспорно. Първоначално и в БАН съществуваше положението, че можеш да бъдеш директор само два мандата, но броят на мандатите бе премахнат. Остана конкурсът на всеки четири години. Ако си чак толкова свестен и те одобряват, могат да те изберат пет пъти един след друг, но на всеки четири години минаваш на избор по тази сложна многостепенна система, която предполага липса на субективност и на други интереси в избора. Минаваш през три комисии и те съответно те избират или не. Затова абсолютно подкрепям конкурсното начало.
Ще направя една бележка. Модерност не винаги означава нещо хубаво, защото и "Биг брадър" също е нещо много модерно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има думата господин Ралчев.
Борислав Ралчев (НДСВ): Уважаеми колеги, нека да уважаваме принципите на законодателството. В края на краищата с такива хватки, които са абсолютно противопоставими на какъвто и да е правен принцип, не може да бъде подвеждано Народното събрание, за да гласува такива текстове.Това просто е невъзможно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Други желаещи? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Предложенията на народните представители по този текст са приети, с изключение на част от предложението на народния представител Атанас Мерджанов.
Вие чухте, че господин Мерджанов оттегля предложението си по ал. 4.
Комисията подкрепя по принцип предложението на господин Мерджанов в частта му относно първото и второто изречение на ал. 3, но не подкрепя предложението му относно изречение трето: "Преди изтичането на срока на трудовото правоотношение, министърът на културата извършва оценка на работата на директора, въз основа на която може да продължи срока с още три години."
Моля, гласувайте предложението на господин Мерджанов в изречение трето на ал. 3, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 154 народни представители: за 24, против 104, въздържали се 26.
Предложението на народния представител Атанас Мерджанов не се приема.
Поставям на гласуване предложението на комисията за § 2.
Господин Руденко Йорданов направи предложение за разделно гласуване, но след като беше отхвърлено предложението, това е безпредметно.
Моля, гласувайте § 2 на комисията.
Гласували 141 народни представители: за 139, против няма, въздържали се 2.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: По § 3 има предложение на народния представител Нина Чилова, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 със следната редакция:
"§ 3. В чл. 7 се създават ал. 4 и 5:
"(4) Правоотношенията на директорите на държавни културни институти с национално значение възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда, за срок от 5 години.
(5) Конкурсът се провежда след представяне на концепция за развитието на културния институт по ред, определен в наредбата по чл. 5, ал. 4."
Комисията предлага да се създаде § 3а, който става § 4 със следната редакция:
"§ 4. В чл. 8 ал. 5 се изменя така:
"(5) Правоотношенията на директорите на общински културни институти с кмета на общината възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда. Условията на конкурса се съгласуват с Министерството на културата."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Уважаеми народни представители, имате думата по § 3 и 4.
Няма желаещи.
Моля, гласувайте § 3 и 4.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Параграфи 3 и 4 са приети.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: По § 4 има предложение на народния представител Нина Чилова, което е оттеглено на заседанието на комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
"§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
"(5) Правоотношенията на директорите на регионални културни институти с кметовете на общините, на чиято територия са седалищата им, възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда. Условията на конкурса се съгласуват с Министерството на културата."
2. Алинея 6 се отменя."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Всъщност това е по проблема, който досега се разискваше – дали на всеки 3 години да има конкурс или да се даде възможност след първия конкурс и изтичането на трите години срокът на трудовото правоотношение да се удължи.
Имате думата. Няма желаещи.
След като комисията не подкрепя текста на вносителя, това означава текстът на вносителя да отпадне. На негово място комисията предлага друг текст.
Първо ще поставя на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 4 по вносител.
Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 120, против няма, въздържали се 2.
Параграф 4 по вносител отпада.
Поставям на гласуване предложението на комисията за нов § 5, както беше докладван от председателя на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 105 народни представители: за 104, против няма, въздържал се 1.
Параграф 5 е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: Параграф 5 става § 6 със следната редакция:
“§ 6. Създава се член 9а:
“Чл. 9а. Държавен културен институт се преобразува в общински културен институт и общински културен институт се преобразува в Държавен културен институт от Министерския съвет по предложение на министъра на културата и след решение на общинския съвет в съответната община, на чиято територия е седалището на културния институт.”
По § 6 има предложение на народния представител Атанас Мерджанов, което е подкрепено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 7, със следната редакция:
“§7. В чл.13 след думите “по изкуствата и” се добавя “училищата”.”
По § 7 има предложение на народния представител Николай Михайлов, което комисията е подкрепила по принцип.
Предложение на народния представител Нина Чилова, подкрепено по принцип от комисията.
Предложение на народния представител Любен Дилов, също подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7, който става § 8, със следната редакция:
“§ 8. В чл.14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) Създава се нова т. 7:
“7. награждаване на български културни дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на културата”;
б) Досегашната т. 7 става т. 8.
2. Създава се ал. 5:
“(5) Организацията на творческата дейност в държавните културни институти, в държавните културни институти с национално значение, в българските културни институти в чужбина, както и критериите, условията и редът за осъществяване на дейността по ал. 2, т. 7, се определят с наредби, издадени от министъра на културата.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми колеги. Няма желаещи.
Моля, гласувайте параграфи 6, 7 и 8.
Гласували 115 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: По § 8 има предложение на народния представител Николай Михайлов, което не е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители.
Господин Михайлов, заповядайте.
Николай Михайлов (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми депутати, този параграф е същината на предложения законопроект и предвижда следното. Автономните културни центрове и институти да станат дирекция към министъра на културата. Това е процес на централизация в управлението на културните процеси едно към едно, без всякакви уговорки. Това е философия, която бива избирана или бива протестирана, отказвана, неприемана. Аз съм един от тези, които считат, че процесът на централизация в управлението на културата е ретрограден процес. Той е избран, бих казал, в паузата на едно управление, което ще трябва след собствения си край да бъде ревизиран в тази част, защото това не е модерно в областта на културния мениджмънт, а точно обратното.
Аз знам, че това няма да бъде прието, защото ако бъде прието предложението, ще трябва да се понесе голяма политическа щета от вносителя господин министъра на културата. Предупреждавам, използвам трибуната, за да кажа, че опозицията в това Народно събрание ще бъде чувана при аналогични поводи да предупреждава за едно и също – за прибиране на власт в областта на културата -много раним обществен процес, който трябва да бъде отглеждан на свобода, а не под административна опека.
Пак ще повторя, че в инстинкта на един толкова ярък човек като министъра на културата такъв тип либерализация означава в някакъв смисъл сваляне на ореол, което той не би могъл да си го позволи, а ние не би трябвало да му връчваме такава власт с такава охота и толкова безпроблемно.
Аз казвам следното: културните институти и културните центрове трябва да бъдат свободни и самостоятелни на риск, те трябва да излязат на това, което се нарича пазар, без екзалтация за думата, но във всички случаи ще трябва да живеят живота си на риск – нещо, което сега с прибирането им в Министерството на културата е връщане към един стар административен уют при условията на известно послушание, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Други народни представители, които желаят да вземат отношение по този параграф? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Николай Михайлов за отпадане на § 8, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 34, против 74, въздържали се 11.
Предложението на народния представител Николай Михайлов не се приема.
Поставям на гласуване § 8 както е по вносител и се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 111 народни представители: за 99, против 11, въздържал се 1.
Параграф 8, който става § 9, е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: По § 9 има направено предложение от народния представител Николай Михайлов, което комисията не подкрепя.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Николай Михайлов, което не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 50, против 53, въздържали се 24.
Предложението на народния представител Николай Михайлов не се приема.
Поставям на гласуване предложението на вносителя за § 9, който става § 10, подкрепен от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 96, против 6, въздържали се 5.
Параграф 9, който става § 10, е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: По § 10 има предложение на народния представител Атанас Мерджанов. Комисията подкрепя по принцип предложението в частта му относно изречение първо на ал. 3, но не подкрепя предложението в останалата му част.
Има предложение на народния представител Нина Чилова, подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10, който става § 11, със следната редакция:
“§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Правоотношенията на директорите на български културни институти в чужбина с трудови правоотношения по българското законодателство възникват въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда за срок от 4 години.”
2. Създават се алинеи 4 и 5:
“(4) Конкурсът се провежда след представяне на концепция за развитието на културния институт по ред, определен в наредбата по чл.5, ал.4.
(5) Работниците и служителите в българските културни институти в чужбина се назначават от министъра на културата съгласно Кодекса на труда.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов в неприетата му част.
Моля, гласувайте.
Гласували 121 народни представители: за 39, против 60, въздържали се 22.
Предложението на народния представител Атанас Мерджанов в частта, в която комисията не го подкрепя, не се приема и от залата.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 11.
Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: По § 11 има предложение от народния представител Николай Михайлов - § 11 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.
Николай Михайлов (ДСБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Михайлов оттегля предложението си.
Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Поставям на гласуване предложението на вносителя за § 11, който става § 12.
Гласували 102 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: По § 12 има направено предложение от народния представител Николай Михайлов - § 12 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.
Николай Михайлов (ДСБ, от място): Оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: За следващия параграф, господин Михайлов, ще оттеглите ли предложението си или не?
Николай Михайлов (ДСБ, от място): Оттеглям го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Продължете нататък.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: По § 13 предложението на народния представител Николай Михайлов е оттеглено.
Има предложение от народния представител Нина Чилова, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13, който става § 14 със следната редакция:
„§ 14. В чл. 26, ал. 3 се изменя така:
„(3) В Управителния съвет се включва по един представител на Министерството на културата, на Министерството на финансите и на Националното сдружение на общините в Република България, а останалите членове се назначават по предложения на творческите съсловни организации, на академичните институции в областта на културата, на организациите с нестопанска цел в областта на културата и на културни дейци.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Преди да поставя на гласуване текстовете, искам да попитам господин Михайлов дали оттегля и следващите си предложения.
Николай Михайлов (ДСБ, от място): Оттеглям ги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи да вземат отношение по тези текстове? Няма.
Моля, гласувайте тези текстове.
Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 16, който става § 17 със следната редакция:
„§ 17. В чл. 31 ал. 3 се изменя така:
„(3) Средствата по фонда се предоставят след провеждане на конкурс при условия и по ред, определени от министъра на културата.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Моля, гласувайте тези текстове.
