Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1996-11-13

Председателствували: председателят Благовест Сендов и заместник-председателят Нора Ананиева
Секретари: Иван Братулев и Юмер Юмер


ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (Звъни): Откривам заседанието на Народното събрание.
Най-напред ще ви прочета постъпили законопроекти и проекторешения.
На 8 ноември 1996 г. е постъпил Законопроект за ратифициране на измененията и допълненията на Конвенцията за Международната морска организация.
Вносител е Министерският съвет.
Водеща комисия - Икономическата комисия, Комисията по външната политика и европейската интеграция.
Професор Стефан Стоилов и Ана Миленкова, народни представители, са изпратили следното писмо до председателя на Народното събрание: "На основание чл. 71 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание оттегляме внесения от нас Законопроект N 54.01-79 от 16 октомври 1996 г. за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, тъй като проблемът, който трябваше да се уреди с него, вече е разрешен".

Преминаваме към приемане на Програмата за тази седмица.
Предлага се следната програма:
Програма за 13 и 14 ноември 1996 г. (сряда и четвъртък):
1. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавните такси.
2. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
3. Второ четене на Законопроекта за нотариусите - продължение.
4. Законопроект за ратифициране на измененията и допълненията на Конвенцията за Международната морска организация.
Програма за 15 ноември 1996 г. (петък):
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за таксите върху течните горива за фонд "Републиканска пътна мрежа" и за Националния фонд за опазване на околната среда, приет на първо четене на 10 октомври 1996 г.
2. Парламентарен контрол.

Постъпили са следните предложения по чл. 40, ал. 3.
Най-рано е постъпило предложението на народния представител Георги Дилков в пленарна зала. Проекторешението му е от 22 март 1995 г. за отмяна на Решението на Великото Народно събрание за отлагане изпълнението на влизане в сила на смъртните присъди.
Господин Дилков, заповядайте.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Редно беше първо по парламентарни групи какво са предложили, а не по хронологичен ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Като станете председател, използувайте този алгоритъм.
ГЕОРГИ ДИЛКОВ (БББ): Уважаеми господин председател! Дами и господа народни представители!
Обръщам се към всички колеги в залата този път да бъда подкрепен да влезе в дневния ред за седмицата Проекторешението ми от 22 март 1995 г. за снемане установения мораториум за изпълнение на смъртното наказание.
Вие знаете, че в последните месеци продължиха тежките престъпления, убийствата, включително на полицаи. Неотдавна бяха разкрити извършителите на убийството и на тримата полицаи, убити по особено жесток начин в района на ж.к. "Люлин".
Депозирал съм в Председателството на парламента три подписки с общ брой 15 000 души, от които 5000 служители на Дирекция на Националната полиция и нейните поделения в страната.
Аз отново призовавам към това да се разгледа това проекторешение в пленарна зала. И ако се приеме, да се гласува по него, ще предложа да гласуваме тайно. Така всеки народен представител ще може спокойно да даде своя глас "за" или "против" свалянето на установения от Великото Народно събрание мораториум върху изпълнението на смъртното наказание.
Благодаря за вниманието.
Надявам се, че поне този път това ще стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Моля да гласувате предложението на господин Георги Дилков.
От общо гласували 173 народни представители, за - 60, против - 19, въздържали се - 94.
Предложението не се приема.
Моля обявете резултата по групи.
Следващите 13 предложения са от Васил Михайлов.
Първото съвпада с едно от предложенията на господин Йордан Соколов.
Моля, господин Михайлов. (Васил Михайлов се отказва от изказване)
По времето на постъпване, ако се отказвате да защитавате, моля да гласувате първото предложение на господин Михайлов - да бъде разгледано предложението за присъединяване на Република България към НАТО.
Моля...(Думата желае господин Йордан Соколов)
Моля, отменете гласуването.
Има думата господин Йордан Соколов.
ЙОРДАН СОКОЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател! Уважаеми дами и господа народни представители!
Нашата парламентарна група взе решение да се внесе за раглеждане от Народното събрание въпросът за пълното членство на България в НАТО. Вие знаете, че току-що приключиха успешно изборите за президент и вицепрезидент на страната.
В програмата на избрания за президент на Република България господин Петър Стоянов изрично беше включено положението, че той застава за това, че България трябва да получи пълно право и пълно членство в НАТО.
С оглед на това ние гледаме на резултатите от президентските избори и като на един неформален референдум от страна на избирателите по отношение на този въпрос, който ние смятаме, че е особено важен за националната сигурност на България.
Виждаме как ние се намираме в една тежка икономическа криза. Виждаме как нашата страна затъва все повече и повече в една катастрофа, която вече придобива опасни измерения за самото съществуване на българската държава.
Затова ние считаме, че с членството на България в НАТО поне по отношение на нашата национална сигурност това не може да бъде панацея за решаване на всички тежки и най-вече икономическите проблеми на страната. Но по отношение на нашата национална сигурност ние ще получим едно решение, което отговаря на националните интереси на България.
Ето защо поставяме на вниманието на Народното събрание този проект за решение. Искаме и ви предлагаме той да бъде включен в дневния ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Моля да гласувате направеното предложение.
От общо гласували 197 народни представители, за - 90, против - 76, въздържали се - 31.
Моля, обявете резултата по групи.
Предложението не се приема.
Преминаваме към второто предложение на господин Васил Михайлов - гласуване на Проекторешение за обявяване на 22 септември за официален празник.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател! Уважаеми колеги!
Многократно съм се опитвал да обоснова нуждата от това 22 септември, Денят на независимостта, да бъде официален празник.
Видимо обаче, БСП е за това България да не е независима държава. Да не говорим за това, че тя е и против България да бъде икономически стабилна.


Току-що вие отново отхвърлихте предложение за разглеждане на проекторешението за пълноправно членство на Република България в НАТО. Оказахте се най-ретроградната организация в бившия социалистически блок. Дори, забележете, секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Иван Рибкин прави изказване, в което твърди, че е добре Руската федерация да членува в политическите структури на НАТО на първо време, по примера на Франция в последните години, а и същевременно да се готви за членство във военните структури. Това бе излъчено и по Българско национално радио, програма "Хоризонт" снощи. Цитирана е Агенция "Интерфакс". Бе направен коментар дали това е лично негово мнение (имам предвид на Иван Рибкин), или е мнение и позиция на руската страна.
Ако това ви е проблемът, но аз виждам, че вече даже и това не ви е проблемът - позицията на Русия, то поне се дръжте като нормални народни представители и не спирайте едни нормални дебати в Народното събрание за осигуряване на нашата независимост и национална сигурност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Моля да гласувате второто поред предложение на господин Михайлов.
От общо гласували 174 народни представители, за - 69, против - 79, възъдржали се - 26.
Предложението не се приема.
Третото предложение е за Шести септември - национален празник.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Предложението ми за Шести септември се надявам да намери място тук и да бъде гласуван този най-светъл ден в българската история като официален празник.
Съвсем наскоро имаше тържества на Сливница. Те бяха по повод победната сръбско-българска война, в която сръбският агресор беше разбит и съединението беше вече запазено.
Само фактът, че не бяхме поканени всички на това честване, е показателен. Някой отново пак крие истината за нашата история, крие истината за българския народ, за неговите държавници и за големите дати в неговата история. По какви причини това е така - нямам намерение сега да изяснявам. Просто организацията, която пречи на България, се нарича БСП. Тя може да има различни имена. Може да се казва "БКП", "Бизнесблок" - без значение, тя е една и съща организация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Моля да гласувате третото предложение на господин Михайлов.
От общо гласували 180 народни представители, за - 70, против - 84, въздържали се - 26.
Предложението не се приема.
Четвъртото предложение е изслушване на министър-председателя. Моля, ще обосновете ли? Ако смятате за необходимо...
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Дотук бяха предложенията, които са свързани с проекторешения. Те бяха три. Оттук нататък са моите предложения за изслушване на министри от кабинета на БСП, които вие съвсем наскоро одобрихте като действие.
Разбрах, господин председателю, дано това се окаже глупава шега, че ще имаме право да правим предложения само за една точка от дневния ред, ако е седмична програмата, или две (какво разточителство, господин председателю!), ако е двуседмична. Да, ама в една седмична програма има три дни пленарни заседания. Можем ли да мислим, че поне три предложения можем да направим за всеки един отделен ден в началото на една седмична програма? Това е една проста задача за вас, виден български математик.
А ако, уважаеми колеги, все пак се наложи някакво такова безумие, както се казва, за всяко нещо си има лек и той ще бъде горчив.
А що се отнася до конкретното ми предложение, което правя, това е за изслушване на министър-председателя. И не на пленуми, а тук, в пленарна зала трябва да отговори той на много въпроси. Не искам да коментирам неща, които много пъти вече съм коментирал. Искам да е ясно всичко за валутния борд на Международния валутен фонд. Видимо е, че попечители са ви нужни, но искаме да знаем тук, народните представители, всички тези предложения. Това трябва да го направи министър-председателят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Времето изтече.
Моля да гласувате четвъртото поред предложение на господин Михайлов за изслушване на министър-председателя.
От общо гласували 177 народни представители, за - 67, против - 95, въздържали се - 15.
Предложението не се приема.
Петото предложение на господин Михайлов е изслушване на министъра на финансите и управителя на БНБ.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Да, петата точка, която предлагам, е едно изслушване на министъра на финансите и управителя на Българската народна банка за разговорите им с представителите на Международния валутен фонд и други външни кредитори относно въвеждането на т.нар. валутен борд на БНБ. Редно е според мен тук, а не на пленуми или на други, вън от институцията Народно събрание места, да бъдат обсъждани тези най-важни за българския народ въпроси. Ако министър-председателят ви е толкова скъп, свиден и безценен и не искате тук да бъде извикан, то поне министърът на финансите и управителят на Българската народна банка спокойно може да дойде тук и да даде тези разяснения. Надявам се това да бъде възприето, защото, както се казва, едва ли, като ви гледам мътните погледи от нощните заседания, сте много наясно какво е това валутен борд и ми се ще поне сега, когато малко нещо сте подремнали, а не както спите, откровено не искам да ви посочвам кои сте, да чуете нещо и за валутния борд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Моля да гласувате това предложение.
Искам да обърна внимание, че аналогично, но не точно в тази формулировка, предложение има и от господин Йордан Соколов, което ще гласуваме отделно.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Там е по-различно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Именно, отделно ще го гласуваме, защото не съвпадат изцяло.
От общо гласували 172 народни представители, за - 58, против - 88, въздържали се - 26.
Предложението не се приема.
Следващото, шесто предложение е изслушване на министъра на финансите самостоятелно.

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Би трябвало отделно министърът на финансите, защото е негова отговорността - разбира се, не само негова - да бъде изслушан относно грубите нарушения и практическото неизпълнение на Закона за държавния бюджет за 1996 г. Този бюджет отдавна всъщност не съществува. Той е, както казва моят колега господин Радев, купчина непотребна хартия.
Има Закон за държавния бюджет и този закон трябва да се спазва! Редно е, когато той отдавна вече е нарушен, поне да разберем размера на нещастието, т.е. на нарушението му и това трябва да го направи министърът на финансите.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Наистина е редно да се чуят тук министрите, явно е, че министър-председателят не може да бъде...
Здравейте, господин Вълканов! Вас ви изгониха от пленума. Тук поне можете свободно да влезете (весело оживление в залата) и да чуете някои съществени предложения - например, предложението министър-председателят да бъде чут относно ликвидирането на тоталната ни суровинно-енергийна зависимост от Русия, една от основните заплахи за независимостта и националната сигурност на България!
Та, министърът на финансите, ми е думата, че трябва да дойде тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Моля да гласувате шестото предложение на господин Михайлов.
От общо гласували 169 народни представители, за - 60, против - 79, въздържали се - 30.
Предложението не се приема.
Седмото предложение е пак изслушване на министъра на финансите, но сега пък по друг въпрос.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Времето тече! Вече е 13 ноември. Тринадесети! Вие живеете още с вчерашния ден.
Що се отнася до това, че ние взехме решение за отлагане на внасянето на проектобюджета за 1997 г. това не означава, че той трябва да бъде внесен след Нова година. Не остава много време, защото ако бъде пак внесен непосредствено преди 1 януари, ние ще трябва да го приемем за някоя нощ, за няколко часа, това се сещате какво е като приемане. Една изключително вредна традиция ще се затвърди в българския парламент, докато мнозинство има БСП.
Сега поне, ако за миналото не искате да го питате, скъпи колеги от БСП, ами питайте го за бъдещето - какво мисли да прави с наличието на валутен борд, какъв ще бъде разчетът за бюджета за 1997 г., което ще е от особено значение, защото там бюджетен дефицит - вероятно знаете - не се допуска. Това означава, че вече няма да е едно пожелание като на форум на БСП или на БКП, трябва да е наистина Закон за бюджета.
Струва ми се, че този път би трябвало да се съгласите да бъде изслушан министърът на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Моля да гласувате предложението - седмо по ред - на господин Михайлов, трети вид изслушване на министъра на финансите.
От общо гласували 160 народни представители, за - 45, против - 81, въздържали се - 34.
Предложението не се приема.
Осмо предложение: изслушване на министъра на търговията.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз обосновавах вече това предложение, защото след като направихме някои ратификации, би трябвало във връзка с приемането ни в Световната търговска организация, редно е да направим усилия и да подпомогнем министъра на търговията относно други законодателни мерки, които биха били нужни, а пък и да чуем от него управленческите, административните, стандартизационните действия, които трябва да се предприемат във връзка със статута на приемане на българската държава в Световната търговска организация.
Освен това и във връзка с навременното приключване на преговорите ни с Европейския съюз за сключване на митнически съюз - това също е от особена важност за България и мисля, че министърът на търговията трябва да бъде тук, за да осветли тъмните съвести на моите колеги от БСП по повод нуждата от сключване на митнически съюз с Европейския съюз, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Моля, гласувайте!
От общо гласували 158 народни представители, за - 55, против - 82, въздържали се - 21.
Предложението не се приема.
Деветото предложение е изслушване на министъра на външните работи.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! Явно, дезинтересирало се е БСП вече от собствените си министри. Това е един хубав симптом. Това е своеобразен вот на недоверие, едно вече нежелание да слушат министрите си, защото кой знае какво от тях явно не могат и не искат да чуят.
Що се отнася до министъра на външните работи за българската позиция относно засиления диалог с НАТО и дали указанията на министъра на външните работи по този повод съответстват на Декларацията на Народното събрание от 21 декември 1993 г., становището на Комисията по външната политика и европейска интеграция по проекторешението за присъединяване на Република България към НАТО и другите приети от Народното събрание документи. Би трябвало да чуем мерките на "специалистите" от отдел "Сигурност" на Министерството на външните работи, които са предприети във връзка с явните атентати срещу български посланици. Това не ви ли притеснява, колеги от БСП?!
Конференцията срещу тероризма в Египет, Конференцията по сигурността в Прага, решенията на Г-7 срещу тероризма от срещата във Франция, регионалните ангажименти от завършилата конференция в София, посещенията на президента в Хърватия и Босна и Херцеговина с отсъствието - и то демонстративното отсъствие на министъра на външните работи, осуетената визита на министъра на външните работи в Македония и скандалното подчинение на гръцката позиция относно името на Република Македония на конференцията в София, въпреки че на 15 януари 1992 г. министър-председателят на правителството на СДС господин Филип Димитров прочете в пленарна зала приетото решение от Министерския съвет за признаването й под това име - това са цял куп проблеми, които не са намерили своя отговор. И министърът на външните работи, знаете много добре, има политика, която е вредна за българските национални интереси. Нека да дойде тук и да го чуем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Времето изтече. Моля, гласувайте предложението - девето по ред - на господин Михайлов.
От общо гласували 172 народни представители, за - 57, против - 85, въздържали се - 30.
Деветото предложение не се приема.
Десетото предложение е изслушване на министъра на земеделието.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Трябва вече да имаме яснота как върви есенната сеитба. Трябва да имаме яснота достатъчни ли са средствата за нейното осигуряване. При фалиралите орсовки, при уродливите форми на собственост и стопанисване, които наложи БСП, ще има ли нормална реколта за следващата година, даже не нормална, а оскъдна, но поне да гарантира преживяването на българския народ. Това трябва да бъде предмет на сериозен дебат тук, в Народното събрание, и министърът на земеделието трябва да дойде тук и да каже: засети са толкова и толкова есенници, за толкова имаме пари, за толкова - нямаме, очакваме такава и такава реколта. В противен случай той не се държи като министър на земеделието, а като един слабообразован председател на ТКЗС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате десетото предложение на Васил Михайлов.
От общо гласували 189 народни представители, за - 114, против - 57, въздържали се - 18.
Предложението се приема. Предлагам това изслушване да се вмести в петък. Няма друго време.
Единадесето предложение.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Колеги, това дано означава, че върви сеитбата. Обаче е добре да чуем и тук отговорно да стане това. Все пак е нещо. Вероятно защото вече е 9,30 часа и даже минава, някои хора разбраха, че не е безмислено присъствието им в Народното събрание и изслушването на министъра на земеделието не е излишно.
По-нататък. Изслушване на министъра на външните работи вие решихте, че вече няма нужда да става. Що се отнася обаче до министъра на вътрешните работи, той малко се държи и като министър на външните работи напоследък. Бихме могли да го чуем за разговорите му в Москва с шефовете на руските секретни служби; мерките, които са предприети от служителите в повереното му министерство за гарантиране сигурността на гражданите в страната; действията на повереното му министерство, свързани с нарушаване на депутатския имунитет при протестната акция на народните представители във връзка с нищожната заповед на председателя на Народното събрание, когато бяха заснети с камери на МВР народни представители, които са оперативни мероприятия по наблюдаване и проследяване в грубо нарушение на депутатския имунитет. Би трябвало да разберем какво става с резултатите от действията на министерството по повод на ювелирната акция в жк "Люлин", "Обеля", "Белите брези", взривяванията на автомобили, включително и на представители на ЦИК, взривяването в подлеза на НДК на бомба, която беше едно голямо предизвикателство към...
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Времето изтече. Моля да гласувате единадесетото предложение на господин Михайлов.
От общо гласували 178 народни представители, за - 66, против - 94, въздържали се - 18.
Предложението не се приема.
Дванадесето предложение.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми колеги, предложението ми за изслушване на министъра на отбраната е свързано с грубите нарушения на Закона за отбраната и въоръжените сили.
Господин Премянов, макар и да идвате в този момент, искам да Ви кажа, че бе прието предложението за изслушване на министъра на земеделието за есенната сеитба. Да Ви уведомя, а не да се занимавате само с безмислени пленуми.
Това, което трябва да чуем от министъра на отбраната, е... Толкова са много нарушенията междупрочем, че не разбирам как е възможно въобще да ги изчета пред вас в двете минути. Министерството на отбраната е може би най-законсервираното и за съжаление най-запазило в себе си духа на социализма от времето на Живков ведомство. Там казването на истината, неспазването на законите, шуробаджанащината, уреждачеството са нещо съвсем нормално.
Законът за отбраната и въоръжените сили, с който много се гордеете, вие го наложихте със своето мнозинство, макар и доста несъвършен, меко казано, вие и него не изпълнявате. Например, кога ще бъдат готови уставите? Сега българската армия работи по съветските устави. Това е истината. Няма ги уставите. Не са обнародвани в "Държавен вестник", както е изискването на закона. Ако прочетете старите устави, ще видите, че това са устави от 50-те години, по които междупрочем новопостъпилите войници се обучават. И това продължава да е в нарушение на Закона за отбраната и въоръжените сили. Всякакви срокове отдавна са изтекли. Дори и носенето на оръжие се регламентира в тези устави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Времето изтече. Моля да гласувате.
От общо гласували 188 народни представители, за - 70, против - 97, въздържали се - 21.
Предложението не се приема.
Тринадесето предложение - изслушване на министъра на труда и социалните грижи.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми колеги, господин председател! Изслушването на министъра на труда и социалните грижи относно продължаващите груби нарушения на Закона за защита, рехабилитация и социално подпомагане на инвалидите, за неизплащането на помощите на социално слабите и безработните или забавянето им с месеци е за съжаление станало нормално поведение на този министър. Не защото вие сте социална организация. Вие не сте такава. Не защото сте социалистическа. Нямате нищо общо със социалистическите идеи. А просто защото става дума за бедствие, което засяга десетки, стотици и милиони хора в България, е редно този министър, който винаги е много радостен от ситуацията, в която се намира страната, и защитата на инвалидите, както и на социално слабите, да бъде чут. Тук той трябва да бъде чут.
Няма да коментирам подробности от нарушенията, защото те са пак множество. Няма да коментирам и дългия *-списък от нарушения на неговото министерство. Просто искам, уважаеми колеги, министърът, който отговаря за социално слабите в България, за инвалидите да е тук и да бъде чут.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Моля да гласувате тринадесетото предложение на господин Михайлов.
От общо гласували 164 народни представители, за - 46, против - 90, въздържали се - 28.
Предложението не се приема.
Четиринадесетото предложение на господин Михайлов не е по правилника.
Преминаваме към предложенията на председателя на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили господин Йодан Соколов.
Първо предложение - т. 1 в петък да бъде изслушване на управителя на Българската народна банка Любомир Филипов по предложението на Международния валутен фонд за въвеждане на валутен съвет в Република България.
Желаете ли да обосновете предложението си, господин Соколов? - Имате думата.
ЙОРДАН СОКОЛОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ние смятаме, че ще бъде наистина полезно Народното събрание да получи информация от управителя на Българската народна банка досежно предложението и становището на Международния валутен фонд в България да бъде въведен валутен борд или валутен съвет. По този въпрос вече много се пише, много се говори, много хора правят изявления, а ние все още нямаме информация от първа ръка. За да не се стига и дотам за това, което четем в днешните вестници - че управителят на Българската народна банка поискал от министър-председателя да бъдат сменени господин Деплер и госпожа Ан Макгърк като представители на Международния валутен фонд - едната за България, другият, отговарящ за Европа. Ако е вярна тази информация в масмедиите, това наистина е повече от смешно. То е тъжно - управителят на Българската народна банка, един от няколкото виновници за финансовата криза и за рухването на нашата финансова и банкова система, да иска да бъдат сменени чиновници на Международния валутен фонд!
Ето защо ние смятаме, че той трябва да бъде изслушан по целия този набор от въпроси и преди всичко по отношение предложението за създаване на валутен борд или валутен съвет в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Става въпрос за т. 1 от дневния ред в петък, 15 ноември?
ЙОРДАН СОКОЛОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате. От общо гласували 202 народни представители, за - 157, против - 12, въздържали се - 33.
Точка 1 ще бъде изслушване на Любомир Филипов, а т. 2 ще бъде изслушването на министъра на земеделието. Така върви по реда.
Второто предложение е т. 2 да бъде изслушване на председателя на Държавна спестовна каса Бистра Димитрова по същия въпрос.
Господин Соколов, ще аргументирате ли предложението си?
ЙОРДАН СОКОЛОВ (от място): Не, то е ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате това предложение.
От общо гласували 207 народни представители, за - 104, против - 69, въздържали се - 34.
Предложението се приема.
Следващото предложение е т. 3 да бъде изслушване на министъра на правосъдието.
Моля, господин Соколов, да дадете разяснение по този въпрос.
ЙОРДАН СОКОЛОВ (СДС): Ние искаме да изслушаме министъра на правосъдието, който е ресорен отговорник за законодателната дйност и законодателните предложения на правителството. Вие знаете, че не друг, а Народното събрание прие решение до м. октомври правителството да внесе законопроектите, с които трябва да приключи реформата в съдебната система. Това са законопроектите за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за върховния административен съд. Отдавна вече изтече този срок, днес сме 13 ноември. До този момент правителството не е изпълнило това решение на Народното събрание и отново сме свидетели на незачитане и на срокове, поставени в Конституцията, и на срокове, вече точно определени и фиксирани от Народното събрание.
Ето защо ние смятаме, че е полезно да бъде изслушан министърът на правосъдието, даже ние се колебаехме дали това да не бъде министър-председателят като глава на Министерския съвет, който е задължен да внесе тези законопроекти, защо не е изпълнено решението на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Искам да добавя, че тази заран разговарях с министъра на правосъдието господин Младен Червеняков и му напомних за просрочването на решението на Народното събрание. Той каза, че ако Народното събрание реши, той е съгласен. А аз му казах, че е задължен.
Моля да гласувате предложението да бъде изслушан министърът на правосъдието Младен Червеняков във връзка с изпълнение на решението на Народното събрание за внасяне на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс и Гражданско-процесуалния кодекс.
От общо гласували 188 народни представители, за - 81, против - 68, въздържали се - 39.
Предложението не се приема.
При това положение имаме следната ситуация. Новите три точки за петък са:
1. Изслушване на управителя на Българската народна банка Любомир Филипов по предложението на Международния валутен фонд за въвеждане на валутен съвет в Република България, предложена от господин Йордан Соколов.
2. Изслушване на председателя на Държавна спестовна каса Бистра Димитрова по същия въпрос.
3.Изслушване на министъра на земеделието относно проблемите на есенната сеитба.
Имам следния въпрос към вносителя по трета точка: току-що ми съобщиха, че министърът на земеделието е ангажиран в Рим в петък. Има и друго обстоятелство - две изслушвания за час и половина няма да могат да бъдат приключени. Ако вносителят е съгласен това нещо да се премести в следващия петък...
ЛОРЕТА НИКОЛОВА (от място): Не, не, късно е!
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Не е съгласен.
Поставям на гласуване програмата за работа на Народното събрание за седмицата от 13 до 15 ноември, която се състои от четири точки, така както бяха прочетени за сряда и четвъртък, и три изслушвания в петък сутринта, след което следва второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за таксите върху течните горива и фонда "Републиканска пътна мрежа" и за Националния фонд за опазване на околната среда и след това - парламентарен контрол.
Моля да гласувате.
От общо гласували 159 народни представители, за - 138, против - 7, въздържали се - 14.
Програмата е приета.
Има думата по процедурен въпрос господин Михайлов.

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! С гласуване бе наложена точка втора от дневния ред - "Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание", като тук е упоменат вносител - Благовест Сендов и група народни представители, на 17 октомври 1996 г.
Направено е грубо нарушение на правилника, тъй като в чл. 68, ал. 1 е записано: "Постоянните комисии обсъждат едновременно всички законопроекти, уреждащи една и съща материя, внесени в Народното събрание до деня, в който водещата комисия започва обсъждането. Тези законопроекти се внасят и обсъждат едновременно от Народното събрание. То ги гласува поотделно".
По съответния ред, в съответствие с правилника за работата на Народното събрание съм внесъл, включително и с подписите на 24 мои колеги народни представители, предложения за изменение и допълнение на правилника - 45 на брой, на 22 октомври 1996 г. - преди провеждането на заседание във водещата комисия. Освен това, аз нямам покана като вносител, нито съм бил известен, че тези въпроси са се разглеждали на комисия.
Мисля, че наличието на точка втора в днешния дневен ред е нарушение на правилника, тъй като е изключена възможността аз, като вносител, и моите колеги, като вносители на това предложение, да участваме пълноценно както на ниво на комисията, господин Мулетаров, така и тук, в Народното събрание.
Моето процедурно предложение е да се прегласува, господин председателю, дневният ред без тази точка. Това е моето процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря.
Първо, ще Ви кажа, че Вие безпощадно точно прочетохте правилника и там става въпрос за закони и законопроекти, а това е решение. Затова не поставям на прегласуване. Всичко е наред. Четете правилника и го осмисляйте!

Преминаваме към първа точка от дневния ред -
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ.
Има думата господин Желев от Комисията по бюджет и финанси.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители!

"КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
С Т А Н О В И Щ Е
по Законопроект N 02.01-35 от 21 октомври 1996 г.
за изменение и допълнение на Закона за
държавните такси, внесен от Министерския съвет

На заседание, проведено на 6 ноември 1996 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните такси. От името на вносителя по мотивите на законопроекта изложение направи представител на Министерството на финансите.
Законопроектът съдържа предложения за допълнение на чл. 1 с нова ал. 2, с която да се предостави правомощие на Министерския съвет да определя държавните такси както в левове, така и във валута. Това правомощие включва само случаите на събиране на държавните такси в чужбина и от чуждестранни лица при преминаване на българската граница.
Определянето на държавните такси, които се събират в чужбина в левове, е нецелесъобразно. Определената и събрана такса в левове изисква прилагането на допълнителен механизъм за преизчисляване, който не може да бъде достатъчно прецизен. Българският лев има ежедневна котировка спрямо основните конвертируеми валути. Тази котировка не може да бъде известна на многобройните консулски и дипломатически представителства на страната по света, за да я ползват ежедневно при събирането на държавните такси, тъй като фиксингът на лева към долара се определя само в София.
Наблюдаваната тенденция на нарастване на курса на щатския долар към лева води до фактическо намаляване на приходите, събирани от чуждестранните превозвачи, а периодичните промени в тарифите изискват определено технологично време, което прави промените в много случаи закъсняващи. Определянето на държавните такси във валута съответства и на изискването за предварително обявяване на някои такси пред чуждестранните партньори, с оглед на прилагане принципа на реципрочност и др., като създаване на по-благоприятни условия за чуждестранните лица, желаещи да посетят страната или преминаващи българската граница.
Предложението за изменение на чл. 3, ал. 1 на закона дава възможност да се определят държавни такси при предявяване на искането за неговото проучване, независимо дали ще се издаде исканият документ или ще се извърши действието. Това се налага от необходимостта да се отчитат направените разходи при проучване на искането и когато документът не е издаден или действието не е извършено.
Промяната на чл. 4, б. "н" произтича от необходимостта от провеждането на посочената разпоредба в съответствие със Закона за висшето образование и произтичащите от него изменения в системата на висшето образование. Министерският съвет на основание чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето образование ще определя размера на таксите за административни услуги, извършвани от държавните висши училища, приходите от които ще постъпват в бюджета на съответното висше училище.
След станалите разисквания бе проведено гласуване, с което Комисията по бюджет и финанси единодушно подкрепи законопроекта и предлага на Народното събрание да го приеме на първо четене."
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Благодаря. Определям 30 минути на парламентарна група.
Има ли желаещи да вземат думата?
Моля парламентарните групи, ако имат желаещи, да представят имената им.
Имате думата, господин Статков.
РУСИ СТАТКОВ (ПГДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, мисля, че предоставеният ни Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните такси в значителна степен улеснява днес колегите, тъй като измененията касаят няколко групи, както беше изразено вече и в становището на нашата, на бюджетната комисия. Според мен, тези групи не са конфликтни, а са в интерес на всички ни, както, разбира се, и във всички закони досега. Но, повтарям, нямат такива аргументи, които да предизвикат допълнителни коментари. Затова аз ставам, за да направя някои допълнителни пояснения, които не бяха казани в доклада на комисията, и след това да направя и своето предложение. Аргументацията за измененията в Закона за държавните такси, която, разбира се, аз приемам, може да се обобщи в няколко направления.
На първо място, тези изменения се налагат във връзка с приетите от нас досега нови закони и направени съответни изменения в други закони.
На следващо място, тези изменения са продиктувани от желанието на всички народни представители да търсим увеличение на приходите в бюджета, в частта им "неданъчни приходи". Тоест, касаещи таксите. И, разбира се, в тази част, както беше правилно изтъкнато в становището на комисията, много важно е взаимоотношенията ни с външни партньори да бъдат в съответствие с техните желания и техните намерения за развитие на тези взаимоотношения.
И на трето място, общо измененията, както казах и в началото, касаят няколко члена на закона и неговата структура в частта й по създаването на допълнителни разпоредби.
Бих искал, след тези общи аргументи, които аз подкрепям, които са изразени в мотивите на вносителя, да допълня това, което според мен се налага. А то е, че в предлаганите ни изменения в чл. 3 се въвежда нов подход, който е свързан с дейността на държавната администрация за проучване на исканията и на съответните услуги, разбира се, в цялостната им подготовка като процес. Този процес е разграничен, за да може действително тези усилия и въобще ефективността на работата на държавната администрация да бъде подплатена със съответното заплащане. Мисля, че това е справедливо, това е необходимо и е в съответствие с нашите намерения за повишаване ефективността на държавната администрация и, разбира се, за събирането на приходите за получаване на услуги.


По-нататък по отношение на измененията в чл. 4, които са свързани със заплащането на държавните такси. Има изменение и в т. "б". Досега тя е свързана със заплащане на държавни такси за молби, подавани до органите на Държавния арбитраж. Аз мисля, че на всички е известно, че нямаме Държавен арбитраж и съответно предложението на вносителя за отпадането на т. "б" е основателно.
По-нататък в т. "м" на същата разпоредба има изменения, които са свързани отново с това, което казах в началото, а именно, нови закони, които ние сме приели - за финансов контрол, например, и изменения в други, например в Закона за счетоводството.
По-нататък в чл. 4а, който е свързан със събиране на държавни такси за издаване на нотариални актове, има също така изменения в края на този член и това изменение е свързано с нови закони, които ние приехме.
Мисля, че е основателно предложението на вносителя и е необходимо то да бъде, разбира се, подкрепено.
Също така по отношение на Допълнителните разпоредби, които се създават, смятам, че е необходимо такова създаване, тъй като се налагат някои пояснения - например със Закона за чуждестранните инвеститори, едно съответствие с този закон.
Въобще всичко това, което беше изразено и в становището на Комисията по бюджет и финанси, свързано, разбира се, с един от основните мотиви за събиране на повече приходи в бюджета и главно във валута, според мен налага тези изменения и допълнения, които са предложени, ние да ги приемем. Още веднъж подчертавам, че ние нямаме основание за някакъв сериозен дебат, господин председател, и аз предлагам, въпреки Вашето обявяване за половинчасови дебати, ние да преминем към гласуване на първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля да гласувате да бъдат допуснати в залата заместник-министърът на финансите Бисер Славков, заместник-началникът на Главно управление "Данъчна администрация" Евгени Ананиев и началникът на отдел "Имуществени данъци и такси" Аксения Монова, във връзка с обсъждането на законопроекта.
Моля да гласувате.
От общо гласували 143 народни представители, за - 126, против - 5, въздържали се - 12.
Предложението се приема. Моля да поканите господата в залата.
Други желаещи да се изкажат по законопроекта? Има ли желаещи? - Няма.
Подлагам на гласуване на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавните такси. Моля да гласувате.
От общо гласували 162 народни представители, за - 131, против - 2, въздържали се - 29.
Законопроектът е приет на първо четене.
Процедурно предложение от народния представител Кирил Желев.
КИРИЛ ЖЕЛЕВ (ПГДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Комисията по бюджет и финанси, обсъждайки законопроекта, го прие и предложи на народните представители да го приемат на първо четене с единодушното мнение на всички народни представители, че тези промени са необходими. Тъй като при обсъждането на законопроекта на първо четене не постъпиха предложения от народните представители, правя процедурно предложение по изключение законопроектът да бъде гласуван и на второ четене. Моля да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли възражения? - Няма.
Моля да гласувате това процедурно предложение.
От общо гласували 138 народни представители, за - 119, против - 2, въздържали се - 17.
Предложението се приема.
Моля, господин Желев, да докладвате законопроекта на второ четене по параграфи.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
"Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните такси, обнародван в "Изв.", бр. 104 от 1951 г., изм. и доп., бр. 89 от 1959 г., бр. 21 от 1960 г., ДВ, бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и бр. 87 от 1995 г. и бр. 37 от 1996 г.
ァ 1. Чл. 1 се изменя така:
"Чл. 1. Ал. 1. Държавните такси се събират от органите на съдебната власт и от другите държавни органи и бюджетни организации в размери, определени с тарифи и одобрени от Министерския съвет и постъпват в държавния бюджет, освен ако със закон е предвидено друго.
Ал. 2. Министерският съвет може да определя държавните такси във валута, когато те се събират в чужбина или от чуждестранни лица, при преминаване на българската граница".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки по ァ 1? - Не виждам.
Моля да гласувате ァ 1 така, както е представен.
От общо гласували 125 народни представители, за - 120, против - няма, въздържали се - 5.
Параграф 1 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: "ァ 2. В чл. 3, ал. 1 след думата "искането" навсякъде в текста думата "при" се заменя със "за".
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
Моля да гласувате  ァ 2.
От общо гласували 127 народни представители, за - 118, против - няма, въздържали се - 9.
Параграф 2 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: "ァ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Буква "б" се отменя.
2. Буква "м" се изменя така:
"м) за упражняване на финансов контрол при отпечатване на ценни книжа, бланки и формуляри под отчетност".
И третото предложение на ァ 3 е в буква "н" думите "кандидатстудентски конкурсни изпити в държавни висши и полувисши учебни заведения, за молби за преразглеждане на кандидатстудентски конкурсни работи" се заличават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
Моля да гласувате ァ 3.
От общо гласували 128 народни представители, за - 120, против - няма, въздържали се - 8.
Параграф 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: "ァ 4. В чл. 4а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 накрая думите "жилища по реда на Наредбата за продажба и замяна на държавни жилища в градовете и други населени места, определени от Министерския съвет" се заменят с "държавни недвижими имоти, освен ако в закона е предвидено друго".
2. В ал. 2 думата "не" се заличава."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
Моля, гласувайте ァ 4!
От общо гласували 137 народни представители, за - 122, против - няма, въздържали се - 15.
Параграф 4 е приет.
Параграф 5!
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: "ァ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В буква "а" думата "председателя" и скобите пред и след думата "президента" се заличават.
2. В буква "о" думите "както и" се заличават."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
Моля, гласувайте ァ 5.
От общо гласували 150 народни представители, за - 133, против - няма, въздържали се - 17.
Параграф 5 е приет.
Параграф 6!
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: "ァ 6. След чл. 7 се създава допълнителна разпоредба.
"Допълнителна разпоредба
ァ 1. Чуждестранни лица по смисъла на този закон са лицата по чл. 2, ал. 1 от Закона за стопанската дейност на чуждестранните лица и за закрила на чуждестранните инвестиции."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
Моля, гласувайте ァ 6!
От общо гласували 133 народни представители, за - 124, против - няма, въздържали се - 9.
Параграф 6 е приет.
Параграф 7!
ДОКЛАДЧИК КИРИЛ ЖЕЛЕВ: "ァ 7. В раздел четвърти "Преходни разпореждания" се правят следните изменения:
1. В наименованието числото "IV" се заличава, а думата "разпореждания" се заменя с "разпоредби".
2. Досегашните чл. 8 и 9 стават съответно ァ 2 и ァ 3."
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има ли бележки? - Няма.
Моля, гласувайте!
От общо гласували 130 народни представители, за - 117, против - няма, въздържали се - 13.
Параграф 7 е приет.
С това законопроектът е приет и на второ четене.
Благодаря.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред -
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Давам думата на народния представител Спас Мулетаров, председател на Комисията по устройството и дейността на държавните органи да докладва становището на постоянната комисия.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Група народни представители са внесли на 17 октомври проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Поради това, че преди започването на днешното заседание беше отправено предложение от господин Васил Михайлов, на което председателят на Народното събрание отговори и обясни, че чл. 68 от Правилника за организацията и работата на Народното събрание не се отнася за проекторешение, а само за проектозакони.
На второ място, искам да обясня, че на комисията ни е известен проектът за решение за изменение и допълнение на правилника, внесен от народния представител Васил Михайлов, но поради това, че той съдържа изключително многобройни предложения за промени на правилника, които обхващат някъде приблизително около 40 на сто от действащите текстове на правилника, комисията реши да предложи на председателя на Народното събрание да се създаде специална работна комисия с представители на всички парламентарни групи, която да обсъди предложенията и да ги внесе самостоятелно, за което няма никаква пречка с оглед действащия правилник.
"На свое редовно заседание, проведено на 7 ноември 1996 г., комисията обсъди проекта за решение за изменение на правилника и след проведена дискусия взе следното решение по отделните параграфи, с които се предвиждат промени в текстовете от правилника.
В ァ 1 от проекторешението в чл. 40, ал. 3 се създава изречение второ със следното съдържание:
"Народен представител може да прави едно предложение, съдържащо един въпрос, при едноседмична програма, а при двуседмична програма - до два въпроса."
Комисията предлага една подобрена редакция на този проект за изменение на чл. 40, ал. 3 със следното съдържание:
"Всеки народен представител може да предлага по една точка от дневния ред на Народното събрание при едноседмична програма, а при двуседмична програма - до две точки от дневния ред."
Това е нашето становище по предложения ァ 1 от проекта за решение.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Господин председател, искам думата за процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Мулетаров, едно по едно ли ще ги докладвате? Аз предлагам да прочетете цялото си становище, да проведем обсъждане.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Искам думата, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Още не е свършило изказването.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: "ァ 2. С него се предвижда в чл. 74 да се създаде нова ал. 6 със съдържание:
"Проект за решение, декларация и обръщение може да бъде оттеглен от вносителя до поставянето му на гласуване на заседание на Народното събрание."
Комисията предлага да се гласува този параграф в редакцията, предложена от вносителя.
"ァ 3. В чл. 76 в края на изречението се добавят думите "и са съответно в техния ресор на управление".
Комисията предлага тази промяна да се приеме, като от допълнението отпадне само думата "съответно" и остане: "са в техния ресор на управление".

"ァ 4. В чл. 77, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Създава се изречение второ със следното съдържание:
"Въпросите трябва да бъдат точно и ясно формулирани, да не съдържат обвинения и да бъдат подписани от народния представител".
2. Досегашните изречения на ал. 1 на чл. 77 второ, трето и четвърто стават съответно трето, четвърто и пето.
3. В ал. 3, в края на изречението се добавят думите: "от определената дата за отговор".
4. В ал. 4, в края на изречението, се добавят думите: "за следващото заседание на парламентарния контрол".
Комисията след обстойно обсъждане, дискусии и направени предложения предлага следната окончателна редакция и съдържание на ァ 4:
"ァ 4. В чл. 77, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Създава се изречение второ със следното съдържание:
"Въпросите трябва да бъдат точно и ясно формулирани, да не съдържат лични нападки и да бъдат подписани от народния представител."
2. Досегашните изречения второ, трето и четвърто стават съответно трето, четвърто и пето.
3. В ал. 3, в края на изречението, се добавят думите "от срока, определен по ал. 1."
"ァ 5. В чл. 78, ал. 3, в края на изречението се добавят думите: "в рамките на една минута".
Комисията предлага ァ 5 да се измени така: "ァ 5. В чл. 78 второто изречение на ал. 3 се изменя така:
"Народният представител, задал актуалния въпрос, има право да изрази отношение към отговора в рамките до две минути."
"ァ 6. В чл. 80, ал. 2, в края на изречението се добавят думите: "от определената дата за отговор".
Комисията предлага ァ 6 да се измени така: "ァ 6. В чл. 80, ал. 2, в края на изречението се добавят думите: "от срока, определен по ал. 1".
"ァ 7. В чл. 82, ал. 4 след думата "отлага" се добавят думите: "за следващото заседание за парламентарен контрол".
Комисията предлага ァ 7 да отпадне. Съображенията за това са, че този въпрос и да не е уреден, това е досегашният ред и установена практика.
"ァ 8. В чл. 87 се създават изречения второ и трето със следното съдържание:
"Редът за отговори на министър-председателя, заместник-министър председателите и министрите се определя съобразно служебната заетост. Министър-председателят, заместник-министър председателите и министрите отговарят първо на актуалните въпроси, после на питанията според датата на регистрацията им".
Комисията предлага и този параграф да не се приема, тъй като това са технически въпроси, които могат да бъдат по този начин решени, както е предложението за тези нови изречения, при подготовката на дневния ред и на техническата уредба за отговорите на актуалните въпроси и питания, зададени на министрите.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Преминаваме към обсъждане. Определям 30 минути на парламентарна група. Процедура - господин Михайлов.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (встрани от микрофоните): Това не е на две четения. Безпощаден е правилникът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма две четения. Едно четене е. Определям, защото смятам, че ...
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги - набедени юристи! Господин Мулетаров, за Вас се отнася. Вие казахте, че за моите предложения трябва да има специална комисия.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ (встрани от микрофоните): Не аз, комисията.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Защото били 45. Още по-зле! Какво значи това? За едни предложения, които са направени от господин Сендов и група народни представители, ще се произнася като водеща вашата комисия, а за моите предложения трябвало да се направи нова комисия - с представители от всички парламентарни групи. И Вие сте юрист, и твърдите, че това е нормално? И впрочем, защо Вие и къде е казано в безпощадния правилник, господин председателю, че ако са 45 предложенията или че обхващат еди-какъв си процент от правилника, то трябва да има отделна комисия? Що за поведение? Това от една страна.
На второ място, безпощадният правилник, който трябва не само да се чете, но да се вниква в него, господин председател, казва в чл. 74 следното:
"Ал. 1. Проект за решения, декларации в ал. 1 и обръщения могат да внесат народните представители и парламентарните групи.
Ал. 2. Проектите за решения, декларации и обръщения се разпределят от председателя на Народното събрание между съответните постоянни комисии в тридневен срок от постъпването им".
Това сте го направили, а на 7-и в комисията са били и двете предложения - и моето, и Вашето, господин Сендов.
А по-нататък, в ал. 3 е казано, че "постоянните комисии обсъждат проектите по ал. 1 не по-късно от 15 дни от разпределението им и представят на председателя на Народното събрание становища по тях".
Вие разпределили ли сте моя проект към тази комисия, която се ръководи от господин Мулетаров? Отговорът е - да, защото имам документа. В съответния срок ли е станало това? Да, в съответния срок. Защо господин Мулетаров сега Вие ще черпите права от виновно поведение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля, какъв е процедурният въпрос?
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: От този момент нататък... Просто искам да ви кажа, че защото става дума за проекторешение, както Вие сте абсолютно прав, моите предложения ще бъдат докладвани тук по съответния ред, тъй като става дума...
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Моля за Вашето процедурно предложение. Времето изтече за процедурно предложение.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Моето процедурно предложение е да четете и моите предложения, господин Мулетаров, които са направени по съответния ред. Това е моето процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма процедурно предложение в случая.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (встрани от микрофоните): Има, има! Как да няма?
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Процедурното предложение е за изменение на хода на работата по дневния ред. Прочетете дефиницията.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Трябва да бъдат четени моите предложения. Той знае това. Вижте го!
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Първо, за сетен път се убедих, че господин Васил Михайлов чете правилника така, както е изгодно за него. Така, както изтълкува и чл. 68, където няма нито дума за решения, а само за закони.
Второ, председателят на Народното събрание е спазил всички изисквания на правилника, като е разпределил на комисията и втория проект за решение за изменение на правилника.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): А вие защо не сте го разглеждали?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Никъде не е казано обаче, че решения се разглеждат едновременно. Те се разглеждат по реда на постъпването им.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): А в 15-дневния срок разглеждат ли се? - Разглеждат се! Обаче вие не сте го направили!
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: И това е направила комисията. Това е първо.
Второ, комисията категорично и единодушно възприе становище, не Спас Мулетаров, а комисията,...
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Вие го докладвате.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: ... че тя не е в състояние да разгледа многобройните, някои от които абсурдни проекти за изменения на правилника на Народното събрание, тъй като комисията в момента...
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Отхвърлете ги, щом са абсурдни. Защото днес наистина са ви дали една неблаговидна роля.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Заповядайте, господин Михайлов! Заповядайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Михайлов, моля да не говорите от място. Първо предупреждение, господин Михайлов. Моля да не говорите от място.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Комисията в момента обсъжда, разглежда и дискутира 11 проектозакона, които са приети на първо четене, от които трябва да бъдат внесени в пленарната зала пет отделни законопроекта. Първият от тях беше внесен и приет - Закон за залозите. Тези закони са изключително сложни, като Законът за нотариусите, Законът за особените залози, Законът за борба с противообществените прояви на непълнолетните, Наказателният кодекс, законите за спекулата и комисията не е в състояние и няма физическа възможност да обсъжда отделните предложения, които са направени от Васил Михайлов, като се има предвид, че за тези шест параграфа, които ние предлагаме да бъдат приети, комисията изгуби почти цяло заседание.
Поради това тя предложи на председателя на Народното събрание в съответствие с досегашната практика, така както е направено при всички досегашни изменения на приетия от Народното събрание правилник, да се създаде извънредна комисия, не извънредна, а временна, която да обсъди тези предложения на Васил Михайлов спокойно, а не най-натоварената от всички комиси в Народното събрание.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): ЧК!
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Това са съображенията, които са предоставени на председателя на Народното събрание.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Реплика!
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма реплика към процедура. Господин Сунгарски има думата.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Това беше процедура? Три минути процедура?
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: И Вашето беше три минути!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Да сте ми направили забележка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Сунгарски има думата.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Да не забравите после, че искам процедура. Черезвичайна комисия ще прави, не знам какво ще прави. Нещастна история!
ИВАН СУНГАРСКИ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю. Аз няма да направя процедура, а ще направя изказване по същество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Имате думата.
ИВАН СУНГАРСКИ: Страхувам се, че продължава, въпреки всичко, двойнственият стандарт по отношение на различните представители, имам предвид народни представители от различни парламентарни групи. Това, което вие предлагате тук, като проект за промяна на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, с основание може да бъде наречено "проект анти Васил Михайлов", защото изменението на чл. 40 е точно това. Не е тайна за никого, че най-активен в предложенията си в това Народно събрание е народният представител Васил Михайлов.
Ако в правилника трябва да въвеждаме правила за всеки един народен представител поотделно, смятам, че тук трябва да имаме не тази брошура, която имаме, а някакъв дебел том. Ако правилникът цели да отнеме инициативата на народен представител, то нека тогава да излезем всички и да си отидем по къщите. Иначе аз не мога да приема като друга мярка това, което е написано в ァ 4 на предложението: "Въпросите трябва да бъдат точно и ясно формулирани, да не съдържат обвинения". Ние в какво точно трябва да ограничим парламентарния контрол? В пееене на "Осанна" или "Многая лета"? И въобще, бихте ли ми обяснили какво означава това "да не съдържат обвинения"? Та нали парламентарният контрол е търсене на истината за определени извършени нарушения, грешки и т.н.? Какво означава "да не съдържат обвинения"? При това положение внесени от мен актуални въпроси и питания трябва да бъдат оттеглени, защото те съдържат именно обвинения.
И много се впечатлявам от бързината на реакцията, защото Вашето предложение, господин Сендов - извинете, че се обръщам към Вас, но се обръщам към Вас, като към вносител - е внесено на 17 октомври 1996 г. и вече е в пленарна зала. Внесен от мен законопроект на 21 март 1996 г. не е и помирисал водещата комисия. Ако трябва да работим за промяна на правилника, аз съм "за", но в един-единствен аспект - да има спазване и на сега съществуващите разпоредби за сроковете, в които даден законопроект трябва да мине през съответната комисия. Наистина господин Мулетаров е прав, че тяхната комисия е претоварена. Това е факт, който не може да бъде оспорен. Защото така или иначе Комисията по устройството и дейността на държавните органи играе ролята на Законодателната комисия в миналото Народно събрание. Сиреч, всеки един законопроект трябва да мине през тази комисия. Но нека да обърнем внимание на този въпрос, ако се налага промяна на правилника - да разделим комисията на две, или да увеличим състава на комисията, за да може две комисии от равностойни юристи да разглеждат огромния поток от законопроекти.
А иначе какво се получава? - Че въпреки пренатовареността на Комисията по устройството и дейността на държавните органи, едни законопроекти минават през нея, а други не минават. Аз ще ви предложа още по-драстичен пример с мой законопроект, минал на първо четене и повече непоявил се не само във водещата комисия, не само в двете останали комисии, където трябваше да мине, а за пленарна зала да не говорим.
Така че, извинявайте много, но моето настояване е - исках с това да започна, като излязах, но ще го направя сега - е да оттеглите това, което сте предложили, защото това по същество представлява само едно - ограничаване правата на народния представител. Не съм от активните народни представители, които всеки ден занимават залата със собствени законопроекти или проекти за решения. И въпреки всичко защитавам правото на всеки един от присъствуващите в тази зала да го прави така, както повелява Конституцията. Другото е произвол.
Още по-безразсъдно ми се вижда всичко това, след като в момента се намираме в един финансов колапс, който вече и светът регистрира. И вместо усилията ни да бъдат насочени към това да се занимаваме с неща, които наистина си заслужават усилията и труда на 240 народни представители, ние се занимаваме с това отново да запушваме устата на този или онзи. Мисля, че не е адекватно поведението Ви и затова още един път Ви призовавам да си оттеглите проекта за промяна в правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Васил Михайлов искаше думата. За изказване, или за процедура?
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): За процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Процедура.
Да се готви Георги Дилков.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, господин Мулетаров! Видимо е, че такава чрезвичайна комисия, за каквато Вие говорите да се прави, не е упомената никъде в правилника като възможна. Още повече, ако това въобще е възможно, аз не зная с какъв акт Вие сте предложил създаването на такава комисия на господин председателя на Народното събрание. Или това просто е едно Ваше предложение. Вие знаете много добре, че това няма как да се случи, а дори и да стане такова чудо, защото аз вече не се учудвам от това, че Вие не спазвате закона, а винаги работите по целесъобразност, Вие така или иначе не можете да избягате от следното - внесен е от председателя на Народното събрание Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника на Народното събрание. Аз съм внесъл също Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника на Народното събрание. Прав сте абсолютно, че ако сме много пунктоални по отношение на правилника, не е казано, че едновременно трябва да бъдат разглеждани проекторешенията, или проектодекларациите. Това е упоменато само за проектозаконите. И тук Вие, господин председателю на комисията и господин председателю на Народното събрание, сте прав. Но аз цитирах текст, в който има срок. Този срок обаче е пропуснат. Срокът вече беше коментиран - две седмици. Това е ал. 3 на чл. 74, където постоянните комисии не по-късно от 15 дни от разпределението им представят становището по проекторешението в случая.
Така че аз имам и право по този правилник, а той е действуващ в момента, независимо че има предложение за неговите поправки и допълнения, да направя своите предложения и съответно да ги защитя в рамките на 5 минути.
Коментарът, който направи господин Мулетаров, за мен е странен и непонятен. Така че моето предложение е да започнем по реда на точките, които са направени като предложения, по нашия правилник от чл. 1 нататък.
Моля, след като си седна на мястото и ми изтече времето за процедурното предложение, да ми дадете думата по т. 1 от нашия правилник, или по т. 2, по която имам направено предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Не мога да приема това процедурно предложение, защото то противоречи на всички наши правилници и традиции.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Усещания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Тъй като Вашето предложение не е внесено в дневния ред и не може да обсъждаме нещо, което не е внесено в дневния ред.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (встрани от микрофоните): Как да не е внесено (смее се), господин председателю?
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Не се смейте по този начин, защото в правилника пише, че в Народното събрание се разисква само това, което е в дневния ред.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): А какво има в дневния ред?
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Капудалиев, по процедура или за изказване, защото за изказване има и друг?
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Процедура.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (от място): Господин Мулетаров, кажете на господин председателя да не нагазва все по-дълбоко в блатото и то миризливо комунистическо блато, ще потъне съвсем.

ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Процедурното ми предложение е, тъй като правилникът изцяло не се спазва, като цяло, той има много пропуски, много несъвършенства... Председателят на Народното събрание много добре знае, че моят законопроект за културата е внесен преди година и нещо и до този момент, въпреки правилника на Народното събрание, той не е внесен в залата, не е внесен в комисията, не се разглежда. Тоест правилникът се нуждае от основен ремонт.
Аз не мога да си представя - и подкрепям тук колегата Сунгарски, - че въпросите, които се отправят оттук спрямо министър-председателя и ресорните министри от кабинета, не трябвало да съдържат обвинения. Във всичките си въпроси аз ежеседмично обвинявам за неспазване на законите, аз обвинявам за незаконосъобразност на действията на отделни лица - длъжностни или недлъжностни, за неспазване на законите. Обвинявам в това. Как сега ще приемем, че нямало да съдържат обвинения? Оттук нататък остава да закрием целия парламентарен контрол, защото той по същност е обвинения за неспазване на законите, нищо повече. Друг е въпросът ако става дума за личностни нападки - това няма право да прави никой тук, от тази трибуна или където и да е другаде, личностни, персонални нападки. Аз нямам право да не харесвам цвета на Вашата коса, нито Вие моите мустаци, но това е съвършено друга работа и не се съдържа в този текст.
Освен това в чл. 78, ал. 3 се добавят думите "в рамките на една минута". Аз бих казал - хайде да го сложим - процедурно предлагам - в рамките на една секунда, за толкова се казва "да" или "не". С това човек може да изрази своето отношение към...
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Вашето процедурно предложение?
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ: Моето процедурно предложение е това проекторешение да бъде отхвърлено, да не бъде гледано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Има думата господин Дилков. Господин Капудалиев, ще Ви кажа, че в един парламент като този на Великобритания народните представители имат право да зададат само един въпрос на премиера: Какво ще правите днес?
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Това е друга система.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Това е най-демократичният парламент в света. И във връзка с този въпрос те могат да зададат допълнителни въпроси.
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (от място): Нека да вземем целия правилник на английския парламент и да го въведем!
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Да го вземем - ще ни бъде трудно. (Реплики в блока на опозицията)
Има думата господин Дилков.
ГЕОРГИ ДИЛКОВ (БББ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз също се присъединявам към изказалите се досега, че това проекторешение не трябва да бъде гласувано и призовавам колегите от опозицията и онези, които разбират за какво става въпрос, от лявата страна на залата наистина да не участват в гласуването. Защото и в комисията, председателствана от господин Спас Мулетаров, това проекторешение беше прието само с гласовете на мнозинството и то устройва само мнозинството.
Какво имам предвид конкретно по отделните параграфи.
По първия параграф вече стана въпрос, че се цели ограничаването на инициативите на явлението "Михайлов". То наистина е явление. Но съгласете се, уважаеми дами и господа, че ако господин Васко Михайлов не може за в бъдеще, след като приемете това решение, лично да предлага по 12-15 точки, той сигурно ще намери сред 69 души, аз бих сложил и някои от точките и на мене ако ми ги даде, да ги предложа от свое име. Тоест по този начин. Само че ще се загуби време, тъй като от различните места на залата ще излизат хора, които ще защитават неговите предложения - имам предвид и проекторешението за НАТО, което днес беше предложено и от председателя на Парламентарната група на СДС. Това проекторешение, след като е минало през водещата комисия, не може с такива процедурни игри, както става и с проекторешението ми за отмяна на мораториума на смъртното наказание, да не влиза в продължение на месеци и години в пленарната зала. Ние грубо нарушаваме правилника, който е със силата на закон, като не вкарваме проекторешения, минали вече през комисиите - друг е въпросът ако не са минали през комисиите - в продължение на месеци, повтарям, а в моя случай година и половина, в нарушение на чл. 74, който вносителите предлагат да се измени, само че не разбира се тази точка, а онова, което ги устройва.
Не е тайна, че ァ 2 цели да се ликвидира тази възможност, която се разви като процедура при замразяване на нашите заплати. Мнозинството тогава не беше отчело, че няма процедурна възможност да свали това проекторешение от дневния ред и това проекторешение се гласува тогава във вида, който беше представен от мнозинството, с корекциите, предложени от нас и представителите на обединените демократични сили.
Какво обаче ме тревожи. Ние предложихме поне някаква разумна алтернатива - по два въпроса да се предлагат за дневен ред, защото това реално е ограничаване на законодателната инициатива. Това бих казал, че е противоконституционно решение, ако ние го вземем - само по един въпрос, а при двуседмичната програма - по два въпроса да предлагаме да се разискват, т. е. да влязат в дневния ред и да се разискват в пленарна зала. Ами това наистина, уважаеми колеги, е смешно. И ние предложихме поне по два въпроса да бъдат. Какво костваше на колегите от мнозинството в комисията да приемат това компромисно решение? Не, ние сме казали така и така ще стане! Ами добре, гласувайте си това проекторешение. Аз специално няма да участвам в такова гласуване. И нека да се знае, че правилникът се променя и се чете както дяволът чете евангелието и се променя от мнозинството, само с техните гласове. И аз мисля, че ще има разумни хора и от лявата страна на залата, които няма да подкрепят това проекторешение. (Реплика от блока на опозицията: "Тайно гласуване!")
Да, остава да предложим и тайно гласуване.
И по отношение на ァ 2 - ще се върна отново на него. Господин председател, аз разбрах, че след като ние в пленарна зала сме гласували решението за замразяване на заплатите, впоследствие - аз не зная с какво право - Вие сте направили поименен списък на висшата администрация, която обслужва парламента, и там не сте посочили някои длъжностни лица, които това наше проекторешение обхваща. Да, има изключения, изключения на правилото. Ние сме приели, че министрите и главните секретари на министерствата, ведомствата и пр., а в същото време аз разбирам, че някои длъжностни лица - повтарям - от администрацията на парламента, от обслужващия персонал, включително примерно и главният секретар... Включително и главният секретар. Аз мисля, че това е също едно закононарушение. (Шум в блока на опозицията) Не може на депутата да се замразява заплатата, а главният секретар - примерно казвам, - който вземаше и преди това повече от депутатите - някъде около 5-7 хил. лева беше моята информация, не мога да гарантирам това, да получи отново корекция, актуализация на заплатата си и с още 5-6 хил. лева отново да надмине всички редови депутати в парламента. Това е уникално. (Шум и реплики в блока на опозицията)
По отношение на ァ 3 нямам възражения. Аз по принцип имам възражения за цялото проекторешение.
По ァ 4 - това, за което вече стана въпрос. Кой ще преценява дали въпросите, отправени към представители на изпълнителната власт, избрани от нас хора, са точни, ясно формулирани и не съдържат обвинения? Кой ще преценява? Онзи, когото ние питаме ли в една парламентарна република, или ние ще преценяваме как да формулираме въпросите?

На това основание може спокойно да не пожелае някои от министрите да ми отговори, защото не съм бил ясно и точно формулирал въпроса или се съдържат обвинения. Ами, разбира се, че ще съдържат обвинения! Разбира се, че ще съдържат обвинения! Защото това е парламентарен контрол. И ако няма лични нападки и обвинения, бихте ли ми обяснили, уважаеми колеги, и Вие, господин председател лично, как така стана, че в една декларация, която аз прочетох от името на парламентарна група и заявих, че Вие нарушавате правилника, как стана така, че веднага Комисията по етика се самосезира и ме извика там на пангара да ме съди. (Оживление в залата) Да ме съди за това, че съм обвинил Вас в нарушение на правилника? А в същото време тази комисия не се самосезира, когато един представител на мнозинството, не мога да говоря за неговия интелект, заяви, че аз съм едно мекере. Никой не реагира. Никой не реагира на Вашето обвинение, господин председател, което е вече личностна нападка с оглед на боя на парламентарната група и моя личен бой. В същото заседание, когато мен ме дадохте на Комисията по етика, в същото това заседание Вие казахте, че аз не си виждам боя или че нашата парламентарна група, като най-малка, не си гледа боя, ами тук чете си някакви декларации. Значи наистина започва да се чете като дяволът - Евангелието не само закона, но и правилника ни, който е също със силата на закон.
В комисията наистина казахме, че има право да изрази становището до 1 минута. И наистина се прие като изключение от всичко, което предлагахме ние, не представителите на демократичната левица, на мнозинството. Само това се прие като разумно. Защото то противоречеше - до 1 минута, както са предложили вносителите - противоречеше на общия замисъл на целия правилник. Навсякъде се посочваха 2 минути, а тук, виждате ли, пак да спестим на министрите, които трябва да дават обяснение тук за провалите, които направиха в своите ведомства и министерства - само до 1 минута. Да не би да го обидим случайно. Ами че в тази 1 минута аз мога да се представя за протокола, в тази 1 минута. (От залата се обажда госпожа Караиванова)
Госпожа Караиванова, би трябвало да се чувствате виновна за това, което .... и след като се разгледа в Комисията по етика моят проблем, Вие пак тук в продължение на половин час четохте какво съм искал да кажа и че едва ли не не съм бил прав, за да кажете накрая: "Да, но не съдържа обвинение" - към председателя. Това беше една поръчка, която Вие не много добре изпълнихте. И аз Ви казах и в комисията, известно е вече, че пиша, така, мемоари, и ще имам много странички за вашата комисия. (Смях в залата) В моята бъдеща книга.
Фактът че, и с това завършвам, ァ 7 и ァ 8 отпадна още в комисията, също ми дава основанието да смятам, че и останалите параграфи ще отпаднат тук в пленарна зала. Защото наистина и ァ 7, и ァ 8 нищо не казваше. Там пък един друг прецедент се уреждаше индиректно, това е начинът, по който трябваше да се заслушват в деня на парламентарен контрол отделните министри, и включително премиерът. Много пъти господин Сунгарев с основание поставяше въпросът, че премиерът не може да не отговаря първи, защото той в края на краищата отговаря по всички направления на дейност на това правителство.
И там се направи опит в този ァ 8 да се поставят, по Ваша преценка пак, да се направи реда на явяването в парламента на отделните министри, включително и на министър-председателя.
Хубаво е, казвам, че този ァ 8, както и ァ 7 отпаднаха още в комисията.
И накрая заявявам, че няма да гласувам. Въобще няма да гласувам, не "против", "за" и "въздържал се", а въобще няма да гласувам. И приканвам всички, нека... Дори тогава да бъде не решение на парламента, на българския парламент, а решение на демократичната левица за изменение на този правилник.
Ето, това е наистина ваше право. Ние можем да напуснем залата. И вие досега както имате мнозинство, да си приемате закони, да си приемате проекторешения. Но наистина нека да решаваме въпросите, които са на дневен ред на обществото и държавата, а не толкова стриктно да се спазват сроковете, за които говори и господин Михайлов, щом като това предложение за проекторешение е постъпило от страна на демократичната левица.
В тази седмица имаше много, много, много по-сериозни въпроси и проблеми, които трябваше да стоят на нашето внимание, отколкото едва ли не да се спази срокът. Защото, Вие, господин председател сте и един от вносителите, това е нормално, наистина. Но нека да спазваме и за другите депутати, редовите, тези срокове и този правилник, който е със силата на закон. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Господин Дилков! Господин Дилков! (Към господин Дилков, който слиза от трибуната) Вие ме обвинихте, замахвате без да смятате къде ще ударите. Вие твърдите... Вие твърдите, че аз съм освободил господин Красимир Стоянов от замразяване на заплатата. Твърдите ли го?
ГЕОРГИ ДИЛКОВ: Такава информация имам. Аз казах...
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Вие като имате информация, най-напред я проверявайте, господин Дилков, и след това я казвайте в Народното събрание срещу председателя на Народното събрание!
ГЕОРГИ ДИЛКОВ (излиза към трибуната): Вие имате ли поименен списък?
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Имам списък.
ГЕОРГИ ДИЛКОВ: Поименен?
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Имам списък, поименен списък.
ГЕОРГИ ДИЛКОВ: Няма ли пропуснати длъжностни лица?
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: И в този поименен списък пише: "Точка 3. Ръководството на администрацията - главен секретар Красимир Стоянов, заместник-главен секретар Чавдар Георгиев, Емилия Друмева и т.н.".
ГЕОРГИ ДИЛКОВ: Добре, защо...
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Защо лъжете, господин Дилков? Защо лъжете?! Защо лъжете?
ГЕОРГИ ДИЛКОВ: Момент, момент... (Шум в залата) Готов съм да се извиня, но ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Не готов! Извинете се!
ГЕОРГИ ДИЛКОВ: Момент! Извинявам се!
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Извинете се! И не лъжете!
ГЕОРГИ ДИЛКОВ: Чуйте ме, моля Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Няма да Ви чуя!
ГЕОРГИ ДИЛКОВ: Защо след като е прието решение, Вие поименен списък правите на тези хора?
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Като има решение, на основата на това решение трябва да се издадат заповеди. И трябва да има поименен списък.
ГЕОРГИ ДИЛКОВ: А посочени ли са всички? Посочени ли са всички, питам Ви пак? Посочени ли са всички?
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Посочени са.
ГЕОРГИ ДИЛКОВ: Посочени ли са всички от...
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Посочени са. Посочени са, господин Дилков. И като замахвате срещу председателя, имайте предвид...
ГЕОРГИ ДИЛКОВ: Аз не замахвам срещу Вас, господин председател. Аз говоря за принципи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Не Вие е срам! Не Ви е срам!
ГЕОРГИ ДИЛКОВ: ... за законодателства. Аз Ви се извиних.
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ: Обявявам почивка до 11,30 ч. (Звъни)


