Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2012-02-08

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Павел Шопов

Секретари: Любомир Иванов и Любомир Владимиров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум. Откривам пленарното заседание.
Уважаеми колеги, днес е Ден на национален траур. Цялата ни страна скърби за българските граждани, жертви от бедствените наводнения.
Още от първите часове на трагедията съм в постоянен контакт с нашите колеги народни представители от засегнатите райони. Искам да Ви информирам, че те активно участват и в този момент са включени в усилията на институциите за преодоляване на тежките последствия. Нека с едноминутно мълчание почетем паметта на жертвите от тази трагедия. (Всички стават. Едноминутно мълчание.)
Дами и господа народни представители, предлагам на Вашето внимание Програма за работата на Народното събрание за периода 8-10 февруари 2012 г.:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията – общ законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси по приетите на първо четене на 25 ноември 2011 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за администрацията с вносител Министерският съвет от 7 юни 2011 г. и 4 август 2011 г.
2. Проект за решение във връзка с избор на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Вносител – Комисията по правни въпроси на 7 февруари 2012 г.
3. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи. Вносител – народният представител Михаил Миков.
4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите. Има три законопроекта – първият е с вносители народните представители Иван Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Методиев, вторият – с вносител Министерският съвет, третият – с вносител народният представител Димитър Атанасов.
5. Първо четене на Законопроекта за виното и спиртните напитки. Вносител – Министерският съвет.
6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
7. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Предвижда се да бъде точка първа за четвъртък – 9 февруари 2012 г.
8. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър – точка втора за четвъртък, 9 февруари 2012 г.
9. Първо четене на Законопроекта за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции. Вносител – Министерският съвет.
10. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.
11. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията.
12. Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проучване дейността на президентската институция по упражняване правото на помилване, по опрощаване на несъбираеми държавни вземания и по даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него за времето на двата мандата на президента Георги Първанов и вицепрезидента Ангел Марин. Вносители – Яне Янев и група народни представители.
13. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен екофонд за финансиране и изпълнение. Вносител – Министерският съвет.
14. Доклад на министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно развитието на приоритетните за Република България теми и досиета по време на Полското председателство на Съвета на Европейския съюз (юли-декември 2011 г.) и основни приоритети по време на Датското председателство на Съвета на Европейския съюз (януари-юни 2012 г.). Докладът е внесен в изпълнение на чл. 113, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предвижда се за точка първа в петък – 10 февруари 2012 г.
Веднага след приключване на тази точка продължаваме с парламентарен контрол до предвиденото за това време по нашия правилник.
Гласуваме.
Гласували 142 народни представители: за 98, против 40, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, заместник-председателят на Парламентарната група на Коалиция за България господин Ангел Найденов предлага като точка първа от програмата за настоящата седмица да се включи – Изслушване по реда на чл. 99 от правилника на вицепремиера и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов относно бедственото положение в страната, състоянието на техническата инфраструктура и предприетите от страна на държавата мерки и действия за защита на населението и за преодоляване на последиците от наводненията и снеговалежите.
Господин Найденов, заповядайте.
Ангел Найденов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми преди да представя предложението от името на Парламентарната група на Коалиция за България да изразя нашите съболезнования, съпричастност и съчувствие към семействата и близките на жертвите от наводненията в с. Бисер, към пострадалите на територията на Харманлийска община и Хасковска област.
Признавам си, че правя това предложение с известна неловкост, защото ми се струва, че това трябваше да бъде инициатива на управляващото мнозинство или инициатива на вицепремиера, министър на вътрешните работи и ръководител на кризисния щаб в момента.
Ситуацията в страната е достатъчно напрегната и тревожна. Хората са стресирани и в очакване на определени действия от страна на държавните органи, включително и на предоставянето на достатъчно навременна и пълна информация.
Изслушването, което предлагаме, уважаеми дами и господа народни представители, е по реда на текст от правилника, който позволява и задаване на въпроси от страна на народните представители, изясняване на определени страни от дейността на държавните структури и естествено изразяване на определени препоръки и мнения.
Снежната стихия, уважаеми дами и господа, и наводненията буквално откъснаха десетки населени места от територията на страната, блокираха хиляди хора и освен жертвите, които бяха дадени, унищожиха къщи, домашни животни, имоти, унищожиха поминък на цели населени места. В една подобна ситуация за пореден път, за съжаление, констатираме че системата за ранно предупреждение и превенция, ако изобщо я има, не функционира. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Госпожо председател, видях, че ми давате знак, че времето изтича...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изтече.
Ангел Найденов: Правя предложение да изслушаме министъра на вътрешните работи по реда на чл. 99 от Правилника за дейността и организацията на Народното събрание. (Реплика от народния представител Цветомир Михов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение за включване в дневния ред – изслушване на министър Цветанов, като т. 1 от програмата на Народното събрание за настоящата седмица.
Гласували 151 народни представители: за 59, против 20, въздържали се 72.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Сигурно няма да се случи да се иска от страна на опозицията, или който и да е друг, по чл. 99 от нашия правилник да дойде тук вицепремиерът Цветанов или министър-председателят Бойко Борисов, за да отговорят на определени въпроси.
Тенденцията е трайна и непоклатима – нежелание от страна на управляващите определени министри да се явяват тук и да отговарят на въпроси, които са толкова актуални, че повече от това не може да бъде.
Случиха се неща през последните два-три дни, заради които според стандартите в нормална държава си отива правителство – скъса се язовирна стена, затова е ясно какво се случва, ако наистина бяхме една нормална държава. (Реплики от ГЕРБ.) Но тук какво се прави?! В момента се води пропагандна кампания от страна на управляващите с масирано присъствие на място на високи фактори, включително доведохте и еврокомисарка, които надничат от люковете на БТР-ите или летят с вертолети и имитират колко много се прави, но никой не отговаря на въпроса: защо това се случи? – което е тяхно задължение. На третия ден не е ясно на кой е собственост язовира, който е много основен въпрос.
Ние знаем, разбира се, че или Цветанов, или Борисов в един момент ще дойдат тук, но те няма да го направят по чл. 99, тоест с възможността да се задават въпроси – друга е тази процедура, която се иска. Те ще го направят, както вече го оттренирахте в последно време – идват тук във времето, което се полага на министрите и за което винаги имат възможност да говорят, според нашия правилник, казват си изречението, попържат някой, който после взима думата за персонално обяснение и отговор, и си отиват. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме процедурното Ви предложение, господин Шопов. Времето изтече. Благодаря Ви.
Павел Шопов: Парламентът и българското общество не се нуждаят от такъв подход, затова правя искане да бъде прегласувано това предложение – по чл. 99.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на прегласуване предложението за включване в програмата ни – изслушване на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветанов.
Гласували 153 народни представители: за 58, против 42, въздържали се 53.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя предложение за отпадане на т. 12 от седмичната ни програма, а именно Проекта за решение за създаване на анкетна комисия, която да проучва дейността на президентската институция.
Уважаеми колеги, с включването на тази точка в седмичната ни програма всъщност правите тежък конституционен прецедент, защото парламентарните анкетни комисии, както знаят всички народни представители, са форма на парламентарен контрол, а президентската институция не подлежи на парламентарен контрол.
Парламентът контролира действията на изпълнителната власт, на правителството, но не и на Президента. Досега никое парламентарна мнозинство не си е позволявало подобен прецедент! ГЕРБ са пионери! ГЕРБ са пионери в това да нарушават Конституцията, което са показвали с действията си и в други случаи, (реплика от народния представител Красимир Велчев) но искам да Ви предупредя, че с този акт Вие отваряте широко и занапред вратата – парламентът да контролира действията на президента, всяко парламентарно мнозинство да иска да контролира президентските действия.
Това, уважаеми колеги от ГЕРБ, е удар в гръб и по отношение на президента Плевнелиев. Може би всъщност това е и Вашата цел! Но каквито и предупредителни знаци да искате да правите на президента Плевнелиев, много Ви моля не го правете за сметка на нарушаване на българската Конституция, защото това е изключително лош знак по отношение на парламентаризма и принципа на разделение на властите.
Предлагам т. 12 да отпадне от седмичната програма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище?
Мая Манолова (КБ, встрани от микрофоните): Няма такава процедура – за обратно становище!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма и желание.
Подлагам на гласуване предложението за отпадането на т. 12 от програмата за тази седмица.
Гласували 153 народни представители: за 50, против 86 въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Румен Петков – прегласуване.
Румен Петков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искал да повторя, първо, тежкия конституционен прецедент, с който започна госпожа Манолова: когато в Народното събрание се демонстрира ярка готовност да бъде нарушавана българската Конституция, не бива след това да се учудваме защо нихилистичното отношение към нашето законодателство е взело връх в обществото.
На второ място, струва ми се важно все пак да се направи една диференциация. Има политически сили и лидери, които никога няма да излъчат президент и за тях е без никакво значение какво ще бъде отношението към президентската институция, в това число, на първо място, и във вътрешнопартиен план. Създавайки обаче този прецедент с участието на представители на управляващото мнозинство, трябва да си даваме ясна сметка, че оттук-нататък вие нямате никакво морално основание, още по-малко политическо, да отклоните предложението за каквато и да е анкетна комисия и за достатъчно маловажни въпроси, защото тогава с право ще бъдете обвинени, на първо място от обществото, в прилагането на двоен стандарт. Впрочем прилагането на двоен стандарт е практика и на правителството и случаят с Харманли е достатъчно ясен, за съжаление, и с трагичните си параметри, на готовността ви да прилагате двоен стандарт. Тук обаче въпросът е прекалено сериозен.
На трето място, предлагате да се видят последните 10 години. Защо не проявим същия интерес и към предишните 10 години?! Обръщам се към тези от десницата, които биха се ангажирали с едно такова гласуване: нека да видим колко са помилванията тогава, в какви условия и в какви конкретни параметри, и да видим колко са във вторите десет години от демократичния преход! Защото прилагането на този двоен стандарт, стремежът да замитаме под килимчето ще ни води винаги и само до тези доклади на Европейската комисия, които предстои да получим за пореден път.
Моля ви да гласуваме в интерес на стабилността на президентската институция и в интерес на стабилността на държавата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на госпожа Мая Манолова за отпадането на т. 12 от седмичната програма.
Гласували 151 народни представители: за 54, против 87, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 1 до 7 февруари 2012 г.:
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата. Вносители са Валентин Николов и група народни представители. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, съпътстваща е Комисията по земеделието и горите;
- Проект за решение за ефективен контрол в защита на околната среда и отмяна на забраната върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България. Вносители са Михаил Михайлов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и на Комисията по околната среда и водите;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и горите, съпътстващи са Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм и Комисията по регионална политика и местно самоуправление;
- Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България, проект „Дунав мост”) и на Изменение № 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (България, проект „Дунав мост 2”). Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, съпътстващи са комисиите по транспорт, информационни технологии и съобщения, по външна политика и отбрана;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните такси. Вносители са Мартин Димитров и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика, съпътстващи са Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта;
- Проект за решение за създаване на Временна парламентарна анкетна комисия за проучване на дейността на президентската институция по упражняване правото на помилване по опрощаване на несъбираеми държавни вземания и по даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него за времето на двата мандата на президента Георги Първанов и вицепрезидента Ангел Марин. Вносители са Яне Янев и група народни представители;
- Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по труда и социалната политика и Комисията по културата, гражданското общество и медиите;
- Проект на решение относно прилагане на принципа на предпазливостта при вземане на решения, свързани с добива на шистов газ. Вносител е Лъчезар Тошев. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по околната среда и водите.
В периода от 3 до 6 февруари 2012 г. в Народното събрание са постъпили два материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно проведено през месец януари 2012 г. наблюдение на потребителите и предварителни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2011 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Започваме по дневния ред с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Първо ще направя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник за допускане в пленарната зала на господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, и на госпожа Лилия Борисова – секретар на Съвета за административна реформа и съветник в политическия кабинет на заместник министър-председателя и министър на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на гласуване на направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 126 народни представители: за 122, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите.
Слушаме Ви, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА:
„Доклад
относно общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 153-03-137 от 9 декември 2011 г. на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 105 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По параграфи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок подлагам на гласуване параграфи от 1 до 6 включително по вносител, подкрепени от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Гласували 110 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 7 е постъпило предложение от народния представител Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 7:
„§ 7. Създават се чл. 22а и чл. 22б:
„Чл. 22а. (1) Съвет се създава, преобразува се и се закрива с постановление на Министерския съвет въз основа на мотивирано предложение. В постановлението за създаване на съвета се определят неговите задачи и структурен състав, както и администрацията, осигуряваща експертното и техническото му подпомагане.
(2) Организацията на дейността на съветите се урежда с правилник, приет от Министерския съвет, доколкото друго не е предвидено в постановлението по ал. 1.
(3) Правилникът по ал. 2 се прилага и от съвети, създадени със закон или по реда на чл. 45, ал. 1, чл. 47, ал. 8 и чл. 54, ал. 8, доколкото това е предвидено в техния устройствен акт.
Чл. 22б. (1) Съветите се подпомагат в своята дейност от секретариати, които са административни звена в специализираната администрация, на които са възложени функции на секретариат, или самостоятелни административни звена в нея.
(2) Дейността на секретариата се ръководи и организира от секретар на съвета, който може да бъде и член на съвета.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 7 със съдържание, така както е по доклад.
Гласували 110 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 8, който се подкрепя от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 9 има предложение на народния представител Ивайло Тошев, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. В чл. 42 ал. 3 се изменя така:
„(3) Общото ръководство на министерството се осъществява от съответния министър. Министерството като администрация се представлява от министъра или от овластено от него длъжностно лице”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 9, така както е по доклад.
Гласували 99 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 10, което се подкрепя от комисията.
Гласували 99 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 11 има предложение от народния представител Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 11:
„§ 11. В чл. 46б, ал. 1, т. 1 думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 11, така както е по доклад.
Гласували 104 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 12, 13 и 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за параграфи 12, 13 и 14, които се подкрепят от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 15 има предложение на народния представител Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15:
„§ 15. В чл. 63 след думата „агенции” се поставя запетая, а думите „и областните администрации” се заменят с „областните администрации и съветите по чл. 21, ал. 1”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 15, така както е по доклад.
Гласували 98 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на подразделението на закона „Преходни и заключителни разпоредби”, което се подкрепя от комисията.
Гласували 98 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 16 е постъпило предложение от народния представител Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 16:
„§ 16. (1) Общо числеността на персонала на администрацията на изпълнителната власт по чл. 36-38, установена в съответните устройствени актове към датата на влизането в сила на този закон, не може да бъде увеличавана.
(2) Министерският съвет съобразно своите правомощия може да извършва компенсирани промени в рамките на числеността на персонала по ал. 1 по предложение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласувано със Съвета за административната реформа към Министерския съвет.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на общинските администрации.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 16, така както е по доклад.
Гласували 100 народни представители: за 91, против 2, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 17, което се подкрепя от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 18 има предложение на народния представител Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 18:
„§ 18. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 2 думите „Единен класификатор” се заменят с „Класификатора”;
б) в ал. 4 в изречение първо след думите „от главния секретар“ се добавя „съответно от постоянния секретар на отбраната и от постоянния секретар на Министерството на външните работи” и се поставя запетая, а в изречение второ след думите „на главния секретар“ се добавя „съответно на постоянния секретар на отбраната и на постоянния секретар на Министерството на външните работи” и се поставя запетая.
2. В чл. 6:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Органът по назначаването може да възложи своите правомощия или отделни свои правомощия по служебното правоотношение с лицата от администрацията на главния секретар, съответно на постоянния секретар на отбраната и на постоянния секретар на Министерството на външните работи, съответно на секретаря на общината, освен в случаите, когато в закон е предвидено друго.”;
б) в ал. 3 след думите „по ал. 2” се поставя запетая и се добавя „с изключение на назначаването, преместването по чл. 81б, прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарно наказание по чл. 90, ал. 1, т. 5” и след думата „поделения” се поставя точка и текстът до края се заличава.
3. В чл. 12, ал. 2 думите „в друга администрация” се заличават.
4. Член 29 се изменя така:
„Задължение за деклариране на имотното състояние
Чл. 29. (1) При встъпването си в длъжност държавният служител е длъжен да декларира своето имотно състояние пред органа по назначаването.
(2) Всяка година до 30 април държавният служител е длъжен да декларира пред органа по назначаването своето имотно състояние, както и получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, и основанията за тяхното получаване.
(3) Декларирането по ал. 2 се извършва по образец, утвърден с наредбата по чл. 8, ал. 2.”
5. В чл. 56, ал. 1 след думата „служебен” се добавя „трудов, и/или осигурителен”.
6. В чл. 73, ал. 3 думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”.
7. В чл. 74:
а) в ал. 2 думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”;
б) в ал. 3 думите „чл. 81а и 81б или” се заменят с „чл. 81а, 81б и чл. 82, ал. 2-4, както и”, а думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”;
в) в ал. 4 думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 18, така както е по доклада.
Гласували 95 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 19:
„§ 19. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр...) в чл. 107а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При сключването на трудовия договор служителят е длъжен да декларира своето имотно състояние пред лицето по ал. 6.”
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Всяка година до 30 април служителят е длъжен да декларира пред лицето по ал. 6 своето имотно състояние, както и получените през предходната календарна година доходи от договори за допълнителен труд по чл. 111, доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения, както и работодателя/възложителя, който ги е изплатил.”
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея накрая се добавя „или от постоянния секретар на отбраната, или от постоянния секретар на Министерството на външните работи“.
4. Досегашните ал. 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 7, 8, 9, 10 и 11.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 19, така както е по доклада.
Гласували 96 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 20 има предложение на народния представител Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 20:
„§ 20. В Закона за дипломатическата служба (обн., ДВ, бр...) в чл. 43, ал. 3 думите „Единния класификатор” се заменят с „Класификатора”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 20, така както е по доклада.
Гласували 93 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 21, което се подкрепя от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 22 има предложение на народния представител Четин Казак.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 22 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадането на § 22.
Гласували 88 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 23 има предложение на народния представител Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 23 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 23 да бъде отхвърлен.
Гласували 93 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими