Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2004-09-24

Председателствали: председателят Огнян Герджиков и заместник-председателите Любен Корнезов,  Асен Агов и  Юнал Лютфи

Секретари: Силвия Нейчева и Наим Наим

ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков (звъни): Уважаеми народни представители, откривам заседанието. В самото начало едно съобщение.
Заместник-председателят на Парламентарната група на Движението за права и свободи господин Лютви Местан е адресирал писмо до мен, в което казва, че оттегля подписа си от Законопроекта за научните степени и научните звания, внесен на 18 януари 2002 г. от Петко Ганчев и група народни представители.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, новопостъпилите питания в периода от 17 до 29 септември са, както следва:
Питане от народния представител Стела Банкова към Николай Свинаров – министър на отбраната, относно модернизацията на Българската армия в съответствие с изискванията и стандартите на НАТО. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 октомври 2004 г.
Питане от народния представител Димитър Дойчинов към Лидия Шулева – заместник министър-председател и министър на икономиката, относно социалното напрежение във фабрика "Елена Георгиева", гр. Перник, нерешените проблеми и реалните възможности за тяхното решаване. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 октомври 2004 г.
Питане от народния представител Йордан Соколов към Георги Петканов – министър на вътрешните работи, относно политиката за координиране на действията на отделните служби в системата на Министерството на вътрешните работи. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 октомври 2004 г.
Питане от народния представител Йордан Соколов към Георги Петканов – министър на вътрешните работи, относно политиката на Министерството на вътрешните работи за противодействие на престъпността в България и за залавяне на престъпниците. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 октомври 2004 г.
Питане от народния представител Иван Николаев Иванов към Николай Василев – заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията, относно политиката на Министерството на транспорта и съобщенията за отдаване под наем на кораби тайм-чартър. Следва да се отговори в пленарното заседание на 1 октомври 2004 г.
Постъпили писмени отговори:
Постъпил е писмен отговор на питане от народния представител Лъчезар Тошев от министър-председателя на Република България господин Симеон Сакскобургготски.
Постъпил е писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на икономиката Лидия Шулева на актуален въпрос от народните представители Георги Юруков и Александър Арабаджиев.
Постъпил е писмен отговор от министъра на вътрешните работи Георги Петканов на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев.
Постъпил е писмен отговор от министъра на отбраната Николай Свинаров на актуален въпрос от народния представител Лъчезар Тошев.
Има писмен отговор от министъра на вътрешните работи Георги Петканов на питане от народния представител Лъчезар Тошев.
Има писмен отговор от министър Христина Христова на актуален въпрос от народния представител Росица Тоткова.
Писмен отговор от министъра на здравеопазването Славчо Богоев на актуален въпрос от народния представител Росица Тоткова.
Има писмен отговор от министъра на образованието и науката Игор Дамянов на питане от народния представител Иван Николаев Иванов.
Писмен отговор има от министъра на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев на актуален въпрос от народните представители Емилия Масларова, Йордан Димов и Димитър Димитров.
Писмен отговор от министъра на здравеопазването Славчо Богоев на актуален въпрос от народния представител Стойчо Кацаров.
Писмен отговор от министъра на здравеопазването Славчо Богоев на актуален въпрос от народния представител Теодора Константинова.
Писмен отговор от министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме на питане от народния представител Иван Николаев Иванов.
Писмен отговор от министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме на питане от народния представител Венцислав Върбанов.

Уважаеми госпожи и господа народни представители, започваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
І. РАЗИСКВАНИЯ ПО ПИТАНЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ Емилия Масларова, Димитър Димитров И Йордан Димов КЪМ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ДОЛОРЕС АРСЕНОВА ОТНОСНО ПЕРИОДИЧНИТЕ ОБГАЗЯВАНИЯ НА ЖИТЕЛИТЕ ОТ СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ.

Искам да припомня, че темата на разискванията са периодичните обгазявания на жителите от Старозагорска област. На питането е отговорено на 17 септември, на което заседание петдесет народни представители са внесли предложение за разискване, което започва сега.
Вносителите на предложението са внесли и проект за решение. Освен това има още два проекта за решения – на Парламентарната група на ОДС и на народните представители Борислав Великов, Джевдет Чакъров и Димчо Димчев.
Тези предложения за разисквания са раздадени на народните представители.
Съгласно чл. 87, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание разискванията продължават един час и разпределението на времето е, както следва:
- Парламентарната група на НДСВ – 24 мин. и 15 сек.;
- Парламентарната група на Коалиция за България – 12 мин. и 15 сек.;
- Парламентарната група на ОДС – 7 минути;
- Парламентарната група на ДПС – 5 минути;
- Парламентарната група на СДС – 3 мин. и 30 сек.;
- Парламентарната група на Новото време – 3 мин. и 15 сек.;
- Парламентарната група на Народен съюз – 2 мин. и 45 сек.;
- независими – 2 минути общо за осемте независими народни представители.
За процедурен въпрос думата има господин Чакъров.
Джевдет Чакъров (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение в пленарната зала да бъдат допуснати господин Димитър Вергиев – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околната среда, проф. Димитър Сираков – от Българската академия на науките, и подп. Красимир Петров – от Министерството на отбраната.
Моля да бъде подложено на гласуване тяхното допускане в пленарната зала. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, господин Чакъров.
Има предложение за допускане в пленарната зала на посочените господа.
Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
Гласували 141 народни представители: за 141, против и въздържали се няма.
Направеното процедурно предложение се приема.
Поканете господата в пленарната зала.
Искам да поканя от името на вносителите господин Димитър Димитров да представи накратко проекторешението с мотивите към него.
Заповядайте, господин Димитров.
Димитър Димитров (КБ): Благодаря, господин председател.
Госпожо министър, колеги! Всички вие знаете и от средствата за масова информация, и от няколкото актуални въпроса, зададени тук в залата, че през тази година Старозагорският регион многократно е обгазяван със серен диоксид с нива, по-високи от обичайните над 42 пъти. Най-видимо това обгазяване е на 2 и 6 юни, когато за четири часа концентрацията на вредни вещества се е повишила многократно в сравнение с обичайното до момента. Това създаде паника и много сериозно настроение в региона. За създаването на такива настроения спомогна и липсата на достатъчно информация навреме. Искам да напомня, че първото обгазяване беше на 2 юни, а като изключим Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, първите изявления и действия бяха от средата на август – месец и половина реално в региона нямаше никакви заключения и никакви обяснения за проблема, който създаде тази масова паника!
Успоредно с това тези настроения са и на базата на действията на изпълнителната власт преди две години - 2002 г., когато беше унищожаването на ракетите СС-20. Оттогава съществува сериозно недоверие в действията на изпълнителната власт с противоречивите действия, с предварителната информация, която се даваше за нормалните условия за унищожаването на тези ракети, в т.ч. и на двигателите, които впоследствие незнайно къде и как бяха ликвидирани.
Медицински експерти и специалисти твърдят, че такава концентрация е необичайна и понеже е многократна, може да е вредна за здравето на хората. В случая става дума за над 300 хил. души и територия над 1000 кв. км. Тези цифри са от доклада на специалистите от “Гражданска отбрана”.
Според външни специалисти евентуалните източници на обгазяване могат да бъдат комплексът “Марица-изток” и военният полигон в Змеево. Естествено беше да бъдат анализирани действията както на тези два евентуални източника поотделно, така и общото, комплексно действие на двата източника по едно и също време. За съжаление това не беше направено. Нещо повече, от “Гражданска защита”, Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, Министерството на отбраната, Министерството на околната среда и водите постъпваше противоречива и неясна информация. Само искам да напомня, на 10.06., т.е. след първото обгазяване Министерството на енергетиката и енергийните ресурси има официално заявление, че тецовете от територията на “Марица-изток” не са източник на обгазяване. На 12.08. ръководството на тецовете “Марица-изток” има официално заявление, че те не са причина за обгазяването. На 01.09 министър Милко Ковачев обяви в региона, че тецовете не са причина за обгазяване. На 10.09. тук, от парламентарната трибуна, при парламентарно питане министър Свинаров категорично заяви, че полигонът “Змеево” също не е източник за обгазяване. И до момента не е ясно каква е причината за обгазяванията. Оказали ли са те вредно въздействие върху хората, водата и природата? Какви мерки се предприемат за недопускане на бъдещи обгазявания?
Основната теза е докладът на Научния институт по метеорология и хидрология, който сочи като евентуален източник на обгазяването тецовете на “Марица-изток”. Изследвани са метеорологични параметри.
Какво можем да видим в този доклад? В него можем да видим, че източно-маришките въглища са с високо сярно съдържание. В него можем да видим, че тецовете в тези дни са работили, вярно. В този доклад можем да видим, че в определен височинен пояс за определен период от тези два дни е имало подходящи ветрове от тецовете към Стара Загора. И какво от това? Но в този доклад има едно много интересно изречение, че: “Метеорологичните и хидроложки параметри се повтарят многократно за един дълъг период”. И никой не отговаря на въпроса защо за над 40 години работа на теца, когато са се повтаряли точно тези параметри, никакви подобни видими тежки обгазявания на града не е имало. Това е големият въпрос, на който трябва да се отговори.
Същевременно отговарям на въпроса извършват ли се на полигон “Змеево” действия с вредни за здравето на хората и евентуално вредни последствия за природата. В момента на полигон “Змеево” кипи усилена дейност. За да разберете за какво става дума, по наблюдения на хората от 19 август до 20 септември там са извършени над 1500 взрива. За какво става дума, когато реално военната промишленост на България почти не действа? Какви са тези изпитания? Неслучайно в момента върви подписка, в която са се подписали около 30 хил. човека, които искат истината за това обгазяване. Всички ние сме заинтересовани тази истина да бъде обявена пред хората, за да има спокойствие. Всички ние сме заинтересовани от комплексно изследване на ТЕЦ “Марица-изток” и полигон “Змеево”, за да е ясен източникът. Всички ние сме заинтересовани подобни действия в бъдеще да не бъдат допускани.
Именно затова са необходими спешни мерки от Министерския съвет за изясняване на всички тези въпроси. Поради тази причина ние предлагаме следното проекторешение:
“1. В едномесечен срок Министерският съвет да изясни причините за многократните обгазявания на Старозагорска област, да възложи пълни изследвания и сравнителен анализ за състоянието на почвата, въздуха, водата и здравето на хората, в т.ч. и с участието на чуждестранни експерти.
2. На закрито заседание на Народното събрание министърът на отбраната да даде информация къде и кога са унищожени двигателите на ракетите СС-20 и СС-23, както и за какви изпитания и мероприятия се използва военният полигон на “Змеево” и имат ли тези действия вредни последствия за здравето на хората и природата.”
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Димитров. Благодаря Ви, че представихте и проекта за решение.
Искам да използвам случая и представя и другите две проекторешения.
Едното решение произтича от народните представители Екатерина Михайлова, Стефан Мазнев, Йордан Соколов, Евдокия Манева и Елиана Масева. В него се казва:
“В резултат на проведения дебат за обгазяването на област Стара Загора Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Министерският съвет в 15-дневен срок да създаде комисия за установяване на източника на замърсяване на област Стара Загора, която в едномесечен срок да докладва пред Народното събрание за резултатите от проверката.
2. Министърът на финансите и министърът на околната среда и водите да изготвят механизъм за компенсиране на населението при последици, свързани с инциденти в областта на околната среда.”
И последното проекторешение е с вносители доц. Борислав Великов, д-р Джевдет Чакъров и инж. Димчо Димчев. В него се казва:
“РЕШЕНИЕ:

Във връзка с разискванията по питането на народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Йордан Димов към министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова относно периодични обгазявания на жителите от Старозагорска област
Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Одобрява и приема мерките, предприети досега от държавните институции, във връзка с двукратно констатираните превишения на средночасовите норми за съдържание на серен диоксид в атмосферния въздух в област Стара Загора през последните четири месеца.
2. Областният управител на област Стара Загора, съгласувано с министъра на околната среда и водите, министъра на енергетиката и енергийните ресурси, общинските органи, Научния институт по метеорология и хидрология към БАН и операторите на ТЕЦ към Маришкия басейн, да продължи да реализира и контролира прилагането на всички мерки, необходими за предотвратяване на замърсяването на атмосферния въздух в областта със серен диоксид и за своевременното предизвестяване при евентуални превишения на допустимите норми за съдържание на този замърсител във въздуха.
3. Министерството на околната среда и водите да осигури допълнителен мониторинг (в смисъл на наблюдение) в близост до площадката на Централния армейски технически полигон в с. Змеево. При превишаване на нормите за съдържание на вредни вещества в компонентите на околната среда като следствие от дейността му съвместно с Министерството на отбраната да предприеме необходимите законови мерки за недопускането на неблагоприятни последствия за околната среда и здравето на хората.”
Уважаеми госпожи и господа народни представители, откривам разискването по направеното питане. Имате думата.
Госпожо министър, заповядайте.

МИНИСТЪР ДОЛОРЕС АРСЕНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! В отговор на парламентарното питане от 17 септември 2004 г. ви информирах за констатираните в пунктовете за наблюдение на качеството на атмосферния въздух в района на гр. Стара Загора регистрирани две превишения на максималната еднократна норма на серен диоксид в атмосферния въздух и констатирано превишение на средноденонощната норма на серен диоксид, както следва:
- В 17,00 ч. на 6 август 2004 г. е регистрирано превишение на средночасовата норма на серен диоксид 1,24 пъти или регистрирано съдържание на серен диоксид от 434,33 микрограма на куб. м при алармен праг от 350 микрограма на куб. м. В 18,00 ч. на същия ден е регистрирано превишение на средночасовата норма на серен диоксид 1,51 пъти и е регистрирано съдържание на серен диоксид от 527,44 микрограма на куб. м.
- Ситуацията на 2 юни 2004 г. е аналогична, като отново следобед са регистрирани две последователни превишения на средночасовата норма, които са по-ниски като стойност от горепосочените.
И през двата дни не е регистрирано превишаване на нито един от наблюдаваните газообразни замърсители – азотни оксиди, въглероден оксид, органични съединения и др.
Уважаеми дами и господа народни представители, позволете ми преди да ви информирам накратко за действията, които са предприети след регистриране на наднормените замърсявания, още веднъж да припомня компетенциите на Министерството на околната среда и водите във връзка с управление качеството на атмосферния въздух.
Министерството на околната среда и водите отговаря за установяването на национални норми за допустими емисии от отделните категории дейности, в случая топлоелектрически централи, и норми за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух. Прилагането и налагането на националните норми за допустими емисии е от съответната компетентност на регионалните инспекции по околна среда и води и съответната община. Към момента на практика това прави само Регионалната инспекция по околна среда и води, а за прилагането на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух компетентни са кметовете на общините. За целта те следва да разработят и приложат специални програми за достигане на установените норми за съдържание на вредни вещества в населените места. За осигуряване на разработването им Министерството на околната среда и водите освен изготвянето на всички необходими ръководства, методики и инструкции – общо над хиляда страници такива, е оказвало и продължава да оказва методическо съдействие на общинските органи чрез своите регионални инспекции и Изпълнителната агенция по околна среда, включително чрез Националната система за мониторинг на въздуха. При изпълнение на тези програми отговорност носи кметът на общината, съвместно със заинтересованите физически и юридически лица. Изпълнителната агенция по околна среда изготвя списък на районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, който е утвърден от министъра на околната среда и водите през 2001 г. Съгласно този списък община Стара Загора е изготвила програма за намаляване на нивата на атмосферните замърсители, която предстои да бъде приета от общинския съвет в Стара Загора. Общинските програми на общините Раднево и Гълъбово са вече приети от общинските съвети.
В допълнение на посоченото дотук, през 2003 г. беше изготвена Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове и показатели, която регламентира реда и начините за предоставяне на информация на населението при превишаване на установените с Наредба № 9 норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух. Съгласно изискванията й министърът на околната среда и водите утвърждава списък на ведомствата, организациите и средствата за масово осведомяване, които трябва да бъдат уведомявани от Изпълнителната агенция по околна среда и регионалните инспекции по околна среда и води в случаи на превишаване на установените алармени прагове и показатели не по-късно от 60 минути от момента на отчитане на третата надпрагова средночасова концентрация на серен или азотен диоксид в атмосферния въздух.
В заключение на дотук казаното бих искала да отбележа, че координацията между отделните компетентни органи, както със случая в Стара Загора, е регламентирана в правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приет с Постановление на Министерския съвет № 18 от 1998 г. Представители на регионалната инспекция по околна среда и води са членове на съответните областни и общински комисии за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи. Дейността на комисиите се ръководи и координира от областните управители, респ. от кметовете на общини.
В съответствие с посочените по-горе компетенции след регистриране на първото превишаване на еднократната норма на серен диоксид, органите на Министерството на околната среда и водите предприеха следните действия.
Уважаеми дами и господа народни представители, незабавно е известена дирекция "Гражданска защита" към областна администрация Стара Загора и е разпоредено извънредно пробонабиране в пунктовете от мониторинговата мрежа за качеството на атмосферния въздух с ръчно пробонабиране в пункта Регионална инспекция "Околна среда и води" в Стара Загора, ХЕИ – Стара Загора, Полски градец, като същевременно са изискани данните от двете автоматични станции за контрол на качеството на атмосферния въздух на ТЕЦ "Марица-изток 2", разположени на територията на ТЕЦ-2 и с. Полски градец.
Второ, едновременно с това екипи на "Гражданска защита" в района са осъществили действия за установяване наличие на възможен точков източник на замърсяване.
Трето, допълнително на 6 август 2004 г. към 18,30 ч. са взети проби от дъждовна вода в пункт Регионална инспекция за околна среда и води и повърхностно течаща вода от пункт р. Бедечка. Отчетените стойности са били в границите на нормалните. Всички измерени след 18,00 ч. средночасови стойности, включително по показател серен диоксид в автоматична станция Стара Загора са били многократно под регламентирания алармен праг.
Четвърто, за отчетените две последователни стойности на серен диоксид, надвишаващи алармените прагове за оповестяване на населението, в 18,00 ч. на 6 август 2004 г. незабавно е била предоставена информация на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи област Стара Загора, тъй като същите са компетентният орган.
Предвид необходимостта от извършване на пълен анализ на съвкупността от фактори, довели до превишаване на концентрациите на серен диоксид в атмосферния въздух, Регионална инспекция по околна среда и води Стара Загора потърси съдействието на НИМХ при БАН. Чрез моделно изследване на атмосферните условия и влиянието на антропогенните източници на емисии на вредни вещества във въздуха експертна работна група от института посочи причините за регистрираните завишени концентрации. Според заключението на работната група основен източник на замърсяването, довело до регистрираните превишения, са емисиите от трите топлоелектрически централи в Маришкия басейн. Това са съответно ТЕЦ "Марица-изток 2" - с осем енергийни блока; ТЕЦ "Марица-изток 3" – с четири енергийни блока; и "Брикел" АД – с четири енергийни блока.
С моя Заповед № 855 от 2004 г. беше създадена и работна група от експерти на министерството, Изпълнителната агенция по околна среда и води и регионалната инспекция в Стара Загора, която предложи съответни технически и организационни мерки за предотвратяване на бъдещи случаи на влошаване качеството на атмосферния въздух, както и за своевременното оповестяване на засегнатото население.
За предложенията на работната група народните представители бяха подробно уведомени в отговора на парламентарното питане. Тъй като питащите депутати от Парламентарната група на Коалиция за България госпожа Емилия Масларова и господата Йордан Димов и Димитър Димитров не приеха отговора ми с основния мотив, че съществен принос към замърсяването, освен топлоелектрическите централи в района на "Марица-изток" има и Централният армейски технически полигон при с. Змеево, като посочиха едно-единствено доказателство на своята теза – отсъствието на подобни случаи на влошаване на качеството на атмосферния въздух преди 2004 г., бих искала да ви информирам, че изложените в моя предишен отговор обстоятелства по случая остават валидни и непроменени. И все пак накратко, като своя по-нататъшна обосновка, днес ще посоча следното:
- На 2 юни 2004 г. в централния армейски технически полигон са проведени полигонни изпитвания на 30 мм авиационни бойни припаси с класическо взривно вещество тротилхексоген. Общото количество на изпитваните бойни припаси е 94 бр., от които 84 бр. със заряд 11,5 г и 10 бр. със заряд 48 г.

