Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1994-05-25

Председателствали: председателят Александър Йорданов и заместник-председателят Кадир Кадир
Секретари: Руслан Семерджиев и Ведат Сакаллъ
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Откривам днешното заседание на Тридесет и шестото народно събрание.
Най-напред ще ви запозная с постъпилите законопроекти и проекти за решения за обсъждане в Народното събрание в периода 18-25 май.
На 18 май народният представител Димитър Сепетлиев е внесъл законопроект за избиране на народни представители за Тридесет и седмото обикновено Народно събрание. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия.
На 20 май народният представител Георги Николов от Свищов е внесъл законопроект за изменение и допълнение на Закона за борба със спекулата. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия, Икономическата комисия и Комисията по бюджета и финансите.
На 20 май народният представител Георги Близнашки е внесъл проект за решение за приемане на процедурни правила относно изменението и допълнението на Конституцията на Република България. Проектът е разпределен на Законодателната комисия.
На 20 май група народни представители и госпожа Елисавета Миленова са внесли законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Законопроектът е разпределен на Законодателната комисия.
Общо през тази седмица са постъпили 4 законопроекта. СБ/КП 98/1.
Пред вас е програмата за работа на Народното събрание за периода 25-27 май. Няма предложения за промяна в нея.
Моля, гласувайте тази програма.
От общо гласували 199 народни представители, за 135, против 38, въздържали се 26.
Програмата се приема.
Има думата господин Филип Димитров от името на парламентарната група.
ФИЛИП ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарната група на Съюза на демократичните сили е, меко казано, удивена от обстоятелството, че господин Беров в момента не присъства в залата, за да подаде оставката си. Мястото, на което се намираме, е парламент, а не пазарище. Последните два парламентарни дни ни показаха картини, които будят, меко казано, недоумение.
В четвъртък премиерът господин Беров получи 25 гласа на доверие за себе си като министър-председател на България. Едва ли има нужда да доказвам пред вас, че елементарен принцип на парламентаризма е, когато един премиер бъде бламиран, а 25 гласа на доверие срещу 26 против са без съмнение блам, в такива случаи той, премиерът, е нравствено и политически задължен да подаде оставка.
На същия този ден на нас ни обясниха, че това можело и да не стане. Тоест премиерът можел и да не спазва политическите правила, защото някой някъде нещо се бил разбирал по коридорите.
Дами и господа, аз си давам сметка, че във всеки един парламент е възможно и допустимо да се разговаря, преговаря и да се достига дори до разбирателства в коридорите, но това, което различава парламента от пазарище, е, че решенията в него, гласуванията в него се провеждат съобразно с конституционно установения ред и пред нацията не се лансират обяснения, които подхождат на това друго място - пазарището.
Така или иначе, след като българската нация беше принудена да преглътне този шамар, нанесен й от господин премиера Беров, то с подкрепата на една от парламентарните групи, която обясни, че го подкрепя чрез смях и тропане, на следващия ден премиерът Беров внесе предложение за извършване на промени в 98/2. структурата на Министерския съвет. Обстоятелството, че подобно предложение представлява вот на доверие по конкретен случай по смисъла на чл. 112 от Конституцията е несъмнено.
То е несъмнено, първо, защото чл. 8 от Конституцията предвижда, че в България е фиксиран принципът на разделение на властите. С други думи, не може една власт да определя структурата и състава на друга власт. Тя може само да го приеме или да го отхвърли, като, отхвърляйки го, този, който го е лансирал, си отива и подава оставка.
На второ място, това обстоятелство не се поставя на разискване за първи път. През 1992 г. въпросът за значението на искането за промени в структурата и състава на кабинета беше на обсъждане пред същото това Народно събрание и тогава изрично беше поставен въпросът: означава ли неприемането на структурата оставка на кабинета, защото това би следвало да бъде вот на доверие. Никой тогава измежду вас - нито в тази част на залата, нито където и да било другаде, имаше колебания, че това е така. И, разбира се, представете си абсурда: шефът на изпълнителната власт съобщава на нацията и на този парламент, че тя, изпълнителната власт, не следва да функционира по досегашния начин и в досегашната структура, а може и следва да функционира само в една друга, нова структура, която той предлага. И това предложение се отхвърля. Естествено е, че незабавно влиза в действие хипотезата на чл. 112, ал. 2 от Конституцията, която гласи, че в този случай премиерът, неполучил вот на доверие, подава оставка.
Дами и господа, аз ви питам: къде е господин премиерът Беров, за да подаде своята оставка? В петък на нас ни беше съобщено, че той щял бил да поиска вот на доверие. Може някой от присъстващите в тази зала да защити тезата, че за умиване на очите на парламента отхвърлянето на една такава претенция за вотр на доверие би било достатъчно. Достатъчно, защото в крайна сметка би довело до последицата, която поставя нещата на местата им и бламираният премиер, и бламираният кабинет си отиват. 98/3.
Но, дами и господа, въпросът, който ние решаваме тук, не е свързан само и единствено с това какво следва в този ден за България. Той е свързан с това какво въобще е бъдещето на България и бъдещето на конституционния ред и парламентаризма в нея. Отказът на премиера Беров да подаде своята оставка незабавно след гласувания му вот на недоверие в петък представлява грубо погазване на конституционния ред в тази страна. Нещо повече, той представлява издевателство над парламента. Ако вие преглътнете този факт днес, защото някакви държавни или, не да Боже, някакви партийни интереси налагали да се погази Конституцията временно, утре някой може да дойде в тази зала, да въведе в нея специалните военни части в името на държавата или на някакви партийни интереси. (Ръкопляскания в блока на СДС)
Питам: как тогава вие ще намерите сили да направите това, което не намирате сили да сторите днес? И питам: не е ли по-ценно от всичко за демократичното развитие на една страна да бъде спазван конституционният ред, да бъдат защитавани принципите на парламентаризма?
Вие добре знаете, че отстъпите ли веднъж от тях, вие ще отстъпите от тях отново и отново, докато демокрацията остане празна дума не само в този парламент, но и в тази страна. Отстъпването от този принцип е нещо, което по същество нарушава обществения договор.
Никой от нас, ако днес не бъде решен въпросът за оставката на премиера Беров, не може и няма право да застане пред нацията, за да й каже, че ние сме нейните избраници и за да й каже, че парламентът решава нейните съдби в съответствие с Конституцията и законите на страната. Защото това би звучало като празен шум и дрънкане в ушите на нашите избиратели. Видели веднъж, че Конституцията е погазена, те не могат повече да бъдат убеждаван с празни думи.
Дами и господа! В този момент вие трябва да направите избор и този избор е: ще бъде ли българският парламент парламент в действителния смисъл на думата, парламент, организиран и подвластен на Конституцията на България, или той ще се отдаде на дребни сметки, договаряния, хитрини, за да избяга от това да защити конституционните принципи. БП/КП 99/1.
Искам да ви заявя категорично: ако вие допуснете да бъде погазена Конституцията, правният ред и парламентарните принципи, вие ще поставите един модел, който е опасен за България, и Съюзът на демократичните сили отказва да се ангажира с такава игра, която е против интересите на нацията, против принципите на демокрацията, против българската държава. (Бурни и продължителни ръкопляскания и възгласи в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Филип Димитров.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Процедура искам.
ФИЛИП ДИМИТРОВ (от място): Ние очакваме господин Беров, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля за спокойствие.
Господин Вълканов, заповядайте по процедурен въпрос.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, на последното заседание - това бе миналия петък - бяхме свидетели на небивало, грубо нарушение на основни правни принципи и трайно установена парламентарна практика. Преди да бе започнало съответното гласуване, министър-председателят оттегли своето предложение за структурни и персонални промени в Министерския съвет. Въпреки това председателят на Народното събрание господин Йорданов постави на гласуване несъществуващо предложение. (Шум в блока на СДС) По този начин той показа пълно неуважение не само към правния ред, но и към Народното събрание. Той буквално се подигра с тази най-отговорна държавна институция. Никога Народното събрание не е било така пряко и цинично унизявано.
Ето защо си позволявам, колеги, най-настоятелно да предложа да се обяви за нищожно станалото миналия петък, 20 май т.г., гласуване по повод на оттегленото предложение на министърпредседателя (възражение и шум в блока на СДС) на структурни и персонални промени в Министерския съвет.
Поради изключителната тежест на извършеното от господин Йорданов нарушение, предлагам той да си подаде оставката като председател на Народното събрание. (Ръкопляскания в блока на БСП) В противен случай ще смятам, че господин Йорданов е лишен от чест и достойнство. (Ръкопляскания в блока на БСП) 99/2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Вълканов, но не можах да разбера неговото процедурно предложение, (шум в залата) тъй като господин Вълканов трябва много добре да знае кога един председател на парламент си подава оставката - то е описано и там е казано: за системни нарушения. Господин Вълканов трябва да ми докаже, че ако е имало нарушения, извършени от председателя в този парламент, те са обвързани в една система. (Шум в залата, частични ръкопляскания в блока на СДС) Това господин Вълканов не може да докаже. Ето защо председателят на парламента не си подава оставката. Председателят на парламента протестира срещу поведението на министър-председателя Любен Беров и опита му да заобиколи Конституцията и морала. Ето защо аз сега напускам заедно с моята парламентарна група това заседание. (Ръкопляскания в блока на БСП. Парламентарната група на СДС напуска пленарната зала)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина в залата!
Господин Вълканов, внесете Вашето предложение за решение по съответния ред, ще бъде разгледано в Народното събрание. Може да внесе по съответния ред предложението. Много ви моля, не създавайте затруднения.
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Заповядайте, господин Виденов. Моля за тишина в залата.
ЖАН ВИДЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз просто искам да припомня на уважаемите радиослушатели, на присъстващите по балконите на тази историческа зала гости на българския парламент, че не за първи път Народното събрание през последните няколко години е изправено пред тежки проблеми, произтичащи от дейността на правителството и взаимоотношенията му с парламентарното мнозинство и парламентарното малцинство.
В тази връзка бих искал да припомня начина, по който процедира правителството на господин Филип Димитров през 1992 г. Не просто едно негово предложение бе отхвърлено от парламента. Членове на това правителство, негови решения, произтичащи от тях действия бяха обявени за незаконни и предадени на прокуратурата с решения на парламента. В резултат на което господин Филип Димитров напълно правилно, мисля след няколко дни, 99/3. поиска вот на доверие, напълно правилно не го получи и напълно правилно подаде оставка.
Господин Любен Беров и неговото правителство са в трудна ситуация. Те достатъчно ясно обявиха своите намерения и в петък, и вчера по телевизията с изявление от името на министър-председателя, и днес със специално решение на българското правителство. То ще стане обект на дебат и решение на това Народно събрание. По никой начин то не може да накърни българската Конституция, по никой начин то не може да бъде подкрепено от парламентарната група на БСП и коалиция или от останалите парламентарни групи, ако накърнява дори и на йота тази Конституция, принципите на парламентаризма и демокрацията.
Следователно предстоят наистина отговорни решения, от които, както винаги, парламентарната група на Съюза на демократичните сили отсъства. Това е нейното отношение към тежките проблеми на България, към отговорните решения, които трябва да се взимат по тях и по нейното бъдеще - отсъствието.
Така че, уважаеми дами и господа, аз отдавам твърде обърканото, емоционално и доста гръмогласно изявление на господин Филип Димитров - съжалявам, че не присъства в залата, но сигурно ме чува - на онази приятелска атмосфера, която цареше до преди половин час в японското посолство, където заедно бяхме на прием и където той не величаеше господин Знеполски "бивш министър на културата", а като "господин министър на културата".
Благодаря. (Ръкопляскания в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други изявления няма.
Господин Мулетаров, започваме работа.
Имам един списък да присъства в залата Петко Ангелов. Дали е тук, в кулоарите ли е?
Господин Лютфи, имате думата.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Господин председател, уважаеми колеги, от името на парламентарната група - половин час почивка, моля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Давам половин час почивка. (Звъни)
(15 ч. и 45 м.)
99/4.
(След почивката)

