Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2013-01-16

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Менда Стоянова, Екатерина Михайлова и Павел Шопов

Секретари: Пламен Нунев и Любомир Иванов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Проект на програма за работата на Народното събрание за времето от 16 до 18 януари 2013 г.:
1. Второ четене на Законопроекта за предучилищното и училищното образование. Вносител: Министерският съвет, приет на първо четене на 7 юни 2012 г.
2. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство. Вносител: Министерският съвет.
3. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.
4. Законопроект за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. Вносител: Министерският съвет.
5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна. Вносител: Министерският съвет.
6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност. Вносител: Министерският съвет.
7. Парламентарен контрол за петъчния ден с начален час 11,00 ч.
Моля да гласуваме.
Гласували 143 народни представители: за 107, против 18, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
По реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили няколко предложения във вчерашния ден до 16,00 ч.
Първото по време е от Мартин Димитров и Иван Костов. Като съпредседатели на Парламентарната група на Синята коалиция предлагат изслушване по реда на чл. 99 на министър Мирослав Найденов относно извършените скандални сделки със защитени територии в района на град Несебър.
Кой ще представи предложението? Вниманието ми е към съвносителите.
Иван Костов (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, за пореден път Синята коалиция чрез мен и господин Мартин Димитров предлагаме изслушване на министър Найденов за това, че са извадени от горския фонд пет парцела – не един, както нашумя скандалът за тези 29 декара, а 5 парцела, и са подготвени за продажба, и то без да се следва процедурата, предвидена в закона. Това е съществено нарушение, което трябва да бъде обяснено на народните представители.
Междувременно през седмицата, която премина, се появи ново обстоятелство. Оказа се, че шефът на РИОСВ се е возил в джипа на „СЛЕгруп”, тоест на фирмата, която придобива този парцел от 29 декара. Лесно може да бъде потвърдено това от проверка в КАТ и да се види, че излъчваният в YouTube запис отговаря на истината. Този човек е излъгал нагло обществеността, твърдейки, че не познава тези от „СЛЕгруп”, а на практика е бил транспортиран от тяхната фирма.
Съобщавам това, за да кажа, че следващата седмица, ако Вие сега не приемете министър Найденов да отговори на много актуалните въпроси и да осведоми Народното събрание, ние ще извикаме министър-председателя, тъй като скандалът вече излиза извън рамките на Министерството на земеделието и храните, отива в Министерството на околната среда и водите и практически само министър-председателят е в състояние да отговори. Още повече че тези лица се оказват политически ангажирани като съветници от мнозинството в Общинския съвет в Бургас.
Моля да подкрепите нашето предложение колкото се може по-бързо да излезем по някакъв начин от този скандал. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Костов.
Поставям на гласуване предложението за включване в седмичната ни програма изслушване на министър Мирослав Найденов.
Гласували 140 народни представители: за 64, против 10, въздържали се 66.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Димитров.
Мартин Димитров (СК): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! България, както знаете, е парламентарна република и Парламентът, освен законодателната си функция, има много важната функция по контрол над правителството.
Мирослав Найденов беше поканен няколко пъти пред тази зала да даде обяснение за изключително скандалните обстоятелства около продажбите в Несебър. Той вече започна да се крие. Това, че е извикан от комисията на Яне Янев, е един детайл. Нека, разбира се, да отиде там, но да дойде в залата и да каже как не е знаел, че няколко съседни, вероятно 5 парцела, са извадени от горския фонд и са подготвени за продажба без търг и конкурс. Това може и да не го е знаел министърът, може да е станало от дребни чиновници. Единият дребен чиновник се возил в този джип, другият не знам къде се е возил, но това не може да не се е знаело на високо политическо ниво. Вие вече трайно криете министър Найденов да застане в залата и да каже как това се е случило. Той знаел ли е, не е ли знаел, бил ли е информиран, защото това вече е епидемия?
За един случай можеш да не знаеш, но когато става въпрос за пет случая на едно и също място, по един и същи начин, извадени от горския фонд, подготвени за продажба, и се е продал само първият парцел, уважаеми дами и господа, за да се види обществената реакция, другите са били подготвени веднага за продажба. И ако ние нямаме мигновена реакция, вероятно преди изборите, когато вече няма да ги интересува тези хора какво правят и каква отговорност носят, те ще подпишат и за другите.
Къде е българският парламент? Къде е нашият авторитет? Става голям обществен скандал, а ние отказваме да извикаме тук един министър да даде обяснение. Той трябва да каже знаел ли е и какви мерки е взел. Вижте, така не му помагате.
Ние от Синята коалиция настояваме за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, прегласуване.
Гласували 147 народни представители: за 75, против 14, въздържали се 58.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието. (Ръкопляскания от опозицията и блока на Синята коалиция.)
Процедура – господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Госпожо председател, не по-малко актуален и важен е въпросът за онова, което става във ВМЗ – Сопот. Аз няма да искам да бъде гласувано по чл. 99, но на всички ни е ясно...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е в дневния ред. Има такава процедура. Преждевременно се изказвате. Моля, ако имате друга забележка като процедурен въпрос, да я направите.
Павел Шопов: Да, това е моето искане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не можете да го поставите. Има направено искане по надлежния ред в сроковете във вчерашния ден. Много Ви моля, ще Ви отнема думата, ако искате да говорите за това.
Павел Шопов: Аз не знам дали има друго искане, но го правя в качеството на народен представител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уведомих Ви на Председателския съвет. Не сте слушали, господин Шопов. Злоупотребявате с участието си в Председателския съвет и с информацията, с която сте запознати там.
Процедура – господин Костов.
Иван Костов (СК): Благодаря много, госпожо председател.
Уважаеми колеги, след като Народното събрание прие да бъде изслушан министър Мирослав Найденов, ние предлагаме това да бъде точка първа от днешния ден. Ако това предложение не се приеме, предлагаме да се гласува като точка първа в четвъртък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Костов, нашият правилник предвижда, че когато се внасят по този ред точки в дневния ред, трябва с предложението да бъде посочено и мястото на съответната точка. След като сме гласували, това не може да се случи. По правилник точката става последна преди парламентарния контрол. (Шум и възгласи в опозицията и блока на Синята коалиция.)
Колеги, отворете си правилника, но можете да предложите, господин Костов, промяна на точките в седмичната ни програма. Това можете да предложите. Не го правите по съответния начин и не Ви помагат, както каза господин Мартин Димитров, подвикванията от левия сектор, защото те са в разрез на нашия правилник. (Възгласи и шум в КБ.)
Прочетете си правилника, госпожо Манолова!
Иван Костов: Може ли да се опитам, госпожо председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Можете да се опитате да си коригирате мнението и да направите поредното предложение.
Иван Костов: Добре.
Моля, госпожо председател, да се разместят точките в дневния ред така, че изслушването на министър Найденов да стане точка първа в дневния ни ред за утре. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 151 народни представители: за 76, против 41, въздържали се 34.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Следващото предложение на основание чл. 43, ал. 3 от правилника е на господин Венцислав Лаков от Парламентарната група на Партия „Атака”, който предлага в седмичната програма да бъде включен Проект за решение за предсрочно изтегляне на българския военен контингент от мисията ИСАФ в Афганистан.
Имате думата, господин Лаков.
Венцислав Лаков (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За пореден път от името на Партия „Атака” правим това предложение – за предсрочно изтегляне на контингента ни от Афганистан. Оказва се, че нашата настойчивост има резултат. Вече е заминала първата група, която да подготви началото на изтеглянето. Това е добра новина. Лошата обаче е друга. Лошата е, че от началото на годината до сега, ако отворите сайта на Министерството на отбраната, ще видите, че нашият контингент, който охранява летището в Кандахар, постоянно се подлага на ракетни атаки. Такива ракетни атаки, според съобщения на Пресцентъра на Министерството на отбраната, е имало на 4, 8 и 13 януари. Чиста случайност е, че нямаме жертви все още. Да чукаме на дърво, да няма.
Затова ние предлагаме за пореден път цялостно и незабавно изтегляне на контингента.
Има и още един аргумент. Вчера стана ясно, че може би от страх от резултатите от предстоящия референдум Министерството на отбраната, Външното министерство и Централната избирателна комисия са забранили на хората ни, на момчетата ни в Афганистан да гласуват. Там няма да има референдум. Така че това е още едно основание. Нека да ги приберем тук, да дадат гласа си в България в полза на референдума за ядрената енергетика.
Така че вслушайте се още веднъж в гласа на „Атака”. Има пробив. Да го довършим успешно! Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното предложение за включване на това проекторешение в седмичната ни програма.
Гласували 135 народни представители: за 24, против 48, въздържали се 63.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото предложение е на народния представител Павел Шопов, който предлага точка в седмичната ни програма – Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.
Слушаме Ви, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Едно от нещата, които Четиридесет и първото Народно събрание в началото на своята работа беше да обещае, да се закани в хубавия смисъл, е да приеме нов Наказателен кодекс. Както се видя, това няма да стане в оставащото кратко време до края на мандата.
Но поне Четиридесет и първото Народно събрание може да измени в сегашния Наказателен кодекс едно от нещата, една от институциите. Това е институцията на неизбежната отбрана и съответните текстове, които регламентират този въпрос. Ние от „Атака” знаем, че това е много сложна правна материя, но от Тридесет и осмото Народно събрание до този момент не е правен дори опит да бъде регламентирана неизбежната отбрана по нов начин. Ние сме внесли едно предложение, което може да предизвика и да стане основата на сериозен правен дебат. Ние не претендираме то да бъде прието изрично, както сме го внесли, но в правния мир и в живота е крайно наложително това да стане.
Виждаме случаи, при които престъпници влизат в домовете или нападат дадени граждани. Досега регламентацията е такава, че тя пази престъпника и не защитава потърпевшия. Крайно време е това да се промени. Имаме безброй случаи в това отношение. Прекрасен случай за това е господин Опиц, който не получи помилване от висшата институция – Президентството. Аз се чудя, ако господин Опиц при дадените обстоятелства и данни не получи помилване, кой тогава ще получи?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Шопов. Разбрахме Вашето предложение. Дайте ми възможност да го поставя на гласуване.
Павел Шопов: Моля да подкрепите нашето предложение и да бъде гледано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението на господин Шопов за включване на ЗИД на Наказателния кодекс в седмичната ни програма за предстоящите пленарни дни.
Гласували 129 народни представители: за 14, против 51, въздържали се 64.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото предложение е на господин Петър Мутафчиев. Той предлага изслушване на министъра на енергетиката, икономиката и туризма относно състоянието на ВМЗ – Сопот, и какви са намеренията на министерството, респективно на правителството за бъдещето на предприятието.
Господин Мутафчиев, слушаме Ви.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Както каза господин Шопов, в страната има много сериозен проблем, който безспорно трябва да е на вниманието на Народното събрание – състоянието на ВМЗ. Всички ние знаем, че сделката за приватизацията, която трябваше да бъде осъществена, на която правителството разчиташе, че ще бъдат решени и социалните проблеми във ВМЗ – не се състоя, меко казано.
Във вчерашния ден чухме немалко предложения от страна на българското правителство, които до голяма степен увеличават напрежението в Сопот и община Карлово.
Нашето искане е на основание чл. 99 да включим изслушване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма относно целите и идеите, които правителството си поставя, най-малко защото една част от идеите, които предлагат, са свързани с работата ни в Народното събрание. Става дума ВМЗ да бъде изключен от специалния списък и приватизацията да се проведе без стратегия, тоест да отменим стратегията, която сме приели. Това веднага предрича съкращение на над 2 хил. човека, което означава 2 хил. семейства в общини Карлово и Сопот да загубят своите доходи и съответно своя поминък.
Моля Ви, нека да гласуваме в днешния ден да изслушаме министъра на икономиката и енергетиката, да поставим своите въпроси като народни представители и съответно да приемем и свои решения за бъдещето развитие на Вазовските машиностроителни заводи. Мисля, че това е дълг на Народното събрание. Ние изчакахме да видим какво може да направи правителството и оттук нататък нека да поемем част от нещата и в собствени ръце. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 134 народни представители: за 51, против 42, въздържали се 41.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Госпожа Христова – прегласуване.
Милена Христова (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя предложение за прегласуване. Искам да напомня, че когато Народното събрание прие Стратегията за приватизация на ВМЗ – Сопот, с това си действие даде мандат на Министерството на икономиката и енергетиката, респективно правителството да направи приватизационната процедура. Всички много добре знаем, че тя не се осъществи. Знаем в какво състояние се намира заводът, пред какво са изправени 3 хилядите работещи и техните семейства.
От вчера предложението на министъра на икономиката и енергетиката, ако съдим по изказванията му в медиите, е ВМЗ – Сопот, да бъде извадено от забранителния списък за приватизация. Това означава, че този въпрос отново ще бъде внесен в Народното събрание и отново ние ще трябва да се произнесем по него.
Уважаеми колеги, считам, че е редно като народни представители не да се информираме от медиите какво се случва във ВМЗ – Сопот, и какви са намеренията на правителството, а министърът лично да дойде и да ни информира, за да можем да формираме и ние своята позиция като народни представители и като парламентарни групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Прегласуване.
Гласували 143 народни представители: за 59, против 46, въздържали се 38.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Преминаваме към следващото предложение. По чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в дневния ред да бъде включена точка – Решение за създаване на Анкетна комисия за проверка на всички обстоятелства, данни и факти по скандала с имотните сделки от месец декември 2012 г. със земи, защитени зони по „НАТУРА 2000”, в района на Несебър, довели до облагодетелстване на хора, близки до управляващите днес.
Заповядайте, господин Найденов.
Ангел Найденов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Предложението, което правим от името на 57 народни представители, подписали Проекта за решение за създаване на анкетна комисия, следва политическата и парламентарната логика, диктувана от развитието на скандала с дюните край Несебър. Очевидно е, че този скандал излиза извън границите на устройствения план на община Несебър и надхвърля мащабите на обичайна сделка с продажба и препродажба на 29 декара земя в този случай.
Изслушването на министър Найденов не обезсмисля създаването на такава анкетна комисия. Всъщност това изслушване е само първата стъпка към получаване на отговорите на многото въпроси, които се появяват в резултат на тази сделка.
Имаме разследване на дейността на шефа на екоинспекцията в Бургас. Това вероятно е необходимо, но не е достатъчно, още повече че наистина е интересно да се знае тази необичайна бързина, с която са съгласувани процедурите по искането за тази сделка.
Имаме освобождаване на шефа на Агенцията за горите – това също вероятно е оправдано, но също не е достатъчно, още повече че той вероятно не се е оказал толкова ангажиран активист на управляващата партия ГЕРБ, колкото е шефът на екоинспекцията в Бургас.
Отговорите на въпросите, които търсим, са в посоката на това – защо е възможно да се продължават сделки по начина, по който е реализирана сделката с дюните край Несебър? Търсим отговорите на въпросите! Защо продължават тези сделки?
Уважаеми дами и господа, имаме пред себе си брилянтен повод да кажем, че това е скандално. Ще го кажем, когато, разбира се, бъде създадена анкетната комисия. Силно се надявам, че уверенията, които бяха получени при развитието на скандала, включително и от министър-председателя, няма да бъдат само на думи, а наистина ще гласувате за създаването на тази анкетна комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Гласуваме направеното предложение.
Гласували 132 народни представители: за 48, против 55, въздържали се 29.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Процедура?
Господин Местан, заповядайте.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, обръщам се към тези – от управляващото мнозинство, вотът „против” е необоснован по няколко причини.
Първо, чухме публични ангажименти на Вашия лидер и министър-председател господин Бойко Борисов, че той е „за” такава комисия.
Какво става? Бламирате ли го или мислите, че когато един проблем, фокусиращ силно обществено внимание, можем конюнктурно, на мига, на часа да успокоим обществото, че нямаме притеснения анкетна комисия да проучи всички факти и обстоятелства? Разчитаме, че след като минат седмица, две скандалът ще бъде потулен. Само че Вашето отношение към предложението на група народни представители за анкетна комисия вече засяга авторитета на Народното събрание. Народното събрание е длъжно да се ангажира със значими обществени проблеми, особено когато едно недоволство е предизвикано от действията на изпълнителната власт. Тук моралният ангажимент на Парламента вече кореспондира с конституционните ни задължения да упражним задължението си на контрол върху изпълнителната власт.
Ако искате, да проверим и сделките от 2001 г. насам, от 1997 г. насам, от 1897 г. насам? Но да ги проверим, защото дължим отговорите на обществото. Или може би вече проумявате простичката истина, че тази история: „Ами, Вие какво правихте?” вече не Ви върши работа, защото оценката за нас се даде още през 2009 г.? Сега предстои оценката за Вас. От това ли се боите?
Очаквам наистина да прегласувате предложението, направено от група народни представители. Процедурата за изслушване не е алтернативна и не снема необходимостта от анкетна комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Прегласуване!
Гласували 138 народни представители: за 49, против 56, въздържали се 33.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Преминаваме към последното постъпило предложение по реда на чл. 43, ал. 3 от господин Румен Петков – в нашия дневен ред да бъде включено Проекторешение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на инцидента с така наречените чужденци, определени като французи, на 16 октомври 2012 г. в землището на село Коиловци, община Плевен.
Заповядайте, господин Петков.
Румен Петков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, случаят в село Коиловци Ви е пределно ясен. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Днес бяха направени поредица от предложения, които са свързани със скандалното и безотговорно поведение на българското правителство и на отделни министри. Вие отхвърляте всяко едно от тях. Такава наглост, на такава арогантност, като отношение към българския парламент, не сме били свидетели през никой период на развитието на нова България.
Нещо повече, министърът на вътрешните работи повече от два месеца не се явява, след решение на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, за да бъде изслушан и да даде отговори на въпросите, които засягат пряко инцидента в Коиловци. Този инцидент Вие продължавате да отказвате да разберете, че е част не от пробива, а от провала на системата за национална сигурност на Република България. Този инцидент показва, че над територията и на територията на нашата страна всеки може да се упражнява – дали за Мали, дали за Сирия, дали за другаде. Това няма никакво значение. Вашето правителство превръща България в полигон за обучение, и то на недотам сръчни агенти.
Вие допускате министрите да не бъдат изслушвани. Напротив, Вие слагате чадър над министрите. Такова политическо чадъросване, такава политическа безотговорност, такъв политически мазохизъм никой не си е позволявал, пак казвам, в новата история на нашата страна.
Днес се обръщам към Вас да подкрепим искането за създаването на тази анкетна комисия, защото всички тези скандали, които тежат на Вас, ще ударят Вас на изборите. Но проблемът е, че ние удряме държавата, удряме самочувствието на българските граждани, удряме националната си сигурност съвършено съзнателно пред очите на българските граждани и пред очите на света. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Гласуваме направеното от господин Румен Петков предложение.
Гласували 139 народни представители: за 44, против 70, въздържали се 25.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Господин Петков – прегласуване.
Румен Петков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, още веднъж подчертавам самоунижението, което организираме на Българския парламент. Днес отхвърлихте поредица искания, повтарям, които са свързани с тежки скандали, с небивали скандали в нашата най-нова история. Отхвърляте в продължение на два месеца сформирането на анкетна комисия по въпрос, който засяга националната ни сигурност.
Днес ние за пореден път показваме, както би казал класикът, че сте способни да превърнете Парламента в политически МОЛ, където ще пазим този купувач, онзи грабител, третият, който не е в състояние да осигури сигурността на границите и на въздушното ни пространство. Унижаваме Парламента всеки ден! Това поражда не просто недоверие, това поражда омраза към политическата система, към демокрацията в България.
Обръщам се към Вас като към хора, които утре трябва да гледате не просто избирателите – гражданите, приятелите, съседите в очите. Аз не знам с кои очи ще ги гледате, но днес ние показваме, че сме готови да продадем и националната ни сигурност, и то срещу нещо абсолютно неясно. Днес ние показваме, че този Парламент е излишен с това мнозинство в очите на българските граждани. Поредица искания за анкетни комисии, поредица искания за изслушвания – всички те отхвърлени.
Този страх, който Ви гнети, Вие го пренасяте в обществото. Дали с частен самолет, дали по друг начин, това е друг въпрос. Но Вашият страх унижава Парламента, унижава демокрацията и съсипва политическата система в очите на българските граждани. Унижава ни пред нашите партньори и от Европейския съюз, и от НАТО, защото ние показваме, че не желаем да видим къде е пробивът в системата на „Национална сигурност”, къде е провалът, къде е нашата катастрофа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Прегласуване!
Гласували 139 народни представители: за 46, против 65, въздържали се 28.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Съобщения относно постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 9 до 15 януари 2013 г.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Вносител – Мартин Димитров и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по външна политика и отбрана.
Проект за решение относно изграждане на паметник на жертвите от земетресението в град Свищов на 4 март 1977 г. Вносител – народният представител Лъчезар Тошев. Разпределен е на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
Проект за решение за отмяна на Решението на Народното събрание от 24 октомври 2012 г. за произвеждане на национален референдум. Вносители – Яне Янев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Проект за решение за създаване на анкетна комисия за проверка на всички обстоятелства, данни и факти по скандала с имотните сделки от месец декември 2012 г. със земи в защитени зони по „НАТУРА 2000” в района на Несебър, довели до облагодетелстване на хора, близки до управляващите днес. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстващи са Комисията по бюджет и финанси, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. Вносители – Сергей Станишев, Емилия Масларова и Корнелия Нинова. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по труда и социалната политика.
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Съпътстващи са Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносители – Диан Червенкондев и група народни представители. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
На 10 януари 2013 г. с вх. № 302-00-03 е постъпил доклад от Министерския съвет за изпълнението на мерките, заложени в актуализацията за 2012 г. на Националната програма за реформи на Република България – 2012 - 2020 г., и в актуализирания План за действие от 2011 г. към третото тримесечие на 2012 г. и Анализ на очакванията за процеса на тяхното изпълнение към март 2013 г.
С писмо председателят на Народното събрание е предоставил доклада и анализа на всички постоянни комисии. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 14 януари 2013 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за индексите на потребителските цени за месец декември 2012 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към гласуваната програма, а именно точка първа:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.
Господин Стоичков, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на образованието госпожа Милена Дамянова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Гласуваме направеното процедурно предложение.
Гласували 101 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Квесторите да поканят госпожа Дамянова.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ:
„ДОКЛАД
относно второ гласуване на Законопроект за предучилищното и училищното образование, № 202-01-20, внесен от Министерския съвет на 5 април 2012 г. и приет на първо гласуване на 7 юни 2012 г.
„Закон за предучилищното и училищното образование”.
Предложение от народните представители Валентина Богданова и Ивелин Николов – заглавието на закона да се промени и да стане: „Закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Станислав Станилов – в заглавието на закона се правят следните допълнения: след думата „образование” се добавят думите „ и възпитание”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Богданова.
Валентина Богданова (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, госпожи и господа народни представители! Предложението, което сме направили с колегата Ивелин Николов, е заглавието на закона да бъде „Закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка.”
Ще се обърна към Вас за подкрепа на това наименование на закона с два аргумента.
В предишното Народно събрание, съставът на Народното събрание с много висока степен на съгласие прие Програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка. Със своето решение, приемайки тази програма, тогавашният състав на Народното събрание реши въз основа на нея да бъде изработен Закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка.
Този текст и това решение на Народното събрание е действащо и днес. Това Народно събрание не е преразглеждало Програмата, не е правило промяна в решенията, които е взел тогава съставът на Народното събрание. Срокът, в който действа тази Програма, е валиден и днес. Всички юристи знаят, че решенията на Народното събрание, непроменени от последващи състави, следва да се спазват.
Всички ние, които уважаваме законодателната дейност на Народното събрание, би следвало да приемем подобен подход.
На второ място, очевидно е, че ние искаме изразът „предучилищно образование” да бъде заменен с израза „предучилищно възпитание и подготовка”, защото последващата дискусия – особено в последно време ще имаме време да я водим по отношение на предучилищното образование и на задължителната му част – роди една много интересна позиция и на вносителите, и на хората, които участваха в диалога по приложимостта на този текст.
Ако ние сериозно твърдим, че искаме в рамките на така нареченото „училищно образование” децата да получат готовност за първи клас, за нормалната училищна степен, в която ще влязат; ако твърдим, че те получават основни социални навици и се учат да живеят заедно; ако твърдим, че те ще играят и ще битуват основно в детските градини, което е твърде спорно, предвид последващите текстове на закона, това означава, че ние наистина говорим за предучилищно възпитание и подготовка. Това е смисълът на цялата дискусия, ако тя е искрена. Това е подходящото заглавие на закона.
Няма защо да ми обяснявате, че образование включва обучение и възпитание. Това са базови текстове в педагогиката и дидактиката, но по-приложимият, по-важният и според мен по-подходящия подход е да приемете, че във времето от 3 до 6 години, някъде от 2 до 6 години, децата не просто се образоват – те се възпитават и се готвят, и би следвало най-накрая да имат готовност за първи клас.
Това е смисълът, вместо един текст, който ражда повече напрежение, отколкото решава проблеми. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Реплики? Няма.
Госпожа Банковска – за изказване, след това господин Местан.
Галина Банковска (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, госпожо заместник-министър! Бих искала да изясня понятията по отношение на двата варианта, които се предлагат, за промяна на наименованието на Законопроекта за предучилищното и училищното образование.
В академичната общност и в полето на педагогиката отдавна е ясно, че има едно понятие и това понятие е „образование”. Образованието се разделя на три елемента – възпитание, обучение и социализация. Възпитанието включва изграждане на определени поведенчески модели, обучението се разделя на обучение и на учене, а социализацията – това е социалната адаптация и изграждането на граждански модели на поведение.
На определени етапи от развитието на нашето общество тези елементи, които са взаимно свързани, определят своите приоритети. В момента ние се намираме на етапа на постмодернистичното общество, което означава, че на преден план изпъква елементът „социализация”. Разбира се, че възпитанието и обучението са конституиращи компоненти на процеса на образованието. В основата на Законопроекта за предучилищното и училищното образование е залегнал моделът за ценностното поведение. Идеята е да има проходимост в образователната система и накрая, на финала ние да сме изградили едни рефлективни личности.
Така че, ако приемем първия вариант, който е наименованието да се промени на „възпитание и подготовка”, не трябва да забравяме, че възпитанието, като елемент на образованието, е процес и от обучението, и от социализацията, а при втория вариант да включим „образование и възпитание”. Разбира се, възпитанието е конституиращ елемент на процеса на образование. Няма как да разделим три елемента на процеса на образованието.
Около това становище се обединиха представителите на академичната общност, представителите на учителите, на директорите на детските градини, независимо от различните научни теории, които битуват в академичната практика.
Така че, колеги, аз Ви призовавам да подкрепим наименованието на законопроекта, както е предложено от вносителя и както е гласувано от Комисията по образованието. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Реплики?
Първа реплика – госпожа Богданова.
Валентина Богданова (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Колега Банковска, аз не съм убедена, че изграждането на рефлективни личности може да бъде стопирано от факта, че във времето от 3 до 6 години децата се възпитават и подготвят, а не се образоват. Ако обаче има обучение, това означава, че има и проверка на знанието. Ако Вие твърдите искрено, че предучилищната подготовка или Вашето предучилищно образование, включително и в частта „задължително”, предполага различни гъвкави форми, каквито няма в закона, но чувам, че могат да се случат, означава, че Вие трябва да кажете кои деца въвеждате в този единен образователен процес, с каква задължителна форма и с какъв обем знания, как едните ги усвояват за един час, тоест почасово, а другите – за 8 часа.
А понятието „образование” иска цялостен стандарт и общообразователни изисквания. Кръстете ги „стандарти”, както искате, говорете за обем знания, ако така Ви е по-удобно, но си дайте сметка, че понятието „образование” изисква общ единен подход и общ критерий накрая. Кой е този критерий – да ми кажете, ще имаме възможност да говорим малко по-нататък.
Така че академичният стил е добър и в изготвянето на онази програма са участвали представители на академичната общност, между другото, мисля, че същите. И ако толкова смятахте, че това е доброто решение, да бяхте предложили промяна в програмата вместо продължаваща злоупотреба с дадена воля и решение на Народното събрание и неглижирането му от този състав, което е най-малкото нередно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Втора реплика?
Заповядайте, госпожо Добрева.
Ваня Добрева (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, уважаеми колеги! Според някои от теориите в момента ние вече живеем в пост, постмодерна реалност и в този смисъл се учудвам, че наистина се движим назад, коментирайки само понятието „постмодерна реалност”. А доколко колегите от педагогиката действително смятат, че характеристика на постмодерната реалност е социализацията, това вече е дискусионен въпрос, тъй като той тепърва трябва да се уточнява във философията.
Лично аз смятам, че не бива чрез формулировката на заглавието да налагате на родителите принцип, който мисля, че характеризира тоталитарните общества – него ще го дискутираме малко по-късно, а именно всяко дете задължително да ходи и да се обучава в предучилищна форма на образование. Извинявайте, но сега тук да се замерваме с думи – дали е подготовка, дали е обучение, дали е образование – това издава една немощ на Народното събрание и на вносителите, която смятам, че не дължим на българския народ. И по този начин, чрез предучилищното образование, да задължавате и да възстановявате един еничарски принцип, който, мисля, че би трябвало вече да сме го пренебрегнали, не е постмодерно, а още по-малко е пост, постмодерна реалност. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Трета реплика? Няма.
За дуплика – госпожа Банковска.
Галина Банковска (ГЕРБ): Уважаема госпожо Богданова, уважаема госпожо Добрева, аз разбрах от Вашите реплики, че немощ е становището на академичната общност по този въпрос. Ако това е така, просто не знам какво да Ви отговоря в своята дуплика. Няма как да не се вслушаме в експертните становища на водещите експерти и преподаватели в научната общност. Няма как да не се вслушаме в становищата на хората от гилдията – на учителите, на директорите в детските градини. На всички дискусии, на всички кръгли маси те изразиха своята подкрепа за това наименование на Закона за предучилищното и училищното образование. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: За изказване – господин Местан, заповядайте.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Във връзка с дебатите по наименованието на законопроекта ще припомня, че този закон отменя действащия и до днес Закон за народната просвета. Голямата драма във връзка с наименованието, ако имаме усещане за национална идентичност, е, че ние днес се отказваме от най-българската дума „просвета”. Нека да я разчленим – „про” – за, „свет”. Няма друга държава, която да има толкова красива дума, която така добре да характеризира събирателния образ на един народ. Аз не бих предложил с такава лекота да се откажем точно от думата „просвета”. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.)
Господин Корнезов ме репликира от място, че наименованието трябва да бъде кратко, а когато става въпрос за образование, трябва да държим сметка не толкова за купешките изрази или как в буквален превод от английски понятието „образование” включва и възпитанието, и обучението, и социализацията, а да си дадем сметка какво битува като архетип, като себеусещане и коя дума най-точно отразява тази народопсихология. Това е думата „просвета”.
Не се притеснявайте от етническата ми принадлежност и ако имате малко повече политическа доблест, макар и не по правилата на правилника, приемете предложението този закон просто да се нарича Закон за предучилищната и училищната просвета, защото това е функцията на образователната система – да даде светлина, знания. Благодаря за вниманието. (Възгласи: „Браво!” от народния представител Любен Корнезов. Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Реплики? Няма.
Други желаещи за изказвания?
Заповядайте.
Ивелин Николов (КБ): Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги! Прав е господин Местан и вина на всички нас е, че между двете четения на законопроекта не е направено това предложение.
Въпросът обаче е друг. В своето изказване преди малко представителката на управляващата партия сама доказа несъстоятелността на предлаганото заглавие.
И ако е вярно становището, дадено от Факултета по начална и предучилищна педагогика, че понятието „образование” включва в себе си елементите на възпитание, обучение и социализация, тук възниква сериозният въпрос има ли обучение в предучилищните дейности или има само подготовка? Защото всички специалисти ще Ви кажат, че за да има обучение, трябва да има оценяване и контрол, първо.
Второ, по-важно, ако това е образование, питам аз, кой етап и коя степен на образование е предучилищната подготовка? Защото логиката на всеки просветен закон е да има етапи и степени на образование. Къде го слагаме така нареченото предучилищно образование – в началното, в основното, в професионалното образование?! Очевидно е, че става дума за възпитание и подготовка на деца, които да се чувстват по-добре в първи клас и да имат тези качества, да бъдат пълноценни първокласници оттам нататък в началния етап на образованието.
Затова е логично предложението, което сме направили и аз мисля, че нищо не струва на мнозинството да го подкрепи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Реплики? Няма.
За изказване – господин Шопов.
Заповядайте.
Павел Шопов (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Аз също считам, че думата „просвета” е по-доброто наименование на заглавието, по-правилната дума. За това изхождам от исторически съображения. Някога – след Освобождението от турско робство, министерството се е казвало Министерство на просвещението или просветата, казано по днешному. Винаги трябва да държим сметка исторически относно институциите и институционалността на нещата и винаги е по-правилно да наименуваме нещата такива, каквито са били в тяхната база, тяхната основа преди. Ние не сме по-умни, не сме по-знаещи от нашите предци и не само Министерството на просветата е било Министерството на просветата, а и други институции – много от читалищата се наричат „Просвета”, не „образование”, защото това е част от целия институт, от цялата институция по обучението на българите, на децата, на по-възрастните.
В 90-те години направихме цяла една революция, поне аз и някои хора, подобни на мен, с мисълта и идеята да възстановим, да върнем, да направим връзката – това беше нашата наивна и неосъществена идея, със старата държава, със старите институции. Затова нека да се придържаме към първокорена на нещата и да следваме онова, което ни е завещано, след това за другото образование – не, че не носи също своя заряд, не носи своята правота в обяснението на нещата, но на мен ми се струва, че е по-добре и по-българско, и ни връзва с институциите в миналото думата „просвета”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Реплики?
Заповядайте, господин Андонов.
Йордан Андонов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Разбира се, че българският език има много красиви думи като просвета, като светлина, като бъднина, но, господин Шопов, просветата не касае образованието. Човек може да се просвещава вкъщи, четейки литература, може да се просвещава, ходейки на музеи, ходейки на други културни институти. Читалището не е образователна институция. (Реплики от КБ.)
Така че с предложеното наименование на закона – Закон за предучилищното и училищното образование, точно се цели да се цитират всички субекти в закона, които касаят текстовете. Мисля, че правилно разбирате бележката ми. Благодаря.
Любен Корнезов (КБ, от място): Само че ние не можахме да я разберем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Втора реплика – госпожа Добрева.
Ваня Добрева (КБ): Уважаема госпожо председател, господин министър, госпожо заместник-министър, колеги! За преждеговорившия, мисля, че е необходима една специална лекция на тема Българско възраждане, но това е друга тема и не е тук моментът, но реплика към господин Шопов. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
Господин Шопов, Вие казахте за българска традиция. Както ще видим оттук нататък и при дискусиите по време на този закон Вие ще видите, че всяка традиция, свързана с българското образование, с българското просвещение, с народната просвета, реално погледнато се пренебрегва. Нещо повече, променя се реално моделът, културният модел, по който се развива българската нация. В този смисъл, целият закон можем да го квалифицираме като удар за обществения характер на образованието – нещо, което е поставено като начало по време на българското Възраждане. За съжаление в следващите точки ще го видим с пренебрегването на учителя, изчезването му като фигура, с въвеждане на частното образование, с така наречената автономия, много са нещата. Затова те бягат и от понятието „народна просвета”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Трета реплика?
Заповядайте, госпожо Дукова.
Снежана Дукова (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми господин министър, госпожо Дамянова! Ще бъда максимално кратка. Научих се от колега от Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта да възпитавам търпението си, но когато се надскача мярката на научнообоснованото, когато се надскача мярката на общоприети принципи, кодирани в закона, ще кажа две изречения.
Първото е, че няма такъв принцип „възпитание”. Възпитанието е тактически признак, а не основен дидактически признак.
Конкретно към казаното от колегата от „Атака”. Без схоластика, без носталгия, просвещението носи хубава семантика, то е прекрасна българска дума, но ние търсим основания, адекватни на века, в който живеем. По този начин Министерството на войната и до днес трябваше да се казва Министерство на войната. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: За дуплика – господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Госпожа Дукова отваря много хубава тема – нещо, което е актуално някъде от 1944 г. насам. За това говорих преди малко. Тогава България е окупирана държава и оттогава досега нещата в нея, включително и думите, наименованията не са тези, които трябваше и трябва да бъдат. Наистина Министерството на войната в началото на така наречените „демократични промени” аз съм предлагал и правил опити в Тридесет и шестото Народно събрание да се нарича така, както се е наричало.
Сега, когато се опитваме да върнем нещата към истинското им начало, мисля, че това е чудесен повод и случай да го направим с думата „просвета”, както са се наричали нещата дотогава, до 1944 г. Тогава наименованието на министерството е променено и е започнало да се работи, да се борави с другата дума „образование”, която също не е лоша, не е неподходяща.
Уважаеми колеги, това не е партиен въпрос в момента. Виждам, че в ГЕРБ заемате партийна позиция. Гласувайте така, както го чувствате, както го усещате.
Това са моите съображения. Аз ще гласувам да се върнем към старото понятие, към старото наименование, защото понятието „просвета” е по-широко от понятието „образование”. В училището – там, закъдето готвим закона, се прави нещо много по-широко от образоването на децата, образоването на хората. Те се просвещават за много повече неща, отколкото чистото понятие „образование” предполага и вменява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Господин Местан – процедура.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател, че ми дадохте възможност под формата на процедура да внеса едно уточнение.
Моля, приемете предложението ми не като предложение по същество, за да не стане невъзможно гласуването му, а като редакционна бележка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Ще го подложа на гласуване, господин Местан.
Лютви Местан: Нищо не се променя в наименованието на закона. Той става „Закон за предучилищната и училищната просвета”. Ако търсим синтеза на възпитание, обучение и социализация в една дума, то думата „просвета” наистина представя най-плътно този синтез.
Освен това нека да припомня, че имаме 24 май, че дълги години сме имали собствено Министерство на просветата.
Моля да не правим опити да профанизираме темата, сравнявайки думата „просвета” с думата „война”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Други желаещи за изказване? Няма.
Изчерпахме дискусията по заглавието на законопроекта. Преминаваме към гласуване.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народните представители Валентина Богданова и Ивелин Николов, което комисията не подкрепя.
Гласували 102 народни представители: за 18, против 64, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Станислав Станилов, което комисията не подкрепя.
Станислав Станилов (Атака, от място): Гласувахме първото предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: По време на гласуване сме.
Станислав Станилов (Атака, от място): Моето е различно.
Моля Ви, госпожо председател, нарушавате правилника на Народното събрание. Ако искате, го гласувайте, но протестирам пред всички, че нарушавате правилника. То не е обсъждано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Господин Станилов, имахме достатъчно време за обсъждане. Попитах няколко пъти има ли още желаещи за изказване. Мисля, че отделихме повече от половин час на заглавието и нямаше други желаещи за изказване. За мен дискусията беше приключена.
Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Станилов, което комисията не подкрепя.
Гласували 104 народни представители: за 19, против 58, въздържали се 27.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Процедура за прегласуване.
Заповядайте.
Станислав Станилов (Атака): Искам да кажа, че аз предлагам нещо съвършено различно – предлагам към „училищно образование” да се добави и „възпитание” със следния аргумент, който тук изобщо не беше споменат. Аргументът ми е следният.
Уважаеми колеги, по времето на прехода понятието „възпитание” и действието на това понятие в нашето училищно образование беше извадено от неговия контекст. От училищните процедури беше извадена оценката за възпитание. Оценката „поведение”, която я имаше, беше възприета от Освобождението до края на комунистическия период, но след това я нямаше, изчезна. Не само поради това, но и поради много други обществени процеси възпитанието за поведение, поведението на нашите деца в училище падна толкова ниско, че всички са възмутени. Никой тук няма да стане и да каже, че това не е вярно.
Моето предложение е да се вкара „възпитание” в текста на закона, за да се акцентира върху това и да се знае, че образованието, възпитанието и поведението, ако и да са едно и също, възпитанието трябва да получи своя акцент.
Що се отнася до академичната оценка, че „възпитание” се съдържа в „образование”, мога да докажа сега, но нямам възможност и време, че има и обратен смисъл, защото в определен смисъл във възпитанието се съдържа и образованието. Това са тежки философски въпроси.
Аз предлагам нещо много по-просто – да се каже „образование и възпитание” и тогава за възпитанието ще има и оценки, и всичко останало.
Що се отнася до предложението на Лютви Местан, аз съм напълно съгласен, че трябва да бъде „Закон за народната просвета”.
Господин Местан, аз не гласувах, не го предложих и не поддържах това, защото го мисля за загубена кауза по една много проста причина: ние живеем в епохата на засега победилата неолиберална теза. Теорията на Карл Попър за отвореното общество и теорията на Ернст Гелнер за измислената нация, за конструираната нация отговарят на този закон и той съответства напълно на тях. Изчезва понятието „народ”, изчезва понятието „нация”. Ние ставаме просто едно общество, което не е означено по друг начин, освен като мултикултурно. Образованието е едно празно пространство, което съдържа само познания и умения да боравиш с тях, следователно нямаме никаква възможност да направим обратното.
Моля за прегласуване, колеги. Още веднъж Ви казвам: няма значение какво ще каже академичната общност, защото тя е откровена и говори правилно, но по смисъла на въздействието на заглавието върху самия закон и върху обществото това е много важно. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Станилов.
Гласували 105 народни представители: за 24, против 32, въздържали се 49.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на господин Местан, а именно в наименованието на закона думата „образование” се заменя с думата „просвета”.
Режим на гласуване.
Гласували 110 народни представители: за 25, против 64, въздържали се 21.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Сега преминаваме към гласуване на наименованието на закона в текста на комисията, по доклад.
Режим на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прекратете гласуването.
Гласували 111 народни представители: за 88, против 18, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: „Глава първа – Общи разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 104 народни представители: за 94, против 1, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: „Раздел І – Предмет на закона”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 104 народни представители: за 96, против 1, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По чл. 1 – предложение на народните представители Имамов и Хамид.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Лютви Местан.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Огнян Стоичков.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
„Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование.
(2) Този закон се прилага за училищното професионално образование и обучение, доколкото в Закона за професионалното образование и обучение не е предвидено друго.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Хамид.
Хамид Хамид (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Предложението ни с господин Имамов е чисто редакционно. То обединява първите две алинеи в една, като целта е да придаде на бъдещата правна норма малко по-изящен вид.
Вземам думата, за да направя уточнението, че предложението ни бе подкрепено в комисията и евентуално ще бъде подкрепено и в залата от Вас. То ще бъде подкрепено в залата от Вас, защото е само редакционно предложение. Ще бъде подкрепено, както и други 50 редакционни предложения, където премахваме или поставяме запетайки, така че искам да направя уточнението, че когато говорите пред медиите и пред обществото, че подкрепяте предложения на опозицията, моля да имате предвид, че подкрепяте само и единствено редакционни предложения и нищо по същество. Благодаря Ви за подкрепата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Уважаеми народни представители, в залата е министър Мирослав Найденов, който иска думата по реда на чл. 55 от нашия правилник.
Слушаме Ви, господин министър.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Тъй като разбрах за гласуваното решение утре да бъда изслушан в залата във връзка с извършената разпоредителна сделка в Несебър, бях на Министерски съвет, информирах премиера и се явявам в момента пред Вас със следното уточнение.
Ще помоля за ревизия на това решение или промяна на датата на изслушването, тъй като утре аз трябва да бъда в Берлин да открия на най-голямото европейско изложение „Зелена седмица” в Берлин българското представителство, така че тази командировка е предварително планирана и ще трябва да бъда там.
Днес има гласувано решение за изслушване от Комисията по корупция по високите етажи във властта от 14,00 ч. и аз, и моят екип сме готови за изслушване. Аз ще бъда там и ако някой се интересува от това, което ще кажа, моля, заповядайте. Доколкото знам, комисията е открита.
Ако това, което в 14,00 ч. се коментира, не е достатъчно, готов съм да се явя след това и в пленарната зала, но практически утре – обръщам се към господин Костов и господин Димитров, тъй като разбрах, че предложението е Ваше, няма да мога утре да се явя на това изслушване.
В 14,00 ч. ще отговарям в Комисията за корупция по високите етажи на властта и съм готов в началото на следващата седмица, ако, разбира се, Вие промените решението, да бъда изслушан.
Не знам дали имам право, съгласно правилника, тъй като съм поискал в момента думата, мога да отговоря и в момента и да припомня... (Шум и реплики.)
Използвам случая, че Вие сте в залата... (Реплики отдясно.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще говорите ли по реда на чл. 55? Искате думата - всеки министър по този правилник може да взима думата, когато пожелае.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Да. Използвам случая тогава да припомня...
Иван Костов (СК, от място): Това не е изслушване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това не е изслушване, безспорно! Това не е изслушване.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Не, не е изслушване. Виждам, че сте в залата (обръща се към народния представител Иван Костов), с оглед на големия обществен интерес по тази сделка използвам случая и мога да кажа някои от нещата, които са подготвени за комисията в 14,00 ч.
Ще започна хронологично с тази сделка. Разбира се, доста от информацията...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин министър, извинявам се – в рамките до 10 минути, тъй като върви друга точка от дневния ред и обсъждаме друг законопроект.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Да, благодаря Ви, виждам часовника.
Използвам случая, ще припомня хронологията на тази сделка.
С решение от 2007 г. на РИОСВ – Бургас, да не се извършва екологична оценка – така започва тази процедура, след което през 2008 г. Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас съгласува инвестиционното предложение за жилищно застрояване на този имот. Междувременно кметът на община Несебър издава заповед за одобрение на ПУП – Подробен устройствен план, в който включва тази територия като урбанизирана територия за застрояване. Следва заповед за изключване на този фонд от горския фонд. Заповедта е от 2 декември 2008 г. на директора на Държавната агенция тогава по горите. Последвало е заявление за закупуване, тъй като съгласно действащия Закон за горите към това време този, в чиято полза е изключен имотът, има право да го закупи. Следва заявлението за закупуване на 16 юни 2009 г. По утвърдената процедура за закупуване се прави експертна оценка на пазарната стойност на имота, която окончателно е предадена на 22 октомври 2012 г., и всъщност тази процедура се финализира със заповед на заместник-министър Светла Боянова от 9 ноември 2011 г.
Интересното по финализирането на тази сделка е да се отбележи, че в момента, в който се разглеждат документите от нарочната комисия, която е от над 10 човека, първоначално е установено представено удостоверение за данъчна оценка на стойност 11 хил. 320 лв. Тази данъчна оценка е отхвърлена от комисията. Поискана е актуална данъчна оценка и е получена такава от 540 хил. 729 лв.
Първоначалната оценка на експерт оценителя също е отхвърлена, последвала е втора експертна оценка на стойност 581 хил. 212 лв. без ДДС. Тази оценка на експерт оценителя е потвърдена от втори експерт оценител и всъщност тя е послужила, съгласно закона, като крайна стойност за сключване на сделката. Всички платени суми от началото на процедурата до края – с изключването от горския фонд, компенсаторното залесяване, всички разноски, които са в полза на държавния бюджет, са платени и крайната сума за този терен е 1 млн. 141 хил. 849 лв. и 50 ст.
Знаете, че във връзка с този проблем беше назначена с моя заповед междуведомствена комисия, която приключи работата си в петък. Бях запознат с доклада. Вчера този доклад го представих на главния прокурор, тъй като има разпоредена от него проверка, така че докладът е там.
Като заключение мога да кажа с няколко думи: заключенията в доклада са, първо, при проверка на цялата процедура и документация от стотици страници никъде не са открили съществуването на определението „дюни”, но са открили несъответствия при издаването на решенията на РИОСВ – Бургас, от 2008 г. Аз даже ги нося. Бях ги подготвил да ги представя на комисията.
Има две решения с един и същи номер, но с различно съдържание. Те са от 29 октомври 2008 г. Номерът и на двете е 4996, но съдържанието е различно, като в едното пише, че трябва да се извърши оценка за степента на въздействие, а в другото решение с абсолютно същия номер от същата дата пише, че не възразяват да започне процедура по изключване, без да бъде правена такава оценка. Тези документи аз ги нося. Мога да Ви ги покажа след това, ако желаете.
Мая Манолова (КБ, от място): От декември 2012 г. има ли такова решение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, няма възможност по правилника да вземате отношение в момента, още по-малко да се обаждате от място и да поставяте въпрос.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Представено, разбира се, е решението, в което от 2008 г. пише, че не трябва да бъде правена експертна оценка, тоест по някакъв начин, или някой по-скоро е въздействал на тогавашния директор на РИОСВ – Бургас, Симеон Симеонов.
Мая Манолова (КБ, от място): От декември 2012 г. има ли такова решение?
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: На базата на това решение, интересното е защо е подменено това решение тогава, защото комисията разполага и с двете решения, но едното, в което се настоява за експертна оценка, е укрито и го няма, впоследствие е установено от комисията. То не е към преписката, която е послужила и е дала основание на община Несебър да включи тези територии в Подробния устройствен план и след това през 2009 г. да последва изключване от горския фонд.
Разбира се, прокуратурата ще се произнесе кое е дало основание на Симеон Симеонов, тогавашен директор на РИОСВ – Бургас, да промени своите становища, предполагам, в рамките може би на един ден. (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
Чух въпроса от тази страна. (Посочва лявата страна на залата.)
Това решение е препотвърдено през декември месец 2012 г. от РИОСВ – Бургас. Това е отбелязано в този доклад. Надявам се всички тези неща в хода на процесуалните следствия от прокуратурата да станат ясни как и по какъв начин са извършени.
Тъй като тази сделка предизвика доста въпроси, свързани с всички разпоредителни сделки въобще на земи, с няколко думи да припомня на народните представители кога започва всичко. Всичко започва с промяна в Закона за горите през 2003 г., в който се дава възможност за първи път за разпоредителни сделки със земи. На базата на тази промяна три са направленията, по които могат да стават. Първото направление са печално известните заменки. Да информирам, че до забраната за извършване на тези заменки са извършени 193 замени с територия от 33 хил. дка площ, а от тези 33 хил. дка, преди настоящото Народно събрание да гласува мораториума за промяна на предназначението на тези земи, са успели да променят предназначението на 4 хил. 600 дка. Тоест, от тези 33 хил. дка – 4 хил. 600 дка към момента на гласуване от Народното събрание на мораториума вече са били извадени от горския фонд и по всяка вероятност са застроени. Знаете, че тези заменки до една се разследват от Европейската комисия за нерегламентирана държавна помощ и предстои произнасяне на комисията.
Второто направление, по което е било възможно, е така нареченият § 123, по който се дава възможност на хора, които са изградили малки имоти, в повечето случаи става въпрос за вили в крайградските региони, след като са узаконили постройката си, да могат да придобият и прилежащата територия, като се дава срок от една година: от февруари 2003 г. до февруари 2004 г., за подаване на заявления. Подадени са общо 3 хил. 234 преписки, от които има решение по 616. Към тях към момента няма определени съмнения за разминаване с цени от нормалните цени.
В края на 2009 г. ние променихме наредбата, увеличавайки тарифите от 6 до 10 пъти, включително и по този § 123 и, разбира се, така нареченият чл. 14, който дава възможност за изключване от горски фонд, съответно продажба на горски територии при така наречените „инвестиционни намерения” за национални, общински или частни инвестиционни проекти. От 2003 г. до края на 2012 г. има подадени 1515 заявления за подобно изключване и продажби, от които до април месец 2008 г. сделките са финализирани от областните управители.
Ние сме поискали справки от областните управители. Надявам се в близките дни тя да бъде получена. След 2008 г. тези сделки са се реализирали първоначално от Държавната агенция по горите, а след това от Министерството на земеделието и храните.
Интересното е, че от тези 515...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви да се ориентирате към приключване.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Госпожо председател, приключвам с това, че справката, която сме поискали от областните управители, се надявам да пристигне в рамките на дни, за да може цялата картина да бъде предоставена и на комисията в Народното събрание, и на заинтересованите институции. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – господин Костов.
Иван Костов (СК): Благодаря, госпожо председател.
За всички ни е ясно, уважаеми колеги, че това не може да бъде изслушването, което ние поискахме.
Предлагам да уважим аргументите на министъра – неговата невъзможност утре да бъде тук и да участва в изслушването.
Предлагам процедурно да вземем решение това изслушване да бъде точка първа от заседанието на Народното събрание в сряда.
Моля, или подложете това предложение на гласуване, или го съгласувайте в Председателския съвет, но най-добре е министърът да бъде предупреден, че го очаква изслушване и че това изложение, което той направи, не може да замести изслушването.
Останаха много въпроси, дори както излагате материята, господин министър. Аз не бих желал да Ви поставям тук в ситуация на диалог, но едни от аргументите, с които искахме Вие да бъдете изслушан (вероятно Вашите служители ще Ви го докладват), е не само тази сделка, а има още пет подготвени такива сделки върху дюните на Несебър. Тоест въпросът не е само за един извънреден случай. Така че бъдете така добър да се подготвите за сряда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Костов, няма възможност с нарочно решение от тази седмица парламентът да се самозадължи за конкретна точка в програмата за идната седмица. Това можем да направим по правилата, когато приемаме седмичната програма за следващата седмица.
Действително вземането на думата от министър Найденов е по реда на чл. 55 от Правилника, а не по реда на чл. 99, по който ред се провежда изслушването. Така че за следващата седмица от волята на Народното събрание зависи дали да бъде изслушан министър Найденов. Аз оставам с убеждението, че той има готовност да се яви и да проведем изслушването, както е записано по нашия правилник.

Продължаваме с изслушването по чл. 1.
Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване чл. 1 в редакцията му по доклада на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Гласували 111 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: По чл. 2 има предложение от народния представител Веселин Методиев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Имамов и Хамид.
Комисията подкрепя предложението по ал. 2.
Комисията подкрепя по принцип предложението по ал. 4.
Предложение на народните представители Николов и Богданова:
1. В чл. 2, ал. 2 след думите „децата, учениците” текстът се изменя така: „учителите и другите педагогически специалисти”.
2. В чл. 2, ал. 3 след думите „за личностно развитие” текстът се изменя така: „областни ресурсни центрове за подпомагане на обучението и възпитанието на децата и учениците със специални образователни потребности и други специализирани обслужващи звена”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2:
„Чл. 2 (1) Системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието.
(2) Участниците в образователния процес са децата, учениците, педагогическите специалисти и родителите.
(3) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена.
(4) Участниците в образователния процес и институциите си партнират с общините и с други заинтересовани страни.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Изказвания?
Заповядайте, господин Николов.
Ивелин Николов (КБ): Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги! Нашите предложения по отношение на чл. 2 се отнасят до два текста, които се превръщат в основа за много промени оттук нататък в този законопроект.
Първият текст е свързан с участниците на образователния процес – ал. 2 на чл. 2. Вярно е, че учителят е педагогически специалист. Вярно е, че педагогическият специалист е по-общо понятие, но е вярно, че е абсурдно в такъв закон понятието „учител” да се среща само веднъж и да не се декларира в самото начало на закона, че учителят е участник в образователния процес. За нас това е абсурдно – когато приемаме закон, в който описваме образователен процес, да го няма учителя – една професия, една мисия в