Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

2000-05-18

Председателствали: заместник-председателите Иван Куртев и Юнал Лютфи 
Секретари: Васил Клявков и Камен Костадинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Откривам заседанието.
Преди да преминем към редовната седмична програма, както беше обявено, днес в 9,00 ч. трябва да се проведе гласуването по искания вот за недоверие.
Чета ви проекта за решение:
"Народното събрание на основание чл. 89 от Конституцията на Република България и чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Гласува недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Иван Костов за провеждане на политика на корупция и прикриване на нейните конкретни прояви."
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ, от място): Искам думата за процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Процедурите са в рамките на времето на парламентарните групи, което е изчерпано, господин Иванов. (Шум и обаждания в Демократичната левица.) Добре, давам Ви думата за процедура, господин Иванов.
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Преди процедурата искам да информирам министър-председателя, че това е едно дълго писмо, което русенци му написаха...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Иванов, ще Ви отнема думата! Никакви писма! Тук не е пощенска кутия! (Оживление и обаждания от Демократичната левица.)
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ: Господин председател, един министър-председател трябва да знае как живеят неговите хора в страната и какво мислят за неговото управление. (Шум в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Кажете си процедурата!
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ: Процедурата ми е следната. Днес предстои да вземем решение по един важен въпрос - да решим има ли корупция в страната, прикрива ли правителството тази корупция и в края на краищата как тя се отразява на начина, по който живеят българите.
Ние, уважаеми дами и господа, трябва да отговорим на въпроса...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Чакам процедурата, а не речи.
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ: Процедурата ще ви я кажа, след като чуете моите аргументи.
Трябва да отговорим на важните въпроси: приемаме ли за нормално един министър да купува гараж за 1 милион, докато хиляди... (Ораторът говори на изключен микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Отнемам Ви думата, господин Иванов, седнете си на мястото! И Ви правя забележка, че нарушавате правилника. После ще си направите процедурата, като свърши, защото злоупотребявате и с правилника, и с...
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ: Не е вярно, господин председател, това са моите аргументи преди да си кажа процедурата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Кажете си процедурата.
ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ: Моята процедура е, че днес всеки народен представител трябва да остане и да гласува пред съвестта си, а не пред строгия поглед на дружинната и на командира. (Иван Костадинов Иванов връчва писмото на министър-председателя Иван Костов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Седнете си на мястото и ако продължите да пречите на заседанието, ще се принудя да Ви санкционирам.
Поставям на гласуване проекта за решение, който прочетох, внесен от 40, от 63-ма народни представители.
Моля, гласувайте!
(Шум в залата, разговори.)
Гласували 217 народни представители: за 67, против 133, въздържали се 17.
Проектът за решение не се приема. (Ръкопляскания в мнозинството.)
За обяснение на отрицателен вот поиска думата госпожа Юлия Янева.
ЮЛИЯ ЯНЕВА (СДС): Господин председател, господин министър-председател, дами и господа министри, колеги! Сигурно много от вас се чудят защо не си седя в къщи да си гледам двуседмичния син. Аз съм тук точно заради него и заради по-голямата си дъщеря. (Ръкопляскания в мнозинството.) Аз съм тук заради вашите деца и внуци. Додея ми от цялата тази конфронтация, която напоследък се развихря.
Нека не забравяме, че омразата поражда повече омраза. И всичко това в един момент може да се превърне в лов на вещици. Имам чувството, че много от нас позабравиха защо преди три години се събрахме в тази зала и че над всичко и над всички нас е България и бъдещето й.
Във вторник тези, които внесоха предложението за вот на недоверие, освен за корупция, говориха много и за партийни пристрастия, шуробаджанащина, за някакви братовчеди там - първи, втори или трети не знам. И аз тогава си спомних за нещо много малко, простичко такова. В един голям период от живота си, в тийнейджърска възраст и след това, че чак до 1989 г. за всяко едно нещо в България се пишеха молби. И в тези молби трябваше да бъде упомената партийната принадлежност на родителите, а после и собствената. Моите молби обикновено винаги отиваха там, в купчината молби, че докато им дойдеше времето, листът беше пожълтял. Интересно това явление как ще го наречете? (Неодобрителни възгласи от Демократичната левица.)
Поради тежкото наследство, което в 1997 г. правителството на Обединените демократични сили наследи - една опоскана и ограбена държава, пътят към Европа, към по-високия стандарт и към доброто и благоденствието на хората е много труден.
ОБАЖДАНИЯ ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА: Времето! Времето!
ЮЛИЯ ЯНЕВА: Имам две минути, две минути имам по правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Две минути и те свършиха. Благодаря Ви, госпожо Янева. (Ръкопляскания в мнозинството.)
За обяснение на отрицателен вот има думата господин Красимир Каракачанов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Аз вдигам ръка още преди да дадете отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Корнезов, след гласуване винаги са трите отрицателни вота, след което може да поискате думата за процедура.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): Точно заради това, господин председател. (Обаждания от Демократичната левица.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Каракачанов, имате думата.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги! Аз гласувах против този вот, защото съм крайно разочарован от самия дебат. Проблемът с корупцията е сериозен проблем, който изискваше и сериозен дебат. В залата обаче в продължение на осем часа ние слушахме изрезки от стари вестници и нищо конкретно.
Факт е, че този, който предлага дебата, той трябва да предложи и фактите и не само да предложи факти, но да предложи и идеи как българското общество да се справи с проблема, наречен "корупция". Нито аз, нито вие, господа от левицата, не чухте подобни идеи.
Истината е, че в България има проблеми, свързани с корупцията, и в тази посока трябваше да се чуят не само общи приказки и изрезки от стари вестници. Защото, между другото, във вестниците има много по-интересна информация, която вие предложихте на вниманието на многомилионната българска аудитория.
Има няколко проблема, които мисля, че правителството трябва и има волята да реши, и ние ги предлагаме на вниманието на цялата общественост, на вниманието на правителството, за разлика от вас, които загубихте един парламентарен ден.
Първо, крайно време е да се дава приоритет на професионализма, а не на партийната принадлежност на хората, когато става въпрос за назначаване на кадри.
Второ, нормално и разумно е да бъде приета комисията, която да наблюдава крупните приватизационни сделки, за да се избегне каквото и да е съмнение, че в България има корупция, когато се касае за крупни приватизационни сделки в България.
И третото нещо, което е, хубаво е, че го чуваме вече няколко пъти от господин министър-председателя, а то е избягването на лицензионно-разрешителните режими, които дават възможност на дребните и ниски нива чиновниците да рекетират и тормозят обикновения български бизнесмен. (Шум и реплики в блока на ДЛ и ЕЛ.) Но истината е, че, господа, вие нищо не предложихте и с вашия плосък дебат само допълнително снижихте рейтинга на българския парламент. Затова аз и моят колега Анатолий Величков от ВМРО гласувахме против вашия вот. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Каракачанов.
Ще Ви дам думата (обръща се към Любен Корнезов, който иска думата), след като минат трите обяснения на отрицателен вот - третото е на господин Тодор Великов. (Шум и реплики в блока на ДЛ.)
Ако сте искали за прегласуване, господин Корнезов, цяла минута изчаках, преди да почна да давам думата. (Силен шум и реплики в блока на ДЛ.)
Има думата господин Великов.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри! Аз гласувах против, защото смятам, че вашата пропаганда се основава на изкривената теория на политическото съждение, което в нея въображението прави присъстващо това, което отсъства, а именно голямата корупция.
Какво направихме ние, когато във Велико Търново учредихме първия в страната Регионален съвет за ред, сигурност и борба с корупцията, където поканихме господин Сендов и господин Бойко Великов? Дори на господин Сендов предложихме да оглави този регионален съвет. Те не внесоха нито едно предложение за крупна корумпираност, която е осъществявана в нашия регион. Напротив, само след една година господин Великов в местната преса заявява, че имало данни за корупция във Великотърновския регион, без да го подкрепи с нито една данна.
Аз искам да отговоря от негово име: никакви данни е нямал господин Великов да заяви това. Напротив, дори обединявайки се с дявола, вие, подписали тези мотиви, се оставяте да бъдете политически корумпирани. Разликата между тази и другата корупция е, че докато при другата има съд за виновните, при политическата корупция виновни няма, а страданието е за целия български народ.
Казвате, че рейтингът на ОДС паднал. Аз обаче вярвам в избирателите на Република България, които само преди пет дни спечелиха изборите на ОДС в две селища в "червената", от вас казана, Стражишка община.
Ето защо аз не вярвам на вашите мотиви. Аз вярвам във вота на българския народ. Благодаря ви. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Великов.
За процедура има думата господин Любен Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Господин председателю, правя процедурно предложение по чл. 57, ал. 2 от нашия правилник. Мотивите са:
Първо, въз основа на чл. 54 от същия правилник гласуването продължава до три минути. Гласуването, което Вие проведохте, господин председателю, го засякох и беше точно една минута и тридесет секунди. Следователно Вие нарушихте чл. 54.
Второ, аз направих искане за процедура именно за прегласуване, преди още колегите от дясно да искат обяснение на отрицателен вот. Вие не ми дадохте думата.
Следователно, въз основа на чл. 57, ал. 2, господин председателю, Вие сте длъжен да подложите на прегласуване вота на недоверие към това правителство. (Шум в блока на мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
Член 54, ал. 1 казва, че гласуването е до 3 минути. Може да бъде и 3 секунди, господин Корнезов, след като са гласували всички присъстващи в залата. (Ръкопляскания в блока на мнозинството.)
Преди да дам думата на министър-председателя, искам да коригирам резултата от гласуването. Броят на въздържалите се вместо 17 ще бъде 16, тъй като е използвана карта на депутат, който не е в страната.
Така че резултатът от гласуването е: от гласували 216, гласували "за" 67, "против" 133, "въздържали се" 16.
Господин министър-председател, имате думата. (Силен шум и реплики в ДЛ.)
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители, уважаеми колеги министри! За да бъде приет този вот, трябваше да бъде подкрепен от 121 народни представители, т.е. от 50% плюс още един народен представител според правилата на нашето Народно събрание и според Конституцията. За този вот гласуваха 67 народни представители, т.е. някъде около 28 на сто от депутатите в парламента. Това е много убедителен отговор за външните наблюдатели колко хора в това Народно събрание са готови да повярват на смехотворното обвинение, с което Българската социалистическа партия и българската Евролевица тръгнаха да атакуват правителството на Република България. Това е един много красноречив факт, който много добре показва, че това си беше една инспирирана и абсолютно некоректна от гледна точка на авторитета на държавните институции акция.
Аз си мисля, че страната не спечели от тези дебати. Въпреки това искам да кажа, че правителството ще анализира много внимателно всичко казано в тази зала. Ще се съобразим с всяко доброжелателно направено предложение. Ще проучим много внимателно всеки изнесен конкретен случай. Всеки един от министрите - ето сега призовавам тук, от тази трибуна, всеки един от министрите да се срещне с този народен представител, който е изнесъл някакви конкретни факти, и лично да му даде обяснение по конкретния факт, който е бил изнесен.
Ние няма да оставим нито един от резултатите от този дебат, защото все пак този дебат имаше резултати, без последствия.
Накрая искам да благодаря на всички народни представители, които не подкрепиха вота на недоверие на правителството, и да кажа, че ние считаме това като едно много важно допълнително доверие в правителството, за да продължи неотстъпно да следва политиката на ограничаване на корупцията, на изтласкване на престъпността и на успех на българските реформи и на преговорите за членство в Европейския съюз.
Благодаря още един път на народните представители. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на министър-председателя.
От името на парламентарна група има думата господин Румен Овчаров.
РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ): Уважаеми дами и господа народни представител, уважаеми господа министри!... (Министър-председателят Иван Костов и всички присъстващи министри от кабинета стават и напускат залата. Викове в блока на ДЛ: "У-у-у!", освиркване.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Това е неуважение към Народното събрание! Може ли такова нещо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Сендов, моля Ви, спокойно и седнете. (Силен шум в блока на ДЛ и ЕЛ.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Това е вот на недоверие. Това е част от заседанието. (Силен шум в блока на ДЛ и ЕЛ. Възгласи: "Оставка! Оставка!". Част от народните представители от СДС са станали прави и ръкопляскат.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Хайде сега вече тишина, за да чуете господин Овчаров. (Продължават скандиранията в блока на ДЛ: " Оставка! Оставка!".)
Моля за тишина! Има думата господин Овчаров.

РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ): Уважаеми колеги, и ако това не е подигравка с българския парламент, не знам кое е подигравка. Забелязахте ли светещите фарове на колите тази сутрин, уважаеми колеги и господа отдясно? Защо светеха тези фарове, запитахте ли се? Те светеха, защото такъв беше призивът на радиото, което ви докара на власт преди 3 години - "Дарик" радио, вашето радио. За кого светеха тези фарове, господа управляващи? Те бяха камбаната за вашето правителство и за вашето престъпно управление. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля за тишина!
ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС, от място): Нито един фар не беше запален, аз видях!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Панев, правя Ви забележка!
РУМЕН ОВЧАРОВ: Какво показаха светещите фарове, уважаеми господа отдясно?
АСЕН АГОВ (СДС, от място): Те не светеха!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Агов... (Неразбираема реплика от заместник-председателя Благовест Сендов.)
Господин Сендов, и на Вас правя забележка, аз водя заседанието! (Силен шум и неразбираеми реплики, дюдюкане и свиркане от ДЛ.)
Половин час почивка. (Звъни.)
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
Господин Румен Овчаров има думата.
РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ): Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин председател! Някак си не прилича на едно мнозинство с такова голямо самочувствие така да не си сдържа нервите и да не може да понесе поне да изслуша мнението на опозицията в една държава.
Всъщност, господин Куртев, това, което направихте днес тук, не е нищо ново, освен поредният опит да бъде заглушен гласът на опозицията в България. Защото и през миналия ден, във вторник, когато дискутирахме тук дебата по вота на недоверие, въпреки изричното решение на Народното събрание за директно предаване по радиото и телевизията на този дебат, Националното радио прекъсна изказването на господин Ахмед Доган - лидер на ДПС, с новини. Националното радио прекъсна изказването на господин Георги Първанов с бюлетина за нивото на река Дунав. Но Националното радио не прекъсна изказването на господин Иван Костов и пусна новините в 17,22 часа. Ето, такова е вашето отношение към равнопоставеността на парламентарните групи в този парламент.
Всъщност това, че правителството си отиде, е много добре. Още по-добре ще бъде, ако това правителство повече не се връща тук. (Ръкопляскания в ДЛ.) За съжаление обаче вие, господа управляващи, не разбрахте какво стана преди малко. Не разбрахте, че вие тук бяхте принесени в жертва заедно с десетките хиляди честни симпатизанти на СДС. Бяхте принесени в жертва на едно корумпирано и престъпно управление, на един престъпен кръг около Иван Костов и неговите братовчеди.
СВЕТЛАНА ДЯНКОВА (СДС, от място): С тези квалификации трябва много да внимаваш!
РУМЕН ОВЧАРОВ: Не го разбирате това, но ще го разберете малко по-късно.
Всъщност днес сутринта фаровете показаха едно ясно нещо (шум и викове в СДС) и вашият вот...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля за тишина!
РУМЕН ОВЧАРОВ: И вашият вот днес показа същото това нещо. СДС няма намерение да се бори с корупцията. СДС не иска да се бори с корупцията. СДС не може да се бори с корупцията, защото корупцията е част от управленската ви философия. Защото корупцията е част от вашата същност и успех в борбата с корупцията в България ще има само след успеха в борбата срещу Съюза на демократичните сили. (Ръкопляскания в ДЛ.) Няма друг вариант!
След това гласуване, господа от дясно, сред вас вече няма повече или по-малко корумпирани, няма бивши министри, намазани с кал от горе до долу или бивши държавни чиновници, и невинни, но послушни депутати, нещастни уловни войничета, принесени в жертва на безумната алчност на Иван Костов и стотина ненаситни братовчеди.
Ето затова Вие, господин Костов, и Вие, господа управляващи, не дадохте нито един конкретен отговор на 50-те конкретни въпроса и питания, които са ви зададени. Не отговорихте за нито един от 9-те страници конкретни случаи, за които стана дума тук по време на дебата. Вие демонстрирахте невиждано нахалство и дебелоочие - корупцията трябвало да бъде доказана в съда! Не ви ли е ясно, че става дума за различни неща? Не бъркайте политическата отговорност от съдебната отговорност. Къде в Европа правят така? Нали сте тръгнали за там? Кой осъди и колко от комисарите на Европейския съюз бяха осъдени и в кой съд преди една година, когато цялата комисия, начело с Жак Сантер, си подаде оставката? Кой съд осъди Щрос-Кан, министъра на финансите във Франция? А като не искате да гледате в Европа, защо не погледнете в Турция? Обичате да ходите там и да гледате само да си похапвате във вилите край Златния рог. Но в Турция двама министър-председатели си отидоха само заради подозрение в корупция. А вие стоите тук и се хилите! На кого се хилите и на кого се смеете? Над собственото си безобразие!
А и кой да ви осъди, уважаеми дами и господа управляващи? Господин Филчев ли? Вие с онзиденшния дебат докарахте темата за независимата съдебна власт до пълен абсурд. Доказахте на практика, че в България независима съдебна власт няма, че тя е придатък към изпълнителната власт. Направихте така, че главният прокурор на една държава, главният обвинител се превърна в защитник на една политическа партия. Тук, в този парламент, вашият главен прокурор дойде да ви спасява от вота на недоверие. Това ли е независимостта на съдебната ви власт? Този ли е човекът, който ще ви осъди? На кого се подигравате? За коя Европа сте тръгнали и къде в Европа правят така?
Дебатът показа и още нещо - концентрацията на всички постове на властта - партийна, законодателна, съдебна, изпълнителна - в едно лице: Иван Костов. В него опира всичко - и закони, и преписки в прокуратурата, и приватизационни сделки. Когото иска защитава, когото иска, хвърля на кучетата. На когото иска дава, който му пречи, бива смазан. Но, господин Костов, колкото по-голяма е властта, толкова по-опасна е злоупотребата с нея. Затова и страхът ви, уважаеми колеги от дясно, да кажете мнението си аз го разбирам. Разбирам го, но не мога да го оправдая. Няма да го оправдаят и вашите деца, няма да го оправдае и България. Защото всеки нов ден на вашето управление тук е по-опасен отколкото тази напаст, която в момента напада Южна България - африканските скакалци. Вие сте по-страшни от африканските скакалци! (Ръкопляскания в ДЛ.) И защото вашата теза е просто несъстоятелна. Не може, уважаеми дами, в Европа в края на ХХ век един човек да бъде и официалната власт, министър-председател, и главен мафиот, кукловод, кръстник, капо де тути капи, както казваше тук един друг наш колега. България не може да бъде мафиотска държава, бащиния на една личност, на едно семейство. Кой в Европа ще ви позволи това?
И, моля ви, престанете с приказките за безалтернативността на това управление! Какво е безалтернативно? Пълният провал на структурната реформа и унищожаването на българската индустрия? Ликвидацията на Българската армия? Сбърканата ви така наречена здравна реформа? Или може би тоталната мизерия?
ХРИСТО ХРИСТОВ (СДС, от място): Не говори за здравната реформа! Кой зарази хората със спин? Колко хора ослепяха? Нещастник такъв!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля за тишина! Господин Христов, правя Ви забележка!
РУМЕН ОВЧАРОВ: Може би министрите ви са безалтернативни? Емануил Йорданов ли е идеалът Ви за вътрешен министър, господин Христов? Или може би господин Димитър Димитров е идеалът ви за просветен министър? Защо не питате полицаите и преподавателите? С какво ви впечатлява Муравей Радев, освен с празнодумието си? С какво са безалтернативни Шиляшки и Теодоси Симеонов, освен с некомпетентността си? А с какво блестят Чачев, Жотев и всички останали, освен със страхопочитание и безпрекословно послушание?
Никой не е безалтернативен в това правителство, господин Костов! Не сте безалтернативен и Вие. Последните месеци и днешният дебат показаха еднозначно: легендата Костов, надеждата Костов, илюзията Костов, си отива окончателно и безвъзвратно! Няма да я спаси и намесата на госпожа Елена. Тя прави цялата трагедия фарс. (Ръкопляскания в ДЛ.)

