Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2013-01-23

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Менда Стоянова и Христо Бисеров
Секретари: Пламен Нунев и Любомир Иванов

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, предлагам на Вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание за времето от 23 до 25 януари 2013 г.:
1. Проекти за решения за промени в постоянни комисии. Вносители са Красимир Велчев и Димитър Главчев.
2. Второ четене на Законопроекта за предучилищното и училищното образование – продължение.
3. Първо четене на Законопроекта за управление на системата за защита на националната сигурност. Вносител е Министерският съвет – точка първа за четвъртък, 24 януари 2013 г.
4. Първо четене на Законопроекта за военното разузнаване. Вносител е Министерският съвет – точка втора за четвъртък, 24 януари 2013 г.
5. Първо четене на Законопроекта за Държавна агенция „Разузнаване”. Вносител е Министерският съвет – точка трета за четвъртък, 24 януари 2013 г.
6. Първо четене на Законопроекта за Националната служба за охрана. Вносител е Министерският съвет – точка четвърта за четвъртък, 24 януари 2013 г.
7. Второ четене на Законопроекта за публичните финанси, приет на първо четене на 15 ноември 2012 г. Предвижда се да бъде точка първа за петък, 25 януари 2013 г.
8. Парламентарен контрол.
Парламентарният контрол е в петък от 11,00 ч., като искам да Ви информирам, че е постъпило писмо от ръководството на Българската национална телевизия за прекъсване на прякото излъчване на парламентарния контрол на 25 януари 2013 г. във времето от 12,25 ч. до 14,05 ч., когато ще бъде прякото излъчване на старта от Световната купа по ски алпийски дисциплини, супергигантски слалом мъже. През това време, както обикновено, парламентарният контрол ще се излъчва по сателитния канал БНТ САТ.
Моля да гласуваме.
Гласували 145 народни представители: за 117, против 15, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
По дневния ред – господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Ние предлагаме да отпадне заседанието в петък поради следните причини.
Провежда се първият в най-новата история на страната референдум. Ангажирането на народните представители като част от народа за участие на референдума, в избирателната активност, в разясняването на позициите „за” и „против” тезите на референдума, не може да държи Народното събрание извън тази тема. Още повече че този референдум беше предизвикан от едно решение на Народното събрание. Още повече, че съвсем реална е възможността тази тема отново да бъде в дневния ред на Народното събрание. Сякаш Народното събрание е извън допитването.
Затова предлагам петък да не се работи, а народните представители да се включат активно в кампанията по провеждане на първия референдум. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище – господин Костов.
Иван Костов (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Аз призовавам всички да отхвърлите това предложение, тъй като процедурно означава следното – всеки да ходи, да се среща със своите хора и да ги кара да гласуват по определен начин, а всъщност референдумът е и дебат. Дебатът трябва да става в тази зала. Аргументите трябва да се сблъскат тук и нека да надделеят тези аргументи, които са по-солидни. Нека този, който има повече фактически доказателства, повече основания, да повлияе по-силно на общественото мнение. Това не е партийна работа, това е референдум. Има поставена ясна задача. Хората трябва да изберат между „да” и „не” по един конкретен въпрос. Вие не отивате да правите кампания. Кампанията я правим тук общо и информираме хората. Това е смисълът.
Поради това, госпожо председател, аз считам, че е абсолютно неуместно да се приеме това предложение. Освен това то издава и колебание в аргументите на една от страните. Ако човек има сериозни аргументи, няма да иска да мълчим всички, а ще иска да ги налага, ще иска да печели територия, пространство, доверие. Този, който не е сигурен в аргументите си, той може и да не дебатира въобще. Така че волята е на тези, които стоят в инициативните комитети.
От името на нашия инициативен комитет аз твърдо настоявам това да се отхвърли, Народното събрание да си дебатира, всичко това да бъде открито за вниманието на хората. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението на господин Миков.
Гласували 150 народни представители: за 52, против 68, въздържали се 30.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми народни представители от мнозинството, аз разбирам, че напоследък мнението на господин Костов става все по-значимо в определяне на Вашето гласуване.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Това дразни ли Ви?
Михаил Миков: Не, напротив, това потвърждава само, че гласувайки за ГЕРБ, получаваш Костов – един клип, който сам по себе си беше отричан четири години. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
Аз Ви моля сериозно да оцените предложението и отношението на Народното събрание към първия референдум, към първото допитване. Активното участие не е тук, в парламента, а сред хората.
Аз разбирам, че на господин Костов му е необходима трибуна и всячески се опитва да намери дискутиращите по която и да е тема.
Разбирам, че Вие от управляващото мнозинство не искате да участвате в тази дискусия, но е необходимо ние, като Народно събрание, да покажем отношение към гражданите и към формиране на волята им и активното им участие в този първи в най-новата история на България референдум. Така че Ви моля, автономно, без да се влияете от господин Костов, да гласувате по това наше предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение –господин Костов.
РЕПЛИКИ от КБ: Първо, да гласуваме и тогава. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Какъв е смисълът на личното обяснение, след като сме гласували? (Шум и реплики от КБ.)
Иван Костов (СК): От какво се притеснихте толкова? Че ще кажа, че щом стигнахте пак до клиповете, значи изчерпахте всичките си аргументи „за” строителството на АЕЦ „Белене”?! Щом стигнахте до онези клипове отпреди 4 години, от които сами се отрекохте, значи абсолютно сте фалирали в дебата.
Вярно е, че гоня Станишев, ама той бяга бързо и досега се е измъкнал от дебат с мен. Вярно е, че го каня навсякъде и той се измъква. Това е вярно! Но да се обръщате към мнозинството, нападайки ме персонално с един абсолютно фалшив клип, който измислихте преди 4 години, това е абсолютен фалит на аргументацията за строителството на АЕЦ „Белене”. Благодаря. (Ръкопляскания от СК и ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване!
Гласували 148 народни представители: за 54, против 87, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следва да обсъдим предложенията, направени по чл. 43, ал. 3 от правилника – Мартин Димитров и Иван Костов предлагат да се проведе изслушване на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов по реда на чл. 99 от правилника относно извършените скандални сделки със защитени територии в района на град Несебър.
Слушаме Ви, господин Димитров.
Мартин Димитров (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Първо, искам да Ви припомня, че миналата седмица по подобно искане на Синята коалиция пленарната зала гласува за изслушване. Тогава министър Найденов дойде в Парламента и помоли за отсрочка предвид предстоящо негово пътуване, като даде някои първоначални отговори, които не могат да бъдат определени по никакъв начин като изчерпателни.
Ако сега българският парламент не одобри това изслушване, ще изглежда сякаш иска да скрие министър Найденов. Той не е отговорил на ключовия въпрос. Ключовият въпрос е следният: става ли дума за няколко, поне пет съседни имота, които са подготвени за продажба по една и съща процедура? Имотите са извадени от горския фонд, за тях има подготвени купувачи, няма да има търг и конкурс, което вече говори за епидемия.
Ако има един случай, за който той не е знаел – това многократно заявихме от името на Синята коалиция – е една ситуация. Ако става въпрос за пет съседни парцела, извадени от горския фонд по една и съща процедура, подготвени за продажба, и първият е продаден, за да се види обществената реакция, останалите ще бъдат продадени вероятно до изборите, ако не бъде проведено това изслушване и тези сделки няма да бъдат спрени. Те ще се случат на по-късен етап, когато ще се смята, че общественият отзвук няма да бъде проблем за управляващата партия. Ще бъде много жалко и много грозно!
В една парламентарна република се носи отговорност пред Народното събрание, пред Парламента. Хубаво, министър Найденов е посетил няколко комисии, където, за съжаление, не е бил убедителен в своите доводи. Той трябва да дойде тук, да му бъдат зададени въпроси и той да отговори най-вече на този въпрос: става ли дума за пет съседни парцела, подготвени за продажба по една и съща процедура? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Всяко мнозинство, колеги, страда от изкушението да скрие своите министри, но това ще Ви навреди, няма да Ви помогне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Димитров.
Мартин Димитров: По този начин истината не може да бъде скрита.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението за изслушване на министър Найденов.
Гласували 141 народни представители: за 62, против 10, въздържали се 69.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Господин Костов – прегласуване.
Иван Костов (СК): Госпожо председател, моля да подложите на прегласуване, тъй като смяната на мнението на народното представителство е абсолютно необяснима.
Миналата седмица Вие подкрепихте да бъде изслушан министърът. Министърът дойде и каза, че иска да бъде изслушан и това може да стане през следващата седмица.
Моля Ви да гласувате „за” да дойде и да бъде изслушан, каквато е неговата воля и каквато беше Вашата воля точно преди една седмица.
В противен случай поведението на мнозинството става абсолютно странно и непоследователно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване!
Гласували 145 народни представители: за 70, против 9, въздържали се 66.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Постъпило е предложение от народния представител Диан Червенкондев, който предлага като точка първа на 23 януари, сряда, да бъде обсъден Междинен доклад на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март 2012 г. с приложен проект на решение, приет на заседание на временната комисия на 15 януари 2013 г.
Слушаме Ви, господин Червенкондев.
Диан Червенкондев (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Народното събрание на Република България на свое заседание от 3 октомври 2012 г. прие създаването на Временната комисия, чието основно задължение е да разкрие всички факти и обстоятелства по проекта „Белене”.
Ние сме в навечерието на референдума за проекта „Белене” и считам, че Междинният доклад на комисията и дебатът по него ще доведе до много по-добра информираност за всички българи как да гласуват на 27 януари 2013 г.
В доклада са разгледани много факти, много доклади, много документи, много папки. Наистина има неща, които трябва да бъдат разпространени, трябва да бъдат дебатирани и считам, че това ще бъде изключително полезно за българските граждани.
Правя предложение да бъде включено приемането на Междинния доклад на Временната комисия. В моето предложение съм записал да е точка първа в дневния ни ред за 23 – 25 януари 2013 г., но като гледам програмата за работата на Народното събрание за тази седмица, предлагам обсъждането на Междинния доклад на Временната комисия да бъде точка втора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното предложение с уточнението, че в залата се предлага това да бъде не точка първа, а точка втора от дневния ни ред за днес.
Гласуваме.
Гласували 152 народни представители: за 103, против 35, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Процедура.
Мартин Димитров (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Правя процедурно предложение новоприетата точка втора да бъде пряко излъчвана по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Ако искаме истината да стане достъпна за българските граждани, това е правилният начин. Няма логика заседанията на комисията да са били публични, да са били достъпни, а сега да няма пряко излъчване на това заседание. Така че призовавам народните представители, особено тези, които искат да станат ясни фактите за българските граждани, да подкрепят това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 134 народни представители: за 100, против 18, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Следващото предложение по реда на чл. 43, ал. 3 е на госпожа Нели Калнева-Митева, която предлага като точка втора за днес – 23 януари, да бъдат включени за разглеждане и първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, внесен от Министерския съвет, и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, внесен от Диан Червенкондев и група народни представители.
Госпожо Митева, слушаме Ви.
Нели Калнева-Митева (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Всички Вие сте запознати с възникналите проблеми във връзка с тежкото финансово икономическо състояние на дружеството ВМЗ – Сопот. Във връзка с това е необходимо да се вземат спешни решения и да се ускори процесът за тяхното решаване от страна на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Във връзка с това на основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение в програмата на Народното събрание за периода 23 25 януари като точка трета – на 23 януари, сряда, да бъдат включени за разглеждане и първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, № 202-01-83, от 12 декември 2012 г., внесен от Министерския съвет, и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, № 354-01-5, от 15 януари 2013 г., внесен от Диан Червенкондев и група народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Митева.
Подлагам на гласуване направеното предложение с уточнението, че в залата се предлага това да не бъде точка втора, а точка трета от днешния ни дневен ред.
Гласуваме.
Гласували 118 народни представители: за 94, против 10, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Следващото предложение е на господин Румен Петков – да се включи проекторешение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на инцидента с така наречените „чужденци, определени като французи”.
Слушаме Ви, господин Петков.
Румен Петков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! За пореден път се обръщам към Вас с настояване да формираме Временна анкетна комисия, която да изясни инцидента в село Коиловци от 16 октомври на миналата година.
Правя това предложение системно всяка сряда, за да е ясно, че нямам никакво намерение да се подведа по поведението на мнозинството от ГЕРБ - въпросът да затихне и да отмине от само себе си.
Още по-наложително е създаването на анкетна комисия поради неадекватното отношение на министрите към случая. Министърът на вътрешните работи обяви, че става дума за любители на екстремните спортове, и трети месец отказва демонстративно, нагло да се яви за изслушване в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Такова пренебрежение, такава гавра с парламентаризма никой не си е позволявал. И Вие легитимирате тази гавра чрез отказа да се формира такава комисия.
Министърът на отбраната заяви, че такъв парашутен скок не е заявяван и не е извършван, без да се провери дали в същия период е имало полет, който си е регламентиран, но който е направил необичайно снижение над територията на Република България.
