Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-04-15

Председателствали: председателят Александър Йорданов
Секретари: Трифон Митев и Илхан Мустафа
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (Звъни): Уважаеми дами и господа народни представители! Откривам днешното заседание на 36-то Народно събрание.
Най-напред ще четем предложенията за промени в дневния ред.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): Искам думата по процедурен въпрос преди това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, госпожице Велчева по прцедурен въпрс.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми господа народни представители! Упълномощена съм от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили да изразя нашия остър пртест срещу допуснатите във вчерашното заседание груби нарушения на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Само в рамките на един час от заседанието на Народното събрание бяха извършени четири груби нарушения на правилника, а именно: беше подложено на гласуване предложение за продължаване на работното време до изчерпване на точка втора, след като вече Народното събрание беше изразило своя отрицателен вот на предложението за удължаване на времето до изчерпване на точка първа.
Не се постави на гласуване искането от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили за допускане на председателя на ВАК проф. Стефан Робев в пленарната зала въпреки установената в парламента практика, съгласно която в пленарната СБ/ЛТ 440.1. зала са допускани дори началник отдели от отделните министерства.
При поискана почивка от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили беше дадено само 15-минутно време при поискан половин час.
Председателстващият заседанието господин Школагерски не информира народните представители за прекратяване на прякото излъчване на заседанието въпреки приетото решение за това на Народното събрание.
Аз ви умолявам, господин председател, от името на Парламентарната група на Съюза на демкратичните сили да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни нарушения на правилника. Защото един парламент може да заслужи уважението на свите избраници само ако сам уважава себе си и спазва правилата, които са установени в тази зала. (Ръкопляскания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожица Велчева.
Има думата госпожа Ананиева също по процедурен въпрос.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители! Ние работим за това парламентът да заслужи уважението на нацията и смятаме, че това уважение може да се заслужи само чрез сериозна работа. Сериозната работа предполага не само съсредоточаване вниманието върху законодателната програма, но и приемане на реалността на едно ново съотношение в парламента. Това означава още уважение към правилата, но и приемане на реалността, че правилникът не е средство за саботиране работата на парламента, а средство за осигуряване на правата и възможностите на депутатите да работят.
Във връзка с това искам от името на Парламентарния съюз за социална демокрация да заявя, че вчерашното ръководство на събранието беше образец на компетентност и безпристрастност (викове в СДС) и едновременно с това да заявя на колегите, че ние няма да допускаме и в бъдеще чрез дребни процедурни игри да се опозорява Народното събрание. Хората достатъчно добре виждат какво стои зад тези предложения.
А що се отнася до това дали е спазен правилникът, госпожице Велчева, аз Ви съветвам да четете не само правилника, а 440.2. да четете и стенографските протоколи, да си припомните, че почти не е имало случай, в който аз да съм поискала половин час и да ми е дадено повече от 15 минути почивка. Просто си припомнете правилника. При това не апелирам към вашата памет, апелирам към това да прочетете стенографските протоколи.
С една дума искаме да започнем работа! (Ръкопляскания в БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Ананиева.
Искам да подчертая, че в 18 часа трябва да се ориентираме към точката за ратифициране на Европейското споразумение за асоцииране между европейските общности и България. Това е един изключително важен законопроект, който прави чест на нашия парламент. В 18 часа трябва да имаме и самочувствието, и достойнството да приемем този законопроект, който ни свързва реално с Европа. Понеже става дума за реалностите.
В този смисъл моето желание е дебатите около дневния ред да приключат малко преди 18 часа.
Заповядайте, господин Аджаров.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ, Християнрепубликанска партия: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, днес е Велики четвъртък. Първият празник от поредицата на светлите християнски великденски дни. Точно преди 1960 години Исус се подготвяше за своя път към голгота. На тайната вечеря той съобщи на учениците си, че ще бъде предаден от едного от тях, че ще бъде съден и разпнат и че ще възкръсне на третия ден.
Със своята смърт и възкресение човешкият син изпълни великата мисия, за която беше изпратен на тази земя. Единосъщен и единороден с Бога, Исус постави началото на християнската цивилизация, която днес се разпростира от Беринговия проток през Сибир и Европа до Американския материк, Австралия и Африка.
Уважаеми дами и господа народни представители! Преди 1130 години България прие Христовото учение и стана член на зараждащата се европейска цивилизация. И благодарение именно на тази вяра устоя през вековете. 440.3.
Източното православие е залегнало в бита и душевността на българския народ. На днешния ден бе извършено тайнството на Светото причастие с вино и хляб, което е кръв Христова и тяло Христово, затова и на днешния Велики четвъртък се боядисват великденските яйца и първото яйце е червено, защото символизира Христовата кръв.
Яйцата се боядисват, уважаеми дами народни представителки, от жените само по светло и само в собствения дом, а днес е Велики четвъртък! (Ръкопляскания от СДС)
Всеки християнин от днешния ден следва мислено пътя на Иисус и се стреми да върши само добро, стреми се да бъде обладан от любов към ближния.
Нашата работа обаче не позволява да работим точно така поради простата причина, че сме изпратени в този парламент, за да се противопоставяме един на друг и виждате как започна заседанието ни. То не може да започне иначе. Такава ни е работа, уважаеми дами и господа народни представители. Но именно защото такава ни е работата в нашия правилник е залегнала точката, че Народното събрание почива 10 дни по време на Великденските празници, а Великденските празници започнаха днес с Велики четвъртък! (Ръкопляскания от СДС)
И тъй като казах, че България даде своя принос в установяването на европейската цивилизация, смятам, че няма да сгрешим ако днес, на Велики четвъртък ратифицираме Законопроекта на Европейското споразумение за асоцииране между европейските общности и техните страни - членки от една страна, и Република България от друга, след което мирно да се разотидем по домовете си и да се срещнем след Томина неделя. (Шумно одобрение, ръкопляскания от СДС)
А дотогава най-добре е, уважаеми дами и господа народни представители, да не се противопоставяме, а до 18 часа всяка от парламентарните групи просто да поиска полагаемата й се процедурна почивка и да се разделим с добро!
Благодаря ви за вниманието. (Шум на одобрение от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Аджаров. Той малко изпревари моите разсъждения по този въпрос. (Реплики, ръкопляскания от СДС) ВЙ/НП 441.1
Заповядайте, господин Савов. Също по процедурен въпрос.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги. Искам да кажа от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили, че ние напълно поддържаме предложението на господин Аджаров. Ние се радваме, че господин Аджаров, който бе избран в една атеистична коалиция действително показа, че е вярващ. (Одобрителни възгласи, ръкопляскания от СДС)
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Фарисеи! Всички сте фарисеи.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Ние се радваме, че има хора, и вярвам, ще се има още хора от весело усмихнатите лица в ляво, които виждам, които ще се откажат от своите атеистични идеи, защото Европа, с която днес искаме да се асоциираме е преди всичко една крепост на християнските идеали и на християнския дух! (Ръкопляскания от СДС)
Християнските идеали и християнският дух повеляват именно на нас, християните, да се обръщаме и да поддържаме правата във всяко отношение, не само верско, но и на другите верски малцинства. И това ние сме го показали и го правим, защото ние смятаме, че сме много по-близко до мохамеданите, които вярват в бога, отколкото до атеистите, които 45 години и повече се опитваха да принудят българския народ да забрави що е това Бог. (Ръкопляскания от СДС, викове: "Браво!")
НОРА АНАНИЕВА (от място): Кой Бог? Що е Бог?
СТЕФАН САВОВ (СДС): Но, Бог, уважаеми господа атеисти....
Кой Бог? Не Маркс, а онзи Бог, Бог на правдата! Фактът, че вие питате като в детските школи: "Кой Бог? Този ли Бог?"... Вие чудесно се атестирате пред българския народ, защото българският народ може би не чува, но аз ще повторя въпросът: госпожа Ананиева от лявата страна, професор Ананиева, която е говорила сигурно стотици пъти против именно вярата пита: "Кой Бог?". Ние отговаряме - не Бога на злото, не Бога на мъстта, не Бога на насилието, не Бога, който в името на някаква партийна правда иска да установи равенството между хората. Ние сме за един Бог, който вие познавате вече много добре и това сме, както ние християните, така и те - мохамеданите, така и всичките хора на религиите! (Ръкопляскания)
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Фарисеи! Фарисеи! 441.2
СТЕФАН САВОВ (СДС): Естествено, господин Стефан Стоилов не би могъл нищо да разбере от тези работи. Нито госпожа Клара Маринова! Нито господин Чавдар Кюранов! (Провиквания от БСП и коалицията: "Буш! Буш!")
Естествено, че те са си изградили ...
Да, Буш беше също вярващ! И то силно вярващ, а Клинтън е още по-вярващ!
Тъй че всичко това е една истина, защото за всекиго от вас можем да намерим пасажи от вашите книги, от вашите статии, в които именно вие се проявявате като атеисти и то не само като атеисти, а като борци-атеисти, защото дори в самия ваш Устав, който и да е Устав, господин Кюранов, Вие, който се готвите да станете, аз мога да Ви покажа, че във всеки един от вашите устави, те са няколко в тези години, борбата против църквата, борбата за атеизъм, тя е основна максима. Не се правете сега на кротки агънца, защото само до преди 10 години учителите и учителките бяха длъжни в черквите да броят и да записват децата, които ходят на черква.
Вие го знаете добре! Сигурно госпожа Величкова, която е била учителка и не знам други ... може би госпожа Йовкова, но нима ще го отрекат? Нима някой може от вас да отрече, че когато ние кръщавахме децата си свещениците бяха длъжни да записват и да донасят на Държавна сигурност. (Реплики от БСП и коалицията, провиквания)
Да! Това е абсолютна истина, госпожа Йовкова. Всеки от нас я е изпитал на гърба си. Всеки от нас я е изпитал на гърба си!
Лично аз дори на първата годишнина, 1945 г. съм бил бит с яйца в службата във Врачанската катедрала, където токущо бях изселен. Това е така и нека господин Трендафилов и господин Георгиев, които не са се били родили тогава още да питат дали негово Светиня му Паисий не беше бит на Великденската служба. Но това са детайли, това са детайли и изведнъж тези пламенни борци против църковността, против вярата като господин Кюранов.... (Господин Кюранов иска думата)
Сега аз ще имам голямата радост да чуя, че са се превърнали на църковници. Защо? Защото ние ги видяхме още преди две години заедно с господин Джуров, с господин Младенов и вскички те с толкова големи свещи, каквито ние никога дори не сме палили, 441.3 защото вие цял живот сте познавали само изкуството на мимикрията и чакате - ако паднем съвсем от вас, вие отново ще си минете към същите лозунги.
Благодаря ви много. (Одобрителни провиквания, ръкопляскания от СДС. От Парламентарната група на БСП и коалиция викове: "Буш!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Запазете малко спокойствие, защото християнството освен всичко друго означава и спокойствие. Особено източното православие, което е религия на смирението и обръщането на Бога вътре в душата на човека, не само към Бога, който е горе.
Аз като председател имам становище по отношение на въпроса, който вълнува част от народните представители - ще има ли ваканция или няма да има. След като завършим работата по дневния ред ще ви кажа и моето становище, защото християните са тези, които взаимно се изслушват.
Що се отнася до запитването - тук дойде едно запитване - защо говори господин Савов. Той е председател на парламентарна група и според чл. 38, ал. 5 председателят на парламентарната група може да говори винаги когато поиска думата по каквото иска да говори. (Шум в залата, викове)
Спор няма! В този смисъл, ако искате думата по парламентарни групи - ще ви я дам като за някакви декларации на парламентарните групи по някакъв въпрос. (Реплики, провиквания)
Ще дам думата на председателите на парламентарните групи. (Шум в залата)
Това е всеки път ... не е казано ...
Сега ви моля да се съсредоточим ... (Шум и реплики в залата)
Предлагам ви да се съсредоточим върху дневния ред.
Има предложения за разместване, има какво да се гласува.
Има думата господин Кюранов като представител на парламентарна група. Заповядайте. 441.4
ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, аз нямам нищо против това, че господин Савов използва случая, за да ни чете една лекция по морал и по християнство.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (от място): От повече лекции имате нужда.
ЧАВДАР КЮРАНОВ: Аз нямам нищо против това, че господин Савов намери за добре да обижда свои колеги (възгласи: "А-аа" в блока на СДС), моля, в името на християнски добродетели. (Шум и реплики в блока на СДС)
Това само показва същността на господин Савов (възгласи: "Е-е-е" в блока на СДС), която отдавна е известна на нашия народ. (Шум и реплики в блока на СДС) И то много добре известна. (Ръкопляскания от блока на БСП)
Но има нещо друго, господин Савов. Вие ни упреквате в нашата вяра. Да, ние имаме своята вяра и имаме своята молитва. И това е молитвата на Христо Ботев. (Шум в залата, възгласи: "У-у-у" в блока на СДС, реплики от блока на БСП) Това е нашата молитва:
О, мой боже, правий боже!
Не ти, що си в небесата,
а ти, що си в мене, боже, -
мен в сърцето и в душата!
......................
не ти, който си помазал
царе, папи, патриарси,
а в неволя си зарязал
мойте братя сиромаси!
......................
не ти, боже,.........
.....................
А ти, боже на разумът
защитник на робите,
на когото щат празнуват
денят скоро народите.
..................... (Шум, реплики, възгласи "У-у-у" и свиркания в блока на СДС, възгласи "Браво!" и ръкопляскания в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Савов, заповядайте.
СТЕФАН САВОВ (СДС, посрещнат с възгласи: "У-у-у" от блока на БСП): Работата е там, уважаеми господин председателю,... (шум и възгласи в блока на БСП).
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля за тишина в залата.
СТЕФАН САВОВ: Работата е там, уважаеми...(възгласи и реплики в блока на БСП). Колкото и да викате, всичко това се чува обаче в България.
Работата е там, уважаеми господа... (Шум и възгласи в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля за тишина в залата. Трети и последен път моля за спокойствие и тишина в залата. (Възгласи, реплики и шум в залата)
СТЕФАН САВОВ: Уважаеми господин председател, работата е там, че докато хора като господин Кюранов, уважаемият господин Кюранов и всички уважаеми от лявата страна, рецитираха стиховете на Ботев, моя дядо получи смъртна присъда за това, че е бил в четата (възгласи: "А-а-а" в блока на БСП), смъртна присъда, която беше заменена с доживотна. А двама негови първи братовчеди... (шум и реплики в блока на БСП)... А двама негови първи братовчеди починаха.
Тъй че вие си рецитирайте, а ние вършим делата. Там е цялата работа. Рецитирайте си, рецитирайте си! Говорете и за Левски, и за Ботев с късна дата! А когато Левски и Ботев действаха, вас ви нямаше никакви (шум и възгласи: "У-у-у" в блока на БСП), защото Благоев, защото..., не вие, защото прочетете какво пише... прочетете, прочетете какво пише дъщерята на Константин Миладинов, когато се връща от Москва. Прочетете за това нещо, защо там именно тя описва Димитър Благоев като интернационалист, каквито бяхте вие, а говори за тези млади български младежи, които се връщат от Москва. А това е година 1874, преди още да дойдат българските въстания. Говори за тях, че в главата си не са имали нищо друго, не за интернационализъм, не за атеизъм, а за българската правда и за българските идеали. Това е било! (Ръкопляскания от блока на СДС, шум и възгласи в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря за ... Имаше какво да се каже, размениха се...
Обръщам ви внимание на чл. 44 от правилника, според който народният представител има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване на пленарно заседание е засегнат лично или поименно. И аз моля всички, които се чувстват засегнати от едно или друго изказване, в края на заседанието ще им дам думата, да изразят своето отношение.
Имаме следните предложения от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили по дневния ред.
Точка първа от част втора - други законопроекти и проекти за решения за бъде законопроекта за държавния бюджет.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (от място): Процедура! Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ще Ви дам след това думата, спокойно.
Много важни са предложенията, които прави Парламентарната група на СДС.
Точка първа от част втора да бъде законопроекта за държавния печат. Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте това предложение.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 209 народни представители, за това предложение - 94, против - 108, въздържали се - 7. Предложението не се приема.
Постъпило е предложение от Парламентарната група на СДС точка първа от част втора да бъде законопроекти и проекти за решения, свързани с Националната разузнавателна служба. (Възгласи: "А-а-а" от блока на СДС)
Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте за това предложение.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 213 народни представители, за това предложение - 95, против - 110, въздържали се - 8. Предложението не се приема.
Постъпило е предложение от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили точка първа от част втора - други законопроекти и решения да бъде законопроекти и проекти за решения във връзка с разсекретяване на досиетата. (Възгласи: "Аа-а" от блока на СДС) 442.3
Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте за това предложение.
Прекратете гласуването и посочете резултата. (Шум и възгласи в блока на СДС) Гласували 214 народни представители, за това предложение - 107, против - 77, въздържали се - 30. Предложението не се приема. (Възгласи: "А-а-а" в блока на СДС)
Заповядайте, господин Мицев. 442.4
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, по този изключително важен въпрос, какъвто е разсекретяването на досиетата, та да се види кой кой е и между другото, искам да ви кажа, че преди време господин Премянов ми се извини, защото ми каза: "Господин Мицев, колеги не са ме информирали правилно относно Вашия псевдоним, тъй наречен "доп комисионер".
Аз не съм знаел, но ДОП означава дело за оперативна проверка и мен са ме следили. А информацията, господин Премянов, от мои агенти във вашата парламентарна група е получил от лицето Андрей Луканов.
Моля да се прегласува и оспорвам това гласуване, тъй като искаме и проверка на кворума! (Шум, неразбираеми реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега, господин Камов, чакайте сега!
Този правилник трябва да го научим. Проверка на кворум се прави преди гласуване - това първо.
Обаче, тъй като парламентарна група има някакви съмнения, моля да се направи прегласуване на тази точка.
Моля, режим на гласуване, гласуваме отново това предложение.
Ще изчакам сега и 3 минути абсолютно да влязат всички народни представители.
Моля гласувайте за това предложение!
Моля прекратете гласуването и посочете резултата!
Гласували 218 народни представители, за - 108, против 82, въздържали се - 28 народни представители.
Предложението не се приема. Това е окончателно решение.
Моля за внимание! Гости на българския парламент са господин Валтен, генерален секретар на Федералния департамент за полиция и правосъдие на Швейцария и господин Вендрих, вицедиректор на Федералната служба за правосъдие. (Народните представители ръкопляскат, стават на крака и се обръщат към балкона, където са гостите)
Направено е предложение от Парламентарната група на СДС точка първа от част втора да бъде изслушването на годишния отчет на Агенцията за чуждестранна помощ.
Моля, режим на гласуване, гласувайте за това предложение!
Моля прекратете гласуването и посочете резултата! МС/ЛТ 443.1.
Гласували 205 народни представители, за това предложение 84, против - 105, въздържали се - 16. Предложението не се приема.
Сега, с това практически проблемите по дневния ред са изчерпани и след малко ще започнем работа по дневния ред.
Що се отнася до въпроса за ваканцията - съгласно чл. 30, ал. 2 "Народното събрание е във ваканция, се казва в него, от 22 декември до 10 януари, десет дни - по Великденските празници и от 1 до 31 август - ежегодно".
Защо Народното събрание в този член е фиксирало точно дните за Коледната си ваканция и точно дните за лятната си ваканция, а дните за Великденската не ги е указало точно?
Защото Народното събрание знае, че Великден не може да се премести, нито да се отложи. (Единични ръкопляскания, шум и неразбираеми реплики от блока на СДС)
Тоест Народното събрание е задължено от своя правилник и от християнските ни закони - общи за всички православни граждани на тази страна да бъде във Великденска ваканция. И не за да си почиват депутатите, а за да не се работи в този момент. Защото е грехота! (Смях, ръкопляскания, весело оживление в блока на СДС)
В този смисъл е внесен един проект за решение - "Народното събрание да излезе във ваканция след приемането на закона за държавния бюджет". (Неразбираеми реплики и шум от блока на СДС)
Сега, тук става дума не за каквато и да е ваканция, а става дума за Великденска ваканция. В този смисъл това проекторешение просто влиза в противоречие с правилника.
Вярно е, че ал. 3 на правилника казва "по изключение", обаче Великдена не може да се вмества в графата "изключения".
За християните то е правило от век и веков! (Ръкопляскания и неразбираеми реплики от блока на СДС)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): И по Конституция!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: И не може на християнския празник - Великден, той затова се нарича и Великден да минава в онази графа, в която примерно един парламент, а бил той и нашият, който е най-хубавият възможен парламент, да премества Великденската ваканция.
Ето защо, съгласно чл. 30, ал. 2, като председател на парламента, аз обявявам от утре ваканция десет дни (ръкопляска443.2. ния, "Браво!" от блока на СДС), считано от 16 до 25 април включително.
(Ръкопляскания, "Браво!", весело оживление в блока на СДС)
Това е точното фиксиране на тези десет дни. И нека не изпадаме в други популистки разсъждения, защото те няма да ни доведат до нищо.
Много ви моля да приемете тези кратки разсъждения!
Госпожа Ананиева, заповядайте, имате думата! 443.3. НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Ние сме господари на правилника, а не той на нас. Председателят на събранието е излъчен от нас, но това не означава, че може да се постави над нас. Той е длъжен да постави нещата на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз не мога да поставя Великден на гласуване, госпожа Ананиева. (Шум от блока на СДС. Ръкопляскания)
НОРА АНАНИЕВА: С много голям възторг снощи хора отдясно аплодират нещо, което не ви прави чест, което ви излага пред общественото мнение. Как ще обясните вие на българския народ, че за него Великден е три дни, а за депутатите е 13. (Шум от блока на СДС) Как ще обясните това? И аз ви моля да не посягате към такъв род аргументи.
Тук правилникът е приет за един работещ парламент. За един парламент, който достатъчно работа е свършил, за да има право на почивка, при това не става дума за това да празнува трите дни, които са официални празници. Така че от почивката си при едно ясно съзнание, че не сме си свършили работата, ние може и ние сме в правото си, и ние сме длъжни да се откажем.
Моля Ви да подложите на гласуване въпроса за ваканцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Госпожа Ананиева взе думата от името на парламентарна група. Естествено ще дам думата на всички парламентарни групи. Аз се чудя как някои искат да работят в такава атмосфера.
Господин Найденов иска думата от името на парламентарната група, която е вносител на проекторешението.
КРАСИМИР НАЙДЕНОВ (НСД): Уважаеми народни представители! Апелирам към цялото Народно събрание да постави интересите на държавата над интересите на една партия. Апелирам и към председателя на Народното събрание да постъпи по същия начин, а да не поставя интересите на партията, в която членува над интересите на нацията. (Възгласи от блока на СДС) Настоявам председателят да влезне в условията на чл. 30, ал. 3 от правилника, в която е записано: "По изключение Народното събрание може да реши дните на ваканцията да бъдат променени". Благодаря. Настоявам нашето предложение да бъде гласувано. (Шум в залата) СМ/ЛТ 444.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Понеже парламентарните групи се обръщат към мене, а не към други парламентарни групи, аз съм само информатор, така да се каже, на съдържанието на правилника. Вярно е, че в ал. 3 се казва "по изключение", но аз подчертах Великден трябва да влиза в рамките на тези десет дни. Казано е по Великденските празници десет дни. Нека да не правим от това елементарен популизъм. Разсъждавайте нормално в смисъл, ако наистина комисии, все още има такива комисии, не са готови с разглеждането на държавния бюджет, какъв ще бъде смисълът да дойдем тук в тази зала, отново изнервени примерно следващия вторник или сряда с несвършена работа по комисиите, отново да се караме часове по ред за дневния ред, нещо, което твърде много не обича българският народ, на който се позовавате. И практически пак нищо да не свършим. По-добре се върши една работа, когато се подготви добре, когато се свърши точно, когато й е времето. Затова наистина ваканцията ще бъде така, както е в правилника. Ако някой искаше нещо друго, трябваше просто да внесе предложение за изменение на правилника. (Ръкопляскания от блока на СДС) И не прехвърляйте отговорността, вината или прочие към председателя. Казано е точно. Нямаме какво да гласуваме. Нормата на чл. 30, ал. 2 е императивна. Там е казано: "Народното събрание е във ваканция". А не е казано може да бъде във ваканция. А третата алинея се отнася главно за онези дни, които са фиксирани.
Моето желание е да започнем работа по дневния ред и да приключим по този въпрос. Не виждам какво да гласуваме. Заповядайте госпожа Митева.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю. Взимам думата по процедура, за да ви обясня какво да гласуваме.
Искам да Ви кажа, че Вие като председател нямате право да не поставяте въобще на гласуване, което и да е предложение на народен представител. Разсъжденията Ви относно правилника са неперфектни и грубо манипулативни. Нормата на правилника, която предвижда дните, в които Народното събрание е във ваканция, има предвид случаите, в които Народното събрание при наличието на обикновени обстоятелства, може да излиза във ваканция. В 444.2. същото време обаче, правилникът, за да даде възможност на Народното събрание в ситуации като тази, когато предстои приемането на държавния бюджет, да работи, предвижда изключения от тази норма. Предложеното от колегите решение е процедурно. То се отнася само за тази ваканция и само за тази година. Не може да искате от тях да внесат изменение на правилника, защото те не възразяват по принцип други години Народното събрание да почива по Великден, а искат специално тази ваканция да бъде отложена след приемането на държавния бюджет. Ето защо Вие нямате никакво основание, ще бъде грубо нарушение на правилника и на принципите на парламентаризма, да не поставяте на гласуване това решение. И Ви призовавам да изпълните своите задължения по правилника. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Очевидно, че говорим на различни езици. Направено е предложение от Парламентарната група на Нов съюз за демокрация, от БСП няма предложение. Има разсъждения. Вносителите на предложението са от друга парламентарна група и точно тя гласи, че Народното събрание излиза във ваканция след приемането на закона за държавния бюджет. Това е нещо принципно различно. Тъй като въпросът за ваканцията е уреден в правилника. Те не предлагат например да се съкрати Великденската ваканция от десет на пет дни или нещо подобно. Те предлагат изобщо такава ваканция да има след приемането на бюджета. Ето защо трябва да има известно изменение в правилника. Тъй като в правилника ясно е казано десет дни по Великденските празници. Тоест ние като законодатели сме фиксирали и дните, и времето, в кой период. И в рамките на тези десет дни трябва да се намират Великденските празници. Те не могат да се намират през май. Те се намират точно в тези десет дни.
И последната възможност, според която ние може да изпълним предписанието на правилника, е тази вечер от 12 часа и 1 минута през нощта. Тогава влизаме в правилника по този въпрос. И защо трябва да правим просто ненужен популизъм, след като е пределно ясно, че поне една седмица има, през която трябва да се работи по бюджета.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Повече от два месеца. 444.3.
Освен това в проекта за решение, обяснявам на парламентарната група, изобщо не е казано каква ваканция искат те изобщо ваканция, нова ваканция, четвърта ваканция? Аз моля вносителите да пояснят. Защото правилникът не разрешава три ваканции и са ясно указани кои са те. Вие практически искате четвърта, нова ваканция. (Силен шум и реплики от БСП) Така е. Много народни представители вдигат ръка, за да вземат думата) Заповядайте! Не, те са вносители, нека да пояснят. Господин Савов, изчакайте, нека те да пояснят, нека парламентарната група да поясни какво точно иска.
Добре, заповядайте!
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Нещата са безпределно ясни, защото става въпрос за една ваканция, която е фиксирана в правилника. Дали този правилник ще го изменим, както каза госпожа Митева, за един път, или завинаги, това няма никакво значение. Този правилник се изменя по един установен ред и този установен ред е определен в допълнителните разпоредби в – 1, ал. 2, където е казано, господин председател, обърнете, ако обичате, внимание, предложението за промяна в правилника. Не е казано дали го променяме за един ден или за десет години, предложението за промяна на правилника според ал. 2 се внася за пленарно обсъждане в 14-дневен срок от постъпването.
Господата от съответната група, на която все й забравям името, са предали вчера своето предложение. Значи тяхното искане може, господин председател, да го подложите на гласуване след 14 дни, защото едно Народно събрание не може да нарушава своя правилник. Вие го казахте съвсем точно. И Вие като председател имате пълно право винаги да не поставяте на гласуване някакво предложение, което противоречи на Конституцията или на правилника. (Силен шум и реплики в залата)
Ние искаме Великденска ваканция, ние искаме ваканция според правилника, ние искаме това предложение да е минало през съответните комисии, ние искаме празник, една ваканция за светлите Христови празници, а не мравешка ваканция! (Възгласи: "Браво!" и ръкопляскания от СДС) НЧ/КП 445/1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря! Нека да не влизаме повече в тази дискусия. Тази дискусия доникъде няма да ни доведе.
Заповядайте, госпожа Дърева, по правилник. (Излизането й на трибуната се придружава от силни възгласи: "У-у-у!" от парламентарната група на СДС)
Моля за тишина в залата, да не се вика!
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, укротете менажерията!
Уважаеми колеги, преди да се впускаме в тези безплодни дебати, аз много моля господин председателят, уважаемият господин Йорданов да отвори стенограмите и да види как ние гласувахме минаването в Коледната ваканция. Ами, нали ние гласувахме отместване на Коледната ваканция, защото избирахме правителство, господа. И това беше един изключителен момент. Днес ние се намира ме в същия важен за държавата момент, господин председател. (Силен шум и безредица в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Различна е ситуацията, госпожице Дърева!
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: И аз смятам, че предложението на колегите от Новия съюз за демокрация и Движението за права и свободи е действително предложение, съобразено именно и главно с интересите на българската държава.
Затова аз ги моля само да конкретизират своето предложение. Това е напълно възможно. Иначе, господин председателю, ако Вие нарушите правилника и не подложите на гласуване както това, което Вие преди малко предложихте - от утре да сме във ваканция, така и предложението на колегите от НСД и ДПС, това означава, уважаеми господин председателю, че нито Вие, нито Вашите колеги отдясно желаете България да има бюджет, парламент и правителство! (Ръкопляскания от БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаема госпожа Дърева, моля Ви се, нека да не наелектризираме повече обстановката в залата.
Основанието, което изтъквате за така наречените Коледни празници (силният шум и репликите в залата не спират) го няма в правилника. Правилникът никъде не фиксира Коледни празници. 445/2. Така че не съпоставяйте Коледни с Великденски празници. И затова е възможно зимната ваканция по Нова година да се измества, а Великденската е изрично фиксирана.
И моля ви се, точно именно по Великден не използвайте никакви методи за натиск върху председателя. Не е по християнски. (Ръкопляскания от СДС)
(Повечето от народните представители са станали прави и бурно реагират на създадената ситуация)
Не, повече тълкувания, моля ви се!...
Вие сте народен представител, ще Ви дам думата, заповядайте!
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Много Ви благодаря, господин председателю, че ми дадохте думата!
Уважаеми дами и господа народни представители, става дума за тълкуване на правилника. Не става дума за натиск на парламента върху председателя, а става дума за натиск на една парламентарна група чрез председателя върху волята на целия парламент. (Ръкопляскания от БСП) Ние като депутати, като юристи не можем да се съобразяваме с волята само на една парламентарна група. Три парламентарни групи, господин председателю, тук искат на основание на правилника... (Силен шум в залата) Алинея 3 е след ал. 1 и 2, господин председателю! Тя се отнася и за Коледните ваканции, тя се отнася и за Великденските ваканции - изключението по ал. 3.
И аз Ви моля, господин председателю, аз Ви моля да озаптите тези хора, които са силно фашизирани и които искат да провалят българския парламент. (Викове: "У-у-у!" и тропане по банките от СДС) Българският народ най-после трябва да чуе, че бивши реваншисти и фашисти искат да смачкат парламентаризма в България, искат да потъпчат парламентаризма в България, искат да унищожат демокрацията в България. (Викове и протести от групата на СДС)
Аз Ви моля, господин председателю, Вие, които ни обещавахте слънчеви дни, да направите справка с юридическия отдел при Народното събрание и да дадете възможност на този парламент да изрази своята воля така, както той счита, а не както тези господа отдясно считат. 445/3.
Благодаря ви още веднъж. Най-сърдечно Ви благодаря, господин председателю!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля господин Джеров да заповяда. Започваме работа по първа точка от дневния ред. (Силен шум и протести в залата)
По какъв проблем? Моля народните представители да седнат по местата си!
Има думата господин Камов като представител на парламентарна група.
НИКОЛАЙ КАМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми дами и господа! Аз искам...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля за тишина и внимание в залата!
НИКОЛАЙ КАМОВ: Уважаеми дами и господа! Нали преди малко бяхме християни! Позволете ми преди всичко да ви издам една малка тайна. От стенограмата на това обсъждане, ако въобще може да се нарече обсъждане, ние ще направим един предизборен плакат. Но това отделно, когато му дойде времето.
А сега, от името на парламентарния съюз искам да заявя с цялата категоричност на това заявление, че ние сме свидетели на едно грубо потъпкване на волята на парламента. Нашият парламентарен съюз няма да участва в това заседание, ако въпросът, повдигнат тук, не бъде подложен на гласуване. (Силни викове в залата) Цялата отговорност се поема от господин председателя! (Шумът и безредието в залата се увеличават все повече и повече)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля ви, седнете си на местата. Господин Аджаров, също си седнете на мястото. Думата се иска само от място с вдигане на ръка. Моля ви да запазите спокойствие!
Председателят на Народното... (Петър Харизанов, на когото не е дадена думата, излиза пред микрофона)
ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ (НСД): Моля ви да дадете думата на нашата парламентарна група. Нашият председател иска думата, а вие не му обръщате внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Давам половин час почивка, защото няма необходимата атмосфера за работа в пленарната зала. (Звъни)
16 ч. и 30 м.
445/4.
(След почивката)

18 ч. и 10 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми дами и господа народни представители! Преди да пристъпим към точката от дневния ред разрешете ми да приветствам нашия гост господин Ханс Ван дер Брук - комисар на Европейската общност. (Депутатите, станали прави, приветстват гостите с ръкопляскане), отговарящ за външните отношения в политиката в областта на сигурността и преговорите за разширяване на общността.
Господин Ван дер Брук се срещна тази сутрин с депутати от три парламентарни комисии - Икономическата, Комисията по външна политика и Комисията по национална сигурност.
Ние сме изключително радостни, че днес той присъства на парламентарните дебати заедно с посланици от страните - членки на Европейската общност и ще присъства на гласуването по ратифицирането на един от най-важните международни договори, с които ХХХI Народно събрание се е занимавало през своя досегашен мандат, а именно Европейското споразумение за асоцииране между европейските общности и техните страни - членки, от една страна, и Република България, от друга.
Под този договор, както и под временното споразумение, което ще се прилага до влизането в сила на договора и под чиято ратификация Народното събрание също е призовано да се произнесе, стои подписът лично на господин Ван дер Брук, като представител на Европейската общност. (Ръкопляскания)
Уважаеми колеги, моля да ми разрешите, като председател на Народното събрание, да кажа и аз няколко думи за договора за асоцииране. Още повече, че това е въпрос около който у нас, в България, съществува широко съгласие както между политическите сили, представени в парламента, така и извън него и няма опасност да бъда обвинен в пристрастие към едни или други партийни интереси.
Ние пристъпваме към ратифицирането на този договор с ясното съзнание, че след приемането ни миналата година в Съвета на Европа, сега това е най-съществената стъпка, която правим по пътя към реализирането на приоритетната задача на българската външна политика - приобщаването на България към европейРД/ЗТ 446.1 ските структури, към Европа.
Европейската общност днес е един от крайъгълните камъни на стабилността, мира, демокрацията и сътрудничеството в цяла Европа. Договорът, който след малко ще дискутираме, далеч надхвърля ограничените рамки на действащата спогодба за търговия, търговско и икономическо сътрудничество между България и Европейската общност от 1990 г. Новият договор покрива широк диапазон на сътрудничество между България и Европейската общност в политическата, икономическата, научно-техническата, културната, социалната и други области. За интересите на България особено важни са две от тези направления. Установяват се подходящи рамки, в това число и институционни за редовен политически диалог с Европейската общност и с членуващите в нея държави, което ще позволи да развием и задълбочим сътрудничеството с тях и да съгласуваме и сближаваме нашите позиции по международните въпроси.
Важен елемент на този политически диалог на различни равнища ще бъде дейността на предвидения парламентарен комитет за асоцииране. Той е замислен като форум на членове на Народното събрание и на Европейския парламент, на който те ще се срещат и разменят информация и мнения.
Заедно с това споразумението за асоцииране ще включи България в зона за свободна търговия с Европейската общност, ще либерализира нашият достъп до пазарите на общността. Няма съмнение, че както политическите, така и икономическите аспекти на асоциирането с Европейската общност ще заздравят международните позиции на нашата страна на Балканите и в Европа.
Ние особено ценим факта, че споразумението за асоцииране с Европейската общност изрично признава радикалните промени, осъществени в България, по пътя към демокрацията и пазарната икономика. Заедно с това то съставлява важен подтик за поставената в неговия преамбюл крайна цел - интегрирането и приемането на България в общността.
Накрая нека припомня, че сключването на двете споразумения бе предшествано от продължителни и трудни преговори през последните две години. Бих искал, като председател на парламента, да изразя благодарност на всички, които у нас допринесоха със 446.2 своите усилия за този успех. Нашата признателност е отправена и към представителите на Европейската общност и на държавите - членки, включително и към техните посланици в София, които съдействаха за сключването на това споразумение.
Сега ви предлагам да пристъпим към обсъждането на внесения законопроект за ратифициране на Европейското споразумение за асоцииране между европейските общности и техните страни - членки, от една страна, и Република България, от друга.
Законопроектът, както добре е известно, включително и мотивите на правителството и доклада на компетентните министерства, както и становищата на трите сезирани комисии, са ви раздадени.
Моля представителите на тези комисии да вземат отношение.
Господин Лютфи, заповядайте от името на Комисията по външна политика. Моля за внимание в залата. 446.3
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин Ван дер Брук! Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Преди да прочета становището на Комисията по външната политика към нашия парламент, позволете ми и аз да кажа няколко думи като заместник-председател на Комисията по външната политика на това заседание, на което предстои да приемем закон за асоциирането на нашата страна към Европейската общност.
В продължение само на три години ще бъдат подписани и ратифицирани два документа за споразумения между Република България и европейските икономически структури. Това са Спогодбата за търговия, търговско и икономическо сътрудничество, подписана на 8 май 1990 г., и на настоящото европейско споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните страни-членки - от една стран, и Република България - от друга страна, и на временното споразумение по търговия и свързаните с нея въпроси.
Настоящото споразумение е резултат от убеждението на европейските структури за необратимостта на демократичните процеси в България и от установяването и укрепването на демократичните принципи, които имат за цел изграждането на нова политическа и икономическа система, основана на върховенството на закона, спазването и гарантирането на човешките права, политическия плурализъм и на свободната пазарна икономика.
Не на последно място, трябва да се отбележи и значението, което отдава общността и нейните страни-членки, както и нашата страна на спазването и гарантирането на правата на лицата, принадлежащи към малцинствата, и пълнто спазване и прилагане на всички други принципи и разпоредби, съдържащи се в Заключителния акт на Съвещанието за сътрудничество и сигурност в Европа и Парижката харта за нова Европа.
Уважаеми дами и господа! Настоящото споразумение представлява сериозна крачка към пълното интегриране на Република България към Европейската общност. Ние си даваме сметка, че за постигането на тази крайна цел ние като държава и народ трябва да изминем този не съвсем кратък и лесен път. Установяването на един траен и непрекъснат политически диалог между България и Европа ще осигурява развитието на тесни политически отношеСБ/КП 447/1. ния, регламентирането на търговските и икономически отношения с оглед експортирането на български стоки на европейските пазари.
Накрая бих искал да подчертая, че Европейската общност и страните-членки ще се убедят, че България е била винаги и ще бъде цивилизована и достойна страна да бъде член на голямото европейско семейство.
Сега позволете ми да прочета становището на нашата Комисия по външната политика.
1. Комисията е на мнение, че споразумението за асоцииране и временно споразумение по търговия осигурява подходящи нормативни политически и икономически рамки за постепенното интегриране на Република България в Европейската общност. Споразумението отчита фундаменталния характер на демократичните промени в България, целещи изграждането на нова политическа и икономическа система, основани на върховенството на закона, свободната инициатива, спазването на човешките права и политическия плурализъм и отговаря на интересите на нашата страна.
Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, точки 1 и 2 от Конституцията на Република България да ратифицира споразуменията по точка 1.
Благодаря ви. (Частични ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Лютфи. Има думата председателят на Икономическата комисия господин Асен Мичковски.
АСЕН МИЧКОВСКИ (СДС): Уважаеми господин Брук! Уважаеми господин председателю, дами и господа! Икономическата комисия на свое редовно заседание разглежда и обсъди подробно внесения от правителството законопроект за ратифициране на Европейското споразумение за асоцииране на Република България към Европейските общности и техните страни-членки, както и на временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси.
Комисията смята, че приемането на този законопроект ще спомогне за ускоряване на структурната реформа в страната, както и за решаването на някои икономически и социални проблеми, произтичащи от нея.
Имайки предвид всичко това, комисията препоръчва на Народното събрание ускорено да приеме предложения законопроект и с това да спомогне за приближаването на страната към Европа. (Частични ръкопляскания) 447/2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Мичковски.
Има думата председателят на Законодателната комисия господин Джеров.
АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Пред нас е законопроектът за ратифициране на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни-членки - от една страна, и Република България - от друга, както и на Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската икономическа общност и Европейското обединение за въглища и стомана - от една стран, и естествено, Република България от друга страна. Както беше докладван законопроектът, налице е едно споразумение, което е одобрено от Министерския съвет и е предложено на Народното събрание за ратификация. Съгласно Конституцията ратификацията става със законопроект.
Законодателната комисия, имайки предвид становищата на двете комисии, имайки предвид и съдържанието на така предложения законопроект, предлага на уважаемите народни представители на основание чл. 85 от Конституцията на Република България да ратифицират това споразумение, като това трябва да стане със законопроект.
С оглед значимостта на факта и с оглед на това, че въпросите са изчистени от всяка гледна точка, предлагам на уважаемите народни представители след първото четене и гласуване на законопроекта той да бъде поставен и на второ гласуване и четене, за да може още днес, на това заседание окончателно законопроектът да стане закон.
Благодаря ви. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Джеров.
Започваме дискусията.
Има думата господин Атанас Папаризов. 447/3.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Ван дер Брук.
Тази възможност да говоря пръв по това споразумение е една чест за мен, тъй като това е един резултат от дългогодишни усилия, които българската страна провеждаше за нормализиране първоначално на отношенията си с Европейската икономическа общност, а след това и за асоцииране към нея.
Европейското споразумение за асоцииране, целящо в перспектива и присъединяването на България към Европейската икономическа общност е втори етап след споразумението от 8 май 1990 г., поставило началото на процеса на интегриране на България в европейските икономически структури. Това споразумение е основа и за развитие на политическото сътрудничество, а така също и на едно по-широко икономическо сътрудничество, обхващащо всички области.
Аз бих искал да се спра на значението на това споразумение за развитието на български износ, за развитието на българската промишленост и то като създаващо условие за свободна търговия, за свободно движение на стоки, капитали и на хора, очевидно е една основна предпоставка, за да можем ние да се интегрираме в динамичните процеси в Европа.
Предполагам, че господин Ескенази, който на последния етап водеше преговорите, ще се спре на сложните, на моменти трудни преговори в тази област. Бих искал да кажа само, че и с участието на парламента трудностите да се постигне едно споразумение, което с много малки изключения е еднакво благоприятно като това със ВЙ/ЗТ 448.1 страните от Централна Европа бяха преодоляни с взаимните усилия в страната, с конструктивната позиция на българската делегация и разбира се с конструктивната позиция на делегацията на европейските общности. Ние всички трябва да дадем дължимото на тези делегации.
Аз бих искал да се спра обаче на задълженията, които поставя това споразумение пред нас, на отговорностите, които ние като парламент и като изпълнителна власт имаме във връзка с това споразумение. Макар и асиметрично, споразумението предвижда и българската икономика да се отвори за стоките от общността формално в два пъти по-дълъг период отколкото общността ще отвори своите граници за нашите стоки. Този десетгодишен период изисква от нас максимална бързина в провеждането на структурната реформа и всякакво забавяне би означавало един нов шок, дори по-страшен шок от разпадането на СИВ за българската промишленост, ако ние или изпълнителната власт бездействаме в това отношение. Мисля, че това трябва да бъде ясен извод за нашата работа, за начина, по който ние работим напоследък и за действията и на изпълнителната власт.
Очевидно е, че на настоящия етап структурната реформа и нейната финансова част не може да разшири данъчната база и да способства на този процес поради липсата на данъчни закони, но предлагания бюджет предвижда една друга съществена част реорганизацията на финансовата сфера и преструктурирането на индустрията да станат основен предмет за дейност на нашия парламент и нашето правителство през тази година. И мисля, че тук нашата отговорност се състои в това не да приемем едни огромни цифри от 20 милиарда лева или близо милиард долара, предвидени в проекта за бюджет за финансово оздравяване на предприятията без ясна политика от страна на правителството, защото тези средства, които са ключът на настоящия бюджет, ако се основават на една разумна и ясна правителствена политика, биха били една вярна стъпка към тези проблеми, които трябва да решим с общността. Но ако тези средства се използват на парче, без ясна политика и субективност, ние ще се върнем назад в реформата и ще изпаднем в положение на второстепенен партньор на общността. 448.2
Съзнавайки тази отговорност, аз смятам, че подкрепяйки ратифицирането на споразумението ние трябва да си дадем също така ясна сметка за задачите, стоящи пред нас. Разбира се, нелеки са и задачите във връзка с ясна политика по приватизацията, редица други проблеми ние също трябва да решим. Някои от проблемите обаче ние няма да можем да решим без активното съдействие на Европейската икономическа общност, съдействие, надхвърлящо досегашното съдействие по линията на групата на 24-те и на програмата ФАР.
На първо място е ясно, че за да може една важна мярка, която още през 1991 г. предприе българското правителство, а именно - смелата либерализация на валутния режим да не стане пречка за развитие на отношенията с Общността, ние трябва да преминем от един свободно плаващ валутен курс към валутен курс, който е закотвен към някаква определена номинална стойност. Това ще бъде обаче невъзможно без съответен стабилизационен фонд, инициатор за който може да бъде Европейската общност. Ето така аз разбирам възможностите на това споразумение, с такива конкретни мерки на негова основа да може да се съдейства на процесите на преструктуриране на нашата икономика и на присъединяване към европейските структури.
Изразявайки своята увереност, че споразумението ще стане основа за едно такова ползотворно сътрудничество аз бих искал да подчертая, че изцяло ще подкрепя неговото ратифициране.
Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Папаризов.
В днешното заседание присъства и президента на Република България д-р Желю Желев. (Ръкопляскания)
Давам думата за изказване на господин Филип Димитров (ръкопляскания от блока на СДС).
ФИЛИП ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин президент, уважаеми представители на Комисията на европейските общности, господин Ван дер Брук, уважаеми дами и господа народни представители, гости. 448.3
Вземам думата с чувство на гордост, тройна гордост, бих казал, като български гражданин за това, че подлежи да бъде ратифицирано споразумението между Република България и европейските общности и членуващите в тях страни.
Като председател на политическата сила - Съюзът на демократичните сили - чието надмощие в политическия живот на България направи възможно да бъде извършен този акт, тази стъпка напред в нашата история. (Ръкопляскания от СДС) И като бивш министърпредседател на правителството, което положи усилията, нерядко свръхмерни, за да бъде в кратък срок и успешно изработено това споразумение, което днес подлежи да бъде ратифицирано от вас. (Ръкопляскания от СДС)
Това споразумение за асоцииране на България към европейските общности е акт, който има за България историческо значение. Историческо не само поради икономическите последици, които адресирани и в близък, и в по-далечен план то трябва да доведе, но и защото по същество това представлява един акт с политическо значение, акт, който доказва, че съществува готовност основана върху убеждение България да бъде третирана като страна, която се откъсна от своето комунистическо минало, в която не съществува заплаха да бъде наистина върната назад и която в крайна сметка въпреки спънки, забавяния или трудности ще продължи своя път напред към цивилизованите страни на Европа и света и все подалече от кошмара на комунистическото минало. (Ръкопляскания от СДС) 448.4 Икономическите изисквания, които поставя пред нас споразумението с европейските общности в огромната си част представляват елементи от онази задача, която и без друго е поставена пред България. Защото те налагат осъществяването на такива икономически промени и се гарантират от наличието на такива политически промени, които могат да направят България една реална демократична страна с пазарна икономика.
Действително усилията, които бяха положени в България през последните няколко години, бяха големи. Ние всички помним тежките дни, които българският народ преживя, започвайки да се отдалечава от хаоса на комунистическата икономика. Ние всички видяхме усилията, които нашият народ положи, за да може постепенно да бъдат усвоени онези промени, които реформите налагаха. (Шум и реплики в блока на БСП)
Днес, за съжаление, ние виждаме и друго, ние виждаме обстоятелството, че въпреки необратимия ход на реформите в България, те за съжаление могат да бъдат забавени, могат да им се поставят и по-тесни ограничения, могат накратко казано, да търпят противостоене. (Реплика от блока на СДС: "Реставрация")
Въпреки това обаче, аз заставам на тази трибуна с убедеността, че каквито и опити да бъдат направени в тази насока, гласът на българските избиратели и неумолимият ход на историята не може да допусне нито реставрация на комунистическото минало, нито дори окастряне и блокиране на онези процеси, които бяха пуснати в ход през последната година и половина-две и които ще продължат неизбежно да се развиват. (Ръкопляскания от блока на СДС)
Ратифицирането на този акт по същество представлява едно обещание, обещание, че България, българските институции и хората, които участват в тях, няма да допуснат такова връщане назад. И е естествено да се поставя въпросът имаме ли моралното право да дадем такова обещание в момента, в който България днес се намира. (Реплики от блока на БСП)
Аз съм убеден, че българският парламент има това морално право, защото въпреки събитията от последните няколко месеца, ние имаме няколко опорни точки, за да бъдем сигурни, че България ще продължи по пътя на реформите и ще заслужи своето пристъпване оттатък асоциацията в пълноправното участие в семейството на ВТ/ЙА 449.1 европейските държави, па макар и не в най-близките дни.
Опорните точки, които имаме за това, са следните:
Първо, политическата ситуация в България, която доказва, че така или иначе демократичните сили в нея могат и неизбежно ще извоюват превес.
Второ, икономическата ситуация в България, която показва, че опитите да бъдат върнати назад процесите на промяна, не могат да бъдат успешно отстояни дори и в този парламент. Нещо повече, опитите за такова връщане назад се натъкват на съпротивата на естествените процеси, които вече са пуснати в ход.
И на трето, и не по значение място, ние имаме още една опорна точка - мъдростта, която българският народ и българските избиратели показаха и показват, готовността им да понесат дори лишения и усилия, но в крайна сметка да продължат пътя в насоката, която вече е определена. 449.2
Ето защо от свое име и като представител на политическата сила, която така или иначе ще бъде определяща за съдбата на България в близките години (ръкопляскания, "Браво!" от блока на СДС), аз приканвам всички депутати в този парламент да дадат своя вот за ратифицирането на това споразумение и по този начин да покажат своята привързаност към европейските ценности и към онази нормална цивилизация, от която ние искаме да бъдем и твърдим, че сме част и днес.
Благодаря ви! (Ръкопляскания, "Браво!" от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Филип Димитров! Давам думата на народния представител господин Андрей Луканов. (Неразбираеми реплики и шум от блока на СДС)
Заповядайте, господин Луканов!
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господа, моля от уважение към президента и към нашите гости да проявите малко търпение и да покажете, че българският парламент все пак е цивилизовано място. (Неразбираеми реплики от блока на СДС)
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Без лекции! Нямаме нужда!
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ: А, ако ви учудва това, че взимам думата, искам да ви информирам, че заедно с колегата Папаризов се занимаваме с проблемите, които днеска разглеждаме, вече не по-малко от 5 години.
Уважаеми господин президент, уважаеми господин Ван дер Брук, уважаеми господа посланици, драги колеги!
От името на Парламентарния съюз за социална демокрация и на Парламентарната група на Българската социалистическа партия бих искал да изразя подкрепа за ратифицирането на Еврпейското споразумение за асоцииране между европейските общности и техните страни-членки и Република България, както и Временното споразумение по търговията.
Ние имаме най-малко шест причини, за да подкрепим ратифицирането на това изключително важно за България споразумение.
Преди всичко това споразумение ни прави част в перспектива от общото европейско икономическо пространство, преодолява прилаганата досега спрямо нашата страна търговско-икономическа дискриминация и осигурява възможности за икономическо развитие на България като част, органична част от европейския и глобалния пазари МС/ЛТ 450.1. на стоки, капитали, услуги, идеи, технологии.
Второ, това споразумение ни дава възможност за участие в интеграционните процеси в областта на културата, духовното и социалното развитие, хуманизирането на обществото и природната среда. Тоест, в онези процеси, които и днес правят от Европа движеща сила на човешкия напредък.
Пътят за България не е във връщането към едно минало от 50-годишна давност, за което някои все още милеят, а в движението към бъдещето заедно с цяла Европа и като част от Европа.
Трето, това асоцииране дава допълнителни гаранции за това, че в България ще се спазват стриктно европейските и световни стандарти в разбирането на принципите на демокрацията и правовата държава, и в спазването на неотменимите човешки и граждански права.
Четвърто, асциирането към европейските общности представлява безусловно допълнителна политическа гаранция за нашата национална сигурнст и стабилността на България.
Това спразумение, което надявам се, парламентът ще ратифицира, както и споразуменията с четири други източноевропейски държави, символизира края на разделението на Европа на противостоящи блокове.
Пето, ние, българските социалисти, имаме една по-особена причина да поддържаме ратифицирането на споразумението.
Известно е, че социалистическата идея се зароди на европейска почва. Известно е също изключителната роля на европейската левица на социалистите и социалдемократите в Западна Европа (неразбираеми реплики от блока на СДС) за утвърждаване принципите на европейската интеграция. Ние се чувстваме ангажирани от този принос на европейската левица. Ние се присъединяваме към тази позиция, и то не от днес, и поемаме като най-голяма политическа сила в България ангажимента да допринасяме на практика, а не на думи, за спазване на клаузите на това споразумение за ускоряване на интегрирането на България в европейските структури и в крайна сметка за пълното присъединяване на България към европейските общности.
И, накрая, шестата причина, която искам да подчертая особено, е тази, че споразумението, разглеждано днес от Народното събрание, е резултат от национален консенсус, установен още 450.2. в първите месеци след 10 ноември 1989 г. на "кръглата маса". Че това споразумение идва след Спогодбата за търговия и търговскоикономическо сътрудничество от 8 май 1990 г., подписано от социалистическото правителство тогава. Че това споразумение е резултат на една приемственост в българската политика, тъй като то е плод на усилията на четири последователни правителства, в това число правителството, което имах честта да оглавявам. Тогава беше договорено в Брюксел началото на работата по споразумението и започна през есента на 1990 г. процесът на преговорите, правителството на господин Димитър Попов, това на господин Филип Димитров и накрая това на проф. Любен Беров - правителството, което реализира усилията на тези четири правителства под формата на подписване на самото споразумение.
Затова ние сме против примитивната политическа експлоатация на този тържествен момент, пример за която за съжаление ни даде преди малко от господин Филип Димитров.
Искам да подчертая и това, че през цялото време на преговорите екипът, който ги водеше, не беше сменен. Това беше един екип от професионалисти и за щастие никое от тези четири правителства не посегна на принципа на професионализма в дадения случай. Ако ние правехме това и в други случаи, очевидно нямаше да се намираме като страна в това положение, в което се намираме днес. 450.3. Поуката, която трябва да извлечем, уважаеми дами и господа, е следната: ние постигаме добри резултати като нация, когато имаме съзнание за своя национален интерес; когато не робуваме на конюнктурни и теснопартийни интереси; когато действаме като нация, а не като сбор от разнородни и взаимно изключващи се партийни съставки.
Накрая бих искал от името на Парламентарния съюз за социална демокрация да благодаря на екипа, който води преговорите от българска страна; на комисарите на европейските общности, които наблюдаваха, подпомагаха тези преговори и участваха в тях - на господата Андрийсен и на господин Ван дер Брук; на президента на Комисията на европейските общности господин Делор и на господа посланиците на страните-членки на европейските общности, които през цялото това време оказваха изключително ценна помощ, за да можем днес да се поздравим с ратифицирането на споразумението.
Благодаря за вниманието. (Бурни ръкопляскания в блока на ПС на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Луканов. Една малка, колегиална забележка (шум в залата, реплики): обръщението към председателя на парламента е задължително за всеки народен представител, когато излиза на трибуната и взима думата. То може да бъде "уважаеми господин председател", може да бъде само и "господин председател". Така е в европейските парламенти. (Ръкопляскания в блока на СДС)
Сега давам думата на господин Илко Ескенази. Заповядайте, господин Ескенази.
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин президент, уважаеми господин комисар Ван дер Брук, уважаеми колеги! Наистина този момент е особено важен... (реплики от блока на ПС на БСП: "Председателя изпусна!") Не, започнах с него. (Оживление в залата) Има протокол, ще се види.
Очевидно оживлението в залата показва вълнението на всички депутати в този особено важен за България момент и аз се чувствам съпричастен към това вълнение, въпреки че излизам на тази трибуна не толкова да държа една реч, която да представлява един формален и тържествен акт, а по-скоро да обърна внимание на някои важни аспекти на това споразумение, тъй като съвсем СД/ВР 451.1 скоро, да не кажа още от този момент, всеки от вас в тази зала в своя избирателен район ще се сблъсква с приложението на това обемисто споразумение. И гласувайки за това споразумение, всеки от нас трябва да знае какви са отговорностите, които произтичат за него, ако той изпълнява, разбира се, съвестно своите задължения.
Освен това искам да обърна внимание, че този законопроект за ратифициране следва да разглеждаме и в контекста на друго едно току-що подписано споразумение със страните-членки от ЕФТА. И както ще видите малко по-късно, нашият акт на ратификация и ответният акт на ратификация от страна на Европейския парламент има много тясна връзка с режима, който България ще предоставя и съответно ще се ползва в страните-членки на Европейската общност, и в страните-членки на ЕФТА.
Но за да приключа с този тържествен момент, аз искам само да спомена, и това е добре известно на всички вас, че България има горчив исторически опит от редица многостранни договори. Слава Богу, сега случаят е точно обратният. И особено радостно е, че разглежданото споразумение категорично и ясно показва, че това е едно споразумение, което трасира пътя за интегриране в европейските структури и може би най-представителната тяхна част, каквито са европейските общности, а също така и то показва, че е сключено едно споразумение между равноправни партньори.
Ратифицирането на това споразумение и неговото изпълнение наистина представлява един приоритет в нашата дейност. Това е един национален въпрос и аз съм убеден, че както правителството, така и този парламент, така и политическите сили според техните декларации ще допринесат за неговото приложение.
Подчертавам: поради политическата ситуация в страната, аз изразявам убеденост, че всички политически партии ще допринесат за този процес на интеграция както с влиянието си в страната, така и чрез членството си в съответните европейски организации на сродни партии. И в този смисъл това, което заяви господин Луканов, е особено радостно. И аз съм сигурен, че след приемането на БСП в Социалистическия интернационал и те ще дадат в тази институция своя принос. (Единични ръкопляскания в блока на БСП)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): В комунистическия! В комунистическия! В Коминтерна! 451.2
ИЛКО ЕСКЕНАЗИ: Така. Искам да обърна внимание обаче на нещо, което не беше споменато тук.
Ние в момента ратифицираме два акта. Това е така нареченото интерим споразумение (или временно споразумение) и самият договор за ратифициране.
Процедурата при нашите партньори е малко по-различна. Ако обръщам внимание на това, то е, защото българският парламент показва високата оценка, която дава на това споразумение, и ратифицира едновременно и двете негови части.
От друга страна използвам присъствието и на високопоставени представители на Комисията на Европейската общност, за да изразя надеждата си, че по предвидения ред ще бъде ратифицирано интерим споразумението до 1 юни т.г., тъй като ако дотогава то не бъде ратифицирано, влизането в сила на взаимните отстъпки ще бъде отложено поне за половин година.
От друга страна, и тук вече правя връзката със споразуменията със страните-членки на ЕФТА, където горе-долу се възприема същият модел на отстъпки, тези отстъпки, поради другия механизъм на ратификации, би могъл да влезе по-бързо в сила и да настъпи един дисбаланс в третирането на различните страни като наши партньори.
Ето защо аз подкрепям едновременното ратифициране, като още веднъж изразявам моята надежда, че ратификацията, одобрението от нашите партньори ще бъде дадено в такъв срок, че да може веднага да влязат в сила тези така желани и от двете страни отстъпки.
Искам да обърна внимание също така, че това споразумение не е влизане в рая и неговото изпълнение ще постави на изпитание българската икономика. От една страна, тя получава съществени отстъпки, но само за тези предприятия, само за тези производители и износители, които успеят да се адаптират към условията на конкуренцията. За другите ще настъпят тежки времена. Нещо повече, поради взаимните отстъпки, които се правят, съвършено естествено е, че отпадането на митата или прогресивното намаляване на митата в България за стоки, които идват от общността, ще поставят на изпитание българските производители. И аз моля народните представители да обърнат внимание на този въпрос, тъй като той е необичаен за нас. 451.3
От друга страна, депутатите в Европейския парламент, депутатите в страните-членки на Европейската общност почти ежедневно се сблъскват в своите избирателни райони с това да обясняват защо има малко повече внос, да речем, на ябълки от едиси коя страна или пък внос на метали от друга страна. За тях това споразумение е просто ежедневие. 451.4
Така че нашата отговорност пред нашите производители, пред нашите търговци е особено важна. Впрочем, аз обръщам внимание, че това споразумение още не е ратифицирано и ние вече се сблъскваме с някои трудности, каквито са например въвеждането сега на ограничение в износа на агнешко месо. И така ще бъде и в бъдеще. Ние имаме това благоприятно положение, че когато такъв род ограничения се въвеждат между велики сили, тогава се говори за търговска война. Когато една по-голяма сила въведе такива мерки спрямо по-малка страна, обикновено се говори за временни мерки с ограничителен ефект и т.н. Но ние трябва да свикнем с това, трябва да знаем как да се борим с това. От друга страна, трябва да знаем, че ние чрез това споразумение влизаме в една изключителна конкуренция, в която не те милват по главата, а по-скоро те бутат с лакти. И мисля, че трябва да бъдем откровени в тази насока.
И накрая, искам да кажа няколко думи за това споразумение, тъй като вече беше подчертан неговият всеобхватен характер. Много важен е политическият диалог, който се предвижда в него. Обърнете внимание, че там се предвижда и съответен парламентарен комитет, в който ще се обсъждат на парламентарно равнище възникващите въпроси по асоциирането.
Също така искам да обърна внимание, че то почива на трите свободи, залегнали в Римския договор: свободното движение на стоки, на капитали и услуги, и на хора, въпреки че за съжаление в последната свобода - свободното движение на хора, има само едно споменаване в споразумението. Ние, разбира се, се надяваме, че в близкото бъдеще ще можем да договорим и по-широко приложение на тази свобода на движение на хора, тъй като тази свобода има и политическо значение, тя представлява един кураж за нашия народ по пътя към интеграцията му в Европа.
Накрая искам да кажа, че в споразумението са оставени няколко открити въпроса и вие не бива да ги пренебрегвате, особено що се касае до търговията. Това са въпросите на виното, на текстила, комулирането на произхода и т.н. Просто те не можаха да бъдат договорени. Ние се надяваме, че особено по първите два пункта ще имаме положителни, задоволителни резултати именно още в тази година. НЧ/КП 452/1.
И най-накрая може би, като подкрепям законопроекта, и аз се присъединявам към преждеговорившите, за да кажа, че това споразумение поставя нашия парламент пред една изключително напрегната законодателна програма. Радостно е, че един от найчувствителните за Европейската общност въпроси на хармонизацията на законодателствата, а именно закрилата на интелектуалната собственост, именно от месец и половина и до днес представлява приоритет в нашия парламент, а очакваме, че и другите закони в областта на икономиката, и на още едно основание, а именно споразумението за асоцииране ще придобият абсолютен приоритет.
И най-накрая, апелирам и подкрепям законопроекта за ратифициране, като още веднъж искам да кажа: нека да не си правим илюзии, това не е прегръдка, но това е едно ръкостискане между партньори, за които следват доста големи отговорности.
Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Ескенази!
Господин Русев, заповядайте, също имате думата.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, господин президент, уважаеми гости от Европейската общност! Аз съм сигурен, че споразумението ще бъде подкрепено от целия парламент и не само от парламента, а той ще бъде подкрепен от цялата българска общественост с надеждата, че това ще бъдат първите стъпки за едно реално интегриране на България в социалното, икономическо и, бих подчертал, земеделско пространство на Европа. Но аз искам да се възползвам от присъствието на уважаемата делегация на Европейската общност и лично от господин Ван дер Брук, за да споделя с него някои безпокойства на българските земеделски производители и на хората, заети в аграрния бизнес.
Прави впечатление, че някои мерки на Европейската общност заплашват и увреждат интересите на българското земеделие. Аз ви моля да предадете едно послание в ръководството на Европейската общност и особено на тези дейци, които отговарят за европейското земеделие, че българските земеделски производители са готови да се конкурират на честна, почтена основа със западноевропейските земеделски производители и не само за452/2. щитавайки своите икономически интереси, но защитавайки интересите на 600 милиона консуматори в Европа.
В този смисъл българските земеделци очакват едно отваряне на възможностите за обмен в земеделските продоволствени продукти между България и общността. Искам да ви уверя, че българското земеделие с нищо не застрашава интересите на земеделците в Западна Европа. Напротив, то допълва богатата палитра от произведения на западноевропейските земеделци. И не само това. То ще внесе един вклад в конкуренцията за предлагане на чисти, екологични продукти като основа на бъдещата конкурентност между земеделските производители в цяла Европа.
Моля Ви, господин Ван дер Брук, да отнесете това безпокойство и да преразгледате аграрните отношения между Европейската общност и България, за да се либерализират те и да отговорят реално на интересите както на българските производители, така и на западноевропейските производители.
Благодаря ви! (Ръкопляскания от БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Русев!
Ако няма други за изказване, да пристъпим към гласуване.
Гласуваме на първо четене Закон за ратифициране на Европейското споразумение за асоцииране между европейските общности и техните страни-членки, от една страна, и Република България - от друга, и на Временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската икономическа общност и Европейското обединение за въглища и стомана, от една страна, и Република България - от друга страна.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме закона на първо четене. Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата. (Бурни ръкопляскания в залата)
Гласували общо 214 народни представители. От тях 214 за.
Законът се приема на първо четене с пълно единодушие. 452/3. Направено бе предложение да преминем към второ четене на законопроекта.
Най-напред гласуваме предложението за преминаване на второ четене. Моля режим на гласуване. Гласувайте това предложение. Моля гласувайте.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 210 народни представители, за това предложение - 210 народни представители, против няма, въздържали се няма. Приема се. Моля председателят на Законодателната комисия да заповяда на трибуната и докладва на второ четене законопроекта.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги! Второ четене на законопроекта. Заглавието, което се предлага, е следното:
"Закон за ратифициране на Европейското споразумение за асоцииране между европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга, и на временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската икономическа общност и Европейското обединение за въглища и стомана, от една страна, и Република България, от друга страна".
Самия текст на законопроекта. Член единствен: "Ратифицира Европейското споразумение за асоцииране между европейските общности и техните страни-членки, от една страна, и Република България, от друга страна, и временното споразумение по търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската икономическа общност и Европейското обединение за въглища и стомана, от една страна, и Република България, от друга страна, подписани на 8 март 1993 г. в Брюксел."
Това е съдържанието, което предлагам на вниманието на уважаемите народни представители и моля същото да бъде гласувано - заглавието, заедно с член единствен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля режим на гласуване. Гласуваме на второ четене законопроекта, според доклада на Законодателната комисия. Моля гласувайте.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 211 народни представители, за закона - 211 народни предРД/ЙА 453.1 ставители, против няма, въздържали се няма. (Ръкопляскания)
Законът се приема от всички народни представители от българския парламент.
Приемайки този вот на парламента аз ще разпоредя законопроектът да се обнародва като специално приложение на "Държавен вестник".
Благодаря.
Продължаваме заседанието. По процедурен въпрос господин Найденов. По процедурен въпрос след това господин Маринов.
КРАСИМИР НАЙДЕНОВ (НСД): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! На основание на чл. 32, ал. 1 от Правилника на Народното събрание правя процедурно предложение за удължаване работното време с два часа (бурна реакция в блока на СДС), тъй като по оценка на нашата Парламентарна група днес Народното събрание не работи особено ефективно.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Направено бе процедурно предложение. Противно становище от парламентарна група? - Заповядайте, господин Савов.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Благодаря много. (Реплика от блока на БСП и коалиция) Благодаря чудесно тези възгласи сигурно ще зарадват много нашите гости от чужбина, че в България има някой, който е близък към идеите на един президент, който остави дълбоки следи и в европейското развитие, така че благодаря ви много. (Ръкопляскания от блока на СДС)
Господин председател, аз се противопоставям на предложението на господин Найденов. Смятам, че преди всичко, след като ние загубихме два часа, за да направим един компромис, да достигнем до един компромис и този компромис е свързан именно както с нашата ваканция, така и с бюджета, аз смятам, че преди всичко Вие трябва да поставите на гласуване това компромисно решение така, както го постигнахме в нашето заседание. Мисля, че иначе стават безмислени всички наши заседания, става безмислено това парламентарно време, което губим, защото преди всичко трябва да се реши този въпрос, пък след това вече ще видим какво ще правим с двата часа.
Моля Ви се, господин председател, поставете този въпрос на гласуване. (Реплики от блока на БСП: Кой въпрос?) 453.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Постъпило е предложение за удължаване на работното време. Поставям го на гласуване. След това ще се върнем към въпроса за ваканцията. Моля режим на гласуване. Гласуваме предложението за удължаване на работното време с два часа. Моля гласувайте. (Шум в залата). Моля за спокойствие в залата. На път сме да изпълним народната мъдрост "Залудо работи, залудо не стой".
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. Гласували 215 народни представители, за това предложение - 116, против - 90, въздържали се - 9 народни представители.
За да е ясно и да няма различия в мненията, в резултат на това гласуване ще работим два часа повече, които ще се разделят според основната част от законодателната програма - две трети и една трета за втората част на програмата.
453.3
Пристъпваме към въпроса, който толкова много ни развълнува в началото на деня - въпроса за ваканцията.
Има внесено предложение от две парламентарни групи, което стана повод за разисквания. Това предложение, както стана ясно и при обсъждането при председателя на Народното събрание, всъщност не отменя Великденската ваканция и дори по същество няма отношение към нея. Защото става дума за друг вид ваканция след приемането на държавния бюджет. Вярно е, Народното събрание винаги може да решава да излиза във ваканция, но Великденската ваканция не може да бъде отменена, не може да бъде преместена.
Направихме справка в Правния отдел, стигнахме включително и до това как народните представители преди повече от сто години, пак около Великден, през 1879 г., когат са приемали Търновската конституция, са обсъждали същия въпрос и са провели сравнително същите дебати.
Така че и това не е наше откритие.
В този смисъл се стигна до това, че има други народни представители, които ще направят съответните допълнения, заместващи предложения и прочие към основния текст на предложението, което ни беше предложено от Парламентарната група на Новия съюз за демокрация.
Моля, господин Бучков, запвядайте.
ЕМИЛ БУЧКОВ (ДПС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги народни представители, дами и господа! Действително въпросът, който се поставя пред Нардното събрание, е сериозен. Той е сериозен, защото се проявява загриженост по приемането на бюджета, който е основният фундамент, при който се развива изпълнителната власт и всички функции на страната.
При така очертаната рамка, при така концентрираното желание да се приеме този бюджет усилията на Народното събрание трябва да бъдат насочени само към него и да не се разпилява време за други законопроекти, решения или безплодни спорове относно дневния ред на Народното събрание.
В тази връзка от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам проект, който е заместващ текст на внесеното предложение, със следното съдържание:
"Проект
Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 30, ал. 3 и чл. 32, ал. 2 от Правилника СБ/ЛТ 454.1. за организацията и дейността на Народното събрание Народното събрание
Р Е Ш И:

Дните за ваканция по Великденските празници Народното събрание ще ползва както следва:
от 16 до 20 април, вторник включително, като Народното събрание ще работи чрез своите комисии от 21 до 23 април, петък, задължително само чрез комисиите си, които обсъждат законопроекта за държавния бюджет и оформят своите становища.
Останалите пет дни ваканция Народното събрание ще ползва след приемането на закона за държавния бюджет."
Съдържанието на това решение изключва възможността да има пленарни заседания, което дава възможност на всички комисии да работят пълноценно през този период от време, като имат заседания и сутрин, и следобяд. Но това ще решат самите комисии.
По този начин ще се постигне онази цел да имаме абсолютно пълна готовност с проекта за закона за държавния бюджет и непосредствено при възобновяване на пленарните заседания проектът ще се внесе незабавно в пленарната зала и ще се работи само по законопроекта за държавния бюджет на първо четене, без включването на други точки в дневния ред.
По този начин ние ще постигнем максимално целта, към която се стремим всички, и ще задоволим нуждите на страната от приемането на закона за държавния бюджет.
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания в СДС и ДПС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Бучков.
Всъщност той насочи вниманието именно към проблема, който раздвои нашето внимание. Очевидно е, че по ал. 3 на чл. 30 по изключение Народното събрание може да реши дните на ваканциите да бъдат променени. Приемането на един държавен бюджет е наистина един много важен момент от живота на парламента (викове в НСД) и това е именно изключението, това е именно търсенето на изключението.
Обаче не е възможно в сряда и четвъртък да има редовни пленарни заседания по бюджета, по изключението, т.е. по ал. 3, така да се каже, след като комисиите не са готови да разглеждат този бюджет. И много добре правят вече някои от комисиите, които, 454.2. без да знаят още какво решение дори ще приемем, като например комисията на господин Венцеслав Димитров, която вече е дала съобщение, че на 21 насрочва заседание, независимо дали ние тук сега ще приемем да бъдем във ваканция или не. Тоест самите комисии разбират, че трябва да се работи, за да се приеме бюджетът.
В този смисъл предложението, което прави господин Бучков, е най-добро с оглед на реалната ситуация в нашия парламент. Уважаваме българския народ и християнските празници, като ги честваме, и даваме възможност същевременно на комисиите да работят в сряда, четвъртък и петък, за да може следващата седмица да вкараме бюджета в пленарната зала.
Моля най-напред да гласуваме именно това заместващо предложение.
Господин Премянов, заповядайте.
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Вече гласуваме!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Нека да чуем и други мнения. От много мнения глава не боли.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, в съзнанието на народните представители в момента има два проекта, които трябва да бъдат подложени на гласуване. Единият е този, който е раздаден и в съответствие с правилника по настояване на Парламентарната група на Съюза за нова демокрация, носи един вид. Сега разбираме, че колегите от Движението за права и свободи, както вие им дадохте възможност, направиха ново предложение.
Искам да уточня: вие предлагате алтернативно гласуване или давате възможност да се гласува само по едно от тези две предложения? 454.3. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: В момента давам възможност да се гласува най-напред заместващото предложение, ако не бъде прието, ще се гласува основното предложение. (Шум и реплики в залата) След това ще разсъждаваме!
Моля, да се анулира това гласуване и отново да се включи режим на гласуване.
Отново пояснявам за какво ще гласуваме. Не съм казал да се включи гласуване! (Шум и реплики в залата)
Гласуваме за това - от 16 до 20 април, т.е. от утре до вторник включително, да се ползва ваканцията по великденските празници, Народното събрание да работи чрез своите комисии, а от 21-и до 23-и, т.е. от сряда до петък включително, които задължително ще обсъждат само законопроекта за държавния бюджет и оформят своите становища по него. Останалите всъщност 5 дни ваканция, предвидени в Правилника на Народното събрание в ал.2 на чл.30, Народното събрание ще ползва след приемането на Закона за държавния бюджет.
Моля, режим на гласуване. Моля, гласувайте това заместващо предложение.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата!
Гласували 213 народни представители, за това предложение - 102 народни представители, против - 81, въздържали се - 30 народни представители. Предложението не се приема.
Пояснявам в момента в каква ситуация се намираме. Постъпило е основно предложение на вносителите, което гласи: на основание чл.30, ал.3 от правилника Народното събрание излиза във ваканция след приемането на Закона за държавния бюджет. Тази обаче алинея не се съобразява с предходната - за великденските празници. (Шум в залата) По същество ще се получи ситуация, при която от утре народните представители ще бъдат във ваканция по силата на ал.2. (Ръкопляскания, викове: "Браво!") Защото, както казах, великденските празници са си великденски празници и те не могат да се преместят, не могат да се превърнат в работни дни. Алинея 2 не може да се измени, защото няма перфектно внесено предложение за нейното изменение. Тя остава в сила и е записана в правилника и по силата на факта, че от утре започват великденските празници, по силата на този факт ние сме във ваканция, а това, което се предлага сега като основно предложение, всъщност ни дава и още ВЙ/ВР 455.1 една ваканция - това е ваканцията вече след като приемем държавния бюджет. (Весело оживление) Това може да бъде след Гергьовден, по друго време. В нашия християнски календар има много празници, така че във всички случаи от утре Народното събрание ще бъде във ваканция по ал.2 на чл.30 и това е моето тълкуване, а след приемането на държавния бюджет ще има пак ваканция. Това основно предложение именно сега аз ще го подложа на гласуване.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Процедура! Искам думата за процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, госпожа Русева.
Това е истината! Затова всеки като гласува - първо мисли!
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): От името на парламентарната група на СДС искам половин час почивка. (Шум и реплики в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Давам половин час почивка. Няма как, има два часа, има време!
Иска се половин час почивка!
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Парламентарната група на СДС - в зала "Изток".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни).
(19 ч. и 40 м.)
455.2
(След почивката)

20 ч. и 20 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на регистрация - три минути. (Звъни) Продължаваме заседанието. (Николай Христов, депутат от СДС, иска думата встрани от микрофоните)
Заповядайте, господин Христов. (Шум и реплики в блока на БСП) Иска думата от името на парламентарната група. (Шумно изразено неодобрение от блока на БСП, реплики и възгласи: "Картата! Да си сложи картата!")
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Картата се слага, когато се засича време.
За протокола: Николай Христов - парламентарна група на СДС. (Реплики от блока на БСП: "Трябва да си сложи картата!", "Той не се е регистрирал!", "Той няма право да говори!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Защо да не говори? Моля ви се. (Шум и реплики в блока на БСП)
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ: Уважаеми господин председателю, регистрацията продължи повече от 35 секунди над приетото време. (Възгласи "Е-е-е!" от блока на БСП) Което е три минути, определено от правилника за регистрация. На това и на основание, че много народни представители в момента са на официална вечеря с господин Ван дер Брук, ние настояваме от името на парламентарната група на СДС (реплика от блока на БСП: "Няма такава.") за ръчно преброяване от секретарите на присъстващите в залата. Те в никой случай не са 121 човека. Това е категорично искане на парламентарната група на СДС. (Шум и реплики от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Христов. Вярно е, регистрацията продължи повече от три минути. Факт е - продължи три минути и 30 и няколко секунди, тъй като точно четях едно искане, което е постъпило от група депутати във връзка с чл. 78 от Конституцията.
Наистина господин Христов е прав в случая да се направи повторна регистрация. Това ли искате, господин Христов? (Шум и реплики в залата) Моля? Само да уточня предложението.
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ (НСД): Уважаеми господин председател, Вие не можете да се водите по искането на един депутат, който не присъства в залата. Него го няма, той не се е регистрирал. ВТ/КП 456/1. (Ръкопляскания в залата) Него го няма. Той не съществува. Той е нула.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на професор Василев. Нека, ако искаме да отхвърлим малко работа, да помислим какво правим в момента. (Шум и реплики в залата)
Един парламент не може да работи, когато едната страна е празна. (Шумно изразено неодобрение и възгласи "А-а-а!" от страна на присъстващите в залата) Разбира се! Това е навсякъде така, особено днешният ден не заслужава да бъде такъв.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (встрани от микрофоните): Процедура! Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Божинов, думата се иска от място. Да, сега, парламентарна група изразява съмнение в начина на регистрация. (Шумно изразено неодобрение в залата) Дали тя е присъствала или не, няма никакво значение по простата причина, че тя присъства в парламента. И в момента, в който влиза, разбира се, господин Христов ще се регистрира. Той като влиза, иска тази регистрация, той ще се регистрира. Това е нормално. (Шум и реплики в залата)
Господин Христов, уточнете Вашето предложение. (Шумно изразено неодобрение в залата)
Не, да уточни за какво става дума. Това е представител на парламентарна група.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (от място): Чакайте! Искам думата! Него го няма в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Божинов, ако Вие поискате думата като представител на парламентарна група, веднага ще Ви я дам.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Господин председателю, предложението от името на парламентарната група на СДС е за проверка на действително физически присъстващите в залата депутати. В залата в момента присъстват 105 човека, а парламентарната група на ДПС присъства с 9 свои представители, на таблото бяха изписани 12 души.
МЕХМЕД ХОДЖА (от място): Гледай отзад!
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ: Именно за преброяване, проверка на присъстващите физически в залата. Това е нашето предложение. (Шумно изразено неодобрение в залата) 456/2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега, моля ви се! Нека юристите, госпожа Митева е тук, господин Орсов не го виждам, да видят как е в правилника и ще постъпим точно както е според правилника. В момента има искане за прегласуване, за гласуване всъщност, да се регистрираме, тъй като наистина времето мина малко повече. (Бурно изразено неодобрение в залата)
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (от място): Дайте ми думата по процедурата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това всички го видяха и всички са убедени в него. Когато трябва да се гласува по този начин, е перфектно да се поиска и преброяване на кворума. Ще преброим наистина колко души сме в залата, това ще стане за пет минути, тук са секретарите, за да не се окаже, че случайно, това, което не го вярвам, точно към Великден някой лъже.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Кога сме се преброявали? Недейте така!
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: На какво основание?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: На основание, че се иска преброяване на кворума. (Шум и реплики от блока на БСП)
Защото предстои гласуване.
РЕПЛИКА ОТ БЛОКА НА БСП: Кой го иска?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Иска го парламентарна група. (Шумни възгласи "Е-е-е!" и реплики: "Няма я!")
Отговаряте ми, че парламентарната група, която иска преброяването, я няма. Това е очевидно. Обаче неин представител иска преброяването и той е прав. (Шумно изразено неодобрение в залата, реплики)
Парламентарната група, която иска преброяването, може би не е задължена. Посочете ми текста от правилника. Госпожа, Митева, само текста от правилника.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (от място): Искам думата по процедурата.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Добре, ето, давам думата на госпожа Митева. Тя винаги е изяснявала за вашата парламентарна група процедурните въпроси. Ето я. Давам на нея думата. 456/3.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председателю, но се страхувам, че в правилника няма такъв текст, тоест, няма текст, по силата на който регистрацията в началото на заседанието да продължава три минути. Нито пък има текст, по силата на който може да се оспори регистрацията.
Има текстове, по силата на които може да се оспорва г гласуване, но тогава когато става дума за гласуване по определено предложение. В случая, такова предложение нямаше направено. Беше извършена една проста регистрация.
Вие не можете (шум и неразбираеми реплики от залата) с Ваши решения да допълвате или изменяте правилника.
Ето защо, според мен, предложението, което беше направено от колегата от СДС не е перфектно. Ако той иска проверка на кворум, това трябва да стане в момента преди гласуване на някакво предложение. Ние все още не сме започнали заседанието и следователно не сме в процес на гласуване на проверка на кворум, преди гласуване на някакво предложение.
Ето защо, господин председателю, ако някой иска ръчно гласуване в двигане на ръка, може да направи това предложение, тогава когато дойде ред да се гласува някое предложение.
Ако някой иска ръчно преброяване, то също е свързано с гласуването на определени предложения. Но регистрацията не може да бъде оспорвана и тя не продължава 3 минути.
Благодаря Ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Митева! Аз никога на взимам решение. Просто, опитвам се да си изясня каква е ситуацията.
Наистина, според чл. 36, ал. 2, когато преди началото на гласуването парламентарна група или народен представител изрази съмнение, че няма кворум, председателят разпорежда да се извърши преброяване на присъстващите в залата.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Регистриран ли сте Вие? (Шум и неразбираеми реплики в залата) МС/ЗТ 457.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега, госпожа Рашеева от името на парламентарната група, която... (шум и неразбираеми реплики от залата) така...
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (встрани от микрофона): Господин председателю, аз искам думата по процедура, Вие дадохте на пет човека думата, на мен не ми дадохте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ама...
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (встрани от микрофона): Искам по процедура думата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Парламентарната група на БСП не прави процедура!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (встрани от микрофона): Какви са тези дребни дебелашки хитрини? Искам Ви думата по процедура!
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА (СДС): Какви дебелашки хитрини? Къде се намирате? Изразявам волята, господин председател...
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (встрани от микрофона): Вас Ви няма в залата, госпожо! Той го няма...
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: В залата се намирам и имам право да говоря!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (встрани от микрофона): Вие не сте регистрирани! Вас Ви няма, и него го няма!
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: Като почнем да се преброяваме... Как го няма?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (встрани от микрофона): Не се е регистрирал
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: А, а, а, така - няма го? Хубаво! Моля ви, ще проверим утре къде се е регистрирал!
Къде се намирате и защо се държите по този начин?
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (встрани от микрофона): Това не е парламент на СДС, госпожо!
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: Това не е парламент на БСП, господине!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, господин Михайлов, седнете, успокойте се!
Ще стане това, което иска мнозинството в залата. Очевидно.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: Ако Вие искате да се биете, това е друго нещо. (Неразбираема реплика от Димитър Михайлов встрани от микрофона) 457.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ама, понеже искат като представители на парламентарна група. Затова им давам думата. (Шум и неразбираеми реплики от залата)
Поискайте я и Вие като представител на парламентарна група, ще Ви я дам веднага.
Дори аз сам помолих госпожа Митева да я вземе.
Нека да изслушаме какво точно предлага една парламентарна група! (Шум и неразбираеми реплики в залата)
Госпожа Рашеева, направете Вашето процедурно, последно вече процедурно предложение.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: Не, аз нямам никакво процедурно предложение. Аз искам да взема отношение по казаното от госпожа Митева.
Тя твърди, че проверката на кворума и проверката, и регистрацията, проверката на регистрацията и на присъстващите в залата депутати може да става само преди гласуване. Такова нещо не е вярно! Защото правилникът предвижда възможност за председателя, когато му бъде обърнато внимание, че в залата физически присъстват по-малко хора, отколкото гласуват, той може да разпореди проверка на кворума и може да разпореди тази проверка да стане и с преброяване на физическите присъстващи в залата хора. (Шум и реплики)
Аз моля, господин председател, да направите точно това! Защото ние Ви обърнахме внимание, че в залата има 105 души, а на таблото се изписват сто двадесет и няколко (шум и неразбираеми реплики в блока на БСП).
В залата има 9 представители на ДПС, а на таблото се изписаха 12 представители на ДПС. Това е достатъчно основание за Вас, за да поискате проверка - преброяване на физически присъстващите в залата хора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Михайлов, заповядайте, по същия въпрос?
И господин Божинов - също ще му дам думата! (Шум и неразбираеми реплики в залата)
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители!
Аз мисля, че госпожа Рашеева говори не конкретно, и некоректно. 457.3
Никъде в правилника, госпожа Рашеева, не е дадено такова право на председателя и на Вас, която не сте се регистрирали да искате проверка на кворум на един парламент, в който виждате къде са вашите народни представители.
След извършената регистрация, господин председателю, независимо от това, че е продължило малко повече от 3 минути, няма никакво значение, Вие лично сте председателствали и сте изчаквали, и сте съветвали да се изчакват и 6, и 7, и 8 минути.
Но аз искам да Ви отговоря на Вашата забележка, че не може да заседава един парламент, когато крайната десница е напуснала демонстративно парламента.
Господин председателю, Вие бяхте председател на тази парламентарна група, когато тя заседаваше без цялата левица през лятото и прие най-несериозните закони в парламента по това време.
И аз искам да Ви задам един въпрос - Вие, лично, регистриран ли сте? (Реплики "Не!", "Не!", "Не!" от блока на БСП)
Вие сте длъжен, от елементарна етична точка да дадете отговор пред парламента дали сте се регистрирал, за да мога да Ви кажа, ако Вие не сте се регистрирал, господин председателю, въпрос на елементарна чест е да напуснете председателското място и да оставите един от Вашите заместници да продължим нашето заседание.
Вие не можете, не можете да изпълнявате волята на една парламентарна група, която се обяви, че минава в опозиция и която саботира дейността на този парламент. И която прави всякакви маньоври, за да може да попречи този парламент да взема своите решения, съобразно волята на депутатите.
Ето защо, господин председателю, аз Ви моля, във Ваш интерес е, да оставите един от Вашите заместници да председателства, за можем да продължим нашата работа. И намерете сили да порицаето това поведение на тези, включително виждам и тук господин Събев, който носи свещеническо расо, и който не се е регистрирал сега, а иска да вземе думата и да ни чете морал.
Ето защо, господин председателю, аз Ви моля, най-настоятелно Ви моля, или да продължим нашата работа както обявихте вече в началото, или Вие да отстъпите Вашето място на някой от Вашите заместници, за да може този парламент наистина да работи. 457.4
Благодаря ви, искрено ви благодаря, че ме изтър....! (Ръкопляскания от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така, сега, благодаря Ви!
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Искам да отговорите сега сте ли регистриран?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Сега ще Ви отговоря. Сега, обръщам внимание на чл. 81, ал. 1 от Конституцията на Република България, където ясно е казано: "Народното събрание може да заседава и приема своите актове, когато присъстват повече от половината народни представители". Тоест, това е записано в Конституцията.
Всяко появило се съмнение, че в тази зала няма половината от народните представители, вече ме вкарва в едно конституционно нарушение. Това аз не мога да допусна! (Шум и реплики)
Вярно е, че Правилникът за организация на Народното събрание е един акт, който нас ни задължава, организира и пр. Но затова е предвидено, че Конституцията стои над правилника. Така е, господин Вълканов.
В този смисъл съвсем перфектно и аз ще го поискам, именно спазвайки Конституцията, да се преброим. Всички ние тука, които сме в тази зала - е ли сме ние 121 народни представители, или не.
Ако се окаже, че в тази зала според чл. 81, ал. 1 на Конституцията, който е върховният закон на страната има 121 народни представители, продължаваме заседанието, гласуваме, няма никакъв проблем (неразбираеми реплики от блока на БСП).
Това е моят отговор и мисля, че съм прав!
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Първо,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да!
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: Искам да кажете ясно пред Народното събрание дали сте регистриран, тоест, дали сте присъстващ! Ако не сте присъстващ, аз Ви порицавам, защото това е измама на Народното събрание!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Не е измама! 457.5
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ: И преди да ми кажете няма да разговарям с Вас (шум и неразбираеми реплики от блока на БСП).
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Вие се подигравате с нас! Вън! Вън! Вън от тази зала! Вие нямате място! (Шум и реплики) ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Вълканов, ако за някого в тази зала не е очевидно, че аз присъствам и ръководя заседанието (силен шум и реплики в блока на ПС на БСП), аз Ви питам на какво Вие вярвате повече - на електрониката или на очите си? Аз просто съм тук и ръководя това заседание. Ето ме! Ако желаете, можете и да ме пипнете. В тоя смисъл за всички е очевидно, че аз съм тук. (Велко Вълканов от място: "Не е вярно!", други гласове от блоко на ПС на БСП: "Не е вярно! Не е вярно!") Не е вярно, твърдите?! Това е един великолепен спор, че аз не съм тук. А аз мисля, че съм тук, макар че трябваше да бъда в 8 ч. на вечеря с господин президента. Все пак съм тук. (Велко Вълканов от място: "Не се броите, обаче! Не се броите!")
И насочвам вашето внимание към чл.81, ал.1 на Конституцията, тъй като все пак това е върховният закон. Е ли сме ние всички тук, в тази зала, 121 народни представители, или не сме? Дайте да видим, дали сме и продължаваме веднага... (Велко Вълканов, от място: "Напуснете залата! Напуснете залата!", шум и други реплики в блока на ПС на БСП)
Моля секретарите да започнат преброяването на народните представители в залата. Затворете вратите да видим кой е вътре и кой не е. (Шум и реплики в залата)
Заповядайте, господин Камов. Защо говорим просто за такива елементарни неща?!
НИКОЛАЙ КАМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, моля Ви, и това е процедурното ми предложение, както винаги досега сме установявали броя на присъстващите, да обявите режим на регистрация. (Реплики от блока на ПС на БСП: "Винаги е било така!", шум и други реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Знаете много добре, че при тези регистрации винаги се получава едно... (неодобрителна реакция в блока на ПС на БСП) Моля ви се! Аз нямам доверие, наистина нямам доверие, че в залата има 121 народни представители, понеже аз виждам много празни места в тази зала. И в дясната част, и в средата, и при вас има празни места. Вашият сектор би трябвало да е пълен, ако сте всичките народни представители. (Реплики в блока на ПС на БСП: "Не е така!") Е, точно така е тук, според тази електронна схема. (Шум и реплики) Не, започваме. СД/ВР 458.1 Секретарите да преброят народните представители в залата и да затворят вратите. (Реплики в блока на ПС на БСП: "Регистрация! Регистрация!") Моля секретарите!
Господин Харизанов, заповядайте. (Реплика от блока на ПС на БСП: "Никога не е било така!")
Ами не е било така, но така пише в Конституцията. И не аз съм я приемал, за съжаление. (Шум и реплики)
ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ (НСД): Уважаеми господин председател, предлагам процедурно да се покаже на таблото резултатът от предишната проверка на кворума. (Шум и реплики в залата) Настоявам да се покаже.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря, благодаря. Но това, че ще се покаже кворумът, не отменя другото. (Шум и реплики в залата)
Сега каква е целта, какво искате да разберете? Дали аз съм се регистрирал с картата? (Шум и реплики)
ПЕТЪР ХАРИЗАНОВ (НСД): Искам да Ви попитам след това от коя политическа сила сте. (Шум и реплики в блока на ПС на БСП: "Регистрация! Регистрация!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Искате да видите дали председателят на парламента се е регистрирал със своята карта? (Реплики в блока на ПС на БСП: "Да! Да!") Да, регистрирал се е. Само че е сложил картата обратно и не е отчела резултата. (Силен шум в блока на ПС на БСП, викове: "Е-е-е!", "У-у-у!") Много, много често... Моля ви се! (Скандирания в блока на ПС на БСП: "Оставка! Оставка!")
Благодаря. Много често се е случвало това и на други народни представители. И това е факт. Както така е факт, че по едно невнимание продължих регистрацията с повече от 30 секунди. И може би след третата минута се появи още един народен представител, който си сложи картата. Но грешките при регистрацията са нещо нормално, случвали са се и друг път. Така. Значи става дума за неволна грешка. (Викове в блока на ПС на БСП: "Е-е-е!") В такава напрегната ситуация дори и председателят може да си обърне картата, без да иска.
Затова именно сега, за да се види колко души са в залата, според чл.81, ал.1 на Конституцията, да се проверим дали сме 121 в тази зала. 458.2
СОНЯ МЛАДЕНОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Ами прекрасно, господин председателю. Аз се явявам във Ваша защита. Щом като Вие погрешно сте обърнал картата, хайде да се регистрираме по същия начин, за да бъдем в час.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: С удоволствие, с удоволствие.
СОНЯ МЛАДЕНОВА: Уважаеми господин председател на Народното събрание! Защо не кажете на българите, че Вие не желаете това Народно събрание да работи? Защо не кажете, че Вие искате да оставите тази страна без бюджет и да я обречете на хаос? Защо не казахте, въпреки че по телевизията биде вече съобщено в централната емисия, че има искане на повече от една пета народни представители за пленарно заседание, за работна сесия от сряда, 21 април, с тема на дневния ред точка първа и единствена "Обсъждане на проекта за бюджет на Република България за 1993 г.?
Това, господин председателю, трябваше да кажете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ще го кажа с удоволствие.
СОНЯ МЛАДЕНОВА: Искам да Ви напомня, че Вие, господин председателю, сте един от нас, пръв от равните. И когато залата иска режим на регистрация, Вие не може да постановите друго.
Нещо повече. Много съм благодарна на господин Харизанов. Вие всъщност коя политическа сила представлявате на председателското си място? И ако това е така, във Ваша чест е да прецените Вие чия играчка се явявате сега и на кои политически сили обслужвате интересите. Затова защото, ако намерите правилния отговор, ще поставите режим на регистрация и имате шанс за успех, господин Йорданов. (Ръкопляскания в блока на ПС на БСП.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Маринова. Само не можах да разбера защо вие се страхувате някак си от това да се преброим дали наистина сме 121? (Шум и реплики в залата)
Така. Моля секретарите да преброят дали народните представители са 121. (Шум и реплики) Така е според Конституцията. Конституцията изисква Народното събрание да заседава, когато присъстват повече от половината народни представители. Има начин да се преброи това с картата. Ето, отново съм я сложил, без да искам, обратно. (Реакция в блока на ПС на БСП: "Е-е-е!") Ще я оправя. Така. 458.3
Има и друг начин наистина да се провери. Моля ви се, има! Моля ви се! (Шум и реплики)
Госпожа Дърева, разберете, че е точно така! (Велислава Дърева, от място: "Не е така!") Е, защо да спорим? Ако ние наистина сме 121 души, нека да продължим работата. Ако искаме нещо да скрием, тогава кого ще излъжем? Ще излъжем себе си! Себе си ли да излъжем тогава?
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Искам да попитам кой сте Вие. Защо се гаврите с народните представители?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така. Моля секретарите да се преброим. Аз съм в залата и ме бройте. Ако искате, и за двама души ме преброете. (Шум и реплики)
Заповядайте, господин Луканов, по процедурен въпрос. 458.4
АНДРЕЙ ЛУКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председател, нека все пак си дадем сметка, че в залата при регистрацията имаше нула представители на СДС. Следователно не е било възможно СДС като парламентарна група да направи каквото и да било процедурно предложение, тъй кат в залата не присъстваше нито един представител на тази парламентарна група,о свен Вас, който не се регистрира. Освен това доколкото си спомням не направихте подобно предложение.
Следователно няма никакво основание да се уважава несъществуващо от фактическа и юридическа гледна точка предложение на група, която изцяло, на сто процента отсъства от залата.
Моля да продължиме работата си или да обявите повторно режим на регистрация. Друг изход, Вие, господин председателю, нямате, без да се опозорите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин Луканов! Много пъти се е случвало, когато...
НОРА АНАНИЕВА (от място): Стига!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Кое стига? Много пъти се е случвало: започва заседанието да кажем в 3 часа, едни народни представители се регистрират, пристига след половин час друг народен представител, който не се е регистрирал, но той взима думата, изказва се, прави процедурни предложения. Така ли е било? Е, така е било. Защото регистрацията приключва кога? След като започне заседанието. Така е било винаги и не виждам какъв е проблемът.
И ако наистина искаме да бъдем честни и достойни хора, ето ни в тази зала, да се преброим, за да няма никакво съмнение. Или ние тук сме 121 души и това ще се установи, или не сме 121 души и ще излъжем самите себе си. Кой има интерес от това?
Затова нека секретарите... Нито ще броя аз, ако искате вие сами преброявайте, както искате.
Заповядайте, господин Дърмов! Така се е правило много пъти в този парламент. Моля ви се!
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Няма такъв случай!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Нормата на чл. 81 на Конституцията е много ясна.
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председаНЧ/ЛТ 459.1. телю, честно казано днес наистина се опитвам да Ви разбера и ми е мъчно за Вас. Но, за да вляза в ход с Вашите мисли и за да доведем ситуацията до абсурд, което обаче няма да бъде в полза нито на българската демокрация, нито на нашия народ, аз моля да започнем преброяването от балконите, където ние виждаме представителите на Парламентарната група на СДС. Ето го там генсекът Куртев!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Добре, нека да приемем сега наистина това преброяване да започне. Толкова е ясно, толкова е просто.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Дай режим на гласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Добре, аз ще приема, обаче ако се окаже, че в залата е имало депутат, депутатска карта по-точно, а депутатът го е нямало...
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Дай режим на регистрация! (В залата е невъобразим шум, сипят се обиди)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Как ще излезем от тази ситуация?
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, аз съм напълно съгласен с Вас, че Конституцията трябва да се спазва. Наистина Конституцията изисква да има кворум половината плюс един от всички народни представители. Но редът, по който става тази проверка на кворума, е указан в правилника на Народното събрание. В чл. 36, ал. 2 е казано следното, четете внимателно и Вие: "Когато преди началото на гласуването парламентарна група или народен представител изрази съмнение, че няма кворум, председателя разпорежда да се извърши преброяване на присъстващите в залата".
Аз ви питам: има ли тук условия за подобна проверка, започнахме ли някакво гласуване? Кажете ми ясно! Ако няма гласуване, вие нямате право да правите проверка на кворума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Вижте, господин Вълканов, знаете колко Ви уважавам. Цялата тази разправия се започна от искането за прегласуване. (Силен шум и множество реплики от залата)
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Не прегласуване, а пререгистрация. Ние не сме гласували! 459.2.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля ви се! На основание на това, че времето е изтекло повече и т.н. ... Само ръководството да уточним как е по правилник.
Просто, много ви моля, само още една минута. Вглеждаме се, тук господин Вълканов е наистина прав. Конституцията разпорежда в чл. 81, а начинът на гласуване се уточнява в правилника. В правилника обаче, господин Вълканов, е казано - в чл. 51, ал. 3: "Никой не може да гласува с чужда карта". Това е записано в правилника.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Дай режима на регистрация и ще установим!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: И понеже се поражда именно съмнение, че може да се гласува с чужда карта в тази ситуация, за да се избегне съмнението, правим именно връзката между чл. 81 на Конституцията и искането да се извърши наистина ясно дали в тази зала са 121 човека. Защото в правилника изрично е записано: "С чужда карта не може да се гласува". Когато обаче аз съм сам тук, в тази зала, като ръководство, как аз да установя дали някой е гласувал с чужда карта? Не мога. Вие видяхте, че дори и аз сбърках като гласувах. (Смях и реплики в залата) Ами факт! Факт, но факт!
Ето защо сега просто наистина ние трябва да се преброим дали сме 121.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Чрез регистрация!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Но не трябва да гласувате с чужди карти. След гласуването ще помоля да дадат веднага разпечатката от гласуването, за да проверим поне с очи дали някой народен представител е гласувал, който не е в залата. Това е.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Един час време ни губите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ама, няма друг начин.
Господин Иванов, по какъв въпрос? Заповядайте! Мисля, че това е единственият начин и тук господин Вълканов се съгласи с мен.
ХРИСТО ИВАНОВ (НСД): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, циркът, който се разиграва в този парламент, е срам за всеки един от народните представители. 459.3. Той удря по джоба всяко българско семейство и Вие, господин председател, сте съучастник и режисьор на този цирк! (Ръкопляскания в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Иванов! Приемаме тази ситуация. Няма никакъв цирк. Всички предложения идват от вас. Аз не съм направил никакво предложение. Всички предложения идват от вас. Моята единствена грижа е да се спази чл. 81 на Конституцията и никой народен представител да не се регистрира с чужда карта. Това е!
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Не се излагай! Слушат те хората, бе!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Това е единственото. Заповядайте по процедурен въпрос, господин Василев!
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ (НСД): Уважаеми господин председател! Аз искам да се обърна към Вас: ние все пак държим този парламент да продължи да работи и пред трагичното обстоятелство да се окажем с един по-малко, Ви моля да напуснете залата и да оставите един от Вашите заместници да ръководи нашето заседание, за да работи този парламент. (Бурно ръкопляскане в залата и възгласи: "Вън!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Има два начина: едното е да проверим кворума, вторият начин, ако няма условия за работа в залата - да закрия заседанието. Друг начин няма. Господин Василев, уважавам Вашите молби, но не мога да ги изпълня, защото чл. 81 ме задължава, преди да изпълня Вашата молба, да проверя дали има необходимия кворум, за да продължите да работите. 459.4.
Затова правим режим на регистрация, след това взимам разпечатката и виждаме дали... (Реплика в блока на БСП и коалиция) Не, аз нищо не съм говорил 30 минути. Вие правите предложенията, господин Добрев.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Предложенията ги правят отгоре, от балкона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля режим на регистрация. Регистрирайте се. Моля всички народни представители да заповядат и да се регистрират в залата. Три минути за регистрация.
В залата трите минути изтекоха. В залата виждате на таблото, ще ги дадете и по парламентарни групи, има 116 народни представители. От ДПС има 7, от Парламентарната група на БСП - 90 народни представители, от Съюза на демократичните сили - 2 народни представители.
В залата няма необходимия кворум. Не е нужно да правя други проверки, но ако желаете можем и лично да се преброим.
Закривам заседанието (звъни). (Бурни възгласи на неодобрение от блока на БСП и коалиция)
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Колеги, просто напомняме, че официално е направено предложение в сряда за извънредно пленарно заседание. Така че имайте предвид в сряда в 15 ч. има пленарно заседание на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Искам да прочета направените предложения на комисиите.
На 21, сряда, от 9 ч. в зала "Запад" ще се проведе заседание на Комисията по контрол над приходите и разходите и имуществата на партиите. Дневен ред: обсъждане и на държавния бюджет за 1993 г. и други въпроси.
Комисията по бюджет и финанси ще проведе извънредно заседание за обсъждане на държавния бюджет на 21.04.1993 г. от 10,30 часа на бул. "Дондуков" 2 - от председателя на комисията.
МАРИЕЛА МИТЕВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин Йорданов, Вие сте длъжен, понеже е закрито заседанието сама си взех думата. РД/ЗТ 460.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Добре.
МАРИЕЛА МИТЕВА: Но Вие сте длъжен, когато приключва това заседание да насрочите следващото.
И искам да Ви кажа, че съгласно Кодекса на труда официални празници в България са събота, неделя и понеделник, тоест тогава започват Великденските празници. И тъй като Народното събрание не е гласувало кога ще бъде неговата ваканция, очевидно утре е работен ден и Вие трябва да насрочите заседание за 9 часа.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Комисията по национална сигурност ще има заседание в четвъртък в зала 510 от 10 ч.
Икономическата комисия ще има заседание във вторник от 10 часа.
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (встрани от микрофоните): Утре е работен ден. Няма решение да се отложи.
КЛАРА МАРИНОВА (встрани от микрофоните): Кой обяви утрешния ден за неработен? Кажи, утре ще има ли заседание?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Аз не мога да разбера какво искате!
СПАС МУЛЕТАРОВ (встрани от микрофоните): Кой е обявил че утре няма да се работи? Кажете!
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (встрани от микрофоните): Обявете, че утре няма да има заседание.
КЛАРА МАРИНОВА (встрани от микрофоните): Утре е работен ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ми работен ден е.
КЛАРА МАРИНОВА: Ами обяви го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ама и през следващата седмица е работен ден. (Шум и реплики)
КЛАРА МАРИНОВА (встрани от микрофоните): Утре в колко часа да идваме и въобще ще идваме ли на работа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заседанието е закрито.
(Закрито в 21 ч. и 10 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Александър Йорданов
СЕКРЕТАРИ:Трифон Митев
Илхан Мустафа