Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2012-03-14

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов, Екатерина Михайлова и Павел Шопов 

Секретари: Пламен Нунев и Любомир Владимиров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум - откривам пленарното заседание.
Дами и господа народни представители, предлагам на вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание за времето от 14 до 16 март 2012 г.:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносители: Владимир Тошев и група народни представители, приет на първо четене на 29 септември 2011 г.
2. Първо четене на Законопроекта за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Вносители: Иван Вълков и група народни представители.
3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за установяване на функционален блок въздушно пространство между Република България и Румъния, подписано на 12 декември 2011 г. в Брюксел. Вносител: Министерски съвет.
4. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. Вносител: Министерски съвет.
5. Второ четене на Законопроекта за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения, и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции. Вносител: Министерски съвет. Приет на първо четене на 9 февруари 2012 г.
6. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Търговския регистър. Вносител: Министерски съвет. Приет на първо четене на 9 февруари 2012 г.
7. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител: Министерски съвет. Приет на първо четене на 21 декември 2011 г.
8. Второ четене на Законопроекта за хазарта. Вносител: Министерски съвет.Приет на първо четене на 2 февр. 2012 г.
Предвижда се това да бъде точка 1 за четвъртък, 15 март 2012 г.
9. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители: народните представители Ивайло Тошев, Емил Радев и Даниела Миткова.
10. Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г. Вносител: Комисията за защита на личните данни.
11. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Вносители: Анастас Анастасов и група народни представители.
12. Проект за декларация относно ситуацията в Сирия. Вносители: Доброслав Димитров и група народни представители.
Тази точка е предвидена като точка 1 за петък, 16.03.2012 г.
Парламентарният контрол е с начален час 11,00 часа в петъчния ден. Той ще започне с разисквания по питането на народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов относно мерките за намаляване на младежката безработица, след което ще продължим с отговори на въпроси и питания.
Моля да гласуваме.
Гласували 149 народни представители: за 127, против 1, въздържали се 21.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
По реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника са постъпили няколко предложения, които ще бъдат докладвани по реда на тяхното постъпване.
Първото по време е от съпредседателя на Парламентарната група на Синята коалиция господин Мартин Димитров, който предлага на основание чл. 99 от Правилника да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов относно позицията на правителството по АЕЦ „Белене”, предвид изтичащия на 31 март 2012 г. срок за решение.
Господин Димитров, моля да представите Вашето предложение.
Мартин Димитров (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Днес сме 14 март. На 31 март изтича удълженото споразумение по „Белене”. Няма решение!
Помните, преди около месец, премиерът Борисов каза, че до две седмици всичко ще бъде ясно. Минаха двете седмици, после минаха още две седмици. После минаха още две седмици и нищо не е ясно.
Една от най-важните теми за българския парламент е АЕЦ „Белене” – как постъпваме, какво правим, какво решение взема държавата.
Имаме три опции – спиране на проекта, ново удължаване на споразумението, и третата, най-неблагоприятната опция, е решение за строителство на „Белене”. Въпросът е кой взема това решение. Може ли това решение да бъде взето само от правителството без участието на парламента? Може ли да бъде взето само от министър-председателя?
Ние от Синята коалиция смятаме, че подобен подход няма да е честен спрямо българските граждани и към българския парламент, затова настояваме да се проведе тази седмица дебат, в който ден Вие пожелаете, който ден е подходящ за българския премиер – да дойде тук и да представи първите данни от доклада на Ейч Ес Би Си, защото знаем, че ги има, да представи тези данни, те да се чуят в Народното събрание, да се направи сериозен дебат за рисковете пред българската икономика за това какво правим оттук нататък, да се вземе едно сериозно и отговорно решение от българското Народно събрание.
Уважаеми колеги, призовавам ви да подкрепите това решение, за да има публичност, за да има отговорност и едно такова ключово решение да не бъде взето на тъмно. Това ще бъде една много лоша практика.
Специално към депутатите от ГЕРБ: искам да ви напомня, че тройната коалиция вземаше на тъмно такива решения. Вие като тях ли ще постъпите по този въпрос? Надявам се, че ще проявите отговорност. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението за включване като точка в седмичната ни програма изслушване на министър-председателя Борисов относно позицията на правителството по АЕЦ „Белене”.