Върха в неадекватността достигна министърката на здравеопазването. Тя направи откритие, което само по себе си е впечатляващо, че преводът към плевенската болница е направен чрез банка. Очевидно, че за тази жена плащанията в България продължават да са в кеш, брой и на ръка. Фактът, че е направен превод през банка, я е впечатлил в степен тя да го заяви пред парламентарната трибуна, без да уточни кой е разпоредил превода – дали това са физическите лица, които са били в болницата, дали е посолството на Франция. Тя дори не си е направила труда да се поинтересува – претърпяла ли е плевенската болница щети от изпразване на болнични помещения от съображения за сигурност. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Затова Ви моля настоятелно да формираме тази комисия, за да удовлетворим интереса на обществото и да покажем, че този парламент не е чак толкова опозорен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението на господин Петков.
Гласували 125 народни представители: за 45, против 62, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване.
Румен Петков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ние действително допускаме Парламентът да бъде унизен по един небивал начин. Става въпрос за националната ни сигурност. Вие отказвате Парламентът да провери този инцидент, защото си давате сметка, че истината за него ще покаже, че националната ни сигурност е пробита. Ние нямаме национална сигурност! Територията ни може да бъде облитана от самолети от всякакъв характер, територията ни може да бъде ползвана за учение на всякакви дейци. В крайна сметка ние показваме, че не сме държава. И това го прави Парламентът и го прави съзнателно, това го прави ГЕРБ.
Аз не мога да разбера толкова ли сте лишени от усет и за човешко достойнство. Очевидно поругаваме националното си достойнство, но човешкото достойнство изисква да кажем на българските граждани: „Да, сформирахме комисия, тя изясни инцидента. Истината за този инцидент е...”. Бягайки от истината за този инцидент, Вие показвате страх, не искам да употребявам други квалификации. Предният път председателката на Парламента основателно ми направи забележка. Вие показвате страх от истината, Вие показвате нежелание да погледнем реалното състояние на националната ни сигурност, такова каквото е. Вие показвате, че сте готови министрите да Ви унижават, да не се съобразяват с Вас, да погазим Конституцията, да не бъдат подложени на парламентарен контрол, даже не в залата на Парламента, даже в комисиите. За Вас това е нещо обичайно!
Не приемам това Ви поведение и съм сигурен, че гражданите ще Ви покажат как оценяват липсата на каквото и да е чувство за държава и държавност у Вас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 132 народни представители: за 47, против 70, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото предложение е на народния представител Венцислав Лаков за включване в седмичната програма на Проект за решение за предсрочно изтегляне на българския военен контингент от мисията ИСАФ в Афганистан.
Господин Шопов ще представи предложението.
Павел Шопов (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вчера в медиите се появи една цифра, всички сте чели факта, че България е похарчила за мисията в Афганистан около 300 млн. лв. Не че това не го знаехме! Всяка година, когато се приемаше държавен бюджет, сме обръщали внимание, че натам изтичат по около 50 милиона на година. И тези 300 милиона не са истинската цена на така нареченото „наше участие”, защото има транспорт – той не се включва, има средства за военното разузнаване – те са по друго перо, има пари за техника – повечето от която транспортна, която навремето, Вие това не го знаете, защото беше в миналото Народно събрание, беше закупена без конкурс – набързо, и струваше също много пари. Има и негативи, които са политически, има влошаване на отношения с ред страни заради това участие и в крайна сметка отсреща – нищо.
Ние от „Атака” сме били абсолютно последователни по отношение на участието на български военни и български мисии в чужбина и винаги сме казвали категорично „не” на това. След като беше обявено изтегляне, беше обявено като частично. Там остават български момчета, за да треперим за техния живот и здраве при тази извънредна, военна направо обстановка.
Ние в това Народно събрание още от самото начало, надявайки се на Вашия трезв разум като новоуправляващи, внесохме предложение за изтегляне, и то незабавно, на целия контингент, а не на част от него, както сега се прави това, и Ви призовавам да бъде вкарано в дневния ред такова предложение, да бъдат изтеглени всички българи от Ирак, да не останат в Ирак, както останахме в Афганистан…
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Благодаря, господин Шопов.
Павел Шопов: … последни, за да махаме на излитащите преди нас самолети и чужди контингенти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Гласуваме предложението.
Гласували 109 народни представители: за 9, против 52, въздържали се 48.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Преминаваме към следващото предложение от господин Павел Шопов за включване в седмичната програма на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 254-01-69, от 12 юни 2012 г., внесено от проф. Станилов, Владимиров и Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Касае се до изменение на чл. 12 в Наказателния кодекс, общата част на Наказателния кодекс, във връзка с неизбежната отбрана. Въпрос, който е изключително дълбоко юридически, много сложен правно и ние сме внесли едно предложение, което е примерно, но нашата идея е, ако приемете това наше предложение да влезе в дневния ред, да извикаме специалисти, професори, юристи от практиката и да направим един текст, който да промени изцяло института за неизбежната отбрана, защото той в момента, всички юристи знаете, че не работи.
Сега съществуващото положение закриля престъпниците, агресорите, крадците, убийците, тези, които влизат в домовете на българските граждани и в техния имот, нападат ги, посягат на тяхната чест, имущество и живот. След това гражданите, които се опитат да противостоят, да противодействат, попадат под ударите на закона.
Такъв опит е правен през Тридесет и осмото Народно събрание. Тогава Конституционният съд е заличил този опит, отменяйки по-голямата част от приетите тогава текстове. Крайно време е след толкова години да направим нещо, което има изключително важна превантивна роля. Видяхте, че има 400 хиляди посегателства, жалби, това са само тези случаи, които са попаднали като жалби в органите на МВР. Посегателства върху домове, върху честта и достойнството на българските граждани.
Аз Ви призовавам да направим нещо много смислено и много важно, с което Четиридесет и първото Народно събрание ще остане в историята. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Направим ли го, това ще бъде изключително значимо, затова гласувайте за влизането в дневния ред на тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Гласуваме предложението.
Гласували 108 народни представители: за 7, против 42, въздържали се 59.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Преминаваме към последното предложение от народния представител Милена Христова за провеждане на изслушване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма относно състоянието на ВМЗ – Сопот, и намеренията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, респективно на правителството за бъдещето на предприятието.
Заповядайте, госпожо Христова.
Милена Христова (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Считам за напълно резонно министърът на икономиката, енергетиката и туризма да дойде тук, в Народното събрание, и да каже какво е състоянието на ВМЗ – Сопот, и какво предвижда правителството, респективно министерството, да се случва с това предприятие оттук нататък.
Предвид и на това, че се прие като трета точка в дневния ни ред днес да бъде включено предложението за изваждането им от Забранителния списък за приватизация, тоест да се извърши приватизация, при която да не се спазват разпоредбите на стратегията, която беше приета от Народното събрание.
Предвид и на това, че напрежението във ВМЗ – Сопот, има опасност да ескалира. Знаете, че вече 20-ти ден работниците протестират, от месец октомври не са получавали заплата, охраняват се от 150 полицаи, бяха подкрепени в понеделник и от своите деца, като затова децата бяха привикани от директора на училището и заплашени с изключване.
Предвид и на това, че досега Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, съвместно с ВМЗ – Сопот, трябваше да изготвят една оздравителна програма за предприятието. Вместо това обаче е представен план за оптимизация на дейността и съкращение на работниците.
Затова, уважаеми колеги, призовавам да гласувате със „за” – редно е министърът на дойде тук и да ни информира за състоянието на ВМЗ, а не да се информираме от медиите, при цялото ми уважение към тях.
Предвид на това, че решението да се извади предприятието от Забранителния списък е на Народното събрание. Затова Народното събрание и парламентарните групи трябва да са наясно всъщност на какво основание се взема това решение и какво е действителното състояние на ВМЗ – Сопот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Гласуваме предложението на народния представител Милена Христова.
Гласували 120 народни представители: за 36, против 18, въздържали се 66.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Румен Петков.
Румен Петков (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Обръщам се към Вас с настояване да подкрепим предложението за изслушване на министър Добрев в залата, и то с много сериозни аргументи.
С колегите от парламентарната група – с някои от колегите имаме основание да считаме, че септември месец миналата година „Кинтекс” са превели 6 млн. лв. на ВМЗ – Сопот, с мотивация, че ще бъдат използвани за изплащане на работните заплати. Това е сумата, която би трябвало да реши 4-месечният общ обем на заплатите, изплащането на задължения към Националната електрическа компания и за закупуването на материали, касаещи евентуален договор.
Второ, имам всички основания да считам, че когато са преведени средствата, не е имало външен договор за производство на продукция от страна на ВМЗ, която впоследствие „Кинтекс” да може да продаде и по този начин да покрие сумата, която е превела.
Трето, би трябвало да знаем превеждан ли е още 1 милион на ВМЗ – Сопот, през месец ноември и каква е неговата съдба.
В крайна сметка, когато са преведени тези пари, как е гарантиран интересът на държавната фирма „Кинтекс”? Какъв контрол е упражнил министърът на икономиката, който е принципал и на „Кинтекс”, и на ВМЗ – Сопот? Защото имам основание да считам, че когато са преведени парите, са разплатени средства на доставчици, които нямат пряко отношение към производството на „Кинтекс”. Или по друг начин казано, тези 6 милиона са откраднати, тези 7 милиона са откраднати!
В крайна сметка като Народно събрание ние трябва да знаем на какво основание са преведени тези пари? Ако няма договор на ВМЗ – Сопот, към датата на превода, това означава, че незаконно тези 6 милиона са били предоставени, за да бъдат откраднати, с ясното съзнание, че ще бъдат откраднати.
Моля, да подкрепите предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Прегласуване!
Гласували 121 народни представители: за 40, против 33, въздържали се 48.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Съобщения за постъпили законопроекти и проекти за решения за периода 16 януари – 22 януари 2013 г.
Законопроект за ратификация на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика, съпътстващи са Комисията по бюджет и финанси и Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за изменение на Закона за електронното управление. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2013 г.). Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси, Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по външна политика и отбрана, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по земеделието и горите, Комисията по труда и социалната политика, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по здравеопазването, Комисията по околна среда и водите, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисия по културата, гражданското общество и медиите, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика, Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията за наблюдение на дейността на държавната Комисия за енергийно и водно регулиране.
Проект за решение за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси. Вносители са народните представители Красимир Велчев и Димитър Главчев.
Проект за решение за попълване на състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Вносители са народните представители Красимир Велчев и Димитър Главчев.
Проект за решение за попълване на състава на Комисията по външна политика и отбрана. Вносители са народните представители Красимир Велчев и Димитър Главчев.
Законопроект за изменение на Кодекса на труда. Вносители са: народните представители Ангел Даскалов и Фани Христова. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстващи са Комисията по образованието, науката и въпросите за децата, младежта и спорта.
Процедура – господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаема госпожо председател, позволявам си да направя тази процедура, преди да е започнало разглеждането на трета точка от дневния ред.
Процедурата ми е да поканите министъра на икономиката, енергетиката и туризма при обсъждането на т. 3 – промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, които пряко касаят промяна в статута за приватизация на Вазовските машиностроителни заводи, тоест простичко казано, изваждането им от Забранителния списък.
Настоявам министърът на икономиката, енергетиката и туризма да присъства на това обсъждане, най-малкото защото въпросът касае, както и миналия път споделих, съдбата на един цял регион, съдбата на много хора.
А също така в Народното събрание преди малко госпожа Христова и господин Петков поставиха важни въпроси, на които все още не сме получили отговор.
Надявам се да направите всичко възможно – много по-рано от самото разглеждане на точката поставям въпроса, така че министърът да има възможност след Вашата покана да се организира и да дойде в Народното събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Благодаря Ви.
Министър Добрев е информиран за новоприетите точки и ще бъде тук и по точка втора, и по точка трета.
За изявление от името на Парламентарната група на ДПС има думата господин Лютви Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! На 19 януари в Зала № 3 на Националния дворец на културата по време на провеждане на Осмата редовна национална конференция на Движението за права и свободи пред очите на 1400 делегати и гости и пред стотици хиляди български граждани, които наблюдаваха висшия форум на ДПС по телевизионния и интернет ефир, се направи опит за ритуално, показно политическо убийство на дългогодишния лидер на Движението за права и свободи господин Ахмед Доган.
Припомням, че покушението бе извършено на 5 м от очите на изключително високи гости от Европа – председатели на Либералния интернационал: господин Ханс ван Баален, господин Греъм Уотсън също бе гост на форума. На форума присъстваха и десетки посланици и други гости от страната и чужбина.
Уважаеми госпожи и господа, зрялото политическо мислене предполага покушението да се осмисли като посегателство не срещу един лидер, а срещу демокрацията като висша ценност. От тази гледна точка, от името на Движението за права и свободи благодаря на всички партии, които категорично осъдиха политическото покушение. Още по-силна е нашата благодарност към всички български граждани, които се разграничиха от опита за политическо убийство.
Същевременно Движението за права и свободи се разграничава от опита да се разместят позициите на нападателя и жертвата. Настояваме действията на делегатите на Осмата национална конференция да се осмислят в рамките на чл. 12, 12аб и чл. 13 от Наказателния кодекс, защото бяха действия за обезвреждане на един потенциален убиец, който освен пистолет носеше в себе си и две хладни оръжия.
Уважаеми госпожи и господа, за нас особено неприемлив е опитът да се героизира един потенциален убиец. Призоваваме всички основни партии – и парламентарни, и извънпарламентарни, да не допускат дори косвено поощряване на агресията срещу политическото различие. Под „косвено поощряване” разбираме недостатъчно категоричното разграничаване от действията на въпросния Октай Енимехмедов. Животът на един политически лидер, животът на един политик, животът на който и да е български гражданин не може да бъде разменна монета за петте минути слава, за които мечтае един или друг потенциален убиец.
Определяме като несъстоятелни опитите политическото покушение да се представи като вътрешноетнически проблем предвид на религиозната принадлежност на нападателя. Припомняме, че израелският премиер Ицхак Рабин бе убит преди години заради политиката си на толерантност към палестинското движение и към други арабски лидери и държави. Той бе убит от един краен екстремист именно от еврейски произход Игал Амир. Примерът е достатъчно категоричен, смятаме го и за самодостатъчен. В този смисъл нито етническата принадлежност на нападателя, нито криминалното му минало са основание да се подмени толкова бързо основната квалификация на деянието – опит за политическо убийство.
Сега сме свидетели на разследване на съвършено различна хипотеза – хулиганство и заплаха за убийство. Поставяме и от трибуната на Народното събрание този въпрос, защото именно подмяната на квалификацията на деянието създаде огромно напрежение, на което сме свидетели, създаде предпоставките за героизирането на един потенциален убиец. Обръщам внимание, че докато обвинението срещу него беше опит за убийство, българското общество беше достатъчно солидарно в оценката си за деянието и се разграничаваше от това деяние. Някой обаче прибързано подмени основната теза с хулиганство.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Така ли?
Лютви Местан: Да, точно така е, колега. В момента репликата Ви точно на народен представител от ГЕРБ издава първопричината, поради която взех думата от името на Движението за права и свободи, защото нямаме право точно на този цинизъм – да оправдаваме действията на един потенциален убиец, нямаме това политическо право! Това няма нищо общо с разбирането ни за политическата отговорност. И тази подменена теза не може да бъде обслужвана от квазиекспертизи, с които доказваме, че едва ли не той е използвал една играчка, за да заплаши някого. Точно това внушение отключи агресията в българското общество. Точно тази подменена теза отключва симпатии към потенциалния убиец, която тенденция се възприема от истинските демократи в България, не само членове и симпатизанти на Движението за права и свободи, като гавра, като политически цинизъм.
Затова настояваме да се направят нови експертизи и за оръжието, и за боеприпасите. Защото един експеримент, на който станаха свидетели стотици хиляди български граждани – нека го кажа – по Канал 3, показа ясно, че това оръжие може да убива от упор.
ЕДИНИЧНИ РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Е, е, е!
Лютви Местан: Точно от упор бе произведен изстрелът срещу господин Доган.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Няма изстрел.
Лютви Местан: Съжалявам, уважаеми госпожи и господа. Разбирам емоцията Ви, разбирам, че тази теза е неприятна и наистина е срамно петно и върху международния образ на България. Ние сме не по-малко загрижени. Искаме това срамно петно да бъде изтрито.
Уважаеми колеги, включително от управляващата партия. Нека точно тук да постигнем съгласие, че това петно ще се изтрие не със скриване на истината, не с удобни експертизи, които да обслужат подменени тези, а с разкриването на цялата истина до намирането на политическия поръчител. Това ще ни прояви пред света като мъдри и зрели политици. Всичко останало ще продължава да ерозира легитимността на България като член на Европейския съюз и ще продължава да поставя под съмнение върховенството на закона и свободата – тема, по която по предложение на господин Ги Верховщад предстоят дебати в Европейския парламент. Ние сме най-заинтересовани експертизата за годността на оръжието и разследването да се осъществява със съучастието на европейките институции, защото само истината ще подобри международния образ на България.
В заключение, въпреки провокациите призовавам всички членове и симпатизанти на Движението за права и свободи към зрялост, към мъдрост, към спокойствие и да не се поддават на провокациите, които тези дни се подготвят от определени тъмни среди, които, убедени сме, стоят и зад покушението срещу господин Доган. Нашите членове и симпатизанти ще издържат поредния изпит на толерантност, мъдрост и политическа зрялост – вярваме им! Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
Михаил Миков (КБ, от място, обръща се към председателя госпожа Менда Стоянова): Няма ли да вземете отношение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Има ли други желаещи за изявление?
Заповядайте, господин Найденов – от името на парламентарна група.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, аз имах вече възможност от името на Българската социалистическа партия и на Парламентарната група на Коалиция за България да изразя нашата силна тревога от опита за покушение срещу лидера на Движението за права и свободи господин Ахмед Доган по време на Националната конференция на Движението.
Уважаеми дами и господа народни представители, това беше нападение срещу лидера на Движението с изключително тежки последици и за България, и за българския политически живот и силно се надявам, че всички ние, които сме в пленарната зала, осъзнаваме това. Не само заради факта, че България попадна във фокуса на информационния поток, на медиите именно с тези сцени на насилие.
Опитът за покушение, вън от всякакво съмнение, е шокиращ. Това, дами и господа народни представители, беше политическо покушение и случилото се не може да бъде омаловажавано. Това в някаква степен, дами и господа народни представители, е покушение срещу демокрацията и срещу всеки един от българските граждани. И ние – Парламентарната група на Коалиция за България и Българската социалистическа партия, категорично го осъждаме и отхвърляме.
Дълго разпалваната омраза, дами и господа народни представители, агресията срещу политическия опонент и враждебността дадоха своите уродливи последици. И срещу тях всички ние трябва да се изправяме непоколебимо и решително. Силно се надявам, че и това е второто нещо, което ще осъзнаем като поука от случилото се в събота. Политическите спекулации са абсолютно недопустими.
За щастие реакциите на осъждане и на отхвърляне бяха и първоначалните реакции на основните политически партии. Но тук веднага ще добавя – за съжаление след това с изумление наблюдаваме опити този тежък инцидент да бъде омаловажаван, да бъде иронизиран и дори да се появяват опити за злорадство. Или нещо друго – този тежък инцидент да бъде коментиран мимоходом в контекста на сцените на насилие след обезвреждане на нападателя. Да, тези сцени са отвратителни. Саморазправата е недопустима, но отхвърляйки това насилие, нека да не подменяме тезата. И нека да не поставяме покушението в ъгъла, забравяйки неговите опасни последици.
Ние вече имахме възможност да призовем и още веднъж призоваваме компетентните държавни органи и служби да предоставят възможно най-бързо и най-пълно цялата информация за случилото се. Към това обаче ще добавя още един призив – призив да се въведе и някакъв ред при поднасянето на информацията по това несъмнено обществено значимо престъпление. Недопустимо е обективните факти да се подменят чрез внушения, поднасяни в медийното пространство от хора, нямащи нищо общо с разследването. Ние наблюдаваме информации, тези, хипотези, поднасяни например от шефа на митниците, от вездесъщия директор на Националния исторически музей, от шефа дори на Информационното обслужване. Неуместно и неприемливо е покушението да се представя като обикновена хулиганска постъпка, а нападението – като разходка в търсене на петте минути слава.
Случаят, уважаеми дами и господа, безспорно е свързан и с националната сигурност и в тази връзка реакцията на Президента на страната като ръководител на Консултативния съвет по национална сигурност е оправдан. Ние сме удовлетворени от факта, че след нашето настояване тази точка се включва в дневния ред на Консултативния съвет по национална сигурност. Но, дами и господа, след като до този момент нямаме като първа крачка по отношение търсенето на отговорност оставката на шефа на НСО, силно се надявам, че това ще бъде стъпка, която ще видим на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност. Това е само първата стъпка в цялата верига на търсене на отговорност на длъжностни лица, на политици, които следва и да очертаят кръга на своята политическа отговорност, и да покажат умение да носят тази политическа отговорност. Има цяла поредица от обстоятелства и факти, които подлежат на изясняване, включително действието на гардовете на НСО, включително отсъствието на униформени полицаи, включително тяхната забавена реакция, включително, разбира се, и отговорността на министъра на вътрешните работи.
Уважаеми дами и господа народни представители, ще отбележа накрая със съжаление, че днес сутринта представителите на различните политически парламентарни групи не можахме да постигнем съгласие за обща декларация на Народното събрание, осъждаща политическото покушение срещу лидера на Движението за права и свободи господин Ахмед Доган. Не можахме да излезем извън изкушението да поднесем изявление в някои случаи дори с цената на политически спекулации – едно съмнение, което се надявам да бъде опровергано в последващите изявления. Но искам да кажа, че неумението и нежеланието да се стигне до обща декларация е неприемливо. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Други парламентарни групи, които желаят да направят изявление? Няма.
Лютви Местан (ДПС, от място): По кое за коментарни изказвания на парламентарни групи, го спирате. Не може!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Каква е процедурата, господин Гумнеров?
Кирил Гумнеров (независим): Във връзка с изказването на господин… Извинявайте. Процедурата ми е във връзка с демокрацията в този парламент, във връзка с … (Шум и реплики от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Няма такава процедура!
Кирил Гумнеров: Аз знам, че няма демокрация в този парламент. Във връзка с нежеланието на ДПС ние да кажем нашето откровено мнение по отношение на този атентат и опита на господин Местан да вади политически дивиденти от него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Господин Гумнеров, много Ви моля, ще Ви отнема думата. Няма такава процедура по правилника на Народното събрание. (Председателят изключва микрофоните. Народният представител продължава да говори при изключени микрофони.)
Господин Гумнеров, отнемам Ви думата. Моля, слезте от трибуната. (Народният представител продължава да говори на изключени микрофони.)
Господин Гумнеров, много Ви моля да спазваме Правилника за работа на Народното събрание и да работим по него. (Народният представител продължава да говори при изключени микрофони. Шум и реплики.) Господин Гумнеров, много Ви моля да слезете от трибуната.
Господин Гумнеров, благодаря, слезте от трибуната. (Шум и реплики.)

Преминаваме към точка първа от приетия от нас дневен ред:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
От народните представители Красимир Велчев и Димитър Главчев е постъпило предложение – Проект за решение на Народното събрание за попълване състава на Комисията по външна политика и отбрана.
Ще Ви прочета проекта:
„РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по външна политика и отбрана
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Антоний Венциславов Кръстев за член на Комисията по външна политика и отбрана.”
Изказвания? Няма.
Гласуваме проекта за решение.
Гласували 93 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Решението е прието.
Постъпило е предложение от народните представители Красимир Велчев и Димитър Главчев – Проект за решение на Народното събрание за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Изчитам проекта:
„РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Веселин Григоров Спиридонов за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.”
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Третото предложение – Проект за решение за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси, внесен от народните представители Красимир Велчев и Димитър Главчев:
„РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Антоний Венциславов Кръстев като член на Комисията по бюджет и финанси.
2. Избира Гинче Димитрова Караминова за член на Комисията по бюджет и финанси.”
Гласуваме.
Гласували 91 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Преминаваме към точка втора от дневния ред:
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА ПАРЛАМЕНТАРНА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ВСИЧКИ ДАННИ, ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПО ПРОЕКТА „АЕЦ „БЕЛЕНЕ” ОТ 2002 Г. ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ МАРТ 2012 Г.
Съгласно взетото решение от Народното събрание моля да бъдат включени камерите на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
С Междинния доклад ще ни запознае господин Червенкондев.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, първо бих искал да направя процедурно предложение за допускане в залата при обсъждането на доклада на: госпожа Теменужка Петкова – директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, и Росица Недялкова – директор на дирекция „Извънпланова инспекционна дейност” в Агенцията за държавна финансова инспекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Гласуваме процедурното предложение. (Реплики от КБ.)
Моля, не разговаряйте, без да съм Ви дала думата. (Реплики от КБ.)
Гласували 89 народни представители: за 83, против 5, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Процедура – прегласуване.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Засрамете се малко!
Румен Овчаров (КБ): Уважаема госпожо председател, поканата за присъствие в залата на госпожа Петкова показва ясно какво сте решили да направите – това, което правите вече четири месеца в комисията. Ще си четете поръчковите доклади и ще се опитвате да оклеветите проекта „Белене”! (Реплики от ГЕРБ.)
Аз Ви предлагам, освен тези госпожи, които вече станаха нарицателно за клиентелизъм и поръчкови изпълнения в България, да поканите господин Нигматулин, господин Георги Касчиев, господин Илиян Василев, да поканите всички други, за които се сетите, които могат да дойдат тук и да поговорят нещо срещу атомната енергетика в България. Има още доста такива изпълнители, които получават пари от най-различни места. Нека и те да дойдат тук, за да бъде всичко, така да се каже, омазано от горе до долу, независимо че това няма как да скрие истината за проекта „Белене”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Прегласуване.
Гласували 101 народни представители: за 88, против 10, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
Господин Червенкондев, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Диан Червенкондев: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, ще Ви запозная с Междинния доклад, който беше приет от Временната комисия:
„Народното събрание на Република България на свое заседание от 3 октомври 2012 г. прие Решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март
2012 г.
Задължение на комисията е да разкрие всички обстоятелства и факти по договарянето, документалното оформление, административното изпълнение, осигуряването на финансиране на проекта и привличането на стратегически инвеститор по проекта „АЕЦ „Белене”.
