Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2013-07-26

Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Христо Бисеров.

Секретари: Филип Попов и Шендоан Халит

ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков (звъни): Има кворум. Откривам заседанието
Уважаеми народни представители, вчера успяхме да разгледаме само една точка от Програмата за работата на Народното събрание. Днес трябва да преминем към следващите точки от приетата програма.
Има постъпили искания за прекратяване на пълномощия на народни представители – трима народни представители са поискали да бъдат прекратени пълномощията им.
Има постъпило искане за прекратяване на пълномощията от госпожа Искра Фидосова, Георги Христов Борисов и госпожа Лидия Велик Маринова, доколкото тук е сложено искането на господин Портних, чиито пълномощия бяха прекратени.
Ще докладвам заявленията в реда, в който са постъпили.
Заявление от д-р Лидия Велик Маринова – народен представител от 3. многомандатен избирателен район – Варна.
„Уважаеми господин председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, обявен за избран в мандата на Четиридесет и второто Народно събрание с Решение № 2746-НС от 11 юли 2013 г. на Централната избирателна комисия.
Желая пълномощията ми като народен представител да бъдат прекратени предсрочно с решение на Народното събрание.”
Съответно – приложен служебен Проект за решение.
Постъпило е заявление от Искра Фидосова Искренова – народен представител.
„Уважаеми господин Миков, в качеството ми на народен представител в Четиридесет и второто Народно събрание, обявена за избрана с Решение № 2643-НС от 15 май 2013 г. на Централната избирателна комисия от 12. многомандатен избирателен район – Монтана, заявявам, че по собствено желание подавам оставка.
Моля да приемете оставката ми и прекратите пълномощията ми на народен представител.”
Приложен е служебен проект за решение.
Третото заявление е от Георги Христов Борисов – народен представител от 3. Варненски многомандатен избирателен район.
„Уважаеми господин председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка пред Народното събрание. Георги Христов Борисов”.
Съответно приложен служебен Проект за решение.
Уважаеми народни представители, откривам разискванията.
Има ли желаещи да вземат отношение по постъпилите искания за прекратяване на пълномощията от тримата народни представители? Виждам народния представител Атанас Зафиров.
Заповядайте, уважаеми господин Зафиров.
Атанас Зафиров (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, ще взема отношение по заявеното желание за оставка на госпожа Искра Фидосова. (Възгласи: „Е,е,е!”, шум и реплики, весело оживление в ГЕРБ.)
Да, на пръв поглед това е една рутинна процедура, но обстоятелствата, при които се стига до тази оставка, са доста смущаващи и си струва да бъдат разгледани.
Малко е странно отсъствието на госпожа Искра Фидосова. Може би беше най-логично тя самата да обясни обстоятелствата, които я принуждават на този ход, защото в публичното пространство тя даде две различни версии за своята съпричастност към тефтерчето на председателя на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов.
Денят, в който Прокуратурата оповести това тефтерче ... (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Аз нищо не забравям.
... госпожа Искра Фидосова отрече да се разпознава зад инициалите ИФ, а ден по-късно подаде оставка като член на ръководството на ГЕРБ и като народен представител под предлог, че се петни името й. Тоест тя вече се разпозна зад тези инициали.
Доколкото това тефтерче съдържа технологията на властовата система на ГЕРБ, а самата госпожа Искра Фидосова е един виден архитект и представител на тази система ... (Шум и реплики в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля за тишина в залата!
Атанас Зафиров: ... то причината за днешното гласуване го прави не просто един формален акт, уважаеми дами и господа народни представители, а е едно своеобразно признание ...
Бойко Борисов (ГЕРБ, от място): Говори, а не го чети!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Господин Зафиров, изчакайте малко!
Имате право да вземете след това отношение в рамките на времето за парламентарна група. Моля Ви да се изкаже господин Зафиров. Имате право на реплики. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Заповядайте, господин Зафиров.
Атанас Зафиров: Това е едно своеобразно признание за всичко онова, за което през последните четири години ние, от Българската социалистическа партия, говорихме и предупреждавахме. (Шум и реплики в ГЕРБ.) А именно, начинът, по който са били притискани – това е признание за начина, по който са били притискани и мачкани неудобни за властта хора, политици, бизнесмени и общественици.