След почивката

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ (звъни): Продължаваме заседанието на Народното събрание. Досега са вдигнали ръце и съм записал за изказване: Мариела Митева, Едвин Сугарев, Иван Куртев, Васил Михайлов.
Не виждам Мариела Митева. Има думата Едвин Сугарев.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Аз ще бъда съвършено кратък. Лично за мен внесеното решение де факто представлява ограничение правата на народните представители. Това особено се отнася за една от най-важните функции за всеки парламент, а именно: парламентарния контрол.
Точка 1 от ァ 4 изисква да не се съдържат обвинения в актуалните въпроси и питания. Какво по-точно тогава би следвало народният представител да прави, упражнявайки своя контрол над изпълнителната власт? Примерно да я хвали - така ли?
Аз ще ви дам един съвсем конкретен пример. В момента ние подготвяме актуален въпрос за измрелите от глад 78 000 птици в Държавна птицеферма в село Бохот, Плевенско. Какво трябва да направим по този повод - да похвалим министъра и да кажем "Браво, че изморихте пилците!" ли?
Когато става въпрос за лични обвинения, работата е друга, но когато става въпрос да се внесат корекции в хората, които управляват в България; когато става въпрос да се изрази отношение към, съжалявам, че трябва да го кажа открито, но прогнилото от корупция правителство, което управлява България, работата е друга.
Затова, уважаеми господин председателю, аз предлагам просто да оттеглите това решение като антиконституционно, като противоречащо на закрепените в Конституцията права на всеки народен представител, за да не си губим времето със съставяне на подписки до Конституционния съд и за да не губим времето и на самите конституционни съдии, които неизменно няма как просто да не отхвърлят подобно решение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря.
Реплика на господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Репликата към господин Едвин Сугарев е следната:
Първо, това понятие "да не съдържат обвинения" отпада в предложението на комисията и е заменено с думите: "лични нападки", което е съвсем различно от първоначалния текст.
На второ място. Понеже господин Сугарев ангажира Конституционния съд, аз искам само да цитирам един текст от сега действащия правилник, който Конституционният съд трябва незабавно да отмени. А той е чл. 81, в който се казва: "Питанията се отправят чрез председателя на Народното събрание в писмена форма и се подписват от народния представител. Те трябва да бъдат ясно и точно формулирани и да не съдържат обвинения." Тоест текстът, който предлагат вносителите, е преписан текст, съществуващ в действащия правилник. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И аз благодаря.
Има думата за дуплика господин Сугарев.
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Моята дуплика е следната. Ако става дума за преписан текст от съществуващия правилник, то защо изобщо се предлага? Това първо.
Второ, в това, което се предлага от комисията, ето го, тук е написано, текстът е точно: "да не съдържат обвинения", а не нещо друго.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Отдолу е подчертано, господин Сугарев.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Добре, съжалявам. Ако отдолу е подчертано, тогава проблемът е друг.
И последно. Така или иначе все пак трябва да имаме предвид, че народният представител не може да бъде ограничаван при изпълнение на една от основните си функции. Просто мисля, че подобни изисквания, каквито се съдържат във Вашето предложение, са неправомерни именно с оглед текстовете на Конституцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Благодаря.
Господин Васил Михайлов има думата. Вие сте в списъка на ораторите и аз Ви давам думата като оратор.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Аз бих желал преди това процедура да направя.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моят процедурен въпрос е следният:
На първо място, вярно е, че многократно съм правил предложения за дневен ред, които надхвърлят числото 10. Но забележете, става дума за не повече от три или четири предложения за законопроекти или проекторешения. Оттам насетне става дума за предложения за изслушвания, тоест отново за парламентарния контрол, който видимо не ви е по вкуса. И това е така, защото в глава осма имаме възможност да направим следния парламентарен контрол, както тук е указано: "Парламентарно проучване, анкети и изслушване". За първи път сега ще има такова изслушване. Днес това бе решено. Това е истината. Тоест някой, който играе ролята на цензор, и аз направо бих могъл да му кажа името, от администрацията е, нарича се Емилия Друмева, съветва зле председателя на Народното събрание. Много зле! Опитва се, и това е нейно творение, сега да уточни така наречените "нападки", за които вече стана дума, дали са лични или не са лични. Нека пак кой да преценява - пак госпожа Емилия Друмева? - какво е то "обвинение" и какво е то "лична нападка". Пак някакъв цензор трябва да дойде тук и да каже.
Според мен не случайно се правят тези предложения и тя не може да няма тук някакво влияние.
И накрая добре е, че господин председателят си тръгна, просто защото беше в грубо нарушение на чл. 8, ал. 3 от правилника, когато той участваше в разискванията по същество на въпроса, а беше и вносител, в качеството си на председател. А трябваше заместник-председател, както е сега, да ръководи заседанието.
Моето процедурно предложение е, тъй като абсолютно ненормално е предложението на председателя в този му вид, в който е даден като проекторешение, да се оттегли. И моля процедурно да бъде гласувано това мое предложение. Да го отложим е по-верният, според правилника, вариант на предложение на процедурата. Но тъй като господин Едвин Сугарев направи предложение за оттегляне, което за съжаление не може да стане, тъй като липсва председателят, моето предложение е за отлагане. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Друго мнение по това процедурно предложение? - Няма.
Моля да гласувате процедурното предложение за отлагане на дебатите по внесения проект за решение.
От общо гласували 191 народни представители, за - 71, против - 106, въздържали се - 14.
Не се приема предложението.
Господин Михайлов, ще се изказвате ли? - Да. Имате думата за изказване.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Въвеждането на време като за първо четене е някакъв странен начин на спазване на правилника от страна на председателя на Народното събание.
Става дума за решение. Председателят пак се обърка. Съжалявам, че говоря в негово отсъствие. Няма такова нещо като определяне на време за разискванията по решение. Ако това беше законопроект, а както се казва "неумолим е правилникът", цитирам председателя, това - да, можеше да се определи време на първо четене. Обаче тук става дума за проекторешение и никакво време тук няма. Тук можем да защитаваме своите позиции по пет минути, както е и казано в правилника.

И аз започвам да правя това с внесеното от мен първо предложение за промяна. То е по чл. 2 на нашия правилник и гласи така: "Народното събрание заседава в сградата на Народното събрание в столицата освен когато поради изключителни обстоятелства реши да заседава на друго място". Това е един добър текст. Какво обаче е предизвикало моето предложение: "на площад "Народно събрание" N 2", да се добави към този текст? Защото в Комисията по администрация, на която аз съм член, се обсъжда преместването на Народното събрание в бившата зала "Георги Кирков" на бившия Партиен дом - тя да стане заседателна зала. Сега "Света София" се нарича залата. Даже се хвърлят огромни средства, за да се прави там ремонт. Замисълът - удобство на народните представители - само предвиден е този замисъл. Истинският замисъл е да се унищожи българската национална традиция, да се заличи паметта! Това е истинският замисъл, защото всички знаем как се приема сградата на бившия Партиен дом. (Шум и реплики от мнозинството) Тя можеше... (реплики)
Стойчо, не се обаждай предварително! Тя може да стане наистина за една чудесна съдебна палата, където тези, които са обитавали там преди доста време, пък и почти досега, а и сега, ще трябва да получат заслуженото. Но това, както се казва, е една друга идея. От това там място Народно събрание не става! И даже тези пари, които сега се хвърлят там са грешни. А ако има възможността да стане и някаква конферентна зала, кинозала, театрална зала, циркова зала, това - да. Но да бъде пленарната зала на Народното събрание - това не!
И когато говорим за тази зала нека дори да си спомним това, че в 1885 г. по време на Сръбско-българската война от позициите на Сливница в още недостроената зала - в тази, в която сега сме ние, е бил организиран лазаретът. Тук са били докарвани ранените, осакатените български войници, които са защитили Съединението, защитили са България! В такава една зала - няма да продължавам нататък - не можем да си позволим поведение, характерно за представителите на БКП, БСП или все едно как ще се нарича тази организация! Тя е свещена зала! Тази сграда е свещена и тя не може да бъде подменяна! Именно затова, за да няма никаква грешка и в правилника съм предложил чл. 2 да завършва със следния текст: "на площад "Народно събрание" N 2", за да е ясно за коя сграда става дума. Защото, имаме си работа много пъти с едни формени мошеници, което е много типично за т.нар. партизани, антифашисти и пр. терористи в българската история, които след това на щиковете на Съветската армия, за съжаление, станаха една гнусна съветска администрация и досега тормозят българската държава и българския народ! Та за това ми е думата, при тях всичко трябва да е точно. Законът трябва да бъде ясен, за да им се наложи, а това ще стане, да го спазват!
РЕПЛИКА: Васко, никой не те кара да идваш тук!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Аз ще бъда в тази зала, живот и здраве! Но в тази група все по-малко и по-малко хора ще останат! 19-те закъснели мунчовци нищо не можаха да направят! Това е положението!...
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Михайлов, спестете си речника... Приключихте ли вече изказването си?!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (встрани от микрофоните): По първа точка, да. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Изказването Ви смятам, че е приключило.
Господин Стойчо Шапатов има думата за реплика.
СТОЙЧО ШАПАТОВ (ПГДЛ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, господин Михайлов! Аз смятам, че изказването на господин Михайлов в този случай е неуместно. Ще се аргументирам защо.
Там, в центъра, е сградата на Президенството. Там е Министерският съвет. Тук народните представители, особено от двете големи парламентарни групи - на демократичната левица и на СДС - ние поне, предполагам, че и вие, разполагаме с една стая и три телефона - 125 души. Вие, предполагам, също. В тази сграда имат кабинети народните представители, макар и на двама - един. Там са постоянните комисии. Там е Министерският съвет. Тази сграда е пред рухване. Тук не става въпрос за тоталитарни символи и т.н.
Господин Михайлов, моята реплика към Вас е следната: на Вас там, в сградата на бившия ЦК на БКП Ви мирише на тоталитаризъм...
РЕПЛИКА ОТ ОПОЗИЦИЯТА: И не само на него!
СТОЙЧО ШАПАТОВ: Да, и на други. А не ви ли мирише почивната станция в Хисаря, където от сауната и от плувния басейн не излизате?! Поне сме били три пъти с Вас там. Значи, там плувате в басейна и влизате по пет пъти в сауната, една тоталитарна сграда - почивна станция, която е била на бившето УБО..., а тук Ви замириса изведнъж на тоталитаризъм!
Вижте какво: когато правите демагогия, Вие и демагогия не можете да направите като хората! Защо Вие по 4-5 пъти в годината ходите там и почивате в тази тоталитарна сграда?! Използувате всички придобивки, а сега тук, за пред хората, големи балони пак хвърляте - онази сграда била такава. Става въпрос не за някакви предимства на народните представители... И никаква връзка няма. Тези приказки 1990 г. вървяха, но Вие очевидно 6 години назад правите своите умозаключения, популистки и демагогски речи.
Става въпрос за една нормална работа на българския парламент, защото България е парламентарна република. Става въпрос за една нормална дейност, за да могат народните представители да изпълняват що-годе своите задължения. И като дойде един човек от твоя избирателен район да има къде да го поканиш да седне. Не виждате ли тук какъв хаос е в сградата на Народното събрание?
Така че внимавайте с популизма и демагогията! Всеки пък ще ставам да Ви репликирам оттук нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Има ли други реплики? - Няма.
Има думата за дуплика господин Михайлов.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Стойчо, Стойчо! Пак не си внимавал!