Изключително високият обществен интерес по изграждането на най-големия енергиен проект в Република България в най-новата й история обуславя нуждата от запознаване с отделните решения по проекта, с действията на длъжностните лица, които са били отговорни за вземането на решения по проекта, и техните изпълнения. В тази връзка и с оглед значимостта на разглежданата тема, както и с цел повишаване на публичността и възможността на българските граждани да се запознаят в детайли с работата на комисията, с представените факти и обстоятелства се взе решение Българската национална телевизия и Българското национално радио да излъчват пряко заседанията на комисията.
До този момент Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март 2012 г. проведе 11 заседания, на които се разгледаха около половината от постъпилите документи. Бяха анализирани основните решения и действия по проекта „АЕЦ „Белене” както по отношение спазването на действащите към дадения момент нормативни изисквания, така и на изискванията за целесъобразност и ефективно управление на средствата на едно публично дружество, собственост на държавата.
В отговор на изпратените запитвания от комисията и в поставения срок се получиха осем писма със съответните приложения и документи с общ обем около 10 000 страници, свързани с проекта.
Сред получените документи особен интерес предизвика разглеждането на предоставените от Агенцията за държавна финансова инспекция доклади с редица констатирани нарушения във връзка с осъществяването на проекта „АЕЦ „Белене”: Доклад от 28.09.2009 г., Доклад от 30.07.2010 г., Доклад от 12.10.2011 г. и Доклад от 11.04.2012 г.
На заседанието на комисията, проведено на 30 октомври
2012 г., Теменужка Петкова – директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, запозна присъстващите народни представители и гости с основните констатации в предоставените доклади, съставени при извършване на финансови инспекции на Националната електрическа компания, Българския енергиен холдинг и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
При извършената проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки, по отношение на проведената през
2005 г. обществена поръчка, свързана с избора на изпълнител за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на блокове първи и втори на АЕЦ “Белене”, както и сключеното споразумение и всички допълнения към него, се направиха няколко основни констатации.
На първо място, в обявената процедура по договаряне с обявление, в нарушение на разпоредбите на действащия към онзи момент Закон за обществените поръчки, не са договорени всички основни параметри на договора за инженеринг, доставка и строителство – предмет на проведената процедура по обществена поръчка. Неизяснените въпроси са свързани основно с плащането за ключови събития, с графиците за плащане и с определянето на формулата за ескалация. Посочените параметри остават недоговорени и при подписването на Споразумението от 29 ноември 2006 г. От него ясно се вижда, че към момента на подписването му преговорите между страните не са приключили и посочените по-горе основни параметри на договора подлежат на доуточняване. В споразумението се поставя допълнително и 12-месечен срок, в който да се приключат преговорите по окончателния договор за инженеринг, доставка и строителство на АЕЦ „Белене“.
На второ място, Съветът на директорите на Националната електрическа компания единодушно взема решение с Протокол № 42 от 30 октомври 2006 г., с което упълномощава главния изпълнителен директор и изпълнителния директор да сключат договор за инженеринг, доставка и строителство на АЕЦ „Белене” с класирания на първо място „Атомстройекспорт” за сумата от 3 млрд. 997 млн. 260 хил. евро. В доклада на агенцията се установява, че по смисъла на Закона за обществените поръчки и взетото решение на Съвета на директорите на Националната електрическа компания няма подписан договор за инженеринг, доставка и строителство на АЕЦ „Белене”, а на 29 ноември 2006 г. се подписва споразумение, по силата на което страните се задължават да продължат преговорите по някои недоговорени до този момент условия, сред които е формулата за ескалация на цената, която е следвало да се договори между страните до 31 май 2007 г. на базата на ЕВРОСТАТ и което да направи крайната цена на проекта определяема. Дори и след изтичане на посочените срокове, няма договорена формула за ескалация и цената остава неопределяема. Със споразумението се възлагат предварително част от дейностите по проекта на стойност 193 189 000 евро, което е грубо нарушение на Закона за обществените поръчки. Изплатени са и суми при подписването на споразумението.
По повод посоченото народният представител Иван Иванов изрази съгласие с констатациите за извършените нарушения и заяви, че поемането на това задължение и изплащането по споразумението на средства за предварителни дейности, без да е сключен окончателен договор, са нарушение на процедурата по Закона за обществените поръчки. Народният представител Марио Тагарински зададе уточняващи въпроси за формулата за ескалация, дали тя е била заложена при определяне на изискванията за обществената поръчка и дали е окончателно договорена. В отговор госпожа Петкова изтъкна, че тази формула е била заложена в обществената поръчка и не е окончателно договорена. В последващи заседания народният представител Петър Димитров посочи, че ако са били финално договорени всички клаузи на договора при подписване на споразумението, то привличането на стратегически инвеститор би било силно затруднено и ангажиментът би се поел изцяло от НЕК, както и че това е еволюционен проект, което предполага постоянното му развитие. В отговор представителите на Агенцията за държавна финансова инспекция изразиха становище, че ядрените съоръжения не попадат в изключенията на закона, като посочиха и конкретна аргументация за това. Народният представител Иван Иванов изрази съгласие с представените от АДФИ констатации, а народният представител Станислав Иванов подкрепи становището, че без договор за инженеринг, доставка и строителство са възлагани отделни части от поръчката в нарушение на закона и проведената процедура.
На следващо място, клауза от споразумението предвижда възможност възложителят във всеки един момент да прекрати преговорите с „Атомстройекспорт” и да пристъпи към преговори с втория в класирането, което е още един сериозен порок в областта на обществените поръчки. Законът позволява това да се случи единствено и само при отказ на класирания на първо място изпълнител да подпише договора за обществена поръчка. На заседанието от 10 януари 2013 г. се посочи и конкретният текст от споразумението, който предоставя на НЕК тази възможност.
Сериозен акцент в споменатия по-горе доклад се поставя върху подписването на Допълнение № 3 към споразумението от 2006 г. през месец юни 2008 г., с което НЕК възлага на „Атомстройекспорт” да извърши дейности по разрушаване и демонтиране на съществуващите сгради и конструкции, намиращи се на територията на АЕЦ “Белене”, които не могат да се интегрират в проекта.
Категорично е установено, че въпреки наличието на всички необходими предпоставки за провеждането на обществена поръчка за дейностите по Допълнение № 3 към Споразумението, в нарушение на закона такава не е проведена, а главният изпълнителен директор и изпълнителният директор са подписали договор с „Атомстройекспорт”. Народните представители Румен Овчаров и Петър Димитров попитаха от кого се поема риска от некачествено изпълнение и закъснение в графиците при провеждането на обществена поръчка за избор на изпълнител за дейностите по разрушаването, ако освен „Атомстройекспорт” друг извърши това. Те допълниха, че само главният изпълнител може да направи оценка на подлежащите на премахване сгради и конструкции. В отговор на поставените въпроси, госпожа Петкова заяви, че законът императивно посочва определени предпоставки за провеждането на такава процедура, които в случая са налице.
Господата Любомир Велков и Мадрик Папазян представиха становище, че достъпът до площадката е ограничен по силата на сключеното през 2006 г. споразумение и че в него е предвидено тези дейности да се извършат от и под контрола на „Атомстройекспорт”, но цената им се определя и заплаща поотделно. Народният представител Диан Червенкондев изрази становище, че с тази клауза цената на договора се увеличава и излиза извън предоставения мандат за действия от Съвета на директорите на НЕК съгласно решение на съвета на директорите, прието с Протокол № 42 от 30 октомври 2006 г. Със сумата на Допълнение № 3 се надхвърля одобрената цена от 3 997 260 000 евро със сумата от 109 004 179 евро. Народният представител Иван Иванов изрази становище, че преговори по цената на допълнението не са провеждани и че предложената цена е била приета, без да се направи опит за нейното намаляване.
Друг от представените доклади обобщава резултатите от финансова инспекция, която е извършена в НЕК със задача да провери как са отчетени приходите от продажбата на оборудването, което няма да бъде интегрирано в проекта АЕЦ “Белене”.
В споразумение от 29 ноември 2006 г. страните са се договорили, че оборудването, което няма да бъде интегрирано в проекта „АЕЦ “Белене”, ще бъде изкупено от „Атомстройекспорт” и че това изкупуване ще бъде обект на отделни преговори. При провеждане на подобни преговори Правилникът за реда за упражняване правата на собственост на държавата в капитала на търговските дружества с държавно участие в капитала императивно задължава началната цена на преговорите да бъде определена в оценка на лицензиран оценител. В доклада се констатира, че оценка от лицензиран оценител не е получена. Налична е само оценка от архитект-инженера Уорли Парсънс, която определя пазарната цена на оборудването в размер на 295 млн. евро, като отчита и фактора, че то е произведено преди и съхранявано в рамките на 20 години. За определяне на цената на оборудването консултантът е посочил, че е използвал информация от: собствената си база данни, в резултат на натрупан опит; от оферти за различни подобни системи и инсталации; от цени на реализирани подобни сделки (вкл. АЕЦ “Козлодуй“).
Определените по този начин цени са съпоставени с цените по първоначални договори за доставка на оборудване за АЕЦ „Белене“ (1984 - 1990) и с „техните балансови стойности, разработени от лицензиран оценител по машини и инсталации през 2004 г.“ Не се установяват никакви доказателства, които да потвърждават провеждането на преговори между страните, и не е обоснована по никакъв начин по-късно посочената в договора цена за оборудването от 205 млн. евро, с 90 млн. евро по-ниска от определената от архитект- инженера по проекта.
Като следващо сериозно нарушение се констатира, че изпълнителните директори на Националната електрическа компания са подписали рамков договор за продажба на неподлежащото на интеграция оборудване на 28 ноември 2007 г. с „Атомстройекспорт”, както и Допълнение № 1 към него от 12 декември 2007 г., без да са имали изискваното към този момент законово разрешение от принципала – министъра на енергетиката.
В подписания на 28 ноември 2007 г. Рамков договор ясно е посочена датата на подписването му, а Допълнение № 1 към него безспорно потвърждава датата на договора – 28 ноември 2007 г. Разрешение от принципала за подписването се получава едва на 13 декември 2007 г. с Протокол РД-21-531/13 декември 2007 г. на министъра на икономиката и енергетиката, прието по предложение на Съвета на директорите на Националната електрическа компания ЕАД, с взето решение по т. 1 от Протокол № 43/04 декември 2007 г. –и двете категорично след подписване на рамковия договор.
На трето място, в доклада се констатира неспазване на решение на Съвета на директорите на Националната електрическа компания по т. 1 от Протокол № 43/04 декември 2007 г. и на решение на принципала по протокол РД-21-531/13 декември 2007 г., с което се определя намаляване на цената на оборудването с документираните разходи по обследване, ремонт и други разходи, както и на т. 2 от същия протокол, с което се задължава сделката да се извърши при пълна защита на интересите на дружеството. До момента на приключване на проверката изплатените суми за разходи не са били документирани и доказани, а продажната цена е намалена необосновано със суми в размер на близо 77 млн. евро, определени в нарушение на поставените предварително изисквания с подписването на всяко отделно допълнение. Впоследствие и в хода на проверката в официално писмо от „Атомстройекспорт” се казва, че тези суми не са окончателни и могат да се предявят допълнителни документи за извършени от „Атомстройекспорт” разходи, които съгласно подписаното рамково споразумение са изцяло за сметка на Националната електрическа компания. Разходооправдателни документи от „Атомстройекспорт” не са представени въпреки отправеното изрично искане за това. В Националната електрическа компания са отчетени общо приходи от продажба на оборудване в размер на 87 612 525 евро, а прихванатите разходи по договорените дейности са в размер на 77 172 475 евро. От тях: за услуги по митническо освобождаване на оборудването и пускането му в свободно обръщение на територията на Руската Федерация – общо 14 945 786 евро; за транспортно застраховане – общо 329 745 евро; товарене, транспортиране на оборудването и техническа документация до получателя им и разтоварване – общо 11 767 468 евро; изследване на оборудването и провеждане на ремонтно-възстановителните работи на територията на Руската Федерация – общо 50 129 521 евро.
Друго основно задължение на „Атомстройекспорт” в подписаното рамково споразумение е да изкупи, изнесе и заплати цялото оборудване от площадка „Белене”, което няма да бъде интегрирано в проекта съгласно изготвен опис от съвместен оценъчен комитет. Към момента на проверката оборудване на стойност 40 215 000 евро не е изнесено от площадката на централата и не е изплатено от купувача, което е в противоречие с поетите задължения.
В дискусията народните представители Диан Червенкондев, Иван Иванов, Станислав Иванов изразиха съгласие с посочените констатации от АДФИ.
Народният представител Диан Червенкондев отхвърли тезата на господин Папазян и заявените позиции на господин Овчаров и господин Петър Димитров, че освен на „Атомстройекспорт” е нямало на кого да бъде продадено това оборудване.
Председателят на комисията Диан Червенкондев представи на вниманието на комисията официално писмо – искане, от АЕЦ „Козлодуй” за участие в процеса на договаряне за оборудването със заявено желание за закупуването за нуждите на АЕЦ „Козлодуй“ на основни компоненти, които няма да бъдат интегрирани в АЕЦ „Белене”. Искането на българската електроцентрала е заявено преди сключването на рамковия договор с „Атомстройекспорт”. В отговор господин Папазян заяви, че вече е било договорено то да бъде продадено на „Атомстройекспорт”.
