Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2013-01-30

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят  Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Любомир Владимиров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум. Откривам пленарното заседание.

Проект на Програма за работата на Народното събрание за времето от 30 януари до 1 февруари 2013 г.:
1. Проект за решение за попълване ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Вносители: Красимир Велчев, Димитър Главчев, Тодор Димитров и Цвета Караянчева, 25 януари 2013 г.
2. Проект за решение за определяне на комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011 и 2012 г. Вносител: Менда Стоянова.
3. Проект за решение за откриване на Филиал - Сливен, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Вносител: Министерски съвет, 15 декември 2012 г.
4. Откриване на нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, вносител: Комисия по правни въпроси, с обсъждане и гласуване на:
– проект за решение за откриване на нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет;
– проект за решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет;
– проект за решение за приемане на Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
5. Откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание, вносител: Комисията по правни въпроси, с обсъждане и гласуване на:
– проект за решение за откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание;
– проект за решение за Приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание;
– проект за решение за Приемане на Процедурни правила за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.
6. Правила за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, вносител: Комисия по правни въпроси, с обсъждане и гласуване на:
– проект за решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;
– проект за решение за приемане на Процедурни правила за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател.
7. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност. Вносител – Министерският съвет.
8. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата. Вносител – Министерският съвет.
9. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги. Вносител – Министерският съвет.
10. Второ четене на Законопроекта за публичните финанси. Вносител – Министерският съвет. Предвижда се това да бъде точка първа за четвъртък, 31 януари 2013 г.
11. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за електронното управление. Вносител – Министерският съвет.
12. Второ четене на Законопроекта за запасите от нефт и нефтопродукти. Вносител – Министерският съвет.
13. Парламентарен контрол – петък, 1 февруари 2013 г., с начален час 11 ч.
Моля да гласуваме.
Гласували 131 народни представители: за 115, против 2, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
По реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили няколко предложения от народни представители за включване на точки в програмата за тази седмица.
Първо по време е предложението на господин Мартин Димитров относно изслушване на министър Мирослав Найденов за извършените скандални сделки със защитени територии в района на гр. Несебър.
Слушаме Ви, господин Димитров.
Мартин Димитров (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! По време на последния парламентарен контрол с д-р Шарков зададохме въпрос към Мирослав Найденов дали нашите опасения, че става въпрос за поне 5 съседни парцела, които са без търг и конкурс извадени от горския фонд и са подготвени за продажба, са верни и се оказа, че тези наши подозрения и информацията, която изтече в част от пресата, е напълно достоверна. Тоест една сделка вече се случи, а други 5 сделки са подготвени за случване. Тези земи са извадени от горския фонд, вече има купувачи, които от тази трибуна министър Мирослав Найденов спомена като инициали. Всичко е готово, предстои продажбата. Може би част от тези земи също са върху дюни, също са върху защитени територии.
От тази трибуна господин Найденов обеща до края на мандата да не сключва тези сделки. Само че ако не проведем изслушване и не вземем законодателни мерки и решения, колеги, има опасност в един момент този или следващият земеделски министър в началото на мандата на новото правителство, което ще дойде само след шест месеца, просто да подпише едни пет сделки, които очевидно не се случват по правилния начин – няма търг, няма конкурс, има едни земи, определени за едни хора на едни цени.
Това е много лоша практика и ако сме критикували политиката на заменки на тройната коалиция, това не е по-добра политика. Ясно е сега, че повечето такива сделки отново са подготвени в мандата на тройната коалиция, но ако ние не вземем мерки, те ще се случат. (Реплики от КБ.) Ако ние не вземем мерки, тези неща ще се случат, така или иначе.
Затова е редно да дойде министър Мирослав Найденов в Парламента, да бъдат зададени тези въпроси, всички Вие да чуете отговорите и да не си заравяме главата в пясъка. Защото какво прави Българският парламент (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), който е най-важната институция в България? Всички знаем какво става и въпреки това не взимаме отношение, а трябва да вземем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.
Колеги, да гласуваме предложението на народния представител Мартин Димитров за включване в седмичната ни програма – Изслушване на министър Найденов.
Гласували 133 народни представители: за 62, против 7, въздържали се 64.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието, тъй като са гласували по-малко от половината участвали в конкретното гласуване.
Прегласуване – господин Димитров.
Мартин Димитров (СК): Уважаеми колеги, ситуацията е особено нелепа, тъй като Народното събрание преди две седмици вече одобри такова изслушване. Тогава министър Найденов дойде в Парламента и поиска във връзка със свое пътуване в чужбина това изслушване да бъде отложено. Като възпитани хора приехме отлагането. Сега обаче какво се оказва? Целта е била не отлагане, целта е била пълно скриване! Когато едно управляващо мнозинство реши да крие своите министри, става само по-лошо. Когато не се отговори на тези остри въпроси, става само по-лошо.
Извинявайте, помните ли, че ГЕРБ получи одобрението на хората през 2009 г. с идеята за открито управление?! Това ли е откритото управление на ГЕРБ – един министър, който сме приели да бъде изслушан, да дойде да отговори на народните представители, включително народните представители от ГЕРБ, включително независимите народни представители, сега да го скриете?!
Колеги, за да се получи това изслушване, трябват още пет гласа. Призовавам Народното събрание да се държи отговорно и да постъпим по правилния начин. Никой не печели от това един министър да бъде скрит от неудобните въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме.
Гласували 136 народни представители: за 68, против 4, въздържали се 64.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието. (Шум и реплики.)
Михаил Миков (КБ, от място): Аз гласувах „за”, моля да ми бъде отчетен гласът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съжалявам.
Следващото предложение е от господин Лютви Местан. Той предлага като точка в седмичната програма да бъде включен Проект на декларация на Народното събрание по повод опита за покушение срещу лидера на Движението за права и свободи д-р Ахмед Доган.
Слушаме Ви, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! След опита за покушение срещу дългогодишния лидер на Движението за права и свободи господин Ахмед Доган всички основни политически сили изразиха позиции, някои от тях и от трибуната на Четиридесет и първото Народно събрание.
От името на Парламентарната група на ДПС още веднъж благодаря на всички политически лидери, на всички политици, на всички български граждани, които се разграничиха от покушението и го определиха като покушение не само срещу един лидер, но и срещу демокрацията в България.
С предложението за обща декларация на Четиридесет и първото Народно събрание обаче искаме Четиридесет и първият парламент още веднъж да изрази дълбокото си убеждение, че ценността на всеки човешки живот стои по-високо от политическите ни различия и политическите ни пристрастия. Изразяваме дълбоката си убеденост, че приемането на обща декларация на Четиридесет и първото Народно събрание е лакмус и за парламентарната зрялост, и за зрелостта на българската демокрация въобще. В този смисъл, очакваме не просто да подкрепите влизането на тази точка в дневния ред на седмичната ни програма, а впоследствие, след обсъждане консенсусно този проект за декларация да бъде подкрепен.
Госпожо председател, предвид на факта, че след разговорите в Председателския съвет се наложиха още редакции, които едва преди малко бяха раздадени на парламентарните групи, предлагам проектът за декларация да влезе в дневния ред на седмичната ни програма като точка четвърта. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Местан.
Колеги, моля да гласуваме.
