Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2005-02-25

Председателствали: председателят Борислав Великов и  заместник-председателите Любен Корнезов и Юнал Лютфи
Секретари: Силвия Нейчева и Георги Анастасов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи (звъни): Уважаеми народни представители, откривам днешното заседание.

Продължаваме с обсъждането на :
ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ.
Дискусията започна вчера. Искам да информирам народните представители за времето, което остава на парламентарните групи: НДСВ – 31 минути; Коалиция за България – 27 минути; ОДС – 9 минути; ДПС – 13 минути; СДС – 28 минути; Народен съюз – 40 минути; Новото време – 39 минути и независимите – по 5 минути всеки един.
Бях информиран от председателя на Народното събрание, че по време на вчерашната дискусия са направени предложения за изменение и допълнение на текста на програмата. Моля народните представители, които са направили тези предложения ад хок от трибуната на парламента, да ги представят писмено тук, за да мога да ги поставя на гласуване, респективно приемане от парламента.
Дискусията продължава. Уважаеми народни представители, имате думата.
Заповядайте, госпожо Дончева.
Донка Дончева (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин министър!
Господин министър, очевидно Вие не се чувствате комфортно и днес, не сте щастлив човек, макар че оцеляхте след кабинетните трусове, не Ви прехвърлиха поне туризма, но Ви давят в несвойствени за вас домакински задължения – да раздавате млякото. Дано не се удави авторитетът на нашето образование, защото в залата на Народното събрание все повече разговаряме за последствията, а не търсим и не решаваме причините. Дебатът вчера, а вероятно и днес, още един път потвърждава твърденията на левицата, че популизмът е това, от което най-малко се нуждае образованието. Но с темата по Програмата за обхват на учениците в училищата признавате и многократните ни твърдения, че социалните неравенства в българското училище са вече налице отдавна.
Така, господа управляващи, твърденията, че вие ще модернизирате образователната система стигат дотук – да се делят парите между кифлите и компютрите, в стила на хаоса, в който НДСВ управлява. Няма как да не се каже, че това не замества несъстоялата се Национална стратегия за образованието, отсъстващия национален консенсус за образование, защото имате голям пасив – провален е заемът със Световната банка, точно в частта за модернизацията на образованието, какъвто отново се каните да сключвате през май по заема PALL-3. Така стана с матурите – ту сте за тях, ту ги отлагате; ту сте за ограничаване броя на учебниците, ту отново има предложения да отпаднат тези ограничения; ту ще има тестове, ту ги сваляте; ту беше виновен един бивш министър, ту отново новият не се справя. Имахте управленски комфорт, но не успокоихте системата на образованието и калкулирахте най-ниските досега степени на успеваемост на българското образование по всевъзможните системи на рейтинг в света.
Това не само е липса на управленска култура, господа, а отново отсъствие на националноотговорна политика.
Освен това се допусна и неконституционалносъобразна политика по проблемите, свързани с един от известните факти, които са по отношение на философията на НДСВ – за каквото и да говорим, става дума за пари, за много пари. И понеже досега успявахте да ги вземете от преразпределението на бюджетния излишък в края на годината, сега си ги осигурявате незаконно в аванс, защото ще отивате на избори през юни. Забъркахте се в сериозно нарушение в гласувания Закон за държавния бюджет за 2005 г. Става дума за аргументи, които в никакъв случай не могат да бъдат отменени, тъй като в допълнително предложените от депутатите 130 милиона не бяха докладвани в доклада, какъвто Министерският съвет трябва да внесе.
Господа, стратегиите се прилагат за цели сектори, а програмата, с която тук ни ангажирате, е за определени сегменти на системата. Това, което сега искате сериозно да финансираме, са цели на програма, която е доста противоречива на първо четене само.
Защо именно първи и четвърти клас? Какво правим с подготвителния клас, господа? Той ангажира учениците в обхват между първи и четвърти. Много общини вече поставят този въпрос. Защо след като обхватът на децата е в задължителна ученическа възраст никой не поставя въпроса за обхват на учениците от пети до осми клас? Защо веднъж в обхвата по отношение на транспортирането на учениците говорите на едно место в целите за 10 души, а в т. 2 на стр. 3 при обхвата – те са 12 души? На кой норматив да разчитаме? Впрочем, това е характерна регламентация за подзаконов нормативен документ, който е наредба на Министерството на образованието и науката, а тук определени дейности в програмата не се предполагат, защото те са функция на Закона за народната просвета.
Кой ще приеме насериозно програмата, когато тя не облекчава прибирането, задържането и не се говори за успешно завършване на учениците? Всъщност това трябва да бъде целта на тази програма. Трябва да се подчертае ясно, че тези три модула, които са поставени за обсъждане тук, това не може да се реализира. Иска се сериозен труд, за да се осигурят и много други предпоставки, като например: осигуряване на часовете по СИП. Вие знаете, че най-често те не се финансират, те отпадат. Проблемите, свързани с броя на полуинтернатните групи – функция, която осъществява задържането на учениците. Впрочем, вие знаете, че те са закрити отдавна. Така наречената мрежа на обществените възпитатели, която проследява пътя на децата, отпаднали от училище. От миналата седмица от община Карлово знам, че от осем обществени възпитатели са останали трима. Как ще осъществявате политиката по задържането? Много пъти поставения въпрос за разкриване на педагогически съветници. Как ще реализираме политиката по задържане, когато децата не могат да имат достъп до такава качествена услуга, която е крайно необходима в новите условия на агресия, на всичко, в което е потопено българското училище?

Къде е сегашната оценка, като например регионалните инспекторати по картотекирането на децата с проблеми, трябваше да се представи, за да бъде анализ в програмата? Не разчитате ли и на подкрепата на други отговорни фактори, каквито са проблемите, свързани с дейността на училищните настоятелства, проблемите с културните институции и т.н.? Някои от структурите на гражданското общество не са за изпускане. Неяснотите са много. Бих казала, че до осъществяването на тази програма ще трябва да приемете и правилник за приложението й – в духа на Вашите административни подходи да заливате училищата с бумащина. Още един път за: недоразумения от типа на това да се вкарва принципът за доброволност при положение, че сте прокламирали по-горе принципа за равнопоставеност – за каква доброволност говорите, когато задължително трябва да обхванем децата? Или се разчита, че който успее да внесе бумагите да осигури обхват по тази програма, ще реализира икономии за тези, които ще получат комисионните? Нали на практика търсим възможност всички деца до 16 г. да бъдат…
На трето място, на стр. 4 има функции, които се припокриват – Регионалният инспекторат и МОН отговарят за едни и същи неща. Защо отгоре са поставени отговорните институции? Нима Регионалният инспекторат е на равнището на министерството или по-скоро считам, че Министерството на образованието и науката ще избяга от отговорност, прехвърляйки функциите на Регионалния инспекторат. Вчера се дебатираше, че контролът е твърде слаб. В тази част, където се сочи, че отчетът и информираността по отношение на това какви мерки произтичат, които трябва да доведат до коригиране на програмата се счита, че междуведомственият контрол, за който неведнъж левицата предупреждава, че става дума за провалянето на много програми, е такъв, че той не може да каже какъв механизъм от тази информираност ще се породи. Трябва да се остави вратичка за по-широк изход, така че програмата да работи, за да може да се получи ефектът, който тя гони. Дейностите в модулите и съответно обясненията на модулите в стр. 6 са ненужно обяснени, защото хората са грамотни – тези, които ще изпълняват. Това трябва да отпадне, те ги виждат в съдържателната част.
Що се отнася до частта за модулите точки 2 и 3 на първия модул, счита се, че има елементарна последователност, която не е нужно да се цитира. Тя просто трябва да бъде изтеглена, за да може да бъдат включени. Няма актуализация на т. 1 – това е краят на м. февруари, когато трябва поднормативната база да е готова, става дума за заявките за учебници. Днес вече сме последния работен ден, така да се каже, на февруари. Как ще стане така, че променената поднормативна база по Наредба 5 за учебниците ще е сработила, ще бъде публикувана, ще се оспорва от ред издатели, знаете какво ще настъпи в пространството, така че м. май да правим заявката за безплатните учебници? Или проблемът е да се грабнат парите до май? Това просто няма да влезе в дейност. Точка 7 се проваля.
Модул 3 – т. 1 и т. 4 са неизпълними, поради проблемите, свързани с поръчката на автобуса. Не може да стане, преди да се направи формирането на цялата политика на инфраструктурата на образованието. Мрежата на учебните заведения току-що през януари е дадена като предложение. През лятото тече, понякога до септември и октомври, битка за оцеляване на училища. Не можем да кажем кои училища са закрити, за да поръчаме автобусите. Знаете, че под натиска на общественото мнение и м. октомври се разкриват училища. Нека да дадем възможност, защото предпоставката да има училище осигурява качество на образованието. Затова не е нужно да се бърза да се постави непременно проблемът със заявките. Много сериозно трябва да бъде преразгледана тази точка, защото не може оптимизацията на мрежата да бъде свързана с обществените поръчки, просто е несериозно.
Уважаеми народни представители, направените досега предложения, които текат в момента в залата и от заседанията на двете комисии, което е най-важното, не са отразени в документа, затова този формален подход трябва много сериозно да ни накара да се замислим за искреното ни отношение към проблема и за това, че той се профанизира. И ако раздаването на закуски за 300 хил. деца се организира, вие ще бъдете признати с изпълнението на една акция, която е по силите кажи-речи на контингенти като този за НАТО, защото това е огромна мисия. Но кой ще се справя с другите проблеми? Това е целта на цялата тази инициатива – проблемът как да решим качеството на образованието, кой да учи децата ни – може би премиерът, защото той в партийно спуснатата от м. декември задача за закуските постави тази непосилна задача, за да отклонява вниманието ви от преките учебни ангажименти към процеса.
Тъжно е и това, че от твърденията за модернизация на образованието падаме на равнище, за което хората казват, че реформирането и модернизирането на образованието, всичките видове, които Вие твърдите, че можете да реализирате… Просто не отчитате помощта, която трябва да дойде отвън. Учителството и родителите в днешно време не държат на поднесената им царска кифла, а искат уважение и зачитане на достойнството, като в системата на народната просвета се реализира политиката, залегнала в нашата Конституция и законите. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте, господин Ганчев, за изказване.
Петко Ганчев (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Няма да чета и да се спирам на всички нерешени проблеми на системата на националното образование. Искам да започна своето изказване с констатацията, че за първи път от годините на прехода, в които наблюдаваме сриването на системата на националното образование, особено в основния и средния курс, което е и причината за сриването на качеството на образованието във висшите учебни заведения, се прави политика, реална стъпка за решаването на тези проблеми.
Емилия Масларова (КБ, от място): Кой я срива?
Петко Ганчев: В този смисъл това е инициатива, която отговаря напълно на духа и законите на страната за ролята на социалната държава. Тук я виждаме изпълнена не само по отношение на решаване на проблемите за безработицата “От помощи към трудова заетост”, а и към решаване на проблемите на образованието. В този смисъл тази първа крачка не може да реши всички проблеми. Тя е реалистична, защото се опитва да реши един проблем, тя не се спира върху всичките проблеми, които стоят пред нашето образование и които трябва да бъдат решавани с усилията на всички институции, на всички, които са заинтересовани в България да има високо качество на образованието. Тези основни моменти, които са свързани с осигуряване на храна – на закуска и на мляко за децата от І до ІV клас, осигуряване на безплатни учебници, на безплатен транспорт от системата на училищата, които са в съответната община до средищното училище, всичко това е само един от основните моменти на решаването на този проблем. Но на мен ми се струва, че в програмата, където се предвиждат средства за първия етап, трябва да се предвиди действително стратегия, която да бъде реализирана последователно от всички следващи правителства. Това означава планът за действие да бъде характеризиран не само за този първи етап до средата на 2005 г., а да бъде посветен на решаването на проблемите поетапно в по-нататъшното развитие на нашето образование.
Мисля, че към тези институции, които са ангажирани с решаването на този проблем на първи етап, трябва да се присъединят всички останали институции, които имат отношение. Убеден съм, че не може да се мотивира системата на нашето образование, ако не се покаже ролята на знанието в обществото. Това означава, че националните медии и изобщо медиите трябва да бъдат включени в този процес, за да могат да създадат онези нагласи, онзи интерес и онзи стремеж към знанието, които ще привлекат децата в училище.
Също така трябва да се създадат възможности учителите, които се занимават с изпълнението на тези задачи, да бъдат заинтересовани. Това означава те да бъдат стимулирани както морално, така и материално. Това са едни косвени подходи, които трябва да бъдат отчетени, за да може да се получи онзи ефект, който целим с въвеждането на тази програма и решаването на тази голяма задача.
Мисля, че програмата, която е предложена, е реалистична, но тя може да бъде обогатена от всички онези разумни идеи, които бяха предлагани тук, по мярката на възможностите на една такава програма и заедно с това да се предприемат решителни действия за изпълнението на тези цели, които са поставени непосредствено пред нашето правителство.
Ще подкрепя тази програма за въвличане на учениците в системата на образованието. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте за изказване, господин Иванов.

Иван Иванов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин министър, при разглеждане на програмата в Комисията по образованието и науката аз се въздържах. Няма да подкрепя програмата и сега, при разглеждането й в пленарна зала. Няма да я подкрепя, защото предложените в програмата мерки, наречени модули, не съответстват нито на наименованието на програмата, нито на поставените големи цели.
Освен това, ако образованието, искам да го подчертая ясно, е наистина приоритет на едно управление, такива документи като националната програма трябва да бъдат писани с високо чувство за отговорност и висок професионализъм. Не откривам нито едното, нито другото в представения ни материал. И това е причина за силната критичност, която ще прозвучи в изказването ми.
Програмата в този й вид е един документ със силно стеснен хоризонт. И ако това са възможностите на Министерството на образованието и науката, не би трябвало да се учудваме, че една от трите основни критики на Европейския съюз към България, редом с корупцията и съдебната система, е липсата на административен капацитет. В това отношение Министерството на образованието и науката е на първо място, след като отложи във времето за следващ мандат толкова много действия, които показват невъзможност да се справи с предизвикателствата на отстояването на образованието като приоритет на управлението.
Програмата има два аспекта: социален и образователен.
Моята колежка от ОДС госпожа Росица Тоткова – депутат от Демократи за силна България, ясно показа, че социалният аспект можеше или да не съществува, или да бъде поставен на задно място, ако Симеон Сакскобургготски преди четири години беше изпълнил първата си цел, която записа в своето обръщение от 6 април, а именно да постигне бърза и качествена промяна в стандарта на живот на хората, заради което, междупрочем, и хората гласуваха за него и останаха излъгани.
Доказателство за това, че в момента има сериозен социален проблем откриваме в самата програма и аз ще ви прочета.
На страница 2 е записано, четем: "От 1998 г. до учебната 2003 г. процентът на напусналите по социални причини ученици се е увеличил съответно от 33,6 до 38,6%."
Това са фактите. И след като програмата признава един засилващ се социален проблем, тя предлага съответни мерки.
Преди да коментираме мерките, предложени от авторите на програмата, искам да ви прочета какви мерки за разширяване на достъпа до образование, особено в началната степен на образование, предлага световният опит.
На 31 януари, преди по-малко от месец, в София се проведе международна конференция, на която, господин министър, Вие бяхте на откриването. От депутатите бяхме само с госпожа Гроздилова. Какви мерки бяха предложени в официалния доклад за световната практика, изнесен от Световната банка, който е "Насоки и приоритети за разширяване на достъпа до образование"?
На първо място, това е модернизиране на основното, на началното образование. В програмата не откривам нищо, което да доведе до модернизиране на образованието.
На второ място, облекчаване на бедността и, забележете, насърчаване на справедливостта. Тази форма на безплатни учебници за всички не насърчава справедливостта в едно общество. И това е световна тенденция – да не се постъпва по начина, по който се предлага у нас.
На трето място, подобряване на качеството на образованието. Нищо общо няма с нашата програма.
На четвърто място, възстановяване на физическите съоръжения. Кифличките не са приоритет. Възстановяване на физическите съоръжения, тоест на спорта за учениците.
И, на пето място, подобряване на ефективността и управлението на образованието.
Нито един от световните приоритети, които опитът е показал, че могат да доведат до разширяване на достъпа до образование, защото задържане на лицата в училище не е нищо друго, освен разширяване на достъпа, а не стесняването му в годините, не откриваме в тази програма, която ни е предложена.
Какви са мерките в програмата на министерството?
Първата мярка, така както е записана, е осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците от първи до четвърти клас в държавните и общински училища на Република България.
И в комисията, и тук аз потвърждавам моята позиция, че в едно общество принципът на справедливостта и солидарността трябва да бъдат водещи, ако това общество е наистина демократично. При това положение еднаквото раздаване на учебници за определен брой години не издържа критиката. Разберете, че по принцип ние провеждаме тази политика, за която говоря, на други нива. Ето, проф. Василев вчера много енергично казваше, че ако така постъпим, дадем учебници само на социално слабите ученици, ние ще ги дамгосаме. Аз го питам: след като той е професор, дамгосвани ли са тези хиляди, а може би десетки хиляди български студенти, които получават стипендия по социални причини, поради семейно положение? Едва ли! Каква вина носят учениците или студентите за това, че по различни обстоятелства техните семейства са социално слаби? Напротив, те трябва да чувстват подкрепата на обществото към тях!
И в тази насока смятам, че тук дори програмата, господин министър, не съответства на заглавието. Чета какво е заглавието на програмата: "За по-пълно обхващане на ученици в задължителната училищна възраст". Вие знаете, че задължителната училищна възраст е до 16 години. Ще осигурите учебници до четвърти клас и след това в пети клас социално слабите ученици ще останат без учебници. Казах и в комисията: нека да осигурим учебници за социално слабите ученици в цялата възраст на задължителното им образование, съгласно чл. 53, ал. 2 от българската Конституция. Това е необходимо.
По отношение на втората мярка, която е свързана с оптимизиране на училищната мрежа чрез осигуряване на превоз, тук е записано: "към училищата, ако към тях пътуват повече от десет ученици". Този текст не издържа отникъде.
Първо, той е силно дискриминационен. Ако са по-малко от десет ученици, какво, ще ги оставим да вървят пеша през снега ли? Естествено, че би трябвало да няма такова ограничение.
Но има и още нещо, господин министър, аз не знам Вие чели ли сте внимателно Закона за народната просвета, защото, първо, по отношение на тези десет ученици чл. 26, ал. 3 е категоричен, че на учениците, които учат в средищни училища, се осигурява безплатен транспорт. Това е норма на закона. Но има и нещо друго, записано е, че общините осигуряват и контролират безплатния транспорт. Питам тогава: къде се вписват тези микробуси, които ще бъдат купувани? На кого ще бъдат собственост? Предвиденият щат за шофьор, за придружител, ефективно ли ще бъдат използвани? Не би ли било по-редно действително общините да разполагат с транспорта, за да могат ефективно да го използват във времето, когато не се превозват ученици?
И, трето, това е свързано с прочутите кифлички и мляко.
Анелия Атанасова (НДСВ, от място): Хайде, стига вече с тези кифлички!
Иван Иванов: Аз вече си казах мнението доста категорично, не е необходимо да се нервничи от страна на мнозинството. Спортуването, господин министър, e тази дейност, която ще отдалечи българските ученици и от наркотиците, и от алкохола, и от безделието, и от улицата. Именно спортуването! Но явно авторите са казали: “Абе, дайте да натъпчем децата с кифлички, пък родителите им ще гласуват за НДСВ.”
Това е недопустимо! Просто ние наистина, под формата на национална програма, представяме един некачествен документ, който няма да донесе ползи за развитието на българското образование. Затова, уважаеми колеги, ви призовавам да не го подкрепите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Обединените демократични сили приключи със своето време.
За реплика има думата господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, колеги! Уважаеми господин Иванов, позовахте се на чл. 53, ал. 2 от Конституцията. Този ли член от Конституцията имахте предвид през 1998 г., когато чрез вицепремиера и министър на образованието и науката отменихте безплатните учебници, за въвеждането на които сега пледирате отново? (Шум и реплики от ОДС.)
Моля ви да се успокоите, защото паметта не е толкова къса. (Реплики на народния представител Росица Тоткова.) Това, което сторихте чрез министър Методиев тогава като решение граничи с престъпление, плодовете на което берем днес.
Неслучайно тенденцията за отпадане на ученици се засилва именно след 1998 г., защото купуването на пакета учебници се оказва непосилна тежест за много, много семейства. А оттук нататък цялото Ви изказване вече открои разликата в мисленето на един консерватор във Ваше лице и мисленето на либералите, които стоят зад тази Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст. (Реплики на народния представител Росица Тоткова и народния представител Благой Димитров.)
Моля Ви да укротите тези екстремни гласове, господин председател. (Шум и реплики от ОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля ви за тишина!
Лютви Местан: Те ми загубиха 30 секунди, които ще си ги искам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля ви за тишина!
Лютви Местан: Пледирате за решаване на социалните проблеми, за да се решат проблемите на българското образование. Грешка, грешка, елементарна грешка! Решаването на проблемите на българското образование ще доведе до решаване на социалните проблеми. (Реплики на народния представител Росица Тоткова.) Няма по-добра социална политика и това десните би трябвало да го знаят, но те, бидейки крайно десни, отидоха по-наляво и от левите и днес за пореден път го демонстрирате със социалния си утопизъм. Ще кажа, че нашият подход е чрез икономически активности, което е немислимо без модерно образование, да се решат социалните проблеми. Това е елементарната разлика между нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Лютви Местан: Тридесетте ми секунди, господин председател, са за това, че не е допустимо въвеждането на социален праг, когато става въпрос за деца, защото би било в противоречие и с Конвенцията на ООН.
Благой Димитров (ОДС, от място): Как не ви е срам! Всички сте с купени дипломи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Моля, моля Ви, господин Димитров! Моля за тишина! (Шум и реплики от ОДС.)
Моля ви за тишина.
Заповядайте, госпожо Михайлова, имате думата.
Милена Михайлова-Янакиева (НДСВ): Уважаеми господин председател! (Шум и реплики от ОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля ви за тишина.
Имате думата! (Шум и реплики от народния представител Росица Тоткова и народния представител Благой Димитров.)
Господин Димитров! Господин Благой Димитров, правя Ви забележка!
Милена Михайлова-Янакиева: Уважаеми господин Иванов, слушам Ви и се чудя. Вие присъствате на всички заседания на Комисията по образованието и науката. Бих могла да кажа, че сте един от най-редовните колеги. Стоя и се чудя как не можахте да разберете, че ние коментираме две програми – една социална и една, касаеща модернизацията на образователната система. (Шум и реплики от ОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля ви за тишина! Господин Местан, седнете си на мястото!
Милена Михайлова-Янакиева: За каква модернизация си говорим в парламента, в който коментираме социална програма? И като говорите за приоритетите, за световните приоритети, нека си припомним кои са те. Те са десет. Първият е намаляване на бедността, вторият – средното образование. Така че ние много правилно сме подходили, като сме тръгнали от социалния фактор, за да отидем към модернизацията.
И второ, искам да ви попитам за каква висша справедливост ни говорите от вчера? За каква справедливост говорите, при условие че вие не сте съгласни децата да имат равен достъп до училище? (Реплики на народния представител Росица Тоткова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Има ли други реплики? Няма.
Господин Иванов, имате думата за дуплика.
Иван Иванов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз ще отговоря на господин Местан.
Лютви Местан (ДПС, от място): Разбира се!
Иван Иванов: Разбира се, защото той прави несполучливи опити да манипулира не само пленарната зала, но вероятно и тези, които слушат и следят дебатите.
Впрочем, такъв опит той направи още вчера, когато ни обвини, че ние, когато е разглеждан фондът, господин Местан, сме искали да има не разделяне на групите, а сега се обявяваме за разделяне по отношение на учебниците.
Лютви Местан (ДПС, от място): Правилно, правилно.
Иван Иванов: А сега, господин Местан, съжалявам, ако не сте могли да разберете. По отношение на фонда ние заявихме ясна позиция, че когато говорим за фонд, който да подпомогне намаляване на изоставащите ученици, ние не можем да ги разделяме по етнически признак, защото както българчетата, така и представителите на другите етноси с еднакво право трябва да догонват своите съученици.
Докато сега говорим за социално неравенство, което съществува в страната и което се задълбочава. И казвайки за задълбочаващото се социално неравенство и неизпълнения ангажимент на Симеон Сакскобургготски, поет преди четири години, за незабавно и несимволично увеличаване стандарта на живот, няма да пропусна да Ви кажа, господин Местан, че вашият ръководител Ахмед Доган шумно обяви, че ще увеличи жизнения стандарт в смесените райони като бъдат доставени биволи от Индия. Нито биволи, нито биволици дойдоха…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Иванов, това е далеч от програмата, която днес дискутираме.
Иван Иванов: Не е по програмата, а по репликата, която ми направи господин Местан.
Вместо това, господин Местан, избирателният район, от който сте Вие, съгласно статистиката в официалните документи, е с най-голямата безработица! Погрижете се като народен представител от Кърджалийски избирателен район да намалите броя на изоставащите ученици, където там са 36% - най-много в страната. Направете нещо конкретно за Вашите избиратели, вместо да се мъчите да манипулирате залата.
Лютви Местан (ДПС, от място): Правим го, правим го!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има думата за изказване народният представител Петър Димитров. (Реплики на народния представител Росица Тоткова и народния представител Благой Димитров.)
Моля ви за тишина, колеги!
Господин Димитров, имате думата.
Петър Димитров (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Аз се радвам, че днес обсъждаме този въпрос и ако там един кресливо заядлив глас млъкне, предполагам, че това ще е в интерес на образованието.
Радвам се, че се връщаме към този въпрос и той не е точно така, както сме го формулирали. Това е въпросът за образованието – пазар ли е или не е пазар.
И в тази връзка аз и друг път съм цитирал, и днес ще повторя тази немска поговорка, че “Който е роден беден, ще умре глупав”. Това е големият въпрос – дали в България тези, които са родени бедни, трябва да умират глупави.
И слушайки пак този кресливо заядлив глас, се сещам за тази социална справедливост, която обявява, че държавата трябва да помага само на просяците. Да, но приемайки Конституцията на България, българският законодател – добър, лош, знаете, че някои лежаха и по градинките, реши, че българските деца трябва да имат равен шанс, еднакъв шанс, за да стартират в живота. Че не може кесията на бащата да определи ти ще имаш ли или няма да имаш грамотност, ще имаш ли шанс да си нормален човек, да забогатееш, да си предприемчив, или няма да имаш. Затова българският законодател категорично е записал, че до 16 години образованието е безплатно – не за държавата, не за данъкоплатеца. То е безплатно точно за българските деца. Това е волята на българската Конституция!
И ако днес нашият парламент обсъжда някои вариации на тази тема, просто сме извън Конституцията. Ние се опитваме да нарушим Конституцията.
В тази посока си мисля, че това е големият въпрос – да обсъдим ще върнем ли пазара, както се бяха засилили някои особено на върха на вълната през 1997-1998 г., ще върнем ли пазара в образованието, с което ще диференцираме българското общество по образователен ценз и ще обречем огромни маси от българското население не просто на това да нямат основно образование, а ще ги обречем на неграмотност.

Мисля, че и трите програми са изключително важни – безплатни учебници, да транспортираме децата до учебното заведение и евентуално да подпомогнем хранителния режим на децата. Не мисля, че има нещо несериозно и че тук можем с евтини лозунги да шамаросаме тези идеи. Идеите са добри. В същото време аз имам притеснения и те са главно от начина, по който се реализират, от технологията, която се залага, ако щете и от времето, по което се обсъжда.
Пак повтарям, че законодателят е дал рамките – 16 години. Ние в разрез на волята на законодателя казваме: от първи до четвърти клас. Бихме могли да кажем: “Скъпи сънародници, понеже нашето общество не е достатъчно богато, не можем да изпълним волята на законодателя и затова правим първата крачка – от първи до четвърти клас”. Да, но стартираме три до голяма степен противоречиви програми, без да сме ги ранжирали. Аз задавам въпрос на министъра: От тези три програми, господин министър, за да са образовани нашите дечица, коя е най-важната? И може би беше по-лесно да дадем безплатни учебници от първи до осми клас и евентуално да помислим за реализацията на другите програми. Но не се мисли в тази посока.
Освен това много е важен другият въпрос, той вече беше поставен от Донка Дончева, аз искам да го разширя, че детето, появявайки се със закуската в училище, може да се окаже, че не знае български, че то не е готово да влезе в учебно заведение и, че то ще влиза в учебното заведение само, за да закуси. Това ли е целта на тази програма?
Аз съжалявам, господин министър, не е работа на Министерството на образованието и науката, но точно тук не може да се записват такива неща: задържане на учениците в задължителната училищна възраст. Това горе-долу звучи: ще се опитаме да задържим децата от първи до четвърти клас, заради закуските. Ясно е, че целта е друга и средствата трябва да бъдат други. И в тази посока са и моите притеснения.
Правим програмата за една година. А догодина какво ще правим? В същото време следващата програма, която внасяте, е за три години. Значи компютъризацията ще я правим за три години, това го правим за една година. Защо го правим така? Ами, дайте да го вкараме в закона като задължително право и задължение на държавата и да не се занимаваме с тези програми. В училищата се харчат и други пари. Защо го правим по този начин? А догодина? Ако догодина, не дай си Боже, дойдат тези пазарни демократи на власт, какво правим с децата? Отново платените учебници, отново няма транспорт. Какво правим? Това е ужасяваща перспектива. И аз си мисля, че законодателят сега би трябвало да закове нещата, че децата от първи до осми клас имат право на безплатни учебници, че държавата трябва да ги транспортира до учебното заведение, без да ги брои дали са 9, дали са 11, дали са 12. Трябва да ги транспортира до учебното заведение. Трябва да се грижи да им е топло, да са нахранени и да не са гладни.
Това е основната ми претенция към тази програма – защо за една година? Така дефинирано, вижте какво правим. Правим го пак по нашенски. Програмата не е минала през парламента. Тя не е одобрена. Теоретично няма гаранция, че тя ще бъде одобрена. Програмата стартира. С какви пари? Поредният опит да унижим парламента. За какво правим това нещо на всяка крачка? Превръща се в програма за предизборно кебапче. Можем ли да унижим тази толкова важна тема и да я превърнем в предизборен плакат? В тази посока са и конкретните ми претенции към това, което е записано вътре в програмата, особено транспортната програма.
Господин министър, Вие разбирате, че тези автобуси ще са паметници. Вие купувате не любителски микробусчета, които могат да се карат от мен и Вас, от любителите шофьори. Те са за професионални шофьори. За да намерите професионален шофьор, разбирате, че това няма да е директорът на училището и няма да е чистачът. Триста микробуса по един професионален шофьор да имат, поинтересувайте се колко е средната заплата на един професионален шофьор плюс осигуровките. Вие разбирате ли, че за това са необходими най-малко още толкова пари? Освен това, извинявам се, тук се казва за биволите, с какво ще върви този автобус? Тук няма лев за бензин. Това е изключително важен харч, който би трябвало да влезе вътре в програмата.
От тази гледна точка аз си мисля, че за да сме реалисти, за да има полза действително за българското общество, да влезем в конституционната рамка, да превърнем тази норма в задължителна за българското общество и за бъдещите парламенти и тогава аз с удоволствие бих подкрепил това, което се предлага. С тези половинчати програми, които пак повтарям добиват някои политически оттенъци, аз си признавам, че не мога да я подкрепя и ще се въздържа при гласуването не за това, че съм против, а затова, че технологично така, както е направено, то няма да свърши работа. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Димитров.
Имате думата за реплика, госпожо Калканова.
Татяна Калканова (НДСВ): Господин Димитров, едно много кратко уточнение. То беше направено, ако си спомняте по време на обсъжданията в комисията. Тъй като начертахте, както винаги във Вашите изказвания, една малка апокалиптична картина, нека Ви обърна внимание, че мярката, предложена в тази програма за закупуване на автобуси, не отменя така или иначе законовия ангажимент по силата на чл. 26, ал. 3 от Закона за народната просвета, което знаете много добре, че се изпълнява и в момента, а именно на учениците до 16-годишна възраст в населено място, в което няма училище, се осигурява безплатен транспорт или интернатно обучение в средищно училище. Знаете, че и в момента през общините целево отпуснати средства покриват това законово задължение.
И още веднъж бих искала да уточня, че програмата, предвидена в тази конкретна стратегия за купуването на безплатни автобуси, е просто една допълваща дейност към вече съществуващата. Така че малко по-конкретно трябва да говорим, не да чертаем апокалиптични картини, дори и като част от предизборна стратегия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Господин Димитров, имате думата за дуплика.
Петър Димитров (КБ): Ако съм Ви разбрал правилно, госпожо Калканова, възможността българските деца от първи до осми клас да имат безплатни учебници е апокалиптична картина? Ако съм Ви разбрал правилно, всички деца, в това число и до 10, да бъдат транспортирани до училище, е апокалиптична картина? Ако съм Ви разбрал правилно, Вие сте против това евентуално българската държава да инвестира в подготовката на дечицата до първи клас, за да могат да влязат в училище? Така че не Ви разбрах кое е апокалиптичното, което Ви е направило толкова голямо впечатление?
От тази гледна точка простият въпрос, на който Вие би трябвало да отговорите като представител на управляващите, е тези пари, за които говорите, осигурени ли са? Това, че сме го записали като ангажимент на общините, има ли пари в общините? Не исках да политизирам още повече, като Ви зададох въпроса защо бе, джанам, тези пари не ги дадете на общините? Те ще влязат пак в същото направление за същите цели. Защо не ги дадете на общините? Ами, защото няма да имат ефекта на предизборно кебапче. Това е простата истина. Така че моят призив е това благородно дело, това българско дело да не го превърнем в политически пазарлък и да го профанизираме по най-грозния начин.
Аз не мисля, че в изказването ми е имало нещо апокалиптично, тъй като съм заклет български националист и се надявам, че България ще я има дълго, след като нас с вас няма да ни има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Много минорно завършихте, господин Димитров.
Има думата за изказване народният представител Георги Пирински.

Георги Пирински (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Предостатъчно време за няколкото думи, които искам да добавя към една вече доста продължила дискусия.
Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министър! Дискутираме един въпрос, който беше предмет на доста разгорещени дискусии в края на миналата година във връзка с приемането на държавния бюджет за тази година. В самата програма, която дискутираме – в материала е заявено, че нейната законова основа е § 69 от Допълнителните разпоредби на Закона за бюджета за тази година. Всички помним доста особената процедура, меко казано, по която бяха записани в бюджета и средствата, които сега се разпределят по тази програма, и този параграф, който изброяваше приоритетите, по които те да се разходват.
Господин председателю и господин министре, струва ми се, че си заслужава да си зададем въпроса: дали тази дискусия днес сега е оправдана от гледна точка и на времето, което харчим, а и на целите на самата програма.
Тук бяха повдигнати много групи съществени въпроси по обхващането или улесняването на достъпа до средно образование. За кои деца говорим? На какъв принцип да изградим мерките, които предприемаме? Как да бъдат разпределени средствата, така че да се получат резултатите, които искаме?
Господин министре, трябва да признаете, че поначало този кръг въпроси сте се опитали да обхванете във вашия програмен бюджет за тази година, който е приложен към Закона за държавния бюджет, в който има Програма № 3 "Улесняване на достъпа до всеобщо образование", и там доста по-комплексно и доста по-сериозно са обхванати и групите дейности, които трябва да се извършат, за да има наистина подобрение на тези много тревожни показатели и някакво разпределение на средствата.
Първата група мерки имат предвид изготвянето на поредица от програми и механизми, които безспорно са необходими, за да се постигне този резултат. Има цял раздел за безплатни учебници и учебни помагала, има за регулиране на стипендиите за ученици, където става дума кои социално слаби категории деца да получават вече тук тази диференциация – стипендия и кои не, и кои деца с висок успех да получават и т.н., ученическите общежития и столове – целият кръг въпроси, свързани с решаване на наистина комплексния проблем как да накараме и родителите да мотивират себе си, за да пращат децата, и самите деца да получават качествено образование, а не просто да получават някакво препитание.
Това, което сега предлагате в програмата, забележете кога го обсъждаме – на 25 февруари, когато първите четири мерки, записани във вашата програма, е трябвало вече да бъдат изпълнени по отношение, да речем, на учебниците. Четвъртата мярка предвижда, че вече трябва да има утвърдени образци на тези учебници, които ще се дават безплатно. Какво е станало? Във Вашето изложение вчера въобще не поставихте тези въпроси.
Държавният бюджет беше приет на двадесет и кой декември миналата година – вие, ако бяхте отговорно правителство, първата работа, която щяхте да направите още преди края на годината, да приемете някакъв проект на тази програма, която очевидно трябваше да се готви, защото беше известно, че този § 69 ще бъде приет, и да влезете в Народното събрание с първа точка от дневния ред, която искате Народното събрание в началото на януари да разгледа, тази програма. Ако наистина сте сериозни, че искате да почнете да решавате един задълбочил се до невероятни размери проблем. Тук трябваше да имате пълното основание Вие да заявите, че Вашият анализ показва, че една голяма част от проблема се дължи именно на въвеждането на платените учебници и който оспорва този елементарен факт, просто си затваря очите пред собствената си отговорност и се мъчи с много думи и високопарни приказки да прави преди всичко предизборни агитации.
Как можем да подценим обстоятелството, че един комплект учебници от 60-80-100 лв. е най-демотивиращият от всички възможни фактори едни родители да кажат: ето ти ги, или пък да купят учебници за децата си. Тук наистина въпросът опира до това, за което говори господин Димитров и което и други оратори засегнаха.
Коя е мярата за справедливостта, къде е равнопоставеността? Този въпрос се дебатира във всяко съвременно общество с пазарна икономика и със социални неравенства. Трябва ли децата на различни категории от обществото да бъдат разделени по отношение на някои основни публични услуги, като достъпа до образование, като достъпа до първа помощ или нещо друго? Според мен решително аргументът е в полза на равните условия, на равните изисквания за тези базисни категории услуги и базисни групи от населението.
Въвеждането на диференциация по доходи има своето място, но не в тези сфери, за които говорим сега. Няма да се разпростирам повече, господин председателю, защото според мен всичко беше казано. Аз споделям тезата, че такава програма, макар и закъсняла, макар и частична, макар и не програма в истинския смисъл на думата, е по-добре от нищо и затова няма да се противопоставя на нейното приемане.
Господин председателю и господин министре, ако това е равнището на нашата управленска способност да решаваме такива проблеми, то не бива да си правим илюзия, че догонваме Европа или преодоляваме един структурен проблем. Ето защо аз ще се въздържа и според мен цялата тази тъжна история около изготвянето на някаква отговорна правителствена политика по този проблем е един аргумент, че вашето правителство не разполага с необходимия управленски ресурс да решава проблемите на страната. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Пирински.
Има ли реплики към изказването на господин Пирински? Няма реплики.
Има ли народни представители, които желаят да вземат думата?
Госпожо Анастасова, заповядайте. Имате пет минути за изказване.
Елка Анастасова (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, радвам се, че най-сетне, макар и в края на този мандат, ние стигнахме до първите две, поне на този етап, програми от една стратегия за образованието в България и най-вече за въвеждане на информационните технологии и за обхващане на учениците в задължителна училищна възраст. Действително всичко това можеше и трябваше да се случи много по-рано, може би поне преди три години, и ние всички сме говорили и сме настоявали за това през целия този мандат. Действително много закъсня, действително тези програми изглеждат като предизборни и може би те са. Предизборни или не, макар и в края на този мандат, аз мисля, че ние сме длъжни и е добре да ги подкрепим, да им дадем ход, защото, когато става дума за доброто на децата, когато е в интерес на обществото, дори и предизборно да е, никой тук не би могъл да загърби, макар и нищожни, стъпки в тази посока.
Като отговорни хора мисля, че би трябвало да ги подкрепим и действително, както се каза тук, най-важна е тяхната реализация – как ще бъдат реализирани всички тези точки, които са заложени в тези програми, как да бъдат направени най-добре. Аз се надявам, че ние всички ще участваме и не само сега при гласуването, но и по-нататък в тяхната реализация ще дадем своите предложения и идеи как това да стане най-добре, доколкото ни е възможно, разбира се.
Съгласна съм и с това, което се изказа от тази трибуна, че цифрата десет в програмата на Министерство на образованието и науката, става дума за учениците, които ще бъдат извозвани до училищата и се намират извън населеното място на това училище, трябва да отпадне. Тъй като държавата трябва да се грижи както за групата, така и за отделния индивид. Дори само един ученик да трябва да пътува, аз мисля, че ние трябва да се погрижим за него.
И още нещо, което бих искала да добавя и което също се спомена тук, от трибуната. В тези програми и във всички мерки, които ние ще предприемаме за по-пълно обхващане на учениците и ще гарантираме по Конституция тяхното задължително образование до 16-годишна възраст, трябва да няма нито етнически разделения, нито количествени в тази посока, за която току-що споменах.
Така че, уважаеми господин министър, надявам се да се вслушате във всички предложения, които бяха дадени в залата от нашите колеги, а ние наистина да вземем най-разумното решение и да подкрепим, пак казвам, тези, макар и само начални стъпки, но все пак някакви стъпки напред. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, госпожо Анастасова.
Реплики няма.
За изказване, заповядайте, господин Станилов.
Георги Станилов (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Аз ще си позволя, първо, да защитя дословно целта на националната програма, която цели осъществяване на стратегически приоритети, свързани с по-пълното обхващане и задържане на ученици в задължителна училищна възраст като се осигурят условия за достъп до образование на тези ученици без разлика по отношение на етническа принадлежност, пол, произход, вероизповедание чрез създаване на възможност за всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение.
Едва ли има човек от гилдията, защото аз се причислявам към тази гилдия на учителите, който не би се съгласил с тази формулировка и не би се зарадвал на това, което предприема правителството.
Какво обаче мен ме смущава? Задавам си въпроса защо тази програма се гледа именно сега, на четвъртата година от мандата, само броени месеци преди изборите и какво дава гаранции, че тази програма ще бъде реализирана? Не е ли това един капан за следващото управление, а сега да станем свидетели само на едни добри намерения, които след това трябва да бъдат изпълнявани от други?
Основните цели в тази програма са осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците от първи до четвърти клас. Колегите коментираха защо това е само за учениците от първи до четвърти клас, а не са до осми клас.
Другото – оптимизиране на училищната мрежа, осигуряване на прословутия транспорт за повече от десет ученици. А какво става, когато те са по-малко от десет?
Другото – осигуряване на закуска, мляко или чай за всеки ученик от първи до четвърти клас. Нормално е да се зададе въпросът защо това се прави само за тази група? И така нататък.
Какво обаче мен ме притеснява? Ще го кажа съвсем открито. Може би вече има много чиновници, които потриват ръце и си мислят за това къде ще бъде далаверата в цялата тази история. Когато едни такива сериозни финансови потоци тръгнат към сферата на образованието безспорно ще има хора, които ще се наредят по веригата и с учебниците, и с транспорта, и със закуските.
Има ли достатъчно прозрачност и яснота? Моето лично мнение по този въпрос е, господин министър, че максималната прозрачност може да се търси в училищните настоятелства. Казвам го и на база на опита, който имам. Ако бъдат избегнати по веригата всички чиновници и ако тези средства влязат директно в даденото училище и с тях разполага училищното настоятелство, бъдете сигурни, че злоупотребите ще бъдат сведени до минимум и ще има максимална прозрачност. Добре е родителите на децата да решават как да се насочат средствата, кой да бъде дистрибуторът на учебниците, от кого да вземат закуските, кой да транспортира децата им, на какви цени. Бъдете сигурни, че там ще има направени максимални икономии и ще има максимална прозрачност, просто, когато го няма чиновникът във веригата. Извинявам се, защото не всички чиновници влизат под този показател.
Друг е въпросът обаче, че програмата като цяло е най-важното, което трябва в този момент да се прави за българското образование. Аз специално мисля, че големият проблем на образованието е, че българското училище трябва да стане достатъчно привлекателно и уютно. Това е основният фактор, който може да привлече и задържи децата в училището.
Всички ние сме ходили по избирателните си региони и особено в селата, в малките общини и знаем в какво окаяно състояние се намират сградите на българските училища. Вземете елементарни неща като дограми, отопление, спортна база и всяко друго техническо обезпечаване. Струва ми се, че акцентът трябва да бъде насочен първо там – училището да стане привлекателно, уютно място и не само за децата, но да бъде достатъчно привлекателно място и за учителя-творец, за да се чувства той комфортно на работното си място. Влезте в селските училища, за да видите изтърбушените печки, опушените стени. Да не говорим за изпочупените черни дъски.
В тази връзка искам да продължа с това, че след крещящата нужда от подобряване на материалната база на второ място идва отношението към българския учител. Трябва да бъде върнат авторитетът, достойнството на българския учител. Следите статистиката и знаете всички какъв невероятен отлив има от учителската професия. Много кадърни, можещи, знаещи хора бяха принудени да напуснат учителската професия не заради друго, а заради това, че е проблем тяхното оцеляване – тяхното и на техните семейства.
Акцентът в стимулите в една такава програма трябва да бъде, най-образно казано, повишаване статуса, повишаване заплатата на българския учител. За мен, колеги, конкретно трябва да се започне първо оттам – материалната база, статуса на българския учител и след това да се обсъждат и тези конкретни, оперативни цели, за които вече говорихме.
Аз ще подкрепя тази програма, господин министър, защото ще ми бъде много трудно да обясня на моите колеги-учители, защо бих гласувал против.
Казвам го от трибуната, защото е едно какво е записано на книга, а друго е какъв ще бъде резултатът след една година. Предполагам, че в следващия парламент представителите на гилдията на учителите ще коментира реализацията на тази програма и това дали е постигнала тя целите си и какво в крайна сметка се е получило от всичко това, което коментираме.
Искам да завърша с това, че не бива да се прави политика с българското образование. Притеснява ме фактът, пак повтарям, че три-четири месеца преди изборите тази тема се поставя на дневен ред, върви една такава широка дискусия по нея, а в същото време няма никакви гаранции за резултатите и реализацията на тази програма, така че нека това да бъде една програма на намерения, а когато тя се реализира и се завърти един цикъл поне едногодишен, тогава да тръбим фанфарите за това, че сме направили нещо добро. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Станилов.
За процедура, заповядайте, госпожо Калканова.
Татяна Калканова (НДСВ): Благодаря, господин председател.
На основание чл. 35, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение за извънредно заседание на Народното събрание във вторник, 1 март, от 14,00 със следния дневен ред:
1. Проект на решение за приемане на Национална стратегия и План за действия за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища.
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно статута на Англо-американското училище в София.
3. Проект за одобряване на Стратегията за приватизация на Параходство “Българско речно плаване” АД – Русе, продължение на тези дебати.
4. Второ четене на законопроекта за генетично модифицираните организми.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за извънредно заседание на Народното събрание във вторник от 14,00 ч. до 19,00 ч. с програмата, която беше представена пред вас.
Моля, гласувайте.
Гласували 159 народни представители: за 102, против 53, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Продължаваме по-нататък – има думата за изказване народният представител Снежина Гроздилова.
СНЕЖИНА ГРОЗДИЛОВА (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги!
Няколко часа вчера и днес се наслушахме на речи и може би господин Пирински е прав, като каза, че всичко вече чухме. Защо ли забравяме, че ние обсъждаме вчера и днес няколко мерки, заложени в национална програма? Какво ли не чухме, колеги.

Аз си давам сметка, че някои оттук седящите вече са започнали активна предизборна кампания, но нека да не злоупотребяваме с малко оставащото ни пленарно време. Болна е образователната ни система. Знаем го всички, и вие - колеги отляво, и вие - отдясно. И ние допуснахме грешки в тези четири години. И тогава когато всички висши училища превърнахме в университети, не аз и моите колеги бяхме в пленарната зала. И тогава когато започнахте измислената реформа, спускайки по време на учебната година учебен план без грам съдържание. И никой не беше наясно дали той ще се напълни със съдържание. И тогава когато ваши бивши министри, наричайки се консерватори, вземаха такива мерки – драстични, радикални мерки, в тази твърде традиционна, уважавана, обичана от всички българи образователна система.
Боледува образователната ни система. Всички от няколко месеца говорите от своите политически централи: ние обявяваме образованието за приоритет. Как показахте вие вчера и днес, че обявихте образованието за приоритет? Нима във вашата предизборна програма, уважаеми, наистина уважаеми от мен колеги от БСП, не са заложени тези мерки? Нима вие не искате безплатни учебници? Но, защо ние? Защо те да го направят, нека ние?! О’кей, дайте заедно да го направим. Ние нямаме претенции да бъдем водещи, да бъдем автори, да бъдем само ние. Ние искаме това, което заложихме като приоритет в системата на българското образование, тази програма, която е един малък елемент, една поредна стъпка, дори не я наричам крачка, нека да даде своите резултати. Та, броихме кифли, подозирахме далавери, та, като се види число винаги зад числото се вижда далаверата. Та, Сметната палата ли не предизвикахме?!
Колеги, нека си дадем ясна сметка. (Реплика на Стойчо Кацаров.) Да, господин Кацаров, и Вие знаете какво става във Вашия избирателен район, както и аз в моя, нали? В моя избирателен район има родители, които са си пуснали децата в домове за деца лишени от родителска грижа, за да могат да бъдат по-близо до средищното училище. Нима не можем да помогнем с всяка следваща година с малко повече пари. Ето сега една възможност да реализираме две-три хубави неща. Но защо българският премиер, защо лидерът на една от политическите сили в тази управляваща коалиция да го направи? Защо не “ние” след мандата? Хубаво, направете и “вие”.
Стига толкова популизъм, стига толкова политика! Благодаря на господин Станилов, който за пореден път ни подкрепи в тезата: всякаква политика в сферата на образованието е престъпление! Една-единствена политика – в името на нашите деца! Благодаря. (Ръкопляскания в НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, госпожо Гроздилова.
Реплика – господин Станилов, заповядайте.
Георги Станилов (НС): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Гроздилова! Много се притеснявате и бягате от тази думичка далавера. Трябва да ви кажа, че хората са се напатили и изстрадали в българското образование и в училището от това. Давам ви веднага конкретен пример. Най-некачествените горива влизат в котлите на българските училища. Най-високите цени, обърнете внимание, за хранителни продукти са в общинските фирми, на така нареченото “столово хранене”.
Анелия Атанасова (НДСВ, от място): Ама, схемата не я създадохме ние!
Георги Станилов: И много кметски кампании са изнесени на гърба именно на тези фирми, които зареждат и дистрибуторите на училищата. Затова ви казах, че трябва да има максимална прозрачност около разходването на тези средства, които сте предвидили.
Това беше моята реплика към Вас.
Анелия Атанасова (НДСВ, от място): Вие създадохте правилата на играта!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли други реплики? Не виждам.
Госпожо Гроздилова, заповядайте за дуплика.
СНЕЖИНА ГРОЗДИЛОВА (НДСВ): Не исках да изпадам в детайли, но господин Стоилов ме предизвиква.
Нека да проверим кои са фирмите. И при най-прозрачната процедура, както сега е направено за изхранването на дечицата от началния етап на образованието, ами, проверете бе, колеги. Нали всички представлявате избирателни райони? Вижте кой избира фирмите. Нали непрекъснато говорите, че нямаме кметове, че нямаме хора в деконцентрираните структури, в местното самоуправление. Значи това са ваши фирми, защото вашите хора избират фирмите. Това е лесно проверимо. Седнете и го проверете! Какво ми махате ръка, господин Кацаров?
В нашия избирателен район няма фирма на Гроздилова, на Дикова, на Илчев! (Смях.) Можете да го проверите това. Естествено, че някъде вероятно има нарушения. Но за това си има компетентни органи, уважаеми колеги. Сезирайте ги! Сезирайте ги и ние ще следим!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Има ли други изказвания?
Госпожо Михайлова, заповядайте за изказване.
МИЛЕНА МИХАЙЛОВА (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Два дни слушам дебатите по тази социална програма и се чудя за какво става въпрос?! За една програма, за една съвкупност от действия, които ще решат конкретен проблем, и проблемът е ясен. Или ще дебатираме неща от сътворението на света и след това?
Проблемът е ясен. Има една голяма група деца, които отпадат от училище, поради чисто социални фактори и причини – те нямат средства. Въпросът е: ще им дадем ли възможност или няма да им дадем? Спорим два дни за това 10-12 или 15 да са децата в бусчетата, а не коментираме оптимизирането на училищната мрежа, така както е записано в програмата. Никой не коментира напрежението и мерките, които се взеха за намаляване на напрежението от закриването на училища. Никой не коментира обезлюдяването на селищата от това, че родителите напускат, защото децата им не могат да учат. Никой не коментира шанса, който ще дадем на децата, чиито родители нямат възможност да им плащат квартира в големия град.
Вчера господин Пирински каза, че училището на колела не било добро решение. А кое е по-доброто решение? Децата на 15 или 16 години да излязат от училище и да отидат на пазара на труда – без квалификация и без възможност, съгласно нашия Кодекс на труда да работят?! Това ли е по-доброто? По-добре ли е децата да нямат възможност да влязат в първия си учебен ден в първи клас, макар и с автобус? Наемате ли се вие да лишите, макар и една малка група деца, нека да са 20 хил., нали за толкова говорим, че отпадат от училище – средногодишно, да лишим, нека да са 5-6 хил. деца, от възможността да влязат в първия си учебен ден, в първия си учебен час, да чуят училищния звънец. И дали е морално или не да се препираме два дни за това да имат ли децата закуска, да нямат ли? Тя пълноценна ли е или не? Бяла или черна да е кравата, с лява или с дясна ръка да държим черпака за млякото?

Не смятате ли, че стигнахме твърде далеч и че станахме твърде високомерни, когато коментираме проблемите на обикновения гражданин? Не стигнахме ли твърде далече, коментирайки един конкретен проблем – възможността да подпомогнем гражданите на Република България при решаване на един конкретен проблем – отпадане на децата от училище поради финансова невъзможност.
Мисля, че трябва да подкрепим децата, които искат да получат образование, които изминават по 5 и по 10 км всеки ден. Призовавам ви да подкрепим програмата на министерството, дори и в този вид, в който вие не я харесвате. Аз приемам всички забележки, които бяха направени към нея. Въпреки това програмата е добра и тя ще помогне на една голяма част от хората в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Заповядайте за реплика, госпожо Масларова. Имате само две минути!
Емилия Масларова (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министре, колеги! Колежке Михайлова, разбира се, че ние искаме децата да ходят на училище. Разбира се, че ние искаме да се спазва Конституцията на България. Разбира се, че ние искаме в образователната система всичко да бъде не на европейско, а на световно равнище.
Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министре, днес ние отново сме свидетели на едно мълчаливо присъствие от страна на управляващите тук, в тази зала. Вие искате да подкрепим нещо и ни правите апели, обръщате се към нас мелодраматично, а в същото време вие внасяте една програма на 10 февруари и сте записали до 28 февруари да се решат толкова много неща! Това просто не може да стане! Не е реалистично. Ние ви попитахме от това кое е приоритетно. Вие не ни отговаряте. Ние поставяме въпроси, за да анализираме, заедно да дискутираме, вие ни говорите общи приказки. Съвсем нормално е всеки от нас да желае това да се реализира. Но много ви моля, не се обръщайте към нас, не ние сме причината, не ние сме тези, които не искаме.
Анелия Атанасова (НДСВ, от място): Кифличката и млякото са причината, не вие!
Емилия Масларова: Вие късно внасяте неща и ги внасяте без съответните аргументи – без дебати, без анализ. Просто ни давате един материал и ни казвате “Подкрепете го силово”. А вашите изказвания са свързани единствено и само със създаване на впечатление в публичното пространство, че опозицията пречи да се образоват децата в България, което категорично не отговаря на истината.
Много моля господин министърът да отговори на въпросите, които му бяха зададени, защото ние не сме го поканили да ни наблюдава, а да ни каже своите виждания за по-нататъшното реализиране на тази програма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Госпожо Масларова, бяхте много стриктна. Благодаря Ви.
Времето на Коалиция за България свърши.
Давам думата за процедура на госпожа Калканова.
Татяна Калканова (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Колеги, виждате колко е оживен дебатът. Вече втори ден го водим. Явно темата провокира много голям интерес. Затова правя процедурно предложение да отложим с няколко минути почивката – до гласуването на стратегията. (Шум в блока на ОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Подлагам на гласуване направеното предложение – почивката да бъде дадена след гласуването на решението за програмата, стратегията и плана.
Колеги, става въпрос за 5-10 минути.
Моля, гласувайте.
Гласували 177 народни представители: за 107, против 65, въздържали се 5.
Предложението се приема.
При една по-стегната работа на парламента ще дадем почивката по-скоро.
Заповядайте за изказване, господин Китов.
Борислав Китов (НС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че преди малко госпожа Гроздилова каза от трибуната, че се правят предизборни речи. Истината е, че бързането да се приеме тази програма също е с предизборна цел – нещо, което е нормално от гледна точка на политическата практика.
Аз съм напълно съгласен и с това, което каза госпожа Масларова – че никой в тази зала по принцип не може да бъде против подобно нещо, но така или иначе на мен ми се струваше, че щеше да бъде много по-полезно, колеги, ако тази стратегия беше предшествана от един много добър анализ на ситуацията, анализ не само на състоянието на българското образование, а включително анализ с демографската криза по определени райони, за да имаме наистина пълен поглед на реалностите в нашата действителност по отношение на образованието.
От друга страна, уважаеми колеги, аз винаги съм бил за равнопоставеност, когато става въпрос за социално слаби деца, и затова ми се струва, че е съвсем нормално и можеше да има разделение по отношение на родители и семейства, които са с възможности, и родители, които са социално слаби. Защото диференцирането на този подход би дало по-голяма възможност наистина социално слабите деца да получат по-големи възможности за своето образование.
От друга страна, наистина има въпроси, за които ми се струва, че се избързва и е възможно добрите цели да не бъдат реализирани. Имаше въпрос, зададен от господин Станилов – какво става в селищата, където има 9 деца, какво е съотношението, какви автобуси ще бъдат закупувани в зависимост от разстоянието на всяка община, на населените места до училището, до което трябва да се ходи.
Второ, на този етап Министерството на образованието и науката има ли готовност в тези кратки срокове да се справи с тези задачи? Лично аз мисля, че няма да има тази възможност, не защото няма желание, а защото за да се подготви и да се изпълни една толкова мащабна задача, безспорно, уважаеми господин министър, се изисква да има по-специализирана структура. Дано да сте я създали. Аз не бих могъл да кажа.
Другото нещо, уважаеми колеги, което наистина е бич – не можем да не го кажем – че за задълбочаващите се социални различия в българското общество едва ли детската закуска и безплатните учебници ще допринесат да бъде ликвидиран този проблем. Да, той ще бъде подпомогнат при една част от децата, но за останалата половина аз се съмнявам, че това ще даде нужното решаване на въпроса, защото една такава мащабна програма би следвало да бъде подкрепена и от други икономически мерки на правителството, уважаеми господин министър, като данъчни облекчения или други помощи на тези родители, ако щете – получаването на социални помощи да бъде обвързано със задължението на родителите да гарантират изпращането на децата на училище.
Без да бъде подпряна тази иначе добра програма, ако тя остане изолирана само и единствено на Министерството на образованието и науката, бъдете сигурни, че няма да бъде получен ефектът, който и ние искаме, и вие искате.
Ето защо в заключение бих искал да кажа, че, да, програмата като нещо, което възниква, аз го приветствам и ще я подкрепя. Но изказвам моите съображения, че бързото й решаване само в рамките на Министерството на образованието и науката няма да достигне до ефекта, който всеки един от народните представители и всеки един български гражданин иска.
Във връзка с това, дори и да се приеме сега, нека тази стратегия не бъде един документ, който да даде възможност, както беше подчертано, на Министерството на образованието и науката да извърши определени покупки, да започне да снабдява с храна, за да могат да бъдат реализирани пари и комисионните. Защото ако това стане, ефектът като бумеранг ще се върне върху авторите на тази стратегия.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Дано всичко това, което говоря, не се случи. Нека като опозиция пак да си останем черногледи, но това е смисълът на опозицията. Смисълът на опозицията наистина е понякога да ви подскаже, че ще има камъчета, които могат да препънат каруцата. Защото ако повечето от вас гласуват с чиста съвест и с чисти намерения както законите, така и тази програма, недейте да мислите, че изпълнението след това на законите, изпълнението на програмата винаги става по начина, по който на вас ви се иска. И нека когато ние говорим наистина за възможни неудачи, нека ние да бъдем черногледите нека ние да бъдем кривите, но въпросът е, че ако се получи това, както често се случва с приемането на определени стратегии и впоследствие изпълнението им – няма да цитирам, за да не се връщам – вие ще видите, че понякога добрите намерения отиват в грешна посока, което този път се надявам да не се получи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, уважаеми господин Китов.
За изказване – господин Клингов.
Величко Клингов (НВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Парламентарната група на Новото време ще подкрепи тази програма и в аванс казвам, че ще подкрепим и следващата стратегия. По няколко причини. Първо, тези две точки са част от споразумението по приемането на бюджета.
Второ, дори и 100 деца да дойдат повече в училище, има смисъл да се полагат усилия за това нещо, а не за друго.
Господин министър, Вие сте един от най-щастливите министри на образованието през последните 15 години, най-привилегированият и най-облагодетелстваният. Никога българското образование не е било с такова голямо внимание към него и толкова добре финансово обезпечено. Но, уважаеми господин министър, върху Вас тегне много тежка отговорност. Ако тези добри програми и стратегии се компрометират, се профанизират, цялата отговорност за това ще я носите Вие и Вашият екип. Защото целите на либералния алианс са много ясни и те са вече казани. Образованието е част от националната сигурност и ние трябва да направим всичко възможно България да има образовани деца.
Затова, уважаеми господин министър, приемаме програмата и много Ви моля, отивайте и започвайте да следите как тя се изпълнява, за да не се случат някои от справедливите критики, които колегите от опозицията споделиха. Благодаря. (“Браво” и ръкопляскания в НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
За изказване – госпожа Атанасова.
Надя Атанасова (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги народни представители! Изразявам подкрепата на народните представители от Партията на българските жени в Коалиция НДСВ за Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст. Ние сме доволни, че вчера и днес в българския парламент се говори за българското образование, говори се за българския учител, говори се за българския ученик. Ние сме доволни и вярваме, че днес ще се направи първата крачка към този труд, към този път за издигане на нивото на българското образование. Вярваме, че и другите колеги от останалите парламентарни групи ще подкрепят тази национална програма. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Има ли други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване на направените предложения по време на дискусията вчера и днес от отделни народни представители както по проектотекста на решенията, така и по текстовете на Програмата и Плана за обхващане на учениците в задължителна училищна възраст.
Има направени предложения от народния представител Алиосман Имамов, а те са, както следва:
В заглавието на решението след думата “програма” да се добави “и План”.
Моля, гласувайте тази редакционна поправка.
Гласували 174 народни представители: за 139, против 9, въздържали се 26.
Поправката е приета.
Следващото предложение от народния представител Алиосман Имамов е във втората оперативна цел на стр. 3, текста “Оптимизиране на училищната мрежа чрез осигуряване на превоз до държавните и общинските училища за ученици в основната образователна степен, когато се намират извън населеното място.” Тук се поставя точка. Отпада изразът “и към тях пътуват повече от 10 ученици”.
Господин Имамов предлага съвсем логично това ограничение да отпадне навсякъде по-нататък в текста на План-програмата. Моля, гласувайте.
Росица Тоткова (ОДС, от място): Това не е само негово предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Не е само негово предложение? Тъкмо ще го подкрепите. Това е и логично предложение на народния представител госпожа Росица Тоткова.
Моля, гласувайте.
Гласували 188 народни представители: за 180, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.

Преминаваме към предложенията, направени от народния представител Татяна Калканова.
На стр. 3 – Оперативни цели, т. 3 – да се добави изразът: “както и на децата в подготвителните групи и класове за задължителна подготовка”.
Точка 3 става така: “Осигуряване на закуска и мляко (чай)...” – аз не знам защо сте оставили думата “чай”, защото разликата между мляко и чай е голяма – “... на всеки ученик в І-ІV клас...” и продължаваме с предложението.
Моля, гласувайте.
Гласували 173 народни представители: за 166, против 1, въздържали се 6.
Поправката е приета.
Има предложение от народния представител Татяна Калканова: на стр. 4 – Обект и обхват на Националната програма, в т. 1 да се добави изразът “както и за децата в подготвителните групи и класове за задължителна подготовка”.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 165 народни представители: за 159, против 2, въздържали се 4.
Поправката е приета.
Всички надлежно направени предложения за изменения и допълнения на текста на програмата и плана са приети.
Направени са и промени в текста на проекта за решение.
Моля, гласувайте текста на решението, а то е: “Приема Националната програма и План за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”.
Моля, гласувайте този текст на решението.
Гласували 163 народни представители: за 151, против няма, въздържали се 12.
Решението е прието. (Ръкопляскания.)
Половин час почивка (звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов (звъни): Продължаваме заседанието с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Най-напред бих желал да направя едно съобщение за парламентарния контрол във връзка със структурните и персонални промени в Министерския съвет.
Във връзка със структурните и персонални промени в Министерския съвет, които бяха гласувани от Народното събрание на 23 февруари 2005 г., актуалните въпроси и питания, зададени от народни представители към освободените министри, на които не е отговорено, се поемат съответно от новите министри. На актуалните въпроси и питания, отправени към бившия заместник министър-председател и министър на икономиката Лидия Шулева, които са зададени в качеството й на заместник министър-председател, ще бъде отговорено след разпределянето на функциите към другите заместник министър-председатели след заповед на министър-председателя.
Съобразно изискванията на чл. 78, ал. 1 и чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание министрите разполагат с най-малко 48 часа за подготовка на отговора и отговарят лично. С оглед на това и необходимостта министрите да се запознаят с въпросите и питанията и да имат време да актуализират или преформулират отговорите съобразно техните виждания, заседанието, на което новите министри трябва да имат готовност да отговарят, е следващото, определено за парламентарен контрол. Това заседание следваше да бъде на 4 март, но този ден е определен за неработен с решение на Министерския съвет. Следващото редовно заседание за парламентарен контрол е 11 март. Ако преди тази дата няма извънредно заседание за парламентарен контрол, новите министри ще бъдат в реда за отговори на 11 март 2005 г.
Това е съобщението, смятам, че е понятно.
Новопостъпили питания за периода 18 февруари – 24 февруари 2005 г.:
Постъпило е питане от народния представител Николай Евтимов Младенов към Симеон Сакскобургготски – министър-председател на Република България, относно разпределянето на инвестиционните разходи в областта на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и други държавни структури. Следва да се отговори писмено до 7 март 2005 г.
Постъпило е питане от народния представител Николай Младенов към Николай Свинаров – министър на отбраната, относно проблеми във финансирането на модернизацията на Българската армия. Следва да се отговори писмено до 7 март 2005 г.
Постъпило е питане от народния представител Евдокия Манева към Нихат Кабил – министър на земеделието и горите, относно политиката за опазване и възстановяване на горите и полезащитните пояси в Североизточна България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 4 март 2005 г.
Постъпило е питане от народния представител Николай Бучков към Валентин Церовски – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно проверка за изнесени факти за строеж в близост до водоизточник в гр. Пловдив. Следва да се отговори в пленарното заседание на 4 март 2005 г.
Последното питане е от народния представител Иван Николаев Иванов към Валентин Церовски – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно строителството на автомагистрала “Струма”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 4 март 2005 г.
Постъпили писмени отговори:
- на актуален въпрос от народния представител Теодора Константинова от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, все още Милко Ковачев;
- до народния представител Теодора Константинова от министъра на младежта и спорта Васил Иванов – Лучано;
- за народния представител Васил Маринчев – три писмени отговора на негови актуални въпроси до министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова, министъра на културата Божидар Абрашев и министъра на държавната администрация Димитър Калчев;
- до народния представител Стефан Мазнев от министър Милко Ковачев;
- до Мария Стоянова от министъра на образованието и науката Игор Дамянов;
- до Димитър Дойчинов от новия министър на земеделието и горите – съвсем експедитивно – Нихат Кабил;
- до народния представител Весела Лечева от министъра на младежта и спорта Васил Иванов – Лучано;
- до народния представител Йордан Бакалов от министъра на вътрешните работи Георги Петканов.
Уважаеми колеги, продължаваме със същината на парламентарния контрол.
Първият актуален въпрос е на народния представител Димитър Абаджиев, но той се отлага по негова молба.
Следва актуален въпрос от народния представител Михаил Миков относно изграждане на участък от главен път Е 79, към министър Валентин Церовски.
Заповядайте, господин Миков, да развиете своя актуален въпрос в рамките на три минути.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаеми господин министър, позволих си да задам този въпрос за един участък, който е изключително важен за развитието на Европейски коридор № 4 в частта му Видин – София, който става още по-важен с изграждането на Дунав-мост и въобще с развитието на инфраструктурата. Знаем голямото забавяне, което се получи с изграждането на Дунав-мост, може би тепърва ще коментираме причините за това, но не с Вас, разбира се, но в този участък Видин – София има едно място, което се превръща в “тапа” на Европейски коридор № 4. В момента и в предния контрол коментирахме част от рехабилитацията Видин – Монтана, но Вие сигурно сте наясно, че каквато и рехабилитация да се извърши там, ако не се преодолее това тясно място в участъка, то въобще коридора от Видин до южната ни граница става невъзможен, каквито и мостове и други неща да се направят.
Иначе проектът е много стар, от 1983 г., дори по него е работено, достигнато е донякъде. За съжаление, през последните десетина години там не се прави нищо. В крайна сметка, колкото и мегапроекти да се правят, когато се правят неразумно и не се отстраняват тесните места по трасетата, то ефектът от големите проекти няма да е много голям.
Ето защо си позволих да Ви задам въпроса какво предвижда правителството, в частност Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изграждането на отсечката Димово – Ружинци. Няма да Ви цитирам точната номенклатура по терминологията на пътищата, от главен път Е 79 и на какъв етап е проектът, въобще дейността по преодоляването на тази тапа на Е 79, която в перспектива ще се окаже голяма пречка за постигане на някаква икономическа целесъобразност при изграждането на Дунав-мост и въобще развитието на Европейския коридор № 4. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря Ви, господин Миков.
Заповядайте, господин министър, за отговор в рамките на пет минути.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михов! Участъкът Димово – Ружинци от трасето на международен път Е 79 е част от общоевропейски транспортен коридор № 4 на територията на Република България. С изключение на участъка Димово – Бела – Ружинци пътят е изграден с технически параметри за движение, отговарящи на изискванията на този клас път. В момента по проект “Транзитни пътища - 3”, програма от 1998 г., ЛОТ 9 със средства, осигурени от Програма ИСПА, се извършва рехабилитация на общо 74 км от пътя на територията на област Видин и Монтана. В участъка Димово – Бела – Ружинци пътят преминава през гр. Димово и селата Бела, Скомля и Медовиница, което определя ниска скорост на движение и повишава риска от възникване на пътнотранспортни произшествия. Участъкът е изграден с криви с много малки радиуси, големи надлъжни наклони и по технически параметри не отговаря на изискванията за международен път. Настилката е силно износена и е разбита, в регулацията на гр. Димово настилката е паважна, при с. Бела съществуващият път пресича жп линия София – Видин на прелез. За разглеждания участък от пътя има извършени частични отчуждения, започнати са и частични строителни работи. За целия участък Димово – Бела – Ружинци с обща дължина 21 км има изработен актуализиран технически проект. Предстои извършване на отчуждения и актуализация на доклада за оценка на въздействието върху околната среда. Обектът винаги е бил включен в приоритетите на Изпълнителна агенция “Пътища”, но големите капиталови разходи от около 30 млн. лв., които изисква това строителство, досега не са позволявали неговата реализация.