На въпроса на народния представител Станислав Иванов защо не е поискано разрешение за продажба преди подписването на договора и след като оценъчният комитет е приключил работата си, се отговори, че тогава договорът е бил парафиран, а е подписан на по-късна дата. Народният представител Петър Димитров попита за колко е закупено продаденото оборудване, а народният представител Румен Овчаров изтъкна аргументи за разликата в началната цена при преговорите, като посочи че първоначално руската страна е предложила сума от 60 милиона евро срещу исканите от българската – 295 милиона евро. Народният представител Диан Червенкондев изтъкна, че въпреки изричната договореност между страните, част от оборудването все още не е взето и платено от руската страна. Господин Станислав Иванов попита дали оборудването е било оценено по отделни позиции, или в цялост. В отговор госпожа Петкова потвърди, че отделни цени на оборудването не са договорени при подписване на Рамковия договор за продажбата му.
След 9 септември 2011 г. са предприети действия от новото ръководство на Националната електрическа компания, с които се оспорва размерът на недокументираните разходи и се пристъпва към принудително изпълнение на неизпълнените задължения от страна на „Атомстройекспорт”.
В останалите два доклада се представят констатации за нецелево разходване на част от целево предоставените от бюджета на Република България 300 млн. лева за покриване на вноската в уставния капитал и предстоящите увеличения на капитала на съвместно дружество между Националната електрическа компания ЕАД и RWE Пауър – избран за стратегически инвеститор, което да реализира проекта „АЕЦ „Белене“. Твърденията на бившите главен изпълнителен директор и изпълнителния директор на Националната електрическа кампания, изпълняващи длъжността по време на предоставянето на посочените 300 млн. лева, че с изплащането на такава сума на „Атомстройекспорт” е изпълнена целта, за която са предоставени, противоречи на докладна записка от господин Л. Велков до министъра на икономиката и енергетиката с № 04 07 404/08 декември 2008 г. В нея се казва, че „Относно плащанията по подписаното Допълнение 5, Националната електрическа компания предвиждаше покриването им да бъде осигурено съвместно от Националната електрическа компания и RWE чрез съвместни вноски от всеки по 150 000 000 евро в новорегистрираното дружество Енергийна Компания „Белене”. Такава нова, юридически самостоятелна проектна компания за осъществяване на проекта „АЕЦ „Белене” не е създадена”.
В дискусията по посочената констатация взе участие народният представител Петър Димитров, който изрази становище, че предоставената сума е преведена в цялост на „Атомстройекспорт”, с което е изпълнено и предназначението на отпуснатите средства. Народният представител Иван Иванов изрази съгласие с представените нарушения и с факта, че сумите не са изразходвани по предназначение. Народният представител Диан Червенкондев допълни, че от предоставените средства не е следвало да се изплащат текущи задължения на компанията и че сумите са изразходвани, без да е създадено съвместно дружество, което потвърждава констатираните нарушения.
На следващите заседания на комисията бяха поканени Любомир Велков и Мадрик Папазян за участие в дискусията и предоставяне на възможност да представят своята позиция по направените констатации и извършените от тях действия, в качеството им на бивши представляващи Националната електрическа компания. Гости на заседанията бяха и настоящите представляващи Националната електрическа компания, Българския енергиен холдинг и други.
Относно направената констатация, че в нарушение на закона не са договорени всички основни параметри в споразумението, бившите ръководители на Националната електрическа компания изразиха тяхно собствено тълкуване на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите във връзка със Закона за обществените поръчки, като застъпиха тезата, че целта на поръчката е да се постигне съглашение между страните и в този смисъл е изпълнен Законът за задълженията и договорите.
Бившите ръководители на Националната електрическа компания представиха също своето виждане, че основните клаузи на споразумението са окончателно договорени, които тези не бяха приети с консенсус от народните представители, членове на комисията, тъй като не бяха представени ясни доказателства в подкрепа на изразените становища. Нещо повече, при разглеждането на Споразумението от 29 ноември 2006 г. членовете на комисията констатираха редица основни задължения в него, които подлежат на допълнително доуточняване по силата на самото споразумение. При разглеждане на споразумението се потвърди и констатацията, че то предоставя възможност преговорите да бъдат прекратени и да се пристъпи към преговори с класирания на второ място участник.
Относно подписването на Допълнение № 3 от 10 юни 2008 г. и констатираното нарушение на Закона за обществени поръчки с непровеждането на процедура по него бившите ръководители на Нациоаналната електрическа компания представиха аргументи, че Националната електрическа компания не би следвало да провежда такава с оглед графиците, качеството и сложността на изпълнение на предвидените дейности по разрушаване. Това твърдение не получи аргументирано обяснение и не бе прието с консенсус от народните представители, тъй като не се представиха аргументи, доказващи спазването на изискванията на закона.
Във връзка с подписването на Рамковия договор за продажба на наличното и неподлежащо на интеграция оборудване и необосноваността на цената, бившите ръководители на НЕК дадоха обяснението, че това е така, защото по тяхна информация няма лицензиран оценител в България, който да предостави подобна оценка. Въпросните лица обаче не представиха доказателства, че са направили какъвто и да е опит за търсене на лицензирани оценители на национално и на международно ниво на консултантските услуги, с оглед зашита на националните интереси. Като допълнителен аргумент относно констатациите за получените суми от страна на купувача, договорената цена и оправдаващ разликата между нея и оценката на архитект-инженера, бившите ръководители на НЕК цитираха балансовата стойност на това оборудване като драстично по-ниска от реално получените суми. Това също не бе прието за причина, обосноваваща цената, посочена в сключения рамков договор за продажба на оборудването. Като допълнително обяснение на констатацията, че изпълнителните директори са подписали Рамков договор от 28 ноември 2007 г., без да са имали разрешение от принципала, се изрази становище, че подписите са положени фактически след 13 декември 2007 г., когато е получено разрешението. Това твърдение не беше потвърдено при прегледа на подписаните документи и не бе доказано обективно. При разглеждане на посочения документ не бяха открити факти в подкрепа на това обяснение, тъй като подписаното на 12 декември 2007 г. Допълнение № 1 към посочения договор също предхожда официалното разрешение на принципала, което е дадено на 13 декември 2007 г. и изрично потвърждава датата на сключване на Рамковото споразумение за продажба на наличното, неподлежащо на интеграция оборудване от 28 ноември 2007 г.
Отделно бяха изразени и становища, че едно ядрено съоръжение не е стандартна доставка на стоки и услуги, а е уникален проект за определена площадка, което до момента няма аналог в страната, което прави рамките на Закона за обществени поръчки тесни, и че договорите са сключени по ФИДИК, което води до разминаване със закона.
Многократното споменаване на отношенията между НЕК – ЕАД и стратегическия инвеститор по проекта RWE „Пауър” в заседания на комисията и значимостта на събитията по избора, преговорите, съвместните действия и отказа от страна на инвеститора за участие фокусираха интереса на членовете на комисията върху разглеждане и обсъждане на получените документи, отразяващи отношенията на НЕК и инвеститора. На закрито заседание, проведено на 10 януари 2013 г., бяха разгледани постъпилите документи, отразяващи развитието на отношенията между RWE и НЕК.
При разглеждане на процедурата по избор на стратегически инвеститор и избора на RWE за такъв, интерес за членовете на комисията породи протокола на Съвета на директорите на НЕК под № 31 от 29 септември 2008 г. и доклада към него. В края на доклада се представят в сравнителна таблица основните изисквания на кандидатите за партньори по проекта, като се представя и оценка на предложенията им. Още тук е отразено изискването на РВЕ всяко действие по проекта да се извършва съвместно от страните от датата на влизане в сила на споразумението между тях. Като друго изискване RWE заявява, че не приема удължаване на работите по предварителното споразумение за ИДС като възможна опция, в случай че не се достигне до финансово приключване преди завършване на работите по предварителното споразумение за изграждане, доставка и строителство. Впоследствие на 8 декември 2008 г. в докладна записка от Любомир Велков до Петър Димитров с вх. № 04-07-404 от 8 декември 2008 г. главният изпълнителен директор на НЕК информира министър Димитров за развитието на отношенията с RWE и постигнатите договорености. Като основен момент се очертава изискването от стратегическия партньор да има изрична клауза в бъдещото споразумение между тях, която му предоставя възможност да излезе от проекта във всеки един момент до финансовото му приключване. Изискването за подобна клауза обосновава с неприемане на условията, договорени за Допълнение № 5, което въпреки несъгласието и поставените условия от RWE е подписано на 5 ноември 2008 г. към Споразумението от 29 ноември 2006 г., както и поради факта, че иска окончателното инвестиционно решение да се вземе след уточняване на всички клаузи и подписването на договор за инженеринг, доставка и строителство на АЕЦ „Белене“ и окончателното структуриране на финансирането на проекта. Допълнително поставено условие е и че при учредяване на съвместно дружество РВЕ ще покрие само акционерния си капитал в размер до 10 млн. евро. Вследствие на така поставените условия се коментира, че всички плащания по проекта следва да се поемат от Националната електрическа компания, в разрез с предварителните предвиждания разходите да се поделят по 150 млн. евро от Националната електрическа компания и РВЕ, като делът на НЕК е следвало да се обезпечи чрез увеличаване на капитала във връзка с решението на Министерския съвет.
В комисията се отбеляза фактът, че въпреки изразеното още в преговорния процес несъгласие от РВЕ да не се предприемат действия по удължаване на сроковете и работите по Споразумението от 29 ноември 2006 г., още преди 29 септември 2008 г. - на 5 ноември 2008 г. е подписано Допълнение № 5 за поръчка на оборудване с дълъг срок на изработка, което обуславя и несъгласието с договореностите в него от страна на РВЕ. Поетите от Националната електрическа компания ангажименти по Споразумение № 5, в разрез на договорените условия с RWE, е за сумата от 230 млн. 575 хил. 411 евро, в плащането на които немският концерн категорично отказва да участва.
На 19 декември 2008 г. е подписано споразумение за създаване на съвместно дружество между RWE „Пауър” и НЕК – ЕАД. Още в първоначалната процедура за избор на стратегически инвеститор от 2008 г. и при подписването на самото споразумение са предвидени редица събития и срокове при неспазването на които се позволява на стратегическия инвеститор да прекрати изцяло, без неустойки и допълнителни ангажименти участието си в Проекта АЕЦ „Белене”. Предвижда се възможност за изход, ако до 31 юли 2009 г. не се осигури структуриране на финансирането на проекта и ако договорът за инженеринг, доставка и строителство с „Атомстройекспорт” за проекта „АЕЦ „Белене” не се подпише до 30 септември 2009 г. , както и редица други условия.
В развитие на отношенията с писмо от 25 март 2009 г. от РВЕ до НЕК с вх. № 99-00-225 от 25 март 2009 г. се изразяват притеснения от страна на стратегическия инвеститор за липсата на съвместен фокус към успеха на проекта, което вече е довело до закъснения при решаването на ключови въпроси, включително и по финансовото структуриране на проекта. RWE подчертава, че частта на НЕК ще бъде около 5 милиарда евро, като настоява в най-кратки срокове Националната електрическа компания да покаже готовност да осигури своя дял от финансирането. Същевременно има и много малък напредък по поставените задачи във връзка с подписването на договора за инженеринг, доставка и строителство с „Атомстройекспорт”. Като допълнение се изразява становище, че се водят преговори с „Атомстройекспорт” без участието на стратегическия инвеститор, което е нарушение по споразумението между Националната електрическа компания и RWE. В следващо свое писмо от 23 март 2009 г. РВЕ се противопоставя категорично на подписването на допълнения 6 и 7.
На по-късен етап с писмо, изпратено на 8 юли 2009 г., вх. № 99-00-453 от 14 юли 2009г. в НЕК, RWE излага становище, че обхвата на работата и бюджета по проекта за 2009/2010 г. трябва да бъде по-малък от 212 млн. евро. Със същото писмо RWE информира, че съгласно договора ще даде гратисен период на НЕК за постигане на общ финансов подход до 30 септември 2009 г., тъй като на 31 юли 2009 г. изтича срокът за постигане на това условие по договора и това се явява предпоставка за излизане на RWE от проекта. Изключително важно е до тази дата да се влезе в тристранни преговори с „Атомстройекспорт” във връзка с ключови за финализирането на Договора за доставка и строителство в следните аспекти: разпределение на риска, окончателно договаряне на формулата за ескалация, времеви графици, както и условия и графици на плащанията.
На 13 юли 2009 г. в свое писмо с вх. № в НЕК 99 00 458/15.07.2009 г. РВЕ информира, че подходът за съвместно финансиране, предвиден в споразумението с НЕК, не може да бъде изпълнен при текущата финансова ситуация, ограниченото банково финансиране, възможността за привличане на не повече от 5 млрд. евро външно финансиране за проекта, което зависи от външни кредити от Франция и Германия, зависещи от потвърждаване на споразуменията за подизпълнение с „Атомстройекспорт”, както и предоставяне на гаранции за сумите по кредитите и гаранции за завършване на проекта.
Ясно се изтъква, че общият обем на разходите по проекта ще бъдат над 10 млрд. евро, а делът на НЕК за 51% дял от общата компания ще бъде около 5,4 млрд. евро, от които компанията следва да финансира със собствени средства не по-малко от 2,8 млрд. евро. Тук РВЕ официално предоставя на НЕК гратисен период за изпълнение на задължението за финансово приключване на проекта до 30 септември 2009 г. и предупреждава, че при непостигане на посочените условия РВЕ ще упражни правото си на предизвестие за излизане от проекта „АЕЦ „Белене”. Във връзка с посоченото поставя и условия към НЕК да представи доказателства за възможността си да финансира дела си и график за осигуряване на необходимите средства.
