Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2013-10-04

Председателствал: председателят Михаил Миков

Секретари: Деница Караджова и Шендоан Халит


(На основание чл. 48, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание председателят Михаил Миков обявява 15-минутна почивка, поради липса на кворум, след изтичане на обявеното за регистрация време.)

(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Уважаеми народни представители, моля Ви заемете местата си.
Процедура по регистрация. (Народните представители от ГЕРБ присъстват в залата, но не се регистрират.)
Четин Казак (ДПС, от място): Ако не – чрез квесторите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Да, ако не – чрез квесторите. Системата работи, но не се ползва.
Пак ще стане процедурата с квесторите.
Ако обичат, квесторите да преброят по блокове. (Народните представители от ГЕРБ напускат залата.)
РЕПЛИКА ОТ КБ: Защо бягате?!
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Може да се затворят вратите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Прекратете регистрацията и квесторите да преброят по блокове. (Реплика от мнозинството:”Чрез секретарите”.)
Някои групи нямат секретари, не можем да го направим чрез секретарите. (Шум, възгласи: „У-у-у!” и ръкопляскания от мнозинството срещу напускащите залата народни представители от ГЕРБ.)
Моля квесторите да преброят останалите в залата. Няма да затваряме вратите. Всеки има право да присъства или отсъства от залата.
Регистрирали са се 110 народни представители. Да видим дали има разлика между системата и присъстващите в залата. Резултатът от преброяването на квесторите също е 110.
При така създалата се ситуация няма кворум, няма да се проведе парламентарен контрол. Няма да открием заседанието. Благодаря.

(9,18 ч.)

Председател:
Михаил Миков
Секретари:
Деница Караджова
Шендоан Халит