Гласували 126 народни представители: за 116, против 5, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Следващото предложение е на госпожа Светлана Ангелова, която предлага отново т. 4 в седмичната програма. Ще Ви моля да вземете отношение при представянето на предложението си, тъй като току-що приехме т. 4 да бъде проект на декларация. Предложението е да бъде включен Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, колеги! Предвид на това, че приехме предложението на колегата Местан декларацията да бъде включена като т. 4 в дневния ред на Народното събрание за тази седмица, предлагам моето предложение да бъде т. 5 от дневния ред на Народното събрание. То е за включване на Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада. Спогодбата предвижда взаимно зачитане на осигурителните периоди съгласно законодателството на двете страни. С тази спогодба ще дадем възможност да бъдат признати пенсионните права на нашите сънародници, които са работили и работят в Канада. Става въпрос за 70 хиляди български граждани.
Видно тази спогодба е дългоочакван стратегически документ, който ще бъде в полза на редица граждани и затова предлагам да бъде включена като т. 5 в дневния ред на Народното събрание за тази седмица, защото колкото по-скоро приемем спогодбата, толкова по-бързо ще продължи по-нататъшната процедура по нейното приемане. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на гласуване.
Гласували 123 народни представители: за 121, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Последното предложение по реда на чл. 43, ал. 3 е от господин Румен Петков – Проекторешение за създаване на Временна анкетна комисия.
Заповядайте, господин Петков.
Румен Петков (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вече три месеца предлагам на Вашето внимание формирането на анкетна комисия, която да събере нужната информация, да направи съответния анализ и конкретни предложения към институциите, произтичащи от инцидента в с. Коиловци.
Както съм отбелязвал многократно пред Вас – министрите в писмените отговори, които дадоха на поставените от мен въпроси, лъжат. И лъжат по един твърде нескопосан, пошъл и циничен начин. Разминаванията в техните твърдения показват неспособността и нежеланието на българското правителство да даде ясни и обективни отговори за един инцидент, в който беше заплашен животът на български граждани. Този живот на българските граждани беше спасен от служител на Министерството на вътрешните работи, който служител вместо да бъде награден, впоследствие беше наказан.
В същите тези три месеца министърът на вътрешните работи бяга от отговор на въпроси, които са му поставени и трябва да се яви, съгласно нашия Правилник, в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание.
Това са действия, които зануляват авторитета на Българския парламент не пред нашите избиратели – пред нашите граждани. Това са действия, които показват нашата, Вашата неспособност да отстоявате интереса на тези, които са ни изпратили тук, нашата липса на готовност да работим за нашата национална сигурност, и нежеланието ни да видим истината в очите такава, каквато е. Защото случаят в Коиловци без съмнение показва неспособността на държавните органи да гарантират границите на Република България, външните граници и живота на българските граждани. Бягството от тези отговори само задълбочава усещането, че в България не просто има пробив в националната сигурност, а няма национална сигурност и правителството не желае да работи за сигурността на своите граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Петков. Дадох Ви знак.
Румен Петков: Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте.
Гласували 121 народни представители: за 45, против 33, въздържали се 43.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване.
Румен Петков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, нежеланието ни да сформираме една такава анкетна комисия действително е обида. Обида е за националната ни сигурност, обида е за гражданското общество, обида е за гражданите, обида е преди всичко за Българския парламент. Аз не зная какво Ви плаши, не зная какво Ви притеснява от една анкетна комисия, която може да ни даде яснота по един въпрос, по който очевидно има проблем и напрежение. Най-малкото една такава анкетна комисия би могла да предложи Коиловци да бъде полигон за обучение на Националната служба за охрана, защото през последните дни виждаме, че там има достатъчно сериозни пробиви и проблеми. Най-малкото една такава комисия може да даде отговор на въпроса защо в България могат да бъдат правени такива опити, експерименти, учения, на какво основание те са извършени.
Стремежът ни да избягаме от този отговор, няма да подобри взаимоотношенията ни с която и да е държава – членка на Европейския съюз. Напротив – такъв тип нежелание да бъде разследвана истината, показва неспособността ни да защитим авторитета и достойнството на нашата страна; показва неспособността ни да защитим чувството си за гражданска доблест; показва нежеланието ни да се борим за нашата национална сигурност. Кой утре да откликне на стремежа ни да влезем в Шенгенското пространство? Аз не зная на какво отгоре президентът Плевнелиев заявява убедеността си, че до края на годината ще влезем в Шенгенското пространство?! Очевидно до изборите няма да стане. И това, ако стане, ще стане от едно правителство, което има волята да гарантира сигурността на външните граници на съюза; от едно правителство, което е способно да защити своята национална сигурност и сигурността на своите граждани. Това, което ние правим днес, е самозачеркване на авторитета ни. Това, което правим днес, е доказателство пред нашите партньори, че не сме способни нито да гарантираме сигурността си, нито да гарантираме ангажиментите, които имаме пред тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 122 народни представители: за 43, против 36, въздържали се 43.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 23 до 29 януари 2013 г.
Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на крайбрежни плажни ивици Иракли, Карадере, Камчийски пясъци – Шкорпиловци, Дуранкулашко езеро – Света Ана, Крапец, Шабленски езера, Корал, Аркутино, Дюни и Маслен нос (брегът и плажовете между „Перла” и резерват „Ропотамо”), Белите скали, Боата, Ялата, Калиакра, Ракитник, Лиман. Вносител – Сергей Станишев и група народни представители. Разпределен на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по околната среда и водите, Комисията по правни въпроси и Комисията по земеделието и горите.
Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на „Топлофикация София” ЕАД за периода 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г. Вносители – Мартин Димитров, Иван Костов, Кирчо Димитров и Ваньо Шарков. Разпределен на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националния архивен фонд. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши „Одит на дейността на „Топлофикация София” ЕАД за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2012 г.”. Вносител – Красимир Велчев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Проект за решение за определяне на комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011 и 2012 г. Вносител – Менда Стоянова.
Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши „Одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за периода 1 януари 2011 г. – 30 април 2013 г.”. Вносител – Красимир Велчев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Проект на решение за попълване ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Вносители – Красимир Велчев, Димитър Главчев, Тодор Димитров и Цвета Караянчева.
Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши „Одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на „Топлофикация София” ЕАД и другите доставчици на топлинна енергия за периода 1 януари 2011 г. – 30 април 2013 г.”. Вносител – Красимир Велчев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията за наблюдение на дейността на държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Проект за декларация по повод опита за покушение срещу лидера на Движението за права и свободи д-р Ахмед Доган на 19 януари 2013 г. Вносител – Лютви Местан и група народни представители.
На 29 януари 2013 г. в Народното събрание е постъпило уведомление от Инициативен комитет за започване на подписка в подкрепа на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Да отпадне ли пълната забрана за тютюнопушене на обществени места?”. На основание чл. 10, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, уведомлението е вписано в Публичния регистър за произвеждане на национален референдум и е достъпно чрез интернет страницата на Народното събрание.
На 29 януари 2013 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през януари 2013 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Господин Костов – процедура.
Иван Костов (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, изразявам голямото притеснение на нашата парламентарна група от това, което се случи пред Съдебната палата – опитът за разстрел на лице от подземния свят. Ние считаме, че трябва да се предприемат действия, които поне да внесат успокоение в част от хората, които сме в тази зала, а трябва да има и някакви допълнителни мерки, които да бъдат обявени за успокоение на хората, работещи в Съдебната палата. Излиза така, че пространството пред Съдебната палата вече е арена, овладяна от престъпни групировки. Казват, че и на двата входа били приготвили да стрелят. Ако тези хора могат да хазяйничат така пред Съдебната палата и да окупират всички нейни входове, естествен е въпросът: къде е властта в България?
Предложението ни е да поканим министър-председателя да дойде и да обяви тук допълнителни мерки, да успокои поне част от хората, които ще повярват на тези мерки, да покаже някаква загриженост.