На 27 октомври 2009 г. с писмо, връчено чрез нотариус, Акт № 65, том VIII, регистърен номер 11782, след изтичане на предоставения от РВЕ срок дружеството прекратява договора за съвместно сътрудничество от 19 декември 2008 г. Като основание се посочва неизпълнение на Съществено условие № 2 от договора – постигане на споразумение за съвместен подход за финансиране на проекта, и № 6 – неподписване на договор за инженеринг, доставка и строителство с АСЕ, които представляват сьбития за напускане съгласно чл. 7 от Договора за съвместно сътрудничество.
На същото заседание на комисията от 10 януари 2013 г. госпожа Петкова посочи конкретни текстове от подписаните между НЕК и „Атомстройекспорт” документи, ясно доказващи констатираните основни нарушения в докладите.
По предложение на народния представител Иван Иванов и след проведено гласуване със седем гласа „за”, един глас „против” и без „въздържали се” се взе решение комисията да представи на Народното събрание на Република България Междинен доклад за дейността си във връзка с предстоящия на 27 януари 2013 г. национален референдум.
С оглед възложената задача комисията с осем гласа „за”, три „против” и без „въздържали се”
РЕШИ:
1. Приема Междинен доклад за дейността на комисията до 15 януари 2013 г. с приложения проект за решение.
2. Възлага на председателя на комисията да внесе приетия Междинен доклад по т. 1 с приложения проект за решение в Народното събрание на Република България:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за приемане на Междинен доклад на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март
2012 г. за периода на дейност на комисията до 15 януари 2013 г.
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Междинен доклад за дейността на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта „АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март
2012 г. до 15 януари 2013 г.” Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Червенкондев.
Колеги, с оглед часа в момента, предлагам да направим почивка, след което да започнем с разискванията по доклада и проекта за решение.
Обявявам почивка до 11,25 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, заседанието продължава! Преди почивката чухме Междинен доклад на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по Проекта АЕЦ „Белене” от 2002 г. до края на месец март 2012 г.
Сега откривам дискусията.
Господин Петър Димитров, слушаме Ви, а след него господин Лаков.
Петър Димитров (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Междинен доклад на Временна комисия – такова чудо не е имало и аз честно казано очаквах да няма, но виждате, че има такъв доклад. Като се замислих, названието „междинен доклад” е много сполучливо, тъй като периодът за работата на комисията е от 2002 г. до 2012 г., а в този доклад се обхваща периодът от 2005 г. до 2009 г. Точно междинното управление на кабинета Сергей Станишев, за да се превърне в политически пасквил, политическа атака и атака срещу референдума, който трябва да се проведе в неделя.
Няма да се задълбочавам. Като цяло е фалшив доклад, с фалшиви аргументи... (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Ще имате думата да се изкажете, ако можете.
Слаби, но предани на властта актьори – виждам госпожа Маргарита Петкова, изпълнителен директор на АДФИ. Изключително предан човек, посветила се е на изгарящата кауза на ГЕРБ – дано да не изгорите заедно с каузата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Димитров, обръщам Ви внимание – без лични нападки. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Нека се придържаме към добрия парламентарен тон.
Петър Димитров: Искам да дам пример – целият доклад се гради върху докладите, които е направила.
Напомням, че от 24 акта на въпросната Агенция за държавна финансова инспекция спрямо община Смолян съдът е отхвърлил 24. От тази гледна точка разбирате каква ще е коректността...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Димитров, отправяте лични нападки, имате думата за изказване по обстоятелствата и данните в доклада.
Петър Димитров: Говоря за институцията, която е готвила докладите, госпожо председател, а не говоря за нейната председателка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Институцията е така наречената от нас „временна комисия”, ако тя може да бъде институция.
Петър Димитров: Да си извадя картата, ако ще се изказвате Вие? (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз желая Вие да се изказвате, но да говорите по същество, а не за каквото Ви дойде наум, например.
Петър Димитров: Като свършите, ще продължа.
Най-интересното е, че на комисията не беше поканен представител на „Атомстройекспорт”, представител на RWE, няма го БАН, няма ги учените, няма ги академиците, няма го „Булатом”, няма ги управляващите министри – госпожа Маргарита Петкова, в единствено число. Вчера беше докаран още един актьор – един руски Кашпировски, който въртя, въртя и накрая ни каза: „Момчета, не се безпокойте, нали тук ще минават и други руски газопроводи. Като Ви трябва електроенергия, ще си направите парогазови централи и няма да имате кахър. Сега се къпете в електроенергия, така че не правете такова нещо.”
Няма да се спирам подробно на доклада, тъй като си признавам, че не се отнасям сериозно към него.
„Няма окончателен договор” – пише в доклада. Аз питам: кои са условията, за да има окончателен договор? Те са три и са прости.
Одобрение от Европейската комисия. Към момента на приключване на процедурата по ЗОП, имаме ли такова одобрение?
Второто условие – завършен технически проект. Завършеният технически проект – тук подсказвам идеи на управляващите – е чак в началото на 2012 г. Това би могло да бъде българска претенция срещу изпълнителя, в това число и в арбитража в Париж, но ние не се сещаме него да го размахваме, тъй като не можеш да подпишеш окончателен договор, след като не знаеш точно какво ще правиш.
И стратегическият инвеститор, за който след малко ще кажа две думи.
Цената, пише в доклада, остава неопределена. В Допълнение 5 изрично се записва, че това, което се прави в Русия, и това, което се прави в България – ще се индексира с индекса на България, а това, което се прави в Германия и във Франция – ще се индексира с индекса ЕВРОСТАТ. Ясно и просто.
Знаем коя дата сме – 22 януари 2012 г., знаете каква е комулативната инфлация, безкрайно лесно е да изчислите цената – 3 млрд. 997 евро, за колкото е договорено, работите с инфлацията и се получава изчислимата цена, а не това, което пише в доклада към момента – тя е 5 млрд. 130 млн. евро.
Разрушаване и демонтаж. Там е безкрайно интересна позицията на госпожа Петкова. Значи, защо не сме поканили някой с чуковете, които да разрушат набързо, евтино и да използват желязото за вторични суровини? Не може, тъй като „Атомстройекспорт” трябва да каже – това ще го разрушиш, пък това няма, това ще го ползвам, пък това няма.
Няма такова нещо. Там, ако някой влезе, нарушава се ангажиментът на „Атомстройекспорт” да направи всичко, да предаде под ключ – падат гаранциите. Изобщо не строиш някаква барака или хотел, а строиш ядрена централа, която ще обслужва България за сто години.
В същото време дори не са проверили разходите: къде са отишли тези пари, които са дадени за разрушаването? Те в крайна сметка са дадени на български фирми. Елементарно е било да се провери на тези фирми, които са разрушавали, колко им е платено – има ли съответствие, или няма съответствие. Дума няма за това в доклада.
Приходи от продажбата на оборудването. Там се заявява, че всичко е пристъпено. На нищо не отговаря. Напомням Ви, че консултантът е дал цена от 295 млн. евро – консултантът „Парсънс”, специално нает, за да консултира НЕК. Закупено е оборудването за 70 млн. долара. Седемдесет милиона долара! Първоначалната цена, която предлага „Атомстройекспорт” при преговорите, е 60 млн. евро. Значи на „Парсънс” е 294, на „Атомстройекспорт” е 60 милиона. Договарят се или си стискат ръцете на 204 милиона – с плюс 144 милиона над това, което предлага „Атомстройекспорт”, и с минус 91 милион от това, което предлага „Парсънс”. И обявяваме, че там едва ли не има престъпление. Значи огромен пропуск. Тогава тези от „Атомстройекспорт”, които са подписали, разбира се, че трябва да са зад Урал, а не да се намират в европейската част на Русия.
В крайна сметка, напомням, купено е за 70 млн. долара, получени са 87,6 млн. евро. Вие сами съдете дали е било добро, или не е било добро.
Премиерът многократно говори как сме виновни, че не сме направили проекта необратим. Вика: „Защо не направихте, бе? Така че аз сега да не мога да кажа „не” и да го направя „Белене”?” А тук в доклада се критикува Допълнение 3, където сме дали 230 млн. евро авансово, за да поръчаме оборудването с дълъг срок на изготвяне, за да може, като дойде време да се монтира първият реактор – той да е готов, а не тогава да го поръчаме.
Какво по-необратимо от това, братя българи?! Дал си една купчина пари, направили са ти оборудването и ти казваш: „Не ща го това оборудване, тъй като имам някои други съображения”.
От 1 януари тази година І-ят реактор трябваше да работи, да произвежда електроенергия и да връща заеми и други харчове. От 1 януари догодина трябваше да работи и ІІ-ят реактор. Това е простата истина и Вие носите отговорност за това, че тези реактори не работят и няма да работят.
Имам още една бележка по доклада, тя е комична. Триста милиона лева са дадени от републиканския бюджет за проекта „Белене”. В крайна сметка на втората инспекция е установено, че са похарчени 302 милиона, това си е работа на НЕК, откъде е намерила още 2 милиона, но в доклада се пише, че те не са изразходвани целево. Значи, ако те не са изразходвани целево, трябва да се върнат обратно в бюджета. Нашата държава не е да я подритваме, бе! „Дай да се върнат”, „А, не щем да ги връщаме, те са похарчени вече, няма да ги връщаме!”. Те са неправомерна държавна помощ и щом не са използвани целево, трябва да се върнат, иначе Европейската комисия ще ни направи процедура и ще ни ги вземе в двоен размер. Това е докладът.
В същото време най-важните проблеми, на които трябва да се спре докладът, ги няма, а тъй като ги няма и живите министри, няма кой да питаме. На първо място, 3 години се туткате с този проект – нито подписвате окончателен договор, нито прекъсвате. Три години! Подписали сте 9 допълнения към това споразумение, дето го нямало, и сте платили над 230 млн. евро или около 500 млн. лв. Защо бе джанъм?! Няма да правиш нещо – просто е, или го прекъсваш или обратното – сключваш окончателен договор и продължаваш напред.
Бил прогонен стратегически инвеститор. Разиграхме театъра в закрито заседание. Сега това, което обсъждахме на така нареченото „закрито заседание”, се размахва по всички медии от министъра на икономиката и енергетиката. Те нали бяха за закрито заседание?! Какво стана?! Манипулация, че манипулация. Да кажем нещо там, после да почнем да го предъвкваме.
Щяхме да обсъждаме кореспонденцията между НЕК и RWE. Писал Иванчо на Пенка, само че писмата на Пенка ги няма. (Възгласи „Е-е-е!” от ГЕРБ.) Значи има ги писмата на RWE, няма какво е отговарял НЕК. Той сигурно е писал на патагонски, затова не можем да ги разберем и да ги вкараме. Няма ги писмата на НЕК. В писмата си RWE пита НЕК: „Ти, мой партньоре в „Белене”, ще осигуриш ли финансиране на твоята част или няма да осигуриш?”.
Иван Костов (СК, от място): Колко?!
Петър Димитров: Разбирате какво е отговорил НЕК след изявите на Дянков – че няма да има държавни гаранции, че няма да има държавно ангажиране в никаква степен, че държавата ще слезе на 30, на 20, или на 0%. НЕК е могъл да отговори само едно нещо: „Няма как да осигурим финансирането на проекта”. И RWE си взима шапката и напуска България. Кой илюзионист си мисли, че този проект е по силата само на НЕК?! Активите му са само за около 3 млрд. евро – всичките му активи! Собственият му капитал е около 2 млрд. евро, задълженията му са 1 млрд. 900 млн. евро. Как НЕК сам, без българската държава, без БЕХ?! Направихме специално БЕХ, с 8 млрд. активи, за да може да подкрепи проекта „Белене”, да е по-силен финансово и да има по-голям рейтинг, за да получи кредитиране по проекта. Нещо да се случи?! Значи хвърлихме НЕК на кучетата и казахме: „Тази фалирала компания не може да се оправи”, че същото е казал и RWE. Той не може да се оправи с 49%, да търси пари за 100% и 51% от този проект да останат собственост на НЕК или на българската държава.
Така че, мили, скъпи, този отказ прогони RWE от България. Този! Дори през месец юли в цитираното писмо се казва: „Удължаваме с два месеца. Пак Ви питаме: „Ще осигурите ли финансиране или няма да осигурите?”. Отговорът е: „Не, няма да осигурим финансиране”, но питаме: „Защо си тръгна RWE?” Колко е лош, че без финансиране от НЕК, той си тръгнал!
Защо Симеон Дянков не допусна държавни гаранции по кредитирането на проекта?! Защо? Коя е причината?! На няколко пъти искаме той да дойде и да каже пред комисията. Няма го! Водим Кашпировски, но министърът на финансите, който отказва, него не го водим в комисията. Защо?! Обяснете каква е причината?!
Защо след излизането на RWE от проекта не е проведен нов конкурс? Направихте театър с довеждане на някакъв мним инвеститор. Обявете конкурс, то си има процедура! Напуснал единият, имахте предостатъчно време от 2009 г. досега, направете конкурс. Ако няма, няма, ще кажете: „Няма!”. Толкова! Да ни го водите в парламента и след една седмица да се отричате от него като Страстната неделя, разбирате, че не Ви прави чест.
Защо без дебати и без никакво обяснение беше отхвърлено предложението за руско финансиране на проекта? Защо?! Защо Турция може, а България не може?! Кое наложи това?! Защо може да прави „Южен поток” по тази схема, а България не може?!
Завършвам. Защо беше нает официален консултант, за да Ви даде акъл по проекта? Преди да Ви даде окончателния доклад, Вие се отказахте от проекта! Защо?! Докладът ли Ви разтревожи, или какво се случи?
Тъй като времето ми напредна, завършвам. Скъпи колеги, преди всичко от ГЕРБ, пропуснахте златната възможност Вашият лидер да отреже лентичката на „Белене”. След 100 години няма да има и помен от Вас, но не оставайте с проклятието на българския народ, че сте ликвидирали българската ядрена енергетика. Спасете ни от този позор за един век! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Костов – по начина на водене.
Иван Костов (СК, от място): Влиза ли във времето?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Влиза във времето. Отказвате се.
За изказване до момента са се записали господин Лаков от „Атака”, Мартин Димитров – Синята коалиция, и господин Шопов от „Атака”.
Господин Лаков, слушаме Ви.
Венцислав Лаков (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да Ви запозная с моето особено мнение, което представих в комисията „Белене”, което естествено беше отхвърлено от мнозинството, но смятам, че е основателно и хората трябва да чуят за какво става дума.
Не споделям създаването на междинен доклад на комисията, воден от дълбокото ми убеждение, че част от истината за проекта „Белене” се представя изопачено като цялата истина за него.
Във всеки учебник по журналистика се посочва, че фактите трябва да се проверяват поне от три независими източника – това е правило. В случая комисията разчита и се доверява избирателно на факти и съждения само на един източник – Агенцията за държавна и финансова инспекция. В продължение на 11 заседания ние разглеждахме четири доклада на тази агенция. Аз нямам нищо против тях и фактите, които се съдържат. „От данните в докладите обаче не може еднозначно да се твърди, че в тях има редица констатирани нарушения” – това е цитат. Вместо да предприеме действия за изясняване на обективната истина, комисията насочи дейността си единствено върху четирите доклада.
До момента не са приети предложенията на „Атака” за изслушване и проучване на документи от други източници, а такива източници има и макар че извън времето на приемането на това особено мнение, мога да Ви кажа, че от вчера има съобщение от „Росатом”, където се твърди, че нито цената е 10 милиарда, нито че руската страна не е предлагала да се осъществи цялостно финансиране на проекта. Това е официален източник, който изтече вчера.
Съществена и важна информация по темата можеха да дадат бившите министри на енергетиката в периода 2002 - 2012 г. Комисията обаче не ги потърси. Нито един от тях не беше поканен за изслушване.
Вчера настоявах министър Делян Добрев да бъде поканен за изслушване, той не уважи Парламента и комисията и не дойде – предпочете да направи изявление пред журналисти. Ясно защо е така, защото предстои референдум. Не му прави чест на министъра.
Не бяха потърсени становища от Министерството на външните работи, от Държавна агенция „Национална сигурност”, от Национална разузнавателна служба, от Прокуратурата и от други ведомства по проекта „Белене” за корупционни практики при осъществяване му, за да видим къде са отишли тези пари.
Комисията не поиска независимо експертно мнение от специалисти по международно търговско право, които да се произнесат по казуса дали имаме споразумение или договор, а споразумението или договорът е документът, сключен между НЕК и „Атомстройекспорт”. Не беше потърсено и становището на самата руска фирма.
Комисията не е опровергала и не е потвърдила данните на Агенцията за държавна финансова инспекция, цитирани в медиите, че до март 2012 г. от НЕК по проекта са изплатени 383 млн. 816 хил. 717 евро. Интересното е, че 54% от тази сума, от тези 383 милиона, е преведена след втората половина на 2009 г., тоест по време на управлението на ГЕРБ.
Без отговор до момента е въпросът дали е прекратен договорът с „Атомстройекспорт” и колко са действащите към момента анекси и допълнения. Говори се, че са девет, но ние не знаем – комисията не е разгледала тези девет анекса.
Изцяло неизяснени остават политическите причини, довели до оттеглянето на стратегическия инвеститор по проекта с „RWE Пауър”. Не бяха разгледани данните за изразеното желание от руската страна за цялостно финансиране на проекта.
Всичко това са пропуски на тази комисия, в която имам неудоволствието да бъда член.
Посочените пропуски в работата на комисията са само част от мотивите ми да не приема предлагания междинен доклад. Решението за изготвянето му бе взето на закрито заседание. Припомням, че с решение на Парламента комисията трябва да заседава открито и това да се предава по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Не, решението беше взето на закрито заседание, което противоречи на принципа за пълна прозрачност, възприет от самата комисия при създаването й.
Основателно може да се твърди, че целта на междинния доклад е изцяло политическа. Тя е ясна – този доклад днес трябва да повлияе на участниците в референдума за бъдещето на ядрената енергетика.
Искам да Ви кажа нещо лично, извън особеното мнение, че без ядрена енергетика, уважаеми колеги, България няма бъдеще. Както да въртите и да сучете, няма такива аргументи.
Освен това, ние ще загубим тази способност, ако не предприемем действия за възобновяване на проекта, а което е и най-тъжното, погледнато от друга гледна точка – просто думичката „референдум” ще стане мръсна дума, ако той не успее. Благодаря Ви за вниманието.
Още веднъж се обръщам към зрителите - гласувайте в неделя положително!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – господин Червенкондев.
Диан Червенкондев (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Лаков, наистина Вие сте член на комисията. Но от всичко това, което сме правили през изминалите единадесет, вече дванадесет заседания – явно сте отсъствали от час, буквално казано. Защо? Защо направихме закритото заседание, господин Лаков? Защото разглеждахме поверителна информация, а именно целия този набор от документи, от договори, споразумения, допълнения – всичко това, което беше пред Вас, в една оранжева папка с множество номера. Там бяха абсолютно всички договори с броя на допълненията. Всичко това можеше да го разгледате. Знаете, че всички тези документи се намират в нашия кабинет, на комисията, и по всяко време можете да се запознаете с тях. Ние ги разгледахме в това закрито заседание, коментирахме къде са конкретните нарушения, гледахме датите на договорите – има ли окончателен договор, или всички условия по него са спазени? Това беше факт. Затова заседанието беше закрито. Явно, Вие не сте го разбрали.
Всичко, което предстои оттук насетне – ние не приключваме нашата работа, тепърва ще гледаме какво се е случвало след месец март, тоест след 2009 г., в кореспонденцията с RWE, която беше пред Вас в оригинални копия. Разгледахме я и видяхме датите, видяхме кой какво е казал, кога го е казал, защо е излязъл. Защо го казвате по този начин и манипулирате зрителите?
Има междинен доклад и това са само факти, обстоятелства и документи, които наистина трябва да бъдат достояние, за да може да се направи един информиран избор при настоящия референдум. Това са фактите. Наистина, когато коментирате доклада, коментирайте цифрите в него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Лаков.
Венцислав Лаков (Атака): Господин Червенкондев, не съм съгласен с Вас по отношение на закритото заседание. Само преди ден Вашият лидер господин Бойко Борисов и министър Делян Добрев обявиха, че документите вече не са секретни, грифът за секретност бил отпаднал.
Диан Червенкондев (ГЕРБ, от място): А документите за „Атомстройекспорт”?
Венцислав Лаков: Любопитно беше да установим в тези разсекретени документи, че в официално писмо от RWE до НЕК отдолу се мъдри подписът на министър Трайчо Трайков. Така е направено нескопосано, заличено, а после се оказа, че този документ го няма в оригинал. Така че не сте прав, противоречите си и се опитвате да манипулирате отново аудиторията.
Аз Ви казах – трябваше да бъдат потърсени различни източници, които да влязат в този междинен доклад. Аз не оспорвам фактите в него. Оспорвам, че това е едностранчива гледна точка. Трябваше да има и други гледни точки, а Вие не свършихте това, въпреки настояванията на партия „Атака”. Предлагах Ви да поканим министър Трайчо Трайков – предлагах, но не се прие; министър Делян Добрев – вчера, не се прие. Тази бетонна стена Ви прави лоша услуга, защото по този начин Вие се капсулирате и просто обръщате общественото мнение срещу себе си. Просто от инат ще загубите този референдум. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване - народният представител Мартин Димитров.
Мартин Димитров (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Има няколко въпроса, по които ние от Синята коалиция и левицата водим дебат от години, даже отпреди съществуването на партия ГЕРБ.
Така например ние от години твърдим, че централата струва над 10 милиарда евро. Тогава излязоха най-големите леви специалисти и казаха, че това не било вярно, че ние не сме разбирали нищо. Сега, години по-късно, се оказа, че през цялото време тези леви ядрени специалисти са имали в ръцете си документи на авторитетната германска компания RWE, които казват, че цената на централата е над 10 милиарда евро. През цялото време те са имали такива документи, целенасочено са ги скрили от нас и от Народното събрание – сегашното и предишното, и те не са станали достояние на българските граждани.
Тези документи е трябвало да станат публични и хората да преценяват кой казва истината – Синята коалиция, RWE, „Ейч Ес Би Си”, които впоследствие казаха цена, която е над 10 милиарда евро, Институтът за пазарна икономика или от другата страна – само няколкото леви, уж набедени ядрени специалисти.
Това е въпросът, който в крайна сметка този доклад разбулва и става ясно, че централата струва над 10 милиарда евро, което е пряк риск за стабилността на българската държава.
Хора, ще фалирате държавата, ще заплашите сигурността на България, за да реализирате един проект, от който никой няма нужда! Това се получава в крайна сметка.
Вторият въпрос, по който Синята коалиция отдавна има сериозен спор с левите ядрени специалисти, е въпросът защо се е оттеглила RWE? Има ясно писмо, което отново беше скрито от БСП, което отново е трябвало да стане публично. Те са казали така: „Няма договор и няма осигурено финансиране”. Защо крихте тези неща с години? Защо ги криете с години тези неща, а не ги направихте публични?
Румен Овчаров (КБ, от място): Кажи, кажи кой ги крие?
Мартин Димитров: Защото едно правителство и един министър, какъвто сте бил Вие, не е трябвало да криете тези неща. Тук пак Синята коалиция през цялото време е била права, че уважаваната голяма германска компания RWE се оттегля от проекта „Белене”, защото не е било възможно осигуряване на финансиране. Това трябва да го чуе всеки български гражданин. Затова голямата германска компания, която е проучвала, имала е някакъв интерес към този проект, казва – не може да стане. Това казват те: „Не може да стане! Тръгваме си, защото не може да стане – няма как да се осигури финансирането на този проект.”
На трето място, защо Станишев не е подписал този договор? Ще Ви кажа защо не го е подписал. Защото дори БСП, дори Станишев, дори хората, които се представят като най-големите защитници на атомната енергетика и на „Белене”, са разбирали, че този проект ще постави под заплаха българската държава и българската икономика, защото не може да бъде платен. Затова не е подписал договора.
Представете си, Станишев получава един ден писмо от потенциалния инвеститор RWE, че ако няма договор, те си тръгват. И все пак той не го подписва. Защо?! Защото дори той е разбирал, дори БСП са разбирали, дори тези хора, които сега тук играят сценки и театър пред нас, са разбирали, че този договор е невъзможен за изпълнение, че 20 млрд. лв. ще загробят българската държава веднага, че България ще стане Гърция веднага. И са решили по стар комунистически обичай да прехвърлят този горещ картоф на следващото управление, на следващото Народно събрание и тези хора да подпишат. Имали са ясната идея, че ако случайно не се даде подпис, да обвиняват, че другите са виновни за неизпълнението на този договор, който самите те са провалили съвсем целенасочено.
На следващо място, колеги, „Белене” е опасна от сеизмологична гледна точка. Задавал съм на левите ядрени специалисти безброй пъти въпроса защо, ако допълнителният блок на „Козлодуй” е по-сигурен, тръгват да правят ядрена централа. Никога отговор на този въпрос не беше даден и не може да бъде даден. Да имаш нещо по-сигурно, нещо по-евтино и да тръгнеш да правиш на гола поляна, на гьол нова ядрена централа, това означава, че не работиш за интересите на България. Всичко това е синтезирано в този доклад. Въпросът е който има очи, да види, който има уши, да слуша, за да вземе правилното решение. Тази манипулация обаче трябва да спре.
Най-накрая искам да кажа следното нещо. Тук са изброени толкова много нарушения на Закона за обществените поръчки: платени суми, за които не е имало основания да бъдат платени; много нарушения за стотици милиони левове, че се чудя и не мога да разбера наглостта да излезеш тук, да защитаваш този проект и да казваш колко е добър за България, като всеки един от нас, всеки един български данъкоплатец е бил пряко ощетен. Всеки човек, който е беден в момента в България, е беден и затова, че тези хора изхарчиха парите. Всеки човек, който в момента не получава по-висока пенсия, не я получава, защото тези хора изхарчиха парите. (Реплики от КБ.) Всеки човек, който иска сега нови социални плащания, но ги няма, е защото тези хора изхарчиха парите. Това не го забравяйте! (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Реплики?