При горните изпитвания, взривявания за всеки един боеприпас са отделени приблизително 3 до 6 кубични метра прах и газове или максимум 600 кубични метра. Съдържанието на прахогазовата фаза на боеприпас, взривно вещество от тротилхексоген, включва прах, азотни оксиди и въглероден оксид. На практика, уважаеми дами и господа, серни оксиди отсъстват. Както вече споменах в своя предишен отговор, практически изпитваните количества боеприпаси и съдържанието на взривни вещества в тях са незначителни и не са в състояние да предизвикат обгазяване, като последното се доказва от съпроводителната документация и балистичните протоколи за резултатите от изпитването. По данни на Министерството на отбраната през месеците юли и август, моля да обърнете внимание, на полигона не са извършвани изпитвания на бойни припаси чрез бойни стрелби, които да отделят вредни за околната среда вещества и в частност серен диоксид. Тоест, на 6 август 2004 г. по време на втория инцидент не са провеждани изпитания. Евентуалното замърсяване от страна на полигона би се разпространило в ниските слоеве на атмосферата, в резултат то ще бъде регистрирано първоначално и в най-високата степен в населените места, разположени в непосредствена близост, а именно селата Борилово и Змеево. При никакви обстоятелства то не е в състояние да достигне до отдалечени райони, като този на гр. Гълъбово. От горепосоченото следва, че армейският полигон край с. Змеево не може да има съществен принос за наднормено замърсяване по отношение на нивата на серен диоксид, поради следните причини:
Първо, боеприпасите не могат да бъдат източник на замърсяване на атмосферния въздух със серен диоксид.
Второ, вместо до увеличаване на концентрацията на серен диоксид, дейностите на полигона евентуално следва да доведат до увеличаване на концентрацията на азотни оксиди в атмосферния въздух над града, но данните от автоматичната станция за мониторинг показват отсъствие на такова по време и на двата инцидента. При това азотните оксиди, както и серните, са обект на непрекъснат мониторинг в продължение на 24 часа от денонощието.
Трето, по време на втория, по-сериозен случай, на 6 август 2004 г. на полигона не са провеждани изпитания на боеприпаси.
Четвърто, първият случай на 6 юни 2004 г. е регистриран първоначално в района на с. Шипка, до гр. Казанлък, а вторият – в с. Ново село. Тоест, и в двата случая няма постъпили оплаквания от населените места в непосредствена близост до полигона – селата Борилово и Змеево. Най-важното, което ще спомена в допълнение към своя предишен отговор, е, че по време на двете наднормени замърсявания със серен диоксид в пункта за мониторинг в гр. Гълъбово е регистрирано синхронно увеличение на нивата на серен диоксид от 20 микрограма до 300 микрограма, без да се превишава праговата стойност от 350 микрограма. Такова значително по обхват въздействие, разстоянието по права линия от Стара Загора до Гълъбово е над 40 км, може да бъде предизвикано единствено от емисиите на серен диоксид, от значителен източник в регионален мащаб, какъвто се явяват енергийните централи в Маришкия басейн. Тоест, то не може да бъде предизвикано от нито един източник с локален характер, какъвто е полигонът в с. Змеево или друг, подобен на него. В сравнение с горепосочената стойност -общо 600 кубични метра – ще посоча, че обемният дебит на остатъчните газове само от един блок на топлоелектрическа централа “Марица-Изток 2” е над 1 млн. кубични метра на час. Допълнително основание, в потвърждение на първия ми отговор по темата и направените в него заключения, дава посочването като доказателство от питащите на отсъствието на подобни инциденти в миналото.
Последното твърдение е невярно, като неверността му се доказва от направения анализ на наличните резултати от измерванията на нивата на серен диоксид от автоматичната измервателна станция – Стара Загора, които са обществено достъпни и се съхраняват в националната база-данни на Изпълнителна агенция по околна среда и регионалната такава, на Регионалната инспекция по околна среда и води. Анализът на данните показва, че до края на 1997 г. случаите на превишаване на установените норми за съдържание на серен диоксид в атмосферния въздух над гр. Стара Загора са били значително повече и са регистрирани значително по-сериозни превишения от двата аналогични през 2004 г. При това действащите от тогава норми са били съответно: 500 микрограма – средночасова и 150 микрограма – средноденонощна, тоест доста по-високи от сегашните норми.
Например през 1998 г. средногодишната норма за съдържание на серен диоксид е била превишена в Стара Загора в 7% от дните, при това са регистрирани случаи, подобни на разглежданите, при които максималната стойност е била до два пъти над праговата. Освен това е било регистрирано и превишаване на действащата тогава средногодишна норма за този замърсител. Аналогична, дори по-тежка ситуация се наблюдава през всички години преди 1998, като впоследствие ситуацията постепенно се подобрява.
За сравнение, от началото на 2004 г. до момента в двата пункта за мониторинг на Министерството на околната среда и водите са регистрирани само 6 средночасови стойности, включително два по време на първия инцидент от 2 юни 2004 г. и два – по време на втория инцидент от 6 август 2004 г., като максималната от тях е 1,5 пъти над праговата стойност от 350 микрограма на кубичен метър, действаща след 1999 г. норма. До момента са регистрирани само две превишавания на средногодишната норма. Отсъствието на инциденти през 2002 и 2003 г. се обяснява с по-ниската степен на натовареност на мощностите на ТЕЦ-овете в Маришкия басейн през летния сезон и отсъствието на необходимата комбинация от критичните метеорологични фактори. Тяхната средна честота според доклада на НИМХ – БАН е един до два пъти годишно.
Уважаеми дами и господа народни представители, искам още веднъж да ви уверя, че Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, Регионалната инспекция по околна среда и води – Стара Загора са действали своевременно, адекватно и отговорно във възникналата ситуация и са предоставили пълната и достоверна информация на всички заинтересовани институции и обществеността на гр. Стара Загора и региона. Изказвам благодарност на академичните среди, областната и общинската администрация, “Гражданска защита” и всички граждани и институции, които оказаха съдействие на Министерството на околната среда и водите при изпълнение на неговите задължения.
Сега бих искала да се обърна към хората от региона на Стара Загора – хората, които работят и живеят там, и да ги уверя, че за нас те са най-голямата ценност. Основен приоритет в управленската програма на правителството в сектор “Околна среда” е подобряване качеството на живот на хората и осигуряване на чиста и здравословна околна среда за тях. Приемането и стриктното прилагане на модерното европейско екологично законодателство, което е почти изцяло транспонирано в действащото българско законодателство, ще обезпечи осигуряването на големи инвестиции в най-модерни и щадящи околната среда технологии и ще гарантира високо жизнено равнище, по-чиста и естетична заобикаляща среда и по-благоприятни условия на живот. Тази цел ще бъде постигната по-бързо, само когато всички ние заедно – централна и местна власт, бизнес и неправителствени организации си подадем ръка и заедно работим за благото на хората и просперитета на България, а не изпадаме в дълбок и траен популизъм.
Искам да ви уверя, че една от първите стъпки, които Министерството на околната среда и водите направи, е подписаният Меморандум за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите, Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, общините Раднево и Нова Загора, мини “Марица-Изток”, едноличното акционерно дружество “ТЕЦ “Марица-Изток 2” ЕАД и “Ремотекс Раднево” ЕАД.
Уверявам ви, уважаеми дами и господа народни представители, че ако всички заедно направим това, което централната власт прави към настоящия момент, то това, което се случва не само в района на Стара Загора, а и в други подобни, ще бъде история. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо министър. Бяхте малко по-пространна, отколкото е необходимо.
Имате думата, уважаеми госпожи и господа народни представители.
Заповядайте, господин Димов.
Йордан Димов (КБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Ние се намираме в една парадоксална ситуация: Стара Загора - регион, Казанлък - регион, заедно с около 100 населени места, изживяват драматично един сериозен проблем – обгазяване, което се повтаря всеки ден. Не само на тези дати, които се цитират тук, и които ние поставихме в нашите два актуални въпроса към Вас и към министър Свинаров, а тази ситуация е ежедневна, ежечасна, макар и в един по-малък район – районът в т.нар. Сърнена Средна гора, едно цветущо кътче на нашата родина и на Старозагорска област. Няма защо да говорим, че някои от нас проявяват популизъм, в т.ч. политически, когато поставяме тези въпроси или търсим решение на този проблем. Популизъм, според мен, проявяват други хора, в т.ч. и Вие, госпожо министър, защото не казахте нищо по-различно от това, което ни отговорихте на питането през миналата седмица в петък. Абсолютно същият по съдържание беше и отговорът на министъра на отбраната Николай Свинаров, който буквално повтори едно написано писмо до народните представители от Стара Загора – тези, които му поставиха всъщност актуалния проблем, касаещ много хора.
И аз в никакъв случай няма да се съглася, няма да се съгласят и старозагорци, не само народните представители, с това, че в момента една шепа хора, независимо от това, че са министри или управляващи, поставят на изпитание здравето и живота на около 200-300 хил. човека. Не говоря за селскостопанска и животинска продукция и т.н. Става дума за хора, става въпрос за малки деца, за подрастващо поколение. Така че, когато говорим и се намираме на дискусия, на диспут, за да намерим решение на този проблем, ние трябва да се гледаме в очите и открито, и ясно да си отговорим на въпроса – има ли източник, а има при всички случаи, и кой е той? Да не прехвърляме проблемите от полигон “Змеево” на комплекса “Марица-изток” и обратно. Напротив, за военния полигон се говори от Ваша страна много малко, Вие се страхувате да споменете, че той евентуално би бил източник на замърсяване.
Искам да Ви кажа, че населението от този край - тези, които живеят денонощно около полигона, а това е едно голямо пространство, около 45 км, всеки ден, денонощно правят статистика на това, което става на полигон “Змеево”. И неслучайно се насочвам към него. Хората, в т.ч. и медиите, разполагат със снимков материал. Всеки ден се броят взривовете. Колегата ви каза – около 1500 взрива за една седмица. И то не само на полигон “Змеево”, т.нар. Змеево, който отива чак до казанлъшкото с. Средногорово, а в т.ч. и източната част на полигона, частта до с. Люляк. На ден 40-50-60 гърмежа, взривове, обгазявания, облаци. Всичко това е неоспорим факт и ние се гледаме в очите и се лъжем! И говорим за “Марица-изток”!
За “Марица-изток” мога да Ви кажа следното - “Марица-изток” в никакъв случай не е източник на това обгазяване. “Марица-изток” е замърсител от друго естество и няма защо да изопачаваме нещата. Аз ще си послужа с факти и аргументи: 45 години работи този комплекс за производство на електрическа енергия от нискокалорични лигнитни въглища. Вярно, с високо сярно съдържание - около 6%. Четиридесет и пет години Стара Загора и Старозагорска област не са имали подобни проблеми като сегашното обгазяване. Тогава, когато в “Марица-изток” се работеше със сушилни заводи, когато нямаше директно изкарване на въглища, когато нямаше 325-метрови комини, когато нямаше електрофилтри, този проблем не съществуваше, не съществува и сега. Казах го и преди – допустими са и са възможни трансгранични замърсявания, но не и в района на Стара Загора.
Още нещо ще Ви кажа: в “Марица-изток” ежедневно се извършват наблюдения и Вие го знаете. Наблюдава се Розата на ветровете, наблюдава се замърсяването на 3-4 точки – с. Полски градец, в “Марица-изток 2”. Всеки момент, всяка екологична и друга организация може да влезе в “Марица-изток” да направи изследвания, да провери, докато това не може да стане на полигона “Змеево”.
Аз разбирам Вашата държавническа функция, като говоря за Вас, като министър на околната среда и водите, имам предвид член на правителството. Най-вече това се отнася и за министър Свинаров. Вие трябва да решавате сериозни национални интереси и сигурно е така. Това са големи отговорности и вие не може да застанете и спокойно да кажете – това е проблемът – 50% или 60, или 70, или 80 на полигона “Змеево”. Но може проблемът да бъде прекратен и да бъде решен само с едно решение на Министерския съвет.
Аз ще си послужа с данни, макар и от медиите. Преди няколко дни, всъщност на 12 август, в. “Българска армия” излиза с един материал, че са одобрени фирми за оползотворяване на боеприпаси с изтекъл срок на годност у нас. Определена е една фирма “Аркос”, която аз не познавам, тя е кандидатствала по проекта, след сериозни проучвания на швейцарски, немски и руски технологии в тази област. Разбира се, определени са още девет фирми, в т.ч. и “Дунарит” - Русе и т.н.
Голяма част от военните припаси, съхранявани за нуждите на Българската армия са произведени през 1975 г., а годността им е 30 години. Ако продължат да се съхраняват тези боеприпаси стават опасни, поради което е необходимо тяхното унищожаване, а това са около 330 тона авиационни управляеми ракети, 269 тона боеприпаси, 420 тона танкови и противотанкови гранати, да не говорим за патрони, барути, тротилови пресовки и т.н.
Аз ви питам, къде се унищожават тези боеприпаси? На полигона “Сливница”? Не, защото е до София. На другите полигони – Корен, Ново село, Бяла? Те са тактически военни полигони за провеждане на учения. Значи единственото място е полигонът “Змеево”. И това е факт. И тези неща се извършват по специална правителствена програма, която е утвърдена през м. март и през м. май влиза в действие. В следващите месеци, включително юни, юли, август, сега и септември, тези проблеми се задълбочават и стават все по-остри.
Използвам това, че влезе в залата и министър Ковачев, а също и от това, че от него току-що получихме писмен отговор, в който категорично се казва, че енергетиката, в т.ч. “Марица-изток”, не са причина за обгазяването на Старозагорска област.
Приключвам и искам да призова колегите народни представители активно да помислят и подкрепят нашето предложение за решение, защото има резон това да се направи – днес проблемът е в Стара Загора, утре може да бъде в някоя друга точка на България. А въпроса ние старозагорци даже сами ще го решим, уважаеми господа министри, и то ще го решим по начин, какъвто се полага за това управление, което в момента ни лъже. Благодаря. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Димов. (Реплика на народния представител Станимир Илчев.) Много моля, не от място. Господин Илчев, много Ви моля, не провокирайте господин Димов!
Продължаваме разискванията, уважаеми народни представители!
Господин Пейчев, заповядайте.

Димитър Пейчев (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожо министър, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Министерството на околната среда и водите вече четвърта година доказа чрез приетата национална програма и нейното изпълнение, чрез затваряне на Глава 22 “Околна среда” година и половина по-рано, чрез изпълнение на законодателната програма, че провежда успешната политика на правителството. България спазва изискванията на Директива 2001/80 на Европейския съюз и е планирала и провежда мерки за намаляване на емисиите до допустимите норми, съгласно приетата за целта програма за прилагане, която е неразделна част от преговорния процес с Европейския съюз.
Каква е успешната политика, госпожо Масларова, ако слушате? Успешната политика е тази, която е насочена с грижа за здравето на хората и създаваща добър микроклимат за добър бизнес. Приложението на директивата би имало съществено значение за подобряване на опазването на чистотата на атмосферата и околната среда, като тя ще се реализира чрез комплексни разрешителни.
Участието ми в Комисията по околна среда и водите и Комисията по енергетика ми дава право да разгледам въпроса комплексно. Има регистрирани превишения на максималната еднократна норма на серен диоксид съответно 434,33 и 527,44 при норма 380 микрограма на кубичен метър. И това всички ние го чухме ясно в отговора на министър Арсенова на 17 септември т.г. Министерството на околната среда и водите не крие информацията, напротив, веднага е известена “Гражданска защита” и е разпоредено извънредно пробонабиране в пунктовете на мониторинговата мрежа, като едновременно са изискани данните от двете автоматични станции за контрол на качеството на атмосферния въздух на ТЕЦ “Марица-Изток 2”, разположен на ТЕЦ-2 и с. Полски Градец. Спешно е потърсено съдействието на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН. Според експертите основен източник на замърсяването, довело до регистрираните превишения за двете минимални превишения са емисии от трите топлоелектрически централи плюс ТЕЦ “Марица-Изток 3” с четири енергийни блока и “Брикел”.
Анализът на националния енергиен баланс налага да се приложат преходни периоди и това Министерството на околната среда и водите е договорило с Европейската комисия като конкурентни дейности за постигане на съответствия. За ТЕЦ “Брикел” – лигнитни въглища от Маришкия басейн, 865 мегаватчаса топлинна мощност, ограничена експлоатация в рамките на 20 000 часа от 2008 г. до 2011 г. и извеждане от експлоатация на цялата централа. За ТЕЦ “Марица-Изток 2” от Маришкия басейн с действащи блокове от 1 до 6 – 3100 мегаватчаса, нови блокове 7 и 8 – 1212, са изградени две сероочистващи инсталации с капацитет и полезно действие 94% степен на очистка за новите блокове 7 и 8 на стойност 120 милиона. Сключени са договори за изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 5 и 6 на стойност 120 млн. и за блокове от 1 до 4 се провежда рехабилитация и изграждане на нови очистни съоръжения по сключеното споразумение, което ние ратифицирахме тук в Народното събрание от фирма “Мицуи” и Японската банка за международно сътрудничество на стойност 25 млрд. йени. В ТЕЦ “Марица-Изток 3” с 2420 мегаватчаса се изграждат две сероочистващи инсталации отново със степен на очистка 94% на всеки два от блоковете на стойност 200 милиона.
Спрях се подробно на информацията, за да ви убедя, че директното приложение на нормите на директивата би довело до непосилни икономически тежести. Преходните периоди ще позволят инвестициите да се разпределят в по-дълъг период и промишлеността да поеме по-равномерно капиталовото натоварване.
Като член на Комисията по околна среда и водите и на Комисията по енергетика аз ви питам какво не е свършено от Министерството на околната среда и водите и от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси в качеството на едното като контролен орган, на другото като експлоатация? Като член на гореспоменатите комисии аз Ви питам: какво не е предприето с оглед запазване на работниците и стабилизиране на икономиката на страната?
И като депутат от НДСВ и управляващата коалиция аз заявявам и съм убеден, че всички действия на министър Арсенова, министър Ковачев и министър Свинаров в случая са адекватни, че в бъдеще ще работят задълбочено и отговорно.
Вие задавате въпроси за Змеево. Имате прекрасни специалисти във въоръжението и в боеприпасите. Задайте им въпросите какви са съединенията, които се използват в бомбите и във взривателите като цяло.
Емилия Масларова (КБ, от място): Избрали сме си министерство и правителство.
Димитър Пейчев: Това правителство ви обяснява, че тротилът представлява тринитротулуол. Там няма сяра. Другото е хексоген. Има азот и нямаме превишение на тези емисии, които се следят на 24 часа.
Второ, дори минимални концентрации от хексоген, които не биха изгаряни или които не биха се взривили, господин Божинов ще ме разбере, това са десетки части от микрограма, в съприкосновение с влагата образуват изключително наситена червена боя, червен цвят, който се следи.
Трето, програмата, която правителството с неимоверни усилия изгради за унищожаване на боеприпасите, не включва елементарно взривяване, а включва разснарядяване. Прочетете програмата. Разснарядяване означава следното: разглобяване на боеприпаса в условия, които са заводски, сваляне на взривното вещество, сваляне на взривателя, използване повторно на тези вещества. Има създадена програма, която да използва вторично тези взривни вещества. Възможен е и случай на корозирали боеприпаси, които би трябвало да бъдат взривени, но те ще бъдат минимални количества. Така че смятам, че твърденията за замърсяванията от Змеево, че този полигон е причина за абсолютно всички тези замърсявания, са безпочвени. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Пейчев.
Заповядайте за реплика, госпожо Манева.
Евдокия Манева (ПГОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Пейчев! Съгласна съм с голяма част от Вашите аргументи. Не съм съгласна само с това, че начинът, по който Вие и различните представители на правителството защитавате вашата теза не е убедителен за населението от Стара Загора, тъй като в различните мотиви и в изказванията на различните представители има противоречие. Това е най-слабият момент във Вашата защита.
Аз обаче не съм съгласна с това този случай да се използва за политически цели. Мисля, че точно такъв е моментът. Спомням си, че бях в подобна ситуация по време на югославската криза, когато се разказваха невероятни страхотии, когато на населението му се правеха откровени внушения, които след това не се потвърдиха. По същия начин се действа днес – с предубеждение се внушават определени страхове на хората, които вероятно ще се окаже, че нямат нищо общо с реалността. Няма да забравя тогава един представител на БСП – господин Гайтанджиев, който с рупор стоеше пред Министерството на околната среда и с много патос говореше убедително с факти и аргументи. Когато го поканих да дойде в лабораторията и сам да пожелае да изследваме това, което той смята да направи, той каза: мен данните не ме интересуват, това е политика!
По този начин ми прозвучаха аргументите на господин Димов, че за миналите години не е имало подобни ситуации, за 45 години нямало подобни ситуации. Аз ще ви кажа, че съм взела данни от 1993 г., просто си припомних някои неща, които имаха значение. Десетки пъти е надвишавана концентрацията на серния окис и в района.
В заключение искам да кажа, че ние затова...
Йордан Димов (КБ, от място): Да, 300 пъти.
Евдокия Манева: Да, и 300 пъти е имало. Затова предлагаме Министерският съвет да излезе с единно становище по въпроса, за да няма разнобой между отделните министри и населението да бъде успокоено. Това е в интерес на всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Манева.
Господин Пейчев, имате възможност извън времето, разполагате с три минути за дуплика.
Димитър Пейчев (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаемата от мен госпожа Манева потвърди това, което казах преди малко. Наистина не исках да засягам политически елементи, исках просто технически да обясня на гражданите. Ние не се оправдаваме, не заставаме в положението на оправдаващи се. Чисто просто разглеждаме една теза, която смятаме, че сме водили правилно и бих искал да се върна назад в годините, да проверим какви са количествата на боеприпасите, на изпитанията, които са правени на оръжията.
Кои са полигоните? Те не са само в Змеево, а и в Сопот, Свежен, Мъглиж. Количествата боеприпаси, които се изпитваха там… (Шум и реплики в блока на КБ.)
Обясняваме ви бавно и спокойно, защото това не е потребителската ви кошница, която носехте на тази трибуна. Става дума за боеприпаси, които се изпитват.
Емилия Масларова (КБ, от място): Тя беше пълна, господин Пейчев.
Димитър Пейчев: Да, и сега е още по-пълна.
Господин председателю, ако може да направите бележка – от място да не се правят бележки.
Обясняваме Ви, госпожо Масларова, неща, за които сме се събрали тук, по питането, което сте внесли.
В момента ние не правим никакъв политически чадър, никакво затъмнение, каквото се правеше години наред преди 15 години. На всички вас това е ясно. Нашето правителство е първото, което съвместно с ДПС си позволи в този регион – Старозагорския, да изгради съоръжения за очистване на околната среда. Такива са изградени на блокове 7 и 8. В момента се изграждат на блокове 5 и 6. На блокове от 1 до 4 се извършва рехабилитация след 30 години и се изграждат очистни съоръжения. Изграждат се допълнителни намивни полета, в които ще се събират отпадъците. Приключихме успешно започнатото от правителството на СДС за ТЕЦ 1 – преговори. Продължихме с развитието на Мини “Марица-изток”. Това ли е неуспешната политика? Напротив, ние ви показваме, че имаме волята и желанието да опазим околната среда, а някой се опитва да отклони вниманието на хората.
Какво се случи, когато направихме изпитанията за унищожаването на ракетите? Какво показаха данните от лабораториите? Министрите ще ви кажат – нямаше превишение на пределно допустимите норми. Някой се мъчи да предизвика истерия. Горивото замина в Румъния по договор, който може да поискате да видите. (Шум и реплики в блока на КБ.) Има договор, който е подписан, и не искам да заблуждавате хората. Изкарайте договора и го покажете. Има експедиционни документи, от които е видно, че това гориво е напуснало Република България. Благодаря ви за вниманието. (Частични ръкопляскания от блока на НДСВ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Пейчев.
Има думата за изказване господин Божинов. Имате 3,45 минути.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател, аз ще говоря 30 сек. Най-удачно беше да го направя под формата на реплика, но нямам процедурна възможност. Госпожа Манева цитира лицето Гайтанджиев като представител на БСП, че е казал: “Мен данните не ме интересуват. Това е политика”. Вие направихте аналогия с характеристиката на днешния дебат. Истината е друга. Лицето Иван Гайтанджиев е член на БСП и никога не е правил това изявление, а лицето Стефан Гайтанджиев, който ви е заявил, че не го интересуват данните, а това е политика, е от политическото движение “Екогласност”. Ако вие не сте направили неволна грешка, а сте подменили фактите, това също е политика, но много лоша политика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Божинов.
Господин Мазнев, заповядайте за изказване. Имате 4,35 минути.
Стефан Мазнев (ПГОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа! Точно преди две седмици по време на парламентарния контрол аз зададох въпрос на господин Свинаров – министър на отбраната, за това кой е източникът на обгазяване на Старозагорска област, тъй като той категорично пред медиите няколко дни преди това заяви, че го знае. Въпреки това в отговора си министър Свинаров не посочи източника на обгазяване на Старозагорска област, като се позова на един вероятностен доклад на БАН. Казвам вероятностен, защото там също не е посочен категорично източникът на обгазяване на Старозагорска област. Казва се, че е възможно да бъде от ТЕЦ-овете.
И все пак, уважаеми дами и господа, в отговора си министърът заяви две важни неща. Първо, той не отрече множеството взривове на полигона, броя на които аз изнесох във въпроса си подробно по дати и часове. Това са десетки взривове на ден. На второ място, министърът каза, че наистина мащабен плътен облак със синкаво-черен цвят е имало край полигона, тъй като помощник-дежурният на поделението е докладвал за такъв облак в 15,15 ч., госпожо Арсенова, в злокобната за Старозагорци дата 6 август т.г.
Какво става по-нататък? Петнадесет минути след това, в 15,30 ч. охраната на поделението докладва, че въпросният облак вече е навлязъл в района на поделението. Близо час след това, в 16,20 ч. облакът, забележете, най-нахално и невъзмутимо се разполага и над самия щаб на поделението.
Уважаеми дами и господа, това са много тъжни факти, които обаче са безспорни. От своя страна те също поставят много важни въпроси.
На първо място, как така облакът е бил изпуснат от някой от ТЕЦ-овете на енергийния комплекс “Марица-изток”, без никой да го забележи, най-малкото някой от жителите на околните села?
След това, как този масивен и плътен облак е изминал близо 50 км разстояние от енергийния комплекс до полигона, и то, забележете, без да се разсейва, и то на север, обратно на нормалната посока на вятъра и отново без никой да го забележи? Забелязан е чак в близост до полигона. Нека този или тези, които обвиняват енергийния комплекс, да отговорят на този феномен.
На следващо място, спорно е дали облакът не е бил най-напред над полигона, а след това да се е изместил навън, а не обратно, както твърди министърът.
Спорно е също така дали във въпросния облак освен серен двуокис не е имало и други отровни вещества, които обаче не са установени, просто защото няма подходяща апаратура за тяхното измерване, което бе признато и от министър Арсенова при посещението й в Стара Загора преди две години. Ставаше въпрос, че няма модерна техника за измерване на такива вещества.
И все пак, уважаеми дами и господа, според господин Ковачев енергийният комплекс “Марица-изток” не е виновен за обгазяването. Според господин Свинаров и полигонът не е виновен. А госпожа Арсенова току-що докладва: “И ние не знаем. Ние само правим измервания”. Дори прехвърли топката и изкара виновни общинарите в Стара Загора. Ако пък попитаме господин Петканов дали това е терористичен акт, сигурен съм, че и той ще отрече, макар че тези инциденти наистина приличат на терористични актове.
Тогава остава открит въпросът – кой е виновникът и кой най-вече ще понесе щетите от похабената реколта? Защото, госпожо Арсенова, Вие тук изнесохте един кабинетен доклад, но в средата на август аз се разходих в селата около полигона. Всички хора казаха, че реколтата е унищожена. Преди три дни бях в с. Горилово. Доматите им …
Господин председател, прекъснете ми времето, защото някой занимава в момента министър Арсенова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Госпожо Арсенова, тази фраза е насочена към Вас.
Господин Ганчев, моля, не пречете на министър Арсенова.
Стефан Мазнев: Преди два дни в с. Горилово ми показаха домати с големината на орех – кафяви, изпопадали по земята. Миналия петък бях в с. Мирово. Говорих с господин Добри Кобуров. Той сподели, че няколко дни след тези инциденти над селото пада дъжд – те го наричат киселинен дъжд – който унищожава реколтата тотално. Грозде, плодове, домати – всичко е изпопадало на земята. Не всеки получава министерска заплата и хората се надяват на тези дворчета, а с тези стрелби просто им се взема залъкът от устата.
За мен е ясно едно – тези инциденти с обгазяване на Старозагорска област на 2 юни и 6 август са симптоматични примери, дами и господа, за пълната некомпетентност на това правителство да реагира в условия на кризи, особено при сегашната тревожна терористична обстановка.
Тук ще дам един контрапример на примера, който даде госпожа Манева. Припомням чернобилската криза, когато хората бяха успокоявани, че няма нищо и бяха оставени на радиационно облъчване, а висшите ешелони на властта тогава получаваха специални здравословни грижи, специална минерална вода, специални хранителни продукти. Нека това не се повтаря. Такава е молбата ми, госпожо Арсенова. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви и аз, господин Мазнев.
Министър Милко Ковачев. Господин министър, ще Ви помоля да бъдете по-кратък от министър Арсенова. Колко минути са Ви необходими?
МИНИСТЪР МИЛКО КОВАЧЕВ: Колко ми давате?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Седем минути стигат ли Ви? Заповядайте.


МИНИСТЪР МИЛКО КОВАЧЕВ: За мен думата на председателя е най-важната в Народното събрание. Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! За съжаление, наистина, като че ли ние обсъждаме по-скоро някакъв политически въпрос, отколкото същността, демонстрираме същността на въпроса и го обясняваме пред загрижените граждани на България.
Мисля че тук, в тази зала, многократно е имало призиви да бъдат поканени специалисти, и затова, ако ми разрешите, и ако приемете това предложение, след моето изказване бих пожелал да поканите в залата специалистите от БАН, които направиха доклада, тъй като казусът, който днес се обсъжда, е комплексен.
Това, което бих искал да спомена и да кажа, е, че еднозначно няма разминаване между мненията и становищата на отделните министерства. Всяко едно от тях коректно е отразило информацията, с която разполага към момента, за да може българската общественост максимално ясно и прозрачно да бъде уведомена за настъпилата екологична обстановка.
Да, в комплекса "Марица-изток" се използват нисколигнитни въглища, които имат относително високо съдържание на сяра и този въпрос винаги е бил във фокуса на технологиите, които са използвани за тяхното оползотворяване, като единствения български национален енергиен ресурс. В този смисъл не е случайно, че в ТЕЦ "Марица-изток 2" към момента на нейното изграждане е изграден най-високият комин на Балканите.
Същевременно, когато през 2002 г. нашето правителство завърши проекта за първите сероочистващи инсталации, много политици, включително избрани от региона, си позволиха през медиите да питат в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси и правителството – изграждането на сероочистващи инсталации няма ли да доведе до повишаване на тока? Тоест, това заиграване е много по-вредно за обществеността, отколкото действително последователната политика, която правителството провежда за адресиране на екологичните проблеми и за привеждане на всички инсталации в комплекса "Марица-изток", в съответствие с българското екологично законодателство, което е хармонизирано с европейското.
Много често през тези три години, през които ние успяхме да структурираме проекти за 1 млрд. евро в комплекса "Марица-изток", половината от които насочени към опазване на околната среда, към създаване на почистване на емисиите от тези централи, ние бяхме питани – а колко ще стане цената на енергията?
Нека днес, когато обсъждаме една наистина възникнала кризисна екологична ситуация в района на Стара Загора, нека ясно да заявим пред гражданите на България, че Народното събрание - с промените в законите, с подкрепата на енергийната стратегия, с промените в Закона за енергетиката, с цялата подкрепа на инвестиционната политика в енергийния отрасъл, подкрепя усилията на правителството за решаване в дългосрочен план на тези въпроси и за това гражданите на тази страна да живеят в една по-чиста околна среда с максимално използване на вътрешните, българските енергийни ресурси.
И по конкретния казус мисля, че има доста комбинирано въздействие. Всъщност контролът, който се осъществява непрекъснато в централите от комплекса "Марица-изток", не показва към този момент извънредно изхвърляне на серни съединения, на серни диоксиди. Същевременно анализът на БАН ясно показва, че нашето решение за ограничаване на срока на експлоатация на някои от инсталациите в комплекса "Марица-изток", във връзка с прилагането на директивата за големи горивни инсталации и затварянето на Глава "Околна среда" е абсолютно правилно. И там, вие знаете, че както бяха договорени преходни периоди, както вече беше споменато, така и експлоатацията на някои инсталации, беше ограничена, поради тяхната възраст и поради невъзможността им в разумни срокове и при разумни средства те да бъдат модернизирани.
Днес в комплекса "Марица-изток" се изграждат сероочистващи инсталации в ТЕЦ "Марица-изток 3" на четирите блока и те ще бъдат завършени през 2006 г. Днес се очаква първа копка на проекта за модернизиране на 1 до 4 блок на "Марица-изток 2" и тя ще се състои на 4 октомври т.г. в района на "Марица-изток". Днес имаме ограничена експлоатация на "Брикел" в рамките на 20 хиляди часа след 2007 г. и очаквано извеждане от експлоатация към 2012 г.
Именно това са фактите, които ние трябва да кажем на българската общественост, а не да пишем статии – как затварянето на Глава "Околна среда" ще предизвика колапс на българската икономика. Напротив, правителството в съвсем разумни срокове е предвидило поетапно инвестиции, за да може българският гражданин да живее в една по-чиста околна среда, за да може българският гражданин да живее по-добре и по-богато. И не само това, не само в документи е предвидено, но българското правителство е предвидило и ресурси, и реализира проекти, за да може да остане комплексът "Марица-изток" важен елемент от българската електроенергетика.
И с това ще завърша, като помоля Народното събрание да разреши експертите от БАН да влязат и да представят своята експертиза пред Народното събрание.
Емилия Масларова (КБ, от място): Защо? Да са дошли в комисиите!
МИНИСТЪР МИЛКО КОВАЧЕВ: Защото многократно в тази зала е имало призив към правителството да не говори политически, а да говори през устата на експертите. Нека да ги чуем.
Емилия Масларова (КБ, от място): Господин Ковачев, те бяха поканени да дойдат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин министър. Перфектно се вместихте във времето.
Много ви моля, бъдете по-спокойни, уважаеми народни представители.
Искам да дам думата на госпожа Масларова. С две 2 мин. и 55 сек. ще разполагате, госпожо Масларова.
Заповядайте.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми госпожо министър, господин министър! Мисля си, че експертите трябваше да дойдат на общинската сесия в Стара Загора, когато бяха поканени всички министерства и там да говорят. Тук е Народно събрание, мисля си, че по-високо равнище от министрите не е необходимо. Още повече, аз искам да заявя от тази трибуна, че аз вярвам на министър Милко Ковачев. Вярваме на всичко онова, което се прави в областта на инвестициите, желаем го и винаги в комисията нашата парламентарна група е подкрепяла инвестиционните средства за екологичните параметри на "Марица-изток".
Тук проблемът не е в господин Ковачев. И това стана ясно, още повече, че ние току-що получихме писмен отговор от него и аз вярвам, пак казвам, в това, което той казва.
Момент само да ви кажа: "Анализът на тези данни категорично отхвърля възможността обгазяването на Стара Загора да е причина от комплекс "Марица-изток". Приключвам с това!
Тук става въпрос за нещо друго, до което нямаме информация, за което не сме допуснати и което е забулено в тайна за гражданите на България и Стара Загора. Тук не става въпрос да създаваме напрежение, тук става въпрос да говорим честно и откровено, и ако имаме някакви ангажименти, свързани с нашите международни, военни и други отношения, да го правим по начин, по който да компенсираме, да пазим, да съхраняваме българската земя, българските води, българската природа и най-вече това, което каза госпожа Арсенова, най-голямото богатство – хората.
Само няколко данни, господин Мазнев каза част от тях. Той говореше за 6-и, аз ще ви кажа – на 24 август има 78 взрива. Описани – 10,30 ч., 10,42 ч. 10,47 ч., 10,56 ч. Имаме наблюдения за цял месец, всеки ден какво става на полигона в Змеево.
Господин Пейчев ни говореше какво се прави в “Марица-изток”. Чудесно! Ние обаче питаме какво става, защо Гражданска защита, защо Регионалната инспекция по околната среда, защо никой не е допуснат да наблюдава екологичния фон на територията около Змеево и на самото Змеево? Така било в международните стандарти. Извинявайте, госпожи и господа, когато международните стандарти по заплати станат 3000 евро в България, тогава ще ни давате ум и разум какви да бъдат нашите международни стандарти! Но тук трябваше да дойде и министър Свинаров да даде отговор на доста въпроси, за които ние се интересуваме и имаме право да ги знаем. Затова ние казваме в нашия проект за решение, че искаме закрито заседание. Нека да обсъдим мъдро и спокойно нещата. Но е факт, че обгазяване има и то 42 пъти за шест месеца са превишени нормите в Старозагорско, не само на 2 и на 6 август. Факт е, че реколтата е унищожена. Факт е, че има зарево и тътени нонстоп. Факт е, че хората имат парене в гърлото и очите. Всичко това са факти. Само не е факт и никой не иска да каже откъде и какви мерки ще вземе.
Така че аз ви призовавам, колеги, разумно и спокойно да приемем решенията и да обсъдим въпросите, за да вземем най-необходимите и неотложни мерки за защита не само на гражданите на Старозагорския регион, а и на цяла България. Защото част от компонентите се трансформират чрез храни в много повече райони в страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
Времето за Коалиция за България приключи.
Министър Ковачев, заповядайте.
МИНИСТЪР МИЛКО КОВАЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, тъй като няколко пъти се цитира писменият отговор, искам да кажа, че там пише: “Анализът на тези данни категорично отхвърля възможността обгазяването на Стара Загора да е причинено от комплекса “Марица-изток”.” Но нека да видим на кои данни. Става въпрос за наземните измервания, които се правят от инсталациите в самите централи и скоростта на вятъра. Затова помолих да бъде поканен експерт от Българската академия на науките, защото тук става въпрос за феномен, който става в атмосферните слоеве далеч над зоната на измерване от инсталациите в самата централа. И това е необходимо, за да може българската общественост добре да разбере явлението. В този смисъл нито се отказвам от своя отговор, нито той означава, че няма принос на емисиите. Защото ако няма емисии, ако няма принос на емисиите от централите в комплекса “Марица-изток”, тогава обществеността ще ни попита: “А тогава защо трошите толкова пари?”. Да, необходимо е да се изхарчат тези пари, необходимо е да се изградят тези инсталации и ние винаги ще бъдем под риск от такива атмосферни явления и в бъдеще, ако не реализираме инвестиционната програма, която именно това правителство и именно това мнозинство е защитило и реализира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин министър.
Разискванията продължават, като Коалиция за България и ОДС изчерпаха своето време. НДСВ обаче има време, което ми дава основание да поканя народния представител от Кюстендил госпожа Ваня Цветкова.
Заповядайте, госпожо Цветкова.
Ваня Цветкова (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Разглеждайки проекта за решение и мотивите относно периодичните обгазявания на жителите на Старозагорска област, се питам наистина ли БСП са загрижени за живота и здравето на хората и работещите в Източномаришкия регион или сме в предизборна ситуация и е необходима известна доза популизъм? Дай Боже, да е заговорила гузната съвест на БСП от трагедията на Чернобил и от отровените хора в Русе.
Емилия Масларова (КБ, от място): Моля да й направите забележка!
Любомир Пантелеев (КБ, от място): А какво правеше господин Близнаков по времето на Чернобил? Къде беше?
Ваня Цветкова: Затова може би не вярват на институциите народните представители на БСП или се опитват да всяват страх и напрежение, та дори и стрес сред населението.
Вълнуват ли се от необходимостта за възстановяване на екобаланса в засегнатите области от въгледобива и къде се крие тяхната готовност за взаимодействие в областта на опазване на околната среда на територията на Старозагорска област? Кое ме кара да си задам този въпрос? Първа точка от проекта за решение е в едномесечен срок Министерският съвет да изясни причините за многократните обгазявания и възможни пълни изследвания. Многократно тук бе заявено, че Националната автоматизирана система за контрол на качеството на въздуха разполага със следните пунктове. Аз ще ги повторя, все пак да ги чуете.
Емилия Масларова (КБ, от място): Ние ги знаем наизуст!
Ваня Цветкова: Два в Стара Загора, един в гр. Гълъбово, един в Градец... Ако обичате, да ме изслушате, ние също имаме ТЕЦ и горим въглища със сяра, така че общо взето съм запозната с проблема. Един, разположен до “Марица-изток 2”, последният работи в непрекъснат режим 20-часов, като подава данни за концентрациите на контролираните атмосферни замърсители в регионалната изпълнителна агенция всеки един час. Останалите пунктове са с ръчно пробовземане и последващ лабораторен анализ. Като се извършат четири пробонабирания ежедневно, в Изпълнителната агенция по околна среда се изготвя бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната и се публикува всеки ден на Интернет-страницата.
В допълнение Регионалната инспекция в Стара Загора ежемесечно изпраща в общината обобщен бюлетин за резултатите от пунктовете за мониторинг. Нещо повече, след инцидентите на 2 и 6 август е потърсено съдействие от НИМХИ при БАН – това, което вие не искате да чуете – но и на тях, както е видно от проекта за решение, БСП не вярва. Съвместно с представители на лаборатория Унвент институт - Щутгарт по настояване на община Стара Загора са извършени допълнителни проби и анализи. И на тях ли не вярвате, колеги от БСП?
Емилия Масларова (КБ, от място): Вие видяхте ли тези проби?
Ваня Цветкова: Видяла съм ги!
Емилия Масларова (КБ, от място): Къде ги видяхте?
Ваня Цветкова: Министерството на околната среда и водите отговаря за установяването на националните норми за допустими емисии от отделни категории дейности и норми за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и нашето правителство, господа от БСП, е започнало рехабилитация на ТЕЦ “Марица-изток 3” и на блоковете от І до VІ в ТЕЦ “Марица-изток 2”, включващи изграждането на сероочистваща инсталация на обща стойност 480 млн. лв. След нейното приключване общите емисии на серни оксиди от двата ТЕЦ-а ще намалеят над 10 пъти. Тези мерки се прилагат само и единствено за подобряване на екологичния баланс в региона и здравето на жителите на Старозагорска област. И това са действия, които са предприети точно от това правителство.
Разбирам желанието ви и политическата необходимост да насочвате дебата към полигона в Змеево. Времената обаче, господа от БСП, доста се промениха, а и отговорността на институциите в това число, сравнявайки ги с онзи ужасяващ спомен от трагедията в Чернобил и стотиците отровени хора от Русе.
Йордан Димов (КБ, от място): Елате да Ви заведа една седмица в Змеево на гости!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря, госпожо Цветкова.
За реплика – заповядайте, господин Пейчев.
Димитър Пейчев (НДСВ): Благодаря Ви, господин председател. Аз очаквах от госпожа Ваня Цветкова, че ще обясни и на колегите от БСП каква е разликата между емисии и имисии – едното е излъчване от точков източник или тръбопровод, емисията, а имисиията е концентрацията, която се създава в околната среда. Така че при инверсни процеси при разрешена емисия може да се получи имисия, по-висока от разрешената. Затова бяхме поканили хората от Националния институт по хидрология и метеорология. Благодаря.
Емилия Масларова (КБ, от място): Господин Пейчев, тази разлика я знаят и жителите в региона, не ги принизявайте толкова!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Това аз не го възприех като реплика, господин Пейчев. Продължаваме дискусията.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Няма ли да има дуплика?
Емилия Масларова (КБ, от място): Какво да каже Ваня Цветкова, като не й е написано? Няма листче!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми народни представители, продължаваме дискусията. Господин Христов, имате думата.

Моньо Христов (ПГНС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Съжалявам, че тук чух някои неща, които изместват по някакъв начин проблема и центъра на тежестта на този проблем, а центърът на тежестта върху този проблем са хората в Старозагорска област, където има определени проблеми. Считам, че всеки може да използва факти и да прави инсинуации около фактите в полза на своите политически пристрастия, но мисля, че в случая имаме един казус, който изисква отговорността на Народното събрание и на народните представители да вземат съответното решение, за да се открие кой е източникът на замърсяването или обгазяването на Стара Загора. Защото това е моето мнение, но и мнение на много хора, разните предположения – климатични фактори, обстоятелства и други, са общо взето в рамките на предположенията, а източникът на замърсяване, обгазяване и вредни емисии е в доста продължително време. Трябва да кажем, че не става дума за 6 август, не става дума само за 2 юни, а става дума и за други дни в Старозагорско.
Ето защо, господин председател, аз имам само едно предложение. Запознавайки се с предложенията, внесени от различни народни представители, когато се търси този източник, както е записано в две от декларациите, аз искам да влезе да се извърши наблюдение на обекти от съседните области – имам предвид съседната област Сливен и съседната област Хасково. Защото вероятността този източник да не бъде в рамките на Старозагорска област, а да бъде от съседна, е много голяма. Няма да казвам какво точно имам предвид, но в тези две области има също определени мощности, полигони и предприятия, които могат да създадат и да предизвикват това, което се е случвало в Старозагорска област.
Не знам къде точно може да отнесем моето предложение – може би към това на БСП или това, внесено от господин Соколов и госпожа Михайлова, но така или иначе е свързано преди всичко с откриването на тоя източник и той да бъде потърсен и в отделните области. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви и аз.
Народен съюз изчерпа също своето време.
Госпожо Арсенова, смятам засега да се въздържа да Ви дам думата. Само в краен случай, при силно желание на депутатите, тогава мога да го направя.
МИНИСТЪР ДОЛОРЕС АРСЕНОВА: Аз съм убедена, че те го искат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Виждам, че имате желание, но засега се въздържам да го направя.
МИНИСТЪР ДОЛОРЕС АРСЕНОВА: Те ми зададоха много въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Нека да го оставим накрая, защото накрая може да добиете пак такъв силен ищах, пък аз тогава вече няма да мога да го удовлетворя.
Продължаваме с разискванията.
Заповядайте, господин Чакъров.
Искам да обърна внимание, че разполагате с не повече от пет минути.
Джевдет Чакъров (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожо и господа министри! Днес тук разискваме ситуацията в Старозагорска област с оглед на периодично обгазяване, по-точно за превишаване на пределно допустимите норми на серен диоксид на 2 юни и на 6 август. Естествено е, че и до голяма степен може да се споделят притесненията на хората, които живеят в този регион. Ние ги споделяме и с оглед на това, като политическа сила, сме проучили и ситуацията, и предприетите мерки от страна на управлението ни и ние, като коалиционен партньор в управлението на страната.
От всичко това, което е изказано дотук, е видно, че насоките на мисълта относно източниците на замърсяването са насочени основно в два пункта – единият в региона “Марица-изток” с тецовете и “Брикел” и суспекцията, която се изразява от страна на питащите народни представители по отношение на “Змеево”.
Първо, бих искал да взема отношение по това какво е направено, какво е предприето от страна на изпълнителната власт и естествено аз, като член и председател на Комисията по околната среда и водите, заедно с колегите сме проследили и установили, че още от момента на получаване на сигнали за повишаване на пределно допустимите норми е предприето и са реализирани действия, абсолютно адекватни на ситуацията. Тоест и Министерството на околната среда и водите, и всички ресорни и отговорни институции са предприели необходимите действия и са взели съответните мерки.
Това, което е в правомощията и задълженията на Министерството на околната среда и водите. Разпоредено е своевременно да се вземат допълнителни проби, да се анализират, освен това съответно са осведомени и активирани всички институции на областно, общинско и национално ниво, с оглед на това да бъдат предприети всички мерки, които да защитят здравето, живота на хората, а също така и състоянието на околната среда. Считаме, че тези мерки са били адекватни не само към момента, а и впоследствие.
Моят апел тук, макар да беше отправен и от преждеговорещи, наистина в този случай ние трябва да подходим надпартийно, в случая не трябва да политизираме ситуацията, ние трябва да вземем мерки и решения, с които действително да бъдат защитени правото и възможности на условията за здраве и за нормален живот на всички, живеещи в този район. С оглед на това аз приветствам изказването на министрите, които изложиха тук всички необходими мерки.
Видно е, че в региона на “Марица-изток”, които функционират, както каза и господин Димов, над 40-45 години, първо е налице една сериозна амортизация. Второ, необходими са сериозни инвестиции, такива каквито се правят, в момента се реализират и са предвидени доста огромни средства. В момента има реализирани над 120 млн. лв., има сключени споразумения. Близо 8 от блоковете ще отговарят на европейските и световни критерии.
От това, което сме получили като анализ и като база данни, е видно, че химическите елементи, които биха се съдържали в боеприпасите, не са установени като завишени норми. Тоест в никакъв случай ние не можем да се насочим към “Змеево”. Но в проекта за решение, който предлагаме да бъде приет от Народното събрание, е видно, че насоката на нашата мисъл, именно с оглед на двата източника на замърсяване, е да бъдат постоянно под контрол “Марица-изток”, за което е видно, че Министерството на околната среда и водите и ние, като парламентарна комисия и като политическа сила, ще следим всичко това да бъде контролирано и наблюдавано.
Това, което бих искал да кажа е по т. 3 от нашия проект за решение – че Министерството на околната среда и водите, въпреки че в момента няма такава база данни да осигури допълнителен мониторинг, с който наистина да се следи по-изкъсо дейността и евентуални емисии, които биха се получили от страна на “Змеево”, така че същевременно веднага да бъдат предприети необходимите мерки и действия. Това е нашата воля, това е нашето предложение като проект за решение от страна на Народното събрание. Отново повтарям, най-важното в случая са здравето и живота на хората и състоянието на околната среда, за което ние винаги бихме дали нашата подкрепа. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Чакъров.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, искам да обърна внимание за оставащото време: Национално движение Симеон Втори разполага с 12 мин. и 25 сек., заявено е изказване от господин Механдов и доц. Борислав Великов; на Коалиция за България, ОДС и ДПС - времето е изчерпано; Съюзът на демократичните сили разполага с 3 мин. и 30 сек.; Народен съюз е изчерпал времето си; Новото време – 3 мин. и 15 сек.; независими – 2 мин.
Давам думата на господин Механдов.

Христо Механдов (НДСВ): Уважаеми господин председател, госпожо министър, колеги! Изказвам се като представител на Старозагорски избирателен район. Не съм специалист в тази област, но живея в Стара Загора, моите близки живеят там, приятели, но трябва да ви кажа, че наистина обстановката в Стара Загора е изключително тревожна и напрегната, хората имат своите притеснения и това е съвсем нормално.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Няма никаква политика.
Христо Механдов: Няма никаква политика, има опити обаче да не се чуе мнението на специалистите, резултатите от изследванията и да се говори и да се използват категории от рода на потвърдени слухове, достоверни източници. С медийни изяви се нагнетява една обстановка, която е крайно опасна според мен. Говорили сме много пъти с колегите от всички парламентарни групи и наистина след ракетите отговорът, който се получи, не задоволи някои, не се прие от всички и напрежението у хората остана. В тази ситуация трябва да говорим с факти или да оставим да говорят специалистите, а не всички, които не сме добре подготвени в тази област, искаме да чуем това, което ни се иска, и хората биват непрекъснато заливани с информация по начин, по който не мога да приема, че тази информация е достоверна.
Какво имаме като факти? Имаме едно заседание на кризисния щаб на Гражданска защита и на компетентни органи в Стара Загора, от което има едно заключение, има готова експертиза, поръчана от Националния институт по метрология и хидрология към БАН. Ако бяхме малко почакали с дебата, но никога не е излишно да се говори за околна среда и за здравето на хората, скоро ще излязат резултатите от поръчаните параметри за изследване на въздух, почва, вода от института в Щутгарт.
Емилия Масларова (КБ, от място): Вашата колежка каза, че го е видяла.
Христо Механдов: Да, много хора са ги видели, но те не са публикувани официално.
Емилия Масларова (КБ, от място): Как са ги видели, като няма анализ?
Христо Механдов: Госпожо Масларова, разбирам Вашите емоции.
Емилия Масларова (КБ, от място): Това не са емоции, а са истини.
Христо Механдов: Не са истини дотогава, докато не излязат резултатите и специалистите не кажат ясно кой е източникът, коя е причината.
Напълно съм съгласен с желанието и се надявам, че в тази зала всички имат такова желание - ясно, категорично да се каже кой е източникът на замърсяването. Тук се чуха много неща за действията на нашето правителство по отношение намаляване на емисиите от вредни газове в атмосферата, вследствие дейността на комплекс “Марица-изток”. Това са наистина мащабни проекти. Но аз смятам, че когато говорим за резултати от мониторингови и други дейности, които изследват параметри на въздух, почва, води, водещи трябва да бъдат експертизите, резултатите на станциите и данните, които огласяват РИОСВ и Министерството на околната среда и водите.
Чухме ясно и много категорично за втори път в изказването на министър Арсенова за причините, за източниците и за резултата, който доведе до този облак, появил се над Стара Загора и притеснил съвсем основателно хората от Стара Загора.
Така че аз ще подкрепя всички онези действия и се обръщам към министър Арсенова, както тя пое този ангажимент, с мониторингови изследвания да бъдат изследвани всички възможни източници и на територията на областта, а това, което каза и господин Христов, може би и съседни области, но да се намери ясно, еднозначно и отговорно да се съобщи решението, или по-точно да се вземе решение вследствие на данни, на изследвания, на експертизи от компетентни органи.
Искам да ви кажа, че в екологията няма политика и не трябва да има и никога не трябва да се допуска да има, защото това е здравето на хората, защото това е въздухът, това са почвите, това са водите, това е бъдещето на нашите деца. Затова, какъвто и да бъде отговорът на специалистите, призовавам всички политици да го чуят ясно и с всички възможности, с които разполагаме, защото това е нашата задача, да го обявим на хората и те ще го приемат, когато ние говорим единно и сме единни по въпроса относно облака над Стара Загора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Механдов.
Заповядайте, господин Николов. Съюзът на демократичните сили разполага с три минути и 30 секунди.
Николай Николов (ПГСДС): Уважаеми господин председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Обезпокояващ е фактът, че за осем месеца Стара Загора е обгазявана 42 пъти, обезпокояващо е и безхаберието на правителството по този въпрос.
На 6 август се стигна до критична ситуация и никой от Министерството на околната среда и водите не се появи да даде обяснение. Все още източникът на обгазяване е спорен и се правят какви ли не догадки. Разбирам случая с Русе, когато беше обгазен некоколкоратно, но тогава източникът на обгазяването беше извън територията на страната и наистина имахме проблеми по уточняване, но дори и тогава уточнихме откъде точно е източникът на обгазяване. Сега източникът е на територията на нашата страна. Нима е толкова трудно Министерският съвет или министерството да вземе решение? Или Министерството на околната среда и водите да мобилизира всички фактори, които могат да работят в тази посока, и да открият източника на обгазяване. По този начин ще бъдат предотвратени и следващи обгазявания. Защото, доколкото разбирам, и след 6 август е имало още едно обгазяване, което обаче не е сигурно откъде е дошло – дали от запалване на стърнища или е отново от този източник на обгазяване.
Съюзът на демократичните сили ще подкрепи предложенията, в които се иска създаване на комисии, които да установят източника на замърсяване в Стара Загора. Това е абсолютно наложително, за да може старозагорци да живеят спокойно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Николов.
Други желаещи има ли?
Господин Великов, заповядайте. Парламентарната група на НДСВ разполага със седем минути и 25 секунди.
Борислав Великов (НДСВ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Непредубеденият народен представител вече си е направил извода, че източникът на замърсяване е изяснен. Народните представители, които са имали желание, са могли да се снабдят със съответните данни, било в табличен, било в графичен вид. Тези, които аз държа в момента, са свързани, отдясно на вас, с мрежата за мониторинг, която е доста гъста в третирания район, а това, което е отляво на вас, са стълбчетата, които показват как през годините са се изменяли концентрациите на серни оксиди в атмосферния въздух над Стара Загора – от 1993 г., най-вляво, до 2003 г., най-вдясно. Някъде на това ниво е максимално допустимата концентрация. Всичко, което е над това ниво, са стойностите, които са над максимално допустимите концентрации. Следователно замърсявания очевидно е имало през последните години, макар че сведенията са само от 1993 г. насам и те в много случаи са били над максимално допустимите концентрации.
В този смисъл това, което ни демонстрират днес колегите от Парламентарната група на Коалиция за България, би могло да се обобщи, може би, с една особена тактика. Според Алвин Тофлър – политолог с една нова книга “Трусове във властта”, инфотактиката е свързана с манипулиране на информацията, дори когато тя не е стигнала още до медиите и до гражданите.
Може би те по интуиция владеят тези похвати, но в случая е видна инфотактиката на “Димната завеса”. Целта е избирателите да се объркат сред дима и да не са в състояние да различат фактите от слуховете.
Димитър Димитров (КБ, от място): Говорим за реални неща.
Борислав Великов: Какво е реалното? Реалният дим на 6 август, за него ли говорим?
Димитър Димитров (КБ, от място): И че никога не се е получавал за 45 години!
Борислав Великов: Този реален дим според Научния институт по метеорология и хидрология към БАН е възникнал поради едно особено стечение на метеорологичните условия, свързано с една обратна инверсия, низходящ поток, така че независимо от това, което каза уважаемият господин Димов, че комините са достатъчно високи, вследствие на този низходящ поток в близост до самия град и до околните села е имало замърсяване със серни оксиди, които при наличие на влажността през този ден и тези дни, при наличие на прахови частици са предизвикали дразнещи съединения като серни триоксиди и сярна киселина, което се е видяло и почувствало от населението особено болезнено. Мисля, че всички присъстващи в залата обаче получиха добре аргументирани отговори, основаващи се на задълбочени анализи, проверки и заключения на Министерство на околната среда и водите – това, което се изнесе от министър Арсенова. Смятам, че достатъчно ясно и министър Ковачев даде да се разбере, че да, може би на тези височини и точки около ТЕЦ, където те правят своите измервания, нищо не е предвещавало такъв облак, който да обгази Стара Загора в този ден. Така или иначе е ясно, че не може да се получи сяросъдържащо съединение в газова фаза от някакви боеприпаси от с. Змеево, тъй като, както е известно и както стана ясно тук, те не съдържат сяра. Очевидно е, че химическите реакции няма нужда да бъдат подробно разяснявани на никого, ясно е, че съединения, които не съдържат сяра, не могат да отделят серен оксид при изгаряне, дори с най-големи усилия на онези, които говорят за това.
Ние смятаме, че източникът е изяснен, той е свързан с работата на ТЕЦ “Марица-изток”. Ясно е, че тези ТЕЦ трябва да бъдат снабдени с по-съвършени сероочистващи инсталации, което както разбрахме е предвидено да се направи. В този смисъл причинителят е абсолютно ясен и без допълнителни комисии.
Предприетите мерки за предотвратяване и ранно известяване на подобни случаи в бъдеще са важни неща, което ние предвиждаме в нашето проекторешение с д-р Чакъров и Димчо Димчев.
Всичко останало е манипулиране на общественото мнение, изопачаване на фактите и всяване на страх у гражданите с цел постигане на политически дивиденти. Това е една много чувствителна област – здравето на хората.
Ето защо аз мисля, че от тези предложения за решения, които са представени тук, ако направим съвсем кратък анализ на проекта на колегите Михайлова, Мазнев, Соколов, Манева и Масева, по първа точка – източникът на замърсяване са ТЕЦ, това е ясно.
По т. 2 механизмът за компенсиране, има специална комисия за бедствия и аварии и има предвидени механизми там.
По предложението за решение на Коалиция за България, по т. 1 – в едномесечен срок да се изясни нещо, мисля, че то е изяснено за непредубедените.
По т. 2 – на закрито заседание министърът на отбраната да даде информация къде и кога са унищожени двигателите на ракетите СС-20 и СС-23, тук бих предложил на колегите от Коалиция за България да се запознаят с отговора на министър Свинаров до господин Мазнев по този въпрос. Ако те желаят тази информация, очевидно могат да я получат без специални заседания и могат да я имат.
Емилия Масларова (КБ, от място): Имаме я, тя не е достатъчна.
Борислав Великов: Може би тя не ви задоволява, но това е пътят!
В този смисъл смятам, че нашите предложения обхващат достатъчно добре проблематиката. Те са свързани, на първо място с одобрения на предприетите досега мерки от държавните институции.
На второ място, ние препоръчваме продължение на координираните усилия на областния управител на Стара Загора, на министъра на околната среда и водите, на министъра на енергетика и енергийните ресурси, на операторите на ТЕЦ и научните институти към БАН. Тук бихме могли да прибавим тази система за ранно предупреждаване, за която в Българската академия на науките съществува готовност – нещо, което не е направено досега. По този начин ще могат да се предизвестяват хората с по-чувствително здраве навреме, да се регулира производственият процес в рискови метеорологични условия, каквито безспорно е имало на 2 юни и на 6 август т.г.
Накрая, независимо че към момента не може да се смята, че Централният армейски полигон вследствие на дейността си има някакво вредно въздействие върху околната среда, ние препоръчваме допълнителен мониторинг и съответни допълнителни мерки на двете министерства.
Предлагам да подкрепим проекта Великов, Чакъров и Димчев.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, господин Великов.
Времето на Национално движение Симеон Втори се изчерпа.
Новото време разполага с 2 минути и 15 секунди.
Независимите депутати разполагат с 2 минути.
Парламентарната група на ОДС разполага с 2 минути и 45 секунди.
Не виждам желаещи да използват това време.
Госпожо министър, ако желаете, можете да повторите нещо, но ако го смятате за много наложително. Моля да се ограничите в рамките на три минути.
МИНИСТЪР ДОЛОРЕС АРСЕНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволих си да искам думата още веднъж, мотивирана от това, че въпреки отговора ми преди една седмица на този въпрос, въпреки разширяването и допълването му при отговора ми днес, отново чух думи за това, че източникът не е изяснен, че информация не е дадена, че сега е единственият случай на обгазяване на района на Стара Загора. Чух и думи, изречени от устата на отделни народни представители, че въз основа на слухове и твърдения, видите ли, ние казваме това днес в пленарната зала. Въпреки доказателствата, базирани на факти, данни и цифри, които изнесох пред вас, отново чух такива твърдения.
Затова си позволявам, уважаеми дами и господа народни представители, и като министър на околната среда и водите, и като български гражданин да се обърна към вас с една гореща молба: много моля да имате доверие и уважение към държавните институции, защото личностите се менят. 1995 и 1997 г. министър беше господин Георгиев. 1997-2001 г. министър беше госпожа Манева. Сега съм аз. След 2005 г. сигурно ще бъде някой друг. Но институциите остават! Така че много ви моля, не е необходимо за всеки отделен случай да викаме експерти от Щутгарт и другаде, за да потвърдят това, което нашите експерти вече са доказали.
Това е моята гореща молба. Убедена съм, че в бъдеще ще се придържате пряко към нея. Благодаря ви.
ПРЕДЕСДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо министър.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, преминаваме към гласуване на предложените проекторешения. Те ще бъдат гласувани, както следва: първо, проектът за решение на народните представители Екатерина Михайлова, Стефан Мазнев, Йордан Соколов, Евдокия Манева и Елиана Масева. То е първо поред за гласуване, тъй като е постъпило първо по време вчера в 12,34 ч. (Шум и реплики.)
Няма постъпило никакво конкретно предложение за изменение на решенията. Прочел съм проектите за решения.
Моля, уважаеми народни представители, гласувайте проекторешението на народните представители от ОДС.
Гласували 203 народни представители: за 102, против 84, въздържали се 17.
Това означава, че това решение на ОДС се приема.
Заповядайте, господин Великов, имате право да направите предложение за прегласуване.
Борислав Великов (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Очевидно е, че това предложение е с много по-стеснен обхват от предложението, което предлагаме ние с д-р Чакъров и инж. Димчев.
Това, че отново се предлага някаква комисия, за да изясни нещо, което е ясно както на специалистите, така и на непредубедените народни представители, от това няма никакъв смисъл. Механизъм за компенсиране на населението, когато има някакви инциденти и аварии също е налице. Така че предлагам да прегласуваме и да се въздържим от подкрепа на това предложение за проект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря.
Уважаеми народни представители, отново подлагам на гласуване проекторешението на народните представители от Обединените демократични сили.
Моля, гласувайте.
Гласували 212 народни представители: за 104, против 95, въздържали се 13.
Това проекторешение не се приема.
Следващият проект, който подлагам на гласуване, е с вносители доц. Борислав Великов, д-р Джевдет Чакъров и инж. Димчо Димчев, което е постъпило второ.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: А нашето предложение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Вашето, господа, е основно предложение и съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се гласува последно. Така че сега се гласува предложението на народните представители Великов, Чакъров и Димчев.
Моля, гласувайте.
Гласували 212 народни представители: за 109, против 61, въздържали се 42.
Това предложение се приема.
Заповядайте за процедура госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Уважаеми господин председателю, аз Ви моля процедурно да направим прегласуване, първо, защото едва ли първата точка от това проекторешение, в което се казва, че се одобряват всички действия, които са направени в областта на мониторинга, на предпазване на околната среда и на отношение към Старозагорския регион, се одобрява. Едва ли човек, който има съвест, би казал, че може да одобри такива действия, тъй като практически действия има в “Марица-изток”, които са свързани с нашите ангажименти по екологията, но друго действие няма. Това е едно.
В случая трябва да кажем, че и в залата представителите на Национално движение Симеон Втори и на ДПС са видимо по-малко, отколкото са гласовете, които се изписват тук на нашето светлинно табло. Така че, за да не минаваме към поименна проверка, аз Ви моля, първо за прегласуване. И хайде да призовете народните представители да гласуват с по една карта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Благодаря Ви, госпожо Масларова.
Уважаеми народни представители, обидно е за българския парламент, това съм го повтарял многократно, народните представители да използват чужди карти. Затова много моля всеки да гласува със собствената си карта.
Моля отново да гласувате това проекторешение.
Защо, господин Пантелеев, Вие гласувате с чужда карта, а ми сочите да гледам на другата страна? Може ли такова нещо? Може ли така да гласувате? Народни представители сте.
Гласували 215 народни представители: за 111, против 68, въздържали се 36. (Единични ръкопляскания от мнозинството.)
Проекторешението се приема.
Емилия Масларова (КБ, от място): Къде са от ДПС 18 народни представители?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Огнян Герджиков: Уважаеми народни представители, тридесет минути почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи (звъни): Уважаеми народни представители, продължаваме парламентарния контрол с:
ОТГОВОРИ НА АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПИТАНИЯ.
ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПГОДС, от място): От името на парламентарна група!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Процедура, извинявайте.
Заповядайте, господин Абаджиев, имате думата от името на парламентарна група.
Димитър Абаджиев (ПГОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, Парламентарната група на ОДС, Демократи за силна България – БСДП остро протестира срещу поведението на министъра на отбраната господин Свинаров и началника на Генералния щаб ген. Колев по отношение на тяхното поведение и отношение към Народното събрание на Република България.
Вчера ние очаквахме двамата да се явят в Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, защото съвсем естествено беше в условията на противоречива информация по отношение на зададения въпрос – дали ще се премества българският контингент в Кербала – те да дойдат и да обяснят какво се случва. С изненада видяхме, че те не са в комисията. Беше направено предложение, което единодушно беше подкрепено от всички членове на комисията, и тя взе решение те да се явят в комисията и да дадат отговор на зададените въпроси. Почти два часа Комисията по външна политика чака министъра на отбраната и началника на Генералния щаб, но те не се явиха. Лидерът на мнозинството господин Илчев обясни, че те имат среща с балканските министри, с министрите на Македония и Албания. Тристранната среща започва днес обаче. Независимо от това обяснение за два часа те можеха да се организират и да се явят. Абсолютно недопустимо е при решение на Комисията по външна политика те да не се явят и да не дадат отговор на зададените въпроси. Очевидно ставаше въпрос за прикриване на скандално неумение на политическото и военното ръководство да управляват процесите в Кербала и да гарантират сигурността както на българските бойци, така и на всеки български гражданин. С изненада малко по-късно научихме, че пред БТА е дадено изявление от министъра на отбраната за това, че се водят вече разговори. Той води диалога с българския парламент чрез медиите.
Настояваме още днес председателят на Комисията по външна политика да свика извънредно заседание и да бъдат извикани отново министърът на отбраната и началникът на Генералния щаб, за да дадат разяснения за случващото се в Кербала! Настояваме за политическа отговорност пред министър-председателя за поведението на министъра на отбраната! Настояваме и ръководството на Народното събрание да поиска отговорност от министъра на отбраната за това, че не се е явил в Комисията по външна политика и не е отговорил на въпрос, който задава цялото общество и за това, че зад гърба на обществото и на парламента се водят разговори, които касаят сигурността на българския контингент и въобще участието ни в тази мироопазваща мисия! Благодаря ви. (Ръкопляскания от ОДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Абаджиев.
Има ли друг народен представител, който желае да вземе думата от името на парламентарна група? Няма.
Продължаваме нашия парламентарен контрол с питания и актуални въпроси към министъра на образованието и науката. Те са 21.
Започваме с питане на Иво Атанасов и актуален въпрос на Клара Петрова – те всъщност касаят един и същи проблем. Питането е следното. (Народният представител Благой Димитров иска думата от място.)
Започнахме вече парламентарния контрол. Като завършим първия актуален въпрос, веднага ще Ви дам думата.
Питане от народния представител Иво Атанасов относно договорените позиции по Глава “Образование” от преговорите на България с Европейския съюз. Идентичен е актуалният въпрос на Клара Петрова.
Така че вие двамата – госпожо Петрова и господин Атанасов, ще развиете Вашето питане и ще получите един отговор.
Заповядайте, господин Атанасов, да развиете Вашето питане в рамките на 5 минути.
Иво Атанасов (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министре! Нашата парламентарна група предприе серия от актуални въпроси и питания относно договореностите на България с Европейския съюз с оглед нашето присъединяване към Европейската общност. Те са по цялата палитра на преговорите, като се започне от квотите за производство и износ на определени продукти, като се мине през това колко от българските фирми ще оцелеят и колко няма да могат да продължат съществуването си, като се мине през съдбата на старите автомобили и се стигне, не на последно място, разбира се, до непроизводствената сфера – конкретно до образованието.
Десетилетия наред България имаше едно високо равнище на образование, което е силно накърнено в последните 5-10 години. Това не е само моя констатация, това е един от изводите в известния вече доклад на финансовия министър Милен Велчев, който заявява, че през последните 5-10 години качеството на българското образование сериозно се е влошило.
Това ме кара да задам въпроса: какви са договореностите, които България е постигнала в преговорите с Европейския съюз по Глава № 18 “Образование”, какви ангажименти е поела нашата страна и какво прави правителството за тяхното изпълнение? Какъв е срокът, в който основното, което е предвидено в тези преговори и поето от България като задължение, ще бъде спазено?
Очаквам отговорът да бъде всъщност по цялата палитра на проблемите в образованието, като се започне от многото необхванати деца, от отпадащите ученици, които не могат да продължат своето образование по най-различни причини, предимно финансови, като се мине през качеството на средното образование, през нароилите се десетки висши учебни заведения в България, през обвързаността между броя и специалностите на завършващите различните степени на образование и нуждата на народното стопанство, на фирмите, на бизнеса от съответното количество кадри по различните специалности.
Ясно е, че седем години, мисля, след приемането ни в Европейския съюз ние няма да имаме право да се явяваме на европейския пазар на труда и това крие големи рискове, защото с всяка измината година като че ли качеството на нашето образование пада и нашите младежи и девойки ще бъдат все по-малко конкурентоспособни на европейския пазар на труда. Така че интересно е какво се договаря в тази насока, какво се прави от българското правителство и конкретно от Министерството на образованието и науката. От друга страна пък, би било много погрешно, ако нашето образование легне изцяло върху идеята да произвежда специалисти за износ, да създаваме висококвалифицирани кадри, които да не могат да намират приложение на своите познания, на своята квалификация вътре в нашата страна, а ще бъдат принудени да търсят пазар за своя труд извън нашата страна – някъде по терените на обединена Европа. Всички тези въпроси, надявам се, господин министре, сте ги отчели добросъвестно, още повече, че Вие имахте достатъчно време като министър да навлезете в проблематиката и да можете да дадете нещо от себе си в решаването на тези въпроси. И аз се надявам, че ще отговорите достатъчно искрено за ангажиментите, които България е поела в сферата на образованието по Глава № 18 от преговорите с Европейската комисия и за това, което българското правителство и лично Вие като министър на образованието и науката правите за тяхното изпълнение. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Госпожо Петрова, заповядайте. Имате думата.


Клара Петрова (ПГНВ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, един от най-тежките проблеми както в хода на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, така и след тяхното техническо приключване, е информационният дефицит относно поетите от правителството ангажименти, с които се предопределя развитието на цели сектори от икономиката с години напред. Това е сериозна пречка за българските предприемачи и ги изправя пред затруднения в планирането на тяхната икономическа активност и подготовката им за острата конкурентна среда на Европейския съюз.
Същевременно, забелязва се тенденция правителството да смята за изпълнено задължението си да информира гражданите, бизнеса и общество, като предоставя информация в насипен в кавички вид с всички бюрократични и технически подробности.
Нереалистично е да се очаква, че гражданите и предприемачите ще бъдат в състояние пълноценно да анализират изискванията, стандартите, възможностите и предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени в рамките на Европейския съюз. Ето защо подобен подход е напълно неработещ. Необходимо е правителството и неговата администрация да подготвят в резюмиран, аналитичен и достъпен вид тази информация, която да бъде направена достояние на гражданите, бизнеса и обществото като цяло.
В тази връзка актуалният ми въпрос към Вас е: какви са конкретните ангажименти, поети от правителството по Глава осемнадесета "Образование и обучение" в преговорите за присъединяване към Европейския съюз, представени във вид на резюмиран и аналитичен преглед? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, госпожо Петрова.
Господин министър, заповядайте, имате думата да отговорите на питането и на актуалния въпрос.
МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Петрова, господин Атанасов! Глава осемнадесета "Образование и обучение" беше временно затворена през 2000 г. със заключение от страна на междуправителствената конференция, че България е изпълнила в достатъчна степен преговорните изисквания на Европейския съюз. Областите, в които България е поела ангажименти при провеждане на преговорите се отнасят, първо – участие на страната в европейските образователни програми "Сократ" и "Леонардо да Винчи". В отговор на този ангажимент България е изградила национални агенции, отговорни за администриране на програмите. Агенциите функционират в състава на Центъра за развитие на човешките ресурси. Потребители на програмите са всички образователни институции в страната, като стремежът на агенцията е да разширява непрекъснато участието на организации в програмите и да съдейства за повишаване на качеството на подадените проекти. Подробна информация за състоянието и дейността на програмите може да се получи на интернет-страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси.
Второ – създаване на условия за прилагане на Директива 77486 за обучение на децата на работниците емигранти. Директивата изисква от всяка страна-членка на Европейския съюз да осигури за деца, идващи от страна на Европейския съюз с родителите си, обучение по майчин език и култура с цел поддържане на връзка със страната на произход, както и допълнително обучение по български език, с цел улесняване на интеграцията в страната.
България е създала законодателни условия за прилагане на директивата с изрични текстове в Закона за народната просвета и правилника за неговото приложение. Усилията до 2007 г. са насочени към създаване на условия за практическо прилагане на директивата.
Трето – осъществяване на реформа в системата на професионалното образование и обучение. Реформата няма задължителни законодателни изисквания, насочена е към изграждане на тясна връзка на професионалното образование и обучение с пазара на труда, обвързване на програмите с европейските стандарти за квалификация по професии, включване на работодателите и социалните партньори в образователните стратегии и политики на национално и регионално равнище. Реформата е в развитие, като при редовното отчитане на напредъка постиженията на страната ни в тази област са оценявани положително.
Осъществяване на реформата в областта на висшето образование – ангажиментите в областта на висшето образование са в рамката на Болонската декларация, подписана през 1999 г. Тази декларация не предвижда задължителни законодателни, организационни или съдържателни промени, които страната ни трябва да въведе. Хармонизирането се отнася до инициативи, свързани с повишаване качеството на образованието, сравнимостта и съпоставимостта на образователните програми, прозрачност на квалификациите, включително и въвеждане на дипломно приложение, което вече е факт с измененията в Закона за висшето образование, повишаване на студентската и преподавателската мобилност и увеличаване на участието на студентите, на студентските съвети в управлението на висшите училища.
България участва като равностоен партньор в Болонския процес, като всички инициативи вече са намерили място в системата на висшето образование. За пълноценно изпълнение на поетите ангажименти предстои задълбочаване на институционалната готовност да се развиват и прилагат европейските измерения.
Пето – разкриване на системата на непрекъснато обучение. В хода на преговорите бяха съгласувани условията за развиване на обща политика в областта на ученето през целия живот, в съответствие с икономическите потребности на страната. България участва активно в европейските дискусии след издаването през 2000 г. на Меморандума за учене през целия живот.
В допълнение към всички преговорни въпроси следва да се подчертае, че областта "Образование и обучение" се ръководи от чл. 149 и чл. 150 от Договора за създаване на Европейския съюз, в които централно място заемат ангажиментите за развиване на качеството на образованието и за усъвършенстване на системата на професионалното образование и обучение.
Акцент на общата европейска политика в областта на образованието е, че всички инициативи и стратегически насоки в образованието и обучението имат субсидиален характер, при пълно спазване на националните характеристики и решения по отношение на организацията и съдържанието на учебния процес.
Преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз изискват развитие на система за качествено образование в съответствие с европейските тенденции, при пълно зачитане на националните приоритети. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин министър.
Съгласно процедурата, когато има двама души по един и същи въпрос – питане и актуален въпрос, след отговора се дава думата на народния представител, задал питането. Това сте Вие, господин Атанасов, заповядайте, да зададете два уточняващи въпроса.
Имате думата.
Иво Атанасов (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Благодаря за отговора. Той е една база за нови питания и въпроси и то не самоцелно, а за да можем да дискутираме тази свръхважна тема, там, където е мястото в законодателния орган на нашата страна.
Като допълнителен въпрос искам да знам: има ли все пак нещо, което Вас като министър да Ви притеснява, че на прага на влизането в Европейския съюз нещо в нашето образование няма да отговаря на критериите, с които ние сме се съгласили, затваряйки Глава осемнадесета? Ето, говорите за програмите "Сократ" и "Леонардо да Винчи" - те са много важен инструмент за реализиране на политиката на Европейския съюз в сферата на образованието. Чух, че сте създали агенции, предприели сте необходимите административни и управленски действия, но като имате предвид качеството на нашето общо образование и почти ликвидираното професионално образование, ще може ли България да се възползва достатъчно ефективно от тези инструменти, от програмите "Леонардо да Винчи" и "Сократ" за реализиране на политиката на Европейския съюз в сферата на образованието, на просветата?
А другият ми уточняващ въпрос е свързан с висшето образование. Не чух да имаме ангажимент относно броя на университетите в България. Това Вие сте пропуснали да го кажете или нямаме ангажимент, нямаме договореност относно броя на висшите учебни заведения в нашата страна?
И второ, Вие говорите за Болонската декларация, но аз искам да Ви попитам за Лисабонската декларация от 1997 г. Дали при преговорите с Европейския съюз е предвидено присъединяване на България към Лисабонската конвенция от 1997 г. за взаимно признаване на научните степени и звания или ще се наложи нашите университетски преподаватели след 1 януари 2007 г. отново да доказват, този път пред Европа, своите научни степени? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Господин министър, имате думата да отговорите на двата доуточняващи въпроса.
МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, господин председател.
Господин Атанасов, аз лично нямам притеснение за това дали българското образование ще бъде адекватно на изискванията на Европейския съюз, когато в 2007 г. влезем в него, живот и здраве. Подобряването на работата в системата на българското образование, повишаването на неговото качество е процес. То не може да стане от днес за утре. Работата в това отношение продължава, дори смея да твърдя – доста активно и доста енергично.
По отношение на двете програми – “Леонардо” и “Сократ”, и Центъра за развитие на човешките ресурси – също съм оптимист, защото през последните две години има почти удвояване на броя на училищата, които са се възползвали от възможностите, които предоставят тези две структури. Смея да твърдя, че ефективността от използването на ресурсите – парични средства, е много висока. Тук не става въпрос само за голям брой на участниците, но и за качеството на това, което те представят като продукт.
По отношение броя на висшите училища. Ангажимент не е поеман и не е възможно да бъде поеман такъв ангажимент. Никой на никого не може да определя какъв ще бъде броят на висшите училища в една държава. Това е въпрос на собствена вътрешна политика. Отделен въпрос е дали този брой ни удовлетворява – дали е много, дали е малко, но това е нещо, което ние сами трябва да решаваме.
Що се отнася до признаване на квалификацията на българските преподаватели – професори, доценти, асистенти, доктори на науките или малки доктори, тук няма никакъв проблем. И сега в момента тези звания и степени се признават. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря, господин министър.
Госпожа Клара Петрова има думата, за да направи реплика в рамките на две минути. Заповядайте.
Клара Петрова (ПГНВ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, 15 години слушаме как се изброяват срокове и ангажименти във връзка с подобряването на българското образование. Но 15 години нищо не се случи. Аз искам да Ви попитам: Вие знаете ли точно с какво ще се подобри статуса на българския учител и на българското образование, когато договаряте Глава 12? Знаете ли колко получава един учител с 20 години трудов стаж? – 230 лв. Знаете ли колко получава един пенсиониран учител с 40 години трудов стаж? – 100 лв. Петнадесет години в процеса на прехода ние слушаме за ангажименти в предизборните платформи на политическите партии, че приоритет е българското образование, но това не се случи до този момент.
Вие знаете ли в каква разруха са българските училища? Попътувайте малко и вижте при какви условия работят нашите български учители и при какви условия учат българските ни деца.
Бих Ви попитала като уточняващ въпрос: какво ще бъде възнаграждението на българския учител, когато България влезе в Европейския съюз? Затова, защото точно по този повод ние, народните представители от Парламентарната група на Новото време обявихме като национален приоритет българското образование и държим 5% от държавната субсидия да бъде отделена за образованието. И ще го отстояваме.
Като последно искам да кажа, че категорично не съм доволна от Вашия отговор. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, господин председател.
Госпожо Петрова, първо, става дума за 5% от брутния вътрешен продукт, а не от субсидията за образование. Размерът на това е доста по-висок от онова, което Вие казвате.
Второ, аз доста пътувам из страната и познавам добре училищната мрежа, както и състоянието на материалната база. Смея да Ви уверя, че подобряването на материалната база е една от големите ни грижи. Тук става въпрос не само за сградите. Става въпрос за отоплителни инсталации, за чиновете, на които седят нашите деца и т.н.
Колкото до заплатата на българския учител – тя е толкова висока, колкото дава възможност развитието на нашата икономика. Ще ви спомена само един факт. Средната заплата на българския учител не е 240 лв., а е 314 лв., което е с 10% над средното за страната – нещо, което в страните от Европейския съюз го няма. Там това надвишение над средната заплата за страната е от порядъка 3-5% максимум. Отделен е въпросът, че средната заплата в България е ниска. Но това не е въпрос на образованието, уверявам ви. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Има думата народният представител, задал питането. Господин Атанасов, заповядайте да изразите Вашето отношение към получения отговор.
Иво Атанасов (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин министре, и аз като госпожа Клара Петрова съм скептичен относно възможността България да бъде на нивото, на което сме се договорили с Европейския съюз – след по-малко от две години. Разбира се, всички знаем проблемите на българското образование. Те настъпиха през последните 15 години и трудно биха могли да бъдат разрешени в рамките на едно правителство, въпреки че сме поели ангажименти в тази насока.
Притеснявам се и от онова, което правителството предприема – прословутия доклад на финансовия министър Милен Велчев – същият, който първата година от мандата си спря компютризацията на около 400 български училища. Предлага се твърд процент от брутния вътрешен продукт за образованието. Сочи се примерът на Ирландия отпреди 20 години, която инвестира в образованието и оттук постига висока икономика, но не се каза за сметка на какво. В Ирландия това става за сметка на намалени разходи в сферата на транспортното обслужване и на пенсионното дело. В България не е ясно откъде ще дойдат тези допълнителни средства, които да се вложат в образованието.
Освен това постигането на твърд процент от брутния вътрешен продукт, който се отделя за просветата – 5%, сам по себе си не говори нищо. Ние и сега сме на нивото на Ирландия. Имаме 4 – 4,5%, колкото има и страната, която Милен Велчев взема за модел – Ейре. Важно е как ще се изразходват тези средства, какви са приоритетите. Фиксирането на твърд процент даже би имало обратен ефект, защото ще отпадне необходимостта всяка година съответното министерство да докладва исканите средства за разход и влиза в противоречие с досегашната политика на финансовия министър, който винаги се обявяваше против твърд процент за една или друга сфера от брутния вътрешен продукт. Така че разговорът тепърва ще продължава. Не случайно към Вас днес има 21 въпроси и питания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Атанасов.
Господин министър, Вие нямате право на дуплика.
Господин Димитров, имате думата за процедура.
Благой Димитров (ПГОДС): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Надали днес в оставащите два часа министър Игор Дамянов ще може да отговори на актуалните въпроси и питания. Господин председателю, има въпроси и питания отпреди четири и повече месеца към членовете на правителството.
Аз правя предложение и се надявам колегите да го подкрепят – следващия петък парламентарният контрол да започне от 9,00 ч.
Тъй като съм на трибуната, ще направя второ процедурно предложение. Може да се гласува на два пъти. Днес да удължим работното време...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Господин Димитров, съгласно правилника един народен представител може да вземе думата и да направи едно процедурно предложение.
Благой Димитров: Добре. Нека да мине това гласуване и ще направя второто процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Вие или някой друг. Благодаря.
Има ли противно предложение на направеното?
Заповядайте, господин Великов.
Борислав Великов (НДСВ): Аз правя противно процедурно предложение, макар че разбирам това, което колегите имат предвид. Но и законодателната програма е доста напрегната и сме изостанали и там, така че нека да дадем възможност следващия петък поне час и половина да работим по законодателната програма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Моля, гласувайте направеното процедурно предложение следващия петък парламентарният контрол да започне от 9,00 ч. и да продължи до 14,00 ч.
Гласували 189 народни представители: за 110, против 71, въздържали се 8.
Предложението се приема.
За процедурно предложение има думата госпожа Калканова.
Татяна Калканова (НДСВ): Благодаря, господин председател. Тъй като колегите масово гласуваха с чужди карти, много моля да поканите квесторите да оставят карти само там, където има народни представители, и да прегласуваме предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Правите процедурно предложение да гласуваме отново направеното процедурно предложение от народния представител Благой Димитров.
Колеги, моля гласувайте.
Гласували 181 народни представители: за 104, против 68, въздържали се 91.
Предложението се приема. Следващия петък ще бъде посветен изцяло на парламентарен контрол от 9,00 до 14,00 ч.
За процедурно предложение има думата господин Благой Димитров.
Благой Димитров (ПГОДС): Благодаря, господин председател.
Правя процедурно предложение днес да удължим времето на парламентарния контрол до приключване на питанията и въпросите към господин министър Дамянов. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Моля, гласувайте направеното процедурно предложение парламентарният контрол днес да продължи до приключване на питанията и актуалните въпроси към министъра на образованието и науката господин Дамянов.
Гласували 154 народни представители: за 49, против 66, въздържали се 39.
Предложението не се приема.
За процедура – заповядайте госпожо Андреева.
Кина Андреева (ПГОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Към министър Дамянов има зададени въпроси от м. май и м. юни. Започна учебната година, той не се яви в парламента, за да отговори. Вече сме на прага на м. октомври. Наистина има въпроси, на които ако днес не бъде отговорено, те губят своя смисъл. По повечето от въпросите, които са зададени, се водят вече съдебни дела.
Затова аз се обръщам към вас да подкрепите това предложение и нека днес да удължим работното време, за да изслушаме всички актуални въпроси към министъра на образованието. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря.
Подлагам на повторно гласуване направеното предложение от господин Димитров днес да работим до приключване на актуалните въпроси и питанията към министър Дамянов.
Моля, гласувайте.
Гласували 161 народни представители: за 63, против 60, въздържали се 38.
Предложението не се приема.
За процедура – господин Маринов.
Александър Маринов (ПГСДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Тъй като не се прие процедурното предложение за удължаване на работния ден до приключване на отговорите на въпросите от страна на министър Дамянов, правя процедурно предложение, може би то не е за гласуване от залата, по-скоро е към господин председателя, следващият парламентарен контрол да започне отново с господин Дамянов с въпросите, на които няма да стигне времето да се отговори днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Това не се гласува, това е Ваша препоръка. Има ротационен принцип, който се спазва строго от председателя, по който принцип се подреждат министрите, които ще отговарят на питания и на актуални въпроси. Но аз ще предам на председателя тази препоръка, господин Маринов.
Продължаваме с питане на Огнян Сапарев, който не е в пленарната зала и съгласно правилника министърът не отговаря на народни представители, които не присъстват в залата.
Преминаваме към питане от народния представител Иван Николаев Иванов относно дистанционното обучение, извършвано от Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.
Господин Иванов, имате думата да развиете Вашето питане.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПГОДС): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! На 15 май няколко телевизионни канала излъчиха предаването “На чисто”, което е с ярко изразена антикорупционна насоченост. Темата беше дистанционното обучение, което се предлага от Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Очаквах, че предаването ще предизвика незабавна реакция от страна на Министерството на образованието и науката, реакция, която освен незабавна, би трябвало да бъде и абсолютно адекватна. Очаквах, че ще бъдат приети съответните мерки за спазването на Закона за висшето образование от страна на Шуменския университет. Това не се случи. Което ме накара близо месец по-късно, на 11 юни, да адресирам към Вас настоящото питане.
За какво става въпрос? Дистанционното обучение съгласно Закона за висшето образование е една от четирите основни форми на обучението заедно с редовно, задочно и вечерно. Към момента обаче все още няма съответния подзаконов акт, наредба в случая, която да регламентира реда, условията и особено важно – изискванията за провеждането на този вид обучение. Липсата на такава наредба обаче, господин министър, не е нито основание, нито оправдание за организирането на такава форма на обучение в нарушение на закона, нарушение, което да се извършва от определени ръководства на висши училища. А именно за такива нарушения на закона се касае, защото преди няколко месеца Фондация за социални инвестиции и ресурси, която се именува Център за професионално образование и обучение “Враждебна”, обяви чрез печата, че набира студенти за платено дистанционно обучение в бакалавърска и магистърска степен с получаване на диплома от държавен университет. Проверката, която беше извършена, показа, че всъщност държавният университет, който ще издава дипломите, е именно Шуменският университет “Епископ Константин Преславски”.
Всъщност се оказва, че това обучение, за което са направени съответните реклами, е организирано и се провежда при сериозни нарушения на Закона за висшето образование. Кои са те?
На първо място, висшето образование в Република България, съгласно закона може да бъде осъществявано единствено от висши училища или от изнесени звена на висшите училища, които в закона са наречени филиали. В случая обаче тази фондация и тоя център респективно по никакъв начин не са филиал на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.
На второ място, когато се провежда обучение съгласно Закона за висшето образование, от студентите се събира т.нар. семестриална такса, която за държавните висши училища е строго регламентирана. Господин министър, Вие знаете, че за това всяка година има постановление на Министерския съвет за таксите във висшите училища. Вместо обаче тези такси, обявеното възнаграждение, което трябва да заплатят съответните студенти за това дистанционно обучение, е между 1200 и 1300 лв. на семестър – една изключително висока такса, която не съответства на закона.
На трето място, с постановление на Министерския съвет ежегодно се определя броят на студентите, които могат да бъдат обучавани във висшите училища на Република България. Оказва се, че тези обучавани по дистанционен път студенти на Шуменския университет, които ще получат дипломи от Шуменския университет, са над 600 в повече от официално определените с акта на Министерския съвет брой на обучавани студенти в университета.
На следващо място, обучението винаги се извършва включително и във филиалите само по специалности, които са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация. В случая се говори за обучение по едни по-скоро екзотични специалности. Аз ще ги цитирам: корпоративна сигурност, спортна анимация в туризма. И нещо повече, искам да ви цитирам директно, господин министър, какво казва отговорното лице в тази фондация, когато питат какво значи това “Спортна анимация в туризма”. Той отговаря: “Всеки уважаващ себе си хотел има такъв тим. Той се казва анимейшън тим и чрез него развличат всички студенти, под формата на спортни мероприятия, около хотелите и туристическите обекти. Организират им сафарита – нещо от този род. Значи бившите културно-масовици едно време, ако си спомняте, имаше в комунистическо време.” Това беше цитатът, който предадох.
Всичко това, което изложих дотук, господин министър, показва, че действително има фрапантни нарушения на закона. Затова отправям към Вас следното питане:
Информиран ли сте за описаното по-горе дистанционно обучение на Шуменския университет? Считате ли, че има нарушение на Закона за висшето образование и какви мерки ще предприемете за преустановяване на нарушенията? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Уважаеми господин министър, имате думата за отговор на питането на народния представител господин Иван Николаев Иванов.
МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Иванов, уважаеми дами и господа народни представители! По данни на независимо журналистическо изследване, както казахте Вие, господин Иванов, и на медиите, за извършвано от Шуменския университет дистанционно обучение в столичния квартал “Враждебна”, както и на други места в страната, с моя заповед от 22 юни до 25 юни 2004 г. разпоредих съответна проверка. Предвид големия обем на документацията, която трябваше да бъде проверена, и поради необходимостта ръководството на университета да съсредоточи усилията си по провеждането на кандидатстудентската кампания за учебната 2004/2005 г. се наложи проверката да бъде извършена в този кратък срок без възможност да бъдат проверени т.нар. центрове за дистанционно обучение в кв. “Враждебна” – София, и във Варна, Пловдив и Благоевград. За да получим пълна представа за дейността на университета предстои комисията да извърши проверка и на визираните по-горе центрове като по този начин ще се опитаме да получим пълна представа за характера и финансовите условия, при които се извършва това обучение.
На този етап проверката констатира следното:
Академичният съвет на Шуменския университет с протокол № 2 от 8 ноември 2002 г. създава Център за дистанционно обучение на студенти и утвърждава правилник за устройството и дейността. Предметът на дейност на центъра е да организира и провежда дистанционно обучение по бакалавърска и магистърска програма на български и чуждестранни студенти. Организацията на учебния процес се провежда по утвърдени от Академичния съвет правила за приемане и обучение на студенти - дистанционна форма.
При проверката беше установено, че в Шуменския университет е изградена добра учебна база и вътрешна университетска мрежа за провеждане на дистанционно обучение. Създадени са необходимите учебни пособия, електронна библиотека, компютърни учебни курсове и друго за всички курсове.
Приемът и записването на студенти в дистанционната форма на обучение започва от м. август 2003 г., продължава до м. май 2004 г. Общият брой приети студенти за обучение по бакалавърска програма след завършено средно образование е 1105 души, а 19 души са записани в магистърски програми след завършено друго висше образование. Тези студенти са записани по следните специалности:
- “Национална сигурност”. Обучението на студентите в тази неакредитирана специалност е в редовна и задочна форма. В Шуменския университет няма, а има прием в дистанционна форма на обучение. Има разработени и утвърдени от Академичния съвет учебен план и квалификационна характеристика за степен бакалавър за редовно и дистанционно обучение. Консултациите и семестриалните изпити се провеждат в контакт с преподавателите по местата, където е средището на обучение.
- Специалност “Туризъм”. Тя е пак неакредитирана. По нея се обучават студенти само в дистанционна форма. Учебен план за обучение на степен “бакалавър” не е разработен. Използва се планът за задочно обучение, който е със срок от 5 години.
- “Публична администрация” и “Корпоративна сигурност”. Обучението по тези две неакредитирани специалности се извършва само на магистърска степен. Няма разработени учебни планове и квалификационни характеристики.
Обучението по всички специалности в дистанционната форма на обучение се извършва на основание на сключени договори между университета и фондация “Помогни на нуждаещите се” със седалище в Пловдив, съгласно договор от м. октомври 2002 г., също с Фондацията за социални инвестиции и ресурси със седалище София, съгласно договор от м. август 2002 г. и с фондация “Ноблес” със седалище Бургас
Таксите за обучение са в съответствие с посочените в акта на Министерския съвет, които получава самия университет. По информация на участници в обучението или техни родители фондациите-посредници вземат значително по-големи суми от определените с акта на Министерския съвет. Този факт трудно подлежи на доказване от Министерството на образованието и науката, тъй като ние нямаме правно основание да контролираме тяхната дейност. На този етап на проверката комисията направи следните предварителни изводи:
- При вземането на решенията и при организирането на обучението в дистанционна форма ръководството на Шуменския университет не е спазило изискванията на Закона за висшето образование и неговите подзаконови нормативни актове.
- Приемът на студенти през учебната 2003/2004 г. в дистанционна форма на обучение е извършен в нарушение на чл. 68, ал. 1 от Закона за висшето образование във връзка с Решение № 439 на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти български граждани във висшите училища и в организации на Република България, като нарушението се изразява в извършен прием на 1105 студенти в степен “бакалавър” над утвърдената бройка за държавен прием.
- Обучението се провежда по неакредитирани специалности без оценени проекти в съответствие с чл. 78, ал. 1 от Закона за висшето образование, за които няма утвърден прием в редовна форма, с което е нарушен чл. 78, ал. 1 от Закона за висшето образование.
- По някои от специалностите липсват разработени учебни планове и квалификационни характеристики.
- Дистанционното обучение в Шуменския университет се извършва преди то да бъде регламентирано с наредбата за държавните изисквания за организиране и провеждане на такава форма на обучение във висшите училища.
- Университетът е сключил договори с трети лица за обучение в дистанционна форма в нарушение на чл. 9, ал. 3, т. 5 и т. 10 от Закона за висшето образование във връзка с наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър”, “магистър” и “специалист”.
- В договорите между университета и фондациите липсват клаузи относно финансовите взаимоотношения извън договорените такси.
Както вече отбелязах, проверката на цялостната дейност на Шуменския университет по извършваната от него дистанционна форма на обучение ще продължи и през зимния семестър на тази учебна година. С длъжностни лица от университета ще бъдат ревизирани образователните услуги, извършвани в София, Пловдив, Варна и Благоевград, както и условията, при които се извършва това. Нашите последващи действия ще се съобразяват изцяло с нормите и моите правомощия съгласно Закона за висшето образование.
Уверявам ви, че с изграждането на звеното за следакредитационен мониторинг към сега сформиращата се Национална агенция за оценяване и акредитация контролните функции на Министерството на образованието и науката по отношение на качеството на подготвените специалисти плътно ще се доближат до европейските стандарти.
Използвам случая да ви информирам, че в МОН вече е разработен проект на Наредба за въвеждане на дистанционната форма на обучение в системата на висшето образование. В момента този документ е изпратен за бележки от ръководствата на висшите училища, след което ще бъде внесен за утвърждаване от Министерския съвет.
Междувременно на 17 септември т.г. беше проведено заседание на Съвета на ректорите, където ректорът на Шуменския университет доц. Добрин Добрев съобщи, че е преустановен приемът на студенти в дистанционна форма на обучение за придобиване на образователни квалификационни степени “бакалавър” и “магистър”. Университетът ще използва тази форма на обучение само за следдипломна квалификация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Иванов, имате думата да зададете два доуточняващи въпроса. Заповядайте.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПГОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! Направеното от специално създадената с Ваша заповед комисия по същество потвърждава това, което аз изложих тук в рамките на пет минути, така да се каже, доказва дълбочината на съществуващия проблем.
Явно е, че шуменският университет, неговото ръководство всъщност, а не редовните преподаватели, е извършило груби нарушения на Закона за висшето образование. Защото в крайна сметка, за да се провежда тази форма на обучение по този начин в нарушение на закона, определено ръководството е дало своето съгласие, както и Вие всъщност изтъкнахте, че е с решение на Академичния съвет. От друга страна, Вие знаете, че те носят тогава и отговорност за издаването на тези дипломи, които няма да бъдат подкрепени със съответното качество на образование.
В същото време, господин министър, аз имам един основен въпрос. Моите допълнителни въпроса бяха два, но на единия Вие частично отговорихте. Кога ще бъде създаден нормативният акт? Той явно е създаден вече в министерството, но бих се радвал, ако сравнително бързо завърши процедурата на съгласуване, за да може най-после да се стъпи на една твърда основа, на която да не се допускат повече нарушения на закона.
Вторият ми въпрос обаче е твърде актуален: известни ли са Ви други подобни случаи? Ако са Ви известни, предприемате ли подобни стъпки по отношение на други висши училища, които нарушават закона чрез така нареченото дистанционно обучение, защото то явно не е в съответствие със закона? Или е необходимо отново студенти да се оплакват на мен и аз да поставям въпроса в пленарната зала чрез питане или актуален въпрос и Вие да назначавате комисия, за да се преустанови тази практика, която разбирам, че в момента е спряна в шуменския университет.
Това е моят допълнителен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви, господин Иванов.
Господин министър, имате думата да отговорите на двата доуточняващи въпроса. Заповядайте.
МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Иванов, в качеството ми на министър не съм получавал досега други подобни сигнали за извършвано такова обучение от други висши училища. Но уверявам Ви, че ако наистина получа такива сигнали, ще взема всички необходими мерки, съгласно изискванията на закона и съгласно правомощията, които ми дава законът. Няма никакво основание да се съмнявате, че министерството ще си затвори очите, ако такива нарушения продължават да съществуват. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Юнал Лютфи: Благодаря Ви.
Господин Иванов, имате думата за реплика.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПГОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! Вероятно публичният дебат, който се провежда днес в пленарната зала по дистанционното обучение, незаконосъобразно провеждано в шуменския университет, ще инициира други засегнати лица да се отнесат било към мен, било към други членове на Комисията по образованието и науката. Аз обаче в моето заключително изказване искам да се върна към генезиса на това явление, на това нарушаване на закона. В крайна сметка то се заключава в три липси.
На първо място, липса на морал.
На второ място, липса на отговорност.
И на трето място, липса на контрол.
Очевидно, че за ръководството на шуменския университет първите две липси са налице, защото не може по никакъв начин те да компрометират системата на висшето образование чрез обучение при неспазване на закона.
На второ място, липсата на отговорност е да дават обучение на деца, без да защитят високите образователни изисквания, които нашата страна предявява към висшето образование.
В такъв случай компенсацията на тези липси трябва да бъде осъществена чрез по-засилен контрол.
Аз се надявам, че промените, които бяха направени в Закона за висшето образование само преди четири месеца, Ви дават инструмент и не бих желал, господин министър, Министерството на образованието и науката да продължава да бъде в дълг пред младите хора на България, защото не съумява да защити тяхното конституционно право на висше образование с високо качество. Надявам се, че това действително няма да се повтори с други висши училища. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, господин Иванов.
Продължаваме с питане на народния представител Донка Дончева относно осигуряването на нормални условия за провеждане на учебен процес през 2004-2005 г.
Заповядайте, госпожо Дончева.
Донка Дончева (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа депутати, уважаеми господин министър! Независимо че изтичат първите десет дни от откриването на новата учебна година, считаме, че въпросът не е загубил своята актуалност, защото проблемите на образованието действително трябва да бъдат поставяни всеки ден на вниманието на институцията, която трябва да ги решава. Аз съм учудена, тъй като за депутатите от Коалиция за България това е било постоянна грижа и няма учебна година, в която да не сме поставили този въпрос, от другите депутати, които участват в дебати извън тази зала, която трябва да уточни стратегията по развитие на образованието, че днес не са дошли, за да чуят Вас, министъра на образованието и науката, който по Конституция е отговорен за формирането на нормална политика в решаване проблемите на образованието в държавата.
Днес е особено актуално за нас да поставим този въпрос и по причина, че започва последната от вашия мандат учебна година. Този въпрос за нас има определящо значение, тъй като ние трябва да формираме своята политика от наследството, което ще получим в тази сфера, като подчертавам, че ние се отнасяме надпартийно и отговорно към проблемите на образованието. За нас днес образованието не е само изтичането на времето, в което приключва подготовката на администрациите, събирането на учениците и подписването на Образец 1, затварянето на българските училища след ремонти. Впрочем, някъде ремонтите все още текат.
Дълбоко значение за нас има този кръг от проблеми, за които се счита, че вие в предните три години не можахте да решите въпросите, които са в съдържателен план и водят основната полемика, по която обществото днес дебатира – качеството в българското образование. Това изискваше формиране на концепция по профилираното образование, системата за работата с квалификацията на българския учител, диференциране на функциите на общините и формиране на децентрализация на образованието по места, политиката в професионалното образование от създаването на важен за българските условия, за българските потребители, кадри и специалности до извеждане в приоритетност по отношение качеството и очакванията на българския пазар.
Аз не съм информирана за приемането на програмата, която беше свързана със създаването на предпоставки за интегриране на българските деца със специфични образователни потребности, които във връзка с решаването от парламента на техните права трябва да влязат в българските училища. Всички знаем, че през тази година съотношението на етническите българи, турци и роми е такова, че в срещите си по места ние се натъкваме на непреодолими проблеми за сегрегация на ромски деца в определени училища, в които досега това не се е случвало. Този въпрос не търпи по-нататъшно отлагане.
Много сериозните въпроси, свързани със създаването на система за работата по издигане квалификацията на учителите през годината е изключително важна, защото ще бъде свързана с апробирането на тези промени, които по отношение на оценката на работата на преподавателя и привеждането на ученика като субект в учебния процес Вие ще може да кажете днес от тази трибуна какво очаква например бъдещите седмокласници – тест или есе. Но това не може да бъде хипотеза, която просто се ражда в нечии чиновнически шкаф. Това трябва да бъде система от методически, професионални педагогически и всички съвременни форми, които са свързани с управлението на процеса на образованието, който води и до оценка на всеки етап от работата на ученика.

Сигурно ще чуем и сериозни причини за оправдание, че въпросите, свързани с новата интеграция на България към Европа. По отношение подготовката на децата в чуждоезикови паралелки имат известни слабости, ще ви похвалим през тази година. И аз признавам, че първото равнище от четирите равнища за навлизането на друга техника – информационна, обзавеждане с компютри – отбележи сериозна крачка напред. Но трябва да се знае, че в равнището на овладяване и професионална подготвеност на кадрите, изготвяне на програми и апробиране в работата предстоят други три тежки етапа.
Българската общественост иска в този час, независимо че депутатите нито от Новото време, нито от НДСВ с едно-две изключения, голяма част от СДС и от ДПС не са в тази зала, но заради българската общественост, заради уважението към тази изконна българска традиция в образованието ние трябва откровено днес да разберем кои са причините за някои затруднения, с които не е осигурена учебната година, за да съществуват нормални условия за работа. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, госпожо Дончева.
Господин Дамянов, заповядайте.
МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Дончева, дами и господа народни представители! Министерство на образованието и науката има ангажимент да изготвя и да участва в подготовката на адекватна нормативна уредба, засягаща кадровото и финансовото осигуряване на учебния процес.
Ежегодно Министерският съвет приема решение, с което определя стандарти за издръжка и численост на персонала на делегираните от държавата дейности, в т.ч. и за дейност “Образование”. С цел оптимално осигуряване на учебния процес Министерството на образованието и науката съвместно с Националното сдружение на общините в Република България анализира данните от системата на средното образование и изготвя предложения за промени в стандартите за издръжка и численост на персонала.
Не съществуват проблеми за осигуряването през учебната 2004-2005 г. с необходимия персонал и средства за работна заплата в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините и за държавните училища, финансирани директно от бюджета на Министерството на образованието и науката.
Средствата за издръжка на делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, са осигурени в рамките на определените стандарти, приети с решение на Министерския съвет. Към момента е изготвен проект на Наредба за определяне на държавно образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общински детски градини, училища и обслужващи звена. С въвеждането на стандартите от 2005 г. същите ще се прилагат и за държавните училища. По този начин ще се гарантират необходимите финансови средства за издръжка на държавните училища за 2005 г. и за в бъдеще.
Нормалното протичане на учебно-възпитателния процес в общообразователните и в професионалните училища през учебната 2004-2005 г. е осигурено също така организационно и методически чрез:
Първо, наличието на необходимите нормативни актове. Системата на народната просвета е осигурена с необходимите за ефективното си функциониране закони – Закон за народната просвета, Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебен план, Закон за професионалното образование и съответните подзаконови нормативни актове. В Министерството на образованието и науката е създадена работна група за изработването на проект на правилник за прилагането на Закона за народната просвета в съответствие с изискванията на § 7 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета.
Преди началото на учебната година предстои анализ, актуализиране и оптимизиране на действащите към този момент нормативни актове. Този анализ вече почти е приключил и ние ще можем да излезем с нашето становище.
Второ, по отношение на съдържателно осигуряване. В съответствие с Наредба № 8 за приемане на ученици в училища с държавен прием и в непрофилирани паралелки след завършване на 7 клас и след завършване на основно образование за учебната 2004-2005 г. са организирани и проведени изпити. Успешно завърши кампанията по прием на учениците в изпълнение на утвърдения график от дейности.
По отношение на общото образование, предучилищното възпитание и обучение е осигурено с държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка, с учебни програми и учебни помагала за осъществяване на образователно-възпитателната работа. Основната образователна степен е осигурена с държавни образователни изисквания за учебно съдържание и с учебни програми по отделните учебни предмети. Продължава поетапното въвеждане на новия учебен план, който влиза в сила в трети клас за учебната 2004-2005 г.
Средната образователна степен е осигурена с държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми по отделните предмети и учебни изпитни програми за държавните зрелостни изпити.
По отношение на професионалното образование и обучение са въведени нови учебни планове за 172 професии от общо 198 от списъка на професиите по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение, за които има заявен прием за новата учебна година. Задължителната професионална подготовка е осигурена с учебни програми в съответствие с новите учебни планове. Разработват се национални изпитни програми за придобиване на трета степен професионална квалификация. Продължава работата по разработване и прилагане на държавните образователни изисквания за квалификация по професии.
Организационно осигуряване. Утвърден и публикуван в пресата е Списък на одобрените учебници за учебната 2004-2005 г. от І до ХІІ клас включително, с изключение на ІІІ клас, където конкурсът приключи тези дни, естествено преди началото на тази учебна година и учебниците също са доставени. Изготвени са текстове за ръководство за работата на директора и учителя през учебната 2004-2005 г. и календар за дейностите в системата на народната просвета за учебната 2004-2005 г. Подготвени са и вече се провеждат национални съвещания с началниците на регионалните инспекторати по образование, с експертите по общообразователните учебни предмети и по професионално образование от регионалните инспекторати, с директорите на общообразователни и професионални училища и гимназии за запознаване с насоките за организиране на учебния процес. Подготвен е Сборник с учебни програми по отделните общообразователни учебни предмети от І до ІV клас, който чрез регионалните инспекторати ще стигне до училищата в началото на учебната година.
По отношение на ремонтите искам да кажа, че с плановите ремонти, предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката е приключено. В момента, ако има някъде продължаващи ремонтни дейности, първо, те не създават проблем за провеждане на учебния процес, и второ, те са по линия на допълнително отпуснатите 20 милиона средства от държавата – 10 милиона по бюджетите на общините и 10 милиона – за държавните училища. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря, господин министър.
Госпожо Дончева, заповядайте да отправите своите уточняващи въпроси.
Донка Дончева (КБ): Аз Ви благодаря много, господин министър, за коректния отговор, който отразява сериозна рутинна дейност на Министерството на образованието и науката, но зад този отговор не прозвуча онази отговорност, която държавата поема по отношение на общинските училища. За тях често българското образование е завареното дете.
Моля да изясните каква е системата за работа по отношение на проблемите там – по обхвата на децата, по проблемите с финансирането, по получаването на възможното увеличение на заплатите на учителите, които проблеми най-сериозно се отличават там.
Аз втори въпрос няма да задам, тъй като считам този въпрос за изключително важен с оглед на сериозно променената инфраструктура на образованието и голямата налична база на общинските училища. Вие добре дадохте отговора за държавните училища, но общинските училища не са само грижа на общините, независимо от това, че те са разпоредители с бюджета.
Моля да чуя становището на министерството по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря, госпожо Дончева.
Заповядайте, господин министър.

МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Дончева! Ние от доста време работим в много добър синхрон със Съюза на общините в България. Отговорността за състоянието на българското училище, на тази част от училищата, които са на общинско разпореждане, в никакъв случай не е отхвърлена от страна на министерството, ние не сме прехвърлили всички отговорности върху общините.
По отношение на финансирането, разбира се, ние не можем да се намесваме пряко в този процес, след като дори и бюджетните средства се предоставят директно на общините и те вече преценяват в съответствие със своите решения къде колко средства да насочат. Но винаги, когато са възниквали проблеми, имам удоволствието да го кажа, много са общинските ръководства, които търсят нашата помощ, я получават разбира се. Няма загърбване и бягство от отговорности нито от страна на общините, нито от страна на министерството. Работим, слава Богу, в доста добър синхрон. Естествено, проблеми има, но затова работим заедно, за да ги решаваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви.
Госпожо Дончева, имате възможност да реагирате на този отговор.
Донка Дончева (КБ): Отговорите на въпросите по образованието са комплексни. Това е система, която взаимно обвързва всичко в единно цяло: и от подготвителния клас, който тази година реализираме, и от апробирането на учебниците, които ще предстоят за четвърти клас, и от отчитането на неуспехите на досегашната степен І-ІІІ клас, и от проблемите, свързани с организационното развиване на инфраструктурата на образованието. Но аз считам, че в министерството основният проблем в момента е това, че трябва да се организира събиране на всички онези функции, господин министър, които касаят работата с децата. За мен е недопустимо на калпак да се раздават помощи, свързани с първия учебен ден, без да се види ефективността, свързана с работата за децата. Значи, детето може да остане без учебник, но то ще бъде нахранено.
Защо се разпиляват ресурси, свързани с преквалификация на кадрите в други министерства – визирам социалното, а всичко това не е в единната национална политика, на която основата трябва да бъде при вас. Не може от сегмента "Финансиране" да се изважда от контекста на образованието априорно проблемът с издръжката на един ученик, когато проблемът с работата с децата изисква не икономическа, а педагогическа и качествена целесъобразност в резултатите.
Така че аз смятам, че през годината, която остава, вие няма да можете да смогнете да реализирате една сериозна стратегия, опираща се на сериозна инвестиция, на политика по реализация на тези средства и всичко, което се прави в момента, е един камуфлаж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, госпожо Дончева.
Преминаваме към питането на народния представител господин Иван Николаев Иванов относно участие на Министерството на образованието и науката в дружество "Академика сий палас".
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПГОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! Само преди половин час завърших моето питане, като в заключителна реплика говорих за морала. Питането, което сега ще направя, има директна връзка, господин министър, именно с морала на бивши, а и на настоящи български министри.
На 5 март 2003 г. бившият министър на образованието и науката Владимир Атанасов с нарочна заповед включва 36 дка земя край Равда като апортна вноска в дружеството "Академика сий палас". Земята е била собственост на "Академика" ЕООД, което вие знаете, че е 100 процента притежание на Министерството на образованието и науката. И така, 36 дка държавна земя на морския бряг са били предоставени за строеж на мегахотел, както сочат документите. Документите ги има в една от редакциите на столичните вестници - на вестник "Сега".
Теренът представлява действително един райски кът на бреговата ивица между Несебър и Равда. Той е включен, както вече казах, в регистрираното на ул. "Славянска" № 13 в София, с уставен капитал 17,5 млн. лв. дружество "Академика сий палас".
Нека видим кои са собствениците на "Академика сий палас". От една страна, това естествено е "Академика" ООД, която участва с апортната вноска, за която казах. Другият съсобственик е частната фирма "Керко-България", на която внася 14 млн. лв. Държавната земя, както лесно може да се установи, е оценена на 3 млн. и 500 хил. лв., които са представени чрез 3 млн. и 500 хил. поименни акции с номинал 1 лв.
Практиката по отношение на продажбата, на цена на морския бряг, е твърде различна от цената, на която държавата е решила да даде, по-скоро да подари, земята на "Академика " край Равда на фирмата "Академика сий палас". Ако сметнем каква е цената на квадратен метър при така включената в "Академика сий палас" апортна вноска, излиза 97,20 лв. Ако се провери чрез брокерските къщи, които оперират с недвижими имоти, навсякъде ще ви се каже, че районът около Слънчев бряг, Равда и Несебър на самия морски бряг се води като първа линия, т.е. котира се с най-висока цена и се продава средно между 400 и 900 лв. за квадратен метър, което значи, че ако беше оценена по пазарна цена земята, теренът, който министър Атанасов дава като апортна вноска, трябваше вместо 3,5 млн. лв. да бъде оценен за 65 млн. лв.
Делът на министерството в "Академика сий палас", господин министър, е едва 20%. Това, както Вие знаете, е по-малко дори от 34% и не дава никакви права за особен контрол върху решението на бъдещото дружество.
От друга страна, уставът не дава гаранции, че ако частната фирма "Керко" реши да разтури дружеството и да прехвърли после хотела на самата себе си, министерството ще може да й се противопостави. Обратното, ако министерството реши да продаде своите акции, ще получи само 3,5 млн. лв.
По-важна е една справка, която направих в АПИС. Тя показва, че другият съдружник – акционерът "Керко", е собственост на регистрирания във Великобритания "ЕМС Холдинг". Управител на "Керко" е Иво Игнатиев, който е шеф и на софийската фирма "Сигма кепитъл мениджмънт", а един от учредителите на "Сигма", уважаеми колеги депутати, е Георги Велчев – братът на настоящия финансов министър Милен Велчев.
Очевидно, господин министър, аз ще изразя отношение по този повод, по тази роднинска връзка след Вашия отговор, но сега задавам към Вас питането ми, което има твърде голям обществен интерес. Не са ли ощетени българските студенти с лишаването им от морската база край Равда, защото те реално нямат такъв достъп до тази база?
Второ, на каква сума е оценена апортната вноска на Министерството на образованието и науката в "Академика сий палас", макар че аз Ви подсказах в отговора си?
На трето място, считате ли сделката си за изгодна и защо? Ако ли пък не я считате за изгодна, бихте ли предприели действия за преразглеждане на сделката? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря на народния представител господин Иван Иванов.
Господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Иванов, акционерното дружество "Академика сий палас" е учредено с цел обезпечаване на финансови ресурси и ноу-хау за изграждане на хотелски комплекс за спорт, отдих и туризъм, като стойността на проекта е приблизително 30 млн. евро.
Публично известно е, че състоянието на почивната база преди апортирането на същата бе в изключително лошо състояние, като на практика част от нея беше неизползваема. По този начин българските студенти бяха ощетени от липсата на нормални условия за отдих и на почти никакви - за спорт. Нещо повече, поради липсата на средства тази база щеше да продължава да се руши и да потъва в небитието. Акционерното дружество "Академика сий палас" е търговско дружество, учредено на основа чл. 158 и чл. 252 от Търговския закон на Република България от "Академика 2000" ЕООД и "Керко - България" ЕООД. Апортната вноска в капитала на "Академика сий палас" е извършена от търговско дружество "Академика 2000" ЕООД, учредено на основание постановление на Министерския съвет от 1999 г., а не от Министерството на образованието и науката. Оценката на апортната, непарична вноска е извършена от три вещи лица, назначени от Софийски градски съд, на основание чл. 72 от Търговския закон. Същата е в размер на 4 млн. 504 хил. и 500 лв. и е приета от съда по фирмено дело № 3549 от 2003 г. Срещу апортната вноска при спазване на разпоредбите на Търговския закон "Академика 2000" ЕООД придобива 3 млн. и 500 хил. броя привилегировани поименни акции с номинална стойност от 3 млн. и 500 хил. лв., представляващи, както казахте, 20% от капитала на "Академика сий палас".
За по-малко от една година почти изцяло е реализиран проектът за изграждането на хотелския комплекс. Без осигурено финансиране и ноу-хау в тази област към момента базата би била в състояние абсолютно негодно за експлоатация. Интересите на държавното дружество “Академика 2000” са гарантирани чрез записаните 3 млн. 500 хил. броя, както казах, привилегировани поименни акции, които осигуряват минимален гарантиран годишен дивидент на стойност основния лихвен процент плюс два пункта върху номиналната стойност от тези 3 млн. 500 хил. лв. независимо от финансовия резултат. При положителен финансов резултат, естествено, дивидентът ще е в значително по-големи стойност.
Като допълнителна гаранция в полза на държавно дружество “Академика 2000” в Устава на “Академика сий палас” е предвидено прекратяване на същото и връщане на непаричната вноска при условие, че в двегодишен срок от регистрацията не е получено строително разрешение.
Привилегированите поименни акции гарантират и правото на гарантиран ликвидационен дял при евентуално прекратяване на дружеството. Не на последно място е и залегналото в устава на дружеството гарантирано право на участие в управлението на акционерното дружество. Предвидено е като изключителна преференция за “Академика 2000” целогодишно ползване на 200 броя легла в обособена сграда на хотелския комплекс за нуждите на ученици, студенти и преподаватели при преференциални цени.
Относно изграждането на хотелския комплекс “Академика сий палас” в нарочно писмо с изх. № 16-41 от 26.04.2004 г. Българският студентски съюз е изразил изричната си и принципна подкрепа за инвестиции от такова естество, създаващи адекватни условия за почивка, отдих и туризъм. Реализирането на подобен мащабен проект има и благоприятен социален ефект за региона, изразяващ се в разкриването на нови работни места. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, господин министър.
Имате възможност в рамките на две минути да зададете своите уточняващи въпроси, господин Иванов.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПГОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър! Аз няма да скрия неприятната си изненада от Вашия отговор, защото по същество той беше насочен към това да се оправдае тази сделка. По същество аз питам в интерес на българските студенти ли е било да се отнеме тяхната почивна база? Вие практически казахте: да, по-добре е да е била отнета и да се построи този хотел, доколкото знам с над 2000 легла, от които, доколкото знам ще й се дадат 200 легла, преференцирано на българските студенти – то е смешно – по цена 50 лв., по цена 40 и 45 лв. Вие сам помислете кои български студенти могат да се възползват от това.
Освен това, което също е крайно неприятно, Вие говорите, че базата се намирала в лошо състояние. Аз питам след като Министерството на образованието и науката е собственик 100% на базата, нима министерството, вече не Вие, Вашия предшественик не носят отговорност за това, че базата се намира в лошо състояние? Или може би нарочно се е намирала в колкото може по-лошо състояние, за да бъде подарена на брата на Милен Велчев?
След това Търговският закон. Няма никакво съмнение, че Търговският закон е спазен. Но едно нещо може юридически да е изправно, но морално може да бъде изключително нечистоплътно, господин министър.
И във връзка с това аз имам към Вас следните два въпроса.
Първо, има ли връзка между подаръка, който бившият министър Владимир Атанасов прави на фамилия Велчеви и назначаването му за посланик в Любляна, Словения?
И второ, не смятате ли, че с действията си бившият министър уронва престижа и морала на висшите представители в изпълнителната власт, каквито трябва да бъдат българските министри?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря ви, господин Иванов.
Господин министър, имате три минути, за да отговорите на тези уточняващи въпроси.
МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Иванов, на първия въпрос не мога да отговоря. Не е от моята компетентност. Не аз определям кой къде да бъде посланик.
На втория Ви въпрос – по отношение на морала. Не бих се нагърбил с тежкия ангажимент да обсъждам морала на моя предшественик. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря, господин министър.
Господин Иванов, можете да реагирате на тези отговори.
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ (ПГОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, аз не очаквах, че Вие ще отговорите с “да” или “не” на моя първи въпрос. Но моите колеги, а и хората, които ни слушат и гледат, могат сами да си отговорят на това по какъв начин и с чии терени фамилия Велчеви строи цяла верига от мегахотели по българското Черноморие. Това всъщност е само едно много ясно доказателство за морала на българските юпита – тези очарователни министри, които дойдоха всъщност, за да реализират своите финансови планове за себе си и своите семейства, а не в обществена полза.
Заедно с това искам да Ви кажа и нещо друго. Аз давам израз наистина на своето възмущение, че това показва, че така наречената декларация за нов морал в политиката не е нищо друго – и аз съм го заявявал – освен липса на морал.
И накрая, обръщайки се към Вас, господин министър, аз съм разочарован, защото за мен хората, които са министри в правителството на Република България трябва преди всичко да бъдат хора с позиция, която могат да заемат и да отстоят дори чрез тази позиция те да засегнат свои предшественици или силата, която представляват, но да защитят своя собствен морал и своята отговорност пред българските граждани. Уви, аз не можах това да го установя днес. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря на господин Иванов.
Преди минути госпожа Дончева, която е задала своя актуален въпрос, помоли отговорът да й бъде предаден писмено. Затова, господин министър, ще Ви помоля след като приключи парламентарният контрол да ми оставите отговора на актуалния въпрос на госпожа Дончева относно преодоляването на неграмотността и ограничаване на отпадащите от обучение, подлежащи на задължително образование ученици до 16 години. Аз ще имам грижата да й го предам.
Преминаваме към следващия въпрос, който е на народната представителка госпожа Атанаска Михайлова Тенева-Ганева и господин Стойко Илиев Танков относно политиката на Министерството на образованието и науката за развитието на образованието в малките общини.
Имате думата, госпожо Тенева.
Атанаска Тенева (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Започна новата учебна година, нашето питане отпреди два месеца и половина е за изстрадани проблеми на образованието в малките общини. Проблеми, които кметовете нееднократно поставят на вниманието на министерството при това без резултат. Още отначалото с колегата отбелязваме, че правомощията на общините са лаконично определени, което задава и съдържанието на нашето питане.
За нас основният проблем остава равният достъп до качествено образование. Свързваме го с оптимизацията на училищната мрежа и с финансовите гаранции. Обаче в малките селища и общини е затруднен физическият достъп до училище, до задължителна подготвителна група. Почти всеки четвърти ученик има само част от необходимите учебници, а почти всеки десети е учил без нито един учебник. В малките общини проблемите се усложняват поради демографската ситуация и безработицата, висока смъртност, ниска раждаемост. Икономическият срив в тези общини засилва миграцията на младите семейства. Закриват се училища и детски градини. Промените в нормативната база през последните години не стимулират провеждането на нормален учебен процес в малките общини. Не се отчита местната специфика. Завишени са нормативите за сформиране на самостоятелни паралелки в училищата и групи в детските градини.
Да, Наредба № 7 допуска сформирането на полудневни групи от шест деца. Обаче родителите обикновено пътуват до работното си място или семейството се изхранва с целодневна селскостопанска работа. Кой да гледа малките деца през втората половина на деня? Да, Наредба № 7 определя минималния брой ученици за сформирането на маломерни паралелки. Въпреки това се налага общинските съвети да вземат решение за създаване на слети класове. Ясно е, че обучението в тях не е достатъчно ефективно. И още – финансистите твърдят, че над 85% от всички разходи за средно образование, са за заплати и отопление. С остатъка трудно се гарантира поддържането на материалната база, камо ли да се осигурят компютри и книги, особено в малките населени места със сурова зима и по-големи разходи за отопление.
Дискусиите през тази година извеждат напред и един статистически показател за отношението деца-учители. Вие казвате, господин министър, излишни учители в държавата няма – има недостиг на квалификация. Обаче този въпрос с квалификацията не е ли оставен на личния стремеж на учителите към самодоказване и самоусъвършенстване? Защо в община Алфатар през миналата учебна година учителите така и не получиха заслуженото възнаграждение за своята квалификационна степен? А и само там ли? За какво ефективно управление на образованието става дума, след като в Силистра утвърдената численост на персонала за дейностите държавна отговорност са 934 според Министерството на образованието и науката, 920 според Министерство на финансите и 942,5 щата според Решение № 743. Ето още едно обяснение за проблемите със средната брутна месечна заплата на база квалификация, брой педагогически и непедагогически персонал и среден трудов стаж на персонала.
Стратегическият въпрос за постепенното оптимизиране на училищната мрежа, ангажирането и заетостта на учителите, особено в селските райони. Казваме постепенно, за да не ускорим влошаващата се посещаемост на училище и учебни занятия, особено на децата от по-бедните слоеве и от малцинствата. За да не се превърне в масов проблем простият физически достъп до училище, защото родителите и учениците ще трябва да избират – или да плащат за автобус, или да се откажат от училището. Все пак дистанционното обучение е все още в сферата на желаното, а и доколко то е допустимо до прогимназиалния етап на средното образование.
Затова и нашето питане към Вас, господин министър, е: какви мерки предприема министерството за стабилизиране на образованието в малките населени места, какви промени направихте или предстоят да бъдат направени в нормативната уредба, за да се гарантира провеждането на нормален учебен процес в малките училища?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви.
Аз не знам колко пъти ще засягаме този спор, но понеже сме на тема образование, как е правилно, господин министър, да се казва училища или учщлища? Мен са ме учили да казвам учщлища. Хубаво е да го кажете от микрофона, белким успеем да утвърдим тази правилна форма.
Заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Това че една дума преминава от единствено число в множествено число, не променя ударението. Поне такава е граматиката, доколкото си спомням. Учщлище – учщлища.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви.
МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Уважаема госпожо Тенева, уважаеми господин Танков! В изпълнение на управленската програма на правителството на Република България, раздел “Национални финанси” и раздел “Инфраструктура, регионално развитие и благоустройство” с Решение № 612 от м. септември 2002 г. на Министерския съвет е извършено разделяне на дейностите, финансирани от общинските бюджети, на държавни и общински. Определени стандарти за численост на персонала и стандарти за издръжка на държавните дейности по образованието са за 2003 г. Разделянето на дейностите за разработване на стандартите за численост на персонала на държавни дейности, финансирани чрез общинските бюджети, и стандартите за издръжка на държавните дейности е извършена от работни групи с участието на експерти от Министерство на финансите, отрасловите министерства и Националното сдружение на общините в Република България. Остойностяването на държавните дейности доведе до създаване на възможност за реално разделение на отговорностите на държавата и общините, опростяване и прозрачност на механизма за определяне на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет и еднакъв подход в съставянето на общинските бюджети в частта за държавните дейности за 2003 г.
С Решение № 743 от м. октомври 2003 г. на Министерския съвет е извършено разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на държавни и общински, и са определени стандарти за численост на персонала и стандарти за издръжка през 2004 г., като се спазва принципът от общия размер на средствата за веществена издръжка на един ученик 75% да се определя по брой на учениците в общините, а с коригиращи коефициенти – 25% от сумата.
Използват се два коефициента, които отчитат някои специфични особености в общините. С първия коефициент се дава предимство на общини с по-висока пълняемост на ученици в паралелките, което стимулира оптимизирането на училищната мрежа и намалява броя на маломерните паралелки в общообразователните училища с цел повишаване качеството на образованието. С втория коефициент се предоставят допълнително средства на всички общообразователни училища с до 130 ученика, каквито са повечето от училищата в малките общини. Така се гарантира около 31% по-висока издръжка на един ученик в общообразователно училище, осигурява се равен достъп на учениците до образование и се запазва възможността за функциониране на училищата в населени места с малък брой ученици. Определен е минимален праг от 80% от средната за страната издръжка, до който се допълват средства от общини, чиято издръжка падне под това равнище. Резултатите от приложението на стандартите показват, че за 2003 г. издръжката на всички общини превишава минималния праг.
Понастоящем работна група с участието на експерти на Министерство на образованието и науката, Министерство на финансите и Националното сдружение на общините в Република България работи по анализа на приложение на стандартите за издръжка на държавните дейности и стандартите за численост на персонала в образованието през 2004 г. Тук се обсъждат предложенията за тяхното усъвършенстване в Закона за държавния бюджет за 2005 г.
През 2003 г. работна група, излъчена от Консултативния съвет по образованието на децата и учениците от етническите малцинства, изготви проект на стратегия за образователна и културна интеграция за децата и учениците от етническите малцинства. Проектът е приет от Консултативния съвет през м. януари 2004 г. и утвърден от министъра на образованието и науката. В изпълнение на стратегията работната група, излъчена от Консултативния съвет, разработва 5-годишен план за действие, който ще се актуализира всяка година. Приоритет в стратегията е оптимизирането на училищната мрежа в малките общини, разпръснати места, включително чрез подпомагане на средните училища за гарантиране на качествено образование в тях.
През настоящата 2004 г. стартира изпълнението на проект, финансиран в рамките на програма ФАР 2003 “Интегриране на уязвими малцинствени групи със специална насоченост към ромите в областта на образованието и здравеопазването”. Проектът се осъществява съвместно с Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет и, наред с други дейности, включва инвестиции за подобряване на материално-техническата база на детски градини и училища, в т.ч. за ремонти, оборудване на кухни и столове, оборудване на учебния процес – телевизори, видео, аудиотехника и т.н.; учебници, учебни помагала, учебно-технически пособия за деца в подготвителните групи на детските градини и ученици от подготвителен до 4 клас. Дейностите и доставките по проекта са предназначени да подпомогнат общините, които имат готовност и изразена ангажираност да работят за осъществяване на приоритетите на стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, в т.ч. и малките общини.
С цел осигуряване качеството на образование Дирекция “Квалификация на учителите” в Министерство на образованието и науката изготви предложение към всички общини, в т.ч. и малките, за организиране на кръгли маси от дискусии, касаещи качеството на обучение и квалификацията на учителите. Разработени са програми за квалификация на началните учители за обезпечаване на ранно чуждоезиково обучение на учениците, за обучение на учители, преподаващи в училища, в които предстои да бъдат интегрирани деца със специфични образователни потребности. Предвижда се занапред осъществяване на квалификационна дейност на принципа – обучение близо до дома, включително и дистанционно.
Основните проблеми на малките общини са свързани с икономическия и демографски срив. Икономическият срив в малките общини и населени места води до засилване миграцията на младите семейства към по-големите общини, а демографският срив води до оптимизиране на училищната мрежа – до необходимост от такова оптимизиране. Министерство на образованието и науката подхожда изключително внимателно към закриването на училища, в които има начален етап и към закриването на начални училища в малките населени места. Неведнъж съм казвал лично аз, че, отивайки към закриване на училища в такова малко населено място, ние практически пристъпваме към закриване на самото населено място.
Ограмотяването е важен етап от началното образование и е необходимо да бъдем внимателни към възрастовите особености, здравния и социален статус на децата, за да не ги подлагаме на стрес и да гарантираме възможността да се обучават без откъсване от семейната среда. Мерките за стабилизиране на образованието в малките общини са в пряка зависимост от посочените в питането показатели като демографски срив, икономически проблеми, миграция.
Като се съобразяваме с тази реална среда, Министерство на образованието и науката съсредоточи усилията си към правилно формиране на слетите паралелки на ученици от 5, 6, 7, 8 клас в една паралелка, каквато е практиката в момента в тези общини, към подобряване на работата в такива паралелки и към обучение на учителите за въвеждане на съвременни методи на преподаване в тях. Планирано е и оборудване на компютърни кабинети във всяко училище от тези общини, което ще даде по-големи възможности за самостоятелна работа на учениците и за прилагане на съвременни методически решения в организацията на учебния процес.
Политиката на Министерство на образованието и науката за развитие на малките общини и утвърждаването им като центрове за социално-икономически живот на практика реално се подкрепя и чрез разрешаване на държавен прием в средните общообразователни училища, намиращи се в малки места, и приоритетно разработване на документация за обучение по професии за придобиване на първа степен на професионална подготовка, който ще осигури по-голяма мобилност на работната ръка.
Понастоящем Министерството на образованието и науката, съвместно с Министерството на труда и социалната политика разработва национална стратегия за продължаващо обучение, която ще осигури възможности за нормативно регламентиране на потребностите от професионална квалификация и преквалификация и в малките общини.
И накрая, позволете ми да спомена един факт, който може би е не толкова известен – в с. Егрек, което се намира на гръцката граница имаше училище, което беше закрито, независимо от това, че там броят на децата не беше чак толкова малък. В момента там се обучават 52 деца в слети паралелки, разбира се, и училището е единственото в България държавно основно училище, тоест ние го одържавихме само и единствено с цел да го запазим. Тази година там има само един първокласник, за съжаление, но догодина ще има 8, дори надеждата е за 10. Ето поредното доказателство за това, че има грижа за тези училища в тези региони, за малките населени места. Независимо от демографските проблеми правим всичко възможно тези училища да бъдат запазени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Танков – другият задал питането, ще отправи допълнителните, уточняващите въпроси.
Стойко Танков (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители!
Ясно е, че изменената нормативна база от 2002 г. за финансирането на държавните дейности в общините и в частност на образованието дава положителен резултат. Мерките, които се предприемат от правителството, за да се коригират коефициентите за стандартите в съответствие с особеностите на общините също е едно положително явление, но така или иначе средствата за образование в малките общини, какъвто ни е въпросът, не достигат. Голяма част от средствата отиват изцяло за отопление, особено в планинските и полупланинските райони, примерно, или за транспорт. Не остават средства за нормална издръжка на учебния процес. И това е ясно защо е така. Защото стандартите, които определя държавата не изхождат от това, което е необходимо за нормалното протичане на учебния процес, за качественото му провеждане, а се правят по съвсем друга схема. Правителството отделя определената сума за образование, разделя я на броя на учениците и се получава стандарта за издръжка, което на практика води до ситуацията, в която имаме нормативна база, постоянно я усъвършенстваме, съобразяваме я, но практически резултат няма.
Затова един от моите допълнителни въпроси е: правилно ли е разчело Министерството на образованието и науката, разбира се и Министерството на финансите, какви нива трябва да достигнат стандартите за издръжка на образованието в общините, за да съответстват що-годе на европейските стандарти?
И, второ, това, което Вие дадохте в своя отговор – тази политика, която провеждате за стабилизация на селските, на малките училища ще гарантира ли в следващите години поне до четвърти клас учениците да учат в собственото си населено място?
Това са двата ми допълнителни въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Танков, на първия Ви въпрос за това какво е нивото, към което трябва да се стремим – нивото е от порядъка на 5,2 – 5,3 от брутния вътрешен продукт. Това е към момента в страните от Европейския съюз. В момента нашето ниво е с около 1% по-ниско – 4,2.
По отношение на втория Ви въпрос – да, определено смятам, че тази политика, това поведение, ако продължи да бъде следвано, ще запази училищата в малките населени места, в селата поне до четвърти клас, поне за началното образование. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви.
Господин Танков, заповядайте.
Стойко Танков (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, мисля, че проблемът, който поставихме за състоянието на образованието в малките общини е изключително важен и мисля, че той е сериозно обсъждан в Националното сдружение на общините в Република България. Те имат една много сериозна разработка за това как трябва да се промени нормативната база за следващата бюджетна година, за да може наистина да се приравни качеството на образованието в тези общини със стандарта в страната и особено в столицата, тъй като това беше идеята на този въпрос.
Мисля, че в хода на подготовката за следващия, за новия бюджет на страната трябва да бъдат отчетени препоръките на Националното сдружение. В тези препоръки, в тези предложения има много конкретни, ясни и точни идеи, които биха подобрили значително финансирането на малките общини, включително с промяна на норматива за маломерните паралелки, за числеността на персонала в малките общини, както и за целеви средства, особено в планинските и полупланинските райони за отопление през зимата, тъй като голяма част от средствата отиват там.
Нашата препоръка е, че в хода на подготовката на следващия бюджет този диалог с Националното сдружение на общините в Република България и най-вече с Комисията по образованието може да има много конкретни измерения за подобряване на нещата и за ефективното използване на малкото средства, които се отделят за образованието в тези населени места. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, господин Танков.
Следващият актуален въпрос е на народните представители Татяна Калканова, Златка Бобева и господин Танков относно възстановяването на законността на органите за управление в университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.
Заповядайте, госпожо Калканова.
Татяна Калканова (НДСВ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, проблемите със законността на органите за управление в университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, са отдавна известни на Министерството на образованието и науката.
През последните три години Министерството на образованието и науката организира три проверки и установи неправомерно включване в състава на Общото събрание и Академичния съвет на преподаватели, които не са на основен трудов договор в университета.
През м. май беше избран нов ректор и въпреки категоричните разпоредби на последните промени на Закона за висшето образование, които са в сила от 7 юни 2004 г. все още органите за управление в университет “Проф. д-р Асен Златаров” не се привеждат в съответствие с новите разпоредби.
Нашият актуален въпрос към Вас е: какви мерки предприема Министерството на образованието и науката за възстановяване на законността на органите за управление в университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Уважаема госпожо Калканова, госпожо Бобева и господин Танков! Както на вас, така и на обществеността станаха известни резултатите от проверките извършени от Министерството на образованието и науката, свързани с дейността на бившия ректор на университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас – доц. Николай Ралев.
По иск предявен от мен като министър на образованието и науката беше образувано дело пред Окръжен съд – гр. Бургас. С решението на съда: гражданска колегия, административно отделение, постановено по административно дело № 953 от 2003 г., бе отменено Решение № 3 от 10 октомври 2003 г. на Общото събрание на висшето училище за избора на доц. Николай Ралев за ректор. Впоследствие доц. Ралев подаде оставка.
На 15 май 2004 г. Общото събрание избра за ректор проф. д-р на техническите науки Димитър Каневски. В мотивите на постановеното от бургаския Окръжен съд решение е направена констатация, че е съществено обстоятелството, че членовете на Общото събрание на университета са имали сключени договори, поради което не е налице нарушение на чл. 30, ал. 2 от Закона за висшето образование в редакцията му преди промяната, тоест решенията приети от така структурираното Общо събрание не са нищожни по своя характер.
С промените в Закона за висшето образование в т. 1 на новия § 4д от Допълнителните разпоредби е дадено легално определение на понятието “основен трудов договор”. Това е трудовият договор, сключен на основание на чл. 67, ал. 1, т. 1 за неопределено време от Кодекса на труда.
Параграф 11 от Преходните и заключителните разпоредби на закона предвижда трудовите договори с преподаватели навършили възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда да бъдат продължени за срок от една година, но за не повече от две години.
По смисъла на закона тези договори не са основни. Предвид изискването на закона органите за управление на висшето училище, посочени в чл. 24 от Закона за висшето образование – общо събрание, академичен съвет и ректор, основните звена на висшето училище – факултетите, департаментите, институтите и колежите, ръководителите на катедрите и членовете на катедрения съвет по чл. 26д, ал. 2 от Закона за висшето образование да разполагат с академичен състав на основен трудов договор е необходимо в непродължителен срок да бъдат предприети действия за привеждане на академичния състав на висшето училище в съответствие с посочените изисквания.
По този повод до ректорите на висшите училища е изпратено писмо, подписано от заместник-министъра на образованието и науката проф. Камен Велев. На това основание ректорът е прекратил основните договори поради преминаване в пенсия на професорите Димитър Ненков, Неделчо Енев, Димитър Митев, Белчо Илиев и на доц. Мара Вълчева – по собствено желание.
Същата процедура предстои да бъде извършена с други 19 преподаватели навършили 65-годишна възраст. Въздържането това да стане до започването на новата учебна 2004-2005 година е липсата на необходимия финансов ресурс, чрез който да бъде заплатен неизползван досега полагаем платен годишен отпуск на преподавателите, както и да им бъдат изплатени предвидените по закон шест необлагаеми заплати.
В разговорите, които проведохме с новия ректор беше договорено, че онова, което в настоящия момент и след започване на новата учебна година не следва да пострада, е организацията и качеството на провеждания в университета учебен процес. Поради тази причина ще бъдат обявени конкурси за хабилитиране на нови преподаватели, но ще се наложи с част от преподавателите, за които са настъпили обстоятелствата, посочени в чл. 328 от Кодекса на труда, да бъдат подписани допълнителни трудови договори по решение на академичния съвет за една, но за не повече от две години.
Всичко това се подготвя, за да може обучението в университета да бъде съобразено с изискванията на Закона за висшето образование и съществуващата нормативна уредба.
Уважаеми дами и господа народни представители, темата за състоянието на университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, и на създадените личностни взаимоотношения е известна не само на университетската академична общност, но и на бургаската общественост. Проблемите са натрупани в твърде продължителен период от време и решаването им не може да стане с еднократен акт. Изисква се целенасочена и упорита управленска работа. Предприетите от настоящия ректор проф. Димитър Каневски мерки са чувствителни и непопулярни сред част от преподавателите, свързали живота си с университета. Тяхното пенсиониране не означава автоматичното лишаване на университета от дългогодишния им опит и знания. Протестите на някои от тях независимо от кого са подписани или до кого са изпратени, до кого са адресирани, са разбираеми за министерството. Считам обаче, че действията на ректора без да са необосновано спешни, са логични, извършват се на основата на законовите изисквания и трябва да бъдат подкрепени за осъществяването на нелеката му мисия. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря, господин министър.
Имате възможност да изразите отношение към отговора, господин Танков.
Стойко Танков (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Отговорът, който дадохте практически защитава безобразията, които се извършват в този университет. Споменахте, че е започнало решаването на тези проблеми. Всъщност, трима от 44-та преподаватели, които нямат правно основание след приемането на новия закон да са членове на общото събрание с този темп, с който върви, това може да продължи още поне три години, до края на мандата. Както три години след три ваши проверки – говоря и за предишния министър, не се намериха средства, усилия, за да бъде принудено ръководството на университета да направи това. Това е старото ръководство, защото много добре знаете, че беше избран нов ректор, но първи заместник-ректор е старият ректор, и старото ръководство под различна форма се възпроизведе в ново. Те си смениха местата просто. Това не става ли ясно за министерството?
Плюс това – сега казвате, че се затруднява учебния процес, тъй като ще бъдат пенсионирани наведнъж много преподаватели. Ами, повечето от тези преподаватели преди две години нямаха нищо общо с университета. Те са докарани от други университети, а бяха уволнени местни специалисти – тези, които примерно не гласуваха за стария ректор. И аз мисля, че начинът, по който Вие сега представихте мерките, които предприема министерството, толерира и иска да запази статуквото в този университет така, както е. А те, безобразията продължават.
Знаете ли, че имаше след приетия Закон за висшето образование избор в катедра с 6 човека, след като по закон трябва да са 7, и беше избран човек, който е на 68 години? Намесете се в този университет! Въведете ред! Дадохме ви с новия закон правомощия. По този начин университетът върви стремително надолу!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви.
Господин министърът се отказва от дуплика. Благодаря Ви.
Следващото питане е на народния представител госпожа Кина Андреева относно ежегодното отпадане от образователната система на повече от 30 хил. деца.
Кина Андреева (ПГОДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин министър!
През последните години в българското училище се наблюдава една тревожна тенденция – все повече деца отпадат от образователната система поради нежелание да посещават училище или по семейни причини, въпреки че в Конституцията всеки български гражданин има право на образование, а в Закона за народната просвета е казано, че то е задължително до 16-годишна възраст. Този проблем е много важен, но за съжаление обаче през последните няколко години правителството не успява да постигне ефективност при решаването на този въпрос.
Преди по-малко от две години беше взето едно решение, което обвързваше получаването на месечните помощи за отглеждане на детето до 18 години със задължителното посещение на училище. Няколко месеца беше провъзгласявано много шумно, че това ще доведе до намаляване на броя на децата, които не присъстват в училище.
Няколко месеца по-късно аз зададох въпрос и към министъра на образованието, и към министъра на труда и социалната политика, но и от двамата получих изключително уклончиви отговори. Министърът на образованието ми каза, че те нямат обобщени данни, а госпожа Шулева – тогава министър на труда, ми каза, че се е увеличил броят на децата, които посещават училище, но без това да е подкрепено с никакви конкретни числа.
За мен тази липса на данни не беше никак случайна. Очевидно е, че тогава това беше една PR-акция – преди началото на учебната година, но както често се случва с правителството на Сакскобургготски липсваше политическа воля, за да може тези мерки да бъдат ефективно приложени. Все пак данни има и те се намират на страницата на Националния статистически институт. Ако се направи там справка то може да се види, че през 2001-2002 учебна година децата, които са напуснали училище поради нежелание да го посещават или по семейни причини, са 28 хиляди.
Оттогава минаха две години и малко повече. Преди няколко месеца Националният институт за образование към Министерството на образованието и науката огласи още по-тревожни данни. Според тях една трета от учениците имат над 100 неизвинени или фиктивно извинени отсъствия и ежегодно от училище отпадат 30 хил. деца, тоест въпреки мерките, които Вие твърдите, че вземате, за тези две години броят на децата, които не посещават училище се е увеличил с 2 хил. Тези данни не могат да не будят тревога и затова аз, господин министър, отправям към Вас следното питане: какви конкретни мерки предприемате Вие и Вашият екип, за да се прекрати тази тревожна за българското образование тенденция?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, госпожо Андреева.
Господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Андреева, дами и господа народни представители! За решаването на проблема с отпадащи от училище ученици, както и със застрашените от отпадане е необходимо да се анализира и оцени влиянието на причините, които не са единствено с образователен характер – като липса на мотивация за учене, негативно отношение към училището, трудности в общуването с учители и с ученици, личностни особености и др., но са свързани и с готовността на образователната система да реагира адекватно и гъвкаво.
Следва да се отчете и обстоятелството, че върху този процес влияят и други фактори – икономически, социални, културологически и др. Министерството на образованието и науката, водено от мисълта, че всяко дете има значение, дава насоките за привличане на учениците в училище и за тяхното задържане до приключването на клас, етап или образователна степен. Действащата нормативна уредба и утвърдените типови длъжностни характеристики на педагогическите кадри, заети в системата на народната просвета, включват система от действия, ориентирани към тези проблеми, а именно:
превантивна дейност – търсене и поддържане на благоприятни условия за превръщане на училището в притегателно, привлекателно и съобразено с интересите на учениците място; събиране и анализиране на информация за присъствие и посещаемост на учениците в училище през учебната година; анализ на причините за отклонение и предлагане на индивидуални компесаторни механизми за отстраняване на пропуските в усвояването на учебния материал с оглед достигането на общообразователен минимум; изграждане на подкрепяща среда за работа със застрашени от отпадане ученици и деца в листите;
- диагностична дейност – изясняване на степента, в която е нарушена връзката на детето с училище; анализ на причините; изработване на индивидуална програма за работа с всяко дете или ученик, със семейството му и класа му;
- терапевтична дейност – определяне на пътеки за въздействие на действия; избор на най-благоприятния начин за решаване на проблемите; изграждане на система от модели на поведение и въздействие за всеки участник в процеса;
- рехабилитационна дейност – изработване на индивидуални планове за постепенна адаптация на учениците към училище при продължително отсъствие или прекъсване, създаване на подкрепяща среда.
Първите реализирани и дали положителен резултат стъпки по отношение на съгласуване на дейностите, насочени към децата, подлежащи на задължително обучение, са:
Първо. В резултат на промените в Закона за семейните помощи финансовото подпомагане на социално слаби семейства е обвързано с редовното посещаване на деца в училище, включително и с постъпването в І клас за деца, които по различни причини не са започнали обучение в годината на навършване на 7-годишна възраст.
Второ. Задължителни подготвителни групи и класове от учебната 2003/2004 г., а от учебната 2004/2005 г. – подготвителни групи към детските градини и училища, а за деца, които нямат готовност за постъпване в І клас – обучение в подготвителни класове в училище с необходимата учебна програма и учебни помагала за тях с оглед подготовка за училище като средство за осигуряване на равен образователен старт.
Трето. Осигуряване на безплатен транспорт или интернатно обучение в средищните училища в най-близкото населено място на територията на общината за ученици до 16-годишна възраст от населени места, където няма училища.
Четвърто. Стратегия за развитие на образованието в Република България.
Пето. Стратегия за осигуряване на равноправна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система.
Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности или хронични заболявания в системата на народната просвета.
План за намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции в Република България през 2003-2005 г.
Създадена е и информационна система за автоматизирана обработка на данните в системата на средното образование, съдържаща регистър с поименен списък на децата от предучилищна възраст, посещаващи детска градина, и на учениците от І до ХІІІ клас, включително с единен граждански номер с цел прилагането на разработените механизми за привличане, мотивиране, обхват и задържане на децата и учениците.
Във връзка с по-пълноценното решаване на проблемите за необхванатите и преждевременно отпадащи от училище деца, Министерството на образованието и науката работи в следните направления: актуализиране на нормативната база, актуализиране на целите на учебния процес и съобразяване на съдържанието на учебните програми с интелектуалното развитие и потребностите на децата, за да не се допуска информационна претовареност и самоцелно обучение, съобразяване съдържанието на учебниците, особено в начален етап, с реалните възможности и потребности на децата, квалификация на учителите, работещи с ученици, застрашени от отпадане, превръщане на училището в притегателен център чрез утвърждаване на разнообразни извънкласни дейности съобразно интересите и очакванията на учениците – спорт, музика, изобразително изкуство, информационни технологии, професионално ориентиране и други, оптимизиране на училищната мрежа при гарантиране на обхвата на подлежащите на задължително обучение, реално отчитане на възможностите за задържане на децата в училище и осигуряване на шанс да се продължи в следващ етап или образователна степен с оглед бъдеща реализация в резултат на получено образование.
Успешното изпълнение на набелязаните дейности не може да се осъществи без сътрудничество на Министерството на образованието и науката с други министерства и агенции, областните и общинските администрации по отношение на няколко основни момента: изработване на програма за преодоляване на непостъпването или преждевременно отпадане от училище с ясно формулирани насоки на действие, индикатори за успех, срокове, отговорници и финансова обосновка; усъвършенстване на нормативната база на всички участници в процеса по отношение на разработване на система от лостове и механизми за мотивиране на родителите и учениците за училищно обучение и задържане на децата в училище. Стандартите за издръжка на един ученик да гарантират и обезпечават реалното му образование, без да се насочват към задоволяване на социални потребности. Средствата, определени за образование, не може да осигуряват едновременно социалните и образователни потребности в т.нар. “сборна услуга”. Поддържане, актуализиране и усъвършенстване на информационната система чрез обобщаване на информационните потоци и създаване на надеждна база данни, необходима за координиране на дейностите и контролиране на системата за народната просвета с цел регулиране на обхвата и задържането на учениците.
За изпълнението на тези дейности и тяхното популяризиране Министерството на образованието и науката търси подкрепа в няколко направления: училищните настоятелства като изключително важна обществена структура, подпомагаща решаването на различни училищни проблеми, в това число обхвата и задържането на децата в училище; неправителствени организации, насочени към решаване на конкретни проблеми, работещи по програма за превръщане на образованието в ценност, влияещи върху мотивирането на децата и техните семейства за необходимостта от ограмотяване, обучение и образование; медиите, които винаги са отзивчиви към проблема, но не за да се произведе новина, а за да се лекува проблемът, който не е само образователен, а по-скоро обществен.
В заключение бих искал да декларирам готовността на Министерството на образованието и науката за най-широко сътрудничество при решаването на въпросите, свързани с образованието и обучението на българските деца, както и с условията, в които то се осъществява. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Благодаря Ви, господин министре.
Госпожо Андреева, имате възможност да зададете своите уточняващи въпроси.
Кина Андреева (ПГОДС): Уважаеми господин министър, аз не мога да бъда доволна от Вашия отговор, защото в него отново липсваше каквато и да е конкретност. Вие казахте: “Трябва да се анализират и установят причините защо отпадат толкова много деца”. Ами анализирайте ги. Казахте, че трябва да се извърши превантивна дейност, диагностична дейност, терапевтична дейност и рехабилитационна дейност. Ами осъществете я тази дейност.
Посочихте, че се наблюдават положителни резултати. Данните не говорят за подобно нещо, а точно обратното. Децата, които отпадат от училище, за последните две години са се увеличили. Вие казвате, че едно от положителните действия, предприети от правителството, е обвързването на помощите за деца с посещаването на училище, но очевидно е, а и статистическите данни го доказват, че тази мярка не дава ефект, защото се превръща само като източник на нова корупционна среда – да се запише детето на 15 септември и да се получават помощите. Оттам нататък никой не извършва проверки дали то наистина посещава или не посещава училище.
Казахте, че имате Стратегия за развитие на средното образование. На страницата на Министерството на образованието и науката има един проект за Стратегия за развитие на средното образование, но той е с дата 5 януари 2004 г. До този момент обаче той продължава да бъде проект и не се е превърнал в стратегия. В този проект е написано: “Пред Министерството на образованието и науката стои задачата за изграждане на Национална програма за решаване на проблема с необхванатите ученици в училище, както и гарантиране на достъп до качествено образование за всяко българско дете, независимо от неговото местоживеене”.
Затова моите два уточняващи въпроса, господин министре, са: кога този проект за стратегия ще се превърне в Стратегия за развитие на българското образование и кога ще бъде факт Националната програма за решаване на проблема с необхванатите ученици?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Асен Агов: Заповядайте, господин министре, да отговорите на уточняващите въпроси.


МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, господин председател.
Госпожо Андреева, на първия Ви въпрос ще отговоря съвсем кратко, както и на втория, разбира се. Тази стратегия ще стане факт в съвсем близко бъдеще.
Кина Андреева (ПГОДС, от място): Кога?
МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Много преди края на тази календарна година.
По отношение на втория Ви въпрос за Националната програма за интегриране на децата и задържане в училище - да, тази програма в момента също е в процес на разработване. И доколкото имам информация тя е във финален стадий на разработване и ще бъде предложена за обсъждане.
ПРЕСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Андреева, можете да изразите Вашето отношение по отговорите на министъра. Заповядайте.
Кина Андреева (ПГОДС): Благодаря, господин председател.
Господин министър, аз наистина се надявам, че тези документи скоро ще бъдат факт и че те няма отново да останат поредния куп хартия, който прашасва в министерските кабинети, а ще бъдат доведени наистина до някакви реални мерки, които ще подобрят степента, нивото и качеството на българското образование.
Но тук не може да не направи впечатление един много сериозен проблем. Последните месеци вашето правителство непрекъснато говори за това, че образованието е основен приоритет, че е наднационално, затова че модернизацията и качеството на българското образование са основен ангажимент на правителството на Симеон Сакскобургготски. За съжаление, фактите и действителността влизат в много силна диспропорция с тези твърдения. И това важи не само за всичките програми и стратегии, които си стоят на хартия и които не зная дали някога ще видят бял свят. Това много ясно си проличава и в кадровата политика, която вие водите, защото не е възможно да се извършва модернизация на образованието, когато се назначават на възлови длъжности, както например в регионалните инспекторати, хора, които би трябвало да провеждат това модернизиране на българското образование, политиката на модернизиране на българското образование. Само че ние сме свидетели как в последно време Вие назначавате кадри на щатна длъжност от Окръжния комитет на БКП примерно в Силистра, който е много приближен до НДСВ; или пък братът на министър Петканов; или пък в София - кандидат, който има финансова ревизия и е уличен във финансови нарушения. Всичко това говори, че стремежът към качество на българското образование не е искрен и затова, господин министър, и оценката за Вашата дейност в българското общество е толкова негативна. Вие просто не се справяте със своята работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Преминаваме към актуалния въпрос зададен от народния представител Теодора Константинова, с което вероятно и днешният парламентарен контрол ще завърши.
Имате думата, госпожо Константинова.
ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПГОДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Дамянов, днешният ми актуален въпрос към Вас е относно реформата свързана с редуциране на броя на домовете за сираци и деца, лишени от родителски грижи и намаляване числеността на децата настанени в тях.
Във връзка с публикации в медиите стана достояние на обществеността, че се прави оценка на съществуващите 161 институции за деца, лишени от родителски грижи и към края на годината ще е ясно, колко от тях ще бъдат закрити. В момента данните сочат, че в приютите има малко над 11 000 деца, от които само 2-3% са сираци. По прогнози на Агенцията за закрила на детето до 2005 г. децата в институциите ще намалеят с 10%, като според стратегията, целта е малчуганите да бъдат настанявани в приемни семейства, отглеждани в роднини или осиновявани.
Уважаеми господин министър, каква е стратегията по отношение на реформата, свързана с редуциране на броя на домовете за сираци и деца, лишени от родителски грижи и намаляване числеността на децата, настанени в тях и каква е гаранцията за съдбата на 11 000 деца, настанени в момента в тези домове?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Моля господин министър, да отговорите на актуалния въпрос на народния представител Теодора Константинова.
МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Константинова, уважаеми господа народни представители! Домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, са обслужващи звена в системата на народната просвета и осъществяват дейността си съгласно Закона за народната просвета, Правилника за прилагането на този закон и Правилника за устройството и дейността на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.
Същевременно в Закона за закрила на детето те са определени като специализирани институции за деца, чиито функции се регламентират от Закона за закрила на детето, както и от последвалите го подзаконови актове.
Основните приоритети на правителството по закрила на детето се отнасят до осигуряване на условия за спазване правата на всички деца в Република България, повишаване на благосъстоянието им, създаване на алтернативни модели на грижа и намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции.
В изпълнение на посочените приоритети с Решение № 602 от 2 септември 2003 г. на Министерския съвет бе приет Национален план за намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции в Република България през 2003-2005 г. Основните мерки и дейности в него са насочени, от една страна, към създаване на условия за развиване на мрежа от алтернативни услуги, предоставени в общността, и от друга – към реформиране на специализираните институции за деца и чувствително повишаване качеството на грижата в тях.
Целта на промените е да се осигурят по най-добрия начин интересите на детето без родители и родителска грижа, да се създадат възможности най-напред за отглеждането му в семейна среда, чрез осиновяване, настаняване в семейства на близки и роднини или в приемно семейство. В същото време усилията на специалистите, работещи в областта на детската грижа, ще бъдат насочени и към промяна на грижите за настанените в момента деца в институциите. За тях се предвиждат създаване на по-добри материално-битови условия, назначаване на екипи от специалисти и индивидуален подход към всяко дете, нуждаещо се от закрила, като отделите за закрила на детето, съвместно с педагозите от домовете за деца, ще разработват индивидуален план за всяко дете, целенасочена подготовка на младите хора за самостоятелен живот и т.н.
Напускането на институциите не е самоцелно, то се извършва въз основа на съдебно решение при наличие на определени основания, съгласно Закона за закрила на детето.
Министерството на образованието и науката е партньор и изпълнител на редица неотложни мерки и конкретни дейности, заложени в цитирания план. В момента по предварително установени критерии и под ръководството на Държавната агенция за закрила на детето се извършва оценка на домовете за медико-социални грижи за деца към Министерството на здравеопазването, домовете за деца и младежи с умствена изостаналост към Министерството на труда и социалната политика, домовете за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителски грижи към Министерството на образованието и науката.
Оценяването на специализираните институции за деца е част от процеса на тяхното преструктуриране, с оглед предлагането на алтернативни социални услуги за деца. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Госпожо Константинова, имате право на реплика.
ТЕОДОРА КОНСТАНТИНОВА (ПГОДС): Уважаеми господин министър, на мен не ми стана съвсем ясно, каква е дълбочината на тази стратегия. Аз научих някои точки от стратегията и би трябвало да се смята, че при засилване на темпото на действие за осиновяване, приемане на деца в приемни семейства и роднини би могло да се очаква, че закриването на домовете за сираци и деца, лишени от родителски грижи, ще мине без сътресение и проблеми.
Фактите на този етап говорят за съвсем различна и не особено оптимистична реалност. За три години само 30 българи са станали приемни родители.
Що се отнася до осиновяването, процедурата е толкова тромава, че може да отнеме години. Натъкваме се и на друг феномен – желаещите да осиновят дете българи са 6000, а децата с такъв статут – едва 1800. Търсенето е три пъти по-голямо от предлагането, но тези деца не са осиновени. В момента 800 двойки от чужбина искат да станат родители на българчета, но право да бъдат осиновени зад граница имат само 120 деца. Оказва се, че държавата поради недостатъчен финансов ресурс не може да се грижи за сираците. Същевременно, включително и законодателно, не прави необходимото за по-бързото осиновяване на децата, нито е в състояние да потърси сметка от родителите, които продават децата си или ги изоставят.
При наличие на тези реалности на този етап в никакъв случай намаляване броя на домовете за сираци и деца, лишени от родителски грижи не е начинът за осъществяване на стратегия, която не почива на сериозен анализ и действия за защита на и без това онеправданите от съдбата деца.
Необходими са поредица от мерки, докато се стигне до административно закриване на тези институции. Те изпълняват освен социална и педагогическа функция. Апелирам за Вашата намеса и здрав разум да не се допускат необмислени и прибързани действия, които да подложат на риск съдбата на хиляди деца. Голяма част от тях ще се окажат на улицата без възможности за продължаване на своето образование, може би дишащи лепило, може би проституиращи, подложени на всички рискове на изоставените без надзор и без помощ деца.
Отново се обръщам към Вас: не разрешавайте това да се случи преди да му е дошло времето! Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Господин министър, имате право на дуплика.
МИНИСТЪР ИГОР ДАМЯНОВ: Благодаря, господин председател.
Госпожо народен представител, уверявам Ви, че подобно нещо няма да бъде допуснато. Това е един процес, който ще продължи с години, той не може да бъде завършен в рамките на една година и никой не си е поставил подобни цели. Въпросът е в друго – на тези деца да се предостави възможност да намерят по-добра среда за своето израстване, отколкото един дом. Колкото и да е той добър, не може да замести семейството в никакъв случай.
Наистина процедурата е тромава, но в същото време, когато става дума за осиновяване на деца, трябва да бъдем изключително внимателни и да знаем за какво става дума и в какво семейство ще отиде това дете, при какви хора ще отиде. Мога да Ви уверя, че процедурата в Съединените щати е не по-малко тромава от нашата, даже може би и по-тежка. Но нека да се стремим към това да бъде по-добре за децата, а не просто да решаваме със замах един или друг проблем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Любен Корнезов: Благодаря.
Часовникът показва 13,58 ч. Следващото питане явно не може да бъде извършено до 14,00 ч. Така че да благодарим на министъра на образованието и науката господин Игор Дамянов за днешното му участие в парламентарния контрол.
С това днешното пленарно заседание приключи.
Следващото заседание е в сряда от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13,58 ч.)

Председател:
Огнян Герджиков

Заместник-председатели:
Любен Корнезов

Юнал Лютфи

Асен Агов

Секретари:
Силвия Нейчева

Наим Наим