Това, което се случи тези дни, е като сценарий в най-развинтена холивудска глава – стрелба, кръв пред най-висшия орган на съдебната власт. Самό по себе си то е много тревожно. Ето, виждате – не правим никакви политически инсинуации, претенции и прочее.
Да дойдат да обявят, защото утре там хората няма да смеят да ходят на работа. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) И без друго магистратите в съдебната власт не са известни с голям кураж – съвсем ще им намалее желанието да съдят престъпници.
Моля да се поканят министър-председателят и министърът на вътрешните работи...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Костов – времето изтече.
Поставям на гласуване направеното предложение.
Гласували 108 народни представители: за 32, против 8, въздържали се 68.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване.
Иван Костов (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Аз моля да подложите предложението на прегласуване, защото може някой народен представител или група народни представители да си дадат сметка, че това гласуване означава – правим се, че нищо не се е случило. Поне проявете някаква загриженост, някакъв ангажимент към тази съдебна власт.
Ние сме законодателна власт и дължим нещо на съдебната – поне спокойствие да си върши работата. Няма как да го направим по друг начин, освен да поканим изпълнителната власт, която отговаря за сигурността, да дойде и да каже какви допълнителни мерки ще вземе, изобщо какво ще предприеме! Ние нямаме други ходове!
Ако Вие не одобрите това и не извършим това действие, съдебната власт в лицето на всички, които работят в Съдебната палата, ще кажат: „Тези в Народното събрание въобще не ги интересува какво се случва тук – пред нашия вход.” Така не може да се държи отговорно Народно събрание!
Моля Ви, премислете още един път. Нищо специално не предлагаме! Най-елементарното нещо, което би трябвало министър-председателят да инициира – сам да дойде, да успокои, да поеме отговорността, да каже: „Това няма да го допусна, ще направя това и това”! Да дойде да каже някакви неща. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване, колеги.
Гласували 115 народни представители: за 39, против 12, въздържали се 64.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.

Преминаваме към седмичната ни програма. Точка първа:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ.
Красимир Велчев, Димитър Главчев, Тодор Димитров и Цвета Караянчева предлагат на нашето внимание следния проект:
„РЕШЕНИЕ
за попълване ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Джема Маринова Грозданова за председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.”
Мнения, становища?
Гласуваме.
Гласували 110 народни представители: за 106, против 1, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ОДИТИРАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2011 И 2012 Г.
Госпожа Менда Стоянова внася следния проект:
„РЕШЕНИЕ
за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011 и 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 63, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Определя деветчленна комисия, която да одитира годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011 и 2012 г.
2. Избира състав на комисията, както следва:
Председател:
Борис Крумов Грозданов – народен представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ;
Членове:
Диана Иванова Йорданова – народен представител от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ;
Димитър Ангелов Горов – народен представител от Парламентарната група на Коалиция за България;
Ердоан Мустафов Ахмедов – народен представител от Парламентарната група на Движение за права и свободи;
Кирчо Димитров Димитров – народен представител от Парламентарната група на „Синята коалиция”;
Любомир Владимиров Владимиров – народен представител от Парламентарната група на партия „Атака”;
Дарин Величков Матов – независим народен представител;
Зоя Кънчева Петрова – дипломиран експерт-счетоводител;
Емил Асенов Евлогиев – дипломиран експерт-счетоводител.
3. Комисията да изготви доклади по отчетите по т. 1, които да представи в Народното събрание до 30 април 2013 г. за разглеждане.”
Становища, изказвания по проекта за решение? Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 102 народни представители: за 101, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Следва:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФИЛИАЛ – СЛИВЕН, В СТРУКТУРАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” – ВАРНА.
С доклада на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта ще ни запознае госпожа Галина Банковска, посочена от господин Стоичков за докладчик.
ДОКЛАДЧИК Галина Банковска: Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, представям на Вашето внимание
„ДОКЛАД
относно Проект за решение за откриване на Филиал – Сливен,
в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, с предмет на дейност „Обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „медицинска сестра” и „акушерка” от професионално направление „Здравни грижи”, № 203-03-18, внесен от Министерския съвет на 15 декември 2012 г.
На свое редовно заседание, проведено на 9 януари 2013 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, разгледа Проект за решение за откриване на Филиал – Сливен, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, с предмет на дейност „Обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „медицинска сестра” и „акушерка” от професионално направление „Здравни грижи”, № 202-03-18, внесен от Министерския съвет на 15 декември 2012 г.
На заседанието присъстваха: проф. Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, Ангелина Ламбрева – старши експерт, дирекция „Висше образование” в Министерството на образованието, младежта и науката, проф. Красимир Иванов – ректор на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, проф. Тодорка Костадинова – заместник-ректор, и доц. Албена Керековска – заместник-ректор по учебната част.
Проектът за решение е внесен на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование и бе представен от министър Сергей Игнатов. Той е получил положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, съгласно Протокол № 22 от 25 октомври 2012 г. от заседание на Акредитационния съвет и Решение на Академичния съвет на висшето училище от 24 април 2012 г.
Необходимостта от откриване на филиала на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, се основава на направен анализ на здравно-демографското състояние в регион Сливен. Проектът предвижда в новото звено на университета да се провежда обучение по специалностите от регулираните професии „медицинска сестра” и „акушерка” в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
Висшето училище е получило положителни оценки от Националната агенция за оценяване и акредитация на проектите си за откриване на специалностите съгласно изискванията на чл. 84, ал. 1 от Закона за висшето образование и има дългогодишен опит в подготовката за тези професии. Учебните планове и програми са съобразени с единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по двете специалности. Учебният процес във филиала ще се обезпечава от преподаватели на основен трудов договор във висшето училище, от които над 70 % са хабилитирани.
Бяха представени писмени становища от Министерството на здравеопазването и от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, които подкрепят проекта за решение.
Министерството на здравеопазването отбелязва негативна тенденция към недостиг на тези кадри за региона и за учебната 2012 2013 г. е поискало допълнителен прием на студенти за специалността „медицинска сестра”.
В последвалата дискусия се включиха народните представители Снежана Дукова, Лилия Христова, Валентина Богданова, Лютви Местан, Станислав Станилов, Румен Стоилов, Веселин Методиев, Георги Терзийски, Алиосман Имамов и Огнян Стоичков.
Бяха поставени въпроси, относно реалната необходимост от откриване на филиал в Сливен. Медицинските университети няколко поредни години не могат да изпълнят държавно субсидираните бройки за прием по специалностите „медицинска сестра” и „акушерка”. Проекторешението стана повод за обсъждане на необходимостта от оптимизиране на системата на висшето образование.
Капацитетът на новото звено се определя от Националната агенция за оценяване и акредитация и приемът е 20 души на година по всяка от двете специалности. В рамките на четиригодишен курс на обучение трябва да се достигне общ капацитет от 160 души. При успешно развитие на филиала приемът може да бъде увеличаван, като още на този етап в Националната агенция за оценяване и акредитация са представени планове за модернизация на учебната база.
Членовете на Комисията по образованието и науката и въпросите на децата, младежта и спорта приеха, че всички изисквания на чл. 26в, ал. 1 от Закона за висшето образование са спазени.
След проведено гласуване по Проекта за решение с резултат 16 гласа „за”, без „против” и 2 гласа „въздържали се”, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта прие следното решение:
Предлага на Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование да приеме решение за откриване на Филиал – Сливен, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, с предмет на дейност обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „медицинска сестра” и „акушерка” от професионално направление „Здравни грижи”.” Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Банковска.
Сега ще чуем Доклада на Комисията по здравеопазването.
Госпожа Дариткова ще ни запознае с неговото съдържание.
ДОКЛАДЧИК Даниела Дариткова-Проданова: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, представям на Вашето внимание
„СТАНОВИЩЕ
относно Проект за решение за откриване на Филиал – Сливен,
в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, № 202-03-18, внесен от Министерския съвет на 15 декември 2012 г.
На свое редовно заседание, проведено на 17 януари 2013 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Проект за решение за откриване на Филиал – Сливен, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, № 202-03-18, внесен от Министерския съвет на 15 декември 2012 г.
На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването госпожа Десислава Димитрова, ректорът на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, проф. д-р Красимир Иванов, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.
Проектът за решение и мотивите към него бяха представени от госпожа Десислава Димитрова, която информира народните представители, че предложението за откриване на Филиал – Сливен, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, е внесено от Министерството на здравеопазването в Министерския съвет въз основа на получена положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Предвижда се във филиала да се провежда обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „медицинска сестра” и „акушерка” от професионалното направление „Здравни грижи”.
Професор Красимир Иванов поясни, че изготвянето и внасянето на предлагания проект за решение е продиктувано от нарастващия дефицит на кадри от регулираните професии „медицинска сестра” и „акушерка” в системата на здравеопазването. Той уточни, че Медицинският университет – Варна, има потенциал и капацитет да обучава студенти по горепосочените специалности и успешно е преминал акредитация за провеждане на такова обучение. Професор Иванов подчерта, че вече е създадена необходимата организация и има готовност обучението на 20 студенти по всяка от специалностите „Акушерка” и „Медицинска сестра” да започне от учебната 2013/2014 г.
Представителите на Българския зъболекарски съюз и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изразиха единодушна подкрепа за предлагания проект за откриване на Филиал – Сливен, в структурата на Медицинския университет – Варна. Беше направено предложение за изработване на стратегия за задържането на завършилите студенти от регулираните професии „медицинска сестра” и „акушерка” в България, тъй като много от тях се насочват към търсене на работа в чужбина.
В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха своята пълна подкрепа за предлагания проект за решение и отбелязаха, че устойчивата тенденция на недостиг на професионалисти от направление „Здравни грижи” оказва негативно влияние върху ефективността и качеството на здравеопазването в България. Беше обърнато внимание, че при извършване акредитация на лечебните заведения се констатира, че съотношението между лекари и медицински сестри не отговаря на изискванията, посочени в медицинските стандарти. В тази връзка би следвало да се създадат механизми, чрез които да се обезпечава не само обучението на специалисти, но и да се осигуряват благоприятни условия, които да гарантират тяхното оставане в българската система на здравеопазване.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „за” – 16, без „против” и „въздържали се”, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение за откриване на Филиал – Сливен, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, № 202-03-18, внесен от Министерския съвет на 15 декември 2012 г.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Дариткова.
Дискусията е открита.
Има ли народни представители, които желаят да участват в разискванията? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Предлагам Ви съдържанието на проекторешението:
„Проект
РЕШЕНИЕ
за откриване на Филиал – Сливен, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна
Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование
РЕШИ:
Открива Филиал – Сливен, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, с предмет на дейност обучение на студенти по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра” и „Акушерка” от професионално направление „Здравни грижи”.”
Гласуваме.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.

Съгласно приетото от нас решение рано тази сутрин, като точка четвърта в седмичната програма за днес следва да обсъдим и гласуваме:
ПРОЕКТ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД ОПИТА ЗА ПОКУШЕНИЕ СРЕЩУ ЛИДЕРА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Д-Р Ахмед Доган НА 19 ЯНУАРИ 2013 Г.
Вносители: Лютви Местан и група народни представители.
От името на вносителите – господин Казак, имате думата.
Четин Казак (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Както всички знаете, на 19 януари 2013 г. в Националния дворец на културата, пред очите на над 1500 делегати, пред погледите на редица международни наблюдатели, посланици, пред зрителите на редица телевизии, както и пред тези, които следяха националната ни конференция по интернет, се извърши опит за ритуално, политическо покушение срещу дългогодишния лидер на Движението за права и свободи д-р Ахмед Доган.
Ето защо Народното събрание не може да остане безучастно пред този безпрецедентен акт на посегателство срещу живота, срещу безопасността на един от най-значимите политически лидери от прехода на страната.
Това покушение основателно предизвика възмущението на цялата българска общественост, и не само българска общественост. То беше осъдено и от европейските либерали още по време на самия форум от лидера на Европейската либерална партия Греъм Уотсън, от председателя на Либералния интернационал, който също беше на форума, от ПАСЕ, от всички посланици, които присъстваха там.
Но отзвукът от този атентат в българското общество, за съжаление, не беше еднозначен. Той породи както сериозни възражения, така и някои недопустими коментари, които поставиха под въпрос неговата същност и значение. Народното събрание – като висшия орган в демократична България, като изразител на интересите и позицията на цялото българско общество, представляващ всички български граждани, не може да остане безучастно пред едно такова посегателство.
Ето защо ние предлагаме и се надяваме на Вашата подкрепа да бъде приета настоящата декларация, която да осъди на първо място този недопустим акт на политическо посегателство, която да декларира, че всички политически сили трябва да се разграничат от подобни опити за разправа с политическия опонент. Този акт трябва да бъде насочен именно срещу всякакви бъдещи опити, ако те някъде се замислят, за решаване на политически проблеми и за агресия срещу политическите различия чрез подобни методи.
След консултации днес на Председателския съвет бяха направени редакционни поправки, които да придадат на декларацията общоприемлив вид. Аз искам сега да Ви представя окончателния вариант, който се надяваме да бъде подкрепен от всички политически сили, за да може да стане официален акт на Народното събрание:
„ДЕКЛАРАЦИЯ
по повод опита за покушение срещу лидера на Движението за права и свободи д-р Ахмед Доган на 19 януари 2013 г.

На 19 януари 2013 г. в зала № 3 на Националния дворец на културата по време на провеждане на Осмата редовна национална конференция на Движението за права и свободи, пред очите на делегатите и на гостите, и пред стотици хиляди български граждани, които наблюдаваха този форум по телевизионния ефир и интернет, се направи опит за политическо покушение срещу дългогодишния лидер на Движението за права и свободи господин Ахмед Доган.
Ние, народните представители от Четиридесет и първото Народно събрание:
- като изразяваме нашето дълбоко възмущение от безпрецедентния цинизъм на този опит за покушение срещу лидера на една от основните политически партии от демократичния преход в Република България;
- като констатираме с тревога пропуските в осигуряване на охраната и сигурността на един висш партиен форум;
- като споделяме огромното безпокойство на цялото българско общество от евентуалните негативни последици, които могат да настъпят след този акт, и заплахите за гражданския мир в страната;
- като осмисляме този показен акт като посегателство не само срещу един политически лидер, а срещу демокрацията като висша ценност;
- като определяме езика на омразата като основен фактор, създаващ предпоставки за възникването на подобен род деяния;
- като изразяваме дълбокото си убеждение, че ценността на всеки човешки живот стои по-високо от политическите пристрастия,
ДЕКЛАРИРАМЕ:
1. Категорично осъждаме опита за покушение срещу дългогодишния лидер на Движението за права и свободи и народен представител господин Ахмед Доган, извършен на 19 януари 2013 г.
2. Призоваваме всички политически сили, обществени организации, както и всички български граждани да се разграничат от този безпрецедентен акт на посегателство срещу политически лидер.
3. Разграничаваме се от опитите за героизиране на автора на покушението, предвид на тежестта на извършеното от него престъпление.