Не може да бъде повече министър-председател на една държава човек, който си позволява тук, от тази трибуна, да говори неистини. Господин Костов по време на онзиденшния дебат просто излъга. Излъга, че не е прикривал корупция. Излиза, че с графиката, която показваше тук за Световната банка, тя всъщност не е на Световната, а на Европейската банка, но той не обръща внимание на такива подробности.
Само 4 страни са по-зле от България по отношение на корупцията. Само 4! И тези 4 страни са Азербайджан, Грузия, Молдова и Русия. По-добре от нас са Румъния, Украйна, Казахстан, Тюркистан, Белорусия, Армения. С кого се сравнявате и на кого се смееш, господин Величков? Това е доклад на Европейската банка. Не съм го писал аз. И ти ми се смееш там като... (Шум и реплики от СДС.)
Престанете, уважаеми дами и господа управляващи, да се подигравате с българския народ! Престанете да злоупотребявате с търпението му! Не разчитайте на благоразумието на опозицията. Вървете си с мир! Колкото по-рано, толкова по-добре за България. По-добре, защото всеки нов ден управление на това правителство е ново политическо, икономическо и финансово дестабилизиране на страната.
Не критиката, не вотът на недоверие срещу корупцията компрометират България, господа управляващи. Компрометира я водената от вас политика на корупция и нейното прикриване. Затова колкото по-рано се махнете от политическата сцена на България, толкова по-добре и за вас самите. Защото вторият ви мандат, господа управляващи, може да не бъде на "Дондуков" 1, а в една друга, също толкова масивна и още по-добре охранявана сграда. Защото както казва една английска поговорка: "Който се учи да краде, се учи да виси и на бесилото". Това, че сте научили първото, вече всички разбраха. Скоро ще разберем дали нещо сте разбрали и от второто.
Уважаеми дами и господа, при демонстрираното от господин министър-председателя и правителството на Република България грубо неуважение и подигравка към българския парламент, Парламентарната група на Демократичната левица не смята за възможно да остане повече в тази пленарна зала. Ние напускаме днешното заседание на парламента. (Ръкопляскания от СДС.)
ХРИСТО ХРИСТОВ (СДС, от място): Браво! Браво!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Овчаров най-вече за обещанието за бесилка.
РУМЕН ОВЧАРОВ: Това е поговорка, господин Куртев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, за обещанието за бесилка. За втори път ми обещавате.
От името на парламентарна група - господин Драгомир Драганов.
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! (Реплики от народни представители на СДС към народни представители на БСП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля за тишина! (Неразбираеми реплики от народния представител Петко Илиев.)
Господин Илиев, излезте в коридора и се разберете с тях, но през цялата зала да се надвиквате?!
Моля за тишина!
Има думата господин Драганов.
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ: Бай Петко, мога ли да продължа? - Благодаря.
Резултатът от вота не изненадва Парламентарната група на Евролевицата. Ние още във вторник прогнозирахме този резултат. Изненада ни обаче днес реакцията на цялото правителство. То не просто напусна залата, то избяга. (Възгласи от СДС: "Е-е-е!". Ръкопляскания от блока на ДЛ и ЕЛ.) Избяга точно така, както и един циганин, който го хванали, че краде кокошки и за малко полицаят го изпуснал. И той хукнал да бяга. (Смях и ръкопляскания в ДЛ и ЕЛ.)
Извинявайте, госпожице Михайлова, това наистина е цинизъм. Значи, да не можеш да здържиш радостта си, че за пореден път си отървал кожата за нещо, което целият народ вижда, че правиш. Това е наистина срамота! (Ръкопляскания от ДЛ и ЕЛ.)
Ние, Евролевицата, във вторник ви изброихме няколко много прости неща, които би трябвало да направите или бихте могли да направите, или нищо не ви пречи да направите, за да покажете поне, че се борите срещу корупцията. Ние ви казахме: ето, приемете предложенията на Евролевицата, приемете и идеите за промяна в тези или онези закони, приемете този или онзи пакет от закони. Никакъв коментар от ваша страна. Вие седяхте тук и точно като един глухар казвахте: а, бе, няма такова нещо. Ама, вижте, вчера изведнъж ви се привидяха някакви бели мишки - че имало заплаха за политическата система и за плурализма. А, бе, какво сте се загрижили за плурализма, бе, вие го ликвидирахте още 1997 г. (Ръкопляскания от ДЛ и ЕЛ.) А, бе, още 1997 г. вие възседнахте цялата власт, не само политическата.
РЕПЛИКА ОТ СДС: Е, какво правиш тук тогава? (Шум и реплики в СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля за тишина!
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ: Господин Куртев, ще помолите ли уважаемите господа, които вчера се клеха, че уважават парламентаризма, наистина да го докажат на практика или не?
Вие вчера проглушихте ушите на обществото, че, видите ли, някои тайнствени сили готвели 19 май. А, бе, на вас не ви трябва 19 май. На вас ви трябва 9 септември да се освободите. Наистина да се освободите от комплексите си. (Весело оживление и ръкопляскания в ДЛ и ЕЛ.) Да се почувствате наистина хора, които са седнали в тази зала, за да дебатират, а не да водят диалог между глухи. Повярвайте ми, съвсем откровено ви го казвам.
Днес чета интервю от английския посланик. Той казва: "Покажете, че искате да се борите с корупцията.". Недейте като щрауси да си криете главата в пясъка, господа от управляващото мнозинство, защото когато си криете главата в пясъка едни други части се оголват много опасно. (Ръкопляскания от ДЛ и ЕЛ.)
РЕПЛИКА ОТ СДС: Дръж се по-сериозно, бе!
ДРАГОМИР ДРАГАНОВ: Аз говоря много сериозно или поне 10 пъти по-сериозно, отколкото се държа вашето правителство. Десет пъти по-сериозно! Десет пъти по-сериозно, отколкото се държахте самите вие в дебата. Защото, наистина, вижте, днес цяла София свети, бе. Като дискотека свети, бе (Смях и весело оживление в СДС.) Вашите "БМВ"-та не светеха, да, разбира се. Вашите "БМВ"-та не светеха, защото ще уволните шофьорите. Но цяла София свети. Цяла София днес ви каза: господа от управляващото мнозинство, вие крадете и сте корумпирани. Цяла София ви го каза. (Шум и реплики от СДС.)
Защо забравихте какъв медиен комфорт имахте 1997 г.? Защо се оказва, че днес точно "Дарик" радио, което ви подкрепяше 1997 г., "24 часа", "Сега" днес излязоха с призив: "Светнете, софиянци, срещу корупцията на СДС!". И София светеше днес. Защо забравяте това? (Неразбираема реплика от СДС.)
Вили, ти не си от София. Мълчи! (Смях и весело оживление в ДЛ и ЕЛ.)
Но, аз наистина ви казвам...
Добре, било каквото било. Мина вотът. Радвайте се. Сто тридесет и три човека, надявам се, пречистени, подкрепиха правителството на корупцията. Покажете от днес, че вие наистина сте против корупцията. Иначе след една година народът ще ви покаже нещо друго. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ДЛ и ЕЛ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Драганов.
От името на парламентарна група господин Асен Агов има думата. (Народните представители от Демократичната левица напускат залата.)
АСЕН АГОВ (СДС): Господин председателю, ще изчакам тези размествания в залата.
Уважаеми господин председателю, днес в този парламент се разиграха срамни сцени. В този парламент се изказаха срамни думи и се видя едно изключително срамно поведение, неподходящо за един парламент, който има претенциите и волята да вкара България в Европа. Току-що чухме един народен представител да говори на "бе" и той твърди, че е от София. (Смях и весело оживление в СДС.) Така говорят хората, които никога не са получили домашно възпитание, хората, които наистина имат комплекси. Ние чухме тук думи за насилие. Чухме заплахи, господин председателю. Отново ни плашат с 9 септември. Отново ни плашат със Софийския затвор така, както ни плашеха в този парламент в 1944 и 1945 г. и когато от този парламент се извеждаха народни представители, за да бъдат закарани и след това обесени в Софийския затвор. Ето, това са заплахите, които чуваме от лявата страна. Защото с тази лява страна, господин председателю, България няма да влезе в Европа. Докато има заплахи за бесилки, за затвор, тази страна никога няма да може да надрасне историческите си рани.
Господин председател, аз не мога да не изразя възмущението на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили за това, че министър-председателят на България навън, когато трябваше да се срещне с журналистите, беше нагрубяван най-цинично от депутатите на Парламентарната група на Демократичната левица, току-що загубили катастрофално внесения от тях вот.
Господин председател, аз Ви моля като изразител на нашата воля да не допускате никога повече институциите на България да бъдат атакувани по такъв гаменски начин в мястото, където би трябвало да се защитава българската демокрация и човешкото достойнство.
Господин председател, уважаеми дами и господа! Една голяма лъжа отново се тиражира днес тук. От 7,45 ч. тази сутрин обикалям улиците на София и единствените светнати фарове бяха на колите, които излизаха от тунела на НДК. (Ръкопляскания от блока на СДС.) Аз съм софиянец и познавам много добре улиците на София. Имам право да говоря за това. Тази огромна лъжа, която се раздува днес за това как софиянци казвали "не", просто е поредният случай на спукан балон в цялата тази олелия, която се разиграва в страната ни.
Иска ни се днешният ден да бъде изключително важен, защото вотът, който току-що се състоя, струва ми се, донесе печалби на обществото поне в четири посоки.
Преди всичко този вот и дебатите преди него показаха, че борбата с корупцията не е еднократен акт. Борбата с корупцията не се извършва с един дебат в парламента. Тя е траен, дълъг и дълбок процес, толкова дълбок, колкото е и самата корупция, тоест дълбочината на този процес е право пропорционална на дълбочината на корупцията. Тази борба започва тогава, когато обществото изрази своята воля за нея и тази воля намери потвърждението във вота в този парламент, в изразените позиции от правителството. Но тази борба има своя естествен завършек там, където демократичната ни система й е отредила своето място. Това е съдът. Всяка присъда, произнесена, господин председателю, уважаеми дами и господа, извън съда, още по-малко в този парламент или по страниците на вестниците, е посегателство срещу човешкото достойнство. Това е груба, жестока саморазправа, характерна за несвободните общества. Тя противоречи на нашите разбирания за човешките права. Само съдът може да произнася тези присъди.
Нашата работа тук, в парламента, несъмнено е да създаваме и да държим за прилагането на онези закони, които правят корупцията нетърпима и които изкореняват корупцията.
Госпожи и господа народни представители! В тишината на тази зала вероятно е добре да си направим равносметка за това, което стана в тези дни, а и в дните, които ни предхождаха.
Мисля, че нашето общество спечели, на второ място, това, че правителството получи мандат за това да завърши приватизацията - този основен инструмент за прекратяване на корупцията. Защото частният сектор е онзи, чиято печалба яде корупцията. Частният сектор е онзи, който е естествената бариера пред корупцията. Частният сектор е онзи, който умножава богатството и не желае неговото богатство да бъде подяждано от корупцията.
Правителството получи потвърждение за своя мандат и за това да продължи реформата както в здравната сфера, така и в социалната сфера, реформата във войската. Ние тук със своите гласове - мисля, че това е добре да го заявим ние, от Съюза на демократичните сили, от Обединените демократични сили - поемаме цялата отговорност за завършването на тази реформа. Ние не бягаме от тази отговорност, заради която ни изпратиха хората в този парламент в 1997 г. Ние желаем да поемем тази отговорност и желаем да бъдем съдени на изборите след една година за това какво сме сторили. Тогава обществото ще се произнесе за това, което ние сме направили.
Много лъжи се изрекоха - говорих преди малко за тях. Излъга се тук, че се спирали преговорите с Европейския съюз, че се обмисляло излизането ни от валутния борд. Всички тези лъжи се спукаха, както и днешната лъжа за запалените фарове. Но много по-важно е, госпожи и господа, да си дадем сметка, че с лъжата и измамата не може да се борим с измамата. Не може с лъжа да се борим с корупцията. Тук се тиражираха лъжи кой бил корумпиран, кой не бил корумпиран и т. н. Просто лъжата не е средство за борба с корупцията. И добре е българската журналистика, която си позволява да тиражира тези лъжи, днес, заедно с този вот да каже "не" на по-нататъшното разпространение на лъжите, защото чрез лъжата тя подкопава свободното слово - тази крехка свобода, която имаме.
Тук рухна и една голяма лъжа - кога е била най-голямата корупция в България. Ами тя е била 1994-1997 г., когато от страната, от обществото са източени 7 млрд. марки, а в последните три години са възстановени 5 млрд. от тези 7 млрд. И аз съм сигурен, че до края на този мандат и останалите 2 млрд., завлечени от българското общество, ще бъдат възстановени.
Най-накрая този дебат донесе печалба на българското общество и затова, защото обществото разбра, че заедно с дестабилизацията на кабинета се цели дестабилизацията на конституционния ред в страната. Обществото с основание си задава въпроса кой стои - само вътрешни сили ли стоят зад тази дестабилизация? Обществото с основание пита дали зад тази дестабилизация не стои и една чужда сила с трайни исторически интереси в Югоизточна Европа. Обществото пита кой плаща милионите за тази дестабилизация. Защото добре знае, че след всяка дестабилизация българите след това плащат в милиарди.
Онези български политици, за жалост част от тях отсъстват от залата, които волно или неволно участват в тази недостойна афера, трябва сериозно да се размислят дали политическият и властови интерес е по-голям, отколкото една свободна благоденстваща и европейска България.
Завършвам със следното нещо. В далечната за моето поколение и абсолютно антична вероятно за днешните млади 1934 г. - да, в далечната 1934 г., господин Нешев - в този парламент основната тема е корупцията. Точно в този месец май основната риторика е за корупцията. България току-що излиза от тежката криза. Четиристотин хиляди българи са напуснали страната и тогава политически авантюристи извършват преврат.
Аз днес казвам цялата тази история, защото аналогиите с нея са много близки. Заличава се Конституцията и този преврат 10 години по-късно довежда до друг преврат, който хвърля за десетилетия България в мрак и бедност.
Казвам всичко това, защото струва ми се, че нашата свещена свобода, господин Нешев, е неизмеримо по-скъпа, отколкото съдбата на всеки крадливец. Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на мнозинството.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Асен Агов.
Има ли други парламентарни групи, които да искат думата? Няма.
Продължаваме с редовната седмична програма.
Би следвало да продължим с:
Проект за декларация относно подкрепата на позицията на правителството по глава "Обща външна политика".
Господин Асен Агов има думата за процедура.
АСЕН АГОВ (СДС): Много често ми се налага да излизам на тая трибуна в последните години, господин председателю, и се чудя дали парламентарната група на Демократичната левица не избяга от залата, за да не гласува внесеното от тях проекторешение, което включва и членството в НАТО. (Ръкопляскания в блока на СДС.)
Но бягството от отговорност не е нещо, което се случва рядко в редиците на Парламентарната група на Демократичната левица.
Господин председателю, редно е в този дебат да участва и министърът на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И Демократичната левица.
АСЕН АГОВ: И Демократичната левица, защото те са съвносители.
И тъй като тях ги няма, а и министърът на външните работи го няма, аз предлагам тази точка да я отложим за програмата за другата седмица. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Агов.
Противно становище има ли? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение за отлагане от седмичната програма на т. 6.
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Продължаваме работата по:
Законопроекта за закрила на детето.
Вчера прекъснахме работата, когато течеше дебатът по чл. 3. Има ли други изказвания по чл. 3?
Има думата господин Юрий Юнишев.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми госпожи и господа народни представители! Искам да отбележа един факт. Странно е, че сега, разглеждайки един много важен закон - Закона за закрила на детето, който няма подобие сред нашето законодателство, трябва да го дебатираме и приемем само ние - народните представители от ОДС. И това може би е хубаво, но трябва да се знае в публичното пространство.
ХРИСТО ИВАНОВ (независим, от място): Без дискриминация!
ЮРИЙ ЮНИШЕВ: Моля да ме извини, господин Христо Иванов.
Същевременно се чувствам длъжен да заявя, че този закон зря като ембрион почти толкова месеци, колкото са необходими за раждането на едно бебе. В него може да липсва необходимата материя и тя липсва, но липсва, защото не съществуваше и в законопроектите, които бяха внесени. Но казвам, че няма нито един неполезен текст. Всеки ред от този закон е рожба от титаничните усилия на всички членове на постоянната комисия и на колосалното търпение на нейния председател.
И сега се връщам на т. 4 от чл. 3.
Със съществуването на израза "или с изявена дарба" в края на т. 4.
Няма да повтарям мотивите на госпожа Тошкова, но искам да заостря вниманието ви върху един факт. Този закон не е за подпомагане на децата с изявени дарби, а за закрила на детето изобщо. Обърнете внимание на този факт. Защото именно т. 3 от същия този чл. 3 гласи така: "осигуряване на най-добрите интереси на детето", изчерпва и тази закрила на деца с изявени дарби. Защото едно дете може да изяви дарбите си само в условията, когато може да упражнява своя талант. Ами, ако едно дете няма дарба, не е талантливо, но копнее и желае да се упражнява в музика, литература, рисуване и спорт, а родителите му забраняват това, тогава какво ще правим с него? Ако родителите го бият за това, че свири фалшиво, крият листата му или го заключват, за да не спортува, какво ще правим с такова дете?
В крайна сметка най-добрите интереси на едно дете от Сопот някога са били да стане търговец, такива са били интересите на неговия баща, но то на 18 години става хъш, тъй като тогава не е имало будещий закон за закрила на детето, който е щял да му каже, че той е още дете. Сетне без пак този будещий закон, това лице става един от най-големите поети на България.
Аз не си спомням от чий законопроект се пръкна тази крилата и безумна фраза, но не желая да бъда автор на още един капан за възраждащата ни се държава, чрез който да се стимулират претенции за подпомагане. Специална закрила на деца с изявени дарби не е предвидена в този закон и затова почтеността ни не трябва да позволи съществуването на паразитни текстове в него.
Що се отнася до предложението на господин Статков, относно осигуряването на финансите, то, колеги, и тук трябва да постъпим много внимателно, защото ако обърнете по-нататък страниците на законопроекта, ще видите чл. 20, където много ясно са разписани функциите на органа, който ще се занимава със закрилата на детето, който осигурява и финансирането за това.
Ето защо ви моля да мислим като законодатели, а не като автори на лозунги. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
Преди да продължим дължа едно извинение на госпожа Анастасия Мозер и искам да влезе в протоколите. По време на гласуването на вота на недоверие, пултът на госпожа Мозер е блокирал и тя не е могла да подаде своя глас. Тя ме помоли да коригирам изборния резултат, това означава един глас повече, но вече беше късно, не можем да коригираме изборния резултат. Все пак да се има предвид, че тя е гласувала, пултът й е блокирал и въпреки че резултатът от гласуването остава този, който обявих, все пак да се знае волята на госпожа Мозер.
АНАСТАСИЯ МОЗЕР (НС, от място): За да не се спекулира с това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Да, за да не се спекулира най-малкото, защото вече по коридорите се опитаха като че ли да спекулират.
Господин Иван Сунгарски има думата.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Склонен съм да приема формулировката, която предложи колегата Балтаджиев за т. 3 на чл. 3, а именно т. 3 да гласи: "осигуряване по най-добър начин на интересите на детето".
Предполагам, че става въпрос за някак си технически превод на понятие, което е заложено в международна договореност и неразглеждане на това понятие в английския му вариант, така както се предполага да бъде прочетено на български.
Затова аз смятам, че т. 3 може да придобие следното съдържание: "осигуряване по най-добър начин на интересите на детето", с което няма да влезем в противоречие с нито една от договореностите, по които сме страна.
Що се касае обаче до защитаваните тези, касаещи децата с изявени дарби, тук съм длъжен да защитя преобладаващото мнение на колегите - членове на комисията, и да кажа, че независимо от всички приведени от изказалите се преди мен колеги доводи, държавата по някакъв начин трябва да осигури възможността на тези, които така или иначе се явяват лидери на това мъничко все още общество, което представляват, а именно детското общество в България, със своите дарби, със своите качества да получат някакъв стимул или по-точно възможности за стимулиране. Защото ние ненапразно не сме ги записали в закона.

Ние сме дали възможност на държавата в лицето на правителството, в лицето на органите, които ще осъществяват закрилата на детето, тя да избере пътя и начина, по който ще подпомага тези деца, а не ние да го правим в закон.
Аз разбирам аргументите на всички. Разбирам желанието, след като сме живели в половинвековен период, в който имаше привилегировани касти в това общество. Този въпрос има пряко отношение и към току-що миналия дебат. Защото в едно общество се раждат корупции и морални изкривявания тогава, когато има привилегировани, а това беше периодът, който отмина. Но тук става въпрос за една възможност, а не привилегия за деца. И то деца с таланти, с дарби. Една привилегия, която няма никаква правна или политическа възможност да се мултиплицира в развитието на това същество в момента, в който то напусне детската възраст. Мисля, че държавата не рискува с този текст, ако той остане в закона.
В заключение аз ще предложа, господин председател, да прекъснем дебатите по този въпрос. Да приемете, че предложението на комисията...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Предложение за прекъсване на дебати след като сте правили изказване не можете да направите.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Мисълта ми е, че можем да минем към гласуване, като приемам, че редакцията на т. 3 трябва да бъде приета такава, каквато предлага колегата Балтаджиев. А иначе съдържанието да остане такова, каквото комисията го предлага.
И използвам случая да направя и едно процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, не, процедурно предложение на може. Процедурно предложение след гласуването защото изказване и процедурно предложение едновременно не може.
Има ли други изказвания?
Госпожа Анелия Тошкова има думата.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Аз няма да се връщам отново към аргументация за изявените дарби, но смятам, че сме на път да направим грешка, ако приемем предложението, което беше направено преди малко - за промяна на т. 3. Аз не го запомних точно как беше формулирано: "Осигуряване по най-добрия начин интересите на детето" да замени: "Осигуряване на най-добрите интереси на детето". Първо, питам се не се ли променя цялото значение на тази точка? И в този смисъл това не е редакционна поправка и може ли тя да се прави в зала?
И още нещо, ако ние приемем, че това нещо можем да го направим, не може ли по-добре да се премисли, а не така - в залата, да се раждат изрази, които подменят терминология, наложила се в Европа и в света. Благодаря.
Поддържам предложението на вносителя такова, каквото е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Тошкова.
Няма други изказвания и можем да преминем към гласуване.
Най-напред поставям на гласуване предложенията на господин Руси Статков за нови точки 1, 8 и 9.
Гласували 84 народни представители: за 1, против 69, въздържали се 14.
Предложенията на господин Статков не се приемат.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Анелия Тошкова за отпадане на думите: "или с изявени дарби".
Гласували 82 народни представители: за 39, против 20, въздържали се 23.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението за редакционна поправка, защото тя е точно такава, в т. 3 текстът да гласи: "Осигуряване по най-добър начин на интересите на детето".
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 83 народни представители: за 62, против 11, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Моля, гласувайте чл. 3 така, както е предложен от комисията и с приетата в т. 3 корекция.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Господин председател, искам да направя процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Имате думата за процедура.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Уважаеми колеги, правя процедурно предложение в залата да бъде допуснат заместник-министърът на труда и социалната политика госпожа Татяна Василева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Противно становище има ли? Няма.
Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Сунгарски в залата да бъде допуснат заместник-министър Татяна Василева.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят заместник-министър Василева в залата.
Имате думата, господин Сунгарски.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Следващият член е чл. 4 със заглавие: "Мерки за закрила", към който има направено предложение от народния представител Анелия Тошкова за изменение в т. 1 на чл. 4, което не е прието от комисията и аналогични предложения за изменение в т. 3, които са редакционни и са приети от комисията.
Комисията предлага следния текст за чл. 4:
"Мерки за закрила
Чл. 4. Закрилата на детето по този закон се осъществява чрез:
1. подпомагане и услуги в семейна среда;
2. настаняване при роднини или близки;
3. настаняване в приемно семейство;
4. настаняване в специализирана институция;
5. полицейска закрила."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Госпожа Анелия Тошкова има думата.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Благодаря Ви, господин председател.
Няколко от предложения са приети. Ще се опитам да обясня другите две предложения, които не са приети и за които аз не чух някакви аргументи в комисията. Не че следя много сериозно за тях, тъй като те не са много съществени, но искам да обърна внимание на колко места в текста на закона и текстове, които ни предлага комисията да приемем, се използва точно същият израз. И не е обяснимо защо точно в члена, който изрежда мерките за закрила, това не се повтаря така, както е в текста по-навътре.
За пример - чл. 4, т. 1 да се допълни отпред със "съдействие". И става: "съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда". Ако отворите на стр. 33, в чл. 24, който ни предлага комисията, на няколко места ще видите използвано не "подпомагане", а "съдействие", което само по себе си обяснява защо комисията един път ползва едната дума, другия път ползва другата. Не смятам, че е необходимо да обясняваме нюансите между тези две неща.
Същата терминология можем да видим на стр. 34. Още повече комисията ни предлага такъв член "Предоставяне на мерки за закрила в семейна среда", която започва със същия текст: "Съдействие, подпомагане и услуги...". Същото нещо можете да видите на стр. 12, където се говори, че детето търси съдействие от органите и лицата и т.н., примерите могат да продължат много.
Не разбрах защо не се прие това нещо и затова за ваше сведение в залата казвам, че е редно да бъде прието, за да бъде по-прецизен законът.
Следващото предложение е т. 2 да се измени: "Настаняване в семейство на роднини или близки". Добавя се думата "семейство". Това също не е прието от комисията, но няма сериозни аргументи, просто не се приема. А в същото време, когато отворите текста на закона, текстове, които комисията ни е предложила, ползват точно този израз - настаняване в семейство на роднини или близки. Няма да ви отегчавам повече, но мога да ви дам веднага два примера - стр. 39, чл. 27: "Настаняване на дете в семейството на роднини или близки". На стр. 29, чл. 22 - същата история. И т.н. в текста.
Затова за прецизиране на текста ви призовавам да приемем тези предложения, въпреки че и да не го направим, законът няма много да загуби, но би спечелил, ако подкрепим нещата чисто правно-технически.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Тошкова.
Има думата господин Иван Тодоров.
ИВАН ТОРОДОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, аз искам да изразя становището си само по второто предложение на госпожа Тошкова, а именно т. 2 да се измени с включването на думата "семейство" - настаняване в семейство на роднини или близки. Моето съображение, когато обсъждахме този въпрос в комисията, беше, че може да има настаняване при роднина или близък, който не е семейство, където няма семейство. И ми се струва, че ако се приеме нейното предложение, ние ще ограничим възможностите за настаняване на дете.
Така че по втория пункт аз не бих могъл да се съглася с нейното предложение поради този прост, но очеваден аргумент. Първият бих го приел. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Тодоров.
За реплика има думата госпожа Анелия Тошкова.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Благодаря, господин председател.
Колега, този аргумент не може да звучи сериозно, защото по тази логика, ако Вие я приемете, ние трябва на всякъде после в текста да изчистим думата "семейство". Каквито интерпретации да правите на семейство, каквато и дефиниция да преписвате, семейството може да бъде пълно семейство, може да бъде и непълно семейство. Но, ако Вие слушайки думата "семейство", си представяте едно пълно семейство, хубаво ще бъде и социалните работници, които ще прилагат този закон, и те да си представят същото, че приоритетно детето трябва да бъде настанено в едно пълно семейство. Вие даже ми дадохте още един аргумент в полза на това да поставим думичката "семейство". Така че интересът на детето би бил по-добре защитен, ако той бъде настанен в семейство на роднини или близки - едно пълно, нормално семейство. И в краен случай в едно непълно семейство на роднина или близък, защото може да бъде сам човек.
Така че благодаря Ви за допълнителния аргумент, който ми дадохте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Тошкова.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Тошкова за изменение в т. 1 и т. 2.
Гласували 88 народни представители: за 50, против 13, въздържали се 25.
Измененията, предложени от госпожа Тошкова в т. 1 и т. 2, се приемат.
Моля, гласувайте чл. 4 така, както е предложен от комисията и с приетите вече изменения в т. 1 и т. 2.
Гласували 98 народни представители: за 97, против няма, въздържал се 1.
Член 4, с двете изменения в т. 1 и т. 2, е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Член 5 със заглавие "Специална закрила".
Има предложения на народната представителка Анелия Тошкова, неприети от комисията, за изменение на съдържанието на чл. 5, развито в четири точки.
Комисията подкрепя заглавието и текста на вносителя, а именно:

"Специална закрила
Чл. 5. Специална закрила се осигурява на:
1. дете в риск;
2. дете с изявени дарби."
И преди да преминем по-нататък, господин председател, искам да се обърна към колегите народни представители с един кратък призив.
Уважаеми колеги, надали има друг закон, който толкова дълго да е работен и извън пленарна зала. Няма такъв закон. И времето, което комисията е отделила, е толкова, колкото да се работи по не по-малко от пет законопроекта съвсем самостоятелно.
За всеки текст, който се появява като предложение на комисията, е спорено многократно, много дълго и много обстоятелствено. И, ако споровете по тези текстове започнат да вървят и в залата, както вървяха в комисията, има реалната възможност Закон за детето да се появи в края на мандата на това Народно събрание.
Искам да уведомя всички, които гласуват, че предложенията, които са заключителни предложения на комисията, много прецизно и многократно са оглеждани, с отчитане на позициите на тези институции, които ще бъдат пряко ангажирани в реализацията на този закон. Затова призовавам всички за максимална концентрация и да повярват на усилията, които техните колеги са положили в комисията толкова дълго и толкова обстоятелствено, обсъждайки текстовете. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря на господин Сунгарски.
Има думата народният представител Анелия Тошкова да изложи своите предложения по чл. 5.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Благодаря, господин председател.
Аз уважавам позицията на господин Сунгарски и ще се вслушам в нея, но все пак се смятам задължена и отговорна пред всички в пленарната зала да обърна внимание на някои особено важни неща.
В случая ние се намираме в чл. 5, който говори за специална закрила и разглеждаме материя, която все пак е основен опорен стълб на този закон. Това са правните основания за осигуряване на такива деца и затова не е редно разглеждането на тази материя - кои са децата, които подлежат на специална закрила, основата на закона да се намира като определение в допълнителна разпоредба.
Ще ви припомня за това, което направихме вчера. Ние гласувахме дефиницията що е дете като чл. 2 на закона в общите положения, а тук, където говорим за основната група деца, които ще се ползват от този закон, ги изпращаме в допълнителна разпоредба. За мен това не е и юридически правилно, и както и да го погледнем, все не е редно.
Ако някой смята, че това не е така, моля да изкаже аргументи. В противен случай можем да приемем текста тук, като разбира се остане и за децата с изявени дарби, след като така се прие преди малко в залата. Не ви призовавам да отпада изразът "децата с изявени дарби" при съществуващата ситуация в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря на народната представителка Анелия Тошкова.
Комисията предлага заглавието и текстът на чл. 5 да останат, както са предложени от вносителя, а предложението на госпожа Тошкова не се подкрепя от комисията.
Господин Иванов има думата.
ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Аз, разбира се, съм далеч от мисълта да поощрявам едно разточително дискутиране на поставените проблеми. Не смятам обаче, че трябва да се впускаме и в някакъв галоп за сметка на качеството на закона.
Вярно е, че по този законопроект се работи много дълго време и очакванията в обществото за неговото приемане са вече на изчерпване. Но толкова повече сме длъжни да се обърнем към същината на проблемите и да приемем един закон, който да бъде и работещ, и да отговаря на всички международни норми, свързани с въпроса за защита на децата.
В законодателството, което е свързано със защитата на децата и във всички международни документи се изхожда от презумпцията, че децата са тези граждани, тези членове на обществото, които имат нужда от специална закрила, тъй като те не са в състояние да отстояват и защитават своите права, така както един зрял индивид, един зрял гражданин на обществото може да направи.
На мен ми се струва, че в законопроекта има известно смесване на категории, което за мен е твърде необосновано. Нека да насочим вниманието към чл. 11, където се казва, че всички деца имат право на еднаква закрила и не се допуска дискриминация, привилегии, ограничения и т.н. по различни критерии. Затова аз трудно мога да си обясня защо, когато се говори за специална защита на децата, се смесват двете категории: дете в риск и дете с изявени дарби. Много прав беше колегата Юнишев, когато пледира за това, че защитата или поощряването на способностите на деца - това според мен е грижа на съвсем отделен закон или може би на специални разпоредби в този закон. Много по-сериозно внимание трябва да обърнем, когато става дума за специална закрила на децата в рискови ситуации.
Вие знаете, че аз от няколко години се занимавам със случаите на изчезнали деца в страната. Ние срещаме един фундаментален проблем, свързан с това, че когато едно дете изчезне и няма данни за извършено престъпление, срещаме огромни проблеми в съответните институции да предприемат нужните мерки, тъй като те казват, че липсва такава нормативна база, която да им дава правата и да им вменява задълженията в такива случаи да се намесват ефективно, както например в случаите, когато има явни данни за извършени престъпления върху децата.
Затова ми се струва, че в специалната закрила действително трябва да наблегнем на тези рискови ситуации, които са свързани със защита на деца в извънредни състояния, свързани с ненормално семейно положение или пък изложени на риск от извършване на насилие, експлоатация върху тях, при наличие на непосредствена опасност за увреждане на тяхното физическо и психическо здраве. И ми се струва, че е възможна или позицията, в която да запазим формулировката, че специална закрила се осъществява на децата в риск и да се надяваме, че законодателят тук разбира всички възможни рискови ситуации, включително и тези, които са изброени в предложенията на госпожа Анелия Тошкова, или да се пристъпи действително към едно изброяване на тези рискови ситуации с надеждата да не се изпуснат такива възможности, при които децата имат нужда от защита, а тя не се осигурява.
Тъй като не желая да взимам отново думата и да разводнявам дискусията, веднага искам да взема отношение във връзка със следващия чл. 6, където се упоменават органите за закрила на детето. Честно казано, аз се съмнявам, че само Държавната агенция по закрила на детето и общинските служби ще бъдат в състояние да защитят правата на децата, за които, например, съществува непосредствена опасност от увреждане на физическото и психическото им здраве, опасност от извършване на престъпления върху тях. Смятам, че трябва да се помисли и върху този кръг от институции, включително и съществуващи, които трябва да бъдат ангажирани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Иванов, съгласно правилника, нека да коментираме само чл. 5.
ХРИСТО ИВАНОВ: Приключвам моето предложение с това да не се смесват двете категории: деца в риск и деца с изявени дарби, когато става дума за специална закрила на децата. Пледирам, разбира се, за това нашата нация да защити способностите на децата с дарби, но това не е обект нито на този член, според мен, нито точно на този закон, да се занимава с тези проблеми. Ние трябва да защитим фундаментално правата на децата, без да допускаме каквато и да било дискриминация.
Аз подкрепям предложението на госпожа Тошкова дотолкова, доколкото нейното предложение се съсредоточава върху защита на децата с риск и съм склонен и на това рисковите ситуации по възможност да бъдат очертани с цел законопроектът максимално да се ангажира със защита на деца в риск. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря на народния представител Христо Иванов.
За реплика - господин Иван Тодоров.
ИВАН ТОДОРОВ (ЕЛ): Благодаря, господин председател! Позволявам си да направя реплика на уважавания от мен колега Христо Иванов.
Аз искам да кажа за седми път нещо, което прозвуча може би в тази зала. Молбата ми е в нашата дискусия по този закон да бъдем максимално конструктивни и коректни. Какво имам предвид? Тъй като господин Иванов изрази мнение и по други части на закона, и по други пунктове, които са принципни, аз страшно бих се радвал, ако той беше направил всичко това предварително, когато примерно се готвеше законопроектът за второ четене. Ако той беше направил конкретни предложения, сигурно много от тях биха били в полза на закона и биха били приети. Но сега да се изразяват такива принципни различия или принципно други позиции, мисля, че само ще утежни работата по закон, който отдавна, много отдавна българската общественост очаква и ние бихме искали да успеем този закон да бъде вече факт след още една седмица, тъй като всички знаем, че предстои 1 юни.

Колеги, използвайки възможността да направя тази доброжелателна реплика на колегата Иванов, аз поддържам призива си за изключителна конструктивност в нашата работа по този закон. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Тодоров.
Намираме се на второ четене, така че бележките, направени от господин Тодоров са абсолютно основателни.
Има ли други желаещи?
За дуплика думата има господин Христо Иванов.
ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Колеги, аз се връщам отново на това, че нито на залата ще коства толкова време, нито на ръководството на комисията, да вземе отношение по този въпрос. Действително, когато говорим за специална закрила нека да се концентрираме върху децата с риск. Другото е поощряване на талантливи деца, подпомагане на талантливи деца, което, пак казвам, трябва да бъде един национален ангажимент, но не е в обсега на тази специална защита, която всъщност трябва да визира законодателството, което имаме предвид като международно доказателство и база за този закон.
Второ, по отношение на предложенията искам да ви кажа, че от името на Гражданското сдружение "Съвест", което е ангажирано за защита правата на децата бяха внесени в комисията материали, свързани с най-общи виждания върху закона, както и конкретни предложения.
Между другото, може би си спомняте, че аз в Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията исках като орган по защита на децата да ангажирам не коя да е институция, а главният прокурор на Републиката. Имал съм няколко разговори с него. Отправих предложение - случаите, например, на изчезнали деца да се надзирават от Главна прокуратура така, как то е в цивилизовани държави като една Франция. За съжаление, това предложение не беше прието. Мисля, че специалистите от Главна прокуратура, които изготвиха това становище до голяма степен подведоха главния прокурор.
Така че, колега Тодоров, ние сме направили на определени етапи различни предложения, свързани със закона и комисията е имала възможност да ги включи или съответно да не ги включи при дебатите и изготвянето на този общ проект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
Заповядайте, господин Сунгарски.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Само едно уточнение.
Господин Иванов, сдруженията имат, да речем, по-стеснена възможност да контактуват с народното представителство, но това не се отнася за техни представители, членове или ръководители, които са народни представители. Те познават и реда, по който се правят предложения. Излишно е да го упоменаваме тук, от трибуната. Значи, всяко нещо, което е било ваша визия за това кое и как трябва да бъде формулирано в закона се прави по съответния ред като предложение на народния представител Христо Иванов. И то щеше, ако не да бъде прието от комисията, поне коректно отбелязано в доклада. Такива предложения няма.
Що се отнася до вашата теза, касаеща децата, които изчезват. От тази гледна точка абсолютно всяко дете, което се движи по нашата земя е в риск. Всяко дете може да изчезне. Как да калкулираме това в закон, се питам аз? И пак ще повторя и с това ще приключа - това, което казах одеве. Твърде дълго и твърде обстоятелствено пункт по пункт сме гледали всяка една възможна теза в желанието си да предложим на залата възможно най-изчистени тези. Аз съжалявам, че госпожа Василева до този момент не е взела отношение по този въпрос, но пак повтарям, няма закон, по който да е работено толкова дълго време и толкова внимателно да се е обсъждала, ако щете, всяка една запетайка, която се отбелязва вътре. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Сунгарски.
Колеги, позволявам си да ви напомня, че се намираме на второ четене на законопроекта, така че нека да се придържаме към правилника. Нека изказванията да касаят направените и записани за второ четене предложения или това, което ни позволява правилникът е да се предлагат някои текстове да отпаднат. Принципни изказвания и предложения, както и други становища, на второ четене правилникът не позволява.
Има ли други желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народната представителка Анелия Тошкова.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 28, против 35, въздържали се 31.
Предложението на народния представител Анелия Тошкова не се приема.
Подлагам на гласуване заглавието и текста на чл. 5: "Специална закрила", както и т. 1 - "Дете в риск" и т. 2 - "Дете с изявени дарби", така както е предложено от вносителя.
Моля, гласувайте!
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Член 5 заедно със заглавието така, както е предложен от вносителя, се приема.
Преминаваме към чл. 6.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ:
"Органи за закрила на детето
Чл. 6. Закрилата на детето се осъществява чрез:
1. Държавна агенция за закрила на детето;
2. общински служби за социално подпомагане".
Към този член има направено предложение от народния представител Руси Статков за развиване на чл. 6 в три точки, доста обстоятелствено разписани, което комисията не приема.
Комисията подкрепя заглавието и текста на вносителя за чл. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин Сунгарски, тъй като вносителят на предложението господин Руси Статков отсъства, аз предлагам Вие да прочетете предложението му и да го подложим на гласуване.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предложение на народния представител Руси Статков по чл. 6:
"Чл. 6. Закрилата на детето се осъществява чрез:
1. Национален съвет за закрила на детето в състав: председател - заместник министър-председател на Република България; заместник-председатели - заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на труда и социалната политика и секретар на Министерството на вътрешните работи; и членове - заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на финансите, заместник-министър на културата, заместник-министър на икономиката, заместник-председател на Комитета за младежта, физическото възпитание и спорта, както и представители на неправителствени организации, имащи за цел закрилата на децата.
Националният съвет за закрила на детето приема правилник за устройството и дейността си.
Организационно-техническото обслужване на дейността на Националния съвет за закрила на детето се осигурява от Държавната агенция за закрила на детето.
2. Държавна агенция за закрила на детето.
3. Отдели (общински служби) за закрила на детето към общинските администрации".
Това е предложението на народния представител Руси Статков, което комисията не приема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря ви.
Има ли желаещи да вземат думата по предложението на народния представител Руси Статков? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Руси Статков.
Моля, гласувайте.
Гласували 88 народни представители: за няма, против 87, въздържал се 1.
Предложението на народния представител Руси Статков не се приема.
Подлагам на гласуване заглавието и текста на чл. 6 така, както са предложени от вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Член 6 със заглавието се приема така, както е предложен от вносителя.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ:
"Задължение за съдействие
Ч. 7. (1) Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми общинската служба за социално подпомагане.
(2)  Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна."
Комисията подкрепя заглавието и текста на вносителя на чл. 7.
Няма предложения по този член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
Има ли желаещи да вземат думата по чл. 7? Няма.
Моля, гласувайте заглавието и текста на чл. 7 така, както са предложени от вносителя.
Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.
Заглавието и текстът на чл. 7 са приети.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ:
"Права и задължения на родителите
Чл. 8. (1) Всеки родител може да иска и да получава съдействие от органите по този закон.
(2) Родителят има право да бъде информиран и консултиран за всички мерки и действия, предприемани по този закон, с изключение на случаите по чл. 13. Той може да поиска промяна на мерките при изменение на обстоятелствата.
(3) Родителят е длъжен да изпълнява предприетите по този закон мерки и да съдейства при осъществяването на дейностите по закрила на детето.
(4) Разпоредбите по предходните алинеи се прилагат и по отношение на лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието на деца."
Направено е предложение от народния представител Руси Статков:
Подзаглавието "Права и задължения на родителите" да се измени и да стане "Права и задължения на родителите, настойниците и попечителите".
В чл. 8 навсякъде след "родителят" да се допълни "настойниците и попечителите".
Комисията не приема предложението, подкрепя заглавието и текста на вносителя по чл. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря ви.
Желае ли някой да вземе думата по предложението на господин Руси Статков?
Има думата народната представителка Анелия Тошкова.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Аз се изкушавам да взема думата по предложение на колега, което не е прието, за да не остане залата с впечатление, че едва ли не просто систематично и нарочно се отхвърлят предложения на колегата Руси Статков.
Аз смятам, че когато той е внасял предложенията, просто не е следял систематиката на закона и на отделни места е внасял предложения, които ги има по-назад. А тук в случая просто е трябвало да прочете ал. 4, която казва, че разпоредбите по предходните алинеи се прилагат и по отношение на лицата, които полагат грижи по отглеждането и възпитанието. И тогава нямаше да внася норма, която стеснява кръга на лицата, които имат права и задължения по този закон. Тоест, ако ние приемем предложението, което той ни предлага, би следвало да не включваме приемните родители, би следвало да не включваме роднините или близките, при които е настанено детето. С една дума, предложението му е несъстоятелно.
В бъдеще последващите му предложения няма да ставам и да обяснявам защо не сме ги приели. Но използвам случая, за да кажа на всички колеги в залата, че има сериозни аргументи за това да не се приемат предложенията на колегата Руси Статков, които ще видите - до края на обсъждането на проектозакона, че са много и доста обемни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожо Тошкова.
Подлагам на гласуване направеното предложение на народния представител Руси Статков.
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 1, против 78, въздържали се няма.
Предложението на народния представител Руси Статков по чл. 8 не се приема.
Подлагам на гласуване заглавието и текстовете по чл. 8 така, както са предложени от вносителя.
Моля, гласувайте.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Заглавието и текстът на чл. 8 се приемат така, както са предложени от вносителя.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: По следващия член със заглавие "Тайна на информацията", предложен от вносителя, е направено предложение от народната представителка Анелия Тошкова - да бъде систематично разместено в закона и да се появи на друго място.
Предложението е прието от комисията, ето защо няма да чета съдържанието на самия текст, който ще бъде прочетен, когато му дойде мястото.
Комисията предлага народното представителство само да приеме предложението на народната представителка Анелия Тошкова - чл. 9 да стане чл. 16. Предлагам тук да се гласува само разместването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря ви.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народната представителка Анелия Тошкова.
Моля, гласувайте!
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението на народната представителка Анелия Тошкова се приема.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Следващият чл. 10 има заглавие, предложено от вносителя, "Участие на неправителствени организации".
По него има направено предложение на народната представителка Анелия Тошкова за изменение и допълнение, което е прието от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага този член да бъде преномериран като девети и да има следното заглавие и съдържание.
Заглавие: "Участие на юридически лица с нестопанска цел". Тази формулировка ще продължи през целия закон, когато става въпрос за такъв тип организации.
Чета текста на чл. 9:
"Чл. 9. (1) Юридически лица с нестопанска цел, както и отделни физически лица, участват в дейностите по закрила на детето при условия и по ред, предвидени в закон.
(2) Лицата по ал. 1 и органите на държавата и общините си сътрудничат в дейностите по закрила на детето."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря ви.
Подлагам на гласуване предложението на народната представителка Анелия Тошкова, което се приема от комисията.
Моля, гласувайте!
Гласували 86 народни представители: за 87, против 7, въздържали се 2.
Предложението на народната представителка Анелия Тошкова се приема - чл. 10 да се преномерира в чл. 9.
Подлагам на гласуване текста на вносителя, който е подкрепен от комисията по принцип, със заглавие и съдържание, прочетени от председателя на комисията.
Моля, гласувайте!
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Член 9 със заглавието и текстовете е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: "Глава втора - Права на детето".
Комисията приема заглавието и предлага народното представителство да го подкрепи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Подлагам на гласуване заглавието на глава втора "Права на детето".
Моля, гласувайте!
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава втора "Права на детето" се приема.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Към следващите членове на вносителя - 11 и 12, със заглавие "Право на закрила", има направено предложение за обединение от народната представителка Анелия Тошкова, което е прието от комисията, както и предложение на народния представител Руси Статков за отпадане на чл. 12, което също е прието.
Комисията приема заглавието и подкрепя текста на вносителя по принцип, като предлага следната редакция на чл. 10:
"Право на закрила
Чл. 10. (1) Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси.
(2) Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия, образование и убеждения."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря ви.
Има думата народният представител Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, госпожо заместник-министър, колеги! Влязох в залата въпреки решението на нашата група, защото, госпожо Тошкова, Вие казахте една неистина: защото съм направил предложения, които били обемисти, и Вие сте отхвърлили.
Ами, госпожо Тошкова, по стечение на обстоятелствата имах други ангажименти в комисии по същото време и не съм идвал на комисия, не съм Ви чул аргументите. И не Ви прави чест по този начин да адресирате нещата, още повече, когато отсъствам, да не давате възможност на другите да вземат отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: По същество, господин Статков, ако обичате.
РУСИ СТАТКОВ: По същество, господин председател, това предложение е прието, има и други приети. А останалите - ще остана, за да ги защитавам, за да чуе госпожа Тошкова най-после за какво става дума. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Статков.
Има ли други желаещи за изказване? Реплика? Да, заповядайте.
Законопроектът е доста обемист, колеги. Да се съсредоточим, много работа ни чака.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Колега Статков, приех моето изказване като покана за Вас да влезете в залата. То така и стана. И не съм казвала, че понеже са Ви обемисти предложенията, ние сме ги отхвърлили. Напротив, не заради това. И ако Вие внимателно сте слушали какво казах, щяхте да разберете защо.
Така че сега вече сте в залата и ще можете да аргументирате предложенията си. Но некоректно се изказахте, че аз съм била неточна в това, което съм искала да кажа. Просто Вашите предложения не са на място. Или не са за този закон, или не са поставени на съответното място и в момента го твърдя, че е така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, госпожа Тошкова.
Колеги, предлагам да бъде подложено на гласуване предложението на госпожа Анелия Тошкова, което се приема от комисията.
Моля, гласувайте!
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Според мен, господин председателю, трябва да подложите на гласуване члена, защото в него по принцип са приети предложенията на народната представителка Тошкова и на народния представител Статков. Излишно е да ги гласуваме отделно. Те по принцип са приети в съдържанието на члена, така че бихте могли да подложите на гласуване члена така, както го предлага комисията, ако не възразяват направилите предложения. А аз мисля, че няма да възразят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Добре. Благодаря Ви. Щом Вие считате за целесъобразно...
Отменете гласуването.
Подлагам на гласуване новия текст, който предлага комисията за заглавие, и текста на вносителя, приет по принцип, който да стане чл. 10.
Моля, гласувайте!
Гласували 104 народни представители: за 103, против няма, въздържал се 1.
Текстът на новия чл. 10 и заглавието се приемат.
Половин час почивка. (Звъни.)

(След почивката.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.
Има думата господин Иван Сунгарски.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Благодаря Ви, господин председател! Стигнахме до чл. 13 със заглавие "Защита срещу насилие", към който има направено предложение от народния представител Иван Тодоров, което е прието от комисията.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип, като предлага съдържанието на чл. 13 да стане чл. 11 със следното заглавие и редакция:

"Закрила срещу насилие
Чл. 11. (1) Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие.
             (2) Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси.    
             (3) Детето има право на закрила срещу използване за просия, проституция, разпространяване на порнографски материали и получаване на неправомерни материални доходи, както и срещу сексуално насилие.
             (4) Детето има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Има думата господин Мазнев.
СТЕФАН МАЗНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Прави ми впечатление, че в чл. 13, ал. 1 и 2 започват с "всяко дете", а ал. 3 и 4 с "детето". Може би трябва да се унифицират.
Аз предлагам навсякъде да бъде записано "всяко дете има право...". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Мазнев.
Има думата господин Сунгарски.
ИВАН СУНГАРСКИ (СДС): Мога да изкажа само лично мнение като председател на комисията. Според мен лично в законодателството постоянното повтаряне ми се струва неприемливо, но това като че ли не дразни в законодателството. Имам предвид тавтологията. Така че мисля, че предложението на народния представител Стефан Мазнев може да бъде прието и в ал. 3 и 4 формулировката да бъде също "всяко дете", за да имаме унифициран текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Поначало, когато е членувано - "детето", това означава всяко дете. Така че изберете едната от двете форми.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Така или иначе ал. 1 и ал. 2 започват с "всяко дете", така че мисля, че е добре да продължим и нататък така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Има думата господин Юнишев.
ЮРИЙ ЮРИШЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю! Уважаеми колеги, поддържам казаното от колегите преди мен и искам да го допълня със следното: щом като ще направим такава промяна в ал. 3 и 4, а много от текстовете след това започват също с "детето", в такъв случай би било добре да унифицираме всички текстове по-нататък и те да започват вместо с "детето", с "всяко дете". Просто да не се налага всеки път да става някой народен представител и да прави предложение за такава редакционна промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
Моля, гласувайте чл. 11, както е предложен от комисията, а същевременно навсякъде, където в закона е използвано само "детето", да се замени с "всяко дете".
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Член 11 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ:

"Право на изразяване
Чл. 12. Всяко дете има право свободно да изразява мнение по всички въпроси от негов интерес. То може да търси съдействие от органите и лицата, на които е възложена закрилата му по този закон.

Информиране и консултиране
Чл. 13. Детето има право да бъде информирано и консултирано от органа за закрила на детето и без знанието на родителите му или на лицата, които полагат грижи за отглеждането и възпитанието му, ако това е необходимо с оглед на неговите най-добри интереси и уведомяването им би засегнало тези интереси."
Тук може би има нужда също от редакционна промяна, защото преди малко по предложение на колегата Балтаджиев ние променихме формулировката "неговите най-добри интереси". Може би трябва да стане "с оглед най-добра защита на неговите интереси". Така ли беше, колега Балтаджиев?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: По най-добър начин на интересите на детето - така приехме.
Господин Балтаджиев има думата.
АНГЕЛ БАЛТАДЖИЕВ (СДС): Благодаря, господин председателю. Мисля, че ще звучи добре така: "с оглед защита по най-добър начин на неговите интереси".
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Не възразявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Балтаджиев.
Разбира се, има се предвид и другата поправка, която приехме в началото на текста - всяко дете ...
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Обръщам внимание, колеги, че в началото на текста формулировката ще бъде: "Всяко дете има право...", заедно с измененията, които колегата Балтаджиев предложи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Моля, гласувайте членове 12 и 13, както са предложени от комисията и с тези редакционни поправки.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Членове 12 и 13 са приети.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Член 16 на вносителя е със заглавие "Защита на религиозни убеждения". Към него има направени предложения от народната представителка Анелия Тошкова: за изменение на ал. 1, което не е прието от комисията; за ал. 2 - прието от комисията; за преномерация също предложено от колежката Тошкова - прието от комисията и за създаване на нов член, което също е прието като принцип от комисията.
Комисията приема заглавието, подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция за чл. 14:
"Защита на религиозни убеждения
Чл. 14. (1) Отношението на деца до 14 г. към религията се определя от техните родители или настойници, а на деца от 14 до 18 г. - по съгласие между тях и родителите или попечителите им.
(2) Когато такова съгласие не се постигне, детето може да се обърне за решаване на спора чрез органите по този закон към районния съд."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Госпожа Тошкова има думата.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Благодаря, господин председател.
Колеги, искам да обърна внимание върху различията между двата текста - този, който предлагам и първоначалния член на вносителите, а даже и окончателния текст, който ни се предлага. Ако за ал. 1 можем да кажем, че текстовете звучат много еднакво и се подведем по същия начин за ал. 2, трябва да обърна внимание, че това не е така. В ал. 2, където се казва, че предложението е прието по принцип - има принципно различие. Предложението не е прието, тъй като аз предлагам при разногласие между детето и родителите то да може да търси съдебна защита, докато текстът на комисията, който се предлага като окончателен, е: когато такова съгласие не се постигне. Тоест, ал. 2, както е предложена от комисията, дава възможност за защита на религиозните убеждения само на деца, които са минали 14 г. Точно това означава. Детето трябва да е непълнолетно и чак тогава изобщо може да се коментира въпросът.
Ние веднага трябва да видим, че преди мъничко приехме един член, който влиза в известно противоречие с този - чл. 13. В чл. 13, ал. 4 се казва, че детето има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности. И когато четем и ако приемем текста, както ни се предлага от комисията, това не е точно така. Ако детето е на 10 г., ако детето е на 11 години, ако то е на 12 или на 13 години и 10 месеца, съгласно текста, който ние се готвим да приемем, предложен ни от комисията, детето няма да има право на защита срещу такова въвличане. Защото ал. 2 се чете в контекста на ал. 1 и там пише: за децата от 14 до 18 години става по съгласие между тях и родителите или попечителите им. А ал. 2 казва, че когато такова съгласие не се постигне... А какво става с децата, които са под 14 години?
Затова смятам, че е по-разумно да приемем "разногласия", защото не може да бъде определящо това дали детето ще бъде на 14 или на 12 години.
И още нещо: понеже материята наистина е сложна и много трудно може да се обхване със законодателни норми, тъй като тези отношения почиват на ирелевантни за правото норми, аз смятам, че по-либералният подход е по-точен. По-либералният законодателен подход е по-точен, поне защото той по-добре и по-вярно отразява действителността. Ако ние така приемем текста, това означава, че ние се опитваме да заблудим и нас си. И няма смисъл да го правим.
Затова предлагам в ал. 2 наистина да се приеме предложението, както съм го направила и както отдолу неправилно е записано, че е прието от комисията. Ако беше прието, трябваше да бъде изписано точно. И тогава нямаше да има проблеми. Така че поддържам предложението си по ал. 2. Пише по принцип, но по принцип не е подкрепено. Става въпрос за два различни случая. Става въпрос за ограничаване на правото на защита на децата под 14 години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Тошкова.
Поставям на гласуване предложението на народната представителка Анелия Тошкова за изменение на чл. 16, така както тя го е предложила - с две алинеи, които тя предлага.
Моля, гласувайте предложението на госпожа Анелия Тошкова.
Гласували 82 народни представители: за 10, против 21, въздържали се 51.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 14, както е предложен от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Член 14 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Към чл. 17 на вносителя със заглавие "Участие в процедури" има направено предложение на народния представител Руси Статков за промяна в алинеи 5 и 6, което не е прието от комисията.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Прочетете това, което не е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Колегата Статков е тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Няма значение.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предложението на господин Статков гласи следното: "В ал. 5 и 6 на чл. 17, вместо "общинска служба за социално подпомагане" да се запише "Отдел (общинска служба) за закрила на детето при общинските администрации"."
Другото му предложение за изменение в ал. 7 е прието.
По чл. 17 комисията приема заглавието, подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция, пак със заглавие "Участие в процедури".
Чета чл. 15:
"Чл. 15. (1)  Във всяко административно или съдебно производство, по което се засягат права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите интереси.
(2)  Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то може да бъде изслушано в зависимост от степента на неговото развитие. Решението за изслушване се мотивира.
(3) Преди изслушването на детето съдът или административният орган трябва:
1. да осигури необходимата информация, която да му помогне да формира мнението си;
2. да го уведоми за евентуалните последици от неговите желания, от поддържаното от него мнение, както и за всяко решение на съдебния или административен орган.
(4)  Във всички случаи изслушването и консултирането на детето става в подходяща обстановка и в присъствието на социален работник или друг подходящ специалист.
(5)  При всяко дело съдът или административният орган уведомяват общинската служба за социално подпомагане по местоживеенето на детето, която изпраща свой представител.
(6) Общинската служба за социално подпомагане може да представлява детето в случаите, предвидени в закон.
(7)  Детето има право на правна помощ и жалба във всички производства, засягащи негови права или интереси."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Господин Руси Статков има думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги, госпожо заместник-министър! Аз разбирам, че едното предложение, което наистина е много очевадно, е прието и това е добре. Но по отношение на другото бих искал да насоча вашето внимание с молба да изслушате аргументите ми.
Наложи се, повтарям го още веднъж, по време на тези заседания на комисията да бъда в редовната си комисия и не съм ги защитавал. Затова наистина, без да противореча на колегите, бих искал все пак да ме чуят.
Наистина, работим закона от няколко години - и в предишния, и в сегашния парламент. Но за себе си аз считам, че дори и след като дадохме предложенията, ние трябва да отчитаме онова, което става около нас и съответно мнението на специалистите, на експертите и на неправителствените организации, които се занимават с проблема. В тази връзка е и предложението, което съм направил и което в момента даже ще модифицирам. Става дума за органа на общинско равнище, който да се занимава със закрила на детето.
Много се колебах, когато трябваше да избирам между предложението на вносителя и някакво друго решение. Определено, когато пишех предложението, считах, че предложението на вносителя не е добро и че трябва да се намери по-добро решение. Защо? Защото ние наистина трябва да намерим орган на общинско равнище, а съответно и над него, за да изведем тези проблеми по степен на важност и да намерим тяхното решение. В момента това, което се предлага - "Социални грижи" да поемат и тези ангажименти, не е добро решение, защото те имат наистина много такива и, разбира се, подпомагане. Според мен, едно такова смесване на проблемите не води до нищо добро, още повече, че методически в момента социалното подпомагане се ръководи от национална служба, която се наблюдава от заместник-министър на труда, а тук се предлага агенцията също да ръководи тези отдели. Това е едно смесване. Междупрочем, това не е само мое мнение, то е мнение и на дружество "SOS - детски селища в България", с което разполага всеки един колега от комисията. Но, повтарям, това не е важното.
Най-важното е промяната на условията, която продължава и до днес, и която ме мотивира да предложа, уважаеми господин председател, да има отдел или общинска служба за закрила на детето - самостоятелен, а не както досега съм внесъл предложението - "при общинската администрация". Считам, че трябва да бъде наистина самостоятелен и, разбира се, да бъде подчинен на агенцията. Защо? Защото мен много ме разтревожиха изнесените в последно време данни за смъртността на децата - 14 на 1000 при 5 на 1000 за развитите страни и при 8 на 1000 за средноразвитите страни; ниската раждаемост; високата смъртност на децата в първата и втора седмица. Още повече ме тревожи неяснотата в здравната реформа, която колкото и да се мъчим да доловим как ще се разглеждат тези въпроси, не е добре уредена. Тревожи ме отказът на все повече родители да изпращат децата си в училище - 40 хил. ежегодно. Тревожи ме жестоката експлоатация на деца. Всичко това според мен, уважаеми колеги, изисква да погледнем наистина по друг начин на органа, който на общинско равнище ще координира, който действително ще более за тези проблеми, за контролирането на функциите, които по същество в момента са много разпръснати и, за съжаление, резултатът е незадоволителен.
Ще кажете: липсват ресурси. Да, липсват ресурси, но вместо да се мобилизират максимално тези ресурси, които имаме, това не се получава. Считам, че дори подходът, който е възприет в Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, говори за това, че там се създават и общински комисии, централна, ангажира се зам.-министър-председателят като досега действащ закон. А ние, в тази променена обстановка, би трябвало да намерим най-доброто решение. И аз считам, че най-доброто решение е да има самостоятелна общинска служба.
Повтарям, господин председател, изчиствам втората част -"при общинската администрация", а поддържам само "самостоятелна общинска служба за закрила на детето". Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Има думата заместник-министър Василева.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАТЯНА ВАСИЛЕВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Статков! Вие бяхте активен в Закона за социално подпомагане и съгласно Закона за социално подпомагане "Общинска служба за социално подпомагане" има във всички 262 общини в България. Всички знаем колко разнородни са общините в България, в това число има малки общини, където няма деца. Друг е въпросът за демографската ситуация, който Вие споменахте тук. Аз ще обърна внимание и на него - за смъртността първата и втора седмица. И от гледна точка на най-добрата възможна организация и на ползването на структурите, които държавата е създала, и на ползването на администрацията, която я има, и предвид и това, че социалните работници се намират не къде да е, а в общинските служби за социално подпомагане, ние предложихме отдел в тези общински служби.
Най-добрият начин да заработи законът не е да се прави невъзможното, създавайки нови структури, за които трябват нови сгради, трябва ново ръководство, трябват заплати, трябват разходи - допълнителни, безсмислени. Аз не съм против разходите, аз съм против безсмислието от ненужни административни разходи.

Социалните работници са в общинските служби. Това е практиката в цяла Европа. Пътували сте почти всички, пътувала съм и аз. Социалният работник е онзи, който се занимава в Европа с децата.
Имам обаче чувството, че тук се бърка обществената комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, където вицепремиер е председател, с този тип дейност. Общинската администрация има също много задължения и много функции и обществените комисии към общинските администрации, които ги има и в момента, в които участват всякакъв вид хора, които имат други основни задължения, не показаха, че закрилата на тези деца с противообществени прояви е добра.
По тази причина, следвайки структурата на Закона за социално подпомагане, следвайки единицата общинска служба за социално подпомагане, един отдел за закрила на детето към него, ползвайки този отдел, тези работници, и средната брутна заплата на общинската служба, и базата, и имуществото, аз смятам, че е най-добрият вариант, по който да влезе законът в сила. Защото една от претенциите, че след като толкова дълго време, както каза господин Сунгарски, беше дебатиран в обществото и в парламента, най-добрият вариант е този закон да заработи максимално бързо в полза на българските деца.
Възразявам срещу високата смъртност в първа и втора седмица. Няма такова понятие. Детската смъртност се знае, че се изчислява до първата година. Статистиката не води такава смърт. Има перинатална - след раждането, има и детска смъртност - до първата година.
Така че администрацията, сградата и шефовете в повече, които бихме направили по друг начин, не мисля, че ще снижат детската смъртност или ще допринесат за по-доброто гледане на децата. Въпросът е в качествени хора в сега съществуващите структури и в непрекъснатия контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Василева.
Господин Юрий Юнишев има думата.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Статков, аз нямам нищо против Вашето универсално любопитство към законодателството, но в случая не бяха приети много от Вашите предложения, не защото Вие липсвахте на заседанието на комисията, а затова, че или не бяха точно формулирани, или бяха несистематично предложени, както и сега се получава.
Колеги, обърнете внимание. Преди малко в изказването си аз обърнах внимание на вас, че в чл. 20 онова, което искаше господин Статков в предходния член - чл. 3 - ние го бяхме формулирали. Сега се получава абсолютно същото. Обърнете на чл. 21 и ще видите, че онова, което иска господин Статков по чл. 17, е казано много ясно:
"Специализиран орган за провеждане на политиката по закрила на детето в общината е общинската служба за социално подпомагане, към която се обособява отдел за закрила на детето."
Ето това е, господин Статков! Много Ви моля, внимавайте в предложенията, които се защитават и които не са приети в комисията и ще видите, че тук не става дума за едно несъгласие на политическа основа, а просто за едно неоснователно предложение, направено в един неподходящ текст. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
За реплика има думата господин Руси Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колега Юнишев! Налага се да повторя още веднъж. Става дума именно за извеждане на самостоятелен орган, а не смесването му със социалното подпомагане, колега. И аз аргументирах защо. Защото досегашната дейност не дава добри резултати или по-точно резултатите са много лоши. И казах: "детската смъртност", а уточних, без да цитирам числа, госпожо Василева, за първата и втора седмица, че съществено е нараснала. Има и такава статистика, но аз не съм цитирал числа, а казах "детската смъртност".
По-нататък. Практиката на Европа не е еднаква в това отношение, защото тук беше споделено, че била една и съща по отношение на мястото на социалните работници. Мисля, че, без да звучи универсално това, което предлагам, господин Юнишев, аз съм един от вносителите на законопроект, който беше приет на първо четене и съвсем сериозно съм се готвил по тази материя, изучавайки европейското законодателство и най-вече законите, които съществуват, на няколко страни. Изхождал съм именно от съществуващата практика в тези закони, уредба и нашите интереси.
Така че нека социалното подпомагане да си върши работата, но да не му слагаме и тази тежест, независимо от икономията на сгради. Защото тя ще бъде принизена по този начин, защото са достатъчно много хората, които подлежат на социално подпомагане. Защото, госпожо Василева, не ме принуждавайте да кажа: недоволни са от обслужването. А тук става дума за деца.
Мисля, уважаеми колеги, че по друг начин ориентирайки своето отношение, ние ще дадем сигнал на обществото като законодатели, че извеждаме този приоритет действително в съответствие с конвенцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
За процедура има думата господин Юсеин.
АХМЕД ЮСЕИН (ОНС): Благодаря Ви, господин председател! Много Ви моля, господин председател и господин Сунгарски, тези предложения, колеги, подробно бяха обсъдени в комисията. Две години и нещо тази комисия се занимаваше с този закон. Ние се излагаме пред обществото. И това го споделяхме твърде много в комисията. Подробно разглеждахме предложенията на господин Статков.
Все таки господин Статков не можа да намери време да дойде в комисията, там да си защити предложенията. Много ви моля, което е прието, прието. Всеки народен представител има право още веднъж да ни убеди тук, че е прав, но да не си хабим времето. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юсеин, но нищо не мога да направя, след като депутатите искат думата в залата. Никой не може да им я откаже.
Имате думата, госпожо Мозер.
АНАСТАСИЯ МОЗЕР (НС): Уважаеми господин председател! Аз искам най-напред да благодаря на господин Статков, че е в залата, защото това показва истинският му интерес към този въпрос. Вярно е, че това, което той може би има предвид в случая, е едно още по-голямо внимание на това, което предстои да се направи.
Обаче предвид на сегашното ми, ако щете, положение, и нежелателната тенденция да раздуваме, може би, административния апарат, не виждам защо така направеното предложение за отдел към този за социално подпомагане да не може засега да свърши тази работа. Нека да дадем възможност, както беше казано, законът да заработи и после, ако се яви тази нужда, ако се докаже, че има и възможности за подобно нещо, тези органи да се обособят вече колкото се може повече с една насока точно към закрилата на детето.
Така че и аз подкрепям сегашния текст, но както казах, може би в бъдеще ще има възможност и за разширяване и съсредоточаване на вниманието още повече върху тези проблеми, защото те са много важни. Те са много важни и за България и аз също съжалявам, че в залата ги няма повече от колегите, които се занимават с този въпрос, към който толкова голямо внимание уж се проявява. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Мозер.
Госпожа Анелия Тошкова има думата.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Благодаря Ви, господин председател, колеги! Колега Статков, аз одеве си казах, че няма да взимам думата по Вашето предложение, но се опасявам, че се опитвате да ни поставяте тук на един ринг, където се състезаваме кой повече обича децата. Не бива да го направим, защото не е това проблемът.
Предложението, което Вие правите, променя цялата основа на закона и вие сам разбирате, че това в пленарна зала не може да се направи. Вие споделихте с всички нас, че много сте се колебал. Правилно, и ние се колебахме. Значи Вие предлагате някакъв най-добър вариант и всички ние останалите не сме мислили по този въпрос. Напротив. Всички вносители в началото виждаха точно така органа за закрила на детето - като общински център.
Да, обаче ние като политици, какво направихме? Седнахме, премислихме нещата и направихме среща на възможното и желаното. Използваме съществуващи структури, използваме съществуващ персонал, още повече, че тези служби в момента са най-подготвени. Те най-добре познават ситуацията в общините, в семействата. В момента няма друг, който да е по-добре подготвен от тях.

И още нещо, моля Ви, Вие одеве говорехте от името на неправителствените организации - че и тях трябвало да чуем. Значи и мнението на неправителствените организации съвпада с това, че при възможностите на страната най-добрият вариант е това да бъдат социалните служби. Нали Вие преди малко се опитвахте да кажете на цялата зала, че едва ли не неправителствените организации смятат нещо друго.
Затова Ви моля в продължението на закона, където имате такива коренно различни виждания, просто да ни спестите времето, тъй като можехме много подробно да си ги кажем на заседание на комисията и съм сигурна, че и Вие щяхте да се убедите. Ако Вие в момента смятате, че ще убедите пленарна зала или ще спрете закона, просто това не е разумно. И затова Ви моля за по-голяма конструктивност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Тошкова.
Народният представител може да говори от името на всекиго, защото представлява българския народ.
Имате думата за реплика, господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Госпожо Тошкова, не може да ме обвинявате в нещо, което не съм казал. Изрично прочетох: "Предложение на дружество "SOS - детски селища в България", неправителствена организация.
Ето, това е становището, държа го в ръка. Тук е записано: "Изхождайки от важността на въпроса и отговорността, считаме, че не е целесъобразно на това равнище да бъде подхождано по този начин, по който се предлага от вносителя, защото има смесване на подчиненост. Нали според Закона за социалното подпомагане службата се контролира и ръководи от Националната служба за социално подпомагане? Тя е под контрола и ръководството на областната служба за социално подпомагане, и на специализиран орган на общината, и отделно от това на Държавната агенция за закрила на детето".
И аз казах, че се смесват няколко органа, които няма да свършат работа. И че трябва, цитирайки предложението, повтарям, на дружество "SOS - детски селища в България", неправителствена организация.
Това беше един от аргументите. А наред с това, госпожо Тошкова, съществуват много други, които не искам да повтарям и казах, че, да, мислил съм как най-добре да стане, и не искам да се повтаря случаят с Данъчно-процесуалния кодекс, когато ви говорех от тази трибуна по време на изборите, че не е добър, след това да го гледаме отново. И да не върши работа. Ето затова в момента аргументирам и държа, ние много пъти сме правили промени в залата, които са в интерес на обществото, в интерес на нашето достойнство и авторитет като народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Това, че се цитира някой с неговото становище, нищо не означава. Ние сме Народно събрание, ние решаваме. Само преди един ден не приехме искането на министъра на отбраната и на Генералния щаб. Така че...
Има ли други изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Руси Статков.
Гласували 79 народни представители: за 3, против 71, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 15 така, както е предложен от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 75, против 3, въздържали се няма.
Член 15 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Както ви уведомих, уважаеми колеги, систематичното място на члена, озаглавен "Тайна на информацията", според комисията, е тук, в края на главата.
Ето защо комисията предлага за това място нов чл. 16 с текст и заглавие на чл. 9 на вносителя, който има следното съдържание:
"Чл. 16. (1) Всички сведения, получени в административни или съдебни производства, засягащи детето, не могат да бъдат разгласявани без съгласието на родителите, а ако детето е навършило 10-годишна възраст - и без негово съгласие.
              (2) Съдът може да разреши на органите по този закон ползване на сведенията по ал. 1 и без съгласието на лицата по ал. 1, ако това се налага от интересите на детето и за предприемане на мерки в негова защита."
Тук няма направени предложения, т.е. те бяха отчетени, когато разглеждахме текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Моля, гласувайте чл. 16 така, както е предложен от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 71, против 1, въздържали се 2.
Член 16 е приет.
За обяснение на отрицателен вот има думата господин Васил Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми народни представители, гласувах "против", тъй като мисля, че е абсурдно да се попречи с оглед превантивната функция на правораздаването на едно момче, което е на 17,5 години и което много добре съзнава това, което върши, извършило е грабежи, изнасилвания и други противообществени прояви, да се забрани съдът да огласи официално постановената присъда.
Тук този, който е правил тези текстове, трябва да бъде добър предложи и изменение в НПК, че тези производства ще бъдат при закрити врата, и че съдебният акт ще остане закрит. За кого? Следователно за всички, освен за родителите.
Мисля, че това е абсурдно. И все пак правораздаването, присъдата има няколко функции. Една от тях е да предупреди обществото и да го предпази от бъдещи посегателства от същия род. Един от начините за предпазване на обществото е съответната присъда да й се даде гласност, за да може хората, които са от определената социална среда, да вземат съответните мерки да не се повтарят тези неща.
Този текст, например, не е възможно да се приложи и тогава, когато детето ще влезе в местата за лишаване от свобода. Как ще го държим там, без име ли? Поверително ли? Без да се знае кои са хората, които се намират в това заведение?
Мисля, че се гласува един абсурден текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Гоцев.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Продължаваме с глава трета - "Органи за закрила на детето".
Комисията приема заглавието и предлага на народното представителство да го подкрепи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава трета, така както е предложено от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Заглавието на глава трета е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Тук има направено предложение от народната представителка Анелия Тошкова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Тя го оттегля.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Не е отбелязано. Благодаря на госпожа Тошкова.
Следва чл. 18 - "Държавна политика за закрила на детето". Към него също има предложение на народната представителка Анелия Тошкова за отпадане на текста, което комисията не приема.
Има и предложение на народната представителка Мариела Митева - в чл. 18, ал. 1 след думите "се определя от" да се добави: "Народното събрание по предложение на".
Комисията приема предложението по принцип.
Комисията приема заглавието и подкрепя текста на вносителя по принцип, като предлага следната редакция на чл. 17:

"Държавна политика за закрила на детето

Чл. 17. (1) Държавна политика за закрила на детето се определя от Народното събрание и се осъществява и контролира от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Госпожа Тошкова, ще Ви дам думата, но от това, което чух, аз също съм смутен. Съжалявам, че няма на кого да оставя воденето на заседанието, но държавната политика е част от вътрешната и външна политика на България, което съгласно чл. 105 от Конституцията съвсем не е работа на Народното събрание. Така че комисията е приела едно предложение, което противоречи на Конституцията. Предполагам, че и господин Гоцев това искаше да каже.
Имате думата, госпожо Тошкова.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС, от място): Аз поддържам предложението си да отпадне членът.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС, от място): Вие го казахте. Това са абсурдни работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Руси Статков има думата.
Член 105, ал. 1 от Конституцията гласи: "Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите." Това, което казах.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател за това, че го прочетохте. Това исках да кажа и аз, че "ръководи", но не "определя". Считам, че комисията в този случай си е свършила много добре работата, като е дала мястото на Народното събрание като орган, който приема законите, като орган, който ратифицира международни споразумения, тоест наистина отговаря на текста това, което е предложено - "определя". И съответно осъществяването и контролирането в смисъла на това, което Вие прочетохте, се осъществява от Министерския съвет.
Считам, че наистина много добре и точно си е свършила комисията работата по тази разпоредба и я подкрепям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС, от място): Е, как парламентът да контролира всичко?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Парламентът определя цялостната политика на страната със законите, които приема. Оттам нататък обаче...
Има ли други изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Анелия Тошкова за отпадането на този член.
Гласували 76 народни представители: за 37, против 15, въздържали се 24.
Предложението не се приема.
За процедура има думата госпожа Тошкова.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Благодаря, господин председател! Моля да се прегласува текстът. Това е процедурното ми предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Има грешка в номерацията. Окончателният текст на комисията е № 17, но всъщност гласуваме точно този текст да отпадне, който в доклада е № 18. Значи, става въпрос за отпадането на чл. 18. Един и същи член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Точно така, аз така и го обявих. Това е предложението за отпадането на точно този член, на който се намираме в момента, независимо от различията в номерацията.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: "Държавната политика за закрила на детето се определя от Народното събрание и се осъществява и контролира от Министерския съвет." Вие чухте конституционния текст, който прочете господин Куртев. И въпреки че аз не взех отношение, мисля, че при този аргумент трябваше да бъде подкрепено предложението на народната представителка Анелия Тошкова за отпадане. Искам обаче да уведомя всички в залата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Сунгарски, сега изказвания не могат да се правят в момент, в който се намираме в процедура на гласуване. Така че поставям на прегласуване предложението на госпожа Тошкова за отпадане на чл. 17 от номерацията на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 63, против 15, въздържали се 19.
Предложението на госпожа Тошкова е прието и чл. 17 отпада.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Член 19 по вносителя със заглавие "Държавна агенция". По него има направено предложение от народната представителка Анелия Тошкова за промени в ал. 1, подкрепено от комисията.
Има оттеглено предложение от народната представителка Мариела Митева.
Има също прието предложение от народната представителка Анелия Тошкова.
Има и прието по принцип предложение на Руси Статков.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следното заглавие и редакция на чл. 18, който след приетото отпадане току-що трябва да стане чл. 17. Моля това да бъде отбелязано в протокола.

"Държавна агенция за закрила на детето

Чл. 17. (1) Специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на закрила на детето е Държавната агенция за закрила на детето, наричана по-нататък "агенцията".
 (2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. София.
 (3) Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя.
 (4) В дейността си председателят на агенцията се подпомага от заместник-председател, който се назначава от министър-председателя.
 (5) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията се определят с правилник, приет от Министерския съвет, по предложение на председателя.
 (6) Председателят на агенцията представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността й."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Госпожа Анастасия Мозер има думата.

АНАСТАСИЯ МОЗЕР (НС): Уважаеми господин председател, аз не разбрах какво ще замени този член, който току-що гласувахме да отпадне, но това е отделен въпрос.
Аз искам тук да взема отношение и да предложа някои малки изменения точно в този член, който беше 19, а сега става чл. 17. В ал. 3 на текста, предложен от комисията, предлагам да се внесат следните изменения, те се отнасят за думата "консултативни": "Към Държавната агенция за закрила на детето се изгражда Национален съвет за закрила на детето с консултативни функции". Аз предлагам това да се замени с "координиращи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Госпожо Мозер, Вие гледате текста на вносителя. Но на с. 20 текстът на ал. 3 е различен от този, който Вие имате.
АНАСТАСИЯ МОЗЕР: На с. 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не, на с. 20 е окончателният текст. Текстът, който ще гласуваме, е на с. 20.
АНАСТАСИЯ МОЗЕР: Да, тук също се казва "с консултативни функции". Аз предлагам да се замени с "координиращи". Защото "консултативни функции" не му дава никакви особени права. А координиращите права го задължават да има по-различно отношение по този въпрос.
Предлагам също така по-надолу да се добави следното ново изречение, че разногласията между представителите на ведомствата в Националния съвет за закрила на детето, да се решават от Министерския съвет. И ще ви кажа защо правя това предложение.
В Националния съвет участват представители на министерства, които имат по-висш ранг в структурата на държавното управление от агенцията, за която се говори. В резултат на което тя не може да им налага решения. Това може да стане именно в дейността на Националния съвет и то само при положение, че в него се постигне съгласие между заинтересованите ведомства. Именно затова той трябва да има координиращи, а не консултативни функции. От друга страна, възможно е възникнали спорове да не могат да се решат по пътя на взаимното съгласие. Ето защо трябва да се посочи органът, който ще ги реши. Такъв може да бъде само Министерският съвет.
Така например преди години съществуваше спор между тогавашните министерства на народното здраве и на просветата относно това дали учебната програма, поради претовареността си, не уврежда здравето на детето. Подобни спорове не са изключени и в бъдеще. Затова правя това предложение за заместване на "консултативни" с "координиращи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Мозер. Но това Ваше предложение е към следващия член, който ще разглеждаме. Ние сега сме на стария чл. 18. После ще имаме предвид Вашето предложение към чл. 19.
АНАСТАСИЯ МОЗЕР (НС, от място): Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли други изказвания?
Има думата госпожа Берберян.
ЮЛИЯ БЕРБЕРЯН (СДС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, моето изказване е във връзка с ал. 1 на чл. 18, думата "ръководство". Че "Държавната агенция за закрила на детето е специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол". Ако не бъркам, получава се дублиране на ръководните функции, тъй като по Закона за социалното подпомагане към общинските служби за социално подпомагане се създава отдел за закрила на детето. Предлагам да отпадне думата "ръководство" и да остане само "координиране и контрол". (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Специализираният орган има функция от национално значение, докато другото са местните отдели в общините.
ЮЛИЯ БЕРБЕРЯН: Както прецените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Берберян.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Берберян за отпадане на думата "ръководство" в ал. 1.
Гласували 84 народни представители: за 1, против 27, въздържали се 56.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 18, който става чл. 17, така, както е предложен от комисията.
И ако по-нататък в текста се цитират членове, ще трябва да имате грижата, господин Сунгарски, като докладвате, да докладвате с променена номерация.
Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.
Член 17 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Комисията предлага нов член, който по новата номерация става чл. 18, със следното заглавие и текст:
"Национален съвет за закрила на детето
Чл. 18. (1) Към Държавната агенция за закрила на детето се изгражда Национален съвет за закрила на детето с консултативни функции, в който участват представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите, Министерство на културата, Комитета за физическо възпитание и спорт, както и юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет на дейност закрилата на децата.
(2) Структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето се определят с правилник, приет от Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
По този член беше направено предложение от госпожа Мозер.
Има ли други изказвания?
Има думата господин Юрий Юнишев.
ЮРИЙ ЮНИШЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги народни представители, аз с много съжаление бих изказал противно становище, госпожо Мозер, и ще се опитам да се аргументирам.
Вижте, Националният съвет за закрила на детето в случая ще има консултативни функции за политиката, провеждана от тези Министерство на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката и т.н. за закрилата на детето. Координиращи функции може и има единствено изпълнителният орган, който в случая е Държавната агенция за закрила на детето. С това ние да променим консултативните функции на Националния съвет и да го превърнем в един изпълнителен орган, тоест представителите на тези министерства, ние ще променим същността на този орган. В случая трябва да остане Националният съвет с консултативни функции, а не с координиращи. Там, където беше необходимо изпълнителният орган да извърши такива координиращи функции, ние го запазихме.
Не мога като юрист да се съглася с такова предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.
Има думата господин Христо Иванов.

ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Господин председател, аз ще бъда съвсем кратък в подкрепа на това, което каза колегата Юнишев, защото един координиращ орган е администрация. А целта на този орган, който я създава, е да консултира политиката, която ще се провежда. Затова мисля, че текстът така, както е даден от комисията, е адекватен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Иванов.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Анастасия Мозер за заместване на думата "консултативни" с думата "координиращи".
Гласували 89 народни представители: за 4, против 39, въздържали се 46.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 19, който става чл. 18, както е предложен от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 92, против 1, въздържал се 1.
Член 18 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Към следващия чл. 20, със заглавие "Функции" на вносителя, има направени предложения от народния представител Анелия Тошкова, които в един пункт не бяха приети - за преномерация. Сега обаче приетата от нас номерация съвпада и тук коректно трябва да се отбележи, че следващият член ще бъде 19.
Има предложение на народния представител Руси Статков, което не е прието от комисията - в чл. 20, т. 5 вместо "общинската служба за социално подпомагане" и по-нататък във всички текстове да се запише "Отдел за закрила на детето при общинските администрации". По това вече имаше дебат.
Има предложение на народния представител Мариела Митева, оттеглено.
Предложение на народния представител Руси Статков - т. 6 на чл. 20 да се измени и да стане:
"6. организира и поръчва научноизследователска и образователна дейност в областта на закрилата на детето."
Комисията не приема предложението.
Предложение на народния представител Анелия Тошкова - да се създаде нова т. 7 със следното съдържание:
"7. организира издаването и разпространяването в печатна и електронна форма на списание и вестник и на други информационни и просветни материали за осведомяване и популяризиране на държавната политика за закрила на детето;".
Съответно да се преномерират т. 7 и 8 в т. 8 и 9.
В т. 8 след "поддържа" да се добави "в актуалност".
Комисията не приема предложението.
Буква "д" на т. 8 в чл. 20 да отпадне.
Комисията не приема предложението.
Да се създаде нова т. 9, която съответно да се преномерира в т. 10 със следното съдържание:
"10. дава мнение по исканията за международни осиновявания пред компетентния държавен орган;".
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следното заглавие и редакция на чл. 20:

"Функции на агенцията
Чл. 20. Държавната агенция за закрила на детето:
1. организира и координира осъществяването на държавната политика за закрила на детето;
2. подготвя и провежда национални и регионални програми за осъществяване на закрила на детето, като осигурява необходимите финансови средства и ги разпределя между отделите за закрила на детето;
3. предлага на Министерския съвет и участва в обсъждането на проекти за нормативни актове в областта на закрилата на детето;
4. ръководи методически и контролира общинските служби за социално подпомагане в дейността им по закрила на детето;
5. насърчава дейността на юридическите лица с нестопанска цел по закрила на детето;
6. организира и провежда научноизследователска и образователна дейност в областта на закрилата на детето;
7. осъществява международно сътрудничество;
8. създава и поддържа национална информационна система за:
а) децата, които се нуждаят от специална закрила;
б) децата, които могат да бъдат осиновени;
в) специализирани институции;
г) обществени организации, работещи по програми за закрила на детето;
д) други данни от значение за закрилата на децата."
Тук има отбелязан технически пропуск - в буква "г" изразът "обществени организации" да се замени с "юридически лица с нестопанска цел". Това е като последствие на вече приета терминология в закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми народни представители, има предложения от народния представител Руси Статков и народния представител Анелия Тошкова.
Господин Статков, имате думата.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги, госпожо заместник-министър! Няма да аргументирам предложението си по т. 5, тъй като вие вече гласувахте друга структура и няма смисъл да отнемам парламентарно време. Но за предложението по т. 6 ви моля да чуете аргументите ми.
Това, което сега предлага вносителят за функции на агенцията в т. 6, е "организира и провежда научноизследователска и образователна дейност в областта на закрилата на детето". Нещо, което е добро, но е стеснено, защото дава правомощия единствено и само агенцията да организира и провежда изследванията. Моето предложение е да има възможност агенцията и да поръчва, в смисъл, разширил съм възможностите на агенцията. Защо? Защото извън агенцията има доста звена, които се занимават с тези проблеми и те имат висока степен на компетентност. Нали някой трябва да им поръча? А в случая агенцията би могла да го направи най-добре.
Ето затова, уважаеми колеги, съм предложил такъв текст и ви моля да го подкрепите. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
Има думата народният представител Анелия Тошкова.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Благодаря, господин председател.
Колеги, има тук много предложения, които са накъсани в текстовете. Тези, които са приети, няма да ги аргументирам, но има няколко неприети. На част от тях не държа много да бъдат приети, но има някои, които определено ми се струва, че са важни и трябва да бъдат приети.
Започвам отначало. Господин председател, на стр. 22 горе, чл. 20 да се преномерира в чл. 18, го оттеглям като предложение, да не се гласува.
След това, т. 7 - да се създаде нова т. 7 със следното съдържание - това е в началото на стр. 23. Какви са аргументите ми да предложа изричното изписване на този текст? Да се организира издаването и разпространяването в печатна и електронна форма на списание и вестник и на други информационни и просветни материали. Аз, разговаряйки с хора, които разходват бюджетни средства за подобна дейност, разбирам техните опасения, че ако законодател изрично не им е вменил такова задължение, те няма да могат да харчат средства за такава дейност аз издаване на вестник.
Аз смятам, че особено важно е това да се прави, тъй като широкото популяризиране на тази държавна политика в страната е част от самото прилагане на закона, част от самата промяна на отношението на хората към проблемите с децата. И ако се окаже така, че техническа пречка може да спре подобно популяризиране, смятам, че е недопустимо.
Още нещо - ние така задължаваме централната власт, когато подготви бюджета, да включи изрично такива средства, да предвиди такива средства за агенцията. Ако то не бъде изрично записано в закон, такива средства могат да не бъдат предвидени и такава дейност може да не бъде осъществявана.
Това го казвам в отговор на един от аргументите в комисията, който казваше, че те, ако искали, можели да си го правят в агенцията и без това да бъде изписано в закон. Надявам се, че аргументите ми могат да ви убедят, че ние като законодатели търсим гаранции, че тази политика ще се популяризира, ще има предвидени средства за това и това определя и вече необходимостта от приемането на този текст.
Следващото предложение - то е по-незначително на пръв поглед. Аз не зная защо не се прие в комисията. Това е: "Поддържа данни" с добавка "в актуалност". Още повече, че комисията по-насетне в закона - на стр. 29 съвсем точно пък си е приела този текст: "Поддържа в актуалност данни", така че смятам, че няма проблеми това да бъде прието. Това е в чл. 22 - предложение на комисията.
Следващото предложение е т. 8, буква "г" на чл. 20 да се измени така, да се замени с "юридически лица с нестопанска цел". Преди малко господин Сунгарски коментира това нещо. Явно е технически пропуск.
Следващата вече буква "д" на т. 8 в чл. 20 да отпадне. Мисля, че това е важен въпрос, защото аз за себе си, пък и други колеги, които бяха в комисията и ги питах какви са тези други данни, които са толкова важни и значими, че поради това си качество трябва да бъдат съхранявани в национална база данни на агенцията, нямаше смислен отговор. Просто, ако има наистина такава важна и значима информация, която да се събира, нека тя да бъде казана и да бъде изрично записана. Какво означава в национална система за информация да се събират други данни? По преценка на кой? Какви ще бъдат тези данни?
И затова смятам, че предложението ми е съвсем резонно - този текст "други данни", които да се събират, да отпадне.
Следващото предложение е да се създаде нова точка със следното съдържание, което да е продължение на текста: "Агенцията дава мнение по исканията за международни осиновявания пред компетентния държавен орган". Имам предвид по Семейния кодекс - Министерство на правосъдието, защото... Това също не се прие в комисията, но не бяха изтъкнати съществени доводи и остава въпросът открит - ако ние създаваме национален орган за закрила на детето, защо този национален орган да не дава мнение за осиновявания в случай, когато детето напуска страната? Даже не само, че не трябва да дава, то направо трябва да дава! Създаваме национален орган и съвсем оправдано е той да дава мнение пред компетентния орган за осиновяванията извън страната. И аз се надявам това предложение да бъде подкрепено.
Няма да изтъквам всички други аргументи, които да пресекат много истини и полуистини по тези въпроси. Просто това е една допълнителна схема за гаранция за децата.
Това е. Благодаря, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има думата народният представител господин Васил Гоцев.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Няма друг орган освен съда, който да преценява дали в интерес на детето е едно осиновяване или не е, така че да се приеме това, че ще трябва някакъв административен, обществен или какъвто щете да го наречем орган да решава дали детето може да напусне страната, тоест вероятно по-точно казано, да бъде осиновено от чужд гражданин или не, би било в противоречие с основни функции, които има съдът.
Осиновяването е институция, която се създава единствено в интерес на детето и която във всички страни в Европа, за света не мога да кажа, защото не познавам нещата, е подчинена на съда. Мнението, което дава по нашия закон министърът на правосъдието дали детето да бъде дадено за осиновяване в чужбина или не, не е мнение дали е добре за детето да бъде дадено за осиновяване в чужбина, а е мнение дали законите на другата страна гарантират достатъчно състоянието на детето, когато отиде там. А дали е в интерес на детето да отиде в чужбина, дали е в интерес на детето да бъде осиновено от един или друг, единствено съдът е компетентен да направи това.
Друг е въпросът, че може да се изгради информационна система, както е казано, за деца, които подлежат на осиновяване, и то не само за чужбина, а и за страната могат да бъдат дадени тези деца и то само за случаите, когато децата се намират в обществено заведение. Тогава, когато детето е при родители или в семейна среда, няма кой да казва: това дете може да бъде осиновявано или не. Всеки може да бъде осиновяван, ако е до 18 години, а дали е в негов интерес да бъде осиновяван, само съдът може да каже, така че в никакъв случай по мое виждане не може и не бива да се приема такова едно предложение, което току-що беше направен и правилно комисията не го е приела.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви, господин Гоцев.
Има ли други желаещи?
Госпожа Тошкова има думата за дуплика.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Благодаря, господин председател.
Господин Гоцев, текстът, който предлагам, не изключва това, което Вие казвате. Значи, какво се казва в текста? - "Дава мнение за международните осиновявания пред компетентния държавен орган". Значи тълкуването, което се направи тук, отменя това, което се казва в текста. Вие казвате, че министърът на правосъдието дава мнение по международните осиновявания с оглед на това другото законодателство дали нещо пречи при това осиновяване. Какъв обаче е аргументът такъв административен орган, какъвто е Агенцията за закрила на детето да дава този друг поглед за осиновяването, който не е задължителен за съда. Текстът, който предлагам, не подменя съда, не го изключва, напротив, обогатява информацията за съда и той може да прецени - това осиновяване в най-добрия интерес на детето ли е или не. Така че аз поддържам предложението си и ако Вие смятате, че това, което в момента казвам, не е така, след пояснението, моля да ми обясните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Има ли някои други желаещи за изказване?
Господин Христо Иванов има думата.
ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Уважаеми господин председател, колеги! Смятам, че заслужава внимание предложението, в което се визира възможността тези агенции да издават съответни информационни материали и за да илюстрирам това искам да ви кажа с каква трудност ние сме се сблъсквали, когато в гражданската организация "Съвест" за защита правата на децата разработихме със собствени сили една инструкция, която да информира превантивно родители и деца във връзка с възможностите за кражби, отвличания на деца и извеждане извън граница.

В момента е много трудно да намерим ведомство, въпреки че имаше един ангажимент от страна на Министерството на образованието и науката, някой да издаде и да разпространи в учебните заведения, в началните учебни заведения, сред децата, сред родителите тази информация. Разбира се, ако тази точка се отхвърли, аз се надявам на факта, че в Консултативния съвет участва и Министерството на вътрешните работи, участва и Министерството на образованието и науката, и Министерството на културата и вероятно ще се предвиди възможност чрез тях да става издаването на такива информационни материали. Но това е нещо изключително важно.
Понеже споменах Министерството на вътрешните работи, искам да кажа по повод на коментара, че в окончателното предложение на комисията за функциите на агенцията се оспори съществуването на точка "д", а именно - "Други данни от значение за закрилата на децата". Аз тук виждам единствената възможност, тъй като за съжаление на второ четене не може да направим изрично предложение за текст, в Агенцията да се съхранява информация за изчезналите деца. При това модерна информация, каквато съществува - напоследък проучвам системата в Съединените щати, където всяка година се актуализират и образите, включително и информацията по изчезването на децата.
Затова ви моля да не се приема предложението за отпадане на точка "д", защото аз на нея разчитам да вкараме именно тази информационна система за изчезналите деца, за която говорих. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря.
Има ли други желаещи за изказване? Няма.
Колеги, преминаваме към гласуване на направените предложения.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Руси Статков - т. 6 на чл. 20 да се измени.
Предложението не се приема от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 97 народни представители: за 5, против 87, въздържали се 5.
Предложението не се приема.
Ще подложа на гласуване предложенията на народната представителка Анелия Тошкова.
Подлагам на гласуване предложението в т. 8, буква "г" на чл. 20 да се измени така: "Юридически лица с нестопанска цел, работещи по Програмата за закрила на детето". Предложението се приема от комисията, затова ще го подложа на гласуване.
Моля, гласувайте за току-що прочетения от мен текст.
Гласували 87 народни представители: за 79, против 4, въздържали се 4.
Предложението се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народната представителка Анелия Тошкова, а именно - да се създаде нова т. 7 със следното съдържание: "7. организира издаването и разпространяването в печата и електронна форма на списание и вестник и на други информационни и просветни материали за осведомяване и популяризиране на държавната политика за закрила на детето;". Съответно точки 7 и 8 остават точки 8 и 9.
В т. 8 след "поддържа" да се добави "в актуалност".
Това предложение не се приема от комисията.
Моля, гласувайте предложението.
Гласували 89 народни представители: за 32, против 33, въздържали се 24.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване следващото предложение на народната представителка Анелия Тошкова - буква "д" на т. 8 в чл. 20 да отпадне.
Моля, гласувайте.
Гласували 88 народни представители: за 12, против 39, въздържали се 37.
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на народната представителка Анелия Тошкова - да се създаде нова т. 9, която съответно да се преномерира в т. 10, със следното съдържание: "... дава мнение по исканията за международни осиновявания пред компетентния държавен орган".
Комисията не приема предложението.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 13, против 57, въздържали се 29.
Предложението не се приема.
Има думата народната представителка Анелия Тошкова.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Колеги, правя процедурно предложение да се прегласува последният текст - националният орган да дава мнение за международните осиновявания пред компетентния орган, т.е. пред съда. Няма никаква пречка това да бъде правено, то само ще бъде в интерес на детето.
Вече се каза, че Министерството на правосъдието прави преценка по други критерии. Национален орган за закрила на детето, какъвто е Агенцията, би следвало когато едно дете напуска границите на страната, да даде мнение пред съда, с което да обогати информацията и така да охрани интересите на детето.
Много ви моля да прегласуваме предложението и да го приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНАЛ ЛЮТФИ: Благодаря Ви.
Съгласно правилника на Народното събрание председателят може да реши и аз подлагам на прегласуване последното предложение на народната представителка Анелия Тошкова, а именно:
Да се създаде нова т. 9, която съответно да се преномерира в т. 10, със следното съдържание: "... дава мнение по исканията за международни осиновявания пред компетентния държавен орган".
Моля, гласувайте.
Гласували 122 народни представители: за 27, против 76, въздържали се 19.
Предложението не се приема.

Колеги, подлагам на гласуване текста, предложен от комисията, който е всъщност текст на вносителя, който току-що беше прочетен от председателя на комисията господин Сунгарски, като чл. 20 става чл. 19 със заглавие "Функции на агенцията".
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Тук е направено предложение от народната представителка Анелия Тошкова - да се обособи раздел ll със заглавие: "Местен орган".
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС, от място): Оттеглям го.
ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Оттегля го.
Следващият текст на вносителя е текстът на чл. 21 със заглавие "Отдел за закрила на детето", към който има направени предложения от народната представителка Тошкова - за промяна в заглавието, което се подкрепя от комисията, и две други предложения за ал. 2 и нова ал. 3 към текста на вносителя, които комисията не приема.
Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следното заглавие и редакция на чл. 21...
Пардон, трябваше да прочета предложенията на народната представителка Тошкова, които са отхвърлени.
Госпожа Тошкова предлага ал. 2 да бъде редактирана така:
"(2) Началникът на отдела за закрила на детето се назначава от ръководителя на общинската служба за социално подпомагане."
Предлага създаването на нова ал. 3 със следното съдържание:
"(3) Ръководителят на общинската служба за социално подпомагане представя ежегоден доклад за дейността й по закрилата на децата пред държавната агенция и пред общинския съвет."
Това предложение също не се подкрепя от вносителя.
Комисията предлага чл. 21 със заглавие "Общинска служба за социално подпомагане" да има следното съдържание:
"Чл. 21. (1) Специализиран орган за провеждане на политиката за закрила на детето в общината е общинската служба за социално подпомагане, към която се обособява отдел за закрила на детето.
(2) Отделът по предходната алинея работи в сътрудничество с държавни органи и юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет на дейност закрилата на детето."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.
Има думата най-напред госпожа Тошкова като вносител.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Благодаря, господин председател.
Предложението за нова ал. 2 го оттеглям. Аз тук просто преподредих текст, който беше дал вносителят. Беше чл. 24, озаглавен "Ръководител". И понеже в комисията и за мен е странно защо излезе сериозен въпрос кой щял да назначава шефа на отдела, аз приех, че след като някой се пита кой следва да го назначава, нека да се изпише. Въпреки че за мен е ясно кой назначава ръководителя на отдела за закрила на детето в общинската служба - това съвсем естествено си е ръководителят на общинската служба за социално подпомагане. Това е за пояснение.
Аз оттеглям този текст. Изобщо не настоявам той да влезе в закона, защото за мен е пълнеж, който не е оправдан.
Предлагам ал. 2 обаче от текста на вносителя да отпадне. Това нещо, текстът на ал. 2 вече сме го приели - това е в чл. 9, ал. 2, стр. 9 в доклада.
А за ал. 3, която предлагам да се приеме, няма да давам аргументи, защото одеве например много се постарах да ви дам аргументи, които бяха много сериозни според мен, но не се чуха в залата. Ще помоля, ако някой не е съгласен с текста на ал. 3, а именно: "Ръководителят на общинската служба за социално подпомагане да представя ежегоден доклад за дейността й по закрила на децата пред Държавната агенция и пред общинския съвет", като гласува против такова нещо, да стане и да каже защо гласува против. Още повече, че ние само преди час приехме такъв текст, където ръководителят на агенцията изготвя ежегоден доклад. На мен ще ми бъде интересно, ако някой не го подкрепя, да аргументира защо не го подкрепя.
Аз смятам, че този текст трябва да го има, това е част от контрола и просто мисля, че не е необходимо да обяснявам всички аргументи за това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Тошкова.
Господин Васил Гоцев има думата.
ВАСИЛ ГОЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз привличам вниманието на комисията да съпостави със Закона за държавния служител и да види има ли понятие "служба" и тази служба пък по Закона за държавния служител и класификатора има ли подразделение "отдел". Защото тук се предлага да се създаде служба, а към тази служба да има отдел.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Гоцев.
Реплика на госпожа Анелия Тошкова.
АНЕЛИЯ ТОШКОВА (СДС): Благодаря, господин председател.
Искам да обърна внимание на всички колеги в залата, че този закон на практика не създава такава общинска служба за социално подпомагане, а тя много отдавна си действа - това е по Закона за социалното подпомагане. Така че няма никаква законодателна колизия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Тошкова.
Господин Руси Статков има думата.
АСЕН АГОВ (СДС, от място): Руси, нали вие напуснахте залата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, не пречете на господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, колеги! Колега Агов, като народен представител, който е вносител на законопроект, приет на първо четене, аз считам, че моето място е тук и го казах. (Ръкопляскания в блока на СДС, възгласи: "Браво!")
Освен това считам, че трябва да се уважаваме и да не се провокират подобни реплики, защото няма никакъв смисъл.
Но по конкретните разпоредби. Струва ми се, че ние вече приехме в чл. 18, или преномерирания, че специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол е Държавната агенция за закрила на детето. Това ми е първото съображение.
Второто, което каза преди мен колегата, - има промени в Закона за администрацията, които трябва да се отразят. Предлагам, господин председател, да се помисли по този текст и да отложим гласуването по него, защото и госпожа Тошкова предложи отпадане на ал. 2 и има резон. Значи трябва просто да го отложим, за да го обмислим във връзка с онова, което приехме по предходните. Иначе се получава противоречие, госпожо Тошкова, - с органа, който създаваме като национална агенция, който ръководи и т.н., а тук има друга система, която ръководи службата, и тя е на Министерството на труда и социалната политика. Просто трябва да го огледаме и затова предлагам отлагане на този член. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Статков.
Противно становище на изложеното от господин Статков за отлагане на този член?
Господин Юсеин има думата.
АХМЕД ЮСЕИН (ОНС): Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми господин Гоцев и господин Статков, през цялото време, когато разглеждахме проектите за закона в комисията, на всяко заседание присъстваше д-р Татяна Василева, участваха и представители на Дирекция "Правна и законодателна дейност", даже госпожа Друмева участваше на няколко заседания, така че мисля, че всичко е изпипано. Дайте да не бавим този проект и за 24 май законът да бъде готов. Много Ви моля, моля и колежката!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Юсеин, но до 24 май не виждам физическа възможност да го приемем.
Поставям на гласуване процедурното предложение на господин Руси Статков за отлагане на чл. 21, с нова номерация чл. 20.
Гласували 99 народни представители: за 14, против 76, въздържали се 9.
Предложението не се приема.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Анелия Тошкова за нова ал. 3.
Гласували 101 народни представители: за 34, против 29, въздържали се 38.
Предложението не се приема.
Следващото предложение на госпожа Тошкова е за отпадане на ал. 2 от предложението на комисията.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Тошкова за отпадане на ал. 2.
Гласували 87 народни представители: за 14, против 35, въздържали се 38.
Предложението не се приема.
Моля, гласувайте чл. 21, който става чл. 20, както е предложен от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Член 20 е приет.
Съобщения за парламентарен контрол на 19 май 2000 г.:
Министър-председателят на Република България Иван Костов ще отговори на три актуални въпроса - от народните представители Панчо Панайотов, Михаил Миков и Георги Божинов, и на две питания - от народните представители Христо Стоянов и Велко Вълканов. На господин Стоянов едва ли ще може да се отговори, тъй като той е член на парламентарната делегация, която е в Португалия.
Заместник министър-председателят и министър на икономиката Петър Жотев ще отговори на актуален въпрос от народния представител Стефан Нешев и на питане от народния представител Руси Статков.
Министърът на вътрешните работи Емануил Йорданов ще отговори на шест актуални въпроса - от народните представители Иво Атанасов, Кънчо Марангозов, Станимир Калчевски, Стоян Райчевски, Жорж Ганчев и Емилия Масларова, и на три питания - от народните представители Венцеслав Димитров, Татяна Дончева и Яшо Минков. И на госпожа Дончева няма да може да отговори господин Йорданов, тъй като и тя е член на парламентарната делегация.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев ще отговори на четири актуални въпроса - от народните представител Велислав Величков, Руси Статков, Георги Шишков и Панайот Ляков, и на две питания - от народните представители Иван Борисов и Димитър Абаджиев.
Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев ще отговори на питане от народния представител Панчо Панайотов.
Министърът на труда и социалната политика Иван Нейков ще отговори на два актуални въпроса - от народните представители Александър Томов, Хасан Адемов и Лютви Местан, и на питане от народния представител Асен Христов.
Министърът на околната среда и водите Евдокия Манева ще отговори на два актуални въпроса - от народните представители Ангел Малинов, Меглена Плугчиева и Георги Божинов, и на питане от народния представител Дора Янкова.
Министърът на образованието и науката Димитър Димитров ще отговори на два актуални въпроса - от народните представители Ева Жечева и Драгомир Драганов, и на питане от народния представител Иван Николаев Иванов.
Министърът на културата Емма Москова ще отговори на два актуални въпроса - от народните представители Георги Шишков и Стоян Райчевски.
Министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов ще отговори на тринадесет актуални въпроса - от народните представители Методи Андреев - 4 въпроса, Росица Тоткова, Илия Баташки, Велко Вълканов, Иван Борисов - 2 въпроса, Стефан Мазнев, Ева Жечева, Кръстьо Трендафилов - 2 въпроса, и на шест питания - от народните представители Дора Янкова, Руси Статков, Лъчезар Тошев - 3 питания, и Васил Клявков.
Министърът на транспорта и съобщенията Антони Славински ще отговори на шест актуални въпроса - от народните представители Юрий Юнишев, Станимир Калчевски, Иван Борисов, Веселин Бончев, Георги Шишков, Михаил Миков и Атанас Богданов, и на питане от народния представител Юлиян Буров.
На основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание министърът на земеделието и горите Венцислав Върбанов е поискал отлагане със 7 дни на осем актуални въпроса - от народните представители Красимир Каменов, Никола Николов, Велислав Величков, Валентин Симов, Георги Михайлов и Иво Атанасов.
На основание чл. 81, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствието на народни представители от заседанието, се отлагат:
- отговорът на министъра на земеделието и горите Венцислав Върбанов на две питания от народния представител Елена Поптодорова;
- отговорът на министъра на труда и социалната политика Иван Нейков и на министъра на регионалното развитие и благоустройството Евгени Чачев на питане от народната представителка Елена Поптодорова.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват и не могат да отговорят министърът на външните работи Надежда Михайлова - на три актуални въпроса от народните представители Евгени Кирилов и Жорж Ганчев и на питане от народния представител Лъчезар Тошев; министърът на отбраната Бойко Ноев - на два актуални въпроса от народния представител Илия Петров; министър Александър Праматарски - на питане от народния представител Яшо Минков; министърът на финансите Муравей Радев - на актуален въпрос от народния представител Иван Костадинов Иванов.
Следващото заседание на Народното събрание е утре, 19 май, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,00 ч.)

Заместник-председатели:
  Иван Куртев
Юнал Лютфи

Секретари:
       Васил Клявков
      Камен Костадинов