Гласували 98 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: „Заключителни разпоредби”.
По § 19 има предложение от народния представител Атанас Мерджанов, което е подкрепено от комисията.
Има предложение от народния представител Нина Чилова, което е подкрепено от комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 19 и предлага § 19 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Има ли желаещи народни представители за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 19.
Гласували 110 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 3.
Параграф 19 отпада.
ДОКЛАДЧИК Нина Чилова: По § 20 има предложение от народния представител Николай Михайлов, което е подкрепено по принцип от комисията.
Има предложение от народния представител Нина Чилова, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 20 със следната редакция:
„§ 20. (1) Министерският съвет приема Националната стратегия за развитието на културата по чл. 2а в едногодишен срок след влизането в сила на закона.
(2) Министърът на културата в срок 6 месеца след влизането в сила на закона издава наредбите по чл. 5, ал. 4 и по чл. 14, ал. 5.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Имате думата, уважаеми народни представители. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване текста на § 20.
Гласували 112 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет, а с това и Законът за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата е приет на второ четене.
Уважаеми народни представители, сега е 11,03 ч., следователно почивка до 11,33 ч. (Звъни.)

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински (звъни): Имаме необходимия кворум. Продължаваме нашето заседание.
Благодаря Ви за разбирането, че започваме с известно закъснение спрямо обичайната почивка. Причината, както разбирате, беше проведеното заседание на Председателския съвет. Това, което мога да ви информирам, е, че преди всичко Председателският съвет съгласува становището, че трябва през цялото време Народното събрание да бъде най-пряко ангажирано със съгласуването и осъществяването на всички необходими действия, които да доведат до целта, която всички преследваме – справедливо присъждане на оправдателна присъда и достойно освобождаване и завръщане в страната на българските медицински сестри.
Беше констатирано, че във вчерашния ден българската позиция прозвуча с нова категоричност, с нова недвусмисленост и твърдост по отношение на това, че търпението на българското общество се е изчерпало и че ние очакваме категорични и енергични действия от всички наши партньори и съответно решаване на този трагичен случай.
В тази връзка преди всичко следва да ориентираме нашата по-нататъшна дейност вече като пълноправена страна – членка на Европейския съюз и още в първите дни на следващата година нашите представители в органите на Европейския съюз да поставят по един нов начин конкретните стъпки, които Европейският съюз следва да предприеме в практически план, за да бъде доведена до либийското ръководство тази категоричност на позицията на Европейския съюз. Това означава, разбира се, по всички линии на правителството и на парламента тези наши позиции и предложения да прозвучат. В тази връзка беше съгласувано и мнението 18-те народни представители, които излъчихме като представители на България в Европейския парламент, още на първото заседание на парламента да потърсят пряката поддръжка на евродепутатите за категорична резолюция на Европейския парламент в този смисъл, за който става дума, и, разбира се, в органите на Съвета на министрите българската страна да бъде достатъчно ясна и категорична.
Трябва да продължим и да активизираме още повече и да конкретизираме всички наши демарши по отношение на парламентарни асамблеи и парламентарни форуми, в които участваме, и по двустранна линия с парламентите на страните, които могат и следва да окажат практически своята позиция в достатъчно категорична форма. И тук трябва да бъдем достатъчно ясни и аргументирани в нашите твърдения за необходимостта от справедлив процес, отчитане на позициите и категоричните становища на експертите на научните среди, като за целта ще се постараем да изготвим един справочен материал, в който достатъчно конкретно да бъдат назовани всички факти, които доказват нашите тези.
Председателският съвет също сподели становището и мнението в тази насока да препоръча във вашите изяви, във вашите участия и коментари, които неизбежно е необходимо да бъдат продължени, да се ръководите и да се основавате на онова изявление, което вчера направих, отразявайки разбиранията, становищата на всички вас. Важно е да продължим да сме достатъчно ясни, недвусмислени и категорични и едновременно с това да даваме възможност за постигане на онези цели, които си поставяме.
Необходимо е също да се активизира нашата дейност и по линия на специализираните комисии на Народното събрание, които трябва да бъдат водещи в онова, което предстои. Такава е Комисията по правата на човека и вероизповеданията. Там ще следва да се конкретизират и предприемат онези стъпки, които да доведат до възможния ефект.
Уважаеми колеги, важно е да се постараем максимално да държим в центъра на вниманието на българското общество и на нашите партньори в чужбина категоричната позиция за справедливо освобождаване и незабавно завръщане в страната. Това трябва да правим с всички онези средства и форми, които да дадат желания ефект на активизиране на общественото мнение, на категорично отхвърляне на всякаква възможност за съдебен произвол и за достатъчно ясна позиция в полза на бързо разрешаване на случая.
С колегите, които съгласувахме стъпките, които се предприемат, имаме договорката да продължим да взаимодействаме и навярно, изразявам това очакване, да проведем нови заседания на Председателския съвет и между коледните и новогодишни празници, и в периода преди началото на пленарното заседание на парламента на 11 януари.
И последното, което си заслужава да отбележим, е, че предстоящите празници неизбежно ще бъдат белязани от тази продължаваща несправедливост и трагедия. Ще трябва да дадем и израз на това, че чувстваме, че празникът не е без своята сянка. В тази връзка ние можем да окажем и внимание лично на семействата, на колегите, на близките на медицинските сестри по места.
Това е, което мога да ви информирам за основните споделени мнения и становища на Председателския съвет. Ще се старая в бъдеще да продължа да ви информирам по възможния начин, като, разбира се, поддържам ежедневен и ежечасен контакт с другите държавни институции, за да работим в една посока.
Благодаря ви още веднъж за вниманието и за разбирането за по-късното започване на пленарното ни заседание след почивката.
Предлагам сега да продължим с нашата работа.
Следващата точка от работата на Народното събрание е:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВАТА И АПТЕКИТЕ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, внесен от Борислав Великов и група народни представители.
Заповядайте, господин Китов, да представите доклада на Комисията по здравеопазване.
ДОКЛАДЧИК Борислав Китов: Уважаеми господин председател,
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, № 654-01-160, внесен от народния представител Борислав Великов и група народни представители на 14 декември т.г.
На свое извънредно заседание, проведено на 19 декември 2006 г., Комисията по здравеопазването разгледа Законопроект за изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, внесен от народния представител Борислав Великов и група народни представители. Предлаганият законопроект е резултат от необходимостта за осигуряване и гарантиране на наличието на медицински изделия на българския пазар до приемането на Закона за медицинските изделия. Към момента разрешаването и търговията с медицински изделия се регулират от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, като същите се приравняват към изискванията за лекарствените продукти. С внесения проект на първо гласуване в Народното събрание - проект за Закона за медицинските изделия, ще бъде уреден самостоятелен статут на този вид продукти в съответствие с изискванията на европейското законодателство в тази област.
До приемането на този проект е необходимо да бъде временно осигурена възможността търговците на едро с медицински изделия, получили разрешение по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, да продължат да осъществяват своята търговска дейност въз основа на издадените разрешения.
С удължаването на срока, посочен в § 10а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина се гарантира обезпечаването на пазара с медицински изделия до приемането на новата законова уредба.
Народните представители бяха запознати с подкрепящото законопроекта становище на Министерството на икономиката и енергетиката.
Въз основа на проведената дискусия и единодушно гласуване Комисията по здравеопазване приема следното становище:
1. Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина № 654-01-160, внесен от народния представител Борислав Великов и група народни представители.
2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 67, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предвид единодушно подкрепените от Комисията по здравеопазване текстове на законопроекта и липсата на направени предложения за изменение и допълнение по време на обсъждането, да приеме в същото заседание на второ гласуване Законопроект за изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина № 654-01-160, внесен от народния представител Борислав Великов и група народни представители на 14 декември т.г.” Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Благодаря Ви, господин Китов.
Законопроектът е разпределен само на тази комисия. Чухте доклада.
Заповядайте, господин Великов.
Борислав Великов (НДСВ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Най-напред бих направил процедурно предложение в залата да бъде допуснат заместник-министър Валери Цеков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Пирински: Направено е процедурно предложение за допускане в залата на господин Цеков.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Поканете господин Цеков.
Господин Великов, заповядайте като вносител.
Борислав Великов (НДСВ): Аз съм един от вносителите, но на практика цялата Комисия по здравеопазването начело с председателя сме вносители, тъй като съзнаваме, че докато не бъде приет новият Закон за медицинските изделия, който да транспонира в пълен вид директиви 93/42, 98/79 на Европейския съюз, се нуждаем от някакво временно решение, така че след 1 януари 2007 г. да няма някакъв правен или административен вакуум, не дай си Боже, хаос при снабдяване с важни медицински изделия, които в някои случаи могат да бъдат и жизненоспасяващи, свързани с хирургични интервенции, например тези стентове, които се налага понякога да се поставят, или протези, или кохлярни апарати, реактиви, малки или по-големи апаратчета, по-малките за самотестуване примерно на кръвната захар, диабетиците се нуждаят ежедневно от такъв контрол, ако щете – за контрол на бременността и много други такива медицински изделия, подробно няма да ги описвам. Това е една специфика, която налага да има отделен закон, но тъй като все още той предстои да бъде гледан и на второ четене в Комисията по здравеопазване, се налага една трета удължаване на срока на действие на така наречените частични разрешения за търговия на едро с медицински изделия, за които към момента срокът би важал до 31 декември 2006 г.
Преди две години предходното Народно събрание удължи за втори път срока до 31 декември 2006 г., сега се налага да го направим за трети път.
Ще отбележа също така за колегите, че регулирането на тази материя в момента се извършва по два начина, има два вида разрешителни за търговия на едро. Едните, които са пълни, условно казано, общи, са за търговия на едро с лекарствени средства, но предполагат, че може търговецът на едро да извършва търговия с медицински изделия и други, така наречените частични за търговия на едро с медицински изделия, които ние трябва сега да удължим като валидност, тъй като тези търговци на едро, които имат пълните, могат да продължат да си търгуват с медицински изделия и след Нова година, но онези, частичните, няма да могат. Много от тях са малки фирми, които вършат една полезна за обществото работа и не бива да се спира снабдяването на пазара с такива важни медицински изделия. В този смисъл се надявам, че всички колеги ще подкрепим този законопроект, на практика променяме само една цифра – от 6 на 7 – да бъде от 2006 до 2007 г. и вече в новия закон ще се дорегулира и този срок от Преходните и заключителни разпоредби.