Вярно е, че съм плувал. И ще плувам! А вие потъвате!
Вярно е, че ходя на сауна. И то много пъти. И знаете ли защо? - За да имам добра физическа подготовка и то дотогава, докато не ви измета от политическата сцена!
Междупрочем вече доста ми се облекчава работата. Малко още, както се казва, ви трябва. Това е така!
Никога не съм криел нищо в живота си за разлика от вас! А що се отнася до онази сграда, тя може и да е много удобна, тя може и да е много прекрасна, тя може да ви е любима, но тя не е сградата на Народното събрание! Това е истината!
И тук ще заседава Народното събрание!
Вероятно ще заседава тук Народното събрание, когато ще се обсъжда закон за забраната на БСП или на БКП, или на както и ще се нарича там - все едно как - терористичната, антинационална, гадна, антибългарска организация! Тук ще стане това! Щом толкова възразявате за онази сграда - това ще се случи. Или един нов съд - Нюрнбергски процес... Да, на нашето съвремие, ще забрани тази идеология като антихуманна, а вас ще определи, ако продължавате да упорствувате, като престъпници. И нищо друго не ви остава, освен да поемете своя път. Вие го знаете кой е той!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Михайлов, за недопустими обвинения по отношение на една парламентарна партия, избрана с вота на народа Ви отстранявам от заседанието! (Одобрителен шум и ръкопляскания от мнозинството)
Има думата госпожа Мариела Митева.
Отстранен сте от заседанието!
Госпожа Мариела Митева...
Бяхте предупреден от господин Сендов!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: По кой текст от правилника? По кой? По кой текст от правилника ще ме отстраните за това?!
Аз не съм обиждал държавния глава; аз не съм обиждал Народното събрание, а скапаната ви, изчезваща организация! Има огромно значение това, което казвам тук!
РЕПЛИКА ОТ МНОЗИНСТВОТО: Изчезвай! Изчезвай!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Напуснете!...
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Не, няма да напусна трибуната, просто защото трябва да цитирате по кой текст от правилника ме отстранявате?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Напуснете залата!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: По кой текст от правилника?! Не го знаете, нали?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: За недопустимо поведение...
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Поведението ми е съвсем допустимо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Имам достатъчно основание...
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Това, че не Ви харесва какво казвам си е Ваш проблем, но аз не нарушавам правилника и Вие нямате основание да ме отстраните! Моля, цитирайте по кой текст!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: В нито един парламент по света при подобни обвинения, оскърбления по адрес на избирателите, подали гласа си за една парламентарна партия, Вие не можете да останете в залата.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Те и избирателите ви казаха ясно как ви оценяват. А що се отнася до чл. 10, кажете ми по кой текст точно от правилника ме отстранявате? И, ако си нямате правилника, да Ви го дам. Кажете по кой текст ще ме отстраните?
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: За непристойно поведение.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Няма такова нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Госпожа Мариела Митева има думата.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Къде пише, че за непристойно поведение Вие можете да ме отстраните? После, моето поведение е съвсем достойно. Това, че вашата организация е недостойна, е друг въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Госпожа Митева има думата.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Вижте, аз Ви съветвам да прочетете по кой текст от правилника ме отстранявате. Чета:
"Чл. 110. По отношение на народните представители могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки:
1. напомняния;
2. забележка;
3. порицание..."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Вече ги получихте от академик Сендов.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: (Продължава да чете)
"4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание;
6. отстраняване до три заседания.
Чл. 111. Напомняне се прави от председателя на всеки оратор, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Да.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: (Продължава да чете)
"Чл. 112. Ал. 1. Забележка се прави от председателя към народен представител, на когото е направено вече напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда."
Можете да ми правите колкото си искате забележки.
"Ал. 2. Забележка се прави и на народен представител, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или заплаха."
Можете да ми направите колкото си искате такива забележки.
"Чл. 113. Порицание се налага от председателя на народен представител, който въпреки напомнянето и забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие в залата.
Чл. 114. Председателят отнема думата на народен представител, който:
1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 110 дисциплинарни мерки; - Вие не ми отнехте думата.
2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си въпреки поканата на председателя да завърши." Няма такова нарушение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Това е случаят.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: "Чл. 115. Председателят може да отстрани от едно заседание народен представител, който:
1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: За това става дума.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Не съм правил подобни възражения по никакъв начин.
"2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа в заседателната зала."
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Да.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Сега, след този режим, уважаема госпожо председател, защото Вие нарушихте правилника и не цитирахте текст, по който можете да ме отстраните. Вие не можете да ме отстраните за направените от мен нарушения.
"3. гласува с чужда карта.
Чл.116. Ал. 1. Председателят може да отстрани за повече от заседание, но не повече от три заседания народен представител, който:
1. оскърбява Народното събрание или държавния глава;
2. призовава към насилие в залата или в сградата на Народното събрание;
3. повторно е гласувал с чужда карта.
Ал. 2. Отстраненият от заседанието народен представител по чл. 109 и 110 не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен."
Аз съм съгласен да Ви дам като социална помощ възнаграждението си за деня, но нямате право да ме отстраните и Вие знаете това. Защото законът е затова, за да бъде спазван, госпожо председател. Въобще бивши комунисти, настоящи и измислени социалисти ще им се наложи да спазват законите, защото България ще бъде законова и правова държава! И Вие сте председател на най-висшата институция в българската държава - българският парламент, и сте длъжна да спазвате правилника.
Моля, цитирайте какви нарушения бяха тези, за да можете да имате правото да ме отстраните от заседание днес. Или Вие имате притеснението, че направените от мен 45 предложения за промени на правилника и за изменения усъвършенстват този правилник, усъвършенстват го така, че министрите ще трябва да отговарят, че Народното събрание ще бъде едно истинско, нормално Народно събрание, което ще работи в полза на българския народ и на всички избиратели, включително и на избирателите на БСП.
Уважаема госпожо председател, аз Ви моля да отмените наложеното от Вас наказание "отстраняване". Имате право съответно да наложите към мен наказанието "забележка". Аз съм готов да приема такава санкция. Но санкция "отстраняване от пленарната зала" от днешното заседание, това просто няма да приема. Слушам Вашата реакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: В момента сте на трибуната без да съм Ви дала думата, това е едно.
Второ, благодаря Ви, че прочетохте целия текст, за да чуят колегите, че има поне пет основания за Вашето отстраняване.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Това не е така!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И трето, председателят на Народното събрание Ви направи вече един път забележка, аз помолих да се държите по-прилично. Ако Вие не разбирате деликатността, няма друг вариант.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: От Вас деликатност и не очаквам. Аз очаквам само спазване на правилника. И Ви моля да цитирате чл. 13 например напомняне ли, забележка ли сте ми наложили. Добре, аз приемам всички тези санкции. Но, за да ме отстраните, трябва да съм направил друго. А аз не съм го направил. Това, че казах истината за вашата организация, съжалявам много. Междупрочем, аз съм коментирал БСП. Много ми хареса това Ваше самопризнание, че ставате категорично равенство...
ДРАГОМИР ШОПОВ (от място): Стига си приказвал глупости!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Не се обаждайте Вие, набеденият земеделец!
... между БСП и така наречената парламентарна група на така наречената демократична така наречената левица. За това става дума.
ДРАГОМИР ШОПОВ (от място): Аз ще ти кажа един набеден земеделец!
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Ако Вие слагате знак на равенство, аз не съм коментирал групата. Коментирал ли съм я, госпожо председател? Не, не съм. Коментирал съм БСП. Вие тук сте в качеството на Парламентарна група на демократичната левица, както сами се назовавате, обаче както никой не ви вярва изглежда вече.
По-нататък да продължим със следното. Чл. 17, ал. 2, т. 16 - Комисия по жалбите, предложенията и петициите на гражданите трябва да има в българския парламент. И този чл. 17... (Шум и реплики в залата) Като вносител, моля, не ми пречете да изложа своите съображения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Един момент, госпожо Митева...
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Към глава четвърта - комисия на Народното събрание - искам да кажа следното: Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии. Винаги в българския парламент... Госпожо Митева, седнете спокойно, има доста време, аз имам 45 предложения... Има и винаги е имало Комисия по жалбите, предложенията и петициите на гражданите. Сега Вие в този Тридесет и седми парламент взехте и я махнахте. Защо? За да не могат хората да се оплачат, за да не могат да направят своите предложения, защото вие се страхувате. Това е истината. Страхувате се от оценката и на вашите избиратели. Как е възможно откакто съществува българският парламент да има такава комисия, там да могат да се изпращат писмата на хората, те да бъдат разглеждани, съответно компетентно да им се отговаря, дори ако трябва и с помощта на постоянните комисии. Има остра нужда от такава комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Михайлов, един момент.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Моля, не ме прекъсвайте...
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Не съм Ви дала думата и мога да Ви прекъсна по всяко време. Правя следният компромис: тъй като взехте думата и говорихте само по една точка, а сте вносител, ще допусна да си обосновете всички предложения в рамките на времето на СДС, след което ще Ви помоля да напуснете залата.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Не е в рамките на времето на СДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Госпожа Митева ще почака.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Ще трябва да се спазва правилника, а не някакви измислени рамки от някакъв председател на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Слушаме Ви.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: По-нататък, искам да ви кажа, че петте минути, които са визирани в чл. 70...
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Картата не сте си сложили. Сложете си картата поне, за да се отчита времето.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Правя процедурно предложение. Вашият таймер съвсем се е побъркал и не работи. Въобще що за Народно събрание е с това мнозинство, един таймер не могат да направят. Изтече ви времето, май! Народен представител може да обосновава направени предложения, а аз съм направил точно 45, в рамките на 5 минути за всяко предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Слушаме Ви.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Аз имам да говоря 5 по 45, добре че математикът липсва, но можете и Вие да свършите тази работа, кажете колко време имам да говоря.
Започвам с предложение N 2, тъй като по първото Вие ми дадохте право да го обоснова и аз не използвах петте минути.

Сега обаче имам намерение да използвам за второто предложение петте минути и никакво такова време на СДС и на БСП, когато се разглежда проекторешение, не е валидно. Член 70 на правилника ясно го казва. Така че вашия компромис аз приемам, само че го доведете съобразно с текста на правилника докрай. А това означава, че използвам вторите си пет минути.
Благодаря за направения компромис, госпожо председател.
Става дума за една изключително важна комисия. Десетки и стотици са хората, с които ние се срещаме и които ни казват едно и също - къде и как да пишем до Народното събрание? Нали вие правите парламентарен контрол - огромно количество информация за безчиствата на изпълнителната власт, казвам тази силна дума, идва до Народното събрание. И къде попива вода тя? Отива към постоянните комисии, които направиха огромно количество свои писания и изградиха буквално свой архив от подобни писма, на които обаче няма никакъв отговор. Не в едномесечен срок, въобще няма отговор.
Така че специализираните комисии видимо не могат да вършат тази функция. Такава комисия е нужна. Тя ще играе ролята на дистрибутор и същевременно ще е отговорна - да се отговаря, да се обръща внимание на писмата на българските граждани, на техните петиции, на техните предложения. И това според мен е съвсем естествено и нормално. Какво е например нормалното функциониране на една такава комисия? - Идва едно писмо, там има юридически екип, ако е от компетентността на комисията и става дума за законодателна дейност, разбира се, тази комисия има правото като постоянна комисия към Народното събрание да отговори на питащия. Ако обаче се отнася до проблем на изпълнителната власт, комисията има право да изрази становище и това становище да бъде изпратено към тази част от изпълнителната власт или към органа на изпълнителната власт, който е в нарушение.
Ето това е една изключително ценна, действена форма на парламентарен контрол. Вие обаче лишихте българското общество от това с премахването на Комисията по жалбите, предложенията и петициите на гражданите. Благодаря на моя колега господин Момчев за това, че ми даде важен текст от Конституцията на Република България. Той току-що ми даде на трибуната следния текст: "Конституция на Република България, обнародвана в "Държавен вестник" бр. 56 от 13 юли 1991 г.
Чл. 45. Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи."
Могат ли те да изпращат такива до Народното събрание? - Уж могат! Без да има такава комисия, всъщност те са лишени от това си конституционно право. За да бъде достоен българският парламент, такава комисия трябва да има. Това е и една обратна връзка, това е една вярна оценка на избирателите за нашата дейност. Или не се интересувате от тази оценка? На следващите избори, съжалявам, че пак ще става дума за тази организация, БСП, те така ще ви оценят, че или ще ви няма в парламента, или ще ви има в много редуциран състав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Пак се отклонявате от темата.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Да, това е точно темата, когато аз коментирам нуждата от комисия, която да е постоянна и да бъде Комисия по жалбите, предложенията и петициите на гражданите. И затова ми се ще да подложите на гласуване такава една комисия да бъде включена като постоянна комисия на нашето Народно събрание. Това ще бъде наистина чест за Народното ни събрание, продължаване на традицията и един действен парламентарен контрол по своята същност.
Аз ви моля, колеги от БСП, вслушайте се, това е разумно предложение. То е ценно предложение.
Това е по второто ми предложение.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Михайлов, с това приключи вашето участие в днешното заседание.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Уважаема госпожо председател, или не четете правилника, пък аз ви дадох възможност, или ще продължавате наистина да го нарушавате по един много нагъл начин. Много ви се ще да приключи моето участие в днешното заседание, но това просто не бива да става.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Вашите предложения поначало не са предмет на днешното обсъждане. Въпреки това направих компромис.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Аз съм вносител. Има проекторешение. Към проекторешението могат ли да се правят дори и без да са направени писмено, уважаема госпожо председател, предложения? - Могат! И като могат, аз започвам тогава да правя следващите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Към осем текста по пет минути - 40 минути можете да говорите. Дотук сте говорили 18 минути, остават ви още 22.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Мислех да има нормален ден Народното събрание и ще се опитам да го направя.
По-нататък. В чл. 18, ал. 2 и 4 да отпаднат. Това не е случайно предложение, а е плод на вече една практика в Народното събрание, доказала безмислието на съществуването на ал. 2 и 4 в чл. 18 на нашия правилник. Чета го: "Чл. 18. Комисията по устройството и дейността на държавните органи се произнася по проекти за закони и решения, свързани с устройството и дейността на други държавни органи и администрации". Коментарът за юристите е излишен.
По-нататък, в ал. 4 на същия чл. 18. Комисията по устройството и дейността на държавните органи се произнася по проекти за закони и решения, свързани с произвеждането на изборите. Моля? Вие всички знаете кой се произнася за произвеждането на изборите. Какво е това? Ако е по закон, по който ще бъдат проведени избори, т.е. по проектозакони, които уреждат проблеми с референдум или със закони за избор, това - да. Но както тук е формулирано, да се произнасят по произвеждането на изборите, това - не. Има Конституционен съд, ако има съответни нарушения, има Върховен съд, има кой да се произнася. А не постоянната комисия ще се произнася.
Тези две текстчета са необмислени, те не са съобразени с Конституцията, нито с действащите закони, те не са и прилагани, слава Богу, просто защото са безмислени. И аз мисля, че те трябва да изчезнат от нашия правилник.
По-нататък. Четвъртото ми предложение. Член 24: след разпределени им от председателя на Народното събрание се добавя "или по тяхна преценка". Това е в чл. 24, уважаеми колеги. Пак става дума за постоянните комисии. Постоянните комисии, които работят в нашето Народно събрание, разглеждат законопроекти и проекти за решения, декларации и обръщения, разпределени им от председателя на Народното събрание. Така тук е написано. Аз бих желал да се добави "или по тяхна преценка", не само по преценка на председателя. Още повече, такава възможност има предвидена. И един председател на една комисия след решение на комисията или даже по негова преценка би трябвало да има правото да прецени, че едно проекторешение, проектозакон или проектодекларация е редно да бъде разпределено и на неговата комисия. И това много пъти се случва. Изключително важни проекторешения или проектозакони, например свързани с националната ни сигурност, въобще не идват в Комисията по националната сигурност. Международни договори, закони за ратификация също така на международни договори също не идват до Комисията по национална сигурност. И не само това. В другите комисии също има тази порочна практика. Председателят преценява и разпределя. Да речем, Законопроектът за държавния герб къде беше разпределен? - В Комисията по културата. Какво значи това? Комисията по национална сигурност, Комисията по външната политика трябваше или не трябваше да бъдат във възможността си да се изкажат по този законопроект? Давам ви само един от многобройните примери. Трябваше! И трябваше да имат възможността да го направят. За това ми е и предложението след тази част от изречението, където е уточнено, че те се разпределят от председателя на Народното събрание, тук да се вметне и да се добави "или по тяхна преценка" и нататък продължава "изготвят доклади, правят предложения и вземат становища по тях. Постоянните комисии дават становище по очакваните последици от прилагането на закона или решението, включително и за последиците от приемането им за държавния бюджет".
Алинея 2 няма да чета, тъй като моето предложение е направено към ал. 1. Мисля, че то е разумно. Вие сами разбирате, че и практиката показва нуждата от такава възможност - в определен срок от време председател на комисията да може да реагира и да изиска в собствената си комисия конкретен законопроект, проекторешение или проектодекларация, за да може комисията да се произнесе. Мисля, че това ще се възприеме от Народното събрание.
По-нататък, в чл. 30. Ал. 2 би трябвало да стане така:
"Ал. 2. За заседанията на водещата комисия и за всички закрити заседания на останалите комисии се водят пълни стенографски протоколи, в които се вписват и решенията, и мотивите към тях. Те се подписват от председателя на комисията и от водещия протокола."
Една уважаваща себе си институция, каквато е Народното събрание, не може да не процедира така. Какво става към този момент? Какво всъщност е в нашия правилник?
"Ал. 1. За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети решения."
А позицията на участвуващите в комисията народни представители, отбелязва ли се? Като особено мнение? Защо, след като е нормално да се води протокол?
Междупрочем в Комисията по националната сигурност се води пълен протокол. И това е една прекрасна традиция. Още повече, че тя има и закрити заседания. И за Комисията по външната политика и европейската интеграция това също е задължително. Но ако комисия от Народното събрание има закрито заседание, не може да има съкратен протокол. Трябва да има пълен протокол.
Предложението, което съм направил е изключително пестеливо и е достатъчно. Защото водещата комисия не може да не остави документ за своята дейност. Защото там фактически се изготвя проектът за внасяне в пленарната зала. Още повече пък, когато става дума, забележете, въпреки че аз не искам да коментирам колко порочно и неадекватно е това - действието на комисията, когато от два законопроекта трябва да направи един, да ги съчетае. Тогава, по същество тя извършва законотворчество вътре и е всъщност в ролята на някакъв орган, който има право на законодателна инициатива. Аз няма да коментирам колко вредно и колко грешно е това. Но в момента това го има. За съжаление, ред закони минаха в този порядък. Даже и не остава пълен протокол във водещата комисия - какво е ставало там, кой е предложил един текст... Анонимно е. Няма яснота. И затова водещата комисия трябва да има пълен протокол, а за всички закрити заседания на останалите комисии се водят пълни стенографски протоколи, в които се вписват и решенията, и мотивите към тях. Мисля, че това не се нуждае от обосноваване и някакъв допълнителен коментар.
Подписът на председателя на комисията. Много важен и отговорен момент. Не може сътрудникът на комисията да подписва протокола с решенията. Освен сътрудникът на комисията или този, който е водил протокола, председателят с подписа си трябва да удостовери, че това е вярно. Порочна практика е становища на комисиите или предложения за дневен ред на комисиите, които би трябвало да дойдат от председателите на комисиите, да бъдат подписвани от сътрудниците на комисиите. Вижте в своите кутии как идват. Това е редовно. Това е безотговорно, защото тук, в този правилник, няма да коментирам дали това е правилно, на председателя да е дадено правото да предлага дневен ред. Имам предвид председателят на постоянната комисия. Е, как е възможно председателят да има това право и отговорност, колеги, и същевременно този проект да се подписва от сътрудник на комисията?! Недопустимо! Аз мисля, че също ще бъде възприето.
Както виждате, уважаема госпожо Митева, този правилник е наистина несъвършен и трябва много да се поработи по него. Това е в най-кратко обосновката на чл. 30, ал. 2.
Чл. 35, ал. 2 бих искал да има следното съдържание:
"Ал. 2. Народното събрание може да променя времето на редовните си заседания само по изключение за конкретен случай."
Това, което в момента е в действие, е следното:
"Чл. 35. Ал. 1. Редовните пленарни заседания на Народното събрание се провеждат в сряда и четвъртък от 14,00 ч. до 20,00 ч. и в петък от 9,00 ч. до 14,00 ч. По решение на Народното събрание заседанията могат да бъдат удължавани, но с не повече от 2 часа.
Ал. 2. Народното събрание може да промени времето за редовни заседания."
По-нататък, в ал. 3:
"Ал. 3. Народното събрание може да проведе извънредни заседания по предварително обявен дневен ред, когато е във ваканция или по време на сесия, но извън дните на работното време по ал. 1 и 2."
Този въпрос не е за коментар. Аз просто изчетох целия чл. 35, за да се види пълният обхват на това как и кога могат да се провеждат редовните заседания, а да се обявяват извънредни.
Струва ми се, и това бе явно, когато обсъждахме проекта за бюджет за 1996 г. Впрочем, и резултатите от това обсъждане непрекъснато заседание след заседание, извънредно след извънредно заседание, дадоха своя резултат - необмислен, рухнал отдавна бюджет. Това беше резултатът на извънредните заседания. Нужно е да има такива, не споря. Трябва да има такива, защото има международна политика, която понякога изисква от нас бързи действия, бърза позиция. Вярно е, че и във вътрешен план е възможно да възникнат събития, които да изискват извънредно заседание. Само че така, както е записано тук, това просто дава повод за завързване заседание след заседание. Тоест, за една груба злоупотреба с тази възможност. Затова съм предложил в ал. 2:
"Ал. 2. Народното събрание може да промени времето на редовните си заседания само по изключение за конкретен случай." И толкова. "По изключение", а не като някакво правило.
И после, забележете, колеги! Ние без да променим всъщност Правилника на Народното събрание за работа - това междупрочем е и една много стара традиция на Народното събрание - да се работи след обяд. И това не е случайно. А пък още повече сега е и важно, защото хората след обяд са и свободни. Ако се налага да се обсъждат, а такива се обсъждат, мисля, проблеми в Народното събрание - жизненоважни за тях, за да могат да слушат било то Националното радио или да гледат Националната телевизия, или да слушат парламентарния канал. А не сутрин, на работното си място.
Подобри ли се работата на комисиите от това, че Народното събрание заседава сутрин? - Категорично не! В Тридесет и шестото Народно събрание комисиите вършеха много по-добра работа и знаете ли защо? Просто, защото сутрешните заседания бяха много ясно регламентирани във времето. И моите колеги, аз помня добре това, идваха редовно на тези заседания.
Сега, нека да стане и да ме опровергае някой от Комисията по националната сигурност. Най-често ние работим с кворум една трета. Най-често обаче този кворум изчезва буквално малко след началото на заседанието. Тоест, няма ги колегите от БСП. Не идват! Вършат си своите бизнесдела след обяд. Това е истината. Защото, ако те вършеха друго - обикаляха в своите райони, за да се срещнат с избирателите, нямаше да има такава позиция, а съвсем различна. Но очевидно те са по бизнесдела, откъснати от Народното събрание и не идват на следобедните заседания.
Затова и в съответствие с българската традиция за работата на Народното събрание, Народното събрание би трябвало да работи в часовете от 14,00 до 20,00 ч. с правото за удължаване от 2 часа и от 9,00 ч. до 14,00 ч. в петък, като това е времето за парламентарен контрол. Логично е да е така в петък. (На балкона влизат гости от китайската делегация)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Господин Михайлов, извинявайте!
Току-що на балкона влязоха наши гости, делегация на Дружеството за приятелство България-Китай, водена от бившия посланик на Китайската народна република в Република България господин Бай Шоумян. Нека да ги приветствуваме. (Всички в залата стават прави и с ръкопляскания приветствуват гостите от китайската делегация)
Благодаря ви.
Господин Михайлов, можете да продължите.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо председател! По следващото предложение, което съм направил, създаването на нов чл. 30а със следното съдържание: "На срещите на комисиите към Народното събрание, както и на тези на парламентарните групи, на председателя и на заместник-председателите на Народното събрание и на групите за приятелство с чужди държави, с официални представители на чужди държави или международни организации се води фонографски запис. Снетият от фонограмата текст се съхранява в архив към Народното събрание".
Такъв текст е нужен към чл. 30а, както съм го предложил. Отново се връщаме към воденето на протокола. Тук, разбира се, систематичното място може и да е спорно. Не става дума само за комисии, а както се вижда, става дума за изискване към председателя, заместник-председателите, групите за приятелство с чужди държави и така нататък.
Съвсем навреме влезе делегацията от Китай. Още повече сега съм сигурен, че са се водили разговори. Тези разговори, уверявам ви, не знам дали конкретно с председателя са се водили, предполагам, нямат фонографски запис, няма следа. Председателят там може да е говорил каквото си иска. Може да е говорил като кмет на Асеновград. Няма следа.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (от място): Не обиждай Асеновград.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Аз не обиждам Асеновград, аз хваля председателя.
По-нататък исках да ви кажа, че ми направи много силно впечатление следното. В Комисията по национална сигурност идват представители от много страни, които изказват официални мнения.
Наскоро ни гостува делегация, която беше съставена от представители на Министерството на отбраната, водена от заместник-министъра на отбраната на Република Австрия и ние нямахме такъв протокол, нямахме фонографски запис, а там беше изразена официална позиция.
По-нататък срещи в Комисията по национална сигурност. Идва, например, господин Колесников - армейски генерал, началник на Генералния щаб, слава Богу бивш, и заявява: "Ние ще прицелим България с ядрени ракети, ако тук се появи инфраструктура на НАТО". Каква инфраструктура? И болница ли, господин генерал?
Това нима е маловажно? Това не е някой. Това е началник на Генералния щаб. Не се отбелязва. Няма го.
Идва ни на гости бивш шеф на КГБ. Държи се тук като руски ботуш. Поучава ни, заплашва ни - няма фонографски запис.
Идват хора, които много ясно показват своята доброжелателност, разбиват на пух и прах без изключение всички тези спекулации, например, за членство на България в НАТО и за многото пари, които щяло да струва членството. И това, че имало предварителни условия за ядрено оръжие, за бази и така нататък. Всичко това обаче го няма, няма го, защото няма водене на фонограма или стенограма.
Идва например господин Селезньов. Слава Богу, че ние сами си направихме запис. Господин Селезньов от Руската Дума имаше среща с Комисията по външна политика, към това време не си спомням дали беше "и евроинтеграция", като набързо ни обясни какво щяло да се случи едва ли не не само в Русия, но и в света.
На въпросите от, Бог да го прости, народния представител Андрей Луканов за митническото ни сътрудничество и за необходимостта да се променят митата на стоките, които отиват на руските пазари, защото това е невероятно тежка ситуация за България и за нейните стоки с 36 на сто мита и същевременно с 5 на сто мита за техните стоки тук, което е неравноправно митническо сътрудничество, нещо изключително важно за България, което счупва зъба на разните лъжци, тук аз не искам да коментирам, то е ясно кой ги приказва тези неща, че видите ли някой бил загубил руските пазари. Не някой е загубил руските пазари, а Русия не ни допуска наравно с другите на своите пазари, защото ние не сме развита страна, каквато сега е отношението към нас като третиране от страна на Руската федерация. Това е истината. Нямаше отговор. Това мълчание беше показателно. Нямаше поемане на някакъв ангажимент. А когато ние се опитахме да кажем, че не е заплаха за националната сигурност на Русия влизането ни, на нас, на България в НАТО, а е грижа за собствената ни национална сигурност, той замахна с пръст и каза: "Който е с антикомунистическа и антисъветска позиция, няма бъдеще", сочейки моята скромна персона.
Мога да го уверя, че живот и здраве, имам бъдеще. А Съветският съюз няма бъдеще, просто го няма. А комунизмът още по-малко има бъдеще и това се вижда.
Ето тези моменти е важно да останат, защото те са един документ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Една минута Ви остава, господин Михайлов.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател!
Струва ми се, че когато председателят на Народното събрание разговаря с официален представител, когато Вие, като заместник-председател, или другите заместник-председатели разговарят от името на българския парламент, трябва да има документ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: И личните разговори ли?
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Защото господин Селезньов го придружавах два дни и толкова много сме говорили, а сега разбирам, че е трябвало да сложа един касетофон.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Вижте, вън от парламента Вашите взаимоотношения, колкото и топли да са, са Ваш проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Не, служебно го придружавах.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Аз говоря не случайно за официалните разговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Защото си помислих, че е трябвало касетофон да нося.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Вижте, за това са се погрижили други. Но това ще бъде тема на Резолюция 10-96 и прилагането й в България.
Така че наистина приключвам с това предложение. Моля ви, това е редно и нормално да се възприеме, както и разговорите с тези групи за приятелство с чужди държави. Там се говорят, повярвайте ми, много пъти безобразни приказки. Ние сме народни представители и отговаряме за нашата позиция. Тук имаме правото да говорим каквото намерим за добре и не носим съответната отговорност, казано ясно в Конституцията, за своите думи, освен пред своите избиратели и своята съвест. Но когато говорим с представители на чужди държави, не е така.
По-нататък, чл. 35, ал. 3 става ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Изтече ви времето.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Уважаема госпожо председател! Ние вече коментирахме ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Да, приключи времето Ви. Моля Ви да освободите трибуната. Госпожа Мариела Митева има думата.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Не се разкарвайте, госпожо Митева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Вижте, господин Михайлов! Обсъждаме определен проект за решение, не този, който Вие сте внесли. Той има осем пункта...
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Проектът за решение е същият.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Той има осем пункта. По тях Ви дадох по пет минути, говорихте 40 минути и с това нещата приключват.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ: Не, уважаема госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: 15 минути почивка, след което думата има госпожа Мариела Митева. Моля Ви да освободите заседанието. (Звъни)

След почивката

ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА (звъни): Откривам заседанието.
Искам да ви съобщя, че в момента на таблото има регистрирани от парламентарната група на СДС 29 души.
Моля, господин Михайлов, да освободите трибуната.
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги...
ПРЕДСЕДАТЕЛ НОРА АНАНИЕВА: Закривам заседанието по вина на народния представител Васил Михайлов. (Звъни)

Закрито в 12,50 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Благовест Сендов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Нора Ананиева

СЕКРЕТАРИ:
Иван Братулев
Юмер Юмер