4. Настояваме компетентните органи да поемат своята отговорност и осъществят пълно и ефективно разследване на случая и да разкрият цялата истина относно причините и подбудите за извършване на този престъпен акт.
5. Призоваваме цялото българско общество към толерантно и отговорно поведение с цел съхраняване на гражданския мир като висша ценност на демократичното гражданско общество в Република България.”
Надяваме се на Вашата подкрепа за този проект, уважаеми народни представители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Казак.
Дискусията е открита.
Моля народните представители, които желаят да вземат отношение.
Професор Станилов е първи.
Станислав Станилов (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ние няма да гласуваме тази декларация със следните аргументи. Четири от постановките в декларацията не съответстват на истината и не отговарят на действителността.
Първо, тук е написано, че този акт заплашва гражданския мир в страната. Кого противопоставя този акт и как заплашва гражданския мир? Аз не виждам, след като атентаторът не е изразил никаква политическа идея, не е изразил никакъв протест. Единственото, което е излязло като документация, е, че е казал, че иска да уплаши Доган. Повече нищо не е казано. Затова цялата тази работа се преекспонира с видими намерения.
Второ, фразата „езикът на омразата”, който много често се употребява от колегите от ДПС, също не съответства на действителността. Тук ще спомена, че много пъти съм излизал на тази трибуна и съм казвал, че Движението за права и свободи е партия на турската диаспора в България, че тя е турска етническа партия, че тя е турска националистическа партия, но това не е език на омразата. Това не значи, че мразя някого. Напротив, аз се отнасям към тези хора с известна симпатия, защото да си националист и да си патриот на своето отечество е висока чест и аз съм такъв за българската страна. Не се касае за никакво противопоставяне и никаква омраза. Това е геополитическо, геокултурно и в края на краищата политическо противостоене между българите и турската диаспора в България в определени моменти, когато решат да защитават български национални интереси. Това не означава омраза и употребата на тази фраза означава чиста спекула с оглед на политически дивиденти.
Трето, тук е употребена фразата „опити за героизиране на атентатора”. Няма такива опити. Това, че една шепа хлапета са се изправили пред съдебната палата и са му викали: „Браво, браво, ние сме с теб!”, не означава нищо и българското общество няма такива настроения. Специално ние от „Атака” не виждаме нищо геройско в това – да се размахва пистолет пред главата на политически лидер, пък бил той и наш политически противник, да се размахва пистолет, в който няма бойни патрони и е един кьорфишек. Това е подигравка, която аз не мога да си обясня. И както се вижда, нищо не излиза при следствието и при разследванията, които се правят.
Тази декларация преекспонира този случай и Народното събрание, ако я гласува, ще застане на позицията, че това е политическо покушение, че то заплашва гражданския мир, че то е следствие от езика на омразата, че българското общество героизира атентатора, което просто не е вярно. Ако Вие гласувате това, ще се съгласите с тази неистина. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване представения ни в залата от господин Казак Проект на декларация по повод опита за покушение срещу лидера на Движението за права и свободи доктор Ахмед Доган на 19 януари 2013 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 100 народни представители: за 92, против 5, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Отрицателен вот – господин Нотев.
Явор Нотев (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Гласувах „против” предложената ни декларация с ясното съзнание, че в нея се коментира един грозен случай, един случай, който няма място в обществения живот на страната ни. Като гражданин осъждам този случай. Като гражданин, като депутат в Народното събрание не мога да приема обаче начина, по който той се експлоатира за нуждите на определена насоченост в дадена пропаганда, която намира място в декларацията, обсъдена от професор Станилов.
Искам да кажа, че е неприемливо съответствието между фактите, каквито ги знаем, и изнесеното в декларацията, предложена за гласуване в Народното събрание. Нямаме никакво основание да твърдим и да се съгласим, че е необходимо допълнително украсяване, както в днешното заседание стана дума, с прибавяне на определения като „ритуални действия на този, който извърши тази проява по време на конференцията на ДПС”. Няма съвпадение между опасенията за последици за гражданския мир, евентуални последици, каквито са посочени в декларацията, без да се изяснява тяхната същност и съдържание. Формално декларацията ни поставя пред необходимостта да ценим дали се намесваме в работата на правораздавателните органи – нещо, което по Конституция ни е забранено. Какво значи да искаме правораздавателните органи да свършат своята работа, с която те са се заели и докладват своевременно – за това, че извършват действия по разследването на този случай? Какво значи да даваме оценка, че е налице престъпление, преди те да се казали, че това е така? Нима на някого в тази зала не е ясно, че това не е в рамките на нашите правомощия?!
И още нещо. Господа колеги народни представители, когато става дума за заплаха, макар и мнима, макар и с негодно средство по отношение на живота и здравето на един политически лидер и наш колега депутат, ние вземаме нещата в свои ръце и приемаме декларация. Какво да кажем за реалните убийства с годни огнестрелни средства, с бойни патрони по отношение на българските граждани, които не предизвикаха нашата остра реакция? Припомням само петорната смърт на семейството в „Белите брези”. Какво направихме ние тогава?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Нотев. Изтече времето за отрицателен вот.
Явор Нотев: Благодаря и аз за възможността да обясня отрицателния си вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към следващата точка:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КАНАДА.
Законопроектът е с № 302-02-3, внесен от Министерския съвет на 17 януари 2013 г.
Има доклад на Комисията по труда и социалната политика.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаема госпожо председател, колеги! Искам да направя следната процедура – на основание чл. 39 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, да бъде допусната в залата за участие госпожа Ева Тошева – главен експерт в отдел „Европейско международно социално право” в Министерството на труда и социалната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 90 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете госта в залата.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
„ДОКЛАД
по Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, № 302-02-3, внесен от Министерския съвет на 17 януари 2013 г.
Комисията по труда и социалната политика на свое заседание, проведено на 23 януари 2013 г., разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, № 302-02-3, внесен от Министерския съвет на 17 януари 2013 г.
На заседанието присъстваха господин Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, и госпожа Мария Касърова – директор на дирекция „Европейски регламенти и международно право” в Националния осигурителен институт. Присъства и госпожа Ева Тошева – главен експерт в отдел „Европейско и международно социално право” в Министерството на труда и социалната политика.
При представянето бе посочено, че спогодбата е подписана на 5 октомври 2012 г. в Отава и с Решение № 32 от 17 януари 2013 г. е одобрена от Министерския съвет.
С нея се цели да се гарантират пенсионните права на гражданите от договарящите се страни.
В Спогодбата са залегнали принципите за еднакво третиране на лицата, износ на пенсии, приложимост само на едно законодателство по отношение задължението за осигуряване и сумиране на периодите на осигуряване.
В съответствие със съвременните реалности в персоналния обхват на Спогодбата е включено всяко лице, което е, или е било подчинено на законодателството на Канада или България, или и на двете страни, както и спрямо лицата, чиито права произтичат от правата на първото лице.
Материалният обхват е ограничен до пенсионното законодателство на двете държави. За българската страна Спогодбата ще се прилага за пенсиите за трудова дейност и по-конкретно за пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, както и произтичащите от тях наследствени пенсии.
Във връзка с приложимото право като общ принцип е възприето прилагането на правните разпоредби на държавата, на чиято територия наетото лице упражнява трудовата си дейност, докато за самостоятелно заетите лица ще се прилагат разпоредбите на страната, в която пребивават, независимо от мястото на извършване на работа за своя сметка.
Предвидени са изключения от това общо правило. В случаите на изпращане на наето лице за извършване на работа на територията на другата страна за не повече от 60 месеца, ще се прилага законодателството на изпращащата страна. Уредени са и социалноосигурителните права на членовете на екипажи на кораби, работещите в дипломатическите представителства и консулства и наетите в правителствени или държавни служби.
Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване правото на пенсии, включени в материалния обхват на Спогодбата. Ще се зачитат и периоди, придобити преди влизане в сила на Спогодбата. В случаите на недостатъчни осигурителни периоди за придобиване право на пенсия в Спогодбата се предвижда да се отчита и друг осигурителен период, придобит в друга държава, с която договарящите се страни са обвързани с международен договор за социална сигурност.
При изчислението и изплащането на пенсии от българска страна ще се прилага принципът на пропорционалното изчисление, който отчита периодите на осигуряване по Кодекса за социално осигуряване и дохода, върху който са внасяни осигурителните вноски.
Спогодбата съдържа редица договорености по нейното прилагане, между които сключването на административни споразумения, обмена на информация, контрола за съответствие на изплащаните суми, подаването на документи за пенсионни права, изплащането на пенсии и решаването на евентуални спорове.
Спогодбата гарантира правото на лицата да се възползват от прилаганите данъчни, консулски, финансови и други административни облекчения в едната страна, независимо от липсата на такива в другата страна.
Спогодбата се сключва за неопределено време, като всяка от договарящите страни може да я денонсира с писмено 12-месечно предизвестие, изпратено до другата страна по дипломатически път при запазване на правата, придобити до деня на прекратяване на нейното действие, като и на откритите процедури за ползване на права по нея.
Спогодбата влиза в сила на първия ден от четвъртия месец, следващ месеца, в който са разменени дипломатическите ноти, потвърждаващи изпълнението за предвидените изисквания. Едновременно със Спогодбата влиза в сила и Административната спогодба по нейното прилагане.
На основание чл. 85, ал.1, т. 4 и 6 от Конституцията на Република България Спогодбата подлежи на ратификация от Народното събрание, защото поражда финансови задължения за Република България и урежда правото на пенсионно осигуряване и произтичащите от него права, като основно право на човека.
След гласуване с резултати: „за” – 17 гласа, без „против” и „въздържали се”, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, № 302-02-3, внесен от Министерския съвет на 17 януари 2013 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Ангелова.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси.
Заповядайте, госпожо Йорданова.
ДОКЛАДЧИК Диана Йорданова:
„ДОКЛАД
по Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, № 302-02-3, внесен от Министерския съвет на 17 януари 2013 г.
На заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратификация на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, внесен от Министерския съвет.
На заседанието присъства господин Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика, който представи законопроекта.
Спогодбата е разработена въз основа на общоприетите принципи и норми на международното право в областта на социалната сигурност като: еднакво третиране на лицата, износ на пенсии, приложимост само на едно законодателство по отношение за осигуряване и други.
Спогодбата обхваща всяко лице, което е било подчинено на законодателството на Канада или България, или и на двете страни, а материалният обхват е ограничен до пенсионното законодателство на двете държави.
Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, като ще се зачитат и периоди, придобити преди влизането в сила на Спогодбата. Предвидена е възможност да се вземе предвид и осигурителен период, завършен в трета страна, с която и двете страни са обвързани с инструменти за социална сигурност.
Прилагането на Спогодбата няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата за изпълнение на задълженията на българската страна по Спогодбата са в рамките на утвърдения бюджет на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 15 народни представители, „против” – няма, „въздържали се” – 3 народни представители.
Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 6 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, подписана на 5 октомври 2012 г. в Отава.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Остана да чуем доклада на Комисията по външна политика и отбрана.
Заповядайте, господин Тошев.
ДОКЛАДЧИК Владимир Тошев: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги,
„На редовно заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
Спогодбата е разработена от двете страни при предварителни консултации въз основа на общоприетите принципи и норми на международното право в областта на социалната сигурност, както и на правото на Европейския съюз в тази област – Регламент 883/2004 г. за координация на системите за социална сигурност.
Спогодбата се основава на принципите за: еднакво третиране на лицата; износ на пенсии; приложимост само на едно законодателство по отношение на задължението за осигуряване и сумиране на периодите на осигуряване.
Материалният обхват е ограничен до пенсионното законодателство на двете държави.
По отношение на Република България са включени пенсиите за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, както и произтичащите от тях наследствени пенсии.
Предвижда се взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете държави, като те се сумират за преценяване на правото. Ще се зачитат и периоди, придобити преди влизането в сила на спогодбата. Предвидена е и възможност да се вземат предвид и осигурителен период, завършен в трета страна, с която и двете страни са обвързани с инструменти за социална сигурност.
България ще изплаща пенсии, изчислени само въз основа на българските периоди на осигуряване и в съответствие с дохода, върху който са плащани осигурителните вноски за тези периоди – тоест възприет е принципът на пропорционалното изчисляване при сумиране на осигурителни периоди с оглед придобиване на правото.
Прилагането на спогодбата няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата за изпълнение на задълженията на българската страна по спогодбата са в рамките на утвърдения бюджет на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
Спогодбата подлежи на ратификация със закон от Народното събрание и се предвижда да влезе в сила на първия ден от четвъртия месец, следващ месеца, в който страните разменят дипломатически ноти, потвърждаващи изпълнението на всички изисквания, необходими за влизането в сила на спогодбата.
След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище:
Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 6 от Конституцията на Република България да приеме внесения от Министерския съвет Проект на закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дискусията е открита.
Има ли народни представители, които желаят да участват в нея? Няма.
Поставям на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Процедура – заповядайте, госпожо Ангелова.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА: Уважаема госпожо председател, на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам законопроектът да бъде гледан и на второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА:
„ЗАКОН
за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада
Член единствен. Ратифицира Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, подписана на 5 октомври 2012 г. в Отава.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.

Преминаваме към следващата точка:
ОТКРИВАНЕ НА НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ.
Има думата Тодор Димитров, за да ни запознае с доклада и предложенията за решения на Правната комисия.
ДОКЛАДЧИК Тодор Димитров: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, ще Ви запозная първо с доклада на Комисията по правни въпроси.
„На свое заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди въпроса за откриването на нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Народното събрание на 18 октомври 2012 г. прие Решение за приемане на Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.).
Съгласно приетото решение предложения за кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет се правят от народни представители до 14 ноември 2012 г. В предвидения срок не постъпиха предложения, поради което процедурата по избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет беше прекратена.
Тъй като мандата на главния инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет – госпожа Ана Караиванова, е изтекъл, Комисията по правни въпроси предлага да бъде открита нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Във връзка с откриването на нова процедура по избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и гарантиране максимална публичност и прозрачност на процедурата по избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, по инициатива на Комисията по правни въпроси се създава специализиран тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание с наименование „Избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет”.
На него се публикуват постъпилите документи и материали, свързани с темата, стенограми и решения на Комисията по правни въпроси. Чрез същия се излъчват в реално време заседанията, свързани с изслушването и по избора на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Сайтът се поддържа на български и английски език и се обновява периодично.
С оглед гореизложеното Комисията по правни въпроси, с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание следните проекти на решения:
„Проект!
Р Е Ш Е Н И Е
за откриване на нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 132а, ал. 1 и 2 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Открива нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.”
Вторият Проект за решение е за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет:
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет:
І. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
1. Предложенията за кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет се правят от народни представители от 1 февруари 2013 г. до 11 февруари 2013 г. чрез Деловодството на Народното събрание до Комисията по правни въпроси. Предложенията се правят при условие, че е налице предварително писмено съгласие на кандидата по образец и се придружават от подробни писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи:
- подробна автобиография;
- декларация (по образец), свързана с изискванията за допустимост – по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната власт;
- ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;
- документи, удостоверяващи изискуемия стаж, като кадрова справка за кандидата, копие от трудова или осигурителна книжка, справка или служебна бележка от съответната институция и др.;
- свидетелство за съдимост;
- удостоверение от Национална следствена служба за образувани досъдебни производства;
2. Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт.