Бих предложил да подкрепим и на първо и второ четене този законопроект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Великов.
Имате думата за изказвания по законопроекта. Няма желаещи.
Подлагам на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Китов.
Борислав Китов (БНС): Уважаема госпожо председател, предложението на комисията беше да се гласува и на второ четене, за да се спазят сроковете. Сега формално правя това процедурно предложение в залата, предвид консенсуса по законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Китов.
Подлагам на гласуване процедурното предложение законопроектът да бъде приет на две четения в едно пленарно заседание.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Моля да представите законопроекта.
ДОКЛАДЧИК Борислав Китов: „Закон за изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на закона.
„§ 1. В § 10а, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2006 г.” се заменят с „31 декември 2007 г.”.”
Комисията подкрепя единодушно предложението на вносителя за § 1.
„Заключителна разпоредба”.
Комисията подкрепя предложението на вносителя за това наименование.
„§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 2.
Не бяха постъпили предложения в комисията по този законопроект. Надявам се, че и сега няма да има такива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по текста на законопроекта така, както беше представен от господин Китов? Няма.
Моля, гласувайте наименованието на законопроекта, § 1, наименованието „Заключителна разпоредба” и § 2 от нея на вносителя, подкрепени от комисията.
Гласували 107 народни представители: за 107, против и въздържали се няма.
Законът е приет на второ гласуване.
Следващата точка от дневния ред е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА.
Има доклад на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство.
Господин Осман, моля да представите законопроекта.
Ремзи Осман (ДПС): Госпожо председател, правя процедурно предложение заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството господин Савин Ковачев да бъде допуснат в пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Моля да гласуваме процедурното предложение за достъп до залата на заместник-министър Ковачев.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение е прието.
Имате думата, господин Осман.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: „Закон за одобряване и прилагане на Общия устройствен план на Столичната община”.
Има предложение от народните представители Борислав Владимиров и Йордан Мирчев.
Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция за наименованието на законопроекта: „Закон за устройството и застрояването на Столичната община”1.
„Глава първа – Общи положения.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на главата.
По чл. 1 има предложение от народните представители Борислав Владимиров и Йордан Мирчев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народните представители Евгени Чачев и Иван Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Иван Сотиров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Силвия Алексиева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Следва предложение от народния представител Костадин Паскалев, подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
„Чл. 1. Този закон определя специфичните правила и нормативи за устройството и застрояването на територията на Столичната община.”
По чл. 2 има предложение от народните представители Борислав Владимиров и Йордан Мирчев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народните представители Евгени Чачев и Иван Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Иван Сотиров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Костадин Паскалев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен в редакцията на чл. 1 и предлага следната редакция на чл. 2:
„Чл. 2. Основната цел на закона е да осигури устойчиво развитие и благоустрояване на Столичната община.”
По чл. 3 има предложение от народните представители Борислав Владимиров и Йордан Мирчев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Евгени Чачев и Иван Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на народния представител Иван Сотиров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на народния представител Костадин Паскалев, чието предложение също се подкрепя от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен в редакцията на чл. 2 и предлага следната редакция на чл. 3:
„Чл. 3. (1) Общият устройствен план на Столичната община обхваща територията на градския и на околоградския район. Графичната част на плана се изработва в мащаб 1:10 000 за градския район и в мащаб 1:25 000 за околоградския район.
(2) Неразделна част от общия устройствен план са правилата и нормативите за устройството и застрояването на територията на Столичната община, съгласно приложението. С правилата и нормативите за прилагане на плана се определят устройственото и функционалното предназначение, ограниченията при застрояването и показателите за застрояване на отделните видове територии, устройствени зони и самостоятелни терени.
(3) Неразделна част от общия устройствен план са и придружаващите го схеми и обяснителни текстове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по така представените текстове на законопроекта. Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на законопроекта, наименованието на Глава първа и текстовете на членове 1 до 3, подкрепени от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По чл. 4 има предложение от народните представители Борислав Владимиров и Йордан Мирчев.
Предложението е оттеглено.
Има предложение от народните представители Евгени Чачев и Иван Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението по ал. 2 и не подкрепя предложението по ал. 1.
Има предложение от народните представители Ангел Тюркеджиев и Борислав Владимиров.
Предложението бе оттеглено.
Има предложение от народния представител Иван Сотиров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението по ал. 2 и не подкрепя предложението по ал. 1.
Има предложение от народния представител Костадин Паскалев.
Предложението бе оттеглено.
Има предложение от народния представител Анастасия Мозер.
Комисията подкрепя по принцип предложението и то е отразено в редакцията на чл. 3.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен в редакцията на чл. 3, и предлага следната редакция на чл. 4:
“Чл. 4. (1) Оригиналът на графичната част на общия устройствен план се подпечатва с печата на Министерския съвет.
(2) Оригиналът на плана по ал. 1 се съхранява в Министерския съвет. Заверени копия от плана в мащаб 1:10000 за градския район и в мащаб 1:25000 за околоградския район, както и приложенията към плана се съхраняват в Столичната община, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Област София.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по тези текстове? Има неподкрепени предложения. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на народните представители Евгени Чачев и Иван Иванов в частта, която не е подкрепена от комисията, а също така и аналогичното предложение на народния представител Иван Сотиров, за да не го поставям отделно на гласуване.
Гласували 83 народни представители: за 28, против 38, въздържали се 17.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме предложението на комисията за редакцията на чл. 4.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Има предложение от народния представител Костадин Паскалев за създаване на нов чл. 4.
Предложението бе оттеглено.
По чл. 5 има предложение от народните представители Борислав Владимиров и Йордан Мирчев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Евгени Чачев и Иван Иванов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народните представители Ангел Тюркеджиев и Борислав Владимиров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Иван Сотиров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Силвия Алексиева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Костадин Паскалев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народния представител Анастасия Мозер.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5:
"Чл. 5. (1) Общият устройствен план на Столичната община е публичен.
(2) Общият устройствен план, специализираните програми, предложенията за изменения на плана, както и други данни и информация, свързани с устройството на територията, се публикуват на електронната страница на Столичната община. Измененията на общия устройствен план се публикуват не по-късно от 7 дни от влизането в сила на решенията за одобряването им.
(3) Условията и редът за предоставяне на данни и за издаване на справки за предвижданията на общия устройствен план се определят с наредба, приета от Столичния общински съвет.
(4) Редът и начинът за провеждане на обществени обсъждания в Столичната община, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него се определят с наредба на Столичния общински съвет.
(5) Държавните органи предоставят на Столичната община своевременно и безвъзмездно информацията, съдържаща се в информационните им системи, необходима за планирането и управлението на устройството на територията."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви, господин Местан.
Имате думата за изказвания по чл. 5. Няма желаещи.
Моля, гласувайте редакцията на комисията за този текст.
Гласували 87 народни представители: за 87, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: "Глава втора – Устройство и застрояване на Столичната община."
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
"Раздел І – Устройство и застрояване на околоградския район."
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Раздел І: "Устройство на околоградския район".
По чл. 6 има предложение на народните представители Борислав Владимиров и Йордан Мирчев, което бе оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6:
"Чл. 6. (1) Околоградският район обхваща територията, попадаща между границите на град София и административно-териториалните граници на Столичната община. В околоградския район се обособяват следните групи устройствени зони, територии и самостоятелни терени:
1. група жилищни устройствени зони (Ж);
2. група устройствени зони за общественообслужващи дейности (О);
3. група смесени многофункционални устройствени зони (Смф);
4. група производствени устройствени зони (П);
5. група устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване (З);
6. група устройствени зони за спорт и атракция (Са);
7. група земеделски устройствени зони (С);
8. група горски устройствени зони (Г);
9. група защитени територии:
а) група територии за защита на културно-историческото наследство;
б) група територии за природна защита (Р);
в) охранителни зони на водоизточници и на курорти;
10. обособени терени за специфични нужди (Т);
11. резервни терени за далекоперспективно развитие (Ж-д, О д, Смф-д, П-д, З-д, Са-д.
(2) Устройственото и функционалното предназначение, правилата и нормативите за устройство и застрояване и ограниченията при застрояването на видовете територии, устройствените зони и самостоятелните терени по ал. 1 са посочени в приложението."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
Има ли изказвания по този текст? Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на Глава втора, Раздел І и чл. 6 в редакция на комисията.
Гласували 109 народни представители: за 109, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По чл. 7 има предложение от народните представители Ангел Тюркеджиев и Долорес Арсенова.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Евгени Чачев и Иван Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Ангел Тюркеджиев и Борислав Владимиров.
Предложението по ал. 1 е оттеглено, в останалата част комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Иван Сотиров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението в частта му по ал. 2 и не подкрепя предложението по ал. 1 и 3.
Има предложение от народния представител Силвия Алексиева.
Предложението по ал. 1 бе оттеглено. В останалата част комисията го подкрепя.
Има предложение от народния представител Костадин Паскалев.
Предложението по ал. 1 бе оттеглено. Във втората част се подкрепя от комисията.
Има предложение от народния представител Анастасия Мозер.
Комисията подкрепя по принцип предложението по ал. 2 и не подкрепя предложението по ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказване по този текст. Няма желаещи.
Подлагам на гласуване предложението на господин Сотиров в частта, която не е подкрепена от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 26, против 48, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Моля гласувайте предложението на госпожа Мозер в тази част, която не е подкрепена от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 24, против 45, въздържали се 19.
Предложението не се приема.
Моля да гласуваме предложението на комисията за чл. 7.
Гласували 90 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 11.
Член 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: “Раздел ІІ - Устройство и застрояване на градския район”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованията на Раздел ІІ: “Устройство на градския район”.
По чл. 8 има предложение на народните представители Борислав Владимиров и Йордан Мирчев, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8:
“Чл. 8. (1) Градският район обхваща територията, попадаща в границите на гр. София, определени в графичната част на общия устройствен план. В градския район се обособяват следните групи територии, устройствени зони и самостоятелни терени:
1. група централни устройствени зони (Ц);
2. група смесени многофункционални устройствени зони (Смф);
3. група жилищноустройствени зони (Ж);
4. група устройствени зони за общественообслужващи дейности (О);
5. група производствени устройствени зони (П);
6. група устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване (З);
7. група устройствени зони за спорт и атракция (Са);
8. обособени терени за специфични нужди (Т);
9. група защитени територии:
а) група територии за защита на културно-историческото наследство;
б) група територии за природна защита (Р);
в) охранителни зони на водоизточници и на курорти.
(2) Устройственото и функционалното предназначение, правилата и нормативите за устройство и застрояване и ограниченията при застрояването на видовете територии, устройствените зони и самостоятелните терени по ал. 1 са посочени в приложението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по Раздел ІІ. Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на раздела и чл. 8, предложен от комисията.
Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: “Раздел ІІІ – Устройство и застрояване на централната градска част”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Раздел ІІІ: “Устройство на централната градска част”.
По чл. 9 има предложение от народния представител Борислав Владимиров и Йордан Мирчев.
Предложението по т. 1, 3 и 4 бе оттеглено. В останалата част комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 9:
“Чл. 9. (1) В градския район се обособява централна градска част на град София, включваща територията, попадаща в границите от предгаровия площад на Централна гара на запад по бул. “Мария-Луиза” до ул. “Опълченска”, по ул. “Опълченска” на юг до бул. “Сливница”, по бул. “Сливница” на запад до бул. “Инж. Иван Иванов”, по бул. “Инж. Иван Иванов” на юг до ул. “Пиротска”, по ул. “Пиротска” на запад до бул. “Константин Величков”, по бул. “Константин Величков” на юг до бул. “Александър Стамболийски”, по бул. “Александър Стамболийски” на изток до бул. “Пенчо Славейков”, по бул. “Пенчо Славейков” (проектно и съществуващо трасе) на югоизток до бул. “Витоша”, по бул. “Витоша” на югозапад до бул. “България”, по бул. “България” на изток до бул. “Евлоги Георгиев”, по бул. “Евлоги Георгиев” на изток, североизток и север до бул. “Ген. Данаил Николаев”, по бул. “Ген. Данаил Николаев” (съществуващо и проектно трасе) на запад до предгаровия площад на Централна гара. В централната градска част се обособяват следните групи устройствени зони и самостоятелни терени:
1. група от централни устройствени зони (Ц);
а) устройствена зона на новия делови център (Ц-1);
б) устройствена зона на стария софийски център (Ц-2);
в) устройствена зона със смесено застрояване (Ц-3);
2. група смесени многофункционални устройствени зони (Смф):
а) смесена многофункционална устройствена зона с високи параметри на застрояване (Смф1);
б) смесена многофункционална устройствена зона (Смф2);
3. група устройствени зони за обществено обслужване (О);
4. група жилищни устройствени зони (Ж);
5. група усройствени зони за озеленяване (З);
6. група устройствени зони за спорт и атракции (Са);
7. група устройствени зони и терени за защита на културно-историческото наследство;
8. самостоятелни терени за специфични нужди (Т).
(2) Устройственото и функционалното предназначение, правилата и нормативите за устройство и застрояване и ограниченията при застрояването на видовете устройствени зони и самостоятелните терени по ал. 1 са посочени в приложението.
(3) Застрояването в устройствената зона на новия делови център се осъществява въз основа на подробни устройствени планове, придружени от специфични правила и нормативи за тяхното прилагане, определени от Столичния общински съвет.
(4) Специфичните правила и нормативи за застрояване на отделните квартали в зоната по ал. 3 се определят въз основа на обемно-устройствено проучване, прието от Столичния общински съвет. За квартали, в които има обекти на културно-историческото наследство, обемно-устройственото проучване се приема след положително становище на Националния институт за паметниците на културата.
(5) До разрешаване на ново строителство, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради в устройствената зона на новия делови център не се изработва работен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията.”
“Раздел ІV – Устройство и застрояване на зелената система”.
Има предложение на народните представители Евгени Чачев и Иван Иванов.
Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция за наименованието на Раздел ІV: “Устройство на зелената система”.
По чл. 10 има предложение на народните представители Борислав Владимиров и Йордан Мирчев.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народните представители Евгени Чачев и Иван Иванов.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Ангел Тюркеджиев и Борислав Владимиров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от Иван Сотиров и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Силвия Алексиева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
И предложение от народния представител Костадин Паскалев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10:
“Чл. 10. (1) Зелената система е съвкупност от съществуващите и предвидените озеленени площи в градския и околоградския район, както и рекреационните гори и горите в защитените територии. В нея се включват природен парк Витоша, както и парковете, лесопарковете и горите в оградните на Софийското поле планини – Лозенска, Люлин, Плана и Стара планина, в административно-териториалните граници на Столичната община.
(2) Зелената система обхваща следните устройствени зони и самостоятелни терени:
1. устройствена зона за градски паркове и градини (Зп);
2. самостоятелни терени за локални градини и озеленяване (Тго);
3. самостоятелни терени за озеленяване на улици, реки, дерета и открити канали и сервитути (Тзв);
4. самостоятелни терени за специални зелени площи (зоопаркове, ботанически градини, градини на резиденции, мемориални, етнографски и други градини (Тзсп);
5. самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп);
6. горски устройствени зони (Г);
7. самостоятелни терени за декоративни разсадници (Тдр);
8. озеленени площи в жилищните комплекси.
(3) Устройственото и функционалното предназначение, ограниченията при застрояването, правилата и нормативите за устройство и застрояване на видовете устройствени зони и самостоятелните терени по ал. 2 са посочени в приложението.
(4) Не се отчуждават имоти или части от тях, попадащи в устройствени зони и самостоятелни терени по ал. 2, когато собствениците им ги използват съобразно определеното с общия устройствен план предназначение, освен ако Столичният общински съвет реши друго.
(5) Озеленените площи, изградени по утвърдени подробни устройствени планове, се признават за осъществени мероприятия.”
По чл. 11 има предложение от народните представители Ангел Тюркеджиев и Долорес Арсенова, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от народните представители Евгени Чачев и Иван Иванов, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от народните представители Ангел Тюркеджиев и Борислав Владимиров, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от Иван Сотиров и група народни представители, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от народния представител Силвия Алексиева, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от народния представител Костадин Паскалев, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11:
“Чл. 11. (1) Предназначението на поземлени имоти, попадащи в устройствени зони или в самостоятелни терени на зелената система може да се променя само в устройствена зона или в самостоятелен терен на зелената система от друг вид по чл. 10, ал. 2.
(2) Извън случаите по ал. 1 не се допуска изменение на общия устройствен план с цел промяна на предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени за градини, паркове и лесопаркове.
(3) В незастроени поземлени имоти, попадащи в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система, изграждането на временни строежи от собствениците им се допуска само, ако строежите са с функциите по чл. 12 и при спазване на устройствените правила и нормативи по този закон.”
По чл. 12 има предложение от народните представители Ангел Тюркеджиев и Долорес Арсенова, което е оттеглено.
Има предложение от народните представители Евгени Чачев и Иван Иванов, което комисията подкрепя.
Има предложение от народните представители Ангел Тюркеджиев и Борислав Владимиров, което комисията подкрепя.
Има предложение от Иван Сотиров и група народни представители…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Всички предложения са идентични – за отпадане на чл. 12, не ги казвайте до края.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Комисията предлага чл. 12 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли желаещи за изказвания по тези текстове? Няма.
Моля да гласуваме наименованието на Раздел ІІІ, чл. 9 от него в редакция на комисията, наименованието на Раздел ІV, чл. 10 и чл. 11 в редакция на комисията и отпадането на чл. 12 по предложение на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 104, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По чл. 13 има направено предложение от народните представители Ангел Тюркеджиев и Долорес Арсенова, което комисията подкрепя.
Има предложение от народните представители Евгени Чачев и Иван Иванов, което комисията подкрепя по принцип по точки 1, 2 и 3 и не подкрепя предложението по т. 4.
Има предложение от народните представители Ангел Тюркеджиев и Борислав Владимиров, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от Иван Сотиров и група народни представители, което комисията не подкрепя.
Има предложение от народния представител Силвия Алексиева, което комисията подкрепя по принцип.
Има предложение от народния представител Костадин Паскалев, което комисията подкрепя по принцип.
Има и предложение от народния представител Анастасия Мозер, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13, който става чл. 12:
“Чл. 12. В устройствените зони и в самостоятелните терени на зелената система след обществено обсъждане се допуска застрояване за:
1. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
2. поддържане на зелената система;
3. спортно-атракционни дейности и детски площадки;
4. обслужване на посетителите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Имате думата за изказвания по чл. 13. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване на неприетите предложения.
Първото е на господата Евгени Чачев и Иван Иванов в частта по т. 4, което не е подкрепено от комисията.
Моля да гласуваме това предложение.
Гласували 112 народни представители: за 19, против 73, въздържали се 20.
Предложението не се приема.
Гласуваме предложението на господин Сотиров за отпадане на текст, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 9, против 60, въздържали се 26.
Предложението не се приема.
Гласуваме текста на комисията за чл. 13.
Гласували 103 народни представители: за 95, против 4, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: “Раздел V – Устройство и застрояване на техническата инфраструктура.”
Комисията подкрепя предложението на народните представители Евгени Чачев и Иван Иванов и предлага следната редакция на наименованието на Раздел V:
“Устройство на техническата инфраструктура”.
По чл. 14 има предложение от народните представители Борислав Владимиров и Йордан Мирчев, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14, който става чл. 13:
“Чл. 13. (1) Техническата инфраструктура обхваща:
1. републиканските пътища и пътните принадлежности извън тях, включително пътните възли за привързване към градската улична мрежа;
2. трасета и терените на първостепенната и второстепенната улична мрежа;
3. терените и местата за подземно, надземно и многоетажно паркиране;
4. велосипедните и пешеходните алеи;
5. трасетата и терените за мрежата на метрополитена, трамваите и тролейбусите;
6. терените за софийското летище;
7. терените за софийския железопътен възел;
8. терените за общинските автогари;
9. трасетата и терените на мрежите и съоръженията за електрификация, топлофикация, водоснабдяване, канализация, газификация и далекосъобщения.
(2) Устройственото и функционалното предназначение, ограниченията при застрояването, правилата и нормативите за устройство и застрояване на видовете територии, устройствените зони и самостоятелните терени по ал. 1 са посочени в приложението.”
Комисията предлага чл. 15 по вносител да отпадне.
“Глава трета – Прилагане на Общия устройствен план и режим на собствеността на недвижимите имоти.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета.
“Раздел І – Правила за прилагане на Общия устройствен план.”
Комисията предлага наименованието на Раздел І да отпадне и Глава трета да не се структурира в раздели.
По чл. 16 има направени предложения от народни представители. Всички са подкрепени, госпожо председател.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 16, който става чл. 14:
“Чл. 14. (1) Министерският съвет приема Рамкова програма за прилагане на Общия устройствен план по предложение на Столичния общински съвет.
(2) Столичният общински съвет по предложение на кмета на Столичната община приема структурни и специализирани програми по прилагането на Общия устройствен план в съответствие с рамковата програма по ал. 1.
(3) Програмите по ал. 1 и 2 подлежат на обществено обсъждане преди приемането им по ред, определен в наредбата по чл. 5, ал. 4”.
По чл. 17 няма направени предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17, който става чл. 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18, който става чл. 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19, който става чл. 17.
По чл. 20 има направени предложения, като всичките са подкрепени.
Комисията предлага чл. 20 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания по представените текстове.
Господин Сотиров, заповядайте.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз имам едно възражение по този текст. То донякъде е свързано с едно противоречие, което се залага още в самото начало на законопроекта – нещо, което беше коментирано в комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Извинете ме, господин Сотиров, по кой текст, защото много текстове бяха представени?
Иван Сотиров: Извинявам се, вярно, че гледаме по няколко члена наведнъж.
Става въпрос за чл. 14, ал. 1, където се предвижда, че Министерският съвет приема Рамкова програма за прилагане на Общия устройствен план по предложение на Столичния общински съвет. Тук това създава една неяснота и една възможност да има противоречие в самия закон, защото в чл. 3, който вече беше приет, ал. 3 се казва, че неразделна част от Общия устройствен план са и придружаващите го схеми и обяснителни текстове.
След това в чл. 4, ал. 1 се казва, че Общият устройствен план се подпечатва с печата на Министерския съвет. Тук се отхвърли предложението да бъде подпечатван с печата на Народното събрание. И сега с тази разпоредба се въвежда допълнително объркване.
Тук трябва да бъде ясно дали ние действително ще допуснем нещо, което се случва между първо и второ четене на закона – графичната част на Общия устройствен план на Столична община да бъде изведена от закона и вече да бъде допускано по предложение на Столичния общински съвет Министерският съвет да утвърждава промяна в устройствените зони на Столична община.
Лично аз не мога да подкрепя такова предложение, защото философията на целия закон, традициите, които са в България осем години - проектът за Общия устройствен план на Столична община беше готвен в посока графичната част да бъде неразделна част от закона, което да даде един по-голям стабилитет и гаранция, че оттук нататък с приемането на Общия устройствен план на Столична община ще имаме една стабилност и по-голяма оперативност в работата.
Аз разбирам аргументите, че парламентът не може да се занимава с корекции на графична част. Но става въпрос за следното: ако при възникване на евентуални съдебни спорове, оспорване на устройствените зони – защото се знае, че в София има изключително сериозни интереси, ще има много сериозни възражения срещу това, което се предвижда като устройствени територии – един акт на общинския съвет и на Министерския съвет все пак подлежат на обжалване. Моите опасения са, че търсенето на една по-голяма оперативност, в смисъл Общинският съвет да предлага и правителството да приема корекции в устройствените зони, може да се обърне с обратен знак – вместо да постигнем оперативност, да бъдат блокирани много процедури точно поради възможността да бъдат извършвани обжалвания.
В България винаги устройственият план и графичната част са били неразделна част от закона. Тук става въпрос и за едно чисто процедурно нарушение и нарушение на правилата, по които работи Народното събрание. Ние на първо четене приехме философията на закона и тази философия и обхватът беше в смисъл, че графичната част ще бъде неразделна част от закона. Между първо и второ четене се променя генерално концепцията. Не само концепцията, променя се и името на закона, като от „Закон за приемане на Общия устройствен план на Столична община” той става „Закон за одобряване и прилагане на Общия устройствен план на Столичната община”. (Реплика от залата.)
Последният вариант на заглавието в комисията беше „Правила и норми за устройство на Столична община”.
Все пак искам тук да бъде дадено едно разяснение – няма ли противоречие в това, което приемаме? Член 3, ал. 3 казва: “Неразделна част от Общия устройствен план са и придружаващите го схеми и обяснителни текстове”. Графичната част не е ли точно това? Изведнъж се допуска по предложение на Общинския съвет Министерският съвет да променя устройствените зони. Аз мисля, че приемаме закон със сериозно противоречие. Фактически схемите са графичната част. И това ние приехме на първо четене. Нека да се обясни какво са схемите тук?
Силвия Алексиева (КБ, от място): Ние дебатирахме вече.
Иван Сотиров: Дебатирахме, приехме на първо четене графичната част да бъде неразделна част от закона. Спомняте си, че имаше една конфузна ситуация в комисията, когато правителството беше внесло закона на части. Прие се, че той трябва да бъде гласуван в цялост, изчака се да бъде внесен с всичките му части и сега ние между първо и второ четене отделяме графичната част, което за мен е недопустимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря Ви.
Има ли реплики?
Заповядайте, госпожо Алексиева.
Силвия Алексиева (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колега, аз не възразявам. Този дебат го направихме в комисията, но мисля, че не му е мястото в момента да го коментираме, след като ние минахме тези членове и ги приехме. Да се връщаме назад, просто правилникът в момента не ни позволява.
Много ви моля, недейте да подвеждате колегите в момента по тези членове, които вече разглеждаме за гласуване. Това не може да се случи, няма и такива текстове. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Господин Паскалев, заповядайте за втора реплика.
Костадин Паскалев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Сотиров! Както знаете, колеги, в крайна сметка ние се опитахме да постигнем чрез закона една аналогия между Закона за устройството на територията и този законопроект. Идеята беше следната. След като се приеме един общ градоустройствен план на дадена община в крайна сметка промените в този общ градоустройствен план са възможни и те стават след решение на Общинския съвет и одобрение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Постигането на стабилитета в този закон ние гарантираме чрез: промени в Общия градоустройствен план се осъществяват само тогава, когато имаме решението на общинския съвет и съответно одобрението на Министерския съвет, или имаме повишаването на ранга на стабилност, но той се осъществява на по-друго ниво. Това беше цялата идея на изменението в законопроекта, което беше направено. То оперативно дава възможност да се съобрази с реалностите на живота.
Реално погледнато ние не правим никакво нарушение, така да се каже, на процедурите, а подобряваме текстовете и ги подобряваме значително според мен. Една оперативна възможност, която според нас е изключително разумна.Тя беше подкрепена и от главния архитект на столицата, беше подкрепена и от колегите в комисията. И смятам, че този дебат сега, ако го възпроизведем отново, ще допуснем грешка. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Трета реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Господин Паскалев, искам да обърна внимание, защото и в предишната реплика бе казано, че ние в комисията сме ги коментирали тези неща. Да, там ги коментирахме и аз категорично заявих, че ще поставя въпроса в пленарната зала, защото не приех тази философия. Иначе няма смисъл да водим тези дебати, ако всичко, което се приеме в комисията, се гласува тук едно към едно.
Първоначално заглавието на закона беше: “Закон за одобряване и прилагане на Общия устройствен план на Столичната община”. Заглавието може да се коригира, но от тези текстове прозира, че променяме същността на закона. Законът става “Закон за устройството и застрояването на Столична община”. Фактически ние приемаме само едни норми за устройство и застрояване. Един устройствен план, без самия план, без графичната част, се превръща само в специфични правила и норми. Заявих и в комисията, че можеше само да допълним Закона за устройство на територията с няколко специфични норми и правила за София като по-специфична община и с това да се приключи. Какъв беше смисълът осем години да се правят дебати, обсъждания?! Беше голяма драма да се направят обсъждания и дискусии в цяла София. Всички хора, които правеха тези дискусии, ги правеха с мисълта и съзнанието, че графичната част, която дискутират, накрая ще бъде реализирана с приемането й със закон.
Съгласен съм, че има аргументи за по-голяма оперативност – да се приемат по предложение на Общинския съвет определени корекции от Министерския съвет, но тези аргументи можеха да се развият до първо четене. Между първо и второ четене е несериозно да се променя толкова радикално един законопроект. Фактически сега ние приемаме съвсем друг закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: За изказване има думата господин Софиянски.
Стефан Софиянски (БНС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Недоразумението дойде, защото смесихме две съвсем различни неща. Едно е програмата, друго е графичната част. Понеже господин Сотиров повдигна въпроса, аз ще се спра на програмата, а графичната част си остава неразделна част. Изобщо няма проблем.
Програмата има обратната логика, господин Сотиров. Аз съм участвал в правенето точно на този градоустройствен план. Приемането на програмата има логиката Министерският съвет да поеме ангажименти за реализирането и за обезпечаване на финансирането на инфраструктурата. Вие все гледате, че нещо ще се смени или някой някого може да смени. Логиката е съвсем друга. Когато се разработи прилагането на Общия градоустройствен план, тогава Министерският съвет го приема и поема съответните ангажименти да финансира тази част, която общината няма възможност да финансира. Когато говорим за метро – приема се програмата за изпълнение на метрото, но не е в потенциала на общината да финансира изцяло изграждането на метрото. Оттам нататък с приемането на програмата Министерският съвет поема ангажимент да отдели средства в бюджета. Така че и този текст е абсолютно правилен. Остава в сила текстът, че графичната част е неразделна част. Няма конфликт. Мисля, че можем спокойно да гласуваме.
Ако се отнася до някакви промени, които са в интерес на Столичната община, в оперативен план е добре те да бъдат направени, защото приемайки ги, Министерският съвет поема и ресурсното им обезпечаване, където общината не може да ги реализира.
Затова нека не скачаме против текст, който е изгоден за Столичата община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Благодаря.
За реплика има думата господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Господин Софиянски, аз съм съгласен с Вашата логика, ако смисълът на този член е изпълнението на тази програма да бъде ангажимент на правителството. Затова исках от председателя на комисията и от другите колеги, които отстояваха това в комисията, да заявят ясно и категорично, че по тази програма се разбира, че се допуска корекция на границите на устройствените зони (защото не е ясно дефинирано какво точно се разбира под приемането на тази програма). В комисията имаше дебат, че след като е приет този член, оттук нататък е даден картбланш да се променя графичната част, с тази програма и по реда на тази процедура да се променят устройствените зони. Това са моите опасения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Камелия Касабова: Има ли други реплики? Няма.
Дуплика? Няма.
Моля да гласуваме наименованието на Раздел V, чл. 14 в редакцията на комисията, отпадането на чл. 15 по предложение на комисията, наименованието на Глава трета, наименованието на Раздел І, членове от 16 до 19 включително и отпадането на чл. 20.
Моля, гласувайте.
Гласували 110 народни представители: за 96, против 2, въздържали се 12.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: “Раздел ІІ – Специални изисквания към устройството и застрояването”.
Комисията предлага наименованието на Раздел ІІ да отпадне и Глава трета да не се структурира в раздели.
По чл. 21 има предложения, които са подкрепени от комисията.
За да не се объркват колегите, ще направя разяснението, че това, което сме отразили, че се приема от комисията, е отразено в редакцията на чл. 9.
Комисията предлага чл. 21 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли изказвания по чл. 21 и по предложението на комисията за отпадането на този член, като Раздел ІІ и Глава трета да не се структурират в раздели? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първото предложение на комисията е Раздел ІІ да отпадне и Глава трета да не се структура в раздели.
Второто предложение е чл. 21 да отпадне.
Моля, гласувайте двете предложения.
Гласували 115 народни представители: за 114, против няма, въздържал се 1.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По чл. 22 всички предложения на народните представители са приети.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематическото му място в § 12, поради което предлага чл. 22 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли изказвания по чл. 22? Няма.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване отпадането на чл. 22, както предлага комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 118 народни представители: за 117, против няма, въздържал се 1.
Предложението за отпадане на чл. 22 е прието.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По чл. 23 всички направени от народните представители предложения са приети, с изключение на т. 1 от предложението на Ангел Тюркеджиев и Долорес Арсенова, но те го оттеглят в тази му част.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23, който става чл. 18:
"Чл. 18. (1) Столичният общински съвет приема наредба за условията и нормативите за изграждане на паркинги и гаражи на територията на Столичната община.
(2) Строителството на нови сгради се разрешава само ако с инвестиционните проекти се осигуряват необходимите места за паркиране и гариране в границите на урегулирания поземлен имот.
(3) Предназначението на гаражи в съществуващи сгради не може да се променя."
По чл. 24 всички направени предложения от народни представители са приети, господин председател.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24, който става чл. 19:
"Чл. 19. (1) Столичният общински съвет приема наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната община.
(2) Общинските органи по озеленяване картотекират всички дълготрайни декоративни дървета на възраст над 12 години, дървета с историческо значение, както и отделни ценни и редки дървета и храсти, намиращи се в граници на населените места в Столичната община, независимо от собствеността на имотите, в които попадат.
(3) Съществуващата дървесна растителност, независимо от собствеността на имотите, в които попада, може да се премества или премахва въз основа на писмено разрешение от общинските органи по озеленяване, включващо указания за задълженията на собственика.
(4) Проектите за подробни устройствени планове задължително се придружават от справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване.
(5) Разрешение за строеж се издава след представяне на разрешение за премахване на засегната от строителството дървесна растителност при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 1. Общинските органи по озеленяване изготвят констативни актове за растителността преди започване и след завършване на строителството.
(6) В срок 5 години от завършване и приемане на строителството общинските органи по озеленяване извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване, предвидени с наредбата по ал. 1."
"Глава четвърта – Специални такси".
Комисията предлага Глава четвърта с чл. 25 и 26 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания по чл. 23 и 24 в новата им редакция, както и за отпадането на Глава четвърта с чл. 25 и 26.
Заповядайте, господин Софиянски.
Стефан Софиянски (БНС): Господин председател, уважаеми колеги! Само две думи, по-скоро като коментар, а не като някакво предложение. В комисията постигнахме съгласие по чл. 23, но въведохме едни изключително строги ограничения по отношение на гаражите, от които имам притеснение, че впоследствие могат да се отразят на инвестиционния процес в София. София на много места е с високи подпочвени води и това не дава възможност за развитието на дълбоки подземни гаражи, а ние ограничихме изключително много строителството, изисквайки в рамките на урегулирания поземлен имот да бъдат изградени необходимия брой места за паркиране. Това е единият проблем.
Вторият проблем е забраняване промяната на предназначението на съществуващи гаражи, което, от една страна, може да ни доведе до някои конструктивни проблеми. Аз споделих опасенията си в комисията. От друга страна, остава малко неясен въпроса по отношение узаконени гаражни клетки, гаражи, които са в рамките на собственост, да кажем, които може и да не са необходими. Имате къща, имате гараж до нея и изведнъж ви казват: тоя гараж трябва да бъде вечно гараж. Добре, но аз пък може да нямам кола.
Споделих с комисията тези свои опасения. Те не бяха приети. Подкрепих общото решение, ще го подкрепя и сега, но искам да обърна внимание и на залата, че ако видим, че тази разпоредба се окаже неефективна, може да се наложи и нейната частична промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли други желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Владимиров.
Борислав Владимиров (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, взимам думата за реплика.
Уважаеми господин Софиянски, аз мисля, че това са текстове, които са едни от най-достойните, най-добре приети и мисля, че решават важни проблеми на застрояването в столицата. Уважавам Вашето решение, че ще подкрепите това, което е гласувала комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли други желаещи за реплики? Не виждам.
Има ли други желаещи за изказвания по чл. 23 и 24 и предложението на комисията за отпадане на Глава четвърта с членове 25 и 26? Няма.
Поставям на гласуване текстовете на чл. 23 и 24 в новата им редакция, а също така и предложението на комисията за отпадане на Глава четвърта – "Специални такси", която съдържа чл. 25 и 26.
Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.
Членове 23 и 24 са приети. Глава четвърта с членове 25 и 26 отпада.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: "Глава пета – Изменения на общия устройствен план".
Има предложение от народните представители Борислав Владимиров и Йордан Мирчев – Глава пета с членове от 27 до 31 да отпадне.
Комисията подкрепя предложението и предлага Глава пета с членове 27-31 по вносител да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Моллов.
Пламен Моллов (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Използвам възможността, за да направя предложение за удължаване с още една седмица срока за внасяне на предложения между първо и второ четене по Обобщения законопроект за кооперациите във връзка с това, че са постъпили много предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Моля, гласувайте процедурното предложение за удължаване на срока за предложения между първо и второ четене по Обобщения законопроект за кооперациите с една седмица.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Процедурното предложение, направено от народния представител Пламен Моллов, е прието.
Има ли желаещи за изказвания по Глава пета? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадането на Глава пета с членове от 27 до 31 включително.
Гласували 119 народни представители: за 119, против и въздържали се няма.
Глава пета с членове от 27 до 31 отпада.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: „Глава шеста – Органи за координация.”
Господин председател, има направени предложения от народни представители от различни парламентарни групи за отпадане на Глава шеста.
Комисията подкрепя предложението и предлага Глава шеста с членове от 32 до 34 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на Глава шеста с членове от 32 до 34 включително.
Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.
Предложението за отпадане на Глава шеста е прието.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: „Глава седма – Административнонаказателни разпоредби.”
Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименованието на Глава седма, която става Глава четвърта.
Има предложения по чл. 35 от народни представители, които са приети от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 35, който става чл. 20:
„Чл. 20. Който със свои действия или бездействия уврежда или създава опасност за увреждане на обекти на културно-историческото наследство, се наказва с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., а когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв.”
По чл. 36 също има направени много предложения, които са приети от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36, който става чл. 21:
„Чл. 21. (1) За унищожаване, увреждане или преместване без разрешение на дървесна растителност, картотекирана по чл. 19, ал. 2, физическите лица се наказват с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.
(2) За нарушение или неизпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 6, физическите лица се наказват с глоба в размер от 10 000 до 50 000 лв.
(3) За други нарушения на правилата за опазване на растителността физическите лица се наказват с глоба в размер от 500 до 20 000 лв.
(4) За нарушения по ал. 1-3, извършени от юридически лица или еднолични търговци, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв.”
От народните представители Евгени Чачев и Иван Иванов има предложение за създаване на нов чл. 36а.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в редакцията на § 12.
Има подобно предложение от народните представители Ангел Тюркеджиев и Борислав Владимиров. То също е отразено в § 12.
Има предложение от народния представител Иван Сотиров, което също е възприето и е отразено в § 12.
Предложението на госпожа Силвия Алексиева по същия текст е прието от комисията и е отразено в § 12.
Също така предложението на народния представител Костадин Паскалев е възприето от комисията и е отразено в § 12.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 37, който става чл. 22:
„Чл. 22. (1) Актовете за установяване на нарушенията по този закон се съставят от лицата по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Столичната община или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Уважаеми колеги, има ли желаещи да вземат отношение по Глава седма, членове 35, 36 и 37? Чухте новите редакции на тези членове. Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието на Глава седма и новите редакции на членове 35, 36 и 37.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
Глава седма е приета.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: „Допълнителна разпоредба.”
По § 1 има предложения от народни представители от различни политически сили и всички са подкрепени от комисията с единодушие.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Граници на населените места” са границите им, определени с общия устройствен план.
2. „Землището на гр. София” е територията на градския район и прилежащите към границите му територии за далекоперспективно развитие.
3. „Озеленени площи” са всички съществуващи или предвидени с общия устройствен план и/или с подробен устройствен план територии и поземлени имоти с ландшафтно-екологична, защитно-мелиоративна, рекреативно-естетическа или друга специфична функция – за гробищни паркове, ботанически градини, атракционни и спортни дейности. Не са озеленени площи по смисъла на този закон горите от горския фонд и горите в защитените територии, чието устройство и предназначение се определя по реда на специален закон.
4. „Самостоятелен терен” е поземлен имот с конкретно функционално предназначение, необходим за осигуряване развитието на благоустройствени и други специфични градски дейности.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, имате думата за изказвания по § 1 от Допълнителната разпоредба. Няма желаещи.
Моля, гласувайте новата редакция на § 1 от „Допълнителна разпоредба”.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
Наименованието „Допълнителна разпоредба” и § 1 са приети.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: „Преходни и заключителни разпоредби.”
По § 2 всички предложения от народни представители от различни политически сили са приети от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. (1) Влезлите в сила или одобрените до датата на влизане в сила на този закон подробни устройствени планове за територията на Столичната община запазват действието си, ако не противоречат на разпоредбите на този закон, на предвижданията на общия устройствен план и на правилата и нормативите за неговото прилагане. Посочените планове се изменят при условията и по реда на Закона за устройство на територията.
(2) Проектите за подробни устройствени планове, чието изработване е разрешено по реда на чл. 124 от Закона за устройство на територията, както и проектите за изменения на действащи подробни устройствени планове за територията на Столичната община, чието изработване е допуснато с предписание по чл. 135 от Закона за устройство на територията, за които не е издаден акт за одобряването им към датата на влизане в сила на този закон, се съобразяват с разпоредбите на този закон, с предвижданията на общия устройствен план и с правилата и нормативите за неговото прилагане.
(3) При противоречие на предвижданията на плановете по ал. 1 с разпоредбите на този закон, с Общия устройствен план и с правилата и нормативите за неговото прилагане, се изработва и одобрява нов или изменение на тези планове по общия ред на Закона за устройство на територията.
(4) До одобряването на плановете по ал. 3 се спира прилагането им в частите, в които същите противоречат на разпоредбите на този закон, на предвижданията на Общия устройствен план и на правилата и нормативите за неговото прилагане.
(5) Когато при свободно или при свързано застрояване между два урегулирани поземлени имота противоречието по ал. 3 се състои само в разлика относно показателите на застрояване, се прилагат показателите на застрояване, предвидени в Общия устройствен план, без да е необходимо изменение на действащия план за застрояване.
(6) Когато предвижданията на плановете по ал. 1 са по-неблагоприятни, отколкото установените с Общия устройствен план показатели на застрояване, въз основа на писмено заявление на собственика, подадено до общинската администрация, се допуска изменение на подробния устройствен план или при необходимост се изработва нов подробен устройствен план при условията и по реда на Закона за устройство на територията.
(7) Строежите, за които е издадена виза за проектиране до датата на влизане в сила на този закон, но не са съгласувани или одобрени инвестиционни проекти и не е издадено разрешение за строеж, се съобразяват с разпоредбите на този закон, с общия устройствен план и с правилата и нормативите за неговото прилагане.
(8) При отпаднала необходимост от ползването на обособени терени за нуждите на Министерството на отбраната, новото им предназначение се определя с подробен устройствен план, съгласуван с министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(9) При изработване на подробен устройствен план за преструктуриране на съществуващи производствени и обслужващи зони, при спазване на санитарно-хигиенните изисквания може да се допусне и прилагане на параметрите за застрояване и функциите на смесените многофункционални зони.”
Всички предложения по § 3, които са направени от народните представители, са приети.
Подкрепяйки текста на вносителя, комисията предлага следната редакция на § 3:
“§ 3. В срок шест месеца от влизането в сила на този закон кметът на Столичната община изготвя рамковата програма за прилагане на Общия устройствен план, подлага я на обществено обсъждане и я внася в Столичния общински съвет. Столичният общински съвет одобрява програмата и я внася за приемане в Министерския съвет.”
Има предложение от народния представител Силвия Алексиева за създаване на нов § 3а.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в редакцията на § 4.
По § 4 има предложение на Ангел Тюркеджиев и Долорес Арсенова.
Комисията подкрепя предложението и предлага следната редакция на § 4:
“§ 4. Столичният общински съвет приема наредбите по този закон в срок шест месеца от влизането му в сила.”
По § 5 всички направени предложения за изменение от страна на народните представители са подкрепени от комисията.
Подкрепяйки по принцип текста на вносителя комисията предлага следната редакция на § 5:
“§ 5. В срок шест месеца от влизането в сила на този закон се съставят актове за публична държавна и публична общинска собственост на парковете, градините и другите озеленени площи за широко обществено ползване.”
Всички направени предложения по § 6 са приети от комисията, господин председател.
Комисията предлага, подкрепяйки текста на вносителя, следната редакция на § 6:
“§ 6. В срок шест месеца от влизането в сила на този закон областният управител на Област София и кметът на Столичната община извършват проверка на административните актове, с които е възстановена собствеността на имоти върху озеленени площи – публична собственост към датата на издаването им и при установяване на нарушения предприемат необходимите действия за обявяване на тяхната нищожност.”
По § 7 има направени предложения от народни представители от различни парламентарни групи, които са подкрепени от комисията.
Комисията подкрепя по принцип предложенията и предлага следната редакция на § 7:
“§ 7. (1) В срок шест месеца от влизането в сила на този закон Столичният общински съвет приема решение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план, като определя обхвата и срока за изработването му.
(2) В обхвата на проекта задължително се включват:
1. промени в обхвата на зелената система, с цел запазване на терени, изградени като елементи на зелената система на града, съгласно действалия Общ градоустройствен план на София, чието предназначение е било сменено преди или с приемането на този закон;
2. подобряване на транспортно-комунискационната схема;
3. определяне на територии за разширяване на гробищните паркове;
4. промени в разпределението на групите територии, устройствени зони и самостоятелни терени в градския район с цел ограничаване на преструктурирането на жилищните комплекси;
5. актуализиране на устройственото предвиждане на територии за депа и други съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци.
(3) Проектът за изменение на Общия устройствен план подлежи на обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 от Закона за устройство на територията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Уважаеми колеги, в Преходните и заключителни разпоредби чухте най-новите редакции на параграфи от 2 до 7 включително.
Имате думата за изказвания. Няма желаещи.
Моля, гласувайте наименованието “Преходни и заключителни разпоредби” и новите редакции от § 2 до § 7 включително.
Гласували 109 народни представители: за 108, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 8 има предложения от народните представители Костадин Паскалев, Силвия Алексиева, Ангел Тюркеджиев и Борислав Владимиров, Иван Сотиров и група народни представители. Всички предложения са приети.
Комисията подкрепя по принцип предложенията и предлага следната редакция на § 8, подкрепяйки и предложението на вносителя:
“§ 8. В срок шест месеца от влизането в сила на този закон в Столичната община се създава и поддържа публичен регистър, съдържащ информация за определенията, правилата и нормативите за застрояване и ограниченията за застрояване в отделните квартали и поземлените имоти, произтичащи от разпоредбите на закона и на Общия устройствен план.”
По § 9 има предложение от народните представители Силвия Алексиева, Костадин Паскалев, Ангел Тюркеджиев и Борислав Владимиров, Иван Сотиров и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложенията и предлага следната редакция на § 9:
“§ 9. За неуредените с този закон въпроси, свързани с устройството и застрояването на територията на Столичната община, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията.”
Комисията предлага да се създадат нови параграфи 10 и 11:
“§ 10. Законът за одобрение и приложение на Общия градоустройствен план на София се отменя.
§ 11. Графичната част на Общия устройствен план на столичната община, одобрена с Решение № 147 на Министерския съвет от 2006 г., се прилага от датата на влизане в сила на този закон.”
По § 10 на вносителя има направени предложения от народни представители, които са подкрепени.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 12.
“§ 12. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 22:
а) създават се нови алинеи 4 и 5:
“(4) Ново строителство в съществуващите жилищни комплекси се предвижда въз основа на подробен устройствен план по чл. 110, ал. 4 – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс в обхват най-малко територията на един квартал с режим на комплексно застрояване. Проектите за планове за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищни комплекси подлежат на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 преди внасянето им в експертните съвети по устройство на територията.
(5) Проектите по ал. 4 не могат да надвишават показателите на плана, по който са създадени жилищните комплекси.”;
б) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 6 и 7.
2. В чл. 54 се създава ал. 6:
“(6) Временни строежи се разрешават и в случаите, в които по силата на специален закон е предоставено разрешение за търсене или проучване, или концесия за добив на подземни богатства, само ако са свързани с осъществяване на тези дейности. Параметрите на застрояване се определят със специализиран подробен устройствен план. След изтичане на срока на действие на разрешението за търсене или проучване или на концесията за добив временните строежи се премахват по реда на ал. 1.”
3. В чл. 127:
а) алинея 7 се изменя така:
“(7) Специфичните правила и нормативи за устройството и застрояването на територията на Столичната община се уреждат с отделен закон.”;
б) създава се нова ал. 8:
“(8) Нов общ устройствен план на Столичната община, както и изменения в действащия Общ устройствен план се приемат от Министерския съвет по реда на този закон при спазване на правилата и нормативите за устройство и застрояване, определени със Закона за устройството и застрояването на Столичната община.”;
в) досегашните алинеи 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.
4. В чл. 133 се създават алинеи 7 и 8:
“(7) В процеса на изработване на нов общ устройствен план или на изменение на действащ общ устройствен план, след разглеждането на проекта от общинския експертен съвет по устройство на територията, може да се допуска създаване на нови и изменения на действащи подробни устройствени планове в случаите, когато:
1. проектът на новия подробен устройствен план отговаря на предвижданията на проекта за изменение или на проекта за нов общ устройствен план;
2. проектът за изменение на действащия подробен устройствен план отговаря на предвижданията на проекта за изменение или на проекта за нов общ устройствен план.
(8) В случаите по ал. 7 със заповед на кмета на общината се допуска изработване на проект за нов подробен устройствен план или на проект за изменение на подробния устройствен план."
