Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-05-14

Председателствували: председателят Александър Йорданов и заместник-председателят Кадир Кадир
Секретари: Руслан Сербезов и Илиян Илиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми господа народни представители, откривам днешното заседание. Давам думата на представителя на Парламентарната група на СДС госпожица Златка Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Уважаеми господин председател, Парламентарната група на СДС иска половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Давам половин час почивка.
ЗЛАТКА РУСЕВА: Никак не е смешно, господа комунисти! Вие ще плачете скоро. Парламентарната група на СДС в зала "Изток".
(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми госпожи и господа народни представители, продължавам заседанието. Найнапред ще помоля народните представители Стойчо Шапатов и Иво Атанасов да си получат писмените отговори от правителството. Докато ги получават, давам думата на Едвин Сугарев.
(Министър-председателят влиза в залата. Депутатите от СДС го посрещат с тропане с ръце по банките, освиркване и шум)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля ви, фотографите да излязат от залата. СМ/КТ 214.1
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Съжалявам, не мога да кажа господин премиер, защото Вие за мен вече не сте премиер на България. (Шум в залата)
Упълномощен съм от името на Парламентарната група на СДС да прочета пред вас следната Декларация.
Парламентарната група на СДС изразява огромното си възмущение от безпрецедентния акт на насилие, разразил се вчера на територията на Народното събрание. (Шум от блока на БСП) Без всякакви основания бе нанесен побой над председателя на Парламентарната група на СДС господин Стефан Савов и други народни представители. (Силен шум от блока на БСП)
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Позор!
ЕДВИН СУГАРЕВ (СДС): Това бе осъществено от полицейски формирования, изпратени там без знанието на председателя на Народното събрание Александър Йорданов. В случая не става дума за грешка или недоразумение, тъй като редом с господин Савов е бил бит охраняващият го офицер Светлин Михайлов от Националната служба за охрана, който се е опитвал да го защити и е повторил многократно, че става дума за депутат и председател на Парламентарната група. Насилието над господин Савов е удостоверено със съответното медицинско свидетелство (силен шум от страна на БСП), въпреки че някои средства за масова информация се опитват да отхвърлят това.
Господин Председател, връчвам Ви медицинското свидетелство. (Шум от блока на БСП)
Длъжни сме да подчертаем, че агресивното поведение на полицията не е било предизвикано от действие на господин Савов, нито от такива на събралите се на мирен митинг граждани. Цялата отговорност за този позорен прецедент лежи върху премиера господин Беров, който със специално изявление по телевизията буквално призова силите за сигурност към брутална намеса. (Шум от блока на БСП)
Огромните маси хора, събрали се на законно протестно шествие успяха да запазят спокойствие, въпреки всички провокации, на които бяха подложени. Това действие на полицията практически нарушава конституционните права за лична свобода и неприкосновеност, регламентирани в чл.29 и чл.30 от Конституцията. Посяга се и на депутатския имунитет, потъпкват се традициите на парламентаризма. 214.2
Парламентарната група на СДС се обръща към всички международни парламентарни институции, за да изрази тревогата си от насилието, потъпкването на човешките права и демократичните свободи в страната ни.
В една нормална страна при такива прецеденти премиерът си подава оставката. (Ръкопляскания от блока на СДС)
Парламентарната група на СДС най-категорично настоява премиерът проф.Беров, благодарение на чиито усилия се стигна до един от най-позорните прецеденти в парламентарната ни история, незабавно да подаде оставка. В демократична България няма място за хора, които отговарят на думи за демокрация, а действуват с полицейски палки. (Ръкопляскания от блока на СДС. Възгласи: "У-у-у" от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Едвин Сугарев.
Думата има господин Маринов от Парламентарната група на БСП. Заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа министри! Аз мисля, че би било добре да успокоим тези страсти и да кажем ясно за какво става въпрос.
Първо, от нашата парламентарна група ние не виждаме смисъл тук да спорим преди да се прегледат всички налични материали, записи и т.н. по фактическата и правната страна на въпроса. (Освиркване от блока на СДС) Успокойте се, господа, моля ви. (Тропане по банките от блока на СДС) Тропайте, тогава. Нямам нищо против.
Достатъчно е да се припомни, че по силата на Закона за митингите, демонстрациите и другите масови прояви, които междупрочем не зависят от волята на депутатите, нито дори на председателя на парламента, в радиус от 500 м около Народното събрание и други институции, не могат да се провеждат такива прояви.
Също така безспорно е, и това видяха почти всички депутати, че някои от участниците във вашия митинг, господа, се опитаха 214.3 по един драстичен начин да разрушат огражденията по парламента. Това също е факт. (Шум в залата от блока на СДС)
Също така не виждаме смисъл да се правят изявления по въпроса за това дали е нужна или не охрана за народните представители. Между другото знаете добре, че голяма част от народните представители, които са охранявани са от вашата страна на залата. Ако искате да дадете пример, бихте могли да се откажете от тази охрана. Важно е според мен да се даде една ясна политическа оценка на това, което става. И между другото, аз няма да кажа нищо ново, само ще повторя, ваши изявления, господа.
Вие заявихте още преди няколко дни, че с действия като тези искате да предизвикате предсрочни парламентарни избори. И това е самата истина, господа. Вие искате да предизвикате такава ситуация такъв процес на дестабилизация, който да разклати не само правителството, а и парламента и да отидем на избори. Нали това е вашето желание.
Следователно, след като сте избрали този път, би трябвало да поемете и съответния риск. (Шум в залата от блока на СДС) Само че ми се струва, господа, че сте закъснели. Имам чувството, че вие живеете в 1991 г. (Освиркване от блока на СДС)
Госпожице Русева, никога не бих си позволил да Ви нарека мръсна седесарка, както Вие ме наричате мръсен комунист.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Комунист си! Комунист си!
АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ: Това е Ваше мнение. Тъй като тези сцени не са от полза нито за престижа на Народното събрание, който доста спада, нито за конкретната ни работа, аз бих искал да заявя още две неща.
Първо, от името на нашата парламентарна група, ние подкрепяме изявлението на министър-председателя и действията на изпълнителната власт и на силите на реда за опазването на социалния мир в столицата вчера.
Второ, категорично осъждаме опитите на СДС да провокира дестабилизацията.
Ако искате избори, господа, това е ваше право. Убедете мнозинството от народа, а не 17 на сто от него, че те са необходими и че можете да предложите нещо по-добро. (Шум от блока на СДС) Когато има такава ситуация и когато мнозинството от народа 214.4 искат избори, това е ваше право, това са правилата на демокрацията, както и вие казвате.
И в заключение бих искал да повторя своето съжаление от мое име, от името на нашата група, че някои от вашите действия за съжаление, напомнят за 1990 или 1991 г. Все пак сега сме 1993 г. (Шум от блока на СДС) И ние сме убедени, че тези опити по такъв начин да се предизвикат избори и да се дестабилизира правителството и парламента, няма да успеят. Казано ясно "Но пасаран". Ако не е ясно, помолете господин Савов да ви го преведе. (Шум в залата от блока на СДС и освиркване)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Маринов, само ще Ви помоля чужди думи да не се употребяват в българския парламент.
Уважаеми господин Савов, имате думата. Моля за тишина в залата. (Силен шум в залата. Реплики: "Буш, Буш" от блока на БСП) Моля за тишина в залата. (Продължават репликите "Буш, Буш" от блока на БСП) Ще бъда принуден да прекъсна заседанието, ако се продължава така в залата. 214.5
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз въобще няма да говоря дълго, само едно изречение.
Господин Маринов, за да разберат хората в края на краищата защо съм бил охраняван, то е по един правилник, според който председателят на Народното събрание, президентът, вицепрезидентът и министър-председателят една година след излизането им от работа, било оставка и т.н., се охраняват. (Шум и реплики) Затова аз трябва да бъда охраняван. На мен не ми е приятно. Но и днес говорих с ген. Владимиров, който в никой случай не е от СДС, обаче мога да ви кажа само, че ген. Владимиров потвърди, че офицерът, който е сложен за охрана, е със счупен часовник и със синини по ръцете. А на филма много ясно се вижда как той си слага ръката, за да не ме ударят по главата.
Господин министре, защото вашите началници не поискаха да дадат името, аз мога да Ви кажа кой е той, защото на снимката в "Демокрация" този, без шлема, е човекът от вашата полиция, който ми нанесе ударите, за които имам медицинско свидетелство. (Силен шум и викове)
Благодаря. (Силно тропане по банките от блока на СДС. Възгласи: "Оставка". "Беров вън".)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господа народни представители! На основание чл. 49, ал. 1 при шум в залата ръководството просто трябва да прекрати заседанието.
Прекратявам заседанието за един час (звъни).
10 ч. и 15 м.
РД/ЗТ 215.1(След почивката)

11 ч. и 10 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Три минути режим на регистрация. Обявен е режим на регистрация. Моля народните представители да се регистрират. Моля да се поканят народните представители да влязат в залата и да се регистрират. Не знам кой се е регистрирал и кой не се е регистрирал, но аз съм се регистрирал.
Има необходимият кворум. Откривам заседанието (звъни).
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: По партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Дайте по партии да се види.
Днес е ден за парламентарен контрол, както знаете. На актуален въпрос от народния представител Емил Филипов относно приоритетни задачи на министерството в областта на водоснабдява- нето трябва да отговори министърът на териториалното развитие и строителството Христо Тотев. Моля народният представител Филипов да развие своя въпрос в рамките на три минути.
ИВАН КУРТЕВ (от място): Имаше въпрос към премиера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Въпросите към премиера... Както виждате, премиерът го няма.
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри, Емил Филипов, Михайловградски район - Берковица, БСП и коалиция.
Уважаеми господин министър Тотев, при разглеждането на проектобюджета за 1993 г. на първо четене в комисията на Народното събрание и в пресата се обсъждаше необходимостта от допълнителни средства за решаването на най-острите проблеми по водоснабдяването на населението. Поради ограничените инвестиционни възможности на страната вашето министерство предложи целево за тази година от фонд "Мелиорации" да се прехвърлят средства за ускорено завършване на вече започнати обекти по водоснабдяването, разкриване на нови местни водоизточници и подмяна на остаряла и неефективна водопроводна мрежа. Проблемите по водоснабдяването са с национално значение. БП/ВЙ 216.1
За да се информира по-широко нашата общественост и да се даде възможност на народните представители при второто четене на законопроекта да вземат по-аргументирано отношение за евентуалната целесъобразност от прехвърляне на средства от фонд "Мелиорации" към вашето министерство, моля да ми отговорите на следните въпроси:
- Какви приоритетни задачи в областта на водоснабдяването ще решава вашето министерство през 1993 г., какви основни обекти, на каква стойност и в кои райони на страната?
- Има ли възможност за финансиране в сферата на водо- снабдяването да се привлекат средства от международните организации и финансови институции?
- Какви структурни и организационни промени се предвиждат в системата на водоснабдяването с цел повишаване ролята на общините и създаване на условия за равнопоставеност по консумация и по цени на водата между по-големите и по-малките общини?
Известно е, че големите градове в болшинството случаи ползват водоеми и водоизточници, намиращи се на територията на по-малките селища. Това създава определени противоречия - кранчето се намира в големите селища, а водата принадлежи на малките селища. Бих искал да чуя коментар и по този въпрос. Благодаря Ви, господин министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на г-н Филипов. Има думата за отговор г-н Тотев. Заповядайте, г-н Тотев.
Преди това само искам да поясня, че днес се отговаря найнапред, както сме решили, има такова решение и то е гласувано, на актуалните въпроси със срок на отговор 14 май. Една част от тях са към министър-председателя...
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Къде е той?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Очаква се. Той беше тук, информира, че отива на среща, която трябва да завърши, мисля, в 11.30 часа. (Шум в залата)
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Как може?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Тодоров, само да поясня. Министър-председателят беше тук в 9.00 часа. Той трябваше да отговори на три актуални въпроса и вероятно си е правил сметката, че от 11 часа нататък е свободен и е насрочил свои важ216.2 ни, очевидно, срещи. (Шум в залата) Всеки, който е бил министър, знае това. В този смисъл аз започвам със следващия по актуалните въпроси - г-н Тотев.
ИВАН КУРТЕВ (от място): Тези хора няма ли да вземат някакво отношение към това, което стана вчера? (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, господин Тотев, за отговор.
МИНИСТЪР ХРИСТО ТОТЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Филипов, уважаеми дами и господа народни представители!
Преди да започна конкретния отговор на въпроса, искам с няколко думи да подчертая още един път актуалността на питането. Това е може би единственият проблем, поради който аз съм се срещал с голяма част от вас - доизграждането на водоснабдителната систма, от една страна, от друга страна, ограничените възможности за финансиране от страна на бюджета на това доизграждане.
Страната, както знаете, е изключително бедна на водни ресурси. На един жител, за сведение, най-общо у нас се пада около 2300 кубически метра водна маса, за Европа тази цифра е някъде около 5 хиляди. В страната имаме на постоянен режим 97 населени места, в това число 14 града и 83 села, а на сезонен режим - 1153 селища, от които 103 града и 1050 села.
Също така в порядъка на най-общите сведения е изключително голяма диспропорцията в разпределението на естествените водни ресурси. Водоснабдителната мрежа е износена, изключително големи са течовете както в мрежата, така и в сградите - някъде около 50 процента ние имаме загуби по водоснабдителната мрежа до достигането на водата до непосредствения потребител.
Първият въпрос, защото са няколко в питането на г-н Филипов, е какви приоритетни задачи в областта на водоснабдяването ще решава нашето министерство за 1993 г., в какви основни обекти, на каква стойност и в кои райони на страната.
Приоритетните въпроси в областта на водоснабдяването са разделени на две основни групи - едната са водоснабдителните системи и обекти от регионално значение и втората група - водоснабдителните обекти от местно значение. 216.3

Строителството на водоснабдителните обекти от регионално значение на брой 17 по поименен списък - много е голям, приложен е към отговора, е започнато преди 10-15 години. Вложените средства досега по цени към настоящата дата възлизат някъде около 4 милиарда лева. 216.4
Това е закопаното в земята, незавършеното строителство, което съществува. Необходимите средства за завършването и влизането в действие на тези 4 млрд. възлизат на още допълнително 2,5 млрд. лв. Всички тези обекти се финансират от националния бюджет.
През настоящата година към тези обекти с възможностите на бюджета ще бъдат насочени около 200 млн. лв. Имам предвид 2,5 млрд. Те ще бъдат усвоени не тази година, а в порядъка на близките три години.
Видно от това, което се дава от бюджета и това, което е реалната потребност, е крайно недостатъчно. Разпределението на средствата за тази година в групата на тези обекти обаче е диференцирано. Тази година целенасочено ще се насочат средствата към тези обекти, които са с много висока степен на незавършено строителство - някъде около 85-90 на сто, за да можем действително от парите, които ние ще влагаме, да имаме реален резултат от тях.
На първо място са поставени обекти като пречиствателна станция за питейни води - Благоевград, пречиствателна станция за питейни води на язовир "Камчия", пречиствателна станция за питейни води в гр. Дупница, реконструкция на водоснабдителната система в Ясна поляна.
Втората група обекти - това са водоснабдителни обекти особено необходими за страната от местно значение. Тяхното строителство е започнато от години. Категоризирани на базата за завършване, но незавършени поради недостиг на средства, те са точно 283 бр., които също са в приложения списък. Необходимите средства за тези обекти, които идват за финансиране по линията на местните, на общинските бюджети са около 1 млрд. лв. В тази група заслужават особено внимание обектите в населените места, намиращи се в критично състояние по отношение на водоснабдяването. Селищата или са неводоснабдени, или се кара вода с цистерни, с недопустими режими на водоснабдяване - един път седмично, по един-два часа се подава вода. Тези критични обекти са идентифицирани по области, общини, населени места. Техният брой възлиза на 105 с обща стойност към 300 млн. лв. За довършване поне на критичните обекти неминуемо трябва да се намерят допълнителни средства и целево да се насочат към тях, тъй като тези средства ВЙ/ЛТ 217.1. не могат да се осигурят от националните и общинските бюджети, Министерството на териториалното развитие и строителството счита, че единственият засега реален източник за финансиране е преразпределението на част от набраните суми от фонд "Мелиорации".
Какви са мотивите за това наше искане? В страната са изградени 174 средни и големи мелиоративни язовири с общ обем 3 млрд. куб. м. При годишна продажба, това искам да подчертая, около 300 млн. куб. м за данни от 1992 г., т.е. около 10 на сто от набраната водна маса се продава. Една от причините е и високата цена на тази вода, която се купува и ще се продава за напояване.
Отделно в страната са изградени над 2 хиляди малки напоителни язовира. При извършващото се преструктуриране на селското стопанство определено може да се каже, че изграденият мелиоративен фонд за близките три-четири години е напълно достатъчен и не е наложително да се правят големи инвестиции за изграждане на нови мелиоративни обекти, какъвто е например язовир "Раков дол", предвиден за първия етап с 250 млн. куб. м завирен обем и други. Разбира се, необходими са средства за изграждане на хидромелиоративния фонд, както и за завършване на най-необходимите обекти. Желателно е Министерството на земеделието, наши специалисти също ще участват, да разработят една нова концепция по хидромелиорациите, която да действа при условията на пазарното земеделие.
На втория въпрос - има ли възможност за финансиране в сферата на водоснабдяването да се привлекат средства от международните организации и финансови институции, мога да отговоря със следното - такива възможности по принцип има. През 1992 година в резултат на осъществени разговори със Световната банка и решение на Министерския съвет - протокол 53 от 18.06.1992 г. Министерството на териториалното развитие и строителството е започнало изработването на инвестиционен проект за заем от Световната банка в размер на 100 млн. долара. Този заем се предвижда изключително за водния сектор, водоснабдяване, канализация и пречистване на води. В това число 36 млн. от тези 100 ще бъдат насочени за реконструкция на вътрешните водопроводни мрежи с цел намаляване на загубите на питейна вода, които, както споменах преди малко, възлизат някъде около 50 на сто. 217.2.
За изработването на този инвестиционен проект са отпуснати от японското правителство чрез посредничеството на Световната банка безвъзмездно 1 млн. долара помощ. Изготвянето на инвестиционния проект е към своя край. Окончателният доклад ще бъде внесен в Световната банка през месец септември. Ние сме ускорили с около два месеца тези срокове и началото на кредита е първото тримесечие за 1994 г. след съответните процедури. Освен това с инвестиционната програма 1993-1995 г. на правителството се предвиждат кредити и от други външни банкови институции.
На следващия въпрос - какви структурни и организационни промени се предвиждат в системата на водоснабдяването с цел повишаване ролята на общините и създаване условия на равнопоставеност по консумация и по цени на водата между по-големите и по-малките общини мога да отговоря със следното - сегашната организационна структура на водоснабдяването в страната е следната: обособени са 14 общински фирми по водоснабдяване и канализация. Това са фирми, при които цялата водоснабдителна система е на територията на общината и ползва изключително една община. Освен това съществуват 29 регионални еднолични търговски дружества, всяко едно от които обслужва няколко общини със съответните населени места като водоснабдителната техническа инфраструктура и управлението на този процес. За да се повиши ролята на общините и да се създадат условия за равнопоставеност между тях, Министерството на териториалното развитие и строителството предвижда и разработва модел за преобразуване на дружествата в дружества с ограничена отговорност на корпоративен принцип с дялово участие на общините. Това е, което ще влезе в началото на следващата година и също така се отчита броят на населението, което ще участва в тези бъдещи организации. По този начин общините и съответните водоснабдителни компании ще се ангажират както в инвестициите на строителството, така и по отношение на цените на водата.
По отношение на фонд "Мелиорации" за съжаление с господин Танев ние делим в момента нещо, което де факто не съществува набирането на сумите е предстоящо. Миналата година със съгласието на Министерството на земеделието една доста значителна част от този фонд беше предоставена на Министерството на строителството, за да може действително да бъдат вкарани в действие някои 217.3. общински обекти, които бяха почти на 100 на сто пред завършване. Тази година, ако се получи едно постъпление, също би могло да се получи едно съгласие за едно подобно разпределение на тези средства. Това е единственият ни резерв, без да гледаме международната инвестиция, която предстои в 1994 г. да започне нейното усвояване и да решиме проблема на тези населени места.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Тотев.
Господин Филипов, дали сте доволен от отговора?
ЕМИЛ ФИЛИПОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господа министри, господин Тотев.
Аз съм доволен от Вашия отговор. Считам, че въпросът даде възможност повече народни представители да чуят за проблемите на водоснабдяването, в това число и нашите радиослушатели.
Искам обаче да бъда откровен. Аз тръгнах от частното към общото. Подтикът за моя въпрос бяха проблемите по използването на язовира "Среченска бара" и на моменти може би и несправедливото разпределение на тези води към първоизточника, където се намира язовирът - Берковската община и последващите големи общини - Михайловград и Враца. Имам сериозни писмени документи по мнение на общинското ръководство на Берковица, че има явна несправедливост. Доколко тя е вярна, ще кажат Вашите експерти. Аз ще Ви предоставя тази информация, за да предоставя вече конкретния писмен отговор на гражданите на Берковската община.
Благодаря Ви още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Току-що ми предадоха съобщението, че в 11 часа министърпредседателят Любен Беров има среща, която е организирана още преди две седмици с министър-председателя на Република Коми, след което... (Шум в залата, реплики, смях от СДС) След което... (Шум в залата)
Съобщавам това, което ми е дадено сега. След което може би ще се върне в парламента. Това е точният текст на съобщението.
Заповядайте, господин Костов, от името на Парламентарната група на СДС. 217.4.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, колеги. От името на Парламентарната група на СДС правя заявление - Парламентарната група на СДС констатира, че лъжата и безочието стават твърде много в този парламент! Направена беше декларация, по отношение на която няма никаква реакция от господин министъра и от правителството.
Вие по този начин правите безпредметен, смешен опита да покажете, че парламентът упражнява контрол върху правителството, след като правителството не ще да даде обяснение защо бият нашият председател на парламентарната група.
Смешно е, нелепо е, безочливо е да се твърди, че вие упражнявате контрол, след като по този основен въпрос тук се правите, че все едно той не е поставян.
Вие можете да продължите да лъжете и да нахалствате сами. Парламентарната група на Съюза на демократичните сили ще напусне в този момент смешните ви опити за демокрация... (Шум, недоволство, реплики от БСП и коалиция)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин министър Михайлов, взимате ли думата?
Запвядайте, имате думата. (Шум в залата, реплики от СДС: "Болшевики!")
Сега или ще се изслушва министърът, или да се излиза, както се...
Заповядайте. (Шум и реплики в залата) 217.5.
МИНИСТЪР ВИКТОР МИХАЙЛОВ: Господин председателю, дами и господа народни представители! Въпреки че не бях призован да дойда да дам обяснения за вчерашния случай, аз счетох за свое задължение (реплики в блока на СДС), без да ми подсказвате, да дойда и да отговоря, ако вие ми зададете въпроси по вчерашната тематика. (Реплика от блока на СДС: "Това не е тематика!" и други реплики, които не се разбират)
Аз не съм политик и няма да се впускам в политически речи, което е вашата професия. Знаете, че не сте ме взели от политиката, за да ме направите министър на вътрешните работи. (Стефан Савов, от място: "Вашата професия е да биете.") Затова ще ви отговоря професионално от гледна точка на опазване на обществения ред и на вашата лична сигурност.
От седмици наред, за да не кажа, че от 30 декември, вие, господа от СДС, искате оставката на това правителство. Аз нямам абсолютно нищо против, има си ред... (Стефан Савов, от място: "Нищо против нямате, така ли?" Шум и други реплики) Има ред, по който едно правителство идва и си отива, и той е определен в законите на тази страна.
От една седмица вие обявявате, че ще предизвикате парламентарна и правителствена криза и самите вие, не възразявам, пак ви казвам, не възразявам, след като вие казахте, че сте изчерпали възможностите си с бюджета и други средства, казахте, че ще намерите начин да ги съборите. (Стефан Савов, от място: "Не сме казали такова нещо!" Шум и други реплики)
Това, за което ви говоря, го слуша целият български народ, каквото говорихте тук тези дни.
Затова столичната полиция взе всички мерки да запази обществения ред в града при сложната обстановка. (Шум и реплики)
Беше изработен един много детайлен план, с който бяхме определили местата за паркиране на привържениците на СДС. Осигурихме им достъп до всички места, които бяха предвидени в разрешението за провеждане на мероприятието. Дори нещо повече, защото полицията в столицата се научи и никой от вас няма да отрече, че е изключително толерантна, позволихме да минат вашите привърженици даже по необявени в разрешението маршрути. СД/ЗТ 218.1
Съгласно Закона за митингите и демонстрациите, в зоната на Народното събрание, на 500 м от него, са забранени всякакви митинги и демонстрации. Охраната, която ние осигуряваме на Народното събрание, не е от вчера. И вие всичките, които идвате всеки ден в това Народно събрание, сте я виждали и досега не сте ми поставяли въпроса да махна охраната от тази сграда. (Иван Куртев, от място: "Ти ще изпълняваш каквото ти нарежда председателят на Народното събрание." Реплика от блока на ПС на БСП: "Млъкни бе!", шум и други реплики)
Аз ще изпълнявам, господин Куртев, това, което ми нарежда законът. (Ръкопляскания в блока на ПС на БСП, викове: "Браво!", свиркания, шум и реплики в блока на СДС) Ще изпълнявам това, което ми е разпоредил законът. А на мен законът ми е разпоредил да се грижа за обществения ред и сигурността в тази държава. (Силен шум в залата, викове, свиркания)
На вчерашния митинг, господин Капудалиев, не стана нито един инцидент, въпреки че на много места имаше ругатни, имаше... (реплика на господин Стефан Савов от място, която не се разбира) ще стигна и до този инцидент. (Шум и реплики в залата, реплика на господин Филип Димитров: "Вие нарушавате Конституцията!") Един единствен инцидент стана, един единствен инцидент на вчерашната демонстрация. И този инцидент нямаше да стане, господа народни представители, ако вие не бяхте излезнали отпред и не бяхте поощрили... (силен шум и викове), и не бяхте поощрили своите привърженици. (Силен шум в блока на СДС, свиркания, викове: "У-у-у!", думкане по банките, продължителни скандирания: "Оставка-оставка!")
Предложете го за гласуване и ако Народното събрание реши, аз ще си отида веднага. (Скандиранията "Оставка-оставка!" продължават)
И аз пак ви казвам, че този инцидент нямаше да стане, ако вие, господа, които викате "Оставка!", не бяхте излезли и не бяхте поощрили вашите симпатизанти да преодолеят загражденията и да нахълтат в охраняваната зона. (Продължават скандиранията "Оставка-оставка!")
Аз съм готов, ако вие всичките решите, че трябва да си дам оставката. Веднага съм готов, ако вие решите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: В залата има шум, поради което прекъсвам за половин час заседанието. (Звъни)
11 ч. и 43 м.
218.2
(След почивката)

12 ч. и 15 м.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля режим на регистрация. Моля всички народни представители, които желаят да участват в заседанието, да влязат.
Моля народните представители да заповядат в пленарната зала да се регистрират, тъй като ще научат една много важна новина. Който влезе в залата, ще научи новината. Иначе трябва да я научи чак довечера по телевизията. За съжаление... Да, кворумът се е появил. Откривам заседанието. (Звъни)
Новината е следната: наскоро народният представител Стефан Караджов от трибуната на Народното събрание постави въпроса за мерцедесите и за "Опел" - коя от двете коли е по-добра и по-изгодна. Аз казах, че между "Мерцедес" и "Опел" избирам "Москвич-Алеко". Днес фирмата, която внася автомобили "Москвич" подари на председателя на Народното събрание един автомобил "Москвич-Алеко". (Бурни ръкопляскания, възгласи "Браво" и "Честито" от блока на БСП)
Разбира се, аз подарявам колата на Народното събрание. (Ръкопляскания и възгласи "Браво") и вярвам, че оттук нататък депутатите много често ще се возят на "Москвич". Още повече, че Народното събрание закупи автомобили "Москвич" извън този подарък и за народните представители. Това наистина е една хубава кола и е подходяща за нашите народни представители. (Ръкопляскания)
Сега продължаваме заседанието. Господин Георги Божинов има актуален въпрос относно правомерността на действията на поземлената комисия в село Браница, област Монтана.
Моля господин Божинов да развие въпроса внимателно, тъй като и аз съм от това село.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин министре, на 21 април 1993 г. в с. Бреница се проведе среща на собственици на земя и наследници на собственици с експерти и специалисти на Министерство на земеделието, водени от г-н Диков - началник на направление "Поземлена реформа в министерството. ВТ/ВЙ 219.1
Причините за срещата бяха жалби, протести и подписки на жители на с.Бреница срещу дейността на кметската поземлена комисия, изпратени до народни представители, Министерския съвет, министър-председателя и лично до Вас.
Възраженията и протестите бяха потвърдени и аргументирани на място и се отнасят до следното:
Първо, в нарушение на чл.12, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, кметската поземлена комисия в с.Бреница не признава изрично посочените в закона документи, с които се доказва правото на собственост. Не се признават делбени протоколи, протоколи на трудово кооперативни земеделски стопанства, емлячни регистри, молби-декларации за членство в ТКЗС, счетоводни книги за заплащане на рента. Тези документи се съхраняват и въз основа на тях собствениците и наследниците са подали молби-декларации за възстановяване на тяхната собственост.
Кметската поземлена комисия в с.Бреница признава само и единствено документите от 1932 г., когато в селото е извършена комасация на преобладаващата част от земята. С това действие се игнорира законът, не се отчита движението на собствеността върху земята и се създават предпоставки за водене на стотици съдебни дела и забавяне на аграрната реформа. Причините за този акт, господин министър, не са безкористни и това се потвърждава от конкретни факти.
Комисията от експерти на Министерство на земеделието посочи недвусмислено неправомерността на това решение и препоръча да се използва целия масив от информация, за да се преодолее конфликтът, възникнал по този въпрос.
Второ, раздадена е общинска земя по 80-100-200 и повече декара на лице, при наем от 80 лева на декар, преди размерът на общинската земя да е установен с решение.
При вчерашното ми посещение на място, господин минис- тър, аз се убедих, че и до ден днешен съответно решение, с което да е определен размерът на общинската земя, няма. Сключени са договори между председателя на кметската поземлена комисия и граждани от други региони при наем по 350 лева на декар, като за тази изгодна сделка са направени и списъци на лица, предимно роднини 219.2 на председателя и членовете на комисията, от чието име и за сметка на тяхната земя са сключени договори.
Установих, господин министър, че някои от тези лица са получили правото да сключат сделки в размер 2-3 и повече пъти от собствената земя, която следва да им бъде възстановена.
В резултат на посочените действия на кметската поземлена комисия, тя не може и не желае да удовлетвори исканията на редица собственици и наследници да получат за ползване земя в полагащия им се размер по чл.17, ал.5 от закона.
По този следващия въпрос експерти изразиха недоумение и препоръчаха след поименно препотвърждаване на молбите да се удовлетворят исканията по чл.17, ал.5 от закона.
Вчера, господин министър, се позоваваха на Ваше писмо, с което отказваха на собствениците да подават повече документи по този ред.
Трето, възстановени земи на собственици по чл.14, ал.2 от Закона за възстановяване на земите и чл.18,ч от правилника, с трайни насаждения, се продават на други наследници на земя срещу дялове на ТКЗС в ликвидация, без да са определени дяловете от ликвидационния съвет. Вчера имах възможността да видя решението, господин министър, на тази поземлена комисия и там е написан правния абсурд, че те решават да възстановят за вечно ползване на други хора земята, която са възстановили вече на предишните собственици. На моето възражение отговориха много леко, че те ще поправят думата на своето решение, по силата на което са извършили вече сделката и вместо думата "вечно" ще впишат думата "временно".
И така, всички тези възражения се потвърдиха, господин министър, и моят въпрос е следният: като се има предвид, че собствениците на земя от с.Бреница ще бъдат принудени на основание чл.12, т.4, да търсят по съдебен път своите права и да искат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, питам Ви, какво ще предприемете Вие, господин министър, при положение, че нито един от петимата членове на комисията не отговаря на задължителните изисквания по чл.60, т.5 от правилника за приложение на закона. Тоест, това е една незаконна комисия, която извършва беззакония. 219.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. На въпросът ще отговори министър Танев. Господин министър, заповядайте. 219.4
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители! За констатирани нарушения при прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи съм разпоредил председателят на Поземлената комисия в с. Бреница да бъде освободен.
Благодаря ви за вниманието. ("Браво!" и ръкопляскания от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз.
Господин Божинов, само да заявите дали сте доволен или не.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): И аз благодаря не за отговора, а за верния отговор на проблема, който сте намерили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Зависи кои ще бъдат назначени, господин Божинов, новите.
Към министъра на околната среда е отправен въпрос от Стоян Райчевски, който отсъства от залата. Народният представител Куртев също отсъства от залата.
Следващият въпрос, който е отправен към министъра на земеделието, е от народния представител Светослав Мичев. В залата ли е? - Няма го.
Народният представител Пандов отсъства от залата.
Актуален въпрос от народната представителка Елена Поптодорова. Имате думата.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз само искам да изразя попътно надеждата, че актуалните въпроси няма да се превръщат в хронични питания по силата на срока, в който ние успяваме да получим отговори. Може би е нужно заедно с народното представителство и самото председателство на Народното събрание ние самите да намерим по-ефективна организация на деня за контрол, за да не става така, че и актуални въпроси, и питания да остават дълго време без отговор, което разбира се в случая не означава отговорност на министрите. Те винаги са били на разположение.
Моят актуален въпрос по характера си може би наистина е по-дълъг и за съжаление обстоятелствата сочат, че той ще остане актуален за дълго време. Той е свързан с една конкретна ситуация ЦМ/КП 220.1. в моя избирателен район - Габровски избирателен район, но той при всички случаи не съществува единствено в тази част на страната.
С няколко думи само ще въведа господин министъра и колегите си в конкретната ситуация, за да можем след това да чуем заедно отговор на един въпрос, който в крайна сметка има и принципно значение.
През периода 1962-1964 година тогавашната управа на гр. Габрово решава да построи язовир "Христо Смирненски" на р. Паничарка. Под водата на язовира остават изцяло селата Спасета, Топлеш, а с. Тодорчета остава 3 км нагоре по поречието на реката. Жителите и на третото село биват изселени, като трябва да подчертая успоредно с това, че поминъкът на този край и тогава е 80 на сто дърводобив, животновъдство и растениевъдство. Така че чрез изселването тези хора поначало сменят и своя начин на препитание.
Хората са изселени на 2 км под язовирната стена в землищата на селата Лутаци, Недевци и Смирненски, като последното вече е квартал на Габрово.
Държавата тогава обезщетява собствениците на недвижимите имоти съгласно застроителните планове на селищата, а останалата обработваема земя продължава да се води като кооперативна. При отчуждаването личните дворове са били по два, три и повече декари, а за построяването на новите жилища хората получават едва по 400 квадратни метра за дворове, жилища и стопански постройки. След това те получават и по 1 декар земя за лично оползване от ТКЗС "Озана", както се нарича тогава и вече 26 години тези хора обработват и облагородяват тази земя.
Очевидно е, че със смяната и на законовите условия, т.е. с приемането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се появява сериозната за тях опасност собствениците на тези земи да предявят законния си според този закон иск върху парцелите и те да останат без земя. И наистина случаят е такъв. Бившите собственици предявяват иск за парцелите, върху които са построени къщите, а също така и за раздадената за лично ползване земя.
Аз казах вече, че описвам една конкретна ситуация, защото това е моята поръка, получена от избирателите ми. Но, господин 220.2. министър, аз съм сигурна и вие знаете, че такъв проблем съществува и на много други места в страната - там където са изградени водохранилища, язовири и всякакви вододайни зони.
Ето защо моят инак кратичък в граичен вид към Вас въпрос, е следният: какви мерки предприема Вашето правителство и Вашето министерство за ускоряване на процедурата по възстановяване собствеността върху селскостопанските земи, залети от водите на язовири и водоеми? Готви ли се съответен законопроект за уреждането на този въпрос, защото тук искам да кажа, че действителната ситуация в моя избирателен район е доста печална - трудно може да се получи реално възстановяване на земите. Но при всички случаи ние би трябвало да търсим начин за компенсиране на тези хора и за осигуряване на техния поминък.
Очаквам с внимание отговора Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще го получите.
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители! Министерството на земеделието не е предприемало и не възнамерява да предприема мерки за ускряване възстановяването на земеделските земи, залети от водите на язовири и водоеми.
Съгласн чл. 10б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи собствениците на земя, които са били включени в ТКЗС, ДЗС и други образувани въз снова на тях селскостопански организации и са застроени или върху тях са проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността, се обезщетяват по тяхно искане с равностойни земи от държавния или общински фонд или при условия и по реда, определен със закон.
В питането на госпожа Поптодорова обаче има логика и смисъл. В чл. 10б законът визира общия принцип. Въпросът за земеделските земи, попаднали в чашите на язовирите, в повечето случаи е свързан с редица проблеми. Всеки язовир е изграждан в съответствие с постановление или решение на Министерския съвет и затова земите под всеки язовир имат своите специфични особености. В едни случаи собствениците са обезщетявани с пари за дворните си места или за цялата земя. В други случаи - със земи от общинския или държавния поземлен фонд в други населени места. Има и немалко случаи, когато изобщо не са обезщетявани. 220.3.
Масова практика е било собствениците да се обезщетяват със земя от държавния поземлен фонд в идеални части от блоковете на ТКЗС без в този район да е имало въобще държавни земи. Или излиза, че сега тези хора не могат да получат земя. Те не могат да получат и дял от имуществото на ТКЗС за внесена земя.
Всичко това показва, че при решаването на проблема със земеделските земи, попаднали под язовирите, трябва да се подхожда конкретно във всеки отделен случай. За съжаление се оказва, че основната част от документите за отчуждените земи и дадените обезщетения липсват, което още повече затруднява работата на общинските поземлени комисии.
Управление "Поземлена реформа" и управление "Земя и земеползване" предлагат част от отчуждените земи, които не са залети от водите на язовирите, да се върнат на собствениците за ползване със съответни ограничения. Предлага се в бъдещия закон за обезщетяването да се предвиди специален член, който да регламентира как да се процедира в случаите, когато хората са обезщетявани от държавния фонд в идеални части от блоковете на ТКЗС и т.н.
Част от тези предложения са внесени в Министерския съвет и в най-скоро време очаквам тяхното решаване.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз.
Госпожо Поптодорова, имате думата да изразите Вашата благодарност може би.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Вие сте ясновидец, господин председател. Аз наистина мога да изразя само благодарност към господин министъра за това, че този проблем тъй или иначе вече е вписан в регистъра на проблемите, които се поставят от народното представителство пред Министерство на земеделието.
Но това далеч не означава, че мога да изразя задоволство, защото това би значило да отида срещу интересите на тази група граждани, на тази група жители на община Габрово, които са ме помолили да защитавам именно техните интереси тук.
Аз си мисля обаче, че ние опираме до един същностен проблем и това е самият закон, който бе приет по съответен начин и в който се спъваме по ред конкретни поводи. И днешният ми 220.4. въпрос е свързан само с още един от тези конкретни препъни камъка в прилагането на закона.
Аз не мога да се въздържа да не припомня възраженията, които отправяхме навремето като парламентарна група и като отделни народни представители по тези много критични пунктове, които ясно показват, че рано или късноо ще стигнем до задънена улица в инак добрия призив "Земята на собствениците!".
И ще ми позволите предвид и ситуацията от вчера и днес, да припомня едно старо английско правило в политиката. Английските политици - и консерватори, и лейбъристи - твърдят, че не тръгват да свалят правителство преди да имат алтернатива за ново. Това е мое напомняне към събитията от вчера и днес, но то има пряка връзка и с въпроса ми. Ние не трябваше да тръгнем към тотални решения по Закона за земята преди да имаме алтернативни отговори.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благдаря Ви и аз.
Има думата да развие актуалния си въпрс народният представител Светослав Мичев. 220.5.
СВЕТОСЛАВ МИЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3): Благодаря Ви, господин председател, господа министри и малобройни депутати! Ето един случай, в който един актуален въпрос отлежава точно два месеца в папките и не е загубил своята актуалност и за голяма жалост няма да го загуби скоро сигурно. Нещо повече. Заинтересованите си спомнят, че още през лятото на 1992 г. аз отправих същото питане към тогавашния министър-председател господин Филип Димитров. За жалост неговата смайваща некомпетентност и невъзможност да вникне в проблема доведе дотам, че днес отново трябва да се занимаем с него. В интерес на истината трябва да кажа пред вас, че аз съм свидетел на усилията, които господин Танев положи през тези няколко месеца около трудностите, които среща българското свиневъдство. Точно за това става дума.
Аз зная, че има някакво развитие в тази насока, но все пак Ви моля да отговорите с няколко думи, доколкото нашата общественост се нуждае от някаква информация, какво става с тежкото положение в свиневъдството в страната, с техните големи задлъжнелости с новите кредити и изхранването на свинете и т.н. Много Ви моля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Господин министър имате думата!
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Едноличните търговски дружества с държавно участие и държавните фирми от системата на Министерство на земеделието са в изключително тежко финансово състояние. Общата кредитна задлъжнялост към 31 декември 1992 г. към банките възлиза на 34 млрд. лв., от които 4 млрд. са несъбираеми. Подотрасълът "Свиневъдство" има 17 държавни фирми и 35 еднолични търговски дружества с държавно участие. Общата кредитна задлъжнялост към 31 декември 1992 г. на фирмите към банките възлиза на 2065 млн. лв., от които 1 млрд. 897 млн. са несъбираеми.
Специфичният характер на производството в свиневъдните ферми и относително ниският размер на собствените оборотни средства е основна причина за силно изразената потребност от използване на банковите кредити за поддържане на нормална производствено-стопанска дейност. Високият лихвен процент е една ББ/КП 221/1. от причините за влошаване на финансовото им състояние. Изплатените лихви по кредити представляват 23,74 на сто от общите разходи. Искам да вметна - 30 на сто от цената на месото отива за плащане на лихвите.
С елиминиране влиянието на изплатените лихви фирмите от подотрасъла "Свиневъдство" биха приключили с положителен финансов резултат. Основните причини за влошеното финансово състояние на фирмите от подотрасъла са преди всичко ползваните краткосрочни кредити, за които са начислени и платени лихви, които представляват една четвърт от общите разходи, високите цени на фуражните смески, електроенергията и горивата, неадекватните реализационни цени на продукцията и разходите за тяхното производство, както и затрудненото събиране на вземанията от клиентите. За преодоляване на затрудненото финансово състояние на фирмите от подотрасъла е предвидено с Постановление на Министерския съвет 234 на 9 от фирмите на събираемите задължения с инвестиционно предназначение в размер на 16 млн. 224 хил. 177 лв. са преоформени в държавен дълг. Министерството на земеделието е внесло в Министерския съвет предложение за преоформяне в държавен дълг на остатъка от несъбираемите задължения на фирмите от подотрасъла към банките към 31 декември 1992 г. след приспадане частта от Постановление 234. Поради това, че държавният бюджет за 1993 г. все още не е приет, този въпрос остава нерешен.
Искам да ви съобщя и нещо извън формално написаното.
Министерството на земеделието премина към намаляване поголовието в свинекомплексите предвид тежкото положение с изхранването. Царевицата по американската помощ ще дойде сигурно след един месец. Последвалият внос на царевица ще стигне за още няколко дни. Общо взето положението не е добро, но въпреки това аз трябва да ви кажа, че производството на месо леко се е повишило.
Искам и още нещо да кажа. Това е малко лично. Преди малко една госпожица депутат ме нарече свински нерез. Аз оставям тези отношения на възпитанието на тази госпожица, но аз искам да й кажа, че не се обиждам, защото конски нерез няма. Първо. И второ, нерезът е единственото мъжко животно, което много скрупульозно и продължително изпълнява своите сексуални 221/2. задължения. (Смях в залата, ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Може би трябваше да уточните от коя част на залата беше депутатката. Казахте, че е госпожица. Има и в центъра, и в лявата страна на залата и в дясната!
Господин Мичев, имате думата.
СВЕТОСЛАВ МИЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3): Това, че можете да се отнесете все пак с чувство на хумор към ситуацията, е добре.
Аз трябва да кажа дали съм доволен или не от отговора Ви. Аз съм доволен от Вашата информираност, от Вашата заинтересованост и от усилията, които правите. Разбира се, никой не може да доволен, още по-малко свиневъдите, от състоянието, което самият Вие назовахте като тежко. Аз го виждам дори катастрофическо.
Завършвам с една молба: действително да не оставяте този въпрос просто така и да не трябва след още 6 месеца отново да се питаме какво става с прасенцата или с мъжкия нерез.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Има думата народният представител Бончо Рашков. Да при ключим с въпросите към министъра на земеделието.
БОНЧО РАШКОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Моето питане е относно законосъобразността на преобразуването на общинска агрофирма "Бекон" - гр. Търговище, в ЕООД "Държавно угоително стопанство". Общинска фирма "Бекон" е образувана с Решение # 49 от 27 септември 1989 г. на общинския народен съвет и е регистрирана с Решение # 126 от 16 октомври 1989 г. на окръжен съд, обнародвано в "Държавен вестник", бр. 96 от 1989 г.
Ексминистър Георги Стоянов с Решение # 127 от 9 декември 1992 г. преобразува общинска агрофирма "Бекон" в еднолично дружество с ограничена отговорност. Общинският съвет на 21 декември 1992 г. обжалва решението на министъра пред Върховния съд. Въпреки това 6 януари 1993 г. Вие, господин министър, сключвате договор # 6 за възлагане управлението на дружеството на Стойчо Хараланов Илиев. На 13 януари т.г. общинският съвет с писмо Ви привлича вниманието за незаконосъобразните Ви в кавички дей221/3. ствия. Независимо от сигналите и отправените жалби относно нарушенията на законовите разпоредби при преобразуването окръжният съд регистрира с Решение # 316 от 26 февруари т.г. ЕООД "Държавно угоително стопанство" - Търговище, с държавен капитал 38 млн. 837 хил. лв. 221/4.
По този повод, господин министър, Ви питам:
Първо, не смятате ли, че преобразуването на общинска фирма "Бекон" в ЕОД "Държавно угоително стопанство" от Министерството на земеделието, в лицето на ексминистър Георги Стоянов и във Ваше лице, е станало в нарушение на разпоредбата на чл. 61, ал. 2 по Търговския закон, според която преобразуването на общинските предприятия като ЕОД се извършва с решение на общинския съвет? Такова няма.
Второ, ако прецените, че преобразуването, извършено от Министерството на земеделието е незаконно, какви действия бихте предприели за отстраняване на допуснатите закононарушения от оглавяваното от Вас министерство и как бихте преценили субективната отговорност?
Трето, преди сключване на договор # 6 между Вас, в качеството Ви на министър на земеделието и лицето Стойчо Хараланов Илиев, в качеството му на кандидат за управител, беше ли упражнено ходатайство от ръководствата на политически сили в града и представители на държавни институции?
И накрая, Вие лично проявихте ли пристрастие при издаването на заповедта за назначаването на горепосоченото лице?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Рашков.
Господин министър, ако имате готовност да отговорите на актуалния въпрос.
МИНИСТЪР ГЕОРГИ ТАНЕВ: Този въпрос е доста отлежал, господин председател, така че не знам колко е актуален, но ще отговоря.
Уважаеми господин председателю, госпожи и господа народни представители! Предприятието по свиневъдство в гр. Търговище е изградено на основата на свинекомплекс в гр. Търговище и свинефермите в с. Дралфа и с. Албаново, предадени от ТКЗС. Свинекомплексът е построен със средства на Министерството на земеделието, осигурени по плана за капиталните вложения за 1969 г. в изпълнение на разпореждане # 252 на бившия Комитет за стопанска координация при Министерския съвет от 5 юли 1969 г. Строителството е извършено от бившето ДСО "Родопа". Общинският съвет, град Търговище е издал акт за държавна собственост на свинекомплекса, който имаме налице. Имуществото на свинефермите на ТКЗС с. Дралфа и ТКЗС с. Албаново не е включено в капитала на дружеството и с двустранен предавателНЧ/ЗТ 222.1 но-приемателен протокол е възстановено на ТКЗС.
На основата на тези факти Министерството на земеделието с решение # 127 от 9 декември 1992 г. образува еднолично дружество с ограничена отговорност "Бекон-Търговище", гр. Търговище с държавно имущество.
Поради дублиране на наименованието на дружеството в търговския регистър с решение # 11 от 5 февруари 1993 г. беше отменено решение # 127 и записано ново наименование на търговското дружество "Държавно угоително стопанство" със същото седалище, предмет на дейност, капитал и управител.
Поради това считам, че няма незаконосъобразни действия от страна на министерството при образуването на търговското дружество. Напротив, незаконни са действията на общината, която на основата на държавно имущество е образувала общинска фирма. Изложените от мене факти съм готов да подкрепя с документи.
Що се отнася до третия Ви въпрос, господин Рашков, аз просто недоумявам, както е зададен в писмен вид ми звучи по Ст.Л. Костов, че: "Ке го земеш ли момчето или да го търкам пер парабелома", макар че със съжаление мога да потвърдя, че нравите от началото на века не са претърпели Бог знае какви драстични промени. В моя кабинет такива сцени не са разигравани. Още повече, че господин Стойчо Хараланов Илиев е назначен с решение # 127 от 9 декември 1992 г. от моя предшественик господин Стоянов. Подчертавам, господин Илиев, а не лицето Стойчо Илиев. Благодаря ви за вниманието!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря и аз.
Господин Рашков, имате думата.
БОНКО РАШКОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин министър! След като изслушах внимателно Вашият отговор, не успях да разсея съмненията си, че процедурата, която Вие сте ползвали за преобразуването, е строго съобразена със закона. Ако допусна, че първата част от отговора по първия въпрос е вярна, аз не мога да се съглася, че това е основание да смятам, че Вие сте спазили разпоредбите на законовата уредба, която урежда начина за преобразуването на общинските и държавни предприятия в ЕОД-та. Твърдейки това, аз се основавам на факта, че преобразуването е станало еднолично от министъра в нарушение на чл. 17, ал. 2 от Закона за преобразуването на държавните и общински предприятия, който изисква 222.2 в този случай, когато общинските предприятия или държавни такива имат по балансова стойност дълготрайни активи над 10 млн., това да стане от Министерския съвет по предложение на негов орган.
Тази фирма има дълготрайни активи над 10 млн. и не е спазено условието преобразуването й да стане с решение на Министерския съвет. Факт, който ми дава основание, пак повтарям, да твърдя и след Вашия отговор, че Вие не сте перфектни в процедурата си по преобразуването.
Що се касае до Вашето учудване, че Вие може да смятате, че е нямало натиск от политически сили при предлагането на кандидатурата и настояването за нейното назначаване, не сте много прав, защото Вие си спомняте, че представители на общината лично във Вашия кабинет многократно Ви сигнализираха тази опасност, че назначаването на лицето Стойчо Хараланов и предлагането му за назначаване не става по професионален, а по партиен признак.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви! Уважаеми колеги, тук са министрите, но ние днес прекъснахме заседанието в продължение на час и половина и министър Гугалов...
КЛАРА МАРИНОВА (от място): Не ние!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ръководството прекъсна заседанието поради създалата се обстановка в залата. Знаете, шум и безредие, причинено от една парламентарна група, която отсъства от залата в момента.
Валентин Александров е тук - няма възможност да отговори на въпроса, Босевски, господин Танев имаше още възможност, вицепремиерът е тук, министър-председателят беше тук по едно време.
Затова може би трябва да ви се извиним, но не съм упълномощен за извинение.
Няколко съобщения:
Закрито заседание на Комисията по радио и телевизия 19 май от 10 ч. на "Дондуков" # 2.
Редовно заседание на същата комисия - 20 май от 12 ч. на същия адрес.
Комисия по телевизията - 19 май от 8,30 ч. на "Дондуков"2 по бюджета за 1993 г. 222.3
Същата комисия ще има заседание - 20 май от 10 ч.
На 17 май от 8,30 ч. до 14 ч. ще се проведе кръводаряване в здравния пункт на Министерския съвет. Съобщението е от Комисията по жалбите и предложенията.
Комисия по жалби и предложения - 20 май от 11 ч. на "Дондуков" 2.
Комисията по национална сигурност - 19 май, сряда, 10 ч. в зала "Изток".
- 20 май, четвъртък, 10 ч., зала 510 на "Дондуков" 2
Комисия по околната среда - 19 май, сряда, 10 ч. в зала 411.
Комисията по културата - 19 май от 12 ч. на "Дондуков"2
Пресконференция на тема: "Баланс и отчети на политическите партии". На пресконференцията ще участва заместник-председателят на Комисията за контрол над приходите и разходите на имуществата на партиите. Пресконференцията ще се проведе на 18 май, вторник, 11 ч., зала "Запад".
Закривам заседанието (звъни).
(Закрито в 13,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Александър Йорданов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ:Руслан Сербезов
Илиян Илиев 222.4