16 ч. и 25 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (звъни): Продължаваме заседанието.
Господин Мулетаров, повече изявления няма от парламентарните групи.
ДИМИТЪР СЕПЕТЛИЕВ (от място): Процедурен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата, господин Сепетлиев. Представете се като парламентарна група.
ДИМИТЪР СЕПЕТЛИЕВ (ПСН): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги. В парламентарната зала няма мнозинство от 121 депутати, при които трябва да има кворум, за да продължат разискванията по дневния ред. Моля да се провери кворума и се отложи днешният парламентарен ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Съгласно правилника, преди първото гласуване ще поставя процедурното предложение на гласуване. Тогава ще извърша и проверка на кворума. Дневният ред е приет, господин Сепетлиев.
Господин Мулетаров, докладвайте. Преди гласуването на текста ще извършим проверка на кворума. Имате думата, господин Мулетаров.
Поканихте ли представителите на Министерство на вътрешните работи?
Моля всички народни представители да влязат в залата. Преди първото гласуване ще се извърши проверка на кворума. Не се ли чува? Има представители, всяка парламентарна група си има секретар, нека да изпълняват задълженията си.
Заповядайте, господин Мулетаров. Продължаваме.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми народни представители, съгласно приетия дневен ред за днешното заседание ние продължаваме приемането на Закона за Националната служба за сигурност. Предстои да бъде обсъден и приет чл. 17, който се състои от две алинеи и има следното съдържание:
"Чл. 17, (1) Националната служба за сигурност осъществява паспортно-визов контрол на лицата и проверка на транспортните средства, преминаващи през граничните контролно-пропускателни ВТ/ВЙ 100.1 пунктове, както и охраната на зоната за граничен контрол.
(2) Провежда контраразузнавателна дейност в зоната за граничен контрол, регламентирана в инструкция на министъра на вътрешните работи".
Това е съдържанието на чл. 17. Писмени предложения по него, господин председателю, не са постъпили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Желаещи за изказвания?
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (от място): "Провежда".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: "Провежда" или "провеждат"?
СПАС МУЛЕТАРОВ (встрани от микрофоните): "Провеждат".
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (от място): Не, "провежда".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, поканете всички народни представители да влязат в залата. Три минути за проверка на кворума. Моля, режим на регистрация за проверка на кворума.
Има необходимия кворум, няма да чакам повече. Или да изчакаме три минути? Нека да изчакаме три минути, може да се явят още. Да, обявихме три минути, да изчакаме, господин Мулетаров.
Моля, квесторите, поканете от коридорите народните представители. Поканете и господин Сепетлиев, за да се увери, че има кворум в залата. Той направи искането.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (от място): Направи го и излезе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Излезе ли?
Моля, прекратете регистрацията. В залата присъстват общо 130 народни представители. Имаме необходимия кворум. Продължаваме.
Режим на гласуване, гласуваме текста на чл. 17. Моля да гласуват всички присъстващи в залата.
От общо гласували 123, за 123. Против и въздържали се - няма. Приема се текстът на чл. 17.
Има предложение да бъдат допуснати в залата Петко Ангелов - секретар на МВР, и Стефан Димитров - директор на Националната служба за сигурност. Моля, режим на гласуване за допускането на посочените лица в залата.
От общо гласували 125, за 119, 1 против, 5 се въздържат. Моля, поканете представителите на МВР да влязат в залата.
Господин Мулетаров, следващият текст. Поканете господин Ангелов и господин Димитров от МВР да влязат в залата. 100.2 ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващия текст е чл. 18. Има две алинеи.
"Ал. 1. Националната служба за сигурност може да привлича за доброволно сътрудничество граждани за изпълнение на служебните си функции.
Ал. 2. Случаите и редът за доброволното сътрудничество се определят от министъра на вътрешните работи."
Няма постъпили писмени предложения по текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Желаещи да вземат думата има ли? Няма желаещи. Текстът е ясен.
Моля, режим на гласуване! Гласуваме текста на чл. 18.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 124, за -116, против - няма, 8 се въздържат.
Текстът се приема.
Следващият текст.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващия текст е чл. 19, който се състои също от две алинеи. Ал. 1 на чл. 19:
"Националната служба за сигурност за осъществяване на правомощията си може да използва специални разузнавателни средства.
Ал. 2. Редът и условията за използването на специалните разузнавателни средства се определят със закон."
И по този текст не са постъпили писмени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин Любомир Начев.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, предлагам редакционна поправка. Мисля, че по-добре ще звучи следната редакция на ал. 1 на чл. 19.
"За осъществяване на своите правомощия Националната служба за сигурност може да използва специални разузнавателни средства."
Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин Емил Филипов. Също искате Вие.
Други желаещи има ли?
Господин Мулетаров, имате думата. СМ/ВР 101.1
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Правилно е предложението на господин Начев. Действително текстът е по-гладък и по-приемлив в тази му редакция. Може да бъде гласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме за прочетената от господин Любомир Начев редакция на текста на чл. 19.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 123, за - 118, против - няма, 5 се въздържат.
Текстът се приема.
Следващият текст.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следващият текст е чл. 20, който също има две алинеи.
"Чл. 20, ал. 1. Националната служба за сигурност се събира и обобщава информация от нейната компетентност.
Ал. 2. Предоставянето на информацията на други компетентни държавни органи се разрешава писмено от министъра на вътрешните работи."
Текстът е подобрен в Законодателната комисия и по него не са постъпили други предложения писмени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на чл. 20, по който не са постъпили предложения.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 124 народни представители, за - 120, против - няма, 4 народни представители се въздържат.
Приема се текстът.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Преминаваме към глава четвърта от проектозакона. Тя е озаглавена "Особени права и задължения на служителите от Националната служба за сигурност". Раздел първи от нея е озаглавен "Взаимодействие с държавни органи, организации и граждани".
Предполагам, че едновременно ще се гласуват. Първият текст от тази глава четвърта, раздел първи е чл. 21, който има една алинея със следното съдържание: "При изпълнение на служебните си функции Националната служба за сигурност взаимодейства с други специализирани държавни органи в кръга на тяхната компетентност. По този текст е постъпило писмено предложение при обсъждането на законопроекта на първо четене от народния представител 101.2 Сашо Стоянов, който предлага към текста да се създаде ал. 2 със следното съдържание:
"Ал. 2. Не могат да бъдат служители на Националната служба за сигурност лица, които са сътрудничили под каквато и да е форма на КГБ, чета дословно текста, и ГРУ на бившия СССР, както и на други чуждестранни разузнавателни служби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Дърмов, имате думата по предложенията на господин Сашо Стоянов.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, това предложение, според мен, доста се отдалечава от смисъла на закона и дава възможност на разузнавателните органи на една друга държава да бъде кадровик на нашето контраразузнавателно управление. Защото тази информация, а именно за това кой е сътрудничил на КГБ или на ГРУ, се намира именно в централата на КГБ и на ГРУ. Какво ще направят? Господин Стефан Димитров ще прави допитване дали новоназначеният е сътрудничил някому. Мисля, че това е безсмислено. Затова много моля да отхвърлите подобно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря. Други желаещи?
Господин Димитров, Вие ще вземете ли отношение? Не желаете.
Други желаещи няма.
Гласуваме предложението, съгласно правилника, няма начин да не се гласува предложението на господин Сашо Стоянов за ал. 2 нова.
Нова алинея 2.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. От общо гласували 124 народни представители, за - 7, против - 103, 14 се въздържат.
Отхвърля се предложението на господин Сашо Стоянов. 101.3
Гласуваме текста на чл. 21 по раздадения ви доклад на Законодателната комисия.
От общо гласували 124 народни представители, за - 117, против 2, 3 се въздържат.
Приема се текстът на чл. 21.
Следващият текст, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл.22, който се състои от единствена алинея и има следното съдържание: "Националната служба за сигурност използва информационните фондове, архивите, средствата и инфраструктурата на държавната администрация по ред, определен от Министерския съвет".
Няма постъпили писмени предложения по този запис.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Чухте текста. Други предложения няма. Моля режим на гласуване. Гласуваме чл. 22.
От общо гласували 123 народни представители, за 122, против няма, 1 се въздържа.
Приема се текстът на чл. 22.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Следва чл. 23 също с единствена алинея и следното съдържание: "Държавните органи и организации са задължени да оказват съдействие на Националната служба за сигурност при изпълнение на функциите й".
В раздадения текст последната дума е "си". Явно е сгрешено. Касае се за "функциите й", на Националната служба за сигурност.
По текста не са постъпили писмени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Моля режим на гласуване. Гласуваме текста на чл.23.
От общо гласували 123 народни представители, за 120, против няма, 3 се въздържат.
Приема се и този текст. Следващият текст, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Преминаваме към раздел втори от тази глава, четвърта, който е озаглавен "Социални права и специална защита на служителите от Националната служба за сигурност".
Чл. 24 с единствена алинея и съдържание: "При изпълнение на служебните си функции служителите на Националната служба СД/ЗТ 102.1 за сигурност се подчиняват на законите и заповедите на началниците им".
Няма постъпили писмени предложения до този момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Емил Филипов, имате думата.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, уважаеми колеги! Очевидно е, че при този закон има малко скарване с местоименията, вече се налага да се прави втора поправка. Накрая на чл. 24 би трябвало да бъде "началниците си". Иначе се разбира, че става дума за "началниците на законите", което е не съвсем точно.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате ли нещо против, господин Мулетаров, да вземете отношение как да се гласува?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Не, господин председателю, редакционната бележка е правилна. Би следвало направо да се постави за гласуване, тъй като е само редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля режим на гласуване. Гласуваме текста на чл. 24 с поправката, която се предложи от господин Емил Филипов.
От общо гласували 122 народни представители, за - 119, против няма, 3 се въздържат.
Господин Мулетаров, може ли останалите текстове от раздела да ги гласуваме заедно?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Остават три текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, прочетете ги заедно и ако някой има предложения по текстовете на членове 25, 26 и 27, да ги направи.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: В раздел втори на глава четвърта, който се състои общо от четири текста, остават три последователни, по които не са постъпили писмени предложения, а те са следните:
"Чл. 25. Служителите на Националната служба за сигурност получават и ползват средства за лична защита съобразно изпълняваната дейност. 102.2
Чл. 26. Офицерите, сержантите и извънщатните сътрудници на Националната служба за сигурност пътуват безплатно в обществения градски транспорт."
И чл. 27 от този раздел: "Министерството на вътрешните работи поема част от разходите за почивка, лечение и възстановяване здравето на служителите на Националната служба за сигурност".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли желаещи за изказване, тъй като не са постъпили писмени предложения до момента?
Има думата господин Ангелов от Министерството на вътрешните работи. Заповядайте, господин Ангелов. 102.3 ПЕТКО АНГЕЛОВ (Секретар на МВР): Благодаря Ви, господин председателствуващ!
Дами и господа народни представители, една корекция беше въведена при разглеждането в Законодателната комисия.
В чл.26, където се говори за офицерите, сержантите и извънщатните сътрудници, "и извънщатните сътрудници" беше предложено да отпадне.
Моето предложение е да се вземе предвид тази корекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Като станете депутат, тогава ще вземем предвид Вашето предложение.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме целия раздел втори. Член 24 приехме.
Член 25, 26 и 27 - това е предложение на депутати от Законодателната комисия.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (от място): Има резон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има резон, обаче това е предложението на комисията. Господин Ангелов там не е можал да се наложи. Сега ние какво да направим?
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 122, за 121, против няма, 1 се въздържа.
Продължаваме, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Преминаваме към следващата глава пета, озаглавена: "Административно-наказателни разпоредби".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А чл.7а ще го приемаме ли сега или за после да го оставим?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Ние имаме три текста сега, господин председател - два отложени и един нов текст, който предлага Законодателната комисия.
Ако вие считате...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, Вие преценете кога трябва да се докладва.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (от място): Накрая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Накрая ли? МС/КТ 103.1
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Тъй като имаме още три текста можем да ги приемем и тогава да преминем към отложените текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Глава пета - "Административнонаказателни разпоредби".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Глава пета, цялата?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Докладвайте.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Чл.28. "Който не изпълни предписанията по чл.15, ал.2 се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.".
Чл.29, ал.1. "Нарушенията по този закон се констатират с акт, съставен от Националната служба за сигурност".
Ал.2. "Въз основа на съответните актове директорът на Националната служба за сигурност или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления".
Господин председател, уважаеми народни представители, явно тук има допусната грешка. Не трябва да бъде "въз основа на съответните", а "въз основа на съставените актове", вместо "съответните".
Затова предварително коригирам думата редакционно.
И ал.3. "Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания".
Това са двата текста на глава пета - "Административнонаказателни разпоредби" с двете редакционни поправки, които предложих. Вместо "съответните" в ал.2, чл.29 да бъде "съставените" и в ал.3 да бъде членувано "съставянето на актове" да стане "съставянето на актовете".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме двата текста на глава пета - чл.28 и 29 със съответните редакционни поправки.
Моля, режим на гласуване.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ (встрани от микрофоните): Господин председател, моля да отмените гласуването, тъй като е допусната техническа грешка при преписването на материала по отношение размера на глобата по чл.28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Отменете гласуването! Допусната е някаква грешка. 103.2
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители!