Уважаеми колеги, едва сега стана ясно на десетките обикновени хора, докоснали се до работата на тази комисия, причината за мудността в работата й и в странните й и понякога нелогични решения, които явно са били диктувани от хора с инициалите ББ, ЦЦ и ИФ.
Самият аз, уважаеми колеги, съм един от тези немалко на брой хора, които така и не дочакаха отговор на своите въпроси и сигнали. Повече от година отлежава моят сигнал – да, уважаеми колеги от ГЕРБ, повече от година отлежава моят сигнал срещу депутата от ГЕРБ в същата тази комисия госпожа Вера Петрова за крещящ конфликт на интереси, където тя в качеството си на депутат и член на Социалната комисия в Народното събрание е оказвала недопустим натиск... (реплика от народния представител Бойко Борисов).
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Господин Борисов, имате право да се изкажете без да крещите. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
Продължете, господин Зафиров.
Атанас Зафиров: … оказва един недопустим натиск за печелене на поръчки за обучение на кадри по програми към Социалното министерство на фондации и фирми на майката на госпожа Петрова, управлявани от нейния съпруг.
Искам да Ви припомня, че сумата на тези поръчки само по данни от сайта на Социалното министерство надвишаваше 700 хил. лв. Ето че името на госпожа Петрова излезе от тефтерчето. Забележете, че за нея се споменава на няколко пъти. В началото е явен стремежът тя да бъде съхранена, а към края на тези иначе забележителни по своя характер записки буквално пише: „Да бъде ударена“. Тук малката подробност е, че госпожа Петрова вече не е народен представител, вече не е председател на партия ГЕРБ в Карнобат, имала е неблагоразумието да присъства на някои от сбирките на така наречените „отцепници“ от ГЕРБ, тоест тя вече може да бъде ударена и така ще се постигне един двоен ефект – от една страна удряме отцепниците, а от друга демонстрираме надпартийност в работата на комисията. Ето така, уважаеми колеги, е действала Държавната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Тук отварям една скоба и искам да Ви кажа, че съм абсолютно уверен, че... (реплики от ГЕРБ).
По първа точка се изказвам. Абсолютно съм уверен, че огромната част от българското общество допреди скандалните разкрития дори не подозираше, че има такава комисия или я бъркаше с парламентарната такава. Признавам, че и аз, преди да подам своя сигнал в тази комисия, бях част от това общество на незнаещите. Но не съм убеден, че тази комисия има аналог в другите страни. Но съм убеден, че тя беше създадена като инструмент на ГЕРБ за саморазправа с неудобните. Това, между другото, е факт, който тепърва ще бъде разгледан и анализиран в Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси към Народното събрание. Уверявам Ви, че виновните за това обидно и цинично за обществото поведение ще бъдат разследвани и изобличени без оглед на ранг, политическа принадлежност или партийно положение.
А що се отнася до конкретното гласуване, ще гласувам за освобождаването на госпожа Искра Фидосова, защото смятам, че това е изконно право на всеки народен представител. Но бих искал да Ви обещания и да Ви уверя като член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси, че нашите срещи с нея по този и по редица други казуси тепърва предстоят. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаеми господин Зафиров.
Има ли желаещи за реплики по изказването, да се заяви несъгласие с господин Зафиров, без подвикване, тук, от трибуната? Не виждам. Реплики няма.
Има думата народният представител Кирил Добрев за изказване.
Кирил Добрев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не мога да разбера защо така се превъзбуждате от изказването на моя колега Зафиров? Четири години Ви слушах как сричате, излизате с ей такива папки и правите литературни четения тук. Все пак има колеги, които не са с толкова опит. Няма нужда от подобни подсвирквания.
Но пък затова аз мога да говоря със самочувствие без да чета. (Ръкопляскания и викове: „Е-е-е!“ от ГЕРБ.) Благодаря.
Стана ясно, че, първо, оставката на госпожа Фидосова създава повече въпроси, отколкото дава отговори. Ясно е, че И.Ф. не е Ирина Флорин, стана ясно, че е Искра Фидосова.