Гласували 144 народни представители: за 50, против 37, въздържали се 57.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото предложение е от народния представител Кирчо Димитров от Парламентарната група на Синята коалиция, който предлага да бъде включен в седмичната програма Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 154-01-113 от 21 декември 2011 г., внесен от Мартин Димитров, Кирчо Димитров и група народни представители.
Слушаме Ви, господин Димитров.
Кирчо Димитров (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ние предлагаме фирмите, които не са регистрирани по Закона за данък добавена стойност, да бъдат освободени от задължението да подменят своите фискални устройства. Тоест, техните апарати да не бъдат свързани онлайн със системите на Националната агенция за приходите.
Мотивите ни за това са, че днес, в периода на продължаващата тежка финансова и икономическа криза, това, което трябва да направим, е да разтоварим бизнеса, а не да го товарим с допълнителни разходи. Повярвайте ми, това не са малко разходи, защото за закупуването на нов касов апарат са необходими минимум между 300 и 400 лв., а има и допълнителни разходи за трансфер на данни, които са в порядъка на 60 лв., и всичко това е в процес на стагнация. Всичко това е в процес на влошаване на икономическата среда, влошаване на бизнеса, спад на инвестициите и особено в процес, когато се намаляват и закриват работни места. Тези разходи наистина са непосилни за голяма част от фирмите и минимум 20% от тях няма да бъдат в състояние да закупят и да направят разходи за тези нови апарати. Това ще ги принуди или да минат в сивия сектор, или да закрият своите магазини и да фалират, а резултатите от фалита на малките фирми, колеги, трудно би се излекувал в рамките на 15-20 години.
Това, което е необходимо да направим днес, е да положим усилия за разкриване на работни места, а не за закриване на такива. И сега касовите апарати работят и отчитат, стига обаче да има какво. Това, което днес трябва на малкия търговец, е да има купувачи. Това, което днес му трябва, е да прави оборот, защото оборотът, който той прави днес, едвам стига да покрие своите разходи за работни заплати, данъци и такси, така че моето предложение е да помислим за малкия и дребния бизнес, за да не допускаме фалирането му. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение за включване на този законопроект в седмичната ни програма.
Гласували 141 народни представители: за 47, против 35, въздържали се 59.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото предложение е на проф. Станилов, който предлага по реда на чл. 99 да бъде проведено изслушване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма господин Трайчо Трайков във връзка с възникналите проблеми и напрежение, свързани с неизплащането на трудовите възнаграждения на работниците от „Горубсо-Мадан”, както и отнемането на концесията за рудодобив на настоящия концесионер.
Професор Станилов, имате думата.
Станислав Станилов (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Надявам се, че всички в залата знаят, познават и разбират положението, което се получи в „Горубсо-Мадан”. Ние искаме да има изслушване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма господин Трайков във връзка с това какви са намеренията на министерството и съответно на правителството за бъдещето на „Горубсо-Мадан”, защото една от тезите на „Атака” в икономическата политика е, че концесионните и приватизационните договори не се изпълняват стриктно и от това държавата, а също и хората на наемния труд губят пари, губят възможности, губят бъдеще.
Ето защо ние призоваваме господин Трайков да дойде тук и да ни обясни не само какво е положението и как ще бъде преодоляно, а какво ще бъде бъдещето на „Горубсо-Мадан”. Ще бъде ли то така лошо управлявано и от следващи концесионери или от държавата, ще бъде ли така източвано, за да се получи отново същият казус?
Благодаря Ви за вниманието. Призовавам Ви да гласувате нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да гласуваме предложението на проф. Станилов за изслушване на министър Трайков по повод проблемите в „Горубсо-Мадан”.
Гласували 142 народни представители: за 46, против 15, въздържали се 81.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото предложение е от господин Павел Шопов, който предлага да се проведе изслушване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма господин Трайчо Трайков относно това дали правителството ще вземе мерки срещу ескалиращото повишаване на цените на горивата и какви ще бъдат те.
Слушаме Ви, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Само преди седмица тук коментирахме, разисквахме, спорихме по предложението на Партия „Атака” за замразяване на цените на горивата. Тогава много от Вас се отнесоха лекомислено. Имаше и несъстоятелни, да не ги наричам глупави, доводи относно това цените на горивата на едро да бъдат замразени, с което да се спре увеличаването изобщо на цените по цялата верига, включително на продуктите от първа необходимост. Вие сами разбирате, че всичко това е в пряка зависимост.
Уважаеми колеги, от миналата сряда досега положението в страната много се измени – в отрицателна насока. Нещата като цени станаха още по-драматични. Цените на горивата оттогава досега се увеличиха с такъв рязък скок, какъвто не се помни в последните години. Вижда се колко прави сме били тогава и колко неправи сте били тези, които тогава отказахте да се гласува нашето предложение. Не бива да си скриваме главата в пясъка. Не бива повече в Народното събрание, в състава, в който сме, да си въобразяваме, че бурята ще отмине. Тя може би тепърва предстои. Тя е въпрос, разбира се, не само на международни цени на нефта. Тя е въпрос на правоотношение и взаимоотношение вътре, в страната, по други поводи, в друга връзка, по които въпроси наистина трябва да се проведе сериозен дебат.
Идеята ми за изслушването на министър Трайков е една от многото. Трябва да се проведе един комплекс от мерки и действия за спиране на това главоломно покачване на цените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението за изслушване на министър Трайков.
Гласували 133 народни представители: за 38, против 25, въздържали се 70.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
От името на Парламентарната група на Партия „Атака” проф. Станилов предлага включване като точка в седмичната програма на проекти за решения за попълване състава на постоянни комисии.
Имате думата, проф. Станилов.
Станислав Станилов (Атака): Уважаеми колеги, това е поредното внасяне на нашето предложение за попълване състава на постоянните комисии: Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и Комисията по околната среда и водите, внесени на 21 февруари 2012 г. Знаете, че ние имаме право на такава промяна.
Призовавам Ви този път да одобрите нашите предложения и те да се включат в дневния ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното предложение.
Гласували 124 народни представители: за 32, против 35, въздържали се 57.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Последното предложение по реда на чл. 43, ал. 3 от правилника е от госпожа Мая Манолова и група народни представители, които предлагат като точка в дневния ред да бъде включен Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни за действията, както и за бездействието на изпълнителната власт във връзка с ценообразуването на лекарствени продукти, за плащане с публични средства, довели до сериозно ощетяване на държавния бюджет и облагодетелстване на корпоративни интереси.
Имате думата, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Един от най-грандиозните скандали, произведени от правителството в последните месеци, е скандалът с цените на лекарствата. Хората са сащисани от разликата в цените на лекарствата в България и съседните страни. Още по-сериозни и тревожни обаче са данните за драстично увеличение на цените на лекарствата, заплащани с публични пари, със средства на Здравната каса и на Министерството на здравеопазването по време на правителството на Бойко Борисов. При това в много случаи става дума за драстично увеличение в пъти. Цените са се покачили два три четири-пет пъти тази година в сравнение с 2010 г.
В същото време сме свидетели на безпрецедентен отказ да се търси и да се поеме отговорност за това увеличение на цените на лекарствата, за точенето на пари от Здравната каса и за очевидното облагодетелстване на корпоративни интереси и определени фирми. Топката се подхвърля от министъра на здравеопазването към Здравната каса, от Здравната каса към Управителния съвет, оттам обратно към Министерството на здравеопазването, оттам – към Парламентарната група на ГЕРБ. И всичко това – пред учудения поглед на премиера Бойко Борисов, който се чуди какво се случва в негово правителство, министърът се чуди какво се случва в неговото министерство, а Здравната каса се чуди защо се увеличават цените на лекарствата. И всичко това – в ситуация, в която хора умират заради това, че не се лекуват, болници се закриват заради недофинансиране и спешната помощ не стига навреме до българските пациенти поради липса на пари.
На всички тези въпроси, а именно кой и защо източва Здравната каса, защо се увеличават цените на лекарствата и какви мерки следва да бъдат предприети, предлагаме да отговори парламентарна комисия, чието създаване да бъде включено в дневния ред на тази пленарна седмица. Защото очевидно правителството няма нито желанието, нито капацитета, нито волята да отговори на тези въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното предложение за включване в дневния ред – създаването на анкетна комисия с предложения предмет.
Гласували 139 народни представители: за 111, против 13, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Тъй като не беше посочена конкретна точка, това става точка последна, преди парламентарния контрол. (Народният представител Мая Манолова иска думата.)
Когато в предложението не е направено конкретно предложение за конкретен ред, по правилата точката би следвало да бъде последна. Вие искате процедура, за да разместите точките от дневния ред.
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо председател, Вие си давате сметка, че ако тази точка остане последна в седмичната програма, това означава изобщо да не бъде разгледана. Предвид изключителната важност на този въпрос, а именно какво се случва с цените на лекарствата, кой следва да поеме отговорност за нереално високите цени и най-вече необходимостта от това да бъдат очертани и предприети необходимите законодателни и организационни мерки, би следвало създаването на тази комисия да бъде фиксирано по начин, който да гарантира разглеждането й в дневния ред.
Затова моето предложение е тя да бъде точка втора от програмата за четвъртък, тоест да стане т. 9 от седмичната програма, като е фиксирано, че ще бъде т. 2 за четвъртък. По този начин няма да нарушим плана на парламентарното мнозинство за пленарната седмица и ще гарантираме разглеждането на този изключително важен за всички български граждани въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението – Проектът на решение за временна анкетна комисия да бъде т. 2 за 15 март 2012 г., четвъртък.
Гласували 145 народни представители: за 48, против 18, въздържали се 79.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
За прегласуване – господин Лютви Местан. (Реплика на народния представител Красимир Велчев.)
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Правя процедура за прегласуване на процедурното предложение на госпожа Манолова. Това не е проява на нахалство, господин Велчев, защото другият начин да не допускате практически една точка в дневния ред е гласувайки, тя да влезе в дневния ред, непрекъснато да бъде последна точка и да се отлага от седмица на седмица. А има въпроси, които чакат отговорите си днес.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Да сте го предложили както трябва!
Лютви Местан: Ние неотдавна чухме премиерът да казва: „Имаше заместник-министър, който е отговорен за цените на лекарствата – Гергана Павлова. Уволних я на секундата.” Анкетната комисия обаче трябва да постави въпроса колко са щетите за бюджета – 6 милиона или 60 млн. лв., чии корпоративни интереси са обслужени и на секундата –възстановени ли са тези пари в бюджета. Отговорите на тези въпроси, уважаеми колеги, не могат да се отлагат със седмици. Те са дължими днес!
Затова ако Вие сте искрени в желанието си този проект на решение да се разисква в пленарната зала, то моля – приемете предложението тази точка да бъде т. 2 от заседанието на парламента в четвъртък. По това ще съдим дали съображението Ви е тактическо или принципно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението въпросът с временната комисия да бъде обсъждан като т. 2 от програмата за четвъртък, 15 март.
Гласували 142 народни представители: за 50, против 25, въздържали се 67.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 7 до 13 март 2012 г.:
- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители – Емилия Масларова и Драгомир Стойнев. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Разпределен е и на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта и Комисията по бюджет и финанси;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносители – Мартин Димитров и Кирчо Димитров. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии. Вносител – Иван Костов. Водеща е Комисията по правни въпроси;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Вносител – Лъчезар Тошев. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
- Проект за решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев до господин Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, относно мерките за намаляване на младежката безработица. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители;
- Проект за декларация относно ситуацията в Сирия. Вносители – Доброслав Димитров и група народни представители. Разпределен е и на Комисията по външна политика и отбрана;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца. Вносители – Светлана Ангелова, Станка Шайлекова и Галина Банковска. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Разпределен е и на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта и Комисията по бюджет и финанси;
- Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни за действията, както и за бездействието на изпълнителната власт във връзка с ценообразуването на лекарствени продукти, заплащани с публични средства, довели до сериозно ощетяване на държавния бюджет и облагодетелстване на корпоративни интереси. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители.
Общият брой на постъпилите законопроекти и проекторешения е осем.
В периода от 7 до 13 март 2012 г. в Народното събрание са постъпили материали от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно:
1. Информация за януари 2012 г. по следните показатели: индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно” без търговията с автомобили и мотоциклети, индекси на промишленото производство, индекси на строителната продукция.
2. Предварителни данни за четвъртото тримесечие и годишни данни за 2011 г. за брутен вътрешен продукт, производителност на труда, заети лица и отработено време; информация за брутен вътрешен продукт през 2010 г. – окончателни данни. Информация за индексите на потребителските цени за февруари и окончателни данни за януари 2012 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към точка първа от програмата:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.
Вносители – Владимир Тошев и група народни представители.
Госпожо Танева, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моля първо процедура за допуск в залата на господин Николай Маринов – директор на Главна дирекция „Поземлени отношения” в Министерството на земеделието и храните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Поканете госта в залата.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Доклад относно Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 154-01-93, внесен от народния представител Владимир Цветанов Тошев и група народни представители на 2 септември 2011 г., приет на първо гласуване на 29 септември 2011 г. Проект второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Постъпило е предложение на народния представител Венцислав Върбанов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „или върху тях са изградени трайно прикрепени функциониращи хидромелиоративни съоръжения.”
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Земеделските земи от Държавния поземлен фонд, за които са сключени договори по реда на ал. 1, 2 и 3, не могат да се преотдават под наем или аренда на трети лица, освен когато са предмет на споразумение, сключено по реда на чл. 37в.”
3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
4. Създава се ал. 8:
„(8) До участие в търговете и конкурсите по ал. 1 не се допускат свързани лица по смисъла на Търговския закон и свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, които обработват повече от 10 000 дка. земя”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 1 със съдържание, както е по доклада.
Гласували 86 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Постъпило е предложение на народния представител Венцислав Върбанов.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 5, което е отразено на систематичното му място в § 1, а по т. 1, 2, 3 и 4 беше оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
„§ 2. В чл. 34, ал. 1 в изречение първо след думите „на собствениците им” се добавя „съответно на ползвателите им на правно основание” и в изречение второ след думата „информация” се добавя „от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, или от регионалните му териториални структури и/или”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 1, който става § 2, както е по доклада.
Гласували 93 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 2 на вносителя има направено предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което комисията подкрепя по принцип по т. 1 и 4, а по т. 2 и 3 беше оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
„§ 3. В чл. 37б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение пето след думите „за тях” се добавя „на ползвателите, участващи в споразумението по чл. 37в”.
2. В ал. 2 думите „31 май” се заменят с „31 юли”.
3. Създава се ал. 4:
„(4) В срок до 10 август общинската служба по земеделие предоставя на комисията по чл. 37в, ал. 1 на хартиен и/или на магнитен носител списък и картен материал за имотите по чл. 37в, ал. 3 с данни за техните собственици и дължимото рентно плащане.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 2, който става § 3, така както е по доклад.
Гласували 98 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 3 на вносителя има постъпило предложение от народния представител Венцислав Върбанов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
„§ 4. В чл. 37в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „15 юни” се заменят с „5 август”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Споразумението се сключва по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и съдържа данни за комисията, участниците, разпределените им имоти или части от имоти, включително по ал. 3, и дължимото за тях рентно плащане. Неразделна част от споразумението е картата за разпределение на масивите за ползване. Споразумението и картата се подписват от участниците и се предоставят на председателя на комисията по ал. 1. В споразумението участват ползватели, които са изплатили задълженията си по ал. 7 и по чл. 34 за земите по ал. 3, т. 2 за предходните стопански години. Споразумението се сключва и актуализира всяка година до 30 август за следващата стопанска година по смисъла на § 2, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за арендата в земеделието. В него не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници. Споразумението влиза в сила, при условие че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в съответното землище.”
3. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „15 август” се заменят с „15 септември”.
4. В ал. 4 думите „1 септември” се заменят с „1 октомври”.
5. В ал. 5 думите „10 септември” се заменят с „10 октомври”.
6. В ал. 7 думите „1 юли на съответната година” се заменят с „10 септември”.
7. Създава се нова ал. 14:
„(14) Споразумението за създаване на масиви за ползване или разпределението на масивите за ползване се смята за правно основание по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители, а в частта за земите по ал. 3 се смята за правно основание, при условие че е извършено плащане за тях.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 3, който става § 4, така както е по доклад.
Гласували 97 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Комисията предлага да се създадат нови § 5 и § 6:
„§ 5. В допълнителните разпоредби в § 2ж в изречение първо думите „площ земеделска земя” се заменят със „земеделска площ”, а в изречение второ думите „имотните граници на крайните имоти” се заменят със „споразумение на ползвателите”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 5 със съдържание, така както е по доклад.
Гласували 90 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: „§ 6. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 10 от 2009 г.) в § 17 ал. 3 се изменя така:
„(3) Размерът на сумите по ал. 2 се определя по ред, определен в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Госпожо Танева, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Уважаеми господин председателстващ, моля за редакция на ал. 3 като в редакцията, която сега представих, след думите „Правилника за прилагане” да се заменят с думите „Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г., изм. и доп., бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34 от 1992 г., бр. 8, 72 и 87 от 1993 г., бр. 2, 100 и 103 от 1994 г., бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28, 43, 57, 61, 112 и 122 от 1997 г., бр. 18 от 1998 г., бр. 18 и 113 от 1999 г., бр. 41 и 44 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 69 и 86 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г., бр. 17 от 2007 г., бр. 45 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г. и бр. 39 и 50 от 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Атанасов.
Пенко Атанасов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, настоящият текст има за цел да се иска наем от прилежащите земи в бившите селскостопански дворове – който е закупил сградата там, прилежащата площ да бъде облагана с наем.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Да се намали наемът.
Пенко Атанасов: Аз разбирам, че е имало дълга кореспонденция. Това се води едва ли не за държавна помощ. Аз искам да върна топката малко назад. Може би преди година и нещо бях задал въпрос на министъра относно прилежащите площи и въобще за селскостопанските дворове, на който той ми отговори, че преписките са приключили – става въпрос за 5000 преписки в страната. Не знам какво има предвид под това, че са приключени, обаче факт е, че много малка част от хората реално са си получили земята. Затова че администрацията не си е свършила работата, сега ги наказваме да плащат данък. Нали разбирате абсурдността на предложението, което правим в момента?!
Не знам как ще извиняваме оттук нататък грешките на самата администрация, в това число и на министъра, който тук, от трибуната на Народното събрание, казваше, че преписките са приключени, а ние продължаваме да се занимаваме с неща, с които не бива да се занимаваме.
Затова сме „против” този текст. Той няма да реши въпроса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Вашето предложение е да отпадне този параграф ли?
Пенко Атанасов: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики?
Заповядайте, госпожо Янчева.
Христина Янчева (ГЕРБ): Благодаря, господин председателстващ.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Атанасов! Не мога да се въздържа да не направя реплика на Вашето изказване, защото действително в годините с много изменения на закона, наемът, който се дължи по принцип за ползване на прилежащи площи под сградите на стопански дворове, беше отменен и беше опрощаван. Това е в годините назад, да, дълго време се случваше.
Нашето желание, разбира се, беше същото. Знаете, че преди една година коментирахме този наем да не се събира, но видите ли, няма как да не се случва, защото Европа тълкува това като нерегламентирана държавна помощ.
По отношение обаче на преписките, които са подадени от собствениците на сгради за придобиване на собственост на земите под стопански дворове, аз не мога да се съглася с Вас, че тези преписки са забатачени. Да, те бяха забатачени години назад при предишните управления и действително техният брой беше стигнал 5800, ако не и повече. Хората нямаха никакъв шанс да получат възможността да придобият право на собственост върху тези земи.
Не се явявам в случая адвокат на министъра, но както каза министър Найденов, действително процедурата се отпуши и преписките за замяна тръгнаха. Не се сещам дали е казал, че са приключили, но те значително намаляха. Ако все още има някъде няколко преписки, които се въртят, то е, защото е необходимо да бъдат подменени някои от документите. Знаете, че на 6 месеца изтича срокът на оценка, на скица и така нататък. Процедурата върви и ако до момента някой не е добил право на собственост, то е, защото все още не е пожелал и не е създал такава преписка, не е подал искане за замяна или защото не си е подменил документите с актуални. Процедурата върви, това хората го знаят и го разбират. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Втора реплика? Госпожо Танева, заповядайте за втора реплика.
Десислава Танева (ГЕРБ): Уважаеми господин Атанасов, по отношение на забележката Ви за преписките – преписките към началото на мандата, когато може би визирате, че министърът е бил друг, говорим за края на 2009 г., бяха около 11 хиляди броя. В момента преписките в цялата система на Министерство на земеделието и храните, включително по областните дирекции, са общо 1080 броя, като само 89 броя от тях са в самото Министерство на земеделието и храните и са в процедура за финалното им приключване. Останалите са по областните дирекции и са в процедура. Тази справка е към вчерашна дата – 13 март 2012 г.
По отношение на предложения текст, колеги, в момента действащата ал. 3, която практически предлагаме да се измени, има определена стойност за наема и за придобиване на терена, която на практика е значително над пазарните стойности на подобни терени в бившите стопански дворове. Редакцията на текста, която предлагаме, е съобразена с останалите нормативни актове – да се определи ред и механизъм при определянето на тези терени, така че те да бъдат пазарни към момента.
По отношение защо изобщо се заплаща наем – както господин Пенко Атанасов каза, а имаме и становище от министерството –неплащането на никакъв наем, което беше прекратено преди повече от година, е нерегламентирана държавна помощ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Има ли трета реплика? Няма.
Господин Атанасов, заповядайте за дуплика.
Пенко Атанасов (КБ): Господин председател, колеги, госпожо Янчева, госпожо Танева! Аз не се гордея с предишните ръководства на министерството, които забатачиха преписките. Когато коментирахме, винаги съм го казвал и го отчитам като факт.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: И ние не се гордеем с това.
Пенко Атанасов: Въпросът обаче е следният – Вие твърдите, че тези преписки са приключени, обаче проверете реално. Министърът каза, че за Софийска област преписките са 5 хиляди. От тях едва половината са приключени и са вписани в Агенцията по вписванията. Това е окончателният резултат, а не да ми казвате, че преписките са приключени. Това са реалните факти и не го приемам.
По въпроса за приключването на преписките трябва администрацията да си свърши работата докрай. Сигурно и собствениците трябва да си свършат работата добре. Важно е мястото на администрацията в ситуацията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Други изказвания?
Заповядайте, господин Тошев.
Владимир Тошев (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Колеги, като вносител Ви моля да подкрепим този текст. Умишлено взимам думата за изказване, а не за реплика, за да Ви кажа за какво става въпрос. Накратко и ясно – когато са строени сградите на МТС-та, ТКЗС-та, АПК-та и така нататък, процедурата тогава не е спазвана, дори по тогавашните закони. Фактически собствениците на сгради, които са ги изкупили по една или друга формула, по един или друг механизъм, не са собственици на земята.
Фактите, изнесени от колегите от моята парламентарна група, говорят, че в момента все още има обаче под 10% необработени преписки. Искаме с този текст да дадем възможност на собствениците на сгради за период от около две години да могат да изчистят неуредените формалности и да им дадем глътка въздух с освобождаване на средства, за да могат те да ги вложат в дейност.
На практика в случая с текста ние не противоречим нито на българското, нито на европейското законодателство. Противоречието, за което говори колегата отляво, е във факта, че той ни укорява нас за изчистването на над 90% от администрацията на ГЕРБ, на над 90% от преписките и са останали под 10%, а не е свършено никакво действие при управление на министерството от тяхната администрация.
Така че, колеги, нека да помогнем на тези засега около 1000 човека, като подкрепим този текст. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма и такива.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Пенко Атанасов да бъде отхвърлено предложението на комисията за създаването на нов § 6, така както е по доклад.
Гласували 87 народни представители: за 21, против 59, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Десислава Танева за промяна на текста по § 6, ал. 3, а именно след израза „размерът на сумите по ал. 2, се определя по ред определен в”, да се замени с „Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи” със съответните сигнатури, които бяха изчетени от нея преди малко.
Гласували 86 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 6 със съдържание, както е по доклада и с току що гласуваното предложение за промяна.
Гласували 88 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието, което се подкрепя от комисията.
Гласували 88 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Постъпило е предложение на народния представител Венцислав Върбанов.
Предложението беше оттеглено.
По § 4 на вносител – комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 4 да бъде отхвърлен.
Гласували 88 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Комисията предлага да се създаде § 7:
„§ 7.(1) Недовършените производства по чл. 27, ал. 6 се довършват по реда на § 17, ал. 1-3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 10 от 2009 г.).
(2) Недовършени производства по ал. 1 са тези, за които към датата на влизане в сила на този закон не са сключени договори за придобиване право на собственост върху застроените и прилежащи площи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 7 със съдържание, така както е по доклада.
Гласували 82 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 5 на вносител има постъпило предложение на народния представител Венцислав Върбанов.
Предложението беше оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 5, който става § 8, което се подкрепя от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 8.