Сега констатирам, че при преписването на текста е направен пропуск като не е отразено предложението, направено от Комисията по национална сигурност и прието от Законодателната комисия. Размерът на глобата по чл.28 е не "от 1000 до 3000 лв.", а е приет по предложение на Комисията по национална сигурност размерът да бъде: "от 5000 до 30 000 лв.". Това е пропуснато в окончателния текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Само това ли е новото?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Само това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме текста на глава пета с поправките, които са приети от Законодателната комисия - размерът на глобата "от 5000 до 30 000 лв.".
Моля, режим на гласуване.
От общо гласували 121, за предложението на Законодателната комисия по чл.28 и 29 - 117, против - няма, 4 се въздържат.
Глава пета се приема.
Господин Мулетаров, продължаваме.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Последната разпоредба, това е: "Допълнителни и заключителни разпоредби", която се състои от два параграфа.
Параграф 1 има следното съдържание: "В чл.6 от Закона за Министерството на вътрешните работи се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал.2 със следното съдържание: "Ал.2. Дейността на гражданите по ал.1 не може да бъде основание за ограничаване на техните права и законни интереси";
2. Ал.2 става ал.3.".
Тъй като по този текст за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи в Законодателната комисия имаше доста дебати, аз предлагам, господин председател, представителят на Комисията по национална сигурност господин Дърмов и представителят на министерството да вземат отношение и да изразят дали поддържат това изменение в предложения текст на Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Естествено, ако желаят. 103.3
ПЕТКО АНГЕЛОВ (Секретар на МВР, от място): Поддържаме го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Подчиняват се на решението на Законодателната комисия, както разбирам.
При това положение, господин Дърмов, гласуваме текста, предложен от Законодателната комисия.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста, предложен от Законодателната комисия.
Текстът ви е раздаден. Касае се за – 1, след което ще гласуваме – 2.
Гласуваме – 1 от Допълнителните и заключителни разпоредби на закона.
От присъствуващите в залата, участвували в гласуването 120, от тях за - 119, против - няма, 1 се въздържа.
Текстът е приет.
Продължаваме, господин Мулетаров. 103.4
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Последният параграф от допълнителните и заключителни разпоредби и от закона е – 2. Той има следното съдържание:
"– 2. Изпълнението на закона се възлага на министъра на вътрешните работи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на – 2.
От общо гласували 121, за 121, против няма, въздържали се няма.
Параграф 2 се приема.
Господин Мулетаров, имаше два текста, които прескочихме. Има ли готовност да докладвате по тях?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: При приемането на закона, уважаеми народни представители, бяха отложени два текста.
Първият от тях е чл. 3. Той има следното съдържание по първоначалния проект и този, внесен от Законодателната комисия.
"Чл. 3. Ал. 1. Националната служба за сигурност осъществява дейността си в изпълнение на функциите по чл. 14 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
Ал. 2. Други дейности могат да се възлагат на Националната служба за сигурност само със закон."
По предложение на народния представител Мирослав Дърмов текстът беше отложен за нова редакция. Аз моля господин Дърмов да предложи редакцията на текста, която да бъде поставена за обсъждане.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, при дебатите от страна на Съюза на демократичните сили и по-специално от страна на господин Гоцев беше изразено желание този текст да бъде разгърнат съобразно предписанията на чл. 14 от устройствения Закон за Министерството на вътрешните работи.
В тази връзка аз подготвих един вариант, който беше раздаден в Законодателната комисия още преди две седмици. Ще поднеса на вашето внимание новата редакция на чл. 3 от Закона за Националната служба за сигурност.
"Чл. 3. Ал. 1. Националната служба за сигурност: СБ/КП 104/1.
1. наблюдава, установява, ограничава и противодейства самостоятелно или съвместно с други държавни органи на дейности, които са свързани:
а) с разузнаване в полза на чужди държави;
б) нарушаване единството на нацията, териториалната цялост и суверенитета на страната;
в) прилагане на сила или използване на общоопасни средства, с които се застрашава или уврежда националната сигурност;
г) насилствена промяна на конституционно установената държавна система в Република България;
2. събира, обработва, съхранява и предоставя на държавните органи информация за защита на националната сигурност и националните интереси в случаите и по реда, определен със закон;
3. съдейства на държавните органи и организации за създаване и функциониране на национална система за опазване на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна, и упражняват контрол за спазването им;
4. самостоятелно или съвместно с други специализирани органи защитава стратегически и животоосигуряващи за страната дейности и обекти.
Ал. 2. Други дейности могат да се възлагат на Националната служба за сигурност само със закон."
И искам да ви обърна внимание, че при дебатите аз подчертах, че Законодателната комисия е предложила за отпадане на ал. 3, която вносителите бяха написали, а именно: "При осъществяване на своята дейност органите на Националната служба за сигурност действат и в условията на поверителност". Искам да обърна внимание на народното представителство, че в дадения случай е проявено неразбиране. Вносителите са имали предвид и възможността за използване от Националната служба за сигурност на така наречените прикрития, за да могат да осъществяват нормално своите дейности в борбата срещу чуждото разузнаване и обектите, които те наблюдават.
В тази връзка аз моля да гласувате за текста, който аз съм предложил в пленарната зала.
Уважаеми колеги, колежката Младенова ми обърна внимание. Наистина трябва да се прецизира ал. 2 - други дейности, извън посочените в ал. 1, могат да се възлагат на Националната 104/2. служба за сигурност само със закон. По този начин ние се гарантираме срещу евентуален произвол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Желаещи за изказвания? С тази поправка ще подложа на гласуване.
Има думата професор Димитър Михайлов.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм малко смутен от тази редакция, че други дейности могат да бъдат възлагани само със закон. Та нали това е законът, който определя дейностите на Националната служба за сигурност. Ако става дума за нови дейности, те трябва да бъдат включени в този закон, а не в някакъв друг закон.
Поради което аз бих помолил уважаемия колега Дърмов да оттегли тази част от проекта. То се разбира, че други дейности ще бъдат възлагани, само когато се промени този закон. Той е един кодифициращ закон и поради това е съвършено излишно да се пише в закона, че други дейности в един кодифициращ специален закон с друг закон евентуално биха могли да бъдат разрешени.
Аз моля вносителите да оттеглят това предложение.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Госпожа Соня Младенова има думата.
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, аз подкрепям направеното предложение от колегата Дърмов за ал. 2 други дейности, извън посочените в ал. 1, могат да се възлагат на Националната служба за сигурност само със закон. Вижте, този е специален закон. Трябва да излезем от общия принцип, че когато не се посочват дадени правомощия в закон, по дефиниция следва, че само с изменение на закона могат да се коригират те. Случаят тук е друг. Ако остане хипотезата, както е предложена от колегата Дърмов, това гарантира нас, а и службите, от евентуална възможност да се прави прокрадване на идеи и налагане на допълнителна дейност, включително и със заповед на височайшите ръководители. 104/3.
И понеже ние с вас тук си даваме ясната сметка, че ръководният състав на Министерството на вътрешните работи, който влияе върху формирането на тези специални звена на сигурността, е политически апарат, това е механизмът, който колегата Дърмов предложи, за филтър и за защита на правата на гражданите в найобщия смисъл на тази дума.
По принцип изказаните съображения от колегата професор Михайлов са правилни, но този закон е малко различен. Това е специален закон, може да дерогира правомощията от класическата норма.
И затова аз Ви предлагам, господин председателю, вие да подложите на гласуване именно предложението на господин Дърмов и да не го молите той да го оттегля. Ако той го оттегли, аз го внасям вместо него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това беше реплика към изказването на господин професор Михайлов.
Има думата професор Михайлов.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, съображението, че е една гаранция за органите, че няма от министерството или от други места да им възлагат други задачи не са основателни, тъй като правомощията точно са определени тук. Ако те им възлагат такива задачи, органите няма да ги изпълняват, тъй като те противоречат на закона. А ако трябва да се допълни законът, то ще се измени самият закон.
Ето защо аз смятам, че разсъжденията, които бяха развити тук, са от юридическа гледна точка, а и от практическа гледна точка с оглед работата на тези органи, съвършено неоснователни.
Що се отнася до това, че се гарантират правата на гражданите, нищо общо няма този текст с правата на гражданите. Ако органите на службите за национална сигурност се занимават с дейности, които са извън техните правомощия, те ще нарушат закона. Този текст не създава никакви гаранции. Според мен той се явява без предмет и без смисъл.
Аз отново бих помолил колегата Дърмов да го оттегли. Ако той не е съгласен, апелирам към депутатите да отклонят този текст. 104/4.
Моля да се подложи отделно на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата професор Ибрахим Татарлъ да вземе отношение по текста.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Аз напълно споделям съображенията на професор Михайлов по този въпрос. Смятам, че по принцип в Конституцията не е прието делегирано законодателство, т.е. изпълнителната власт няма правото да се намесва в законодателството.
На мен ми се струва, че това, което се предлага, ще отвори една врата за погазването на правата и свободите на гражданите.
Ето защо аз категорично се обявявам против предложението. Още повече, ние имаме текст, предложен от Законодателната комисия. Той е огледан, смятам, че е убедителен и можем да се обединим около него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Татарлъ.
Има думата господин Емил Филипов. 104/5. ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера3"): Благодаря Ви, господин председателстващ. Уважаеми колеги, едно мнение от не член на Комисията по национална сигурност и от не юрист.
През последните четири години бяхме свидетели на една невероятна кампания срещу така наречените "репресивни органи". В тях попадна за нещастие и нашето контраразузнаване, една уважавана държавна структура, тоест Закон за нашето контраразузнаване. С цел да бъдат избегнати каквито и да било двусмислици в неговата дейност и в политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи, аз изцяло подкрепям предложението на господин Дърмов и съображенията, изказани от госпожа Младенова. В името на едно чисто контраразузнаване, което защитава преди всичко националните интереси и не се подчинява на никакви политически игри и конюнктурни ситуации, предлагам и моля да бъде гласуван предложеният текст. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз. Други желаещи няма. Господин Дърмов, моля да прочетете текста в спорната му част. Нека да прочетем текста, да се каже кое е промяната, защото иначе не можем да се ориентираме. Текстът не е раздаден, доколкото знам. Само тази част прочетете.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера3"): Спорната част е: "Други дейности извън посочените в ал. 1 могат да бъдат възлагани на Националната служба за сигурност само със закон".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Коя алинея е?
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ: Това е ал. 2.
Искам да направя реплика на професор Татарлъ. Аз много съжалявам, уважаеми професор Татарлъ, но мисля, че именно чрез този текст се гарантират правата и свободите на гражданите. Защото ние в ал. 1 казуистично изброяваме дейностите, които са чисто контраразузнаване, и именно това гарантира правата и свободите на гражданите. Всичко останало трябва да мине именно през пленарната зала. И това според мен е гаранцията. Независимо че аз частично мога да споделя аргументите на професор Михайлов, от правна гледна точка това наистина допълнително натоварва БП/ВЙ 105.1 текста. Но ние сме в определена ситуация и затова мисля, че трябва да приемем специфичен текст и именно в тази насока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Господин Мулетаров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Аз искам да уточним преди това два момента, господин председател, уважаеми народни представители. Спорната алинея е алинея 2, съдържанието на която беше прочетено от господин Дърмов. Но при изказването и прочитането на целия текст аз останах с впечатление, че господин Дърмов не поддържа ал. 3, която предварително той е предложил. А тя беше със следното съдържание: "При осъществяване на своята дейност Националната служба за сигурност действа и в условията на поверителност". И моля той да уточни най-напред дали поддържа и тази алинея, тъй като според мен, ако я поддържа, тя е съвсем излишна. Поверителността е елемент от дейността на определена служба, което не е необходимо да бъде закрепено със закон, тъй като у нас има десетки органи, които работят в условия на поверителност, но никъде не е посочено това изискване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Дърмов, моля да вземете отношение по изказването на господин Мулетаров.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера3"): Аз ще помоля генерал Петко Ангелов да вземе отношение по въпроса. Аз мисля, че тук се визира проблемът с прикритията и би следвало да фигурира в закона, но нека представителите на МВР да подчертаят дали желаят това да фигурира в закона или допълнително ще внесат в Народното събрание допълнителен акт за регулиране на тази дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Ангелов, имате думата.
ГЕНЕРАЛ ПЕТКО АНГЕЛОВ: В интерес на истината аз бих искал да кажа, че този текст не е съвсем ясен и не дава достатъчно основание, но въпреки това ние го подразбираме - може би с господин Дърмов. Затова аз бих искал от професионална гледна точка да има такъв текст, защитаващ възможността на Националната служба за сигурност да провежда специални контраразузнавателни операции в условията на повишена секретност. Така, както е написан, разбира се, за много от вас този текст едва ли означава 105.2 това, което ние искаме да вложим в него. Но в момента аз просто не мога да предложа някаква друга формулировка на този вид специални оперативни действия на Националната служба за сигурност. Затова бих подкрепил предложението на господин Дърмов да бъде дадена тази формулировка.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Ангелов. Господин Дърмов, поддържате ли това предложение? Вие трябва да го кажете, не господин Ангелов. Заповядайте, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Искам да ви информирам за следните особености.