Второ, стана ясно, че госпожа Фидосова е от Монтана и лично е организирала атаките срещу кмета на Медковец – Куткудейски, ако не се лъжа.
Тук обаче вече почват въпросите. Става въпрос за един друг кмет – Найден Зеленогорски. Става въпрос за един друг избирателен район – Плевенския, и за едно друго съкращение. Лингвистите казват, че Цветан Цветанов би се съкратил като Цв.Цв., а Цецка Цачева като Ц.Ц. Искам да попитам госпожа Цачева ще даде ли оставка като госпожа Фидосова? Благодаря. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Добрев.
Има ли желаещи за реплики по изказването на господин Добрев?
Заповядайте за реплика, господин Борисов.
Моля за тишина в залата!
Бойко Борисов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Вчера доста говорихме на теми, от които поне в моето съзнание остана, че всички си дават сметка, че не е добро положението в държавата.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Благодарение на теб!
Бойко Борисов: Ако не си дават, си е проблем на този, който не си я дава.
Съжалявам, че го няма господин Местан, но благодаря на господин Станишев и на господин Местан, че от днес спряха този анаболен мутант, който пращахте пред къщи с Мишо Шамара, лично Вие, лично Вие! Може би е заради това, че Ви казах, че ще започнат да идват от младежкия ГЕРБ пред Вашите домове, но днес ги няма. (Възгласи: „Е-е-е!“ от КБ и ДПС.)
Благодаря Ви и се надявам …
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Извинявайте, господин Борисов, само секунда, извинявайте. Имате реплики към господин Добрев. Ако искате изказване, защото гледам, че се отклонявате…
Бойко Борисов: Това не е изказване.
Благодаря, че ги спряха и не ги пращат от днес повече.
Моля ги да осъзнаят, това им казвам, че винаги ще има 50 души, които да дойдат пред някой дом. Не го правете, направихте ми го, не го правете – ние не го правим. Казвам Ви го, пък дали ще ме разберете, Ваша работа.
Искам да влагаме поне малко разум, има да се решат важни въпроси. Вие самите многократно в публичното пространство казвахте ГЕРБ да се върнат, защото имало много работа да вършат. Искра Фидосова си е заминала, има едно копче да се натисне по този въпрос. Прокуратурата работи по този въпрос, губим безкрайно време, а разбрах, че искате да излизате в отпуска. (Шум и викове от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля за тишина в залата!
Запазете тишина! Има време за изказване!
Бойко Борисов: Аз имам тен, не съм стъпвал на морето! Не съм стъпвал! Моят тен, Бог да го прости, баща ми ми го е дал. (Оживление.) И аз исках да съм рус, бял, синеоок, но баща ми ме е направил такъв. Ето, гледам, има подобни колеги и от Самоков.
Искам да Ви призова да не се вкарваме в тази тема, да се опитаме да поработим малко, ако искате, разбира се, ако не – всяка политическа партия може да прави това, което иска. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Борисов.
Ако правилно разбрах, това е реплика.
Желаете ли дуплика, господин Добрев? Не желаете.
Има ли желаещи за други изказвания по т. 1, където са включени три оставки? Няма.
Закривам разискванията.
Уважаеми народни представители, ще Ви запозная със служебните проекти на решения.
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване на пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Лидия Велик Маринова като народен представител от 3. многомандатен изборен район Варненски.“
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване на пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Искра Фидосова Искренова като народен представител от 12. многомандатен изборен район – Монтана.“
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване на пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Георги Христов Борисов като народен представител от 3. многомандатен изборен район – Варненски.“
Уважаеми народни представители, ако няма възражения в пленарната зала, ще поставя едновременно и трите решения на гласуване. (Шум и реплики от КБ.)
Янаки Стоилов (КБ, от място): Поотделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Има възражения. Добре.
Поставям на гласуване Проекта за решение за прекратяване на пълномощията на Лидия Велик Маринова като народен представител от 3. многомандатен избирателен район Варненски.
Гласували 203 народни представители: за 203, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, да преминем към гласуване на Решението за прекратяване на пълномощията на Искра Фидосова Искренова като народен представител от 12. многомандатен избирателен район Монтана.
Гласували 198 народни представители: за 182, против 6, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ (Шум и реплики.)
Предложението е прието.
Ако обичате, покажете по групи. (Оживление. Силен шум и реплики.)
Моля Ви, тишина в залата.
И накрая, поставям на гласуване Проекта за решение за освобождаването на Георги Христов Борисов. (Силен шум и реплики.)
Отрицателен вот ли? Да. (Реплики.)
Моля Ви само по-високо да сигнализирате към ръководството.
Заповядайте, госпожо Буруджиева.
Татяна Буруджиева-Ваниотис (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Гласувах „против” освобождаването на госпожа Искра Фидосова като народен представител по две причини.
Първата е, че не обичам двойните стандарти – не може един да си отива, друг не.
Второ, защото не мога да гласувам за освобождаването на лицето на българския парламентаризъм, съжалявам. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, госпожо Буруджиева.
Други отрицателни вотове? Не виждам желаещи.
Преминаваме към гласуване на Проекта за решение за прекратяване на пълномощията на Георги Христов Борисов.
Гласували 202 народни представители: за 201, против 1, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
И този проект за решение е приет, а с това е изчерпана и първа точка от днешния дневния ред.
Уважаеми народни представители, преминаваме към Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта – общ законопроект на основата на приетите на първо гласуване два законопроекта с вносители Сергей Станишев и група народни представители, и Антон Кутев и група народни представители. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Процедура?
Заповядайте за процедура.
Ще помоля Комисията по труда и социалната политика да се готви за докладването.
Заповядайте, госпожо Хубенова.
Силвия Хубенова (ГЕРБ): Господин Миков, мисля, че вчера не сме правили промени в дневния ред и сме гласували точка първа за днес да бъде Проект за решение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание. (Реплики.)
Напротив, има такова нещо, то е точка девета в приетия от нас вчера дневен ред. (Реплики.)
Там в скобите пише – точка първа за петък, много Ви моля, колеги! (Шум и реплики.)
Така че, ако обичате, спазвайте приетия от нас дневен ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Уважаеми госпожо Хубенова, очевидно пак ще се занимаваме с дневния ред. Щом възразявате – имате основания, но вчера целия ден отиде в обсъждане на актуализацията на бюджета. Ако си спомняте, вчера отменихме Парламентарния контрол за днес, за да можем да приемем тази изключително напрегната програма.
Ако желаете и направите процедурно предложение преди второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, мисля, че няма да има възражения, ако приеме залата, да гласуваме въпроса за ваканцията на Народното събрание.
Има ли такова процедурно предложение? (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Заповядайте, госпожо Атанасова.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! След като се чуха думи за парламентаризъм – поне Правилникът на Народното събрание и приетият дневен ред за пленарната седмица, трябва да се спазват. Няма да обсъждаме сега как се отменят заседания на Народното събрание по телефона или по някакъв друг начин, няма да обсъждаме как се нарушава редът в тази пленарна зала, но моля Ви гласувайте поне дневния ред, който Вие като управляващи задавате, да се спазва по начина, по който е гласуван.
Вчера Народното събрание прие един дневен ред, а днес го променяте – странно защо?! – против волята на народните представители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Госпожо Атанасова, извинявайте, да разбирам ли, че Вие настоявате да разглеждаме въпроса с лятната ваканция преди въпроса за Закона за насърчаване на заетостта? (Реплика от народния представител Десислава Атанасова.)
Да го подложа на гласуване и да приключим тази драма.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Господин Миков, не настоявам да има процедура за промени в дневния ред на Парламента, настоявам да се спазва Правилникът на Народното събрание, настоявам да се спазва редът в залата и да се спазва дневният ред, както Вие сте си го гласували вчера. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви и аз.
Процедурата Ви беше по начина на водене. Благодаря Ви.
Има още желаещи за процедура. (Реплики.)
Госпожо Буруджиева, изчакайте, преди Вас поиска думата госпожа Манолова. (Реплики.)
Вие също ли сте за процедура? Да.
Госпожо Манолова, имате думата за процедура, включително и по начина на водене, ако имате нещо.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми господин председател, предлагам да подложим на гласуване Вашето предложение да преминем към второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.
Вчера наистина променихме седмичната програма. Отменихме парламентарния контрол, защото има изключително важни закони за българските граждани. Това е закон, който третира въпросите за борба с младежката безработица.
Очевидно Парламентарната група на ГЕРБ не се интересува от младежката безработица (викове от ГЕРБ: „Е-е-е!”), нито от мерките, които ще бъдат предприети в тази зала за ограничаване на безработицата сред младите хора. Очевидно те са дошли по една-единствена причина – да легитимират дългото си отсъствие от пленарната зала, да участват в гласуването на парламентарната ваканция и на пълно основание вече да се заемат със занятията си от последния месец, да си почиват по домовете или кой където намери за добре. Хора, които представляват отрицание на парламентаризма, които си позволиха да не идват на работа повече от 20 дни, да ни учат тук на това що е то Парламент, и що е то парламентаризъм, просто не го приемам.
Ще се наложи да почакате, да си нарушите комфорта в петъчния ден и ако искате да участвате в гласуването на ваканцията, да прекарате по изключение един ден в Българския парламент. А ако не Ви е срам, излезте и не участвайте...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви!
Мая Манолова: ...в обсъждането на Закона за младежката безработица. Ако не Ви е срам. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви.
Госпожо Буруджиева – процедура.
Янаки Стоилов (КБ, от място): Какъв е този дебат по процедурата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: И аз не мога да разбера какъв е, ама наистина има.
Татяна Буруджиева-Ваниотис (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! И аз не разбирам какъв е този дебат по процедурата. Ето програмата, която всички заедно сме гласували вчера. (Шум и реплики.) В нея първа точка е Законопроектът за изменение и допълнение – чета, ако обичате, да се изслушаме – на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. Втора точка е Прекратяване правомощията на народни представители. (Шум и реплики от ГЕРБ.) И аз задавам въпроса: защо Вие не поискахте първа точка за петък да дойде преди прекратяване правомощията на народни представители? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Защото сме тръгнали вече по гласувания дневен ред от вчера.
Моето предложение е следното. Ако приемем и гласуваме първа точка, както е записано в точка девета, да бъде гласуване за ваканция, аз искам да се отмени гласуването за прекратяване на пълномощията на народен представител, защото това не е първа точка за петък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Не може да се отмени, вече е приключило.
Госпожо Цачева, заповядайте. (Шум и реплики.)
По начина на водене – заповядайте, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви за тишина в залата – отляво и отдясно.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз Ви моля да не допускате под формата на процедура да слушаме наставнически тиради не само от народен представител, но и от заместник-председател на Народното събрание. (Шум и реплики, викове: „Браво, браво!” от ГЕРБ.) Това е обидно и е недопустимо.
Да, има разминаване между начина, по който сме гласували във вчерашния ден програмата, но ситуацията е необичайна, няма да употребя израза „извънредна”. Това беше програма, която е предложена за цялата пленарна седмица. Много добре си спомняме, че в сряда Парламентът не заседава. Няма голяма драма, че ще има разместване на точките, както много пъти се е случвало. Това е нормална процедура.
Но трябва да бъде ясно. Ако гласуваме предложението на госпожа Манолова в момента, след като приключим с тази точка от дневния ред и от групата на ГЕРБ подкрепим предложенията по отношение на младежката безработица, госпожо Манолова, пак ще бъдем в същата процедура – коя ще бъде следващата точка?
Затова моля ръководството на Народното събрание да изчете какъв ще бъде дневният ред до края на настоящата пленарна седмица. Ясно е, че единственото, което имаме като прието решение, че няма да има парламентарен контрол.
Подредете точките, предложете ни да ги гласуваме, за да не си губим времето – повече от 35 минути безплодна работа днес. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Господин Бисеров е шести народен представител, който се изказва по начина на водене досега.
Заповядайте, господин Бисеров.
Христо Бисеров (ДПС): Господин председател, имаме дневен ред, имаме предложение на госпожа Манолова за промяна в него, предлагам да пристъпим към гласуване.
Ако имате търпение, ще си гласувате ваканцията. Ние знаем, че сте дошли тук, за да си гласувате ваканцията. Ще Ви дадем тази възможност – изчакайте, ще си имате ваканция, никой няма да Ви посегне на ваканцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Уважаеми народни представители, след тези шест изказвания – процедури по начина на водене, ако може и аз да взема отношение. Ще ми позволите оттук.
Приета е седмична програма, по която се движим съвсем последователно. (Показва я.)
Точка 9, свързана с лятната ваканция, както и друг път се е случвало, в курсив е записано, че евентуално ще бъде т. 1 за петък. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) В парламентарната практика и друг път – моля за тишина, а ако има други желаещи по начина на водене, няма да попреча да се изкажат – се е случвало, в курсив, предвидени като идея да бъдат първа или втора точка за деня, да се променят.
Ако смятате, ще започнем да гласуваме отново седмичната програма. Но лично аз смятам, че когато гласувахме, и госпожа Буруджиева Ви го каза, т. 2 от седмичната програма – Прекратяване на пълномощията на народни представители, никой не възрази. Никой от всички тези, които сега се изказвате, че не е т. 1 за петък! Изведнъж на т. 3, когато става въпрос за младежката безработица, се появи идеята да отидем на т. 9. Има време и за нея. Аз Ви предлагам да се движим по приетата, гласувана програма. Има време и за т. 9, а мисля, че ще има време и за т. 10 и т. 11. Ще е добре, защото изгубихме един пленарен ден тази седмица. Досега щяхме да сме отхвърлили една-две точки.

Предлагам да продължим с:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА.
Заповядайте, уважаема госпожо Нинова, да ни запознаете с доклада за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: Благодаря.
Преди това, господин председател, моля, на основание чл. 45, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в залата госпожа Росица Янкова – заместник-министър на труда и социалната политика, и госпожа Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда“ в Министерството на труда и социалната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви.
Моля, режим на гласуване за допускане в пленарната зала на предложените от госпожа Корнелия Нинова заместник-министър и експерт.
Гласували 129 народни представители: за 127, против 2, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
Моля, квесторите да поканят гостите в залата.
Моля, преминете към доклада.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: Доклад за второ гласуване относно Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 353-08-4, изготвен въз основа на законопроект № 354-01-30 от 26 юни 2013 г., внесен от Сергей Станишев и група народни представители, и законопроект № 354-01-33 от 28 юни 2013 г., внесен от Антон Кутев и група народни представители, приети на първо гласуване на 3 юли 2013 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли изказвания по наименованието на закона? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.
Гласували 130 народни представители: за 130, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, има ли изказвания по § 1 на законопроекта? Няма.
Подлагам на гласуване § 1 на законопроекта.
Гласували 124 народни представители: за 124, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли изказвания по § 2? Няма.
Моля, гласувайте § 2.
Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението за § 2 е прието.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, има ли изказвания по § 3? Не виждам.
Моля, гласувайте § 3 от законопроекта.
Гласували 121 народни представители: за 121, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: По § 4 има предложение от народния представител Сергей Станишев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представители Георги Гьоков, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В Глава трета „Финансиране на активната политика по заетостта” се създава чл.16а:
„Чл. 16а. (1) Отпускането на средства за насърчаване на заетостта по реда на този закон се реализира под формата на схеми за минимална помощ, когато това е приложимо, при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (OJ, L 379 от 28 декември 2006 г.) и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.
(2) Администратор на помощта по ал. 1 е Агенцията по заетостта.
(3) Условията и редът за отпускане на средствата по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, госпожо Нинова.
Колеги, има ли изказвания по § 4 на законопроекта?
Господин Гьоков, желаете ли да се изкажете по Вашето предложение?
Заповядайте.
Георги Гьоков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Допълнението е просто една техническа подробност, защото не всичко, описано в закона като средства, попада под общата формулировка „минимална помощ”, „държавна помощ”. Стипендиите например не са в това число. Затова се налага добавката „когато това е приложимо”. Това е техническа добавка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли реплики към изказването на господин Гьоков? Няма.
Има ли желаещи за други изказвания? Няма.
Режим на гласуване за § 4 от законопроекта.
Гласували 117 народни представители: за 117, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, има ли изказвания по § 5? Няма.
Подлагам на гласуване § 5 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 114 народни представители: за 114, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли изказвания по § 6? Няма.
Режим на гласуване за § 6, подкрепен от комисията.
Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението за § 6 е прието.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: По § 7 има предложение от народния представител Сергей Станишев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. Създават се чл.36а и 36б:
„Чл. 36а. За всяко разкрито работно място, на което е наето на непълно работно време безработно лице до 29-годишна възраст с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицето е било на работа, но за не повече от 12 месеца.
Чл. 36б. (1) За всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице до 29-годишна възраст, завършило средно или висше образование и без трудов стаж, насочено от поделението на Агенцията по заетостта за заемане на длъжност съобразно придобитата степен на образование или квалификация, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицето е било на работа, но за не по-малко от 6 и не повече от 18 месеца.
(2) Сумите по ал. 1 се предоставят в размер на 30 на сто за първите 6 месеца, 50 на сто за периода от седмия до дванадесетия месец включително, и 75 на сто за оставащия период.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли изказвания по § 7? Не виждам желаещи.
Подлагам на гласуване редакция на § 7, предложена от комисията.
Гласували 116 народни представители: за 116, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението на комисията за § 7 е прието.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, има ли изказвания? Няма желаещи.
Гласуваме § 8.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Изказвания по § 9? Има ли желаещи? Няма.
Подлагам на гласуване докладвания § 9.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението не е прието.
Заповядайте, госпожо Нинова, за процедура.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: Предлагам процедурата за прегласуване и се обръщам към колегите от ГЕРБ – това не е тема, по която имаме политически различия и спорове. (Реплики от ГЕРБ.) Решаваме въпроса за 71 хиляди млади хора в България, на които създаваме облекчения да намерят първо работно място. Присъствието Ви тук, съответно на поведението Ви, не Ви прави чест, че по тази тема се опитвате да саботирате работата на Парламента. Благодаря.
Предлагам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Режим на прегласуване.
Моля, гласувайте, колеги. Гласуваме § 9.
Гласували 120 народни представители: за 120, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението за § 9 е прието.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: По § 10 има предложение от Сергей Станишев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
„§ 10. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, не могат да получават средства по този закон, ако отговарят на някое от следните условия:
1. осъществяват дейност по първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз;
2. осъществяват дейност по преработка и реализация на селскостопански продукти, посочени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз;
3. осъществяват дейност в отрасъл „въгледобив” съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2002 на Съвета от 23 юли 2002 г. относно държавните помощи за въгледобивната промишленост;
4. осъществяват дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури” съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури;
5. имат изискуеми публични задължения;
6. имат задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
7. са предприятия в затруднение.
(2) Получаването на средства, представляващи минимална помощ, се преустановява, когато през периода на подпомагане за работодателите и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, възникне някое от условията по ал.1.
(3) Работодателят ползва насърчителните мерки по чл. 36, 43, 50, 51, чл. 52, ал. 1, чл. 53, 53а, 55, 55а, 55б и 55в, ако осигурява заетост на безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта за допълнителен период, равен на периода на субсидиране.
(4) На всяко разкрито работно място по чл. 36, 36а, 43, 50, 51, чл. 52, ал. 1, чл. 53, 53а, 55, 55а, 55б, 55в и 55д може да се назначават последователно повече от едно безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(5) Разкриването на работни места по чл. 36, ал. 1, чл. 36а, 36б, чл. 43, 50, 51, 53, 53а, 55, 55а, 55б и 55в се субсидира, ако през последните три месеца работодателят не е освобождавал работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработни лица.
(6) Работодател, който не е запазил работните места съгласно ал. 3, възстановява получените суми със законната лихва, с изключение на случаите, определени с правилника за прилагане на закона.
(7) Трудовите и осигурителните отношения на наетите безработни лица от работодател, получил преференции по реализацията на програми и мерки за насърчаване на заетостта, се уреждат при условията на българското трудово и осигурително законодателство. Лицата се наемат по трудово правоотношение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, има ли желаещи за изказване по докладвания § 10?
Налага ли се някакво уточнение от вносителите на предложението по този параграф? Не.
Подлагам на гласуване редакцията на § 10, която се подкрепя от комисията.
Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, има ли изказвания по § 11? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване текста на § 11.
Гласували 123 народни представители: за 123, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли желаещи да се изкажат по § 12? Няма.
Подлагам на гласуване § 12.
Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението за § 12 е прието.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли изказвания по § 13?
Подлагам на гласуване § 13 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 132 народни представители: за 132, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението за § 13 е прието.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: По § 14 – предложение на Сергей Станишев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
„§ 14. Създават се членове 72б, 72в и 72г:
„Чл. 72б. (1) Разрешението за работа по чл. 70 не се издава като отделен документ, а се съдържа в „Единното разрешение за пребиваване и работа”, издавано от Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 24и от Закона за чужденците в Република България, за чужденци – граждани на трети държави, които:
1. кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа;
2. по силата на Закона за чужденците в Република България и въведените в него изисквания на Европейския съюз притежават валидно разрешение за пребиваване на територията на Република България в съответствие с Регламент (ЕО) 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване на трети страни, за цели, различни от трудова заетост;
3. по силата на този закон и въведените в него изисквания на Европейския съюз притежават валидно разрешение за работа.
(2) Условията и редът за издаване, подновяване, отказ и отнемане на Единното разрешение за пребиваване и работа по ал. 1 се определят с Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България.
(3) Агенцията по заетостта дава писмено решение за упражняване на трудова заетост за издаване на Единно разрешение за пребиваване и работа от органите на Министерството на вътрешните работи.
(4) Условията и редът за даване, отказ или оттегляне на решението по ал. 3 се определят с наредбата по чл. 74, ал. 1.
(5) За даване и продължаване на решението по ал. 3 работодателят внася такса в размер на 400 лв.
Чл. 72в. (1) Упражняването на трудова заетост от работници – чужденци от трети държави, в Република България на основата на Единно разрешение за пребиваване и работа е в съответствие с българското трудово и осигурително законодателство и при условията на чл. 71, ал. 1, т. 1-3.
(2) Притежателят на Единно разрешение за пребиваване и работа има правото да бъде информиран за произтичащите от разрешението права.
Чл. 72г. (1) Притежателят на Единно разрешение за пребиваване и работа е равнопоставен на българските граждани по отношение на:
1. правата по чл. 74в, ал. 2, т. 1-8;
2. правата за ползване на данъчни облекчения при условията и по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Условията по ал. 1 не възпрепятстват налагането на мерки за административна принуда по Глава пета от Закона за чужденците в Република България.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, има ли изказвания по § 14? Няма желаещи.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 14.
Гласували 121 народни представители: за 121, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението на комисията за § 14 е прието.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: Предложение на Сергей Станишев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 14а, който става § 15, със следната редакция:
„§ 15. Член 74а се изменя така:
„Чл. 74а. (1) При наемане на работа на чужденци за целите на висококвалифицираната заетост не се издава разрешението по чл. 70, което се съдържа в Единното разрешение за пребиваване и работа тип „синя карта на Европейския съюз”, издавано от Министерството на вътрешните работи съгласно Глава трета „б” на Закона за чужденците в Република България.
(2) Условията и редът за издаване, подновяване, отказ и отнемане на синята карта на Европейския съюз се определят с Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли изказвания по § 15? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 15, предложена и подкрепена от комисията.
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Предложението за § 15 е прието.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, имате ли изказвания по § 15, който става § 16? Няма желаещи.
Моля, режим на гласуване за § 15, който става § 16.
Гласували 121 народни представители: за 121, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБ
Параграф 16 е приет.
ДОКЛАДЧИК Корнелия Нинова: По § 16 комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли изказвания по докладвания параграф, който става § 17? Няма.
Подлагам на гласуване § 16, който става § 17.
Гласували 116 народни представители: за 116, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за България