Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-05-25

Точно в 11 часа заеха местата си депутатите, заместникпредседателите на Народното събрание и членовете на правителството, а в ложите членовете на делегацията, придружаваща Краля на Испания. 
В 11 ч. и 6 м. в залата заеха места президентът и вицепрезидентката на Република България.
В 11 ч. и 7 м. в залата влязоха Техни Кралски Величества Крал Хуан Карлос I и Кралица София, придружени от адютанта си и председателя на Народното събрание господин Александър Йорданов, посрещнати от депутатите и гостите, станали прави, с бурни и продължителни ръкопляскания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (звъни): Уважаеми господин президент на Републиката!
Уважаеми дами и господа народни представители!
Ваши превъзходителства членове на дипломатическото тяло!
Откривайки днешното тържествено заседание на Народното събрание на Република България, позволете ми в този тържествен ден за българския парламент да имам честта в качеството ми на председател на Народното събрание на Република България да приветствам с "Добре дошли" най-високите посланици на испанския народ Техни Величества Краля на Испания Дон Хуан Карлос I и Кралицата Доня София. (Продължителни ръкопляскания)
Ваши Величества,
Искам да Ви уверя, че аплодисментите, с които Ви посрещат всички депутати във ввърховния представителен орган на нашата страна, изразяват техните чуства на искрено и дълбоко уважение към Вас и към приятелския испански народ.
Нашите страни са далеч една от друга, но нашите народи ги свързват много общи неща.
Нека на първо място спомена общия стремеж към свобода и демокрация, тези общочовешки ценности, от които тоталитарните режими се опитаха да лишат нашите народи в продължение на десетилетия, и за чието извоюване трябваше да преминем, макар и в различни условия, сходни пътища.
Преходът към демокрация в Испания бе успешно осъществен с обединените усилия на голямото мнозинство от всички испанци, в атмосферата на благоразумие и диалог. Не само в Испания, но и извън нея, високо се оценява, Ваше Величество, приноса, който Вашата мъдрост и последователност внесоха за успеха на този мирен демократически процес.
И в България, след премахването на комунистическия тоталитарен режим, по мирен и ненасилствен начин бяха направени важни промени по пътя към демокрацията и икономическите реформи. Не е чудно, че в хода на този преход към демокрацията българските парламентаристи внимателно се вглеждат в конституционния и законодателен опит на Испания.
На основата на тези общи демократични ценности ние заедно участвуваме в работата на такива авторитетни европейски институции като Съвета на Европа, Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, Европейската икономическа общност, в която България е асоцииран член, и заедно се стремим към изграждането на обединена Европа.
Макар че етническите поблеми в нашите две страни са твърде различни, обмщото е, че и ние, както и в Испания, се стремим да ги решаваме в демократичен дух. Само по този път могат да се избегнат етническите конфликти, които опустошават някои европейски страни и да се гарантира мирно, демократично и благополучно развитие на нашите народи.
Специално бих искал да издтъкна и ролята на испанската култура и философия, като едни от най-богатите съкровищници на европейската цивилизация. Творчеството на Сервантес, на Лопе де Вега, на Калдерон де ла Барка, на Хуан Рамон Хименес, на Фредерико Гарсия Лорка, изкуството на Ел Греко, Веласкес, Гойя, 274.2 Дали и Пикасо, философските и етническите прозрения на Мигел де Унамуно и Хосе Ортега-и-Гасет, както и забележителният испански фолклор са същностна част от общочовешката култура. Те са много добре познати и в България. Испанският език, който широко се изучава в нашите учебни заведения, е мост, който ни свързва не само с Испания, но и с много народи в Латинска Америка.
Ние се радваме, Ваши Величества, че Вие почетохте с Вашето присъствиве чествуването на един от най-големите празници на българската и славянската култура, Деня на Светите братя Кирил и Методий.
Всичките тези общи ценности, които тясно ни свързват, както, разбира се и нарастващите възможности за взаимоизгоден стопански и научнотехнически обмен, са солидна предпоставка за сътрудничество между нашите страни и народи. Договорът за приятелство и сътрудничество между България и Испания, който Вие, Ваше Величество, вчера подписахте заедно с президента на Републиката господин Желев, ще бъде, ние сме уверени в това, важна юридическа и политическа основа за още по-широкото разг гръщане и обогатявване на българо-испанските отношения.
А сега, Ваше Величество, разрешете ми да Ви поканя на трибуната на Народното събрание. (Ръкопляскания)

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛ ХУАН КАРЛОС I (посрещнат с ръкопляскания):
Господин президент на Републиката,
Господин председател на Народното събрание,
Госпожи и господа депутати,
За Кралицата и за мен е голяма чест и особено удоволствие да се намираме в Народното събрание - седалище и символ на националния суверенитет. Благодаря най-сърдечно за предоставената ми възможност да се обърна към българския народ чрез неговите законни представители.
Сега, когато стоя пред вашия парламент - плод на проведените преди повече от година свободни и плуралистични избори, си мисля за онези ваши далечни предшественици от 1879 г., събрали се в историческия град Велико Търново. Те съумяха да дадат на възраждащата се нова държава една Конституция, считана за една от най-напредничавите и либерални за времето си, която освети 274.3 принципа на всеобщия вот и повери изпълнителната власт на Народното събрание. (Ръкопляскания)
Краят на студената война и на военната и идеологическа конфронтация разкри преди няколко години хоризонти на надежда пред човечеството, където всички оптимистични предвиждания изглеждаха постижими. Много от очакванията се сбъднаха. Най-важното от тях несъмнено беше това, че множество европейски страни си възвърнаха действителната си независимост и свободата. Измежду тях се откроява България, която по бърз и мирен начин и при спазване на реда, съумя да си осигури една демократична парламентарна система и е в процес на приключване на етапите на промяна на икономическата си система.
Изчезването на блоковете и отдалечаването на опасността от ядрена конфронтация подобриха общите перспективи за мир, но съживиха позиции и поведения, които считахме изкоренени от нашите земи: нетърпимост, местни тенденции към разцепление, реваншизъм, насилие, пренебрегване на човешките права и на международните обвързаности. Днес, повече от всякога, сме задължени да задълбочаваме огромната интеграционна дейност, осъществявана през последните 40 години в рамките на различните европейски институции и да отстояваме принципите, които ги вдъхновяват - търпимостта и зачитането на основните човешки права.
Испания вярва във високото чувство за отговорност на демократичните ръководители на България, благодарение на чието конструктивно и умерено поведение тази страна се превърна във фактор на стабилност в района. Споделяме загрижеността на България от развитието на събитията в бивша Югославия и високо ценим подкрепата на страната ви на действията на Европейската общност и на Резолюциите на Съвета за сигурност на Организацията на Обединените нации, като съзнаваме високата цена, която прилагането им представлява.
Знаем, че като съседна страна, загрижеността, която този конфликт поражда, може да се превърне в мъчителна тревога. Но всички миролюбиви страни трябва да полагаме солидарни усилия, за да бъде прекратена варварщината, за да престанат да сеят разрушения и ужас оръжията на омразата, за да не може никой да се чувства в правото си да налага със сила на други определени вярвания, определени идеи или една определена територия.
Стриктното спазване на всички принципи, залегнали в Парижката харта и засилването на солидарността между демократичните европейски държави представляват днес най-сигурната гаранция за преодоляване на сегашната обстановка на несигурност на нашия континент. С активното си участие в Североатлантическия съвет за сътрудничество и в Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, България дава един значим принос за това. (Ръкопляскания)
Следихме с голямо задоволство приемането на България в Съвета на Европа, при което Испания изигра важна роля, (ръкопляскания) както и подписването и ратифицирането на Европейската конвенция за човешките права с Допълнителните протоколии, включително и признаването на юрисдикцията на Европейския съд. Това е доказателство за европейското призвание на България и за пълната й ангажираност със защитата на човешките права. Споразумението за асоцииране между България и Европейската общност и фактът, че с този документ се придава официален характер на политическия диалог с Общността, с перспективата за една по-нататъшна интеграция, представлява на свой ред един динамичен фактор за засилване на отношенията.
Господин президент на Републиката,
Господин председател на Народното събрание,
Госпожи и господа депутати,
България притежава богатия опит от хилядолетната си история и разчита на твърдия стремеж на народа си и неговите представители да посрещне предизвикателствата, пред които я изправя утвърждаването й като една плуралистична демокрация, интегрирана към Европа. (Ръкопляскания)
Разрешете ми, преди да приключа, да изразя нашата благодарност за поканата ви да бъдем сред вас, и нашите пожелания за успехи във важната дейност на това Народно събрание на народа на България.
Благодаря ви много. (Бурни и продължителни ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин президент на Република България,
Ваше Величество,
Уважаеми колеги депутати,
Дами и господа! СМ/НП 275.1
Позволете ми да благодаря на Негово Величество Краля на Испания Хуан Карлос за високата чест, която Вие, Ваше Величество ни оказахте с Вашето дълбоко, съдържателно и излезнало от Вашето сърце слово, произнесено тук в българското Народно събрание - символ на демокрацията и стремежа към свобода на българския народ.
Благодаря ви още веднъж.
Закривам тържественото заседание. (Звъни)
(Депутатите станали прави продължително акламират Краля и Кралицата на Испания)
(Закрито в 11 ч. и 23 м.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ал. Йорданов