Този текст с това съдържание на ал. 3 е съществувал в първоначалния проект, внесен от Министерския съвет. Комисията по национална сигурност при разглеждането на законопроекта за първо четене е предложила тази алинея да отпадне. Това предложение е възприето и от Законодателната комисия и при внасянето на законопроекта за второ четене тази алинея не съществуваше. Сега тя отново се възобновява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От кого се възобновява?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: В проекта на господин Дърмов. Това е развитието на тази алинея и аз бях длъжен да информирам народните представители, за да знаят, че самата Комисия по национална сигурност предложи тя да отпадне и това беше възприето от Законодателната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: На кого принадлежи първоначалното предложение? На господин Дърмов ли е?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Първоначалното предложение е на самия вносител на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Той е господин Дърмов, така ли?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Не. Министерският съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ами тогава?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Комисията по национална сигурност обаче беше предложила този текст да отпадне. 105.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ами отпада си текста.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Сега господин Дърмов в своя проект...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това предложение не е негово.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Не, той предлага отново тази алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Той може да предлага. Госпожа Мариела Митева има думата.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз също бих предложила тази алинея, засягаща поверителността в дейността на Националната служба за сигурност, да отпадне. "Поверителност" не е легален термин. Нашето законодателство борави с два израза: единият е "държавна тайна", другият е "служебна тайна".
Тогава, когато имаме нарушаване на държавната тайна или на служебната тайна, се носи наказателна отговорност. Кои факти и сведения са държавна тайна, определя Народното събрание; кое съставлява служебната тайна ще определи министърът на вътрешните работи. Така че ние не можем да отнемем това правомощие на министъра на вътрешните работи да каже, че тази и тази част от дейността на Националната служба за сигурност съставлява служебна тайна. Самият текст не носи нищо и аз също призовавам господин Дърмов да оттегли това свое предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Дърмов, моля за отношение.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера3"): С господин Ангелов си разменихме един документ. Аз говорих на предишното заседание за американския нормативен акт, а именно Наредба за операциите на прикритие, извършвани от Федералното бюро за разследване, американският аналог на нашето контраразузнаване - това е един доста дебел документ. Аз мисля, че задължително ние трябва да разработим аналогичен нормативен акт, който да регламентира дейността на Националната служба за сигурност.
Но за да може да има една определена закачка в този структурен закон, който се явява именно структурен за Националната служба за сигурност, аз предлагам да заменим последния 105.4 израз "в условията на поверителност" и да стане директно, както е написано, а именно: "и в условията на прикритие".
Ако народното представителство приеме този текст, мисля, че това ще бъде най-чисто.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Първо, ще гласуваме ал. 3. Само да обясня. В първоначално внесения текст от Министерския съвет този текст фигурира. След това текстът се отхвърля от Комисията по национална сигурност и от Законодателната комисия. Господин Дърмов възобновява текста с малко изменение. Да го имаме предвид при гласуването. Чухте думите на госпожа Мариела Митева. Господин Мулетаров, Вие какво ще кажете?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Аз искам да продължа мисълта, която беше изразена от госпожа Митева, тъй като всеки забранителен текст или такъв, който задължава да се действа при определени условия, трябва да има някакво покритие за отговорност, санкция или нещо друго. Ние нямаме такъв текст, който да предвижда отговорност за неизпълнение на това задължение.
От друга страна, действително в Наказателния кодекс, където има наказателна отговорност, съществуват понятията "служебна тайна" и "държавна тайна". В списъка, приет от Народното събрание, не от това и не от миналото, а от Народното събрание, за сведенията, предметите и фактите, съставляващи държавна тайна, се използва единственото понятие "държавна тайна".
Така че и "поверително" и "прикритие" са термини, които съществуват в речника на Министерството на вътрешните работи и съответните служби и организации, но те просто не биха могли да намерят изражение в един такъв устройствен закон, какъвто е този. Разбира се, няма пречка това да стане с друг нормативен акт. Но тук тази терминология - било "в условията на поверителност" или "на прикритие", ще доведе до тълкуване и до затруднение какво представляват тези наименования.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Вие призовавате народните представители да отхвърлят текста. Господин Дърмов не оттегля ал. 3, но се предлага от господин Мулетаров да се отхвърли това предложение. Моля режим на гласуване. Гласуваме за текста на ал. 3. 105.5
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (от място): Текста на Законодателната комисия ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Текста, който се отхвърля и от Комисията по национална сигурност, и от Законодателната комисия, и от колегите. Текстът гласи: "Ал. 3. При осъществяване на своята дейност органите на Националната служба за сигурност действат и в условията на прикритие". Чета както е.
Има направено предложение да се отхвърли текстът. Господин Дърмов поддържа този текст. Моля режим на гласуване. Гласуваме да отпадне ал. 3 на чл. 3, алинеята, която се предлага от господин Дърмов. Текстът на ал. 3 не е приет от Комисията по национална сигурност, от Законодателната комисия. Ако не остане, значи отпада, господин Маринов.
Гласуваме текстът да бъде включен в чл. 3, ал. 3. Който е против включването на текста, гласува червено.
От общо гласували 121 народни представители, за 28, против 37, въздържали се 56. Не се приема предложението.
Госпожа Караиванова, имате думата. 105.6
АНА КАРАИВАНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, ще Ви моля да допуснете прегласуване на текста, за да се види окончателният резултат, защото няколко пъти не се разбра. Едно е да се гласува за отпадането на текста, а друго е да се гласува самият текст. Вие сами разбирате. И затова ще Ви моля да наредите да се прегласува текстът, за да стане ясно.
Гласуваме самият текст. Който е за текста, ще бъде "за", който е за отпадането му, ще бъде "против".
Няколко пъти се сменяха формулировките на гласуването. Дали е за отпадането или пък е за самия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие искате да гласуваме, който е за текста...
АНА КАРАИВАНОВА (встрани от микрофоните): За самия текст, а не за отпадането на текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Отменете гласуването. Ще гласуваме повторно текста. Моля, гласуваме текста, предложен от господин Дърмов - ал.3 на чл.3. Да ви обяснявам ли още? Националната сигурност и Законодателната комисия, включително и господин Мулетаров, са против текста.
Моля, режим на гласуване. Когато текстът е ясен, побързо се гласува.
От общо гласували 123, за 33 народни представители, против 32, 58 се въздържат. Отхвърля се искането на господин Дърмов за ал.3.
Направено е предложение от проф. Димитър Михайлов и от господин Татарлъ, доколкото разбрах, да отпадне ал.2 от предложението към чл.3, а именно:
"Други дейности, извън посочените в ал.1 могат да се възлагат на Националната служба за сигурност само със закон".
Гласуваме за този текст на господин Дърмов. Разбрахте ли?
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (от място): Да остане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да. Да остане. Който желае такъв текст да съществува в закона, гласува със зелено, а който е против текста, гласува с останалите цветове. Моля, режим на гласуване. ВТ/ЗТ 106.1
От общо гласували 126, за предложението на господин Дърмов, за оставането на текста - 92, против 24 народни представители, 10 се въздържат. Приема се да има и ал.2 на чл.3.
Процедурно имате думата, господин Караджов. Недейте да искате почивка, защото след малко ще дам.
СТЕФАН КАРАДЖОВ (НСД): Няма да искам почивка, а предлагам да гласуваме, понеже се получи неразбиране по време на гласуването, извинявам се много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Обяснете, господин Караджов, за да могат да разберат. Обяснете им.
СТЕФАН КАРАДЖОВ: Предлагам прегласуване, тъй като се получи така, че някои хора не разбрахме как трябва да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, прегласуваме текста на чл.3, ал.2. По ал.1 нямаме спорове. Ал.2 само. Прегласуваме, господин Филипов.
Дали ще го има текста или няма да го има, изобщо не влияе за приложението на закона.
От общо гласували 125 народни представители, за 84, против 29, въздържали се 12.
Господин Караджов, няма промяна в резултата. Остава ал.2 по предложението на господин Дърмов.
Гласуваме текста на ал.1. Няма предложения по него, нали? Да. Моля за поправка. Гласуваме целия чл.3 с двете алинеи - първа и втора.
Остават още два текста и след това ще имаме почивка.
От общо гласували 121, за текста на чл.3 - 116, против 1, 4 се въздържат.
Остават още два текста. Господин Мулетаров, моля чл. 7а.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми госпожи и господа народни представители, при обсъждането на законопроекта за второ четене в Законодателната комисия беше направено предложение и комисията възприе да се създаде един нов член, наречен 7а, със следното съдържание: 106.2
"За директор на Националната следствена служба може да бъде назначено лице, български гражданин, с висше образование и не по-малко от пет години стаж по специалността".
Аз предлагам вместо това да бъде чл.7а, действащият и приет член 7, който урежда правомощията на директора на Националната служба за сигурност, да стане с две алинеи. В ал.1 - сега приетият чл.7, а ал.2 да бъде със съдържанието на предложения сега от Законодателната комисия чл.7а. Тук му е мястото и систематично той ще бъде по-добре в окончателния проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Дърмов, имате думата. 106.3 МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, имам едно малко уточнение "по специалността" да бъде прередактирано като "стаж в системата на Министерството на вътрешните работи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Специалността е директор. Пет години преди това пак да е бил директор. Както е сега текстът. Ако е по специалността, пак да е бил директор.
Имате думата, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Предложението е правилно. Такива специалности и специализации в системата на Министерство на вътрешните работи не съществуват, както са в някои други професии. Достатъчно е той да има стаж в системата на министерството, а вече и в службите за сигурност. Затова аз предлагам това, което и сега допълнително предложи господин Дърмов, вместо "5 години стаж по специалността" да бъде "не по-малко от 5 години стаж в службите за сигурност".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Тогава всички стари служители трябва да останат на работа. Нови не може да назначаваме. Само за началник ли?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Господин председател, текстът е за директор на Националната служба за сигурност, само за директора, за никой друг.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме текста с направената поправка, нали, господин Мулетаров.
"Пет години стаж в службите за сигурност", вместо "по специалността".
Текстът ви е раздаден.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 121, за - 103 народни представители, против - 4, 14 се въздържат.
Приема се текстът.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Последният отложен член от този законопроект е чл. 14. Аз ще ви прочета текста и ще ви обясня за какво се отложи. СМ/ВР 107.1
Член 14 има три алинеи.
"Ал. 1. Националната служба за сигурност самостоятелно или съвместно с други специализирани органи защитава стратегически и животоосигуряващи за страната дейности и обекти.
Ал. 2. Националната служба за сигурност изучава и проверява лица, които:
1. Кандидатстват за работа и работят в стратегически, животоосигуряващи и други обекти и дейности, определени от Министерския съвет.
2. Кандидатстват или са привлечени за работа, свързана с факти, сведения и предмети, съставляващи държавна тайна.
Ал. 3. Дейностите по ал. 1 и 2 се осъществяват при условия и по ред, предвиден в акт на Министерския съвет.
При обсъждането на този текст на второ четене възникваха дискусии и различни становища по отношение употребения термин в проекта "животоосигуряващи". Беше направено предложение и заместващ елемент, а именно "жизненоважни".
Аз моля, господин председател, тъй като това, доколкото си спомням, беше спорът, да се вземе отношение от представители на Министерство на вътрешните работи за този термин, тъй като действително "животоосигуряващи" е едно широко понятие, което обхваща и медицински показатели за спасяване на живот и би съставлявало известно затруднение при прилагането му. Затова нека вносителите и представителите на министерството предложат заместващ текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин Ангелов, кой ще вземе отношение от вас?
СЕКРЕТАР НА МВР ПЕТКО АНГЕЛОВ: Господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, Министерството на вътрешните работи няма възражения да бъде приет и терминът "жизненоважни", но в такъв случай трябва да се промени и текстът на чл. 1, ал. 1, където вече е цитиран този термин. Защото той е зает директно от Закона за Министерството на вътрешните работи, където се използва този термин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Там го има, така ли?
СЕКРЕТАР НА МВР ПЕТКО АНГЕЛОВ: Освен това миналият път при дебатите беше изказано едно становище в Допълнителните и 107.2 заключителни разпоредби, в такъв случай да бъде уточнено понятието "животоосигуряващи".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Ангелов. Терминът съществува и в други закони.
И в другия закон съществува същият термин.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Не в другия закон. В този закон този термин се употребява само в сега разглеждания чл. 14. В този закон говоря. А възможно е той да съществува в чл. 3 от Закона за Министерство на вътрешните работи. Но, господин председател, това не е становище на Законодателната комисия, а е становище, изразено от народните представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Мулетаров, има два термина. Ще подложим на гласуване кой термин да оставим. Да преценят народните представители.
Госпожа Митева, имате думата да кажете кой термин да остане.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, аз бих искала да предложа или да се направи подходяща редакция на текста, или текстът да отпадне. Защото погледнете как звучи: "Националната служба за сигурност изучава и проверява лица, които...
2. Кандидатстват или са привлечени за работа, свързана с факти, сведения и предмети, съставляващи държавна тайна."
Извинявайте, но депутатите също работят с факти и сведения, съставляващи държавна тайна. Какво означава това, че когато са кандидати за депутати, Националната служба за сигурност ще ги проверява и какво точно ще проверява тя и какви точно са нейните правомощия в тази насока.
Според мен текстът е да позволява доста широко приложение. В крайна сметка може да стане неконтролируемо.
Аз ви предлагам или да се прецизира текстът, или въобще да не се гласува, т.е. текстът да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, по процедурен въпрос.
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Предлагам отлагане на решаването на проблема и на гласуването по текста. Явно възникнаха няколко тези и виждания. Нека да не бързаме в оставащите няколко минути. Нека да бъде в следващото заседание. 107.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Правилно е предложението.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение за отлагане на разискванията по текста, чл. 14, за друго заседание. Необходимо е уточняване.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Аз предлагам, господин председател, да формулираме предложението така: текстът да бъде върнат в Законодателната комисия, която да съобрази направените предложения, след което да бъде внесено то.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Аз, доколкото разбрах, след почивката, редакционно да се оформи текстът. След почивката ще се предложи текстът.
Предложението на господин Росен Хубенов, такова искане няма от негова страна. Даже не е необходимо да се гласува. Започнахме гласуването.
Междувременно искам да ви съобщя. След почивката приемаме този текст на чл. 14, ако е готов текстът, и преминаваме към проекта за решение за даване на статут на висши учебни заведения. Продължение, там ако имате готовност.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата.
От участващите в гласуването 114 народни представители, за - 89, против - 12, 13 се въздържат.
Давам половин час почивка, след което започваме с този закон. (Звъни)
(17 ч. и 55 м.)
107.4(След почивката)

18 ч. и 40 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (Звъни): Продължаваме заседанието. Докладвайте, господин Мулетаров.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Господин председателю, уважаеми народни представители! Променен текст не е представен до момента. Спорните и дискусионни въпроси остават. Освен понятието "животоосигуряващи", за което казах, че има много широко прилагане, включително "кръвопреливане", "спешна хирургическа намеса" и т.н., има в ал.2 и понятието "изучава лица". Такова понятие - "изучава лица", поначало също подлежи на тълкуване. Затова аз считам, ако има готов текст от представители на Комисията по национална сигурност и Министерството на вътрешните работи, да го представят и да го прочетат пред вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Мулетаров.
Господин Дърмов по двата повдигнати въпроса, имате ли готов текст?
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, нов текст не е подготвен. Искам да поясня някои елементи.
Пропуска се това, което е подчертано в ал.3, а именно, че редът се определя от Министерския съвет.
Възникнаха съмнения дали това няма да бъде отнесено и за депутатите. Мен ми се струва, че ако се вгледаме в текстовете на Конституцията, подобен страх не би следвало да има, тъй като именно поради самата конституционна защитеност депутатите са извън тази сфера, ако се има предвид за изучаване.
А що се касае за движението на поверителна информация в рамките на Народното събрание, мисля, че тук важи общият ред. И в Народното събрание има секретна секция с определения ред за получаване на документи и за сдаване на съответните документи. Така че в тази връзка ми се струва, че подобни опасения би следвало да отпаднат.
Що се отнася до "животоосигуряващи", мисля, че този текст вече веднъж е легитимиран в Закона за устройството на Министерството на вътрешните работи и в тази връзка ние бихме СД/КТ 108.1 могли и тук да го запишем, за да не се отива в едно терминологично многообразие - едни и същи неща да бъдат описвани в различни закони с различни термини. Така че мисля, че на този етап би могло да се приеме както е отразено в първичната редакция, а именно "животоосигуряващи".
Така че аз поддържам текста и моля народното представителство да го гласува с отпадане на "и други", както мисля, че се уточнихме всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата госпожа Мариела Митева.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, аз ще Ви направя предложение текстът да се върне в Законодателната комисия, тъй като той беше върнат и тя не го е разглеждала. И още веднъж ще припомня своите аргументи.
Очевидно тук става въпрос само за държавни служители, които работят с факти, сведения и предмети, съставляващи държавна тайна. Очевидно тук става въпрос не за лица, които заемат изборни постове.
За съжаление обаче в текста тези уговорки ги няма. Аз не бих изпитвала опасения, ако в този мандат не бяхме свидетели именно на подобна злоупотреба с дейността на органите на Министерството на вътрешните работи. Спомняте си, че преди около година и половина стана известно, че са били следени народни представители, при това без да има подозрения за извършено от тях престъпление. Имаше дори анкетна комисия по тези неща. И именно за да се предотврати подобна злоупотреба от страна на лица, които в бъдеще ще поемат управлението на тази служба, аз бих ви предложила текстът да се върне в Законодателната комисия и тя да го разгледа. Това е моето предложение.
Аз лично смятам, че в тази си редакция текстът не предотвратява подобни злоупотреби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Мулетаров, Вашето отношение по повдигнатия въпрос?
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Моето лично мнение не е поразлично от това, което изрази госпожа Митева преди малко. 108.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Направено е предложение за отлагане на разискванията по текста с оглед да се върне в Законодателната комисия и да се прецизира. Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение на госпожа Мариела Митева.
От общо гласували 123 народни представители, за отлагане на разискванията 116, против 2, 5 се въздържат.
Приема се предложението.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред -
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ДАВАНЕ СТАТУТ НА ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.
Има думата проф.Татарлъ.
ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ (ДПС): Уважаеми председателствуващ, уважаеми народни представители! Искам да направя процедурно предложение. Предлагам точка втора - "Проекти за решения за даване статут на висши учебни заведения" - да се отложи за другата седмица. Вие знаете, този въпрос беше разгледан в Народното събрание. Бяха направени аргументирани изказвания от проф.Марков и тогава се реши тези въпроси да се огледат, да се направи необходимата подготовка, да се изготвят критериите за даване статут на висши учебни заведения и след това да се премине вече към разглеждането конкретно на положението на отделните висши учебни заведения.
Движението за права и свободи по принцип е съгласно да се разгледат тези проекти, но нека да направим необходимата подготовка, за да може компетентно да решава въпросите Народното събрание. Струва ми се, че в момента Народното събрание няма необходимата предварителна подготовка за приемане на решения по тези въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение за отлагане на разискванията по точка втора по съображенията, които са изложени и в миналото заседание, те бяха отложени именно поради тези причини, и да преминаваме към точка трета след това.
От общо гласували 123 народни представители, за отлагане на разискванията по точка втора 91, против 13, 19 се въздържат.
Приема се предложението за отлагане на разискванията по точка втора. 108.3
Преминаваме към точка трета -
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ФОНДА ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА, внесен от Министерския съвет. 108.4 ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Уважаеми госпожи и господа народни представители.
Министерският съвет на Република България е внесъл на 13 октомври 1993 г. проект на закон за приемане на Декларация за присъединяване към Фонда за социално развитие на Съвета на Европа, като предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т.т. 2 и 4 от Конституцията на Република България да приеме законопроекта.
Тоя законопроект е разпределен от председателя на Народното събрание на Комисията по бюджета и финансите, Комисията по външната политика и Икономическата комисия.
Трите комисии са изразили положително отношение към законопроекта и са излезли с предложение той да бъде внесен в пленарна зала и приет от Народното събрание.
Законодателната комися обсъди най-обстойно внесения законопроект, като при обсъждането му бяха направени възражения, че не е целесъобразно и конституционно законосъобразно да се одобрява със закон приемането на една декларация, с която Република България се присъединява към Фонда за социално развитие на Съвета на Европа.
С оглед на възникналите възражения беше изслушан представител на Министерство на външните работи, от който се поиска да изясни същността и основанието на внесения законопроект.
След продължителни дискусии Законодателната комисия прие, че в случая не може да се гласува законопроект, тъй като се налага да се оправомощи Министерският съвет да направи декларация до Комитета на министрите на Съвета на Европа, за да може по този начин Република България да се присъедини към Фонда за социално развитие на Съвета на Европа.
При това положение и съгласно изискванията на чл. 85, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България и съгласно принципите на вътрешното законодателство и тези на международното публично право Законодателната комисия предлага Народното събрание да приеме решение, с което да даде съгласие Министерският съвет да направи съответно волеизявление. МС/ВЙ 109.1
В този смисъл предлагаме на Народното събрание следния проект за решение.
"Р Е Ш Е Н И Е

за даване съгласие за присъединяване на

Република България към Фонда за социално развитие

на Съвета на Европа"...
със същото съдържание в диспозитива на решението.
Ако, господин председател, това решение бъде прието, то ще бъде на единствено четене и гласуване, тъй като е проект за решение, а не законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Желаещи за изказване няма.
Противоречия в становището на комисиите също няма.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Господин председател, едно уточнение.
Разликата между отделните, трите комисии - по бюджета, финансите, външната, икономическата и законодателната - е, че трите комисии предлагат да бъде приет законопроект за декларация, а Законодателната комисия предлага решение, което ще ви прочета дословно.

"Р Е Ш И:

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България дава съгласие за присъединяване на Република България към Фонда за социално развитие на Съвета на Европа, за което Министерският съвет да направи съответна декларация, съгласно чл. 15, раздел 3, буква "а" от устава на Фонда за социално развитие, приет с резолюция 56-9 от 16 април 1956 г. на Комитета на министрите на Съвета на Европа".
Това е решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Мулетаров, прочетете заглавието на решението и да го гласуваме.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Заглавието на решението е: 109.2
"Р Е Ш Е Н И Е

за даване съгласие за присъединяване на

Република България към Фонда за социално развитие

на Съвета на Европа"

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме това решение.
Текстът е предложен от Законодателната комисия.
От общо гласували 122, за проекта за решение 118, против няма, 4 се въздържат.
Решението се приема.
Преминаваме към следващата точка 4 - "Проект за решение на Народното събрание за реда за приемане на второ гласуване на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия".
Кой ще докладва решението да го гласуваме и него?
Господин Орсов, затрудняваш председателстващия.
Имате думата, прочетете решението, да гласуваме.
ДОКЛАДЧИК ЗЛАТИМИР ОРСОВ: Уважаеми колеги, по този проект за решение Народното събрание дебатира на две свои заседания. Затова аз смятам, че няма нужда то тепърва да се докладва и ако никой не желае повече да взема отношение към проекта за решение аз бих помолил господин председателстващия да го постави на гласуване.
Позволявам си все пак да прочета текста на решението, тъй като мина известно време от дебатите в залата на Народното събрание, за да могат колегите да си припомнят за какво ставаше дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за внимание в залата!
ЗЛАТИМИР ОРСОВ:
"Р Е Ш Е Н И Е

на Народното събрание за реда за приемане

на второ гласуване на проекта за закон за

изменение и допълнение на Закона за

преобразуване и приватизация на държавни и

общински предприятия
109.3
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
Р Е Ш И:

Икономическата комисия да докладва на второ четене проекта за закон за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, подготвен от работната група към Икономическата комисия с представители на Законодателната комисия, представители на Комисията по бюджет и финанси, представител на Министерския съвет и представители на вносителите на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, приети от Народното събрание на първо гласуване".
Това е текстът, който е внесен и пак моля, господин председателстващ, ако няма желаещи от колегите за изказвания...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Изказванията приключиха, господин Орсов. Много Ви моля!
ЗЛАТИМИР ОРСОВ: В такъв случай Ви моля да го поставите на гласуване.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме това решение.
Само че по следващата точка има ли готов доклад? (Неразбираеми реплики)
Прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 122, за 122.
При това положение няма против, няма въздържали се.
Решението за реда за приемане на второ гласуване на проекта за закон за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия е прието.
Преминаваме към следващата точка 5.
Тук вече е самият законопроект на второ четене.
Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. 109.4
Има ли готов доклад?
Трябва да докладва Икономическата комисия.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Аз ще докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие ли ще докладвате?
Имате думата. 109.5 ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Нямайки опит в докладване на законопроекти, спомням си, че първо трябва да се гласува заглавието. Не, понеже това е за изменение на закон, не е нужно, подсказват ми колеги юристи.
Господин председател, – 1 на предлагания законопроект касае чл.1 на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Предложението на работната комисия, която ви предлага този консолидиран текст, а напомням, че тази работна група, работна комисия беше комплектувана от представители на Законодателната и Икономическата комисия, предложението е в чл.1 да се направят следните изменения.
Първо, в т.2 на ал.3 се заличава съюзът "или", поставя се запетая и след думите "ликвидирани предприятия" се добавя "или незавършени обекти на капиталното строителство".
Второ, към ал.3 на чл.1 се създава нова т.3 със следното съдържание:
"3. Държавни или общински нежилищни имоти, невключени в състава на държавни или общински предприятия, които се използуват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и други)".
Това е съдържанието на – 1, касаещ изменение в чл.1 на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Законопроектът ви е раздаден.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: На 12 май, господин председател, е раздаден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Законопроектът е раздаден за второ четене от комисията с подписа на Асен Мичковски.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме – 1 от Закона за изменението и допълнението на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.
Текстът ви е докладван от господин проф.Стоилов.
Моля да гласуват присъствуващи в залата.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: Господин председател...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Искате да отменим гласуването ли? СБ/КТ 110.1
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: Не, искам да направя една уговорка, че има предложения на наши колеги депутати от различни парламентарни групи, които не са отчетени или частично са отчетени в този консолидиран проект. Практиката досега показва, че при обсъждането на текстовете авторите на тези предложения имат възможност да...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Стоилов, в момента гласуваме.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: Докато се гласува, правя това разяснение. Авторите на тези предложения имат възможност тук да станат и да направят тези предложения. Щом отсъствуват и не правят това...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля, господин Стоилов, оставете това на председателствуващия. Който има подобно предложение, може да внесе законопроект за изменение на закона следващия път.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: Или да направи в залата тези предложения при обсъждането на консолидирания проект. Съгласен съм с Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От присъствуващите в залата са участвували в гласуването 116 народни представители, от които за 116, против и въздържали се няма.
Параграф 1 се приема.
Преминаваме към следващия параграф.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: Параграф 2, господин председател, касае чл.2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Прочетете само измененията, без да четете основния закон.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: Тук се предлагат следните изменения.
В ал.3 на чл.2 от закона след думата "внася" се добавя "до 31 октомври на предходната година" и думите "едновременно с" се заменят с "преди приемането на".
Второ, в ал.4 думите "заедно с отчета за изпълнението на държавния бюджет" се заменят с "до 28 февруари". Тоест, поставя се една времева граница за обсъждане и приемане на програмата за приватизация. 110.2
Трето, създават се нови алинеи 5 и 6.
Предлаганата нова ал.5 има следното съдържание: "Приемането на годишната приватизационна програма не е условие за вземане на решение и за действителността на сключените приватизационни сделки, освен ако приватизиращото се предприятие не е включено в списъка по ал.2, т.4".
Съдържанието на предлаганата ал.6 е: "Приетата програма за приватизация действува до приемане на програмата за следващата година".
Това е съдържанието на – 2, господин председател, което ние предлагаме в консолидирания текст.
Радвам се, че господин Харизанов вече е в залата и ще може да поеме докладването на консолидирания проект. Докато ние прогласуваме текста на – 2, той ще бъде в състояние да продължи да докладва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме – 2 от законопроекта.
От общо гласували 123 народни представители, за 123, против и въздържали се няма.
Преминаваме към – 3.
ДОКЛАДЧИК СТЕФАН СТОИЛОВ: Господин председател, позволете ми с удоволствие да предоставя думата на господин Харизанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Вие ще се разберете двамата.
Господин Харизанов, докладваме – 3, текста, който ни предлага работната комисия. Във Ваше отсъствие ние приехме, че ще докладва представител на Икономическата комисия.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Понеже ме нямаше, искам да попитам – 1 и – 2 приети ли са?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Приети са, както е предложено от работната група.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: От Икономическата комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Икономическата комисия докладва, а има създадена работна група и на тази база са направени всички неща.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Уважаеми колеги, аз не знам, има един текст, който е към чл.1, ал.3, т.1. Тъй като към закона има извънредно много законопроекти, не вярвам господин Стоилов 110.3 да е имал всички тези материали предвид. Има 77 страници с предложения. Всички предложения трябва да бъдат подложени на гласуване.
Има един член, който е в предложението на Министерския съвет и който в този закон го няма. Аз искам да ви запозная с него, той не е маловажен и затова би трябвало да се подложи на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Харизанов, ние гласувахме – 1 и – 2.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Значи този член изобщо не е подложен на гласуване. А той е доста важен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Може да се внесе друг законопроект, ако някой желае. 110.4
В такъв случай - по – 3, чл.3. Чл.3, ал.1, т.1. Вносител на това изменение е Министерският съвет в два свои законопроекта: единият, касаещ текста, а другият, касаещ числото 70 млн.лв. А числото 70 млн.лв. е увеличение на онова число от 10 млн.лв., с които имаха право Министерският съвет или упълномощените от него органи да извършват приватизацията.
Същото предложение е предложено и от господин Стефан Караджов малко по-късно, точно в същия текст.
Освен това има една добавка от Законодателната комисия, която е включила тук, че органът, който взима решение за приватизиране на незавършени обекти от капиталното строителство е фактически Министерският съвет.
В т.2 на ал.1 положението е същото - вносител е Министерският съвет в двата си законопроекта. Също се заменя числото 10 млн. с числото 70 млн. Без изменения са тези два законопроекта.
Също така има предложение от господин Стефан Караджов също за числото 70 млн. По-късно има представено и предложение от господин Мичковски числото 10 да се замени с числото 50.
Така че фактически имаме две различни предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Харизанов, аз ще Ви прекъсна. Първо, трябва да прочетем текста, който се предлага от работната група в комисията и след това вече да приемем по точки ли ще гласуваме или изцяло целия текст с тези изменения, които се предлагат от колегите. Нека да прочетем целия текст.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Параграф 3. В чл.3 се правят следните изменения.
Първо, ал.1 се изменя както следва:
а/ т.1 се изменя, както следва:
1. "Определен от Министерския съвет държавен орган за държавни предприятия, акции или дялове, собственост на държавата в търговски дружества, ако балансовата стойност на дълготрайните им активи не надхвърля 70 млн.лв., както и за незавършени обекти на капиталното строителство.
б/ в т.2 след думите: "държавни предприятия" се добавя "и акции, и дялове, собственост на държавата, в търговски дружества" и числото 10 се заменя с числото 70. БП/ЗТ 111.1
в/ в т.3 след думите: "държавни предприятия" се добавя "и акции, и дялове, собственост на държавата в търговски дружества" и след думите: "определени от Министерския съвет" се добавя "в годишната приватизационна програма". Текстът до края се заличава.
В т.4 след думата "собственост" се поставя запетая и се добавя "и акции, и дялове, собственост на общините в търговски дружества".
д/ създава се нова точка 5: "Министерският съвет за приватизация по реда на глава осма". Това е т.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли някакви предложения, които не са обхванати от този текст?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Има такива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кои са те?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Те са следните. 70-те милиона са обхванати. Но в т.2 на ал.1 господин Мичковски предлага да бъде 50. Господин Мичковски предлага числото 10 да стане 50, а не 10 да се замени със 70.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други предложения има ли по тази точка?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: По тази точка това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да гласуваме. По т. "а" има ли предложения? Имате думата, господин Вълканов.
ПЛАМЕН ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, уважаеми колеги. Предлагам редакционна промяна на т.1. Предлагам т.1 да има следното съдържание: "Определен от Министерския съвет държавен орган за държавни предприятия, акции или дялове, собственост на държавата в търговски дружества, ако балансовата стойност на дълготрайните им активи или на незавършените обекти на капитално строителство не надхвърля 70 млн.лв.".
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Аз имам възражение, тъй като незавършените обекти на капиталното строителство нямат балансова стойност. Те просто не са включени в балансите. Преди акт 16 те не са част от капитала на дружеството и не се включват в балансите, не могат да имат балансова стойност. Закача се за балансовата стойност, затова аз съм против. 111.2
В т.2 има предложение числото 10 да стане 70, така, както беше в точка "а". Докато господин Мичковски в т."а" не предлага да бъде изменено на 50, тоест да бъде 70, а само в т.2 да бъде 50. Аз не виждам никакъв смисъл от тази работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Свързани ли са тези точки?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Свързани са.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ако бъде 50, ще пречи ли за приложението на закона?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Аз мога да ви прочета самият закон какво гласи, тъй като тук е неясно: "Определен от Министерския съвет държавен орган, които не надхвърлят 10 млн.лв.", а другата - Агенцията за приватизация, която надхвърля 10 млн.лв., тоест това число 70 е гранично и разделя правата на Министерския съвет от това, което приватизира Агенцията за приватизация. Не може правата на Министерския съвет да са 70, а правата на агенцията да започват от 50. Няма логика. Тогава този обхват между 10 и 70 попада в едно ничие пространство. Затова аз предлагам да се гласува точно така, както е в законопроекта. Да гласуваме точка по точка, точка "а" от т.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля режим на гласуване. Гласуваме т."а" от ал.1. Гласуваме изменението на т.1 към ал.1, обозначено с буквата "а".
От общо гласували 122 народни представители, за 117, против няма, 5 се въздържат. Приема се.
Имате думата, господин Харизанов.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Тук трябва да гласуваме предложението на Министерския съвет, което е заложено в предложението на Икономическата комисия. Другото е предложението на господин Мичковски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Първо гласуваме предложението на господин Мичковски, ако се отхвърли, ще гласуваме това, което Вие предлагате. Неговото предложение беше за числото 50 млн., но то създава колизия с приетия текст.
От общо гласували 121 народни представители, за предложението на господин Мичковски 14, против 21, 86 се въздържат. Отхвърля се предложението. 111.3 Гласуваме текста, предложен от Министерския съвет и от Икономическата комисия. Моля, решим на гласуване. Текстът на б. "б" към – 3.
Моля да гласуват всички присъстващи в залата.
От присъстващите в залата са участвали в гласуването 119, от които за - 115, против - няма, 4 се въздържат.
Преминаваме към б. "в".
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: В т. 3 след думите "държавни предприятия" се добавя и "акции и дялове, собственост на държавата в търговски дружества", и след думите "определени от Министерския съвет" се добавя: "годишната приватизационна програма". Текстът докрая се заличава.
Сега тази точка определя, че, ако си спомняте, уважаеми колеги...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли предложения, господин Харизанов?
ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Много големите предприятия са обект на приватизация на агенцията...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Харизанов, има ли предложения?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Има едно предложение - на господин Мичковски, което казва така: в т. 3 след думите "държавни предприятия" да се прибавят думите: "и акции и дялове, собственост на държавата в търговски дружества", а числото "200 милиона" се заменя с числото "1 милиард".
Тоест между двете предложения има следната разлика: предложението на Министерския съвет предвижда тези големи предприятия да бъдат включени в годишната приватизационна програма поименно и да бъдат предложени на Народното събрание. Докато предложението на господин Мичковски е просто смяна на числото "200 милиона" с "1 милиард".
Това са много големи предприятия и мисля, че е правилно Народното събрание да има отношение към тяхната приватизация.
Това са три предприятия от национално значение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Или да се отхвърли предложението на господин Мичковски. Моля, режим на гласуване. Гласуваме за предложението на господин Мичковски. След това ще гласуваме за предложението на комисията и на работната група. ВТ/ВР 112.1
От общо гласували 126, за - 8, против - 41, 77 се въздържат. Отхвърля се предложението на господин Мичковски.
Гласуваме текста, който ви е раздаден и който е съобразен с предложението на Министерския съвет - б. "в" на – 3. Моля, режим на гласуване.
Моля да гласуват всички, присъстващи в залата.
От общо гласували 122, за - 120, против - няма, 2 се въздържат. Приема се.
Следващият текст.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Следващият текст е б. "г". В т. 4 след думата "собственост" се поставя запетая и се добавя: "и акции или дялове, собственост на общините в търговски дружества".
Вносител е Министерският съвет. Няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване, щом няма други предложения.
От общо гласували 124, за - 124 народни представители, против и въздържали се - няма. Текстът се приема.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: И в такъв случай отиваме към б. "д". Създава се нова т. 5: "Министерският съвет за приватизация по реда на глава осма".
Уважаеми колеги, тук в тази т. 5 има изключително голям натиск от предложения.
Първо, Министерският съвет предлага това да бъде т. 6. Става въпрос за масовата приватизация, кой взима решенията. Там беше глава първа, "А ", в предложенията на Министерския съвет. Общо идеята беше да не се оформя такава глава първа "А", а да отиде в глава осма като една нормална, отделна глава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Харизанов, оставете главите. Кажете какви са предложенията по т. 5, за да ги гласуваме.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Така, това е едното.
Второто. Аз имам едно предложение, което го оттеглям - – 6 от моя законопроект по същата тази пета точка.
– 2 от законопроекта на господин Мичковски гласи: "В чл. 3, ал. 1 се създава нова т. 5 със следното съдържание: "Министерският съвет за акциите по чл. 1, ал. 3, т. 3". Това касае банковата приватизация и е съвсем друга материя. 112.2
Така, а в самия Министерски съвет за т. 5 има подобен по смисъл текст, който тук е оформен в следващата алинея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Оставете Министерския съвет.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Значи има достатъчно много предложения, но две от тях предлагам да подлежат на гласуване. Това е, което ви прочетох, и предложението на господин Мичковски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласуваме за предложението на господин Мичковски.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: То касае банковата приватизация. Вие вече сте гласували нещо по този въпрос досега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Прочетено беше неговото предложение. Това е първото предложение, което гласуваме. След това ще гласуваме и другото.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ (встрани от микрофоните): Другото предложение е това. Аз оттеглям моето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От общо гласували 122, за 22, против - 27, 73 се въздържат. Отхвърля се предложението на господин Мичковски.
Гласуваме предложението на Министерския съвет и на самата комисия. Текстът ви е раздаден - б. "д": "Създава се нова т. 5. Министерският съвет... 112.3
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: За приватизация по реда на глава осма, с което ние определяме, че масовата приватизация ще бъде в глава осем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля режим на гласуване. Текстът, който трябва да се приеме.
Досега приехме т.1 на ал.1 на – 3.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 126, за са 124, против няма, 2 се въздържат.
Преминаваме към точка втора.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Създава се нова ал.2. При приватизация на акции или дялове, собственост на държавни или общински предприятия или еднолични търговски дружества в други дружества, Министерският съвет, съответно общинският съвет, намалява капитала на първите дружества с балансовата стойност на тяхното участие, което е приватизирано. Тук има друго предложение на господин Шотлеков, от друг характер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Заместващ текст.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: В чл.3 се създава нова ал.2 със следното съдържание: "В случаите на т.2, 3 и 5 на предходната алинея от момента на откриване на процедурата за приватизация, Агенцията за приватизация упражнява правата на собственик на държавния капитал на съответното предприятие до приватизацията му или до взимането на решение за спиране на процедурата по приватизация, но не повече от шест месеца.
Това предложение е на Агенцията за приватизация и беше внесено в Икономическата комисия и беше отхвърлено единодушно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Значи не трябва да се приема това предложение.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Това са два съвсем различни текста. Мъчат се да се поставят в една и съща точка от закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля режим на гласуване. Гласуваме това предложение, господин Шотлеков. Изслушахте становището на господин Харизанов, за да се ориентирате с начина на гласуване.
Моля режим на гласуване.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата. СМ/ЗТ 113.1
От общо гласували 121, за 11, против 71, 39 се въздържат.
Отхвърля се това предложение.
Други предложения освен този текст няма.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Друго няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля режим на гласуване. Гласуваме текста, който е прочетен и ви е раздаден. Т.2 за създаване на нова ал.2.
Моля режим на гласуване.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Има едно друго предложение на господин Ескенази, но то е нещо сбъркано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Щом е сбъркано, няма да се поставя на гласуване.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Има някаква грешка в него. Защото ни отправя към член и точка, които нямат отношение към този текст. Има някаква грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Сбърканите предложения не ги считайте за предложения, господин Харизанов.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 122, за 121, против няма, 1 се въздържа.
Преминаваме към следващата точка.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Точка 3. Досегашната втора алинея става ал.3 и в нея думите "предходната алинея" се заменят с ал.1.
Има още една алинея помежду. Предложения на Министерския съвет без изменение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля режим на гласуване. Предложението носи конструктивен характер.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Двойката става тройка.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 122, за 121, против няма, 1 се въздържа.
Приема се текста.
Следващият текст.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Следващият текст, т.4. Създава се нова ал.4. 113.2
"Ал.4. Решението по ал.1 се обнародва в "Държавен вестник" и най-малко в два централни всекидневника."
Това е предложение на Министерския съвет и е прието без изменения. Други изменения няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други изменения няма.
Моля режим на гласуване. Гласуваме текста за нова ал.4.
Има още един малък параграф да го приемем и тогава вече ще ви прочета съобщенията.
Почти няма предложения по – 4.
Моля да гласуват всички народни представители, които са в залата.
Моля прекратете гласуването и обявете резултата.
От общо гласували 122, за 122 народни представители.
Аз мисля, че не е необходимо да гласуваме целия параграф, понеже го приемаме на части.
Преминаваме към – 4. Параграф 3 целият е приет. Приет е на части, не е необходимо да се гласува. Параграф 4.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: "– 4. В чл.4 се предлагат следните изменения:
Първо, в ал.1 се добавят нови точки 4 и 5.
Т.4. "Общинските съвети за предприятия и обособени части, намиращи се на територията на общината."
И т.5. "Лицата по чл.35, първото предложение на господин Папаризов и господин Ескенази предлагат да се добави след за "държавни", тоест общинските съвети да имат право за държавни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Харизанов, аз искам да прочетем самия текст, за да може да се отрази в протокола.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: В ал.2 след думата "да се произнесе" се добавя "с решение". това е т.2.
По т.1 предложение на господин Папаризов, и господин Ескенази предлага да се добави след думата "за", да се добави "държавни", мисля че може да се приеме. Поначало общинският съвет има право да взима решения и без да има предложения от себе си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Предложението в момента господин Харизанов, какво е предложението, нека да уточним.
Господин Папаризов иска думата. Господин Папаризов, защо не оттеглите предложението, а затруднявате работата на парламента. 113.3
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, искам да поясня какъв е смисъла на това предложение, след раздробяването на много държавни предприятия, особено в малки селища, останаха цехове и в по-големи градове, за които никой в момента не се интересува. И ние даваме възможност на съответните общински съвети, също така да имат инициатива по отношение на приватизацията на тези обекти. Тъй като примерно намира се в с.Венец едно предприятие. Централата сега е в Габрово. Никой нито я приватизира, нито дава възможност там да се развива постоянна дейност. В такива случаи просто инициативата да бъде и на общинския съвет по общия ред.
Благодаря. 113.4 ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Уважаеми колеги, чл.4 е кой има инициатива да дава предложения за приватизация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля, господин Харизанов, аз искам да се ориентирам какво е предложението фактически на господин Папаризов.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Този текст, който е предложен, е точно текстът на господин Папаризов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кой текст?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: "Общинските съвети са предприятия и обособени части, намиращи се на територия на общината".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Именно това го приема Вашата комисия.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Текстът ви е раздаден. Съвпада с предложението на господин Папаризов. (Реплика от залата, която не се разбира)
"Държавни" ли? Държавните ги няма вътре.
Моля, отменете гласуването! Гласуваме към този текст да бъде добавена думата "държавни". Къде ще добавим тази дума?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: След "за" да се добави "държавни" - "общинските съвети за държавни предприятия и обособени части, намиращи се на територия на общината".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля, господин Папаризов, елате да си кажете предложението.
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Общинският съвет поначало има правото да взима решение и без предложение. Така че за общински няма стойност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Харизанов! Той си поддържа предложението.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз поддържам предложението да се добави думата "държавни"...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: На кое място?
АТАНАС ПАПАРИЗОВ: Преди думата "предприятия".
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Гласуваме предложението на господин Ескенази след думата "за" да се добави "държавни". СД/КТ 114.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Пред думата "предприятия" да се добави думата "държавни". Предложението е на господин Папаризов. Моля, режим на гласуване. Гласуваме пред думата "предприятия" да се добави "държавни". Предложението е на господин Папаризов - "за държавни предприятия". Сегашният текст е "за предприятия". Моля, режим на гласуване. Тази добавка изобщо няма да влияе върху приложението на текста.
От общо гласували 123 народни представители, за добавката са 116, против 2, 5 се въздържат.
Други предложения има ли по този текст? По точка пета има ли, господин Харизанов, други предложения?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Има още една точка пета лицата по чл.35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, там какво е изменението?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Това е членът, който засяга малката приватизация, и аз предлагам да отложим това гласуване за след приемането на чл.35, ако желаете. А ако искате, може да мине и така. Точка 5 - лицата по чл.35.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колеги, прочетете чл.35 и преценете дали трябва да гласувате. Ако гласувате сега за този текст, след това трябва да гласувате за чл.35.
Има ли други предложения по тази точка?
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: Има предложение, което аз оттеглям, – 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А по т.2? Ал.2 ли ще бъде, т.2 ли ще бъде? В ал.2 след думите "да се произнесе"...
ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ: "Да се произнесе с решение". Това е без изменение предложение на Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, режим на гласуване. Гласуваме целия текст на – 4 с приетото вече допълнение към т.4. Приехме преди малко допълнението. Гласуваме целия параграф 4 и за днес приключваме.
От общо гласували 121 народни представители, за 119, против няма, 2 се въздържат.
Текстът на – 4 се приема. 114.2
С Ъ О Б Щ Е Н И Я

Комисията по здравеопазване ще проведе заседание на 26 май 1994 г., четвъртък от 10,00 ч. на бул. "Дондуков" # 2 при следния дневен ред: "Обсъждане на три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народното здраве, внесени от Министерския съвет, от д-р Мими Виткова и от депутатите Петя Шопова, Дако Михайлов и Йордан Куцаров".
Съобщението е от ръководството на комисията.
Комисията по бюджета и финансите ще проведе заседание на 26 май 1994 г., четвъртък от 10,00 ч. на бул. "Дондуков" 2.
Следващото заседание на Комисията по радио и телевизия ще се проведе на 26 май 1994 г., четвъртък от 11,30 ч. в зала # 248 на пл. "Княз Александър Батенберг" # 1.
Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 19 ч. и 55 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Йорданов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ:
Руслан Семерджиев
Ведат Сакаллъ