РЕПЛИКА ОТ КБ: Как не Ви е неудобно?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Други желаещи за изказвания?
Господин Шопов се отказа.
Господин Овчаров, Вие ли искате думата?
Заповядайте.
Румен Овчаров (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Тъй като сега обсъждаме доклад на една уникална комисия, то очевидно и докладът й може да бъде наречен уникален. Уникална е комисията, защото беше създадена с една цел, а всъщност върши точно обратното. Тя трябваше да разследва истината и събитията около проекта „Белене”, а всъщност се занимава точно със скриване на истината и събитията около проекта „Белене” и представянето само на това, което е изгодно на сега управляващите. Уникална е и защото това е единствената временна комисия, която прави междинен доклад. Между другото, решение за междинен доклад Народното събрание, когато създаваше комисията, не е взело и не е решавало. Това е уникална комисия и защото в тази комисия опозицията не се изказва, не й се дава думата да се изказва, ако тя не направи скандал. Затова искам оттук да се извиня на зрителите на предаванията по Националната телевизия за скандалното поведение, което понякога имаме. На нас не ни се дава възможност да говорим.
Не е имало нито един въпрос и нито един доклад от досега разглежданите, който да е бил обсъждан в комисията. Там са задавани само въпроси. На нас ни се даваше право да зададем въпроси – максимум два, и то да не са много неудобни, защото иначе председателят започваше да коментира от своя микрофон и ни отнемаше думата.
Това е комисия, казвам го ясно и то трябва да стане ясно тук на всички, в която се крие информация и не се предоставя на народните представители. Поредният пример в това отношение е информацията по случая RWE. До 19 декември миналата година в комисията имаше едно-единствено писмо от RWE – писмото, с което RWE излиза от проекта – от 27 октомври миналата година, нищо друго. Изведнъж между Коледа и Нова година изглежда дядо Мраз или дядо Коледа изтръска чувала и се намери един кашон документи. Само че в него са само писмата на RWE до НЕК. Писмата отговори на НЕК до RWE ги няма! И още ги няма, и вчера ги нямаше! Няма ги в НЕК, няма ги в Министерството на икономиката и енергетиката! Къде са, господа управляващи, къде са тези писма?! Някой знае ли какво се случва в българската енергетика, след като са изчезнали важни и ключови документи?!
Ето, надявам се, че сега господин министърът ще ни ги покаже.
МИНИСТЪР Делян Добрев (говори встрани от микрофоните): Ето ги.
Румен Овчаров: Той обича да бави едни документи и после да се оказва, че тези документи били секретни.
Комисията е уникална, защото не разгледа абсолютно нищо освен четири доклада на Държавната финансова инспекция, нищо друго! Тези четири доклада в рамките на 154 стр. не представляват повече от 1% от цялата събрана информация. Нищо друго не беше разгледано. Ние не обсъждахме какво правиха господа управляващите четири години по проекта. Ние не обсъждахме каква беше стратегията им. Ние не обсъждахме защо искаха твърда цена от „Росатом”. Какво направиха, след като получиха твърдата цена от 6,3 милиарда? Защо им беше тази цена? Не обсъждахме защо не беше търсен друг стратегически инвеститор. Защо беше отказано руското финансиране – и това не обсъждахме. Не обсъждахме защо все още не знаем прекратен ли е окончателно договорът с „Росатом”, кой и как ще го прекрати, кой и как ще плаща неустойките по този договор. Ние не обсъждахме също така защо не си поискахме неплатените от Русия пари по споразумението за старото оборудване. Не обсъждахме защо не поискахме оправдателните документи за направените от руската страна разходи. Не обсъждахме още много, много неща.
Обсъждахме само четирите поръчкови доклада на Държавната финансова инспекция. Ние също така не извикахме и не изслушахме никой друг, освен госпожа Петкова и нейната заместничка. Ние не извикахме и не чухме господин Борисов да ни каже каква е била стратегията на ГЕРБ по отношение на „Белене”. Не чухме бившия министър Трайков да ни каже каква е била неговата визия и защо още през месец август 2009 г. казва, че България не се интересува от проекта „Белене” на срещата с RWE. Защо още тогава България се отказва от мажоритарното си участие, защо?! Каква е позицията и стратегията на господин Добрев по въпроса? Какво прави той по този въпрос?! Каква е била стратегията на господин Дянков по този въпрос? Не обсъдихме и още много други неща.
Но… вчера обсъдихме. Какво обсъдихме?!
Господин Червенкондев, когато вчера бях в комисията и Ви попитах какъв ще бъде дневният ред на комисията, Вие какво ми казахте? Щели сме да гледаме доклада на Държавната финансова инспекция. Нали така?
Диан Червенкондев (ГЕРБ, от място): Да.
Румен Овчаров: Това беше в 12,00 ч. И какво се оказа в 14,00 ч., какво гледахме?
Диан Червенкондев (ГЕРБ, от място): Имаше доклад.
Румен Овчаров: Гледахме един театър, при който един бивш руски заместник-министър на атомната енергетика, изгонен за нелоялност и нечистоплътно поведение в министерството (реплики от народния представител Диан Червенкондев), доведен от бивш посланик на България в Русия, изгонен от Русия, затова че през цялото време е правил всичко възможно, за да наруши взаимоотношенията между двете страни, които дойдоха в комисията, за да ни разкрият позицията на Русия по проекта „Белене”. Абсурд, театър, цирк, не знам още как да го охарактеризирам. Така че тази комисия няма никаква друга роля, освен да замаже истината по проекта „Белене”. Това Вие се опитвате да правите с всички сили.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Кажи теб за какво те изгониха!
Румен Овчаров: Сега ще Ви кажа и някои от абсурдите, които вече сте направили във Вашия доклад. Казах Ви, че не сте разгледали нито половината, нито даже една трета. Разгледали сте един процент от документите, ако приемем, че четирите доклада на агенцията са документи на комисията. След това има няколко много интересни факта в самия доклад. Казвам много интересни, защото те показват една много сериозна еволюция. Ако погледнете доклада на Държавната финансова инспекция от 2012 г., в който тази инспекция за пет дена, от които двата почивни – казвал съм го вече – проверява 10 хил. страници преписки, 20 кашона оферта плюс един куфар на „Атомстройекспорт”, плюс два контейнера оферта на „Шкода алианс” и за четири работни дни излиза с доклад. В този доклад част от констатациите интересно защо обаче не присъстват в доклада на междинната комисия. И кои са тези констатации? Искам да Ви кажа кои бяха нарушенията, които бяха разкрити тогава, пък сега ги няма в доклада. Слава Богу, че сте си взели малко поука от това, което Ви говорих миналия път.
Първото нарушение – защо Националната електрическа компания е увеличила двойно гаранцията, която трябва да изплати изпълнителят? Защо тя от 5% е станала 10%? Това било нарушение на Закона за обществените поръчки. Очевидно с това, според агенцията, е нарушен общественият интерес.
Второ нарушение – защо, ако се провалят преговорите с първия, след една година може да бъдат започнати преговори с втория? Второ нарушение, което е отбелязано и в сегашния доклад. И това е претекстът, според който агенцията казва, че споразумението е в нарушение на Закона за обществените поръчки. Ами, господа, ако Европейската комисия беше казала, че не можем да сключим договор с „Росатом”, тъй като е страна извън Европейския съюз? А ние сме длъжни да вземем разрешение от Европейската комисия, тогава какво щяхме да направим ние с Вас след една година? Затова е оставена тази опция, а не по някоя друга причина.
Още по-интересни са следващите две нарушения, според агенцията. Първото е: агенцията не признава двете писма на „Атомстройексторт”, с който се намалява цената на проекта не с един, не с два, не с пет милиона – с 230 млн. евро, благодарение на преговорите, водени от този екип, който Вие сега се опитвате да изкарате престъпници.
И второто нарушение – агенцията не признава другото писмо на „Атомстройекспорт”, с което се признава ескалацията на проекта по формулата на ЕВРОСТАТ, приемането на което води до допълнително намаляване на цената с минимум 500 млн. евро. Ето тези две нарушения Вие някак си сега сте ги пропуснали. И затова сте заоблили и извода: не че няма договор въобще, има договор, ама той е в нарушение на Закона за обществените поръчки.
Искам да Ви кажа и още няколко неща, които са в грубо нарушение на истината – оценките на старите сгради и оборудването. Вижте, уважаеми дами и господа народни представители, това за премахването на оборудването, което не е необходимо, не е въпрос на разрушаване с трактора или с булдозера. Това, което е там, трябва да се оцени – кое от него може да се използва, кое съответства на новия проект, тъй като проектът е нов. И аз Ви питам: след като това е включено и в самото споразумение, че трябва да се направи от „Атомстройекспорт”, кой друг може да отиде и да оцени съществуващите конструкции стават ли за новия проект или не стават, освен самия главен проектант? Кой друг? При положение, отново повтарям, че това е включено в споразумението, че ще бъде направено от „Атомстройекспорт”.
По отношение на старото оборудване, за което тук толкова много се упражнявахте. Написали сте, че искате международен оценител на атомни проекти. Кой е този международен лицензиран оценител, господин Червенкондев? ООН не издава лицензии на оценители за атомни проекти. Тези лицензии са национални. Във всяка една държава се издават сами. Лицензираният оценител е оценил само две години преди това, че това оборудване е за 40 милиона. Четиридесет! И слава Богу, че не сме поискали нова оценка, защото щеше да бъде 35, тъй като това оборудване се амортизира. И слава Богу!
И още нещо ще Ви кажа – защо руската страна не иска да вземе оборудването? Защо все още не са платени 42 милиона? Ами, очевидно българската страна е провела по-добре преговорите си, постигнала е по-добри резултати, успели сме, да го кажа образно, да надхитрим руснаците, да им продадем оборудване, което даже не им трябва. Ама Вие не сте си поискали парите. И четири години не сте ги поискали. Не сте си поискали и документите за това какво и как е оценявано. И Вие не сте ги искали. И така нататък, и така нататък.
Ще завърша с това, с което… (Председателят дава знак, че времето за изказване е изтекло.)
Завършвам!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Дадох Ви повечко, за да компенсирам картата.
Румен Овчаров: Завършвам изказването си с това: Бог да пази България от енергийната политика на ГЕРБ! (Шум и реплики от ГЕРБ.) България ще остане тъмната страна на Европа. Тъмната страна. Още няколко месеца поне ще бъдем тъмната страна, след което ще осветлим България, не се притеснявайте. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Реплики?
По начина на водене – заповядайте.
Асен Агов (СК): Уважаема госпожо председател, моля Ви да проверите поредната лъжа на господин Овчаров, че господин Илиан Василев е бил изгонен от Русия. Това не отговаря на истината. И тъй като господин Овчаров току-що излъга за пореден път от тази трибуна, моля да го проверите и да поискате от господин Овчаров да се извини на Илиан Василев, защото това е клевета.
Румен Овчаров (КБ, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Господин Червенкондев първи поиска лично обяснение. След това и Вие ще имате думата.
Диан Червенкондев (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, името ми беше споменато в изказването на господин Овчаров, и то няколко пъти. Наистина, господин Овчаров, както каза и господин Агов, Вие продължавате да лъжете. Лъжете в почти всяка дума и ще Ви кажа защо.
Първо, документите, които бяха предоставени в комисията, са предоставени еднократно от Националната електрическа компания, Българския енергиен холдинг, от Министерството на икономиката, от ДАНС. Там беше и кореспонденцията с RWE.
Уважаеми господин Овчаров, Вие лично, един от малкото колеги, които са членове на комисията, лично срещу Вашия подпис не само сте ги прочели и сте се запознали, а сте си ги и получили. Вие, господин Овчаров! Това е в началото на ноември 2012 г. Това са фактите, ще Ви покажа протокола и подписа. Това, че Вие не сте се запознали с тях и лъжете всички и уважаемата аудитория, не Ви прави чест. Вие лично срещу подпис не само сте ги видели, а сте си ги и получили. Нищо не е било укривано и който е имал желание, е дошъл и се е запознал.
Що се отнася до работата на комисията и доклада, в тази комисия Вие ме обвинихте, че едва ли не, не получавате думата. Тази комисия се предава пряко по Националната телевизия и Националното радио. Всички зрители, всички граждани виждат, че трудно взимам думата от Вас. Така е. Наистина успявам с усилие да взема думата, защото Вие постоянно я взимате, постоянно репликирате, без да съм Ви дал такава дума.
А що се отнася до доклада, Вие казахте, че този доклад за първи път се прави като прецедент. За първи път обаче явно докладът боли. Нищо не коментирахте по цифрите, фактите и обстоятелствата. Това си е живата истина. И недейте да лъжете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Менда Стоянова: Имате думата за лично обяснение, господин Овчаров.
Румен Овчаров (КБ): Уважаеми господин Агов, аз казах „беше на практика изгонен”. Не съм казал, че той е официално изгонен. (Оживление и реплики.) Така че не ми приписвайте неща, които не съм казал. Вие много добре знаете на какво равнище бяха нашите взаимоотношения с Русия по времето на Илиан Василев, кой и защо го прати там. Господин Костов знае най-добре.
Господин Червенкондев, аз ще Ви се извиня от тази трибуна, ако документите, за които говорите, наистина са ни раздадени. Защо