Уважаеми господин Миков, през изтеклата година правителството реализира допълнителни средства в рехабилитация на трети и четвърти клас пътища. Ремонтирани бяха около 1600 км. Изразходваните средства за ремонт, рехабилитация и ново строителство на пътищата през 2004 г. възлиза на 385 млн. лв.
По отношение на реализирането на големите инфраструктурни проекти, свързани с изграждането на автомагистрали по направление на европейски транспортни коридори, беше възприет и моделът за концесиониране. Привличането на частни инвестиции за автомагистрала "Тракия", от една страна, би позволило на държавния бюджет да заделя повече средства за реализация на други проекти, а от друга би се превърнало и в успешен пример за изграждане на цялостния магистрален пръстен в страната.
За Ваше сведение искам да Ви кажа, че през последните четири години за Видинска област са ремонтирани пътища със следната дължина: през 2001 г. - 30,5 км; през 2002 г. - 9,7 км; през 2003 г. - 9 км, а през 2004 г. успяхме да отремонтираме 140,5 км пътна инфраструктура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин министър.
Господин Миков, заповядайте за реплика.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, това какво е отремонтирано във Видинско, то се вижда. Вижда се и как се отремонтира през декември във водата и как се изрони сега, през зимата. Но това е съвсем друга тема, невлизаща в моя актуален въпрос.
Има някакво противоречие: Вие казвате, че тази тапа на Европейски коридор № 4 е била приоритет на две правителства и тези 30 милиона не стигат. Ами само през миналата година са похарчени 385 милиона. За Дунав-мост ще се похарчат 220 млн. евро. За рехабилитацията между Видин и Монтана горе-долу са същите пари, колкото би струвал, или малко по-малко, проектът, който да отстрани този запушващ участък.
Значи вие и всички трябва да разберат, че пет моста да се направят на Дунава, и магистрала "Тракия" да се направи, и другите неща да се направят, когато връзката, в коридора има такова тясно място, товаропотоците ще се спуснат по другия път - през Арчар, и ще гонят Монтана. Това налага здравият разум.
И аз смятам, че трябва да се хвърлят всички усилия на правителството и да се отстрани това място. Защото утре ще бъде абсурд. Имаш Дунав-мост, имаш магистрала "Тракия", а между тях имаш дупка!
И другият принципен въпрос. Не знам дали знаете, че през 1983 г. са извършени отчуждителни процедури. След това земята е възстановена. Трасето е минавало и е започнало строителството, забележете. Но в един период през 1993 г., и по-късно, започва промяна на трасето и отново да се отчуждава. Забележете, в нашата държава, която е с ограничени икономически ресурси, какво разхищение става. И сега тепърва ще се правят нови отчуждителни процедури, а там са заровени доста пари – в започването на този участък на Е 79.
Така че аз не знам дали тези въпроси са стигнали до Вас, дали знаете детайлите в развитието на този проект от 1983 г. досега, но аз Ви моля да обърнете специално внимание, защото това не е път между Димово – Бяла – Руженци. Това е Европейски коридор № 4 и всичките усилия за по-големите проекти – за Дунав-мост, за рехабилитация, за развитие на магистрала "Тракия", са безсмислени, когато не решаваш нещо. Тоест с много малко пари, на фона на големите инвестиции, за които говорите, може да се постигне много голям ефект. И доброто управление е свързано с това: с малко пари да постигаш голям ефект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин Миков.
Заповядайте, господин министър, за дуплика в рамките на две минути.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Уважаеми господин Миков, искрено Ви благодаря, че казахте откога е започнал този проект, какви каши са забъркани, уверявам Ви, не от правителството на НДСВ, за периода от 1982 г. до 2001 г. Искрено Ви благодаря. И искрено Ви благодаря за това, че всъщност вие очаквате наистина ние да правим фантастични неща.
Аз казах точно и ясно: актуализирали сме проекта и текат отчуждителни процедури…
Михаил Миков (КБ, от място): Защо?
МИНИСТЪР Валентин Церовски: … както и търсим съответния нужен финансов ресурс.
Между другото, ако не е така яростна съпротивата и по проекта "Тракия", тези пари, които ще влязат в него, няма да излязат от държавния бюджет и ще се използват именно за решаването на подобни проблеми.
Но защо и как преди правителството на НДСВ двадесет години другите правителства не са решили този проблем, надявам се, че не очаквате аз да дам отговор на този въпрос и, надявам се, не трябва да смятам, че съм виновен за всичките бакии, които правителствата, включително и вашите, са забъркали.
Михаил Миков (КБ, от място): Явно не се разбрахме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин министър.
С това процедурата по този актуален въпрос е изчерпана.
Следва актуален въпрос от народните представители Евдокия Манева и Васил Маринчев относно състоянието на пречиствателната станция за питейни води и на водоснабдителната система в с. Мирково.
Господин Маринчев, Вие ли ще развиете въпроса?
Заповядайте, в рамките на три минути.
Васил Маринчев (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин министър, нашият въпрос беше зададен още през м. октомври 2004 г. и смисълът му се състоеше в това да Ви питаме какви мерки ще предприемете Вие, за да се възстанови нормалното водоснабдяване на с. Мирково, което е общински център, и какво ще предприемете във възможно най-кратки срокове.
Оттогава обаче минаха четири месеца, без два-три дни, и аз бих искал да променя нашия въпрос: какво е предприето през това време и какво ще се предприеме за в бъдеще?
Този понеделник аз отново бях в с. Мирково и се оказа, че ситуацията никак не се е променила, от чешмите продължава да тече мътна вода. Ние с госпожа Манева си направихме труда да я дадем за изследване и се оказа, че тя е с качества по-лоши от качества на вода за поливане, а не за пиене. Тогава взехме пет проби и най-мътната беше от официалната водоснабдителна мрежа на селото. Останалите четири проби бяха от местни водоизточници, които нямат нищо общо със самата водоснабдителна мрежа.
За всички е ясно, че състоянието на пречиствателната станция е окаяно. Съоръженията не работят нормално, може би се нуждаят от препроектиране.
В резултат на наше питане, а и писмо до Вас, на което още не сме получили отговор, заедно с подписка на жителите на с. Мирково с искане да се предприемат незабавни мерки, излязоха някои предписания на контролни органи, които касаят и ВиК - София област, които се отнасят не само за пречиствателната станция, а въобще мерки за подобряване на водоснабдяването.
От двамата министри – на здравеопазването и на околната среда и водите, ние получихме отговор и знаем какво се предприема. От вашето министерство и от Вас лично не получихме такъв отговор.
Ето защо Ви моля да отговорите както на въпроса какво към онзи момент щяхте да предприемете в най-близки срокове, така и какво е предприето в тези четири месеца. Какво ще предприемете в следващите близки месеци? Кога ще се изпълнят предписанията на контролните органи? Благодаря ви .
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин Маринчев.
Господин министър, заповядайте за отговор в рамките на пет минути.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Манева, уважаеми господин Маринчев! Бих искал да ви запозная с информацията, получена от извършената по този проблем проверка.
Водоснабдителната система на с. Мирково се състои от три броя речни водохващания, напорен резервоар и разпределителна водопроводна мрежа. Те се експлоатират и стопанисват от търговското дружество “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София. Състоянието на съоръженията и тръбопроводите е сравнително добро, но те, както и много други подобни съоръжения в страната, са остарели и с изтекъл срок на годност. Въпреки високата степен на аварийност и състоянието на водоснабдителната система, търговското дружество ВиК полага необходимите усилия за осигуряване на питейно водоснабдяване в населеното място. При технологична схема на водоснабдяване от речни водохващания в условията на снеготопене и при обилни валежи от дъжд се получава замътване на водата и тя постъпва във водопроводите с качества, неотговарящи на нормите за питейна вода. Въпреки че тези периоди са краткотрайни, те създават проблеми във водоснабдяването на населеното място. В тези случаи веднага след намаляване на мътността на водата се извършва пречистване на съоръженията и водопроводите. По този начин през останалата част от време се осигурява питейна вода с необходимите качества.
За подобряване на качеството на питейната вода в с. Мирково в периода 1993-1994 г. на общината са отпуснати средства чрез капиталови разходи за общините от държавния бюджет. С тези средства общината е възложила проектиране и изграждане на пречиствателна станция за питейна вода в с. Мирково. Бих искал да подчертая факта, че както при определяне периметрите на пречиствателната станция, така и при нейното проектиране и изграждане не е потърсено становището и не е извършено необходимото съгласуване от експлоатационното предприятие “ВиК” ЕООД, гр. София. Пречиствателната станция до настоящия момент не е предадена за експлоатация на общината от ВиК-дружеството.
При направения оглед на място от служители на ВиК, София е направена следната констатация за състоянието на пречиствателната станция:
“Вследствие на замръзване бързите филтри имат сериозни дефекти и не могат да изпълнят своето предназначение. Липсват дозиращи помпи. Електроинсталацията е разкачена и липсват отделни елементи от нея. Софтуерът за управление на станцията е унищожен. В това състояние станцията не може да бъде въведена в експлоатация и да се премахне проблемът с качеството на водата. За въвеждане на станцията в действие е необходимо да бъде извършено обследване на нейното състояние и да изработи проект за възстановяването й.”
Уважаема госпожо Манева, уважаеми господин Маринчев! Проблемът, който повдигате, е изключително тревожен за мен. Напълно неразбираем е фактът, че държавата е осигурила средства за изграждане на пречиствателното съоръжение, но на практика такова към настоящия момент няма. Очевидна е необходимостта от реформи в сектора, прилагане на модели на публично-частно партньорство и на качествено подобрение на мениджмънта.
Първата такава стъпка беше направена с приемането на Закона за регулирането на водоснабдителните и канализационните услуги, който е задължителен елемент от стратегията на правителството за прилагане на средствата в сектора на частните капиталови пазари.
Трябва да ви кажа, че съм възложил обследването на въпроса, свързан с “усвояването” на ресурса, който държавата е отпуснала навремето на общината и според мен нещата отиват към прокуратурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин министър.
Предполагам, че госпожа Манева ще направи реплика. Заповядайте, госпожо Манева, в рамките на 2 минути.
Евдокия Манева (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Историята, която изложихте, е известна както на населението, така и ние сме подробно запознати с фактите. Разбира се, има известни различия между това, което Вие изложихте, и това, което ние знаем.
Първо, както Вие твърдите, състоянието на водопроводната система не е добро и тя не се поддържа системно. За съжаление, това е една от основните причини там не само при валежи, но и при сухо време водата да не отговаря на изискванията за питейна вода и да е с по-ниски показатели, отколкото водата за поливане!
Пречиствателната станция не е изградена с държавни пари. Вие, разбира се, можете да правите своите проверки, но тя е изградена със средства на “Елаците”. Проблемът е, че повече от 2000 души в момента нямат вода за пиене. Водата за пиене както от водопроводната мрежа, така и от водоизточниците, от които в момента хората ползват вода, не отговаря на изискванията.
Има решение на проблема и тук е необходима една по-сериозна ангажираност на министерството, защото става дума не за огромен ресурс, а за това вашите поделения да си свършат работата. Там наистина е необходимо да се прави системна профилактика. Има решение, което е консултирано със специалисти, което не насочва към възстановяване на съсипаната пречиствателна станция, а към монтиране на малка модулна пречиствателна станция, която е значително по-евтина и ще реши проблемите на хората. Затова обаче се изисква наистина желание и усилия както от страна на вашето министерство, така и от страна на кмета на общината.
Надявам се, че след като този въпрос се поставя толкова тревожно пред вас, вие ще намерите необходимите ресурси, за да бъде решен проблемът. Иначе оставам с впечатление, че във вашето министерство се проявява голяма гъвкавост и пъргавина, когато става дума за обекти, носещи големи комисиони, но пълно безразличие, когато става дума за обекти, които решават проблемите на хората. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря Ви, госпожо Манева.
Господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Манева, ако има някаква разработка, с която Вие казвате, че разполагате, аз също с удоволствие бих се запознал с нея и бих взел становището на експертите от министерството. Ако тя наистина е така икономически ефективна и целесъобразна, да се помъчим да осигурим финансиране и да решим проблема. Доколкото разбирам, говорите за модулна пречиствателна станция. На пръв поглед то звучи възможно. Не знам точните параметри. Ако имате такава разработка, бих я взел, бихме се запознали и може би да решим проблема.
Колкото до гъвкавостта с комисионите – това не искам да коментирам. Просто не искам да коментирам, това е под достойнството ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря Ви, господин министър.
Следват два актуални въпроса от народните представители Михаил Миков и Димитър Дойчинов, които по същество са еднакви: относно изплащането на трудови възнаграждения за работа в обекта “Орешково”.
По договореност между двамата колеги въпросът ще бъде развит от колегата Димитър Дойчинов. Заповядайте.
Димитър Дойчинов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! На 19 януари т.г. зададох следния актуален въпрос: какви са възможностите за изплащане на възнагражденията на българите, ангажирани от консорциума “Интерпартньор”, гр. София, работили на обект “Орешково”, Русия. Подобен проблем маркира и колегата Михаил Миков, което наистина показва, че има тежък социален проблем.
Вероятно става дума за труда на около 900 души, които имат своите основателни социални претенции. Не е необходимо да казвам, че една част от тези строители са плевенчани, други са от Видин и т.н. Вероятно става дума за неизплатени възнаграждения в особено големи размери. Вероятно става дума за изплащане с твърде голямо закъснение. Вероятно става дума за неизплатен извънреден труд, който никой не иска да признае на работилите там българи. Вероятно става дума за неизплатени лихви по тези възнаграждения. Вероятно става дума за много нерви, за много очаквания, за много пропуснати ползи от работниците. Вероятно става дума за необходимата солидарност на българската държава, която в крайна сметка трябва да защити интересите на своите съграждани.
Тази тема е твърде остър социален проблем, който периодически се нажежава твърде много. В крайна сметка, уважаеми господин министър, кой е виновен и по-скоро какво е решението?
Предварително Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин Дойчинов.
Господин министър, имате възможност да отговорите в рамките на пет минути.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Миков, господин Дойчинов!
Проблемите с неизплащането на трудовите възнаграждения на работещите от обект Орешково, Русия са възникнали през 1994 г. поради търговски договор за строителство, сключен при явна некомпетентност на ръководителите на търговските дружества “Промишлено строителство холдинг” ЕАД, “Метални конструкции холдинг” ЕАД и “Монтажи” ЕАД, участници в консорциума “Интерпартньор”. В резултат на това не са били спазени сроковете за приключване на обекта, платени са огромни гаранционни суми в размер над 6 млн. дойче марки и не разплатено окончателно изпълненото строителство.
При сключването на тези договори държавата не е била ангажирана чрез междуправителствени спогодби и не е участвала като гарант за изпълнението на строителството. Независимо от това поради социалната значимост на проблема Министерството на регионалното развитие и благоустройството полага усилия в рамките на предоставените му прерогативи и търси всички законови възможности за изплащане на възнагражденията на работниците и служителите. Набелязани са и се изпълняват поредица от действия за стабилизиране на трите търговски дружества, създадени са възможности за активизиране на участието им в инвестиционния процес.
В началото на 2004 г. са изготвени бизнес и оздравителни програми, разгледани и приети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За стабилизирането на финансово-икономическото състояние на “Промишлено строителство холдинг” ЕАД и създаване на условия за подобряване на производствената му дейност се извършва преструктуриране. След съгласуване с Агенцията за приватизация в дружеството са прехвърлени чрез вливане няколко търговски дружества в ликвидация, притежаващи активи, на базата на които ще се създадат негови нови дъщерни дружества. По този начин “Промишлено строителство холдинг” ЕАД ще увеличи пазарното си присъствие в няколко региона на страната.
Една от възможностите за изплащане на задълженията се явява разпореждането с дълготрайни материални активи, несвързани с търговската и промишлената дейност на участниците в консорциума “Интерпартньор” и дъщерните му дружества.
През м. януари 2004 г. за всяко от трите дружества е изготвен пълен списък на неоперативните активи, които чрез продажби или чрез обезпечаване на кредити да се акумулират за изплащане на задълженията към физически и юридически лица на обекта Орешково – 32 хиляди.
Прогнозната пазарна стойност на тези неоперативни активи е достатъчна за покриване на по-голяма част от задълженията. Установи се, че съществуват обективни законови пречки за продажбата на недвижими имоти в търговските дружества с над 50 на сто държавно участие. Съгласно действащото законодателство тези имоти представляват обособени части, а продажбите им по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол се считат за приватизационни сделки и следва да се извършат при условията и реда, посочени в закона.
Трите дружества са включени в списъка към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, при което решението за продажба на всяка една обособена част не е от компетенциите на Агенцията за приватизация и следва да се вземе от Народното събрание. Поради това дружествата-участници в консорциума “Интерпартньор” не могат да извършват продажби на недвижими имоти, включени в активите им, които представляват обособени части, а такива са почти всички недвижими имоти.
Предвид тези законови изисквания през 2003 г. и 2004 г. “Метални конструкции холдинг” ЕАД и “Промишлено строителство холдинг” ЕАД са извършили продажби на собствени активи само движимо имущество и недвижими имоти, собственост на дъщерните им дружества на обща стойност 1 млн. 566 хил. 662 лева. Погасили са публичните си задължения към държавния бюджет и общественото осигуряване и са изплатили трудови възнаграждения по 278 изпълнителни дела, от които окончателно – на 175 работници. Тъй като част от продажбите са извършвани от Агенцията за държавни вземания и съдия-изпълнител, плащанията на част от работниците и служителите се бавят поради оспорване на начина на разпределение на получените средства от продажбите.
Във връзка с извършената продажба от “Метални конструкции” ЕАД, дъщерно дружество на “Метални конструкции холдинг” ЕАД за общежития в гр. София бяха изплатени на работниците още 265 хил. лв.
В заключение ви уведомявам, че за решаване на изключително тежкия проблем, който вече 10 години се явява източник на огромно напрежение както за хората, така и за търговските дружества – все участници в консорциума “Интерпартньор” сме предприели действия за разрешаването му чрез реализация на цитираните по-горе мерки, синтезирани в следните три направления:
Първо, активизиране и разширяване на производствената и стопанската дейност на дружествата.
Второ, разпореждане с активи непряко свързани с предмета на дейност на дружествата, на което бихме могли да разчитаме на вашето съдействие като народни представители с право на законодателна инициатива.
И трето, ускоряване на събираемостта на старите вземания на трите търговски дружества, които в значителна степен могат да подпомогнат погасяването на задълженията към работниците от обекта Орешково.
Още веднъж повтарям, че въпросът има комплексен характер и трябва да бъде решен чрез обединяване на усилията на изпълнителната власт, ръководствата на трите търговски дружества и отчасти законодателната власт. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Миков, заповядайте за реплика.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, ако правилно съм Ви разбрал, по-добре би било и аз също така смятам, че едва ли тези недвижимости са от най-стратегическо значение за България, та са попаднали в този списък. Вие подкрепяте евентуална промяна в списъка, свързана с решаване на този проблем, защото другите усилия, които полагате, с темпото, с което ги правите, може би в хоризонт по 10-15 години тези 900 или 1000 души ще имат шанс да си получат възнагражденията. Може някои от тях да са живи и здрави, но за други може и наследниците им да ги търсят. Така че явно трябва генерално и бързо решение.
И аз, ако правилно Ви разбирам, то Вие или правителството би приело една законодателна инициатива в тази посока, специално за дружествата, свързани с проблема Орешково – “Метални конструкции ходинг”, “Промишлено строителство холдинг” и консорциум “Интерпатньор”, защото те трите са работили там.
И другото, за което искам да кажа е, че аз съжалявам, че така накрая се сещаме за това и накрая дойде времето – аз още м. октомври съм задал този въпрос, защото оттук насетне много малко време остава за тези действия, но да се опитаме нещо да направим. Истината е, че за наследените проблеми всяко правителство може да каже, че те са наследени, но то отговаря и за тях. И бъдещите правителства ще бъдат изправени пред същите проблеми. Благодаря Ви. Може би наистина трябва да се помисли, но включително с един апел към Вас и към групата на мнозинството за решаване на проблема на тези около 900 или 1000 души. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря Ви, господин Миков.
За дуплика заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Господин Миков, аз се възхищавам, че като юрист веднага хванахте къде е проблемът.
Истина е, че доста комплицирана е ситуацията и колкото и дружествата да се стабилизират и да работят, лихвите просто ги затискат. В конкретния даден момент още в края на миналата година с ръководителите на трите дружества и с експерти обсъждахме въпроса наистина, че може, ако дружествата бъдат отписани от забранителния списък, има два дори повече реални варианта чрез подходящи приватизационни сделки въпросът да бъде решен генерално.
Аз лично смятам и опитът ми подсказва, че няма друг начин, освен генерално да бъде решен проблемът. Състезанията с наказателните лихви, ако те не бъдат административно прекратени, никой не ги е спечелил.
Между другото искам да кажа, че подобен проблем имахме в “Техноекспортстрой”, но миналата година успяхме над 25 млн. долара до момента неизплатени заплати да ги ликвидираме като задължения. Тук проблемът е по-лесен като цифра, но от правна гледна точка е сложен.
Аз лично бих бил благодарен, ако с една бърза законодателна инициатива дружествата бъдат изкарани от забранителния списък по подходящ начин. Съжалявам, не знам дали ще успеем до края на мандата, но имаме сериозна възможност да решим проблема. Ако не, следващото правителство поне ще бъде много облекчено в решаването на този проблем. Това е воденичен камък за всяко правителство. Много взривен е проблемът и хората, които са се запознали с него разбират, че не бива да се политизира, не бива да се драматизира, но трябват някакви конкретни, ефективни мерки да се вземат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря Ви, господин министър.
Благодаря на двамата колега Миков и Дойчинов за тази вътрешна организация, която позволи да се спести малко парламентарно време.
Следва актуален въпрос от народния представител Емил Кошлуков относно злоупотреби, извършени от ВиК – Стара Загора, свързани с прекъсване водоснабдяването на жилищни блокове в град Чирпан.
Заповядайте, господин Кошлуков, за да развиете въпроса си.
Емил Кошлуков (НВ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, колеги, до мен достигна този сигнал от жителите на гр. Чирпан.
Господин министър, знаете, че Вие отговаряте за държавната политика в областта на водоснабдяването и канализацията и в тази роля задавам въпроса си към Вас, тъй като Вие осъществявате контрола върху дейността на ВиК-дружествата.
В Чирпан, както Вие е известно, е извършено от ВиК – Стара Загора, нарушение, което се състои в преустановяване водоснабдяването на вход “Д”, блок 56 на бул. “Георги Димитров” в града за периода от 9 април 2003 г. до 11 април 2003 г. Целта е да бъдат принудени живущите да заплатят начислената им вода като разлика между общи и индивидуални водомери за периода от 2000 г. до 2002 г. в размер на 825 лв.
Съгласно Наредбата за ползване на водоснабдителни и канализационни системи подобно спиране на водоснабдяването се явява неоснователно и незаконно, уврежда интересите на потребителите и е в противоречие както с реда на принудителното събиране на вземанията, установени в наредбата, така и в чл. 18 от Закона за защита на конкуренцията.
Според гражданите на Чирпан, чието захранване с питейна вода е било преустановено, неоснователно е самото искане, поставено от ВиК – Стара Загора, за заплащане на начислените разлики между общия и апартаментните водомери от самите абонати, тъй като тези разлики не се дължат на констатирани течове или кражби, както твърдят от ВиК, а от грешки при отчитането на реално изразходваната вода.
Съгласно Закона за измерванията, ВиК-дружествата са задължени да подлагат водомерите на метрологични проверки на всеки 5 години. ВиК – Стара Загора, не е правило това в продължение на 20 години. Затова водомерите просто не работят добре.
Констатираните разлики са начислени не по вина на абонатите.
Доказателство за извършената злоупотреба са и клетвените декларации на жителите на горепосочения блок, изказванията на управителя на “ВиК” ЕОД - Стара Загора по телевизията “Верея кабел”, в които той дава обяснения, че прекъсването на водоснабдяването е именно с цел събиране на дължимите вземания от абонатите, както и самото уведомление, изпратено от ВиК-дружеството до жителите на входа, в което те са заплашени с прекъсване на захранването с питейна вода поради неплатени суми.
Комисията за защита на конкуренцията е сезирана за извършените нарушения и са представени доказателства. Въз основа на направеното проучване комисията налага имуществена санкция в размер на 5 хил. лв. на ВиК – Стара Загора, за извършеното нарушение. Трябва да се отбележи производството пред Комисията за защита на конкуренцията. Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпраща писмо, в което подкрепя позицията на ВиК – Стара Загора.
Със случая са запознати и работят Окръжната прокуратура в Стара Загора и Апелативна прокуратура в Пловдив.
Очевидно засега няма орган, който да санкционира ВиК – Стара Загора, и да го принуди да поеме отговорност за извършена злоупотреба. Тъкмо напротив, с действията си до момента министерството показва като че ли насърчава и подкрепя подобна практика от страна на ВиК-дружествата. Отново гражданският интерес остава незащитен и изложен на произвола на безконтролните действия от страна на ВиК-дружеството – не са извършени уволнения, не са наложени санкции, т.е. не е налице никакъв контрол и ангажираност.
Затова моят въпрос е: какъв контрол се упражнява върху дейността на ВиК-дружествата от страна на държавата и защо нищо не е предприето във връзка с упоменатите по-горе злоупотреби? Какви действия ще предприеме министерството с цел предотвратяване на подобни бъдещи нарушения? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин Кошлуков.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кошлуков!
Ще бъда много кратък. Тук виждам, че нашите експерти са ми подготвили 3-4 страници отговор, от който единственото нещо, което според мен трябва да подчертая е, че длъжниците в конкретния случай две години и шест месеца не са плащали своите задължения, но аз съм категоричен и смятам, че е недопустимо спирането на вода в противоречие със закона.
Наистина много мои колеги на всички нива търсят инструментариум, с който да принудят длъжниците да плащат. На всички е известно, че когато не си платиш тока ти го спират, спират ти доставката.
Проблемът с водоснабдяването на населението е значително по-сложен, поради което смятам справедливо българското законодателство не допуска спирането на водоподаването.
Уверявам ви, че се работи много усилено по търсене на нормален инструментариум, с който длъжниците да бъдат принуждавани да възстановят задълженията си към съответните дружества. Това, което мога да кажа е, че вследствие на приетия Закон за водния регулатор може би до голяма степен част от тези проблеми ще бъдат отхвърлени, защото специалистите ще работят и в тази посока, и в регулатора.
Това, което искам да кажа е, че от моя гледна точка е недопустимо поведението на шефа на ВиК – Стара Загора. При всички случаи ще има санкция! Това е, което мога да кажа. Иначе, тук има доста оправдателни аргументи, които не мисля, че са важни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин министър.
Господин Кошлуков, ако желаете реплика, заповядайте.
Емил Кошлуков (НВ): Благодаря, господин председател.
Благодаря за отговора на господин министъра. Това ме задоволява, ако бъдат предприети тези санкции, тъй като очевидно той се е държал и в нарушение на закона, и доста невъзпитано, нека така да кажа.
Използвам случая, господин министър, за да Ви отправя един въпрос, за който най-вероятно не сте подготвен, но отдавна чакат тези актуални въпроси към кабинета и към Вас, той е също от региона Чирпан и той е простичък.
Вие знаете драмата с магистралата, която няма вход в Чирпан в момента по план… (Шум и реплики в залата.)
Затова си позволявам да го поставя пред Вас и той непрекъснато при срещите ни в Чирпан с избирателите се поставя – опасението, че градът ще бъде изолиран от входа на магистралата. Ако сте готов… (Силен шум в залата, реплики.)
Добре, извинявам се. Само го казвам…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Тъй като на тази тема има друг въпрос от друг народен представител, който ще бъде по-обстойно развит днес, ще го отложим.
Господин министър, желаете ли в момента да отговорите? Не. Благодаря Ви.
Следващият актуален въпрос е от народния представител Иван Николаев Иванов относно рехабилитацията на пътя Ихтиман – Самоков.
Заповядайте, господин Иванов, за да развиете своя актуален въпрос.

Иван Иванов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! В средата на м. ноември м.г. в Княжево стана тежко пътно-транспортно произшествие, което отне и човешки жертви. Този инцидент предизвика многодневни протести на жителите на квартала и редом с това повдигна и много сериозни въпроси.
Първият от тях: многогодишното закъснение на строителството на автомагистрала “Люлин” аз няма да засягам в този актуален въпрос, макар че той заслужава наистина сериозно разглеждане.
Но има друг, още по-голям проблем, че при аварийни ситуации, каквато беше тази в Княжево, когато се налага да се използват обходни пътища, те са в толкова ужасно състояние, че не могат да поемат драстично нарасналия поток.
Примерът, който ще дам, и той е същността на актуалния ми въпрос, е свързан именно с пътя Самоков – Ихтиман. Ще припомня, че той е част от далечния южен обход на София, който започва от Радомир през Долна Диканя, Самоков, Ихтиман. Още през юни 1998 г. американската страна отпуска 400 хил. американски долара за предварителен технико-икономически анализ на проекта. Този анализ завършва със заключение “feasible”. Проектът е реализуем и в същото време възвръщаем.
През 2000 г. докладът е одобрен от Експертния съвет на Главно управление “Пътища”. Оттогава четири години проектът не помръдва. Американската страна е готова да отпусне 30 млн. долара за изготвяне на работния проект, но нито Вашият предшественик Костадин Паскалев, нито Вие сте направили необходимото, за да ги поискате и получите. Може би защото там няма комисионни.
Ако отговорно си вършите работата, господин министър, сега вероятно този обходен път щеше да започне да се строи. Той е връзката, както знаете, между коридор № 4 и коридор № 8, изключително важни за страната ни. Тези четири години бяха пропилени в буквалния смисъл на думата и така стигаме именно до тези спешни некачествени ремонти на съществуващия път Самоков – Ихтиман, което е наливане на пари в пясъка.
Моят въпрос отпреди три месеца Ви питаше за намеренията Ви до края на годината. Да видим в крайна сметка, макар че вече сме края на м. февруари, какво е свършено и именно затова задавам и самия въпрос:
Господин министър, какви са Вашите намерения относно рехабилитацията на пътя Ихтиман – Самоков, предвижда ли се укрепване на участъка от пътя, който минава покрай яз. “Искър” поради свлачищния характер и дали проектът е бил включен в Плана за рехабилитация за 2004 г.? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря Ви, господин Иванов.
Заповядайте, господин министър, за отговор.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Пътят Самоков – Ихтиман беше включен в Допълнителната инвестиционна програма на Изпълнителна агенция “Пътища” за 2004 г. Значимостта на това трасе се потвърди само няколко месеца по-късно във връзка със споменатия от Вас инцидент в кв. “Княжево” и възникналите затруднения за тежкия трафик.
В тази връзка бяха реализирани средства, отпуснати на Изпълнителна агенция “Пътища” с постановления на Министерския съвет № 185 от 28.07.2004 г. и № 279 от 15.10.2004 г., с които бяха извършени редица дейности. При асфалтиране на пластовете с обща дебелина 15 см на 800 м на изхода на град Самоков, посока Ихтиман, поставяне нова и възстановена стара еластична ограда на особено опасни за движение участъци с височина над 5 м, пътни настилки 400 м на обща стойност 229 хил. лв., изкърпване на единичните дупки и повредени площи, хоризонтални маркировки, подмяна и поставяне на нови пътни знаци, цялостно сигнализиране на трасето за ТИР-товарите на обща стойност 64 хил. лв. при асфалтиране на участъците от километър 10 500 до километър 12 900, от километър 12 900 до километър 17 200. Ремонтните работи включваха и възстановяване на пътното тяло, където беше необходимо профилиране на пътя, изкърпване, полагане на нов асфалт на определени места, поставяне на сигнализация с пътни знаци и маркировка, възстановяване на липсващи и повредени предпазни огради.
В района на яз. “Искър” няма съществуващи свлачища и не е необходимо допълнително укрепване на пътното легло. В този район на пътя са извършени същите ремонтни дейности, както и на останалите участъци. Общите реализирани средства за подобряване на състоянието на третокласен път 822 Самоков – Ихтиман за 2004 г. са на обща стойност 1 млн. 236 хил. 850 лв. Те са приключили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин министър.
Господин Иванов, заповядайте за реплика.
Иван Иванов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! Преди няколко дни аз минах по пътя, именно за да установя какви са ремонтните дейности, които са извършени. Вие по същество ги изброихте. Реално са ремонтирани 5 км участък от с. Ново село в посока на Самоков, като за целта са използвани няколко хиляди тона биндер, без да е нанесен износващият слой, вероятно поради зимните условия, които не позволяват това. Надявам се, че това все пак ще бъде сторено.
В участъка от Ново село до Ихтиман са изкърпени само дупките. Това, което Вие казахте по отношение на маркировката, е нещо, което периодично трябва да се прави за всички участъци, а не специално за този участък. Вие обаче знаете, че изкърпването на дупките е една мярка, която може да подобри състоянието на пътя само за няколко месеца и до есента дупките отново ще зейнат, и може би ще бъдат повече, особено при засиления товарен трафик поради насочване на движение през този път.
Що се касае обаче общо до ремонта, дори той да продължи през тази година, това е нетрайно и несигурно решение. Аз неслучайно започнах моето изложение с трайното решение, господин министър, на което Вие изобщо не се спряхте. Това е истината, това дава перспектива за развитие на пътната мрежа в България и отговаря на европейските изисквания. Вместо действително да положи усилия и Костадин Паскалев, и Вие след него, и да се използват средствата, които са обещани от американска страна за разработване на работния проект, и след това да се пристъпи към строителството на пътя, се извършват такива палеативни ремонти, които по никакъв начин няма да подобрят състоянието на пътя, а състоянието на инфраструктурата е пряко свързано с това ще идват ли инвестиции в страната за развитие на българската икономика. Но за вземане, за намиране на добри решения се иска отговорно поведение и мисъл за националните интереси, а не защита на определени частни и групови интереси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин Иванов.
Министър Церовски, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Иванов! Кой и как пречи на навлизането на частните инвестиции в пътната инфраструктура - ще имаме удоволствието само след няколко минути или час да разберем. Кой какво е обещавал и на какви стойности го е обещавал - също ще имам удоволствието с документи да ви го представя тук. Това, че вие сте имали виждане по време на вашето правителство да бъде реализиран един или друг проект – няма нищо лошо. Това, че нашето правителство, до голяма степен в моето министерство, продължава политиката, която е била заложена от вашето правителство, сега вие като опозиция всячески се мъчите да противостоите точно на тази политика, която вие сте заложили, това е ваш проблем.
Истината е, че такъв проект наистина има, че в него има много здрава логика, но истината е, че всеки един сериозен проект изисква технологично време и Вие като грамотен човек знаете много добре, че това технологично време е обвързано и с още един параметър – финансова обезпеченост на проекта. Така че аз не искам да влизам в тези детайли. Като стане дума за магистрала “Тракия” само след известно време, ще имаме възможността да представим на уважаемите народни представители вашите виждания – на вашето правителство, с ваши решения, с цифри, които вашето правителство е одобрило и нищо не е направило по тях. Нищо – кръгла нула! Както и за магистрала “Люлин” – много приказки, никакви действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин министър.
Следва актуалният въпрос на народния представител Димитър Дойчинов относно доизграждането на главния колектор на гр. Перник.
Заповядайте, господин Дойчинов, да развиете Вашия въпрос.
Димитър Дойчинов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Зададох актуален въпрос за съдбата на главния колектор на гр. Перник с ясното съзнание, че политиката за изграждане е съзидателна, а политиката на замразяването на строителството е меко казано – притеснителна.
От гледна точка на факта, че става дума за екопроект, че става дума за еврокритерии, че става дума за нова, за същинска политика на Вашето министерство, уважаеми господин министър, смятам, че на практика се реализира една политика на геноцид спрямо перничани.
При приемане на Закона за държавния бюджет за 2005 г. предложих с 1,5 млн. лв. за 2005 г. да бъде продължено изграждането на главния колектор. За огромно съжаление, това въобще не се случи. И тази политика на геноцид беше реализирана още с приемането на Закона за държавния бюджет 2005 г.
Тодор Костурски (НДСВ, от място): Знаеш ли какво значи геноцид?
Димитър Дойчинов: Същата жестокост, извинявайте, уважаеми господине, проявихте и към предложението за предоставяне на средства за изгорелия пернишки театър. И предполагам, че това не е позитивна политика. Не се косете толкова много. Това е негативна политика и вие я реализирате като управляващи. Така че излишно се репликираме, аз лично Вас не съм Ви репликирал за нищо. Нека да гледаме същината на проблема.
Задавам въпрос: толкова ли е слаба координацията между общината и Вашето министерство, господин министър? Ако вината е в общината и тя не е направила необходимото предложение, ще помоля да го заявите категорично от трибуната на парламента. Задавам въпрос: след като замразяването на обекта е факт, кога ще бъде завършен в крайна сметка? Един обект хубаво е започнат през 1998 г., но проектното му завършване през 2006 г. според мен е повече от съмнително. Напротив, аз по този въпрос съм открит песимист. Не разбирам Вашите мотиви, Вашите аргументи, за да се стигне до тази политика на замразяване.
Мисля, че би могло да се намери и друго решение на проблема и смятам, че именно Вашето министерство не може да е безразлично по един същински проблем на днешния ден на перничани и на България. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря Ви, господин Дойчинов.
Господин министър, имате възможност да отговорите на зададения актуален въпрос.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Дойчинов! Много често от тази трибуна се атакуват министрите, че видите ли отбягвали да отговорят на въпросите и видите ли – въпросът е бил зададен преди 5-6-9 или 10 месеца. Това Ви уверявам няма нищо общо с министрите, защото те не определят кога да дойдат пред вас и да отговарят. В моята лична практика никога не съм отказвал явяване в момента, в който съм бил поканен.
По конкретния въпрос обаче със съжаление трябва да Ви уведомя, че въпреки че споделям Вашата загриженост относно изграждането на канализационния колектор на гр. Перник и причините, поради които този, а за съжаление и редица други обекти, предвидени за изграждане преди повече от 20 години, все още не са завършени – страната е осеяна с много такива проекти, които са започнати. Обърнете внимание, конкретният проект е започнат 1985 г. Към момента се реализира първият етап от строителството, което е достигнало до кв. “Тева”. Предстои да бъде продължено до кв. “Изток” и кв. “Даскалово”. Инвеститор обаче по този проект е Министерството на околната среда и водите, откъдето можете да получите някаква подробна информация.
Съжалявам, че трябва да го кажа, но в случая този въпрос не е правилно адресиран. Съжалявам, че трябва да го кажа. Нашата политика в министерството е максимално да се помъчим да приключваме възможни подобни обекти в рамките на мандата на правителството. И ви уверявам, че голяма част от допълнителните инвестиционни програми и излишъците от бюджета, които се получиха, бяха насочени точно в тази посока.
За конкретния проект, като министър на регионалното развитие и благоустройството мога само да кажа, че в случая нашето министерство няма никакво отношение към проекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин министър.
Заповядайте, господин Дойчинов. Имате право на реплика.
Димитър Дойчинов (КБ): Принципно възразявам, уважаеми господин министър, защото названието на Вашето министерство е за регионално развитие и в случая другото министерство е в едно съподчинено отношение. Съжалявам, че това трябва да го дискутираме в края на мандата и нека да не демонстрираме днес управленска наивност по много сериозен въпрос, защото мисля, че нищо сериозно не отговорихте по въпроса. Извинете, проект има. Това, което отговорихте при приемането на проектобюджет 2005 г., именно като екопроект, именно като отговор на онова министерство, беше категорично “не”. Искам да чуете категоричното несъгласие на перничани, че сте замразили обекта. Това е хитруване. Вие ме препращате от едното министерство при другото, но крайният отговор е “не”, какъвто ще бъде крайният отговор на избирателите на вашата политика.
Крайно съм недоволен от отговора Ви. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин Дойчинов.
Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Уважаеми господин Дойчинов, Вие ме принуждавате да Ви отговоря така. В изложението два-три пъти чух думичката геноцид. Искам да припомня на българските граждани, че геноцид бяха трите долара пенсия при управлението на правителството “Виденов”, седем долара заплата на съдия и под шест долара средна заплата. (Реплики на Стела Банкова.) Това е геноцид.
Второ, искам да Ви кажа, че когато вие сте на власт може да правите всякакво съподчинение на различните министерства. (Реплика на Димитър Дойчинов.) Но ако това е Вашето виждане за съподчиненост на Министерството на околната среда и водите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, то много странно, как бихте управлявали кохезионните фондове в бъдеще. Опазил ни Господ, ако с такива виждания ще управлявате фондовете, които евентуално бихме усвоили.
По въпроса за замразяването и по компетенциите – има ли сте достатъчно време да решите този проблем от 1985 г. до 1991 г. включително, защото и “Луканов” беше ваше правителство, и след това двете години на свръхуспешно управление на правителството на Виденов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря Ви, господин министър.
Следва актуален въпрос от народните представители Юлияна Дончева и Величко Клингов относно нарушаване на конституционните права на собствениците на земеделски земи, подлежащи на отчуждаване по Национален инфраструктурен проект – Автомагистрала “Тракия”, участък ЛОТ 1 – “Оризово - Стара Загора”.
Заповядайте, госпожо Дончева.
ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА (НВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин министър, точно преди три месеца Ви зададох актуален въпрос във връзка с нарушаване на конституционните права на собствениците на земеделски земи, подлежащи на отчуждаване по Национален проект Автомагистрала “Тракия”, участък ЛОТ 1 – “Оризово - Стара Загора”. Още през м. ноември м.г. в Парламентарната група на Новото време постъпиха десетки оплаквания от засегнатите собственици на земеделски земи и гори, които сигнализираха, че строителните дейности на Автомагистрала “Тракия” засягат земеделски имоти, които не са преминали пред отчуждителна процедура. Вследствие на започване на тези строителни дейности земите са останали напълно необработваеми и негодни за ползване по стопанско предназначение. Близо 670 земеделски имота бяха предвидени за отчуждаване без гаранция, че собствениците ще бъдат обезщетени по реда, предвиден в чл. 33 и следващите от Закона за държавната собственост. Представители на вашето ведомство Изпълнителна агенция “Пътища” заявяваха нееднократно, че дължимите обезщетения за отчуждената собственост ще бъдат изплатени до края на м. октомври 2004 г., но това не беше направено. Това стана причина за провеждане на пресконференция от общинската структура на Новото време в Стара Загора на 18 декември 2004 г. На нея беше обявено, че на 20 декември същата година ще бъдат внесени 140 молби от засегнати собственици на земи в Районен съд – Стара Загора. Вследствие на това последва бърза реакция от страна на Министерския съвет, който още на 19 декември 2004 г. излезе с решение, че ще бъдат отпуснати около 1 млн. и 600 хил. лв. за обезщетение на засегнатите собственици.
Ето защо моят въпрос е: имате ли информация как върви изплащането на обезщетенията на собствениците и дали са задоволени напълно техните искания?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, госпожо Дончева.
Господин министър, давам Ви думата за отговор в рамките на пет минути. Заповядайте.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Дончева, господин Клингов, предвид отправения към мен актуален въпрос, касаещ обезщетяването на собствениците на земеделски имоти, предвидени за отчуждаване във връзка с реализация на Националния инфраструктурен проект Автомагистрала “Тракия”, участък ЛОТ 1 – “Оризово - Стара Загора”, бих искал да направя няколко уточнения.
Най-напред нека ви уверя, че процедурата по отчуждаване на имоти частна собственост, която има своята конституционна защита, и предприемането на действия по реализацията на Националния инфраструктурен проект Автомагистрала “Тракия” са респектиращи начинания и е вън от съмнение, че към тези проблеми бихме подходили по друг начин, освен по стриктното законодателство.
Ето защо силната квалификация за нарушаване на конституционните права на българските граждани ме задължава да изясня родословието на въпроса. Нека прибавя и факта, че по време на извършване на разпоредителните действия от страна на компетентните органи – визирам Заповед № РД 0214-1171 от 17.12.2002 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, Заповед № 767 от 12.11.2002 г. и Заповед № 820 от 27.11.2000 г. на министъра на финансите, които Вие цитирате, беше създадена специфична законова процедура с изменението на Закона за държавната собственост от 16.08.2003 г. Предмет на разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от Закона за държавната собственост, която регламентира стриктно поредността на действията, е хипотезата на отчуждаване за значими държавни нужди, в частност на национални инфраструктурни проекти.
Бих искал да се спра и на твърдението, че строителството на трасето на проектираните автомагистрални участъци продължава в противоречие с императивната норма на чл. 33, ал. 3 от Закона за държавната собственост. Да се твърди, че продължаването на строителна дейност по трасето на проектирана автомагистрала има отношение към незачитането на конституционни права на гражданите – собственици на имоти, подлежащи на отчуждаване, е произволно, доколкото разпоредбата на чл. 33, ал. 3 от Закона за държавната собственост никъде не задължава инвеститора или ръководителя на националните инфраструктурни проекти да преустановяват действията си по реализирането на проектите, забележете – с национално значение, до момента на удовлетворяване на справедливите интереси на гражданите. Нещо повече, подобен аргумент, приложен към съдебно предявени права на собствениците обрича на провал както проектирането, така и реализацията на подобни проекти. На българските граждани – собственици на такива имоти, е предложена справедлива и независима оценка на собствените им земеделски имоти от лицензиран оценител, която отчита и пропуснатите ползи от имотите при равностойното им стопанисване. Разбира се, въпреки предвидените финансови средства от държавния бюджет и предложения еквивалент при стартирането на процедурата по обезщетяване е възможно да съществуват и собственици, които изразяват несъгласие с параметрите на обезщетяване и предявяват претенциите си по съдебен ред. Нека припомня законовия текст: “Отчуждаването може да се извърши изцяло преди започването на строежа”, но законът не задължава започването на строителните дейности да съблюдава приключването на процедурата по обезщетяване.
Във връзка с горепосоченото считам, че не бива да се смесват чисто административно-бюрократичната система за приключване на процедурата по обезщетяване на земеделските собственици с нарушаването на конституционните права на гражданите, което е определено. За да бъде сериозно твърдението, трябва да е скрепено със силата на присъдено нещо. А по отношение на необходимите средства, определени за обезщетяване, те са предвидени в бюджета на Изпълнителна агенция “Пътища” и са на разположение на правоимащите.
Аз съжалявам, но имам чувството, че наистина този въпрос е остарял във времето и си мисля, че към днешна дата този отговор също е остарял във времето, защото доколкото знам, тези процедури са приключили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин министър.
За реплика давам думата на народния представител Величко Клингов в рамките на две минути. Заповядайте.
Величко Клингов (НВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, абсолютно сте прав, че въпросът и отговорът са закъснели, но вината за това не е в нас. Възможно е да не е и във Вас.
Под формата на реплика бих искал да кажа, че ние с колежката Дончева от Новото време сме доволни, че собствениците на земя са обезщетени и процесът е стартирал.
Искам само да попитам, тъй като знам, че има предвидени средства за обезщетяване на такива собственици за тази година: дали Вие смятате, че е възможно да оптимизирате работата на Изпълнителна агенция “Пътища” и на ресорните Ви специалисти, които се занимават с този въпрос, та при бъдещи такива строителства да не се създава това напрежение? И действително, въпреки че в закона няма изискване строителството да не започва преди края на отчуждаването, това може да се случва и собствениците да са доволни, за да може едновременно хем да бъде защитен държавният интерес, хем и правото на частна собственост на хората да бъде защитено, за да може да върви безпроблемно строителството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин Клингов.
Господин министър, имате думата за дуплика. Заповядайте.

МИНИСТЪР Валентин Церовски: Уважаеми господин Клингов, бъдете сигурен, че въпросите, свързани с оптимизиране дейността на администрацията на база на натрупания конкретен опит не само че вече са разгледани, а аз мисля, че има вече и конкретни стъпки, които са направени в тази посока.
Във връзка с предстоящи и бъдещи отчуждителни процедури. Личното ми мнение е, че има още неща, които трябва да бъдат пипнати в закона, особено когато става въпрос за отчуждаване на имоти, свързани с линейна инфраструктура на обекти от национално значение. Практически не виждам как може да стане това в настоящия парламент, но се надявам, че другият парламент ще подходи отговорно към този въпрос, както и бъдещото правителство на България, защото тепърва предстоят големите инфраструктурни проекти в страната. И отговорността на следващото правителство и на следващия парламент в този сектор ще бъде много голяма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин министър.
Следва питане от народния представител Панайот Ляков относно благоустрояване на ромските квартали и подобряване на жилищната среда на ромското население.
Заповядайте, господин Ляков, да развиете питането.
Панайот Ляков (ОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Задавайки този въпрос, разбира се, трябва да отчетем, че ангажимент за благоустрояване на ромските квартали и подобряване на жилищната среда на ромското население имат и общините. Също така трябва да отчетем, че в България се изпълняват и редица международни проекти в различни общини, последният от тях е за урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население в неравностойно положение. Той е на стойност 6 млн. евро и българската държава съфинансира този проект заедно с Европейската комисия по програма ФАР и организацията ПРООН към Организацията на Обединените нации. Но според Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество държавата има ангажименти, от които не може да избяга. Целта на този въпрос е да изясним дали тези ангажименти са осъзнати и се изпълняват. Защото нерегулираните, без изградена инфраструктура обособени ромски квартали са едни от най-сериозните социално-икономически проблеми на общността. Всеки, който е посещавал такъв квартал, знае какво представлява, знае, че голяма част от тях нямат нито нормално водоснабдяване, нито канализация, къщите са изградени кой както намери за добре, те са в различно състояние, парцелите са нерегулирани и т.н. - не можем да говорим за нормална жилищна среда.
Затова според Рамковата програма трябва да се пристъпи към една по-опростена процедура за узаконяване на жилищата. След това трябва да се пристъпи спешно към узаконяване на жилищата в ромските квартали, като се възприеме принципът за минимална намеса в съществуващото положение. Целта е голяма част от този жилищен фонд в ромските квартали да се узакони в съответни форми и размери, защото не мисля, че е възможно там да се пристъпи към събаряне на жилища и съответно собствениците да се сдобият в най-кратък срок с документи за собственост.
Заедно с това е необходимо да се подобри и жилищният фонд, но не толкова чрез изграждане на скъпоструващи нови жилища, тъй като по тези програми броят на жилищата, които ще бъдат изградени – тук не коментирам цената – е съвсем недостатъчен и е много по-добре чрез различни форми на подпомагане хората сами да могат да си строят жилища.
Освен това е необходимо да има и целево държавно финансиране за благоустрояване на ромските квартали. Според мен това е най-сериозният държавен ангажимент.
Затова, уважаеми господин министър, като отчитаме задълженията на общинските администрации, бих искал да Ви попитам какви мерки сте предприели, за да се подобри средата, обитавана от ромската общност, в съответствие с изискванията на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин Ляков.
Министър Церовски, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ляков! Социалната интеграция на ромите в българското общество е неразделна част от европейската и национална регионална политика, която е насочена към създаване на предпоставки за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в икономическото развитие и качеството на живот на страната.
С Решение № 693 от 6 октомври 2003 г. на Министерския съвет беше приет план за действие за изпълнение на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество за периода 2003-2004 г., от която програма конкретните задачи, произтичащи конкретно за Министерството на регионалното развитие и благоустройството, бяха следните. Ще отчета пред вас какво сме на правили.
Раздел "Трудова заетост". Дейност: създаване на ромски културноинформационни центрове, създаване на устойчива заетост чрез изпълнение на проекти и провеждане на курсове за предприемачество. Проектът се финансира по програма ФАР – "Социална интеграция" и се изпълнява съвместно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на труда и социалната политика. До края на м. ноември 2003 г. бяха сключени 86 договора с организации- бенефициенти, за безвъзмездна помощ по програмата, като общата стойност на предоставената безвъзмездна помощ е в размер на 3 млн. 967 хил. 907 евро, от които финансирането по програма ФАР е в размер на 2 млн. 973 хил. 952 евро.
От подписаните договори 66 броя касаят интегрирането на ромското малцинство. Грантовата схема се състои от три компонента, а именно: компонент 1 – "Развитие на ромските информационни и културни центрове; развитие и заздравяване на взаимоотношенията с властите; израждане на 12 ромски информационни центъра; осигуряване обучение по писане и смятане за ромски малцинства; разширяване на посредническите информационни услуги; обучение на органите на властта за повишаване на информираността им по проблемите на ромите."
Компонент 2 – "Разкриване на работни места за роми и други малцинствени групи и групи в неравностойно положение; разкриване на работни места за роми; разкриване на работни места за други малцинствени групи и групи в неравностойно положение; разработване на програми за разкриване на работните места."
Компонент 3 – "Насърчаване на предприемачеството; стимулиране на предприемачеството сред етническите малцинства и другите групи в неравностойно положение; разработване и прилагане на програма за обучение с цел развитието на предпиремаческите умения; осигуряване на подкрепа чрез консултации."
Раздел "Жилищни условия". Дейност: изграждане на 284 жилища и съответна прилежаща инфраструктура в гр. Пловдив. Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява проекта "Изграждане на жилища на ромското население в община Пловдив". Целта на проекта е да се създадат условия за живот, максимално близки до натюрела на ромското население и същевременно да отговарят на съвременните изисквания на жлищната среда, като по този начин се въздейства в посока промяна на битовата среда и в посока на промяна на културната среда.
Проектът се съфинансира от кредит по Рамков договор с Банка за развитие на Съвета на Европа в размер на 5 млн. 400 хил. евро. Останалите средства се осигуряват от републиканския бюджет. Проектът предвижда изграждането на 284 бр. жилищни единици и прилежащата им инфраструктура в "Шекер махала" и кв. "Столипиново" в гр. Пловдив.
В съответствие с проектната готовност проектът се изпълнява на две фази. През първата фаза, жилищна група "Тодор Каблешков" в гр. Пловдив, ще бъдат изградени 80 бр. жилищни единици и прилежащата им инфраструктура в кв. “Тодор Каблешков".
През втората фаза ще бъдат изградени останалите жилища.
Фактическото строителство на първата фаза е завършило. Първите 30 жилища бяха завършени в края на 2003 г. Разрешение за ползване е издадено под номер 623 от 15.12.2003 г.
Със заповед на кмета на община Пловдив от 19.12.2003 г. е назначена комисия, която да разгледа подадените молби и да определи семействата, на които да бъдат издавани заповеди за настаняване. Останалите 50 броя жилища и съответстващата им прилежаща инфраструктура също са завършени.
На 7.10.2004 г. от община Пловдив е издадено удостоверение № 63 за въвеждането им в експлоатация.
Раздел “Жилищни условия”. Дейност: изработване на кадастрални и подробни устройствени планове на градски територии с компактно ромско население. Този проект трябва да се третира като основа за решаване на проблемите за създаване на по-добри условия на живот в ромските квартали. През 2004 г. беше възложено изработването на подробен устройствен план за част от територията на гр. Пазарджик, чийто обхват беше определен от общинския съвет. Предвид големия процент незаконно застроени територии с компактно ромско население и липсата на кадастрални карти и по-общи и подробни устройствени планове, което възпрепятства провеждането на процедури за узаконяване, както и за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж при възникване на инвестиционни инициативи, тази дейност следва да обхване повече населени места.
Раздел “Жилищни условия”. Дейност: разработване на национална програма за подобряване на жилищните условия в градска среда на етническите малцинства в неравностойно положение. Проектът на тази програма се разработва в изпълнение на плана за действие на Националната жилищна стратегия, приет с Решение № 395 на Министерския съвет от 14 май 2004 г. Изпълнява се съвместно от Националния съвет по етнически и демографски въпроси към Министерския съвет и Министерството на регионалното развитие и благоустройството с помощта на програмата за развитие на Организацията на обединените нации.
Във връзка с подготовката на дългосрочен план за действие за изпълнение на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество за периода до края на 2006 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предложи да бъдат включени проекти от следните области: изготвяне на кадастрални и регулативни планове на ромските квартали; подобряване на жилищните условия на малцинствата в неравностойно положение; благоустрояване на квартали, населени с етнически малцинства. Тези предложения са разгледани и включени в проекта за Национален план за действие под декадата на ромското включване за периода 2005-2015 г. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Ляков, заповядайте за два уточняващи въпроса до 2 мин. пленарно време.
Панайот Ляков (ОДС): Благодаря, господин министър. Аз нарочно започнах така питането си, за да спестя тази информация, която изобщо не е нова за мен, тъй като аз съм задал въпроси и на други министри и мисля, че не трябваше да ми отговаряте вместо тях.
Двеста осемдесет и четири жилища в Пловдив. Казах Ви, че тези проекти не могат да решат този жилищен проблем. Триста и седемдесет хиляди са ромите в България официално по статистика. Сравнете ги с тези 284 и ще разберете, че не би трябвало да обсъждаме тези проекти, които са важни, но крайно недостатъчни.
Това, което беше важно във Вашия отговор, е изработването на кадастрални и регулационни планове. Да, това е Ваш ангажимент и Вие трябва да го изпълните. Но не ми казахте колко населени места се ангажирате да направите с тези кадастрални регулационни планове. Направихте само за Пазарджик, даже знам, че не е и завършен. В колко още ще направите? В какъв срок, докога? Това е ангажимент. Ще улесните ли процедурата по това узаконяване, за което Ви питах? Ще се ангажирате ли в повече ромски квартали с прекарването на водопроводи и изграждането на канализация? Държавата ще поеме ли тук финансов ангажимент, който по тези проекти изобщо с десетилетия не може да реши това, което съществува там като жизнена среда. Казвам, че Вие не сте виновен за тази жизнена среда, защото тя е наследство на социализма.
Георги Божинов (КБ, от място): Кога е било това?
Панайот Ляков: Когато много се говореше за човека, нали, но хората живееха в ужасно примитивни условия в ХХ век.
Затова Ви моля да ми кажете ясно и точно какви ангажименти Вие ще поемете за подобряване на тази жизнена среда, освен това, което ми казахте, за да могат да разберат хората, които ни слушат, ще могат ли да очакват в предвидими срокове, в предвидими години някакво подобряване на тази жизнена среда.
Георги Божинов (КБ, от място): Смешник.
Панайот Ляков: Господин Божинов, ако имате нещо да ми кажете, кажете ми го от трибуната. Внимавайте с квалификациите, които използвате, защото тази жизнена среда е ваше наследство. Вие 50 години непрекъснато говорехте как ще подобрите живота на хората и ги оставихте да живеят все едно че са туземци.
Георги Божинов (КБ, от място): Комик!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Накрая емоцията малко беше вповече.
Господин министър, заповядайте за отговор на уточняващите въпроси.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Уважаеми господин Ляков, аз нищо друго не направих тук, освен да отчета пред Вас ангажиментите, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството е поело във връзка с Рамковата програма за приобщаването на ромите в българското общество. Нищо друго не направих. Мисля, че това е най-важното – да отчетем какво сме направили. Какво ще става – е един много голям разговор, който тепърва ще се води, и надали три месеца преди края на мандата на едно правителство този разговор е толкова съществен. Това, което българското правителство към момента е поело като ангажименти, е съгласувано в различните стратегии, правителствени документи, където са поставени ясни и точни срокове, ясни и точни отговорности и най-вече са посочени източниците за финансирането на тези ангажименти. Защото да се приказва, без да има финансова обезпеченост, остават само едни голи приказки.
По въпроса за кадастъра, който е много сериозен и който винаги стои малко в сянка поради това, че наистина кадастърът е доста специализирана материя. Това, което успяхме да направим, подчертавам, през последните две години, е: около 30% от територията да я подготвим за оцифривяване – при 3% наследена от мен, в началото на моя мандат, не на мандата на правителството, а откакто аз съм влязъл в министерството. Ако успеем да използваме по-съвременни технологии чрез облитане и ортофотометрия, може до 2007 г., каквито са сроковете, да осигурим цялостния цифров кадастър на държавата, което е много важен проблем, който проблем ще тежи много сериозно на колегите от следващото правителство. На всички ни е ясно, че след 2007 г., ако ние нямаме такъв цифров кадастър, няма да имаме нормални документи, с които да доказваме собственост. Оттам на всички компетентни хора е ясно, че те не биха могли да ползват никакви кредитни ресурси на никакви нива за осъществяване на каквато и да е стопанска дейност.
Така че аз благодаря за тези въпроси, които задавате, защото те дават една яснота на по-широката, извинете ме за израза, публика за някои от скритите моменти в управлението на държавата, които също са много важни и които са също част от проблемите на прехода.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Борислав Великов: Благодаря, господин министър.
От името на парламентарна група думата има господин Божинов. Заповядайте.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, не вземам думата, защото бях провокиран от преждеговорившия народен представител, а защото съм дълбоко убеден, че е невярно и следователно погрешно да се твърди, че днешното положение на ромите в България е пряко следствие от политиката, която е провеждана в България преди 15 години. Да твърдиш това означава, че си безпомощен при анализа на процесите на прехода и на последствията на този преход върху живота на определена група граждани в България. Да правиш подобно твърдение означава, че си безпомощен да видиш какво се е случило, как провежданата политика се е отразила върху живота, потреблението, образованието и обществения статус на ромите в България. Да твърдиш днес, че преди 15 години за тях не е имало работа, за тях не е имало възможност да учат децата си, е също така невярно.
Ето защо от името на парламентарната група изразявам остър протест спрямо направените твърдения и заявявам, че Парламентарната група на Българската социалистическа партия и нейните коалиционни партньори виждат и ще търсят разрешаването на проблемите на българските роми и на всички други етноси, които живеят в България, а така също и на българското население, в едно по-оптимално и по-добро управление, в уреждането на обществения живот по един по-справедлив начин, в превръщането на България в правова държава, в която всички граждани ще имат еднакви права, ще бъдат еднакво поставени пред закона и всичко това е предмет на една бъдеща политика. Предлагам партиите в България да се състезават за гласовете на българските гласоподаватели, когато предлагат позитивни решения, а не когато оправдават своята безпомощност с изминалите години. Това е верният подход. Другото, повтарям, е проява на политическа безпомощност! Благодаря ви. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Преминаваме към следващия актуален въпрос, зададен от народните представители Росица Тоткова и Веселин Черкезов към министър Валентин Церовски.
Госпожо Тоткова, заповядайте да развиете Вашия актуален въпрос.
Росица Тоткова (ОДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! От огромния бюджетен излишък, събран от българските граждани, се правят всякакви неща. Има обаче нещо, което наистина е полезно и това е извършването на неотложни строително-ремонтни работи за текущи и основни ремонти на местни и общински пътища, за които с постановление на Министерския съвет са предвидени 23 млн. 400 хил. лв. и още 2 млн. 500 хил. лв. за водоснабдяване. Тези средства трябваше да бъдат разпределени между 265 общини в България. Списъкът с общините, утвърден с Решение на Министерския съвет № 880 не е бил съгласуван с Националното сдружение на общините в България, а по информация от пресата дори с Вашето министерство. Разглеждайки този списък човек може да си задава много въпроси. Но въпросът, който зададох към Вас още в края на миналата година, е: каква е проектната готовност за реализиране на всеки от включените в решението на Министерския съвет обекти за извършването на тези строително-ремонтни работи, тъй като от информацията, до която, признавам си, се добрах много трудно, не се вижда до каква степен общините имат готовност да реализират тези проекти. А времето до края на годината беше изключително ограничено.
В началото на годината излезе една информация за класирането на бедните общини в България. Когато търсим аргументи защо една община е включена или не, бих била много доволна, ако най-бедните общини в България бяха включени в този списък, тъй като в него има общини с 20 проекта, с 12 проекта, с 8 проекта, със 7 или 5 проекта, тоест, огромен ресурс – за някои общини е над 5 млн. лв., който е разпределян по някакви критерии, които така и не можах да разбера. Ако бяха отделени пари, например за община Сатовча, в която 33,8% от населението са бедни, може би нямаше да Ви задам такъв въпрос. Ако бяха отделени пари за община Белица, в която 31,7% от живеещите там хора са бедни, а 35% са безработни, може би нямаше да Ви задам този въпрос. Ако бяха отделени пари например за община Никола Козлево, която не е от моя избирателен район, където 30% от лицата са бедни и 58,6% от тях са безработни, може би нямаше да Ви задавам този въпрос. Но при тази класация на 13 от най-бедните общини, за които има едва в две от тях проекти, които не са и толкова важни, защото има например път, който не води до никакво населено място, смятам, че отговорът на този въпрос от парламентарната трибуна е изключително актуален и днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на министър Валентин Церовски.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Тоткова, господин Черкезов!
По отношение на поставения въпрос трябва да ви уведомя, че определените средства в общините в размер на 23,4 млн. лв. за извършване на неотложни строително-ремонтни работи за текущи и основни ремонти на местните и общински пътища и за изграждане на нови пътни отсечки в планинските райони и 2,5 млн. лв. за подобряване на водоснабдяването, са предоставени съгласно Постановление на Министерския съвет № 279 от 15 октомври 2004 г. в приложение към чл. 1, т. 10, а именно по бюджета на общините. Тук един от основните критерии е общото финансово състояние на относителния дял на приходите на общините. Поради тази причина компетентност за отговор на Вашия въпрос трябва да търсите в Министерството на финансите. Доколкото разбрах, задали сте го и към това министерство.
Съжалявам, че трябва да Ви го кажа, но като член на българското правителство аз само изпълнявам решенията на Министерския съвет. Въпросите, свързани с Министерството на регионалното развитие и благоустройството в това постановление, се третират в съвсем друга точка и по съвсем друг ред. По тези въпроси мога да Ви говоря компетентно, но по въпроси, свързани със средства, отпуснати пряко от бюджета на общините, на кои точно проекти, как и защо, нашето министерство само ще отчете, че тези пътни отсечки от периферната инфраструктура са получили нужни средства и в бъдеще няма да бъдат предвиждани в нашите планове от съответните текущи ремонти. Съжалявам, че отговорът ми е такъв, но, за съжаление, не мога нищо повече да Ви кажа по въпроса. Нямам информация кои точно са, с каква проектна готовност са обектите, за които са отпускани средствата. Предполагам, че общините са били активната страна, а Министерството на финансите е преценило на кои общини исканията да бъдат удовлетворени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Тоткова, имате право на реплика. Не ми е ясно как ще я направите, но да чуем.
Росица Тоткова (ОДС): Аз няма да правя реплика, защото имам актуален въпрос.
Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! Моят извод е, че българските медии са обективни. Очевидно те обективно са отразили информацията, че списъкът на тези обекти не е съгласуван с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Второ, има информация, че тези предложения за включване за ремонт на пътища са направени от областните пътни управления до Изпълнителна агенция “Пътища”. А тази агенция все пак е към вашето министерство. Струва ми се, че е много трудно да се възприеме, че не само че няма комуникация в самия Министерски съвет, но че няма комуникации в самото Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Още повече че, ако Вие нямате информацията за това дали има проектна готовност за извършването на един или друг ремонт, път или водоснабдително съоръжение, едва ли някой друг би могъл да даде такава информация в българския парламент.
Но както се казва, от всяка ситуация човек може да научи нещо хубаво. Аз научих нещо такова и се изкушавам да го кажа, защото диалогът ни е такъв. Тъй като отпуснатото за път за родното село на господин Ахмед Демир Доган е 414 хил. лв., но аз научих, че това не е неговото родно село, а родното му село е с. Пчеларово, си позволявам да кажа, че ако има такова оспорване, би било добре да се отпусне и за другото село, за да няма конфликт на интереси!
Позволявам си тази закачка, защото смятам, че когато става дума за средства от бюджетния излишък, а това са парите на гражданите на България, които са именно богатството на България, трябва да бъдем изключително отговорни. Не се съмнявайте, че министърът на финансите ще бъде подложен на много сериозен натиск за това да каже кой, как и защо разпределя по този начин парите на българския данъкоплатец. И защо най-бедните общини не получават нито един лев. И как ние ще направим от бедните общини по-богати, когато в тях няма публични инвестиции?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин министър, имате право на дуплика.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Госпожо Тоткова, искам да внеса разяснения. Вие сте права, че тези обекти са постъпили и в Изпълнителна агенция “Пътища”. И за да бъдете още по-права, не само тези обекти, а ежегодно постъпват огромно количество обекти от четвъртокласната пътна мрежа, които самите кметства или местните органи за самоуправление предлагат на Изпълнителна агенция “Пътища” чрез нея да бъдат включени в програмата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. И всяка година по съответния законов ред тези обекти се разглеждат непрекъснато и се вземат съответните решения на съответните нива и по програмата се отпуска съответните бюджетни средства.
В случая става дума за допълнителен ресурс, който се е появил, както всички знаем, вследствие на доброто изпълнение на бюджетната година. По искане на Министерство на регионалното развитие и благоустройството съответно по друг ред са отпуснати средства от Министерството на финансите. Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е правило искане за четвъртокласната пътна инфраструктура, защото беше взето решение самите местни органи за самоуправление да се обърнат към Министерството на финансите. И аз предполагам и се надявам, че по тази линия колегата Велчев ще Ви обясни защо са се появили тези обекти.
По въпроса за всеки конкретен обект – дали има проектна готовност, Ви казах, че не съм информиран в момента. Но едва ли някоя от общините ще си позволи да поиска пари за реализация на някакъв обект, без да има работен проект. Аз не мога да допусна такова нещо.
Росица Тоткова (ОДС, от място): Списъкът е красноречив.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Не обсъждам списъка, а обсъждам това, което Вие ми казахте. (Реплики на народния представител Росица Тоткова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Преминаваме към следващия актуален въпрос, зададен от народния представител Стела Банкова.
Госпожо Банкова, моля да развиете Вашия актуален въпрос към министър Валентин Церовски.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря Ви, господин председател. Понеже преди малко господин Церовски ни поучаваше какво означава геноцид, аз бих искала да му напомня, че няма по-голям геноцид за съвременна България от това да държиш 1 млн. 200 хил. българи без здравни осигуровки и вестниците вече от първите си страници да ни информират за умрели българи.
Господин министър, на 4 октомври 2004 г. върху общински терен в столицата на ул. “Силистра” № 4 започват изкопни работи в непосредствена близост до четириетажна жилищна кооперация, която е строена през 1939 г. и е със стоманобетонна конструкция. Вследствие на изкопните работи на новия строеж се копае под основите на вече съществуващата жилищна кооперация и 20 дена след началото на строежа по цялата стена започват да се появяват хоризонтални и вертикални пукнатини, врати и прозорци на съществуващите жилища вече не се затварят. Нарушена е конструкцията на кооперацията, видно от явилите се пукнатини по ивичната бетонова основа, пукнатини по междуетажните плочи, напукана е вече северната фасада на сградата.
В София се появява и разраства строеж, в който липсва предписаният от Закона план за укрепване на основите на съществуващата сграда, няма табела кой строи, а първоначалният строителен надзорник се оказва с изтекъл лиценз. Странно съвпадение е и фактът, че в деня, в който започват изкопните работи – 4.10.2004 г., е даден лиценз и на следващия строителен надзорник. Странностите обаче не свършват дотук. Издаденото разрешение за строеж от Дирекцията за архитектура и градоустройство не е от 4 октомври, тоест началото на изкопните работи, а от 7 октомври 2004 г. Собствениците, живеещи в сградата, се обръщат за помощ към общината, Прокуратурата, Софийска районна дирекция за национален и строителен контрол, Дирекция “Национален строителен контрол”, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, до премиера, до кмета на столицата, до Столичния общински съвет. Моля, обърнете внимание, господин министър – общо 39 жалби и сигнали за над 50 нарушения на Закона за устройство на територията и на наредбите към него, Закона за собствеността и Конституцията на Република България.
Пак собствениците на заварената сграда поръчват и заплащат техническа експертиза в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Излиза становище за некачествено строителство под основите на съществуващата сграда и с препоръка да се следи развитието на появилите се пукнатини.
Тук ще спомена и една подробност: фирмата-строител със собственик Чавдар Адамски и Красимира Вълева има подобен прецедент и съществуващо съдебно решение по повод конфликт с Министерството на вътрешните работи за сградата на Музея на Министерство на вътрешните работи на ул. “Алабин”.
Какво се оказва? Че в държавата е възможно да просперира рецидив в разрушаването на вече построени и стабилни сгради, а институции и ведомства помагат на нарушителите?! Потърпевши са обикновените български граждани – данъкоплатци, които се озовават в ситуация сами да изучават законите, да плащат от джоба си и да водят непосилна борба както с нарушителите на вече приети закони, така и с ведомства и държавни чиновници, които необяснимо защо поддържат и съдействат за погазване на закона.
Господин министър, защо институциите и ведомствата нарушават законите и в частност защо се толерира незаконно и некачествено строителство? Какви мерки ще предприемете за укрепването на сградата на ул. “Силистра” № 4?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин министър, моля да отговорите на актуалния въпрос на народния представител Стела Банкова.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Банкова! Поставеният от Вас въпрос касае преди всичко възможностите за единодействие между службите на ДНСК и органите на местно самоуправление, в случая кмета на район “Оборище” предвид конкретно възникналия проблем в столичната жилищна сграда. Не е без значение фактът, че подобно взаимодействие и стриктно изпълнение на правомощията е осъществено и резултатите от проверката са известни. На посочения от Вас адрес в столицата действително се осъществява ново строителство на калкан. Получените напуквания и дефекти в съществуващата сграда са инспектирани неколкократно от съответните контролни органи като началникът на ДНСК разпорежда на кмета на район “Оборище” създаването на специална комисия, съгласно чл. 195 от Закона за устройство на територията за детайлно установяване на състоянието на съществуващата жилищна сграда. В същото разпореждане се дават и указания на собствениците на сградата и на управителя на еднолично дружество с ограничена отговорност “Голша”, което осъществява строителния надзор за представяне на изготвения от оторизираните лица технически експертизи. Всички процеси по инспектиране на фактическата обстановка във връзка със заварената сграда и новото строителство са приключили със съответните констативни протоколи, изготвени по надлежен ред, при стриктно спазване на разпоредбите и указанията. След приключване на експертната работа са представени в писмен вид препоръките на оторизирани лица, които са уважавани специалисти и безспорни авторитети по отделни строителни специалности.
Очевидно не са налице обстоятелства, които да дават основание да се смята, че строителството в съседния имот е основание за констатираните пукнатини на сградата, която е плитко фондирана и е в лошо техническо състояние. Собствениците на сградата на ул. “Силистра” № 4 са запознати с всички заключителни резултати от работата на експертните и контролните органи. Не е без значение и фактът, че предвид предизвиканите проверки бяха събрани и комплектовани одобрените строителни книжа във връзка с новото строителство, издадени от дирекция “Архитектура и строителство” при Столична община, от които е видно, че не се касае за незаконен строеж, по смисъла на чл. 225, ал. 2 от Закона за устройство на територията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Банкова, имате право на реплика.
СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря, господин председател.
Господин министър, би трябвало да сте информиран, че комисията, създадена от специалисти в общината, не е констатирала теч от каналите на кооперацията, което означава, че те не са спукани, а новите пукнатини са получени вследствие на незаконен и некачествен съседен строеж. Информирам Ви, господин министър, че сградата продължава да се напуква.
Вие обстойно ми описахте колко е законен новият строеж, въпреки несъответствието му със съответния план и не отговорихте на въпроса ми какво и как е извършено под основите на съществуващата сграда.
Още един път Ви моля да наредите обстойна проверка за сградата на ул. “Силистра” № 4 и да бъдат издадени съответните предписания към фирмата-строител “Ентерстрой 2000” да възстанови и укрепи сградата, докато все още не е късно.
Информирам Ви, че е сезирана Софийска градска прокуратура относно издаденото разрешение за строеж и одобрените строителни планове, които са в нарушение на квартално-застроителния план. Непосредствено до сградата по план следва да бъде изграден магазин, а в момента се строи рампа за автомобили, която допълнително ще увеличи пукнатините в сградата. Дирекцията, която Вие ръководите, е създадена да следи за спазването на законите в строителството като опазва живота, здравето и собствеността на гражданите. Въпросът ми е какъв контрол е упражнен в издаване на разрешителното за строеж, кой позволява да се навлиза в чужд имот без план и разрешение, като се нарушават всички строителни норми? Кой ще носи отговорност за тези своеволия, ако се случи най-лошото?
Впрочем като говорим за корупционни сделки и погазване на законите, бих искала да Ви напомня, че Вие и вашето правителство ще отговаряте за последния грабеж на българския национален капитал – концесията за магистрала “Тракия”. Разбира се не тук е мястото да се дискутират криминалните сделки на вашето правителство. Мястото е българската прокуратура. Надявам се тя в скоро време да се заеме с това, за което става дума сега. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин министър, ако желаете, имате право на дуплика.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Уважаема госпожо Банкова, от материалите, с които разполагаме, личат експертизите на хабилитирани професори, които сигурно, след като са се подписали, носят своята пряка отговорност. Аз нямам нищо напротив да се правят всякакви проверки и съм готов да разпоредя още една проверка по случая. Но с проверките тази сграда няма а стане по-нова, по-здрава, по-модерна. Това е стара сграда, която просто е стара сграда със съответните си конструктивни проблеми.
По въпроса за магистрала “Тракия”, за отговорностите и за прокуратурата – да, прокуратурата е тази, която ще каже дали някой по някакъв начин нарушава законите в тази държава. И аз не се притеснявам оттук за сетен път да кажа, че не си позволявам да нарушавам законите в тази държава. Обаче това, че Вие имате конституционното право да не бъдете съдени за клевети, когато като народни представители говорите от тази трибуна, не значи, че можете безотговорно да клеветите. Как и по какъв начин може нещо да се е случило, след като то дори не е започнало, госпожо Банкова.
СТЕЛА БАНКОВА (независим, от място): Комисионните вече са взети.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Кои комисионни, госпожо Банкова? Кои? Нали разбирате, че всичко това трябва да се доказва пред съответните компетентни органи. И не влизайте и не припявайте в общия хор на тези, които по такъв начин са управлявали досега държавата. Уверявам Ви това правителство коренно се различава от тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Следващото питане е зададено от народния представител Христо Кирчев, но той, както ми беше докладвано, е подал молба за отлагане на неговото питане.
Следователно преминаваме към питането на народния представител Евгени Чачев и Иван Иванов относно отдаването на концесия на магистрала “Тракия”. Междупрочем със същото съдържание е и питането, зададено от народния представител Христо Кирчев.
Господин Иванов, заповядайте да развиете Вашето питане относно магистрала “Тракия”.
Иван Иванов (ОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин министър, питането, което Ви оправихме с колегата Евгени Чачев, е от 18 декември 2004 г., тоест преди повече от два месеца. През това време се случиха доста събития. На 14 януари беше публикувано Решение № 1043 на Министерския съвет за отдаване на магистрала “Тракия” на концесия. За да се удължи срокът на преговорите за подписване на концесионния договор на 11 февруари Министерският съвет излезе с ново Решение № 88, като по такъв начин Ви се даде възможност да подпишете договора до 10 март, макар че Законът за концесиите предвижда едномесечен срок за водене на преговорите. Междупрочем в Народното събрание се създаде Временна анкетна комисия за проучване обстоятелствата около концесионния договор за магистрала “Тракия” и целесъобразността на решенията на Министерския съвет. По този повод ние изискахме и Вие предоставихте анализите, които служат за основа за изготвяне на проекта за договор.

Това, което е най-важно, господин министър, и то се случи през тези два месеца, че в обществото се създаде силното усещане, което последните дни прераства в увереност, че отдаването на магистрала "Тракия" на концесия при условията на подготвения договор е сделка, която ще нанесе непоправими вреди на българските граждани.
По тази причина нашето питане продължава да е актуално и то действително виси със страшна сила. Ние питаме: кои са мотивите, за да се отдаде магистрала "Тракия" на концесия без търг или конкурс?
Искам да припомня, че при обща дължина на автомагистралата от Калотина до Бургас от 411 км близо 205 вече са изградени. Седемдесет и четири километра са в строеж със средства от републиканския бюджет, предприсъединителните фондове и заем от Европейската инвестиционна банка. Остават да бъдат изградени от порядъка на 163 км.
Тъй като само преди час, господин министър, Вие си позволихте да кажете, че предишното управление, преди вашето, не е направило нищо, искам да отбележа, че по време на четиригодишното управление на Обединените демократични сили бяха построени 112 км магистрали. Вие за четири години строите тези 74 км – лот 1 и лот 5 по автомагистрала "Тракия" и до момента не сте предали в експлоатация нито един километър магистрала. Да не говоря, че Симеон Сакскобургготски в управленската програма обеща строителство на 294 км магистрали! Нито един, повтарям! За да не бъда голословен, ви предлагам да прочетете Статистическия справочник на Република България, от който ще видите, че за 2000 г. тогавашното правителство на ОДС вложи 500 млн. лв. за строителство и рехабилитация на пътната мрежа, а общо за четирите години бяха рехабилитирани и построени над 3000 км пътища от републиканската пътна мрежа.
Господин министър, много са въпросите, на които трябва да ни отговорите днес и в следващите седмици.
На първо място, защо без търг или конкурс – не може да не знаете, че от 30 април 2004 г. в Европейския съюз са в сила две единствени директиви за възлагането на подобни инфраструктурни проекти, които задължително изискват търг или конкурс. Както се казва, вие се мъчите да се промъкнете през вратичката в закона, преди тази врата окончателно да се затвори и да приеме европейските норми. Вместо обратно – като страна кандидат-членка ние да спазим тези норми, дори преди да сме влезли в Европейския съюз.
На второ място, не считате ли, че е крещящ случай на държавна помощ да се даде на концесия магистрала, на която близо две трети от трасето е построено и голяма част от него е в експлоатация и, както казах, 74 км още се строят. От една страна, това е форма на държавна помощ, от друга страна, при направените разчети в продължение на десетилетия ще се наложи да се компенсира концесионерът, което е другата форма на държавна помощ. Вие нарушавате и Закона за пътищата, като реално ще се въведе такса върху основната пътна артерия на страната, за която в момента се събират винетки. Ако решите да я извадите, това би било безумие, което го няма в Европа – да извадите основния път на една страна от републиканската пътна мрежа! Цената е над три пъти по-висока. (Сигнал от председателя за изтичане на времето.)
Завършвам, господин председателю. Вместо да се слушат празните приказки, които се говорят тук, в кулоарите, каква е цената в Обединеното Кралство, нека припомня, че цената на един километър магистрала в България, която в момента се строи, е само 1 млн. евро. Това може да се провери.
Тъй като наистина нямам повече време, завършвам, като отправям с колегата Чачев към Вас следното питане: каква е обосновката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за отдаване на магистрала "Тракия" на концесия без търг или конкурс и дали размерът на комисионните е част от тази обосновка?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин министър, моля да отговорите на питането на народните представители Евгени Чачев и Иван Николаев Иванов.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чачев, уважаеми господин Иванов! Процедурно значи ли, че отговарям и на господин Кирчев, господин председател, или не?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Процедурно не означава, че отговаряте на господин Кирчев, защото господин Кирчев го няма.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Другия път сигурно ще трябва да повторя същото, така ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Да доживеем до пт следващия петък.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Добре. Тогава няма да прочета това, което е написано в отговора, а директно ще отговарям на господин Иванов, на който му е ясно защо е без търг и конкурс.
Защото, господин Иванов, точно вашето правителство с промяна в Закона за концесиите създаде § 3б…
Иван Иванов (ОДС, от място): Но не се възползва нито веднъж!
МИНИСТЪР Валентин Церовски: … с единствената цел да концесионира същата тази магистрала "Тракия" или да реализира същия този проект. Точно вашето правителство с Протокол № 32 от извънредно заседание на Министерски съвет на 16 юли 1998 г. …
Иван Иванов (ОДС, от място): Преди да започнат преговорите с Европейския съюз!
МИНИСТЪР Валентин Церовски: … прие и утвърди програма, с която много оспорваната от вас цена от 717 млн. евро, която е базисна цена за преговори с кандидат концесионера, е заложена от вас – ето тук, в позиция 5 52 22 и позиция 52 23, ето го документа, като сте предвидили за концесионен проект на автомагистрала “Тракия” 520 млн. долара, към нея дата доларът е със стойността и тежестта на еврото в момента, както и за концесионен проект “Строителство на участък Калотина – София, северна дъга” 210 млн. долара. Общата стойност на проекта, който ние като базисна цена го даваме 717 млн. евро, при вас възлиза на 730 млн. евро грубо.
Това на практика говори едно-единствено нещо, господин Иванов, че експертните разчети за цената са правени от еднакви по компетенции технически лица или на практика това е една реална базисна цена, около която може да се водят преговори за концесиониране на магистрала "Тракия", северната дъга на Околовръстния път в София и края на коридор № 10, участъка София – Ниш.
Всичко това на практика показва едно-единствено нещо – че сегашното правителство на премиера Сакскобугготски си е поставило за цел да довърши политиката, която според нас е правилна, да се допусне частният капитал в изграждането на магистралната инфраструктура. Противниците на този проект в момента са противници за допускане на организирания частен инвеститор в българската магистрална инфраструктура.
За първи път го заявявам и ще продължа непрекъснато от този момент нататък да го заявявам: за първи път в България има капитали с ясен произход, които ще бъдат инвестирани от фирми с ясен произход в проект, който е ясен! Тези капитали са с частен произход, тези капитали на обща стойност над милиард и половина лева на практика, господин Иванов, ще изтикат такова количество инвестиции от сивия сектор на създадените от вас пътно-строителни компании и това е вашият проблем, господа! Това е вашият проблем. (Ръкопляскания от НДСВ. ) Затова вие като бесни противостоите на една съвсем елементарна стандартна схема за публично-частно партньорство, реализирана чрез концесионен договор. (Реплика от народния представител Иван Николаев Иванов. )
За да покажа тази демагогия заявявам пред българските избиратели и граждани, че няма сключен договор и как може да говорите и да обсъждате всякакви цифри при положение, че няма сключен договор? (Шум и реплики в залата.)
Няма такъв договор! Когато сключим договор, тогава може, господа, да обсъждате параметрите, при които държавата се е съгласила да даде концесия на съответния концесионер.
Следващото нещо, което искам да ви кажа, уважаеми господа!
Уважаеми господа, пазарно мислещи демократи...
РЕПЛИКА ОТ ДСБ: Да, но Демократи за силна България!
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Да, от “силна България”, които ще гледат следващия парламент отвън! (Шум и реплики в залата.)
Уважаеми господа, искам да ви обясня две-три простички, елементарни истини. Това, че вие не сте можели да създадете икономическа среда по време на вашето управление, че да има интерес от сериозни частни компании да инвестират в такива размери в България, това е единствено и само ваш проблем.
Това, че вие във вашето решение сте заложили този проблем да завърши до края на 2005 г., къде е? Защо не го завършихте, бе господа? (Реплики отдясно.)
Защо не го завършихте? Ето, тук вие сте си поставили сроковете! Не ние! Вие сте си поставили сроковете. Вие, уважаеми господа, дори не сте успели да отчуждите имотите по трасето и неслучайно преди половин час отговарях на въпроси, свързани с отчуждаването на трасето. Дотам – доникъде, само пожелания написани на хартии и само приказки за това защо някой друг не ви е свършил работата! (Шум и реплики в залата.)
Предизборно, но няма да ви спаси на изборите. Това е положението, дами и господа, към момента за магистрала “Тракия”.
И това, което искам да ви кажа е, че българското правителство не е готово да подпише на всяка цена договор с концесионерите. Това е много важно! То трябва да се знае. И няма да попадне в капаните на това как вие пречите да се реализират крупни инфраструктурни проекти и след това да започнете да философствате за това кой е виновен, ако не е подписан договорът. Договорът, ако не се подпише, това ще бъде факт, защото не са изпълнени вижданията на българското правителство за икономическата ефективност на проекта.
Другият голям политически въпрос е дали ще имаме магистрала след 5 години и 30 години тази магистрала да генерира икономика.
И, господин Иванов, Вие спекулирате с една цифра – 8 млрд. лв. Тази цифра – 8 млрд. лв., като сте толкова компетентен и толкова отговорен, защо не кажете на българската общественост колко от тази цифра ще се върне като консеционна такса в българската държава и след това ще бъде пренасочена към другата пътна инфраструктура? (Шум и реплики в залата.)
Иван Иванов (ОДС, от място): В комисията ще Ви докажа, че няма да се върне!
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Всичко най-хубаво ви желая. (Ръкопляскания от НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Давам думата на народния представител Евгени Чачев. Има възможност да зададе допълнително до два уточняващи въпроса.
Заповядайте, господин Чачев.
Евгени Чачев (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Вие току-що излъгахте българския народ! (Шум и реплики в залата.)
Българският народ няма да плати 8 млрд. лв., а ще плати много повече от тази цена, тъй като не е предвиден индексът на инфлацията. Сумата, която българският народ ще заплати за преминаването по автомагистрала “Тракия” при минимален 2-2,5-процент на инфлация за 35 години ще надмине 15 милиарда, господин Александров!
Но, Вие не отговорихте на нашето питане, господин министър. Вие тълкувате както дяволът Евангелието по повод протокола, с който правителството на Иван Костов на извънредно заседание е приело средносрочната инвестиционна програма на България до 2005 г. – една програма, която вие оставихте в кошчето за боклук заедно с Националния план за регионално развитие и по която не беше изпълнен нито един проект. За съжаление, в строителството всичко се вижда, господин министър! Всичко се вижда!
Вижда и се Аспаруховият мост, вижда се и Южният пътен възел, и Пътен възел “Родопи”, и големите аквадукти по магистрала “Хемус”. Вижда се и това, което сме направили по магистрала “Тракия”. И ако правителството на Иван Костов беше продължило – 2005 г. магистралата щеше да бъде готова, господин министър!
Вие знаете защо не е готова тя, защото четири години вие проваляте – не лично Вие, а вашите предшественици – Хасан Хасан и господин Паскалев, провалиха търговете по нея. Така ли беше, господин министър?
И нашите въпроси бяха: защо без търг и конкурс? Бихте ли ми отговорили защо “Инфрапроектконсулт” е направил и четирите анализа? Имало ли е конкурс? Имало ли е търг? Кой е възложител? Кой е обявил търгът и конкурсът? Кой е приел анализите, тъй като нашето питане се основава именно на този анализ по “Инфрапроектконсулт”? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин министър, моля да отговорите на допълнителните въпроси, които бяха зададени от народния представител Евгени Чачев.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Благодаря, господин председател.
С цялото ми уважение към Вас, господин Чачев, ще кажа, че за пореден път се манипулира българската общественост. Петнадесет милиарда! От 8 станаха 15! Сигурно след някоя и друга седмица ще станат 30.
Но, къде е манипулацията? Не е в цифрата, господин Чачев. Цифрите лесно ги хвърляте! Манипулацията е, че Вие казвате, че българският народ, видите ли, ще плати тези пари. Тези пари ще бъдат платени независимо каква е стойността. Те ще бъдат платени от тези, които ползват услугата “преминаване по магистрала “Тракия”. И вие знаете много добре, че над 1/3 от ползващите услугата за магистрала “Тракия” ще бъдат чуждестранни ползватели. (Шум и реплики в залата.)
Вие знаете много добре, че по модела, който се предлага за всичкия ресурс, който държавата ще използва, за да компенсира трафика, ще бъде възстановен от концесионера на държавата по начин, по който се възстановява ресурсът от търговските банки, кредитиращи съответно проекта. Това са условия, по които се водят преговори, така че дали ще има държавна помощ ще кажете не вие с гласуване, уважаеми господа, а ще каже Комисията по защита на конкуренцията и всички компетентни органи.
Това, в което искам да уверя българската общественост е, че правителството на премиера Сакскобургготски ще направи всичко възможно този проект да стартира и да бъдат защитени интересите на нашата родина. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Чачев, имате възможност в рамките на 2 минути да изразите отношението си към отговорите на министъра.
Евгени Чачев (ОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Действително се манипулира с цифрите. Действително държавата ще връща, но държавата ще връща на чуждестранния концесионер, а българският народ действително ще плати тази сума. Всеки един от нас ще плаща по 25 лв. от София до Бургас в първите години и то ТОЛ-такса. Да не говорим, че тя е в нарушение със Закона за пътищата, който не предвижда вземането на две такси.
Уважаеми господин министър, ние не получихме отговор на нашия въпрос: защо без търг и конкурс? Избрали сте концесионерът. Можехте поне да обявите търг или конкурс за фирмата, която да изготви финансовите и другите анализи, тъй като аз не мога да вярвам на тази фирма, след като имаме една сделка с двойно дъно – на едно място пише едно, на друго – друго. В решението на правителството пишеше 717 милиона. Сега изведнъж от финансовия анализ изкача 887 милиона.
Да не говорим за банковия кредит и за другите условия, които се предвиждат действително в проекта за договор. Дали ще го подпишете това е ваше решение, но ние чакахме от Вас да кажете защо се въвежда в България ТОЛ-система, след като в Европа тази ТОЛ-система е отречена и се въвежда така наречената GPS-система.
А що се касае до GPS-системата, в момента ние не усвояваме по различни програми на Европейския съюз 50 млн. евро. Те не са във Вашето министерство, действително. Те са при Николай Василев в Министерството на транспорта и съобщенията. Защо да не въведем GPS-системата? Защо трябва да ограбваме българския народ? (Шум и реплики в залата.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Остават 10 мин. до 14,00 ч., следователно ще имаме възможност народният представител Димитър Дойчинов да зададе своя актуален въпрос, с което днес ще приключим парламентарния контрол.
Господин Дойчинов, заповядайте да развиете Вашия актуален въпрос към министър Валентин Церовски.
Димитър Дойчинов (КБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Ще задам съвсем конкретен въпрос, който Вие сте получили още в началото на м. януари. Въпросът е изключително сериозен: защо народът нарече кръстовището в с. Драгичево, община Перник – убиец? Защото там има убити 40 граждани до момента, има убити и много селскостопански животни. От тази гледна точка това кръстовище се явява пресечна точка, първо, на изключително нарасналия трафик на автомобили, на изключително нарасналата скорост на автомобилите, а в същото време намаляха уменията на водачите на МПС. За съжаление, намаля дисциплината и на водачите на МПС, и на пешеходците. Проблем са тировете, проблем е неизградената магистрала “Люлин”, която може би щеше да поеме част от потока на автомобили. Проблем, разбира се, е и ефективният контрол на движението на моторните превозни средства и в крайна сметка населението на с. Драгичево и преминаващите по това трасе продължават да са крайно притеснени.
Затова въпросът ми е: какви са възможностите за осигуряване на съвременно и ефективно техническо решение за обезопасяване на това особено опасно кръстовище, което е разположено в с. Драгичево, община Перник? Надявам се на конкретен отговор и мисля, че не е необходимо да събираме оправдателни отговори от 17-18-19 и 20 век.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин министър, моля да отговорите на актуалния въпрос.
МИНИСТЪР Валентин Церовски: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дойчинов! На база, утвърден проект с Протокол от 11 април 2003 г. на Изпълнителна агенция “Пътища” за сигнализация на кръстовището с пътни знаци и маркировка през м. юни 2003 г. са изпълнени следните видове работи, съгласно утвърден проект на горепосоченото кръстовище:
- поставяне на пътни знаци в района на кръстовището – 92 бр., от които и нестандартна пътна сигнализация “Опасно кръстовище”;
- скоростта е ограничена на 40 км в час;
- монтиран е предпазен решетъчен парапет с височина метър и половина и дължина 150 м.;
- изградена е светофарна уредба тип “Бягащ пешеходец”;
- монтирано е осветително тяло за пешеходна пътека;
- изпълнена е хоризонтална маркировка по проекта, която е възстановяема през следващите години.
Поддържането на сигнализацията с пътни знаци и хоризонталната маркировка на кръстовището се извършва от Областно пътно управление – Перник, а поддържането на светлинната сигнализация – тип “Бягащ пешеходец”, както и локалните осветители на пешеходната пътека и осветлението на кръстовището се извършва от община Перник.
За трайното решение на конфликтното пътно кръстовище е изготвен технически проект за изпълнение на пътен надлез, който се явява подобект от реконструкцията на пътната отсечка “Драгичево – Даскалово”.
Към настоящия момент Агенция “Пътища” е взела решение временно да изгради стоманен пешеходен надлез, който ще функционира до окончателния завършек на реконструкцията на обекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин Дойчинов, имате право на реплика. Заповядайте.
Димитър Дойчинов (КБ): Наистина моята идея беше точно да формулирате проблема - че става дума за надлез. Но вероятно трябваше да има и отговор – кога би станал този надлез, на каква стойност е и въобще възможно ли е това да стане някога? Защото пак повтарям, наистина е особено проблемно това кръстовище - хората с ужас го преминават. Мисля, че наистина усилията и на общината, и на държавата, би трябвало да се концентрират в едно съвременно техническо решение, защото мигащата светлина и боята, която е положена, не е решение на проблема. Това е временно решение на проблема и именно то притеснява хората. Защото не може с концентрирането на тировете на един паркинг, утре на някой министър ще му хрумне да концентрира леките коли на друг паркинг. Това не е съвременно движение. По подобен начин не може да се регулира движението в съвременна Европа. На единия паркинг – леките коли, на другия паркинг – тировете, и ще се редуват едни след други, кой когато стигне, тогава да премине. Мисля, че именно временното решение на трайни проблеми е особено конфликтен проблем. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин министър, ако желаете, имате право на дуплика. Отказвате се от това Ваше право? Благодаря.
Часът е 13,58 ч., следователно не е възможно да преминем към следващия актуален въпрос на д-р Кацаров и вероятно той ще остане за пт следващия петък.
Както ви е известно – парламентът гласува извънредно заседание във вторник от 14,00 ч. Следователно, вторник, 14,00 ч., пак в тази зала с програмата, която гласувахме.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,59 ч.)

Председател:
Борислав Великов

Заместник-председатели:
Любен Корнезов

Юнал Лютфи

Секретари:
Силвия Нейчева

Георги Анастасов