5. В чл. 134, ал. 1 се създават точки 3, 4, 5, 6, 7 и 8:
“3. възникват инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства, осигурени по международни договори или от държавния бюджет, както и от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
4. отпадане необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за специални нужди на отбраната и сигурността на страната;
5. се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана;
6. е в изпълнение на международни договори и споразумения;
7. е по инициатива на кмета на общината или по предложение на държавен орган;
8. е по мотивирано предложение на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.”
6. Създава се чл. 179а:
“Чл. 179а. (1) Собствениците на недвижими имоти – паметници на културата, са длъжни да полагат необходимите грижи за тяхното опазване, съхраняване и поддържане в добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за паметниците на културата и музеите и на този закон.
(2) При аварии или други обстоятелства, застрашаващи обект по ал. 1 с увреждане или разрушаване, собственикът на обекта е длъжен да предприеме незабавни действия за тяхното предотвратяване или за отстраняване на причинените увреждания и възстановяване на обекта, както и да уведоми Националния институт за паметниците на културата и кмета на общината.
(3) В случай, че обект по ал. 1 не се поддържа в добро състояние, както и при възникване на обстоятелствата по ал. 2, кметът на общината издава предписание на собственика му да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности. Състоянието на обекта и необходимите ремонтни и възстановителни дейности се установяват от комисия, назначена от кмета на общината, в която задължително участва и представител на Националния институт за паметниците на културата.
(4) В случай, че предписанието по ал. 3 не бъде изпълнено в указания срок, кметът на общината може да разпореди необходимите ремонтни и възстановителни дейности да се извършват от общината за сметка на собственика на обекта. След издаване на заповедта, върху недвижимия имот се вписва ипотека в полза на общината за обезпечаване събирането на направените от нея разходи. Общината се снабдява с изпълнителен лист за направените разходи по реда на § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби.
(5) Собствениците на обекти по ал. 1 са длъжни да осигурят достъп за извършване на ремонтните и възстановителните работи въз основа на заповедта по ал. 4. В случай, че те откажат, достъпът се осигурява принудително със съдействието на полицията.”
7. В чл. 217, ал. 1, т. 9 след думите “по чл. 179” се добавя “чл.179а, ал. 4”.
8. В чл. 232, ал. 1 в текста преди т. 1 думите “от 100 до 500 лв. се заменят с “от 500 до 5000 лв.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Колеги, имате думата за изказване по текстовете от § 8 до § 10 по номерацията на вносителя.
Имате думата, господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Аз вече поставих проблема. Тук вече в § 12 с предложението за нова ал. 8 става ясно точно какви са намеренията в този законопроект, който скоро сигурно ще стане закон.
Съгласно Закона за устройство на територията, ние трябваше да приемем Закона за общия устройствен план на София и, както казах, графичната част би трябвало да бъде неразделна част от закона. Така гласи философията на Закона за устройство на територията. И сега с изпълнението на единия закон ние трябваше да приемем Закон за Общия устройствен план на София и накрая с § 12 ние фактически променяме Закона за устройство на територията и обезсмислихме цялото начинание. Това можеше да се направи просто с една промяна на Закона за устройство на територията и да се каже, че Общият устройствен план на София се приема по общия ред, както се приемат устройствените планове на всички други общини и с това въпросът да приключи. Пак ви казвам, че осем години беше напразно занимание и в комисията, и в парламента загубихме страшно много време и енергия и се оформяше да се приеме един добър закон. Накрая с тази промяна на концепцията ние обезсмислихме нещата. Просто променихме тази разпоредба в Закона за устройство на територията, която повеляваше да направим специален закон за Общия устройствен план на града. За мен ние приемаме план без план. Това, което правим, е нонсенс. Един устройствен план без графичната план не е никакъв устройствен план. Това са само едни правила и норми.
Затова аз няма да подкрепя тази разпоредба в § 12 и пледирам всички присъстващи тук да не подкрепят тази промяна, защото тя обезсмисля многогодишните усилия и всичко, което правехме в последните месеци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Има ли други изказвания?
Заповядайте за реплика, господин Софиянски.
Стефан Софиянски (БНС): Господин председател, уважаеми колеги, господин Сотиров! За трети път казвате, че това е безсмислен труд през тези 8 години. И Вие сте участник в това. Не подменяйте направеното с процедура. Стига вече с тези формализации. Ако някъде в процедурата сме сбъркали, ще мислим и ще я оправим, но не сме сбъркали.
Ако го нямаше този материал, за който наистина са хвърлили труда си хората за тези 8 години, какво щяхме да гледаме сега? Него го има, той е приет, той ще влезе в сила и той ще работи. Оттам нататък какво имаме да коментираме дали § 12 е преди § 13 и § 5? ...
Материалът го има, работено е по него, обсъждан е, приет е. Графичният материал го има, приет е. Всичко е прието, а ние сега говорим, че е безсмислено, защото параграфът не бил 12, а 2 .... Несериозна работа!
Накрая сме на един добър продукт, нека не го разваляме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Ако желаете думата за дуплика, заповядайте господин Сотиров.
Иван Сотиров (ОДС): Уважаеми колеги, уважаеми Софиянски! За съжаление, аз не съм участвал в изготвянето на Общия устройствен план на София, но лично аз на Ваше място не бих се чувствал комфортно, ако два мандата участвам в изготвянето на Устройствения план на София, съобразно Закона за устройство на територията, който точно казва, че Общия устройствен план на София трябва да включва графична част – това се дебатираше, така е готвен плана, да мине със закон и графичната част да бъде неразделна. Сега тук през последния месец всичко това се променя и графичната част отпада от закона, като ние приемаме само общите правила и норми. За това става въпрос.
Аз лично на Ваше място бих се чувствал глупаво, ако съм работил 8 години, за да се случи нещо по един начин и то накрая се случва не съвсем по този начин. За това става въпрос. (Шум и реплики в залата.)
Това ще създаде нестабилност. Аз мисля, че тези, които търсят оперативност, дано практиката ме опровергае, тогава аз ще бъда доволен, но съм длъжен да изразя своите опасения – при обжалване на промяна на устройствените зони в София, актовете на правителството също подлежат на обжалване и може да бъде стопирано прилагането на Общия устройствен план, защото тук действително с устройствените зони се настъпват много сериозни икономически интереси. Ако допуснем тази нестабилност ще постигнем обратния ефект на оперативността, която се търси. Аз приех всички аргументи за действително по-голяма оперативност и графичната част да се приема по друг ред, но тогава въпросът е: защо трябва за София – Министерски съвет, е не да става по общия ред? Този дебат трябваше да се проведе преди първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Няма други изказвания.
Има думата господин Ремзи Осман.
Ремзи Осман (ДПС): Господин председател, бих искал да направя едно процедурно предложение. Нуждаем се от едни 10-15 минути удължаване на работното време, за да завършим с приемането на този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Председателят на комисията Ремзи Осман предлага да продължим нашето заседание до приемането на този закон. Действително, много малко текстове останаха, за да довършим работата си по него.
Гласувайте това процедурно предложение.
Гласували 113 народни представители: за 112, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Колеги, преминаваме към гласуване – гласуваме текстовете от § 8 до § 10, който става нов § 12.
Гласували 114 народни представители: за 101, против 13, въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: По § 11 на вносителя има направени предложения, които се подкрепят от комисията.
Господин председател, комисията предлага §11 да отпадне.
Комисията предлага да се създадат параграфи 13 и 14:
"§ 13. Министърът на регионалното развитие и благоустройството дава указания по прилагането на закона.
§ 14. Законът влиза в сила един месец от обнародването му в "Държавен вестник"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Имате думата за изказвания, колеги.
Има предложение за отпадане на § 11. Това е предложение на комисията. Тя е предложила и текстове на два нови допълнителни параграфа. Няма желаещи за изказване.
Преминаваме към гласуване – първо, гласуваме отпадането на § 11.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието - § 11 отпада.
Гласуваме новите параграфи 13 и 14.
Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Ремзи Осман: Уважаеми господин председател, трябва да гласуваме приложението към чл. 3, ал. 2. В него няма изменения, но има една допусната техническа грешка. Тя е на стр. 5, 12 ред – в пета колона цифрата "26" трябва да слезе в тринадесета колона. Това е техническа грешка, която е допусната по време на отпечатването.
Комисията подкрепя текста на вносителя за приложението към чл. 3, ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Това е техническа поправка.
Иска ли някой да вземе отношение по тази поправка? Не.
Моля, гласувайте приемането на техническата поправка.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението за техническа поправка е прието.
Сега гласуваме общо целият закон на второ четене.
Гласували 101 народни представители: за 99, против 1, въздържал се 1.
С това е приет целият Закон за одобряване и прилагане на Общия устройствен план на Столичната община.
Господин Ремзи Осман има думата.
Ремзи Осман (ДПС): Господин председател, уважаеми народни представители! По време на обсъждането на законопроекта бяха зададени много въпроси. Искам да ви уверя, че ние ще вземем предвид това.
В същият момент искам да благодаря на всички неправителствени организации, които участваха в обсъждането на този законопроект със съдействието на омбудсмана. Бяха проведени много обществени обсъждания, включително и след като законопроекта беше внесен в Народното събрание. Вие забелязахте, че почти всички предложения, които бяха внесени от народни представители бяха приети. Това са предложения на гражданското общество, които възникнаха по време на обсъждането на този законопроект.
Благодаря на всички, които подкрепиха предложенията на тези организации и на омбудсмана. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Моля за още минута внимание – имам да направя две съобщения:
- Комисията по европейска интеграция ще има заседание на 21 декември 2006 г., от 15,00 ч. на пл. "Княз Батенберг" 1, зала 134;
- Комисията по парламентарна етика ще има заседание на 20 декември 2006 г., тоест днес, от 14,30 ч. в зала 456 на пл. "Княз Батенберг" 1.
Следващото заседание е утре от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,01 ч.)

Председател:
Георги Пирински

Заместник-председатели:
Любен Корнезов
Камелия Касабова
Юнал Лютфи

Секретари:
Метин Сюлейманов
Светослав Малинов