ІІ. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията заедно с подробна професионална биография на кандидатите и документите по т. 1 от Раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет” се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура.
2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни се заличават.
3. В 7-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Комисията по правни въпроси концепция за работата си като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет на хартиен и електронен носител, както и декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, предложен от комисията и от Висшия съдебен съвет, и утвърден от министъра на правосъдието.
4. Концепцията и декларацията се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание и на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
5. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации не по-късно от 25 февруари 2013 г. могат да представят на комисията по пощата на адрес: град София, пл. „Княз Александър І” № 1, Комисия по правни въпроси или в електронен вид на e-mail: kpv1@parliament.bg, становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
6. Представените становища и въпроси се публикуват на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание и на Инспектората към Висшия съдебен съвет в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.
7. На отделно заседание, предхождащо изслушването, Комисията по правни въпроси извършва проверка на документите на кандидатите за допустимост, като за резултатите от нея се уведомяват кандидатите и се изготвя списък, съдържащ трите имена на кандидатите допуснати до изслушване, подредени по азбучен ред. Същият се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
8. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили:
- документите, посочени в раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет”, т. 1;
- декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си;
- концепция за работата си като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Не се изслушват и кандидати, които въпреки дадените указания не са отстранили констатираните непълноти в документите си в дадения от Комисията срок, от които документи следва да се направят изводи за съответствие на кандидата на изискванията на закона.
ІІІ. Изслушване на предложените кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси на 27 февруари 2013 г.
2. Комисията по правни въпроси изслушва допуснатите кандидати, като поредността се определя по азбучен ред, според личните им имена по списък, който се съставя след постъпване на предложенията.
3. Кандидати се представят от вносител на предложението – до 2 минути.
4. Лично представяне на кандидата с възможност за допълване на данни от професионалната си биография и представяне на концепция за работата си като главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет – до 15 минути.
5. Въпроси от страна на народни представители, включително и въз основа на становищата постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации – до 3 минути.
6. Отговор на кандидата след изчерпване на зададените въпроси – до 3 минути на въпрос.
7. Народните представители правят преценка по отношение на изискуемите от закона нравствени и професионални качества на всеки кандидат за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет въз основа на минимални критерии, като:
- да не се е облагодетелствал в лично качество или негови близки от длъжността, която заема;
- да не е бил в конфликт на интереси по отношение на действия, които е извършвал;
- да не е участвал в корупционни схеми;
- с действията или бездействията си да не е уронвал престижа на съответната професия;
- да няма неплатени публични задължения;
- да не е придобил имущество, за което не е установен законен източник;
- да не е имал дисциплинарни производства завършили с налагането на дисциплинарно наказание – уволнение.
8. Заседанието на Комисията по правни въпроси се излъчва в реално време в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
10. Комисията изготвя доклад от изслушването, който се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
ІV. Подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
1. Комисията по правни въпроси изготвя проект за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и го внася за разглеждане и гласуване от Народното събрание, към него се прилага списък на кандидатите, подреден по азбучен ред, според личните имена на кандидатите.
Комисията по правни въпроси предлага изборът на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет да се проведе в пленарна зала на 6 март 2013 г.
2. Заседанието на Народното събрание за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет се предава пряко в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
Приложение № 1 към Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет:
„Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата......................................................................, с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………..., изд. на
……………………. от МВР ………………………..

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега няма да гласуваме отделните приложения. Те се гласуват ведно, като неразделна част от Проекта за решение. (Реплика от докладчика Тодор Димитров.)
Искате да ги изчетете? Добре, нека да ги чуем.
ДОКЛАДЧИК Тодор Димитров: Приложение № 2 към същото решение:
„Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният/ата......................................................................, с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………..., изд. на ……………………. от МВР ………………………..

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

не съм дисциплинарно освободен от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет.”

„Проект !

РЕШЕНИЕ
за приемане на Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет:
1. Кандидатите се представят поотделно и последователно по азбучен ред съгласно приложен списък, според личните имена на кандидатите от вносител на предложението – до 2 минути.
2. Провеждат се общи разисквания на всички кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с възможност за поставяне на въпроси към кандидатите.
3. Кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет имат възможност за изказвания и отговарят на зададени към тях въпроси – до 10 минути.
4. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.
5. Кандидатите за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет се подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен ред, според личните им имена по приложен списък.
6. За избран се смята този кандидат, който е получил най-много гласове при спазване на изискванията на чл. 132а, ал. 2 от Конституцията на Република България и на чл. 46 от Закона за съдебната власт с мнозинство две трети от общия брой народни представители.
7. В случай, че повече от един от кандидатите, получили необходимия брой гласове, имат равен резултат, измежду кандидатите, с най-голям равен брой гласове, се провежда балотаж. За избран се счита този, който е получил най-много гласове, но не по-малко две трети от общия брой народни представители.
8. При необходимост се провежда трето гласуване при същите условия.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.
Дискусията е открита.
Има ли желаещи народни представители да изразят мнения по предложения проект?
Господин Янаки Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Ще използвам възможността накратко да се изкажа по всички въпроси, защото става дума за подобни процедури, които са свързани с избора на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет и за попълване на мястото за конституционен съдия в Конституционния съд на Република България.
Процедурите могат да бъдат приети. Те в голяма степен бяха приложени при предишните попълнения в органите на съдебната власт.
Би трябвало да направим оценката какви са техните резултати. Мога да кажа, че частично те дадоха положителен резултат, защото въвеждането на публичност и редица изисквания дадоха възможност в професионалните среди сред граждански организации и медии, които се занимават с тези теми, да бъдат повдигнати въпроси, които вероятно щяха да останат встрани от общественото внимание.
Това, което трябва да оценим като отрицателно, е, че Парламентът не реагира адекватно и своевременно на много от повдигнатите проблеми. Това трябва да бъде променено при започването на новите процедури. Техният резултат може да бъде положителен само, ако това, което е записано, не е някаква парадна фасадност, не е нещо, което се експонира на повърхността, а реално се анализира и се прилагат критично най-високите критерии към избор на тези лица.
В това отношение искам да отбележа, че Парламентарната асамблея на Съвета на Европа също препоръча в последната си резолюция по наблюдението на България към избора на главен инспектор и на конституционен съдия да бъдат приложени най-високите професионални и морални стандарти.
Мнозина, сигурно не без основание, в коментарите се шегуваха, че процедурата по попълване на Конституционния съд е дала възможност да се надникне много по-дълбоко в дебрите на съдебната власт и чрез тази процедура да се види колко сериозни проблеми съществуват.
Надявам се, че ние няма да продължим да откриваме неподходящи магистрати чрез тази процедура, а изборът ще бъде завършен успешно, но не просто с постигане на необходимото мнозинство в парламента, а чрез покриване на тези стандарти, които да убедят и българското общество, и професионалната общност в мотивите на народните представители, които правят избора, за да не се повтарят злополучните вече примери. Защото това става в някаква степен със съучастието и на Парламента, и на Висшия съдебен съвет.
Как е възможно да се твърди от висши магистрати, че те развиват едва ли не някакъв семеен бизнес, в който участват прокурор от специализираната прокуратура, начеващ адвокат, почти без юридически стаж, и една пенсионерка, и между тях съществуват най-различни сложни финансови и имуществени отношения? Висшият съдебен съвет отказва да се занимава с тези случаи, да провери как всичко това се е развило във времето.
Ето това са дълбоките язви на съдебната и политическата система. Затова моят единствен призив сега, когато се приемат тези правила, е и в Правната комисия, и в Парламента наистина да бъдат приложени изискванията като се започне от тези, които ще инициират предложения, защото имаше много подставени лица, които се появиха с най-различни предложения, които не могат да носят истинска политическа отговорност за тях и те катастрофират на някакъв етап от процедурата.
Затова нека всички партии и народни представители, които се ангажират с активни действия, да бъдат убедени в качествата на кандидатите, които предлагат, а при тяхното изслушване и при техния избор от комисията, от Парламента да бъдат взети решения, които да допринесат за повишаване на ефективността и доверието към съдебната власт.
Ако трябва да изредя качествата в градацията, която според мен трябва да бъде прилагана, това е преди всичко почтеност, професионализъм и независимост. Което и от тези качества да липсва, особено първите две, изборът, дори формално да завърши успешно, няма да реши тежките проблеми, пред които продължаваме да бъдем изправени. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители желаят ли да се изкажат? Няма.
Поставям на гласуване Проект на решение за откриване на нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Поставям на гласуване Проект на решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Поставям на гласуване Проект на решение за приемане на Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка:
ОТКРИВАНЕ НА НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДИЯ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Думата има господин Лазаров.
ДОКЛАДЧИК Димитър Лазаров: Уважаема госпожо председател!
„ДОКЛАД
относно откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание
На свое заседание, проведено на 24 януари 2013 г., Комисията по правни въпроси обсъди въпроса за откриването на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.
Kвотата на Народното събрание в Конституционния съд е непопълнена, поради което Комисията по правни въпроси предлага да бъде открита нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България.
Във връзка с откриването на нова процедура по избор на съдия в Конституционния съд на Република България, Комисията по правни въпроси предлага да се създаде специализиран тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание с наименование „Избор на съдия в Конституционния съд на Република България”.
На същия се публикуват постъпилите документи и материали, свързани с темата, стенограми и решения на Комисията по правни въпроси. Чрез него се излъчват в реално време заседанията, свързани с изслушването и по избора на съдия в Конституционния съд на Република България.
Сайтът се поддържа на български и на английски език и се обновява периодично.
Във връзка с изложеното Комисията по правни въпроси с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предложи на Народното събрание следните проекти за решения:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 147, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Открива нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.”
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание:
І. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за съдия в Конституционния съд на Република България:
1. Предложенията за кандидати за съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание се правят от народни представители от 1 февруари 2013 г. до 11 февруари 2013 г. чрез Деловодството на Народното събрание до Комисията по правни въпроси, придружени с писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи:
- подробна автобиография, в която се посочва и участието в юридически лица с нестопанска цел и други организации;
- декларация (по образец), свързана с изискванията за допустимост по чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционния съд;
- ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование;
- документи, удостоверяващи изискуемия стаж, като кадрова справка за кандидата, копие от трудова или осигурителна книжка, справка или служебна бележка от съответната институция и други.
2. Предложените кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 147, ал. 3 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционния съд.
ІІ. Публично оповестяване на документите:
1. Предложенията и документите по т. 1 от Раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за съдия в Конституционния съд на Република България” се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името, и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура.
2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на кандидатите за съдия в Конституционния съд на Република България, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават.
3. В 7-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Комисията по правни въпроси вижданията си по тълкувателната роля и практиката на Конституционния съд, както и по отношение произнасянето по искания за установяване на противоконституционност на законите и други актове и споровете за компетентност на хартиен и електронен носител. Същите се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
4. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации не по-късно от 25 февруари 2013 г. могат да представят на комисията по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, Комисия по правни въпроси или в електронен вид на e-mail: kpv1@parliament.bg, становища за кандидатите. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
5. Представените становища се публикуват на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.
6. В тридневен срок от постъпване на документите Комисията по правни въпроси изпраща за проверка на гражданството списък с кандидатите за съдия в Конституционния съд на Република България в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционния съд.
ІІІ. Изслушване на предложените кандидати за съдия в Конституционния съд на Република България
1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по правни въпроси на 27 февруари 2013 г.
2. Комисията по правни въпроси изслушва допуснатите кандидати, като поредността се определя по азбучен ред, според личните им имена по списък, който се съставя след постъпване на предложенията.
3. Кандидати се представят от вносител на предложението – до 2 минути.
4. Лично представяне на кандидата, с възможност за допълване на данни от професионалната си биография и представяне на вижданията си по тълкувателната роля и практиката на Конституционния съд, както и по отношение произнасянето по искания за установяване на противоконституционност на законите и други актове и споровете за компетентност – до 15 минути.
5. Въпроси от страна на народни представители – до 3 минути.
6. Отговор на кандидата след изчерпване на зададените въпроси – до 10 минути.
7. Народните представители правят преценка по отношение на изискуемите от Конституцията на Република България в чл. 147, ал. 3 нравствени и професионални качества на всеки кандидат за съдия в Конституционния съд на Република България въз основа на минимални критерии, като:
- да не се е облагодетелствал в лично качество или негови близки от длъжността, която заема;
- да не е бил в конфликт на интереси по отношение на действия, които е извършвал;
- с действията или бездействията си да не е уронвал престижа на съответната професия;
- да няма неплатени публични задължения;
- да не е имал дисциплинарни производства, завършили с налагането на дисциплинарни наказания.
8. Заседанието на Комисията по правни въпроси се излъчва в реално време в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
ІV. Подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България
1. Комисията по правни въпроси изготвя Проект за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на избор на съдия в Конституционния съд на Република България и го внася за разглеждане и гласуване от Народното събрание; към него се прилага списък на кандидатите, подреден по азбучен ред, според личните имена на кандидатите.
Комисията по правни въпроси предлага избора на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание да се проведе в пленарна зала на 6 март 2013 г.
2. Заседанието на Народното събрание за избор на съдия в Конституционния съд на Република България се излъчва пряко чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
Решението е прието от 41-то Народно събрание и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.”
„Приложение към Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционния съд

Долуподписаният/ата ............,с ЕГН …………………………, л.к. № ………………………………, изд. на ……………………. от МВР ………………………..
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм български гражданин и нямам друго гражданство. Декларатор:...”

„РЕШЕНИЕ
за приемане на Процедурни правила за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание:
1. Кандидатите се представят поотделно и последователно по азбучен ред съгласно приложен списък, според личните имена на кандидатите от вносител на предложението – до 2 минути.
2. Провеждат се общи разисквания на всички кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с възможност за поставяне на въпроси към кандидатите.
3. Кандидатите за съдия в Конституционния съд на Република България имат възможност за изказвания и отговарят на зададени към тях въпроси – до 10 минути.
4. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.
5. Кандидатите за съдия в Конституционния съд на Република България се подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен ред, според личните им имена по приложен списък.
6. За избран се смята този кандидат, който е получил най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители.
7. В случай че повече от един от кандидатите, получили необходимия брой гласове, имат равен резултат, измежду кандидатите с най-голям равен брой гласове се провежда балотаж. За избран се счита този, който е получил най-много гласове, с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители.
8. При необходимост се провежда трето гласуване при същите условия.
Решението е прието от 41-то Народно събрание и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. Председател на Комисията по правни въпроси: Искра Фидосова.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатите са открити.
Има ли народни представители, които желаят да участват в тях? Няма.
Поставям на гласуване